Geen titel - Medisch Spectrum Twente

mst.nl

Geen titel - Medisch Spectrum Twente

opleidingsgids


Opleidingsgids

2


Voorwoord

Met genoegen bieden wij u de eerste versie aan van de opleidingsgids voor

Medisch Spectrum Twente. Medisch Spectrum Twente wil een toonaangevend

topklinisch opleidingsziekenhuis zijn. Om dat te bereiken worden onderwijsactiviteiten

geleidelijk samengebracht in Medical School Twente.

De opleidingsgids is behulpzaam voor zowel medewerkers als leidinggevenden bij

het maken van een persoonlijk / afdelingsopleidingsplan. Actuele, gedetailleerde

informatie en inschrijving vindt u op de website van Medical School Twente.

Binnen Medisch Spectrum Twente werken we inmiddels ook met een digitaal

portfolio per individuele medewerker. Een goed intern aanbod van scholing,

alsmede het goed vastleggen van competenties dragen bij aan de kwaliteit van de

zorg die Medisch Spectrum Twente wil bieden aan haar patiënten. Scholing en

met name bij- en nascholing hebben dan ook een vaste plek gekregen in de planning-

en controlcyclus van ons ziekenhuis.

De hier voor u liggende opleidingsgids toont u de initiële en vervolgopleidingen,

zowel medisch als verpleegkundig, en ons aanbod van scholingen, trainingen en

cursussen. Wij hopen u hiermee niet alleen inzicht te geven in onze activiteiten,

maar willen u vooral behulpzaam zijn in het kiezen van de juiste scholingen bij

het maken van uw eigen persoonlijk ontwikkelplan en bij het opstellen van het

opleidingsplan van uw RVE.

