HEMELS KARWEI - Afdeling

fnvbouw.net
  • No tags were found...

HEMELS KARWEI - Afdeling

BIJNA TWEEDUIZEND MEDEWERKERS VAN WONINGCORPORATIES VERZAMELDEN ZICH OP DONDERDAG

29 SEPTEMBER IN DE UTRECHTSE JAARBEURS VOOR EEN LANDELIJKE ACTIEDAG. DE ONDERHANDE-

LINGEN OVER EEN NIEUWE CAO VOOR DE WOONDIENSTEN LAGEN MAANDENLANG STIL OMDAT WERKGE-

VERSORGANISATIE AEDES WEIGERDE OP EEN CONSTRUCTIEVE MANIER MET DE BONDEN TE PRATEN. DE

ACTIE HAD SUCCES: HET OVERLEG WORDT HEROPEND. FOTO’S RONALD SWEERING EN BERT JANSSEN.

ACTIE CORPORATIES

TREKT CAO-OVERLEG VLOT

De opkomst op de actiedag was boven verwachting groot.

De bonden moesten inderhaast een extra zaal bijhuren.

Nooit eerder legden werknemers van woningcorporaties zo

massaal het werk neer. Ook diverse directieleden van corporaties

waren meegekomen uit solidariteit met de werknemers.

De sfeer in de Jaarbeurs was aanstekelijk. De corporatiemedewerkers

lieten er geen misverstand over bestaan dat

hun actiebereidheid groot is. CAO-onderhandelaar Mieke

6 NOVEMBER 2005 FNV BOUW MAGAZINE

van Veldhuizen van FNV Bouw en haar CNV-collega kregen

een staande ovatie. De corporatiemedewerkers ondertekenden

een petitie waarin Aedes werd opgeroepen op korte

termijn de CAO-onderhandelingen te hervatten. Die handtekeningen,

2275 in getal, werden op dinsdag 11 oktober op

het hoofdkantoor van Aedes aangeboden. De werkgevers

nodigden bij die gelegenheid de bonden uit om weer te gaan

onderhandelen.

FNV BOUW MAGAZINE NOVEMBER 2005 7

More magazines by this user
Similar magazines