Een overzicht van de spelling 2005 (theorie) vind ... - Taal en literatuur

taalenliteratuur.net

Een overzicht van de spelling 2005 (theorie) vind ... - Taal en literatuur

Boeddhabeeld

Bijbels

Bijbelvertaling

Hoofdletters (3)

NIEUW: NIEUW:

In samenstellingen/afleidingen

samenstellingen afleidingen

waarin de verwijzing naar de heilige

personen of zaken essentieel is, is,

blijft de

hoofdletter behouden. behouden

Dus wel: wel:

sint-bernardshond

sint bernardshond… (niet niet nieuw)

nieuw

SJI - Info Spelling - Februari 2006 19

Similar magazines