nieuwsbrief Monnikenberg december 2011.pdf - Gemeente Hilversum

planmonnikenberg.nl

nieuwsbrief Monnikenberg december 2011.pdf - Gemeente Hilversum

NIEUWSBRIEF

MONNIKENBERG

NR. 1 DECEMBER 2011

Monnikenberg: zorg, wonen en natuur in één

Een nieuw zorgpark gecombineerd met wonen en natuur. Voor dit ambitieuze plan - beter

bekend onder de naam ‘Masterplan Monnikenberg’- vroegen Tergooiziekenhuizen, Merem

Behandelcentra, HPG Hilversum BV en het Goois Natuurreservaat op maandag 4 april 2011

medewerking van de gemeente Hilversum. Omwonenden en andere belangstellenden kregen

vervolgens de gelegenheid om hun reactie op het plan te geven. Na op een aantal punten

te zijn aangepast, is het laatste woord nu aan de gemeenteraad. Uitspraak: 1 februari 2012.

In het masterplan van de samenwerkende partijen

staat beschreven wat de functie wordt van het ziekenhuis,

welke zorgfuncties in het gebied een plaats

krijgen en hoe het natuurgebied wordt verbeterd.

Deze natuur, beheerd door het Goois Natuurreservaat,

wordt in het nieuwe plan verder versterkt en

vergroot.

De aanpassingen in een notendop

Mede naar aanleiding van de door omwonenden

en andere belangstellenden ingebrachte aandachtspunten

is aanvullend onderzoek gedaan naar het

masterplan. Zo is de verkeersafwikkeling van het

zorgpark uitgebreid onderzocht en is grondig gekeken

naar mogelijkheden om de aanwezige natuur

te versterken. Naar aanleiding van deze onderzoeken

is het masterplan aangepast. In het aangepaste

masterplan zijn de natuur (in beheer van het Goois

Natuurreservaat) en de rest van het plan strikter

gescheiden.

HILVERSUM

A27

A1


De toegang tot de natuur is

beperkter geworden dan in het

vorige masterplan, maar vergelijkbaar

met de huidige toegankelijkheid.

Daarnaast hebben de

initiatiefnemers een overeenkomst

gesloten over de oprichting

van een duurzaam Monnikenberg

groenfonds om de kwaliteit en

goed beheer van de natuur op

lange termijn te waarborgen. Het

woningbouwprogramma, tenslotte,

is in omvang teruggebracht

en gedeeltelijk verplaatst. Het

landgoed wonen langs de ‘groene

wig’ (grondgebied van HPG Hilversum

BV) is met ongeveer 40%

teruggebracht. Hierdoor wordt

de ‘groene wig’ groter en is er ter

plaatse meer ruimte voor behoud

en ontwikkeling van de natuur.

Een deel van de woningen wordt

verplaatst naar het gebied waar

nu Merem Behandelcentra gevestigd

is, maar al met al komt er in

het nieuwe masterplan minder

ruimte voor woningbouw.

Hoe verder…

Als de raad instemt met het

Masterplan Monnikenberg zal de

gemeente zo spoedig mogelijk

een begin maken met de bestemmingsplanprocedure.

Vanwege de

omvang van de plannen zal voor

de benodigde bestemmingswijzi-

Colofon

Uitgave Gemeente Hilversum

gingen een uitgebreide procedure

worden gevolgd. Die begint met

een voorontwerp bestemmingsplan

(februari 2012). Aansluitend,

naar verwachting in het tweede

kwartaal, kunnen dan zienswijzen

worden ingebracht. Mede op

basis daarvan wordt het bestemmingsplan

dan verder uitgewerkt

in een ontwerpbestemmingsplan.

Na de reacties op het ontwerpbestemmingsplan

(3e kwartaal) kan

het bestemmingsplan eventueel

nog worden aangepast. Daarna

stelt de raad het bestemmingsplan

definitief vast (begin 2013).

Hierop is een reguliere bezwarenprocedure

van toepassing.

Meer informatie op www.Hilversum.nl/monnikenberg

More magazines by this user
Similar magazines