Views
5 years ago

Investeren in werkzekerheid - Wetenschappelijke Raad voor het ...

Investeren in werkzekerheid - Wetenschappelijke Raad voor het ...

Investeren in werkzekerheid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb. 413) is de positie van de raad definitief geregeld. De huidige zittingsperiode loopt tot 31 december 2007. Ingevolge de wet heeft de raad tot taak ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijke informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden. De raad wordt geacht daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten en zich te richten op het formuleren van probleemstellingen ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken, alsmede op het aangeven van beleidsalternatieven. Volgens de wet stelt de wrr zijn eigen werkprogramma vast, na overleg met de minister-president die hiertoe de Raad van Ministers hoort. De samenstelling van de raad is (tot 31 december 2007): prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (voorzitter) mw. prof. dr. L. Hancher prof. dr. P.A.H. van Lieshout mw. prof. dr. P.L. Meurs prof. dr. J.L.M. Pelkmans drs. I.J. Schoonenboom prof. dr. J.J.M. Theeuwes prof. dr. P. Winsemius Secretaris: prof. dr. A.C. Hemerijck Plaatsvervangend secretaris: dr. R.J. Mulder De wrr is gevestigd: Lange Vijverberg 4-5 Postbus 20004 2500 EA Den Haag Telefoon 070-356 46 00 Telefax 070-356 46 85 E-mail info@wrr.nl Website http://www.wrr.nl

 • Page 1: Investeren in werkzekerheid WETENSC
 • Page 5: Omslagfoto: © wrr/Chantal Ariëns,
 • Page 9 and 10: 8 investeren in werkzekerheid 4 Fle
 • Page 11 and 12: 10 investeren in werkzekerheid Lite
 • Page 13 and 14: 12 investeren in werkzekerheid best
 • Page 15 and 16: 14 investeren in werkzekerheid Oude
 • Page 17 and 18: 16 investeren in werkzekerheid tie
 • Page 19: 18 investeren in werkzekerheid over
 • Page 23 and 24: 22 investeren in werkzekerheid
 • Page 25 and 26: 24 investeren in werkzekerheid werk
 • Page 27 and 28: 26 investeren in werkzekerheid 1.2.
 • Page 29 and 30: 28 investeren in werkzekerheid en d
 • Page 31 and 32: 30 investeren in werkzekerheid heid
 • Page 33 and 34: 32 investeren in werkzekerheid er o
 • Page 35 and 36: 34 investeren in werkzekerheid vert
 • Page 37 and 38: 36 investeren in werkzekerheid verl
 • Page 39 and 40: 38 investeren in werkzekerheid arbe
 • Page 41 and 42: 40 investeren in werkzekerheid Er z
 • Page 43 and 44: 42 investeren in werkzekerheid arbe
 • Page 45 and 46: 44 investeren in werkzekerheid aldu
 • Page 47 and 48: 46 investeren in werkzekerheid Tabe
 • Page 49 and 50: 48 investeren in werkzekerheid De d
 • Page 51 and 52: 50 investeren in werkzekerheid In i
 • Page 53 and 54:

  52 investeren in werkzekerheid Figu

 • Page 55 and 56:

  54 investeren in werkzekerheid Tabe

 • Page 57 and 58:

  56 investeren in werkzekerheid Figu

 • Page 59 and 60:

  58 investeren in werkzekerheid gen.

 • Page 61 and 62:

  60 investeren in werkzekerheid In d

 • Page 63 and 64:

  62 investeren in werkzekerheid toen

 • Page 65 and 66:

  64 investeren in werkzekerheid Figu

 • Page 67 and 68:

  66 investeren in werkzekerheid Figu

 • Page 69 and 70:

  68 investeren in werkzekerheid rela

 • Page 71 and 72:

  70 investeren in werkzekerheid pens

 • Page 73 and 74:

  72 investeren in werkzekerheid grot

 • Page 75 and 76:

  74 investeren in werkzekerheid vite

 • Page 77 and 78:

  76 investeren in werkzekerheid kan

 • Page 79 and 80:

  78 investeren in werkzekerheid Op h

 • Page 81 and 82:

  80 investeren in werkzekerheid bero

 • Page 83 and 84:

  82 investeren in werkzekerheid Teks

 • Page 85 and 86:

  84 investeren in werkzekerheid male

 • Page 87 and 88:

  86 investeren in werkzekerheid 4.4

 • Page 89 and 90:

  88 investeren in werkzekerheid 4.4.

 • Page 91 and 92:

  90 investeren in werkzekerheid de t

 • Page 93 and 94:

  92 investeren in werkzekerheid Volg

 • Page 95 and 96:

  94 investeren in werkzekerheid nele

 • Page 97 and 98:

  96 investeren in werkzekerheid

 • Page 99 and 100:

  98 investeren in werkzekerheid Tabe

 • Page 101 and 102:

  100 investeren in werkzekerheid Tab

 • Page 103 and 104:

  102 investeren in werkzekerheid een

 • Page 105 and 106:

  104 investeren in werkzekerheid iem

 • Page 107 and 108:

  106 investeren in werkzekerheid Bij

 • Page 109 and 110:

  108 investeren in werkzekerheid het

 • Page 111 and 112:

  110 investeren in werkzekerheid Fig

 • Page 113 and 114:

