05.09.2013 Views

Loonaangifte raadplegen/bevestigen in BDO Online Personeel

Loonaangifte raadplegen/bevestigen in BDO Online Personeel

Loonaangifte raadplegen/bevestigen in BDO Online Personeel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Loonaangifte raadplegen/bevestigen in BDO Online Personeel

Periodieke Email loonaangifte

BDO Online Personeel zorgt ervoor dat periodiek, afhankelijk van de verloningsperiode van

4-weken of maand, ná uw bevestiging een aanlevering aan de belastingdienst zal

plaatsvinden met daarin de Aangifte Loonheffingen.

Als u ervoor gekozen hebt om de Aangifte digitaal te bevestigen is er bij BDO Online

Personeel een emailadres bekend. Naar dit adres zal een bericht worden verzonden zodra

de aangifte kan worden geraadpleegd/bevestigd.

Het bevestigen van de periodieke loonaangifte doet u in uw eigen omgeving.

U kunt op 3 manieren inloggen:

1. Inloggen via Mijn BDO (indien u een Mijn BDO account heeft)

2. Inloggen via www.bdo.nl/onlinepersoneel

3. Inloggen via de directe link https://online.loket.nl/bdo.bop.loket

1. Inloggen via Mijn BDO (indien u een Mijn BDO account heeft)

U gaat naar www.mijnbdo.nl om in te loggen.

Op de site kiest u voor Inloggen Mijn BDO of voor

U toetst uw “Mijn BDO” gebruikersnaam in.

U toetst uw toegangscode in die u ontvangen heeft via uw GSM.

U kiest het bedrijf waarvoor u de aangifte gaat bevestigen

Vervolgens kiest u in het menu Online Diensten voor “Personeel


De optie Online Diensten “Personeel” vind u onder het derde tabblad in uw menu:

LET OP: deze menukeuze opent een nieuw scherm van de browser. Dit nieuwe

browserscherm wordt regelmatig geblokkeerd door een zogenaamde “pop up”.

OPLOSSING: Om de “pop-up” blokkering tegen te gaan kunt u de “CTRL” toets links

onderaan uw toetsenbord ingedrukt houden tijdens de menukeuze Online

DienstenPersoneel. In het menu van uw browser kunt u er ook voor kiezen om “pop-ups”

permanent toe te staan voor deze site.

2. Inloggen via www.bdo.nl/onlinepersoneel

Vul uw gebruikersnaam (meestal het emailadres) en het wachtwoord in zoals door BDO

opgegeven en klik op de button “Inloggen”.

3. Inloggen via de directe link https://online.loket.nl/bdo.bop.loket

Indien uw Gebruikersnaam en/of wachtwoord verkeerd is opgegeven, of u gebruik maakt

van de rechtstreekse URL https://online.loket.nl/bdo.bop.loket om in te loggen, ziet u

onderstaand scherm:

Als extra beveiligingsoptie is in dit scherm een wisselende code opgenomen die naast de

gebruikersnaam en het wachtwoord moet worden ingegeven.Indien u de getallen NIET of

NIET GOED kunt lezen drukt u nogmaals op “Login” net zolang totdat u de getallen

duidelijk kunt lezen.

U staat nu in het beginscherm van BDO Online Personeel.


Loonaangifte raadplegen/bevestigen

Indien u voor meerdere bedrijven bent geautoriseerd zult u in het eerste scherm meerdere

bedrijven aantreffen.

U selecteert een bedrijf door er simpelweg op te klikken.

Heeft u autorisatie voor één bedrijf dan komt u direct in onderstaand beginscherm:

Klik hier op het tabblad “Salarisverwerking”

U staat nu in het onderstaande scherm :

In dit scherm is de optie “Loonaangifte” beschikbaar


Als u kiest voor de optie “Loonaangifte” krijgt u de keuze uit een aantal opties:

U kiest voor de optie “Openstaande loonaangifte”, zie onderstaande afbeelding.

Indien er een aangifte openstaat kunt u in onderstaand scherm direct de betalingsgegevens

raadplegen en de aangifte bevestigen:

Om te bevestigen en te verzenden naar de Belastingdienst klikt u op de knop “Bevestigen”.

Uw aangifte is nu bevestigd en zal digitaal naar de belastingdienst worden verzonden.

LET OP: VOOR DE BETALING DIENT U UITERAARD ZELF ZORG TE DRAGEN!

U kunt via de button “Toon overzicht” het overzicht opvragen in PDF formaat. U kunt de

aangifte dan raadplegen, uitdraaien of opslaan.

Nadat de loonaangifte is bevestigd verdwijnt de optie “Toon overzicht” uit de lijst

Openstaande loonaangifte en is vanaf dat moment zichtbaar onder de Bevestigde en

verzonden loonaangiftes.

Mocht u vragen/opmerkingen hebben over deze instructie dan kunt contact opnemen met de BDO Online

Personeel Servicedesk (BOPS) via telefoonnummer (0229-259860) of per email: onlinepersoneel@bdo.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!