Diapositive 1 - Ibge

ibgebim.be

Diapositive 1 - Ibge

Sophie Trachte

INLEIDING: impact van de materialen op de gezondheid

Impact op de luchtkwaliteit – emissie van verontreinigende stoffen

‐ VOS’en: tolueen, benzeen, xyleen, aromatische koolwaterstoffen

‐ Formaldehyde

‐ Minerale vezels

‐ Stoffen en deeltjes

Impact op de gezondheid –gebruik van giftige stoffen

‐ Fungiciden

‐ Pesticiden

‐ Zware metalen

‐ Chloorhoudende solventen

‐ Koolwaterstofhoudende solventen

‐ Vlamvertragers

Reactie op vochtigheid

Sommige materialen kunnen, wanneer ze zijn toegepast en in contact komen

met een relatief vochtige omgeving (condensatie), door bepaalde chemische

reacties verontreinigende stoffen (vb. VOS’en) uitstoten.

More magazines by this user
Similar magazines