  112 investeren in werkzekerheid Nie

 • Page 115 and 116:

  114 investeren in werkzekerheid Wer

 • Page 117 and 118:

  116 investeren in werkzekerheid nog

 • Page 119 and 120:

  118 investeren in werkzekerheid mer

 • Page 121 and 122:

  120 investeren in werkzekerheid

 • Page 123 and 124:

  122 investeren in werkzekerheid met

 • Page 125 and 126:

  124 investeren in werkzekerheid - l

 • Page 127 and 128:

  126 investeren in werkzekerheid baa

 • Page 129 and 130:

  128 investeren in werkzekerheid Een

 • Page 131 and 132:

  130 investeren in werkzekerheid sle

 • Page 133 and 134:

  132 investeren in werkzekerheid De

 • Page 135 and 136:

  134 investeren in werkzekerheid arb

 • Page 137 and 138:

  136 investeren in werkzekerheid het

 • Page 139 and 140:

  138 investeren in werkzekerheid 6.4

 • Page 141 and 142:

  140 investeren in werkzekerheid lei

 • Page 143 and 144:

  142 investeren in werkzekerheid Een

 • Page 145 and 146:

  144 investeren in werkzekerheid gek

 • Page 147 and 148:

  146 investeren in werkzekerheid vri

 • Page 149 and 150:

  148 investeren in werkzekerheid ove

 • Page 151 and 152:

  150 investeren in werkzekerheid bey

 • Page 153 and 154:

  152 investeren in werkzekerheid het

 • Page 155 and 156:

  154 investeren in werkzekerheid wet

 • Page 157 and 158:

  156 investeren in werkzekerheid Ten

 • Page 159 and 160:

  158 investeren in werkzekerheid dui

 • Page 161 and 162:

  160 investeren in werkzekerheid

 • Page 163 and 164:

  162 investeren in werkzekerheid neg

 • Page 165 and 166:

  164 investeren in werkzekerheid 7.2

 • Page 167 and 168:

  166 investeren in werkzekerheid tra

 • Page 169 and 170:

  168 investeren in werkzekerheid Bij

 • Page 171 and 172:

  170 investeren in werkzekerheid gen

 • Page 173 and 174:

  172 investeren in werkzekerheid vor

 • Page 175 and 176:

  174 investeren in werkzekerheid per

 • Page 177 and 178:

  176 investeren in werkzekerheid imm

 • Page 179 and 180:

  178 investeren in werkzekerheid nem

 • Page 181 and 182:

  180 investeren in werkzekerheid van

 • Page 183 and 184:

  182 investeren in werkzekerheid kos

 • Page 185 and 186:

  184 investeren in werkzekerheid bed

 • Page 187 and 188:

  186 investeren in werkzekerheid beh

 • Page 189 and 190:

  188 investeren in werkzekerheid Dit

 • Page 191 and 192:

  190 investeren in werkzekerheid van

 • Page 193 and 194:

  192 investeren in werkzekerheid

 • Page 195 and 196:

  194 investeren in werkzekerheid Bur

 • Page 197 and 198:

  196 investeren in werkzekerheid hbo

 • Page 199 and 200:

  198 investeren in werkzekerheid Mar

 • Page 201 and 202:

  200 investeren in werkzekerheid Val

 • Page 203 and 204:

  202 investeren in werkzekerheid bij

 • Page 205 and 206:

  204 investeren in werkzekerheid In

 • Page 207 and 208:

  206 investeren in werkzekerheid naa

 • Page 209 and 210:

  208 investeren in werkzekerheid

 • Page 211 and 212:

  210 investeren in werkzekerheid 32

 • Page 213 and 214:

  212 investeren in werkzekerheid ver

 • Page 215:

  WRR RAPPORTEN AAN DE REGERING 77 In

Doorgroei van arbeidsparticipatie - Wetenschappelijke Raad voor ...
In betere banen - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht - Wetenschappelijke Raad voor ...
Werk en inkomsten na massaontslag - Wetenschappelijke Raad ...
rapport 'Vertrouwen in burgers' - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Europa in Nederland - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De menselijke beslisser - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De overheid als keuzearchitect? - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Werkprogramma 2011 – 2012 - Wetenschappelijke Raad voor het ...
iOverheid - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Evaluatie WRR 2003-2007 - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De verzorgingsstaat herwogen - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Naar een Europabrede Unie - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad - Ziekenhuis Oost-Limburg
Dynamiek in islamitisch activisme - Wetenschappelijke Raad voor ...
hoofdbetoog - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad - Ziekenhuis Oost-Limburg
Publieke zaken in de marktsamenleving - Wetenschappelijke Raad ...
Transactie als bestuurlijke vernieuwing - Wetenschappelijke Raad ...
Investeren in Duurzaamheid 2010-2 - APG
rapport 'Vertrouwen in burgers' - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Sharia en nationaal recht - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Het gezicht van de publieke zaak - Wetenschappelijke Raad voor ...
Nationale identiteit en meervoudig verleden - Wetenschappelijke ...
investeren-in-duurzaamheid-2012-nr1_tcm124-152163
rapport 69: De Europese Unie, Turkije en - Wetenschappelijke Raad ...
investeren in kwaliteit - Stichting Samenwerkingsverband Nationale ...
Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad - Ziekenhuis Oost-Limburg