HEMELS KARWEI - Afdeling

fnvbouw.net
  • No tags were found...

HEMELS KARWEI - Afdeling

INTERVIEW

8 NOVEMBER 2005 FNV BOUW MAGAZINE

«JONGEREN ZIJN

ER VOLOP IN DE

FNV MAAR WE

ZIEN ZE TE WEINIG.

ZE MOETEN WEER

EEN EIGEN SMOEL

KRIJGEN»

SCHEIDEND ALGEMEEN SECRETARIS NANNING

SCHOTANUS BEPLEIT BREDERE VAKBEWEGING

LEVEN IS MÉÉR

DAN WERK

HIJ VERTREKT IN EEN PERIODE DAT HET LEDENTAL VAN FNV BOUW DAALT. MAAR SOMBER IS HIJ ALLER-

MINST. INTEGENDEEL. SCHEIDEND ALGEMEEN SECRETARIS NANNING SCHOTANUS DENKT DAT DE VER-

NIEUWING DIE IS INGEZET HAAR VRUCHTEN ZAL AFWERPEN. DE BOND GAAT TERUG NAAR DE BASIS. DE

INVLOED VAN JONGEREN MOET GROTER WORDEN. EN DE VAKBEWEGING MAG BEST WEER WAT

BREDER. DOOR PETER VAN DER AA. FOTO’S BERT JANSSEN.

Algemeen secretaris Nanning Schotanus neemt eind november

afscheid van FNV Bouw om met vroegpensioen te gaan.

Daarmee vertrekt de laatste bondsbestuurder die nog de

spreekwoordelijke kalk aan zijn schoenen had. Als metselaar

was hij jarenlang kaderlid van de bond. De afgelopen twintig

jaar klom hij als ‘bezoldigde’ op van administrateur en plaatselijk

vertegenwoordiger in Amsterdam tot algemeen secretaris.

In 35 jaar nauwe betrokkenheid bij FNV Bouw en diens

voorgangers was hij getuige van menig hoogte- en dieptepunt.

Bij zijn vertrek kampt de bond met een dalend ledental.

Maar Schotanus behoort niet tot de pessimisten die daarin

het begin van het einde van de vakbeweging zien.

JE SCHRIKT NIET VAN DE ONTWIKKELING VAN HET LEDENTAL?

“Leuk is anders. Maar het kan verkeren. In de jaren tachtig

kende Nederland ook een economische crisis en grote werkloosheid.

Toen verloren we duizenden leden. We hielden er

rekening mee dat de bond het blijvend met een lager ledental

zou moeten doen. Simpelweg omdat de werkgelegenheid in

onze sectoren op een lager niveau zou stabiliseren. Toen de

economie weer aantrok, kwam er een kentering en begon

het ledental weer te groeien. Het zou me niet verbazen als

het scenario dat we twintig jaar geleden voorzagen, nu

alsnog werkelijkheid wordt. Dat is dan niet het einde van de

bond en die wordt er ook niet slechter van. Maar je moet wel

keuzes maken. Je moet bepalen aan welke taken je prioriteit

geeft en of je zelfstandig de toekomst in gaat of gaat zoeken

naar andere organisatievormen binnen de FNV.”

DE BAKENS VERZETTEN DUS.

“Dat doen we voortdurend. De wereld verandert en de vakbeweging

dus ook. Vroeger was de bond een vriendenclub.

Nu is het een professionele organisatie geworden. We zijn

verder van de leden af komen staan, overigens niet zozeer

daardoor. In het verleden deden we in de afdelingen de uitvoering

van de WW en de verzilvering van de vakantiebonnen.

Zodoende hadden we rechtstreeks contact met alle

werknemers in de bedrijfstak. Verder hadden we in elk kerkdorp

een afdeling. Kaderleden kenden alle leden in hun

omgeving bij de voornaam. En bestuurders kenden weer alle

kaderleden persoonlijk. Die nauwe band zijn we kwijtgeraakt

en dat vacuüm is niet opgevuld. We werken daar wel

aan. In 2002 hebben we een vernieuwingsoperatie in gang

gezet die de bond weer dichter bij de leden moet brengen.

We hebben dertig rayons gevormd met elk een vakbondscentrum.

Daar kunnen de leden de bond gemakkelijk vinden.

FNV BOUW MAGAZINE NOVEMBER 2005 9

More magazines by this user
Similar magazines