Diapositive 1 - Ibge

ibgebim.be

Diapositive 1 - Ibge

Sophie Trachte

INLEIDING: milieu‐impact van de materialen

“Als we ons milieu willen

beschermen, is de bijdrage van

de bouwsector van levensgroot

belang, omdat deze sector in

Europa een groot deel van de

milieu‐impact voor zijn rekening

neemt:

• 50 % van de ontgonnen

natuurlijke hulpbronnen;

• 45 % van het totale

energieverbruik;

• 40 % van de afvalproductie;

• 30 % van de uitstoot van

broeikasgassen;

• 16 % van het

drinkwaterverbruik”

Enkele cijfers:

In Engeland gaat men ervan uit dat:

10 % van de CO2‐emissies afkomstig is van de productie en het gebruik

van bouwmaterialen

de bouwsector elk jaar 6 ton bouwafval produceert per inwoner

een eengezinswoning gemiddeld 150 ton aan materialen verbruikt

In Zwitserland meent men dat de energie die nodig is voor de productie

van alle materialen van een bouwwerk (grijze energie) ongeveer

overeenkomt met de hoeveelheid energie die nodig is om een goed

geïsoleerd gebouw te verwarmen gedurende 30 tot 40 jaar.

More magazines by this user
Similar magazines