Diapositive 1 - Ibge

ibgebim.be

Diapositive 1 - Ibge

Sophie Trachte

LCA‐ANALYSE: Definitie en normalisatie

Definitie

De levenscyclusanalyse (LCA) of ECOBALANS is gebaseerd op de

principes van de duurzame ontwikkeling doordat middelen worden

geleverd voor de beoordeling van de milieu‐impact (en de

gezondheidsimpact) van een product, een dienst of een procedé.

DOELSTELLING: de impact op de hulpbronnen en het milieu gedurende

de hele levenscyclus zoveel mogelijk beperken (cyclus “van wieg tot

graf”).

Normalisatie

Deze methode –die voor het eerst werd gebruikt in de jaren ’70 –werd

genormaliseerd met de reeks ISO 14040‐normen – milieubeheer.

More magazines by this user
Similar magazines