Mariëlla van Dongen-Schmetz,

Bedrijfskundig manager Medical School Twente

Opleidingsgids

3


Inhoudsopgave

1. Medical school Twente 8

2. Opleidingen 14

2.1 Verpleegkundige opleidingen 14

2.1.1 Basisberoepsopleidingen 14

MBO-Verpleegkunde 14

HBO-Verpleegkunde (regulier) 16

HBO-Verpleegkunde (duaal) 19

2.1.2 Verpleegkundige vervolgopleidingen 21

Coronary Care Unit-verpleegkundige 22

Dialyseverpleegkundige 24

Intensive Care-verpleegkundige (algemeen / thorax) 26

Kinderverpleegkundige 28

Neonatologieverpleegkundige 30

Obstetrieverpleegkundige 32

Oncologieverpleegkundige 34

Spoedeisende Hulp-verpleegkundige 36

2.1.3 Specifieke scholingen verpleegkundigen 38

Continentieverpleegkundige 38

Diabetesverpleegkundige 39

Endoscopieverpleegkundige (longziekten) 40

Endoscopieverpleegkundige (maag-darm-lever) 42

Kinderdiabetesverpleegkundige 43

Kinderlongverpleegkundige 44

Longverpleegkundige (astma / COPD) 46

Mammacareverpleegkundige 47

Reumaverpleegkundige 48

Stomaverpleegkundige 50

Opleidingsgids

4


2.1.4 Traineeship verpleegkundigen 52

2.2 Medische opleidingen 54

Co-assistenten 54

Artsen in opleiding tot (medisch) specialist 56

Gezondheidspsycholoog 64

Klinisch Psycholoog specialist 64

2.3 Paramedische opleidingen 66

Analist Laboratorium 66

Anesthesiemedewerker 67

Apothekersassistent 68

Diëtist 70

Doktersassistent 72

Ergotherapeut 74

Fysiotherapeut 75

Gipsverbandmeester 76

Hartfunctie Laborant 77

Klinisch Perfusionist 79

Laborant Klinische Neurofysiologie 80

Logopedist 81

Longfunctie-assistent 82

Medewerker steriele medische hulpmiddelen 83

Medisch Beeldvormende en bestralingsdeskundige 84

Medisch Beeldvormende en bestralingsdeskundige -

specialisatie Angio / interventie 86

Medisch Beeldvormende en bestralingsdeskundige - specialisatie CT 87

Medisch Beeldvormende en bestralingsdeskundige - specialisatie

Echografie 88

Opleidingsgids

5


Medisch Beeldvormende en bestralingsdeskundige - specialisatie MRI 89

Medisch maatschappelijk werker 90

Medisch secretaresse 91

Mondhygiënist 92

Operatieassistent 93

Optometrist 94

Orthoptist 95

Podotherapeut 97

Sociaal Pedagogische Hulpverlener 98

Technisch oogheelkundig assistent 99

Verloskundige 100

Ziekenhuishygiënist 101

2.4 Nieuwe beroepsgroepen 104

Nurse Practitioner 104

Physician Assistant 106

2.5 Overige stages 108

Technische geneeskunde 108

Overige stageverzoeken 109

3. Wetenschapsscholing 112

4. Bij- en nascholing 118

Advanced Life Support 118

Basic Life Support 119

Basic Life Support en AED 120

Brandpreventie 121

Coachingstraject 122

Opleidingsgids

6


Feedbacktraining 124

Fysieke Belasting - Ergocoach 125

Fysieke Belasting - Til & Transfer 126

Intervisietraject 127

Makkers 128

Microsoft Office 2007 - Basiscursus 129

Microsoft Office 2007 - Excel (basis) 130

Microsoft Office 2007 - Excel (vervolg) 131

Microsoft Office 2007 - Outlook 132

Microsoft Office 2007 - Word (basis) 133

Microsoft Office 2007 - Word (vervolg) 134

Omgaan met agressie 135

Stellen van obductie- en donatievraag aan nabestaanden 137

Supervisietraject 138

Werkbegeleiding 139

Wondzorg algemeen en specifiek 141

Verpleegkundige zorgverlening aan patiënten met oncologische

aandoeningen 142

Voorbehouden handelingen 144

Opleidingsgids

7


1. Medical School Twente

Medical School Twente maakt deel uit van Medisch Spectrum Twente. Bij Medical

School Twente zijn de activiteiten op gebied van onderwijs, onderzoek en bijen

nascholing van Medisch Spectrum Twente geclusterd. Medical School Twente

coördineert, begeleidt en ontwikkelt deze activiteiten.

Verpleegkundigen

Co-assistenten

Arts-assistenten

Paramedici

Overige stages

Bij- en nascholingen

Kenniscentrum:

Bibliotheek en Skillslab

Instituut onderwijs

Medisch Manager

Bedrijfskundige Manager

Opleidingsgids

8

Instituut Toegepast W.O.

Research

Datamanagement

METC

Projecten


Onderwijs

In Medisch Spectrum Twente lopen jaarlijks ongeveer 450 studenten stage op

vele uiteenlopende afdelingen. Ongeveer 150 studenten van verpleegkundige

basisberoeps- en de vervolgopleidingen lopen in ons ziekenhuis stage en worden

begeleid en beoordeeld door onze verpleegkundige opleidingsfunctionarissen.

Daarnaast komen er jaarlijks ongeveer 70 co-assistenten vanuit de Rijksuniversiteit

Groningen naar Enschede om hun co-schap te lopen. De organisatie en begeleiding

van de co-schappen ligt in handen van Bureau co-assistenten. Sinds 2008

vallen de arts-assistenten hiërarisch onder Medical School Twente; de inhoudelijke

begeleiding blijft -onveranderd- bij de opleider. De paramedische opleidingen

en de opleidingen van de nieuwe beroepsgroepen Nurse Practioner en Physician

Assistant zullen in 2009 geleidelijk, waar gewenst, ondersteund worden door Medical

School Twente. Stageverzoeken kunnen worden ingediend via onze website.

Een andere taak van Medical School Twente is het ondersteunen bij recente

ontwikkelingen, zoals de komst van het opleidingsfonds en het uitwerken van de

nieuwe erkenningsaanvragen van het College Ziekenhuizen Opleidingen voor de

verpleegkundige en medische ondersteunende opleidingen.

Bij- en nascholing

Bij- en nascholing is essentieel om de kwaliteit van de medewerker te garanderen

en te verbeteren. Medical School Twente coördineert, verzorgt en ondersteunt bij

deze activiteiten. In deze opleidingsgids en op onze website vindt u het overzicht

van de interne cursussen. Naast dit aanbod is maatwerk ook een mogelijkheid en

kunt u bij Medical School Twente terecht voor (onderwijskundig) advies en begeleiding

van bij- en nascholingstrajecten.

Opleidingsgids

9


Onderzoek

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek biedt ondersteuning bij wetenschappelijk

onderzoek en biedt een halfjaarlijkse cyclus aan met cursussen op het

gebied van epidemiologie, methodologie en statistiek. Ook individuele begeleiding

is mogelijk. Medisch Spectrum Twente heeft een eigen Medisch Ethische

Toetingscommissie.

Kenniscentrum

Het kenniscentrum bestaat uit het geïntegreerde skillslab en de bibliotheek. In het

geïntegreerde skillslab kan de medewerker de voorbehouden handelingen oefenen

en laten beoordelen. Tevens worden er in het skillslab de reanimatielessen gegeven.

De bibliotheek wordt in 2009 volledig digitaal. Medical School Twente gaat

dan gebruik maken van het tijdschriftenpakket van Stichting Topklinische Ziekenhuizen.

Waar te vinden?

Medical School Twente is gehuisvest op de begane grond van gebouw Ariënsplein,

na de hoofdingang eerste gang rechts. Op deze centrale locatie is een deel

van de medewerkers gehuisvest: management, secretariaat, onderwijskundige,

beleidsmedewerker zorgopleidingen, coördinator verpleegkundige opleidingsfunctionarissen,

projectmedewerker bij- en nascholing, het Instituut voor Wetenschappelijk

Onderzoek en het geïntegreerd skillslab. Naast deze locatie is Medical

School Twente ook op andere plekken in huis te vinden, namelijk:

Bureau co-assistenten (gebouw Haaksbergerstraat, vijfde verdieping);

Bibliotheek (op de brug);

Hein Jordanszaal (gebouw Haaksbergerstraat, tussen polikliniek 26 en

poliklniek 28);

Verpleegkundige opleidingsfunctionarissen (gebouw Ariënsplein op het

binnenhof en in de zijgang van de afdeling E2, gebouw Haaksbergerstraat op

de C2).

Opleidingsgids

10


Meer informatie

Medical School Twente

Telefoon (053) 4 87 20 61

E-mail: medicalschooltwente@mst.nl

Website: www.mstwente.nl/medicalschooltwente

Opleidingsgids

11


Opleidingsgids

12


Opleidingsgids

13


Inhoud

Begeleiding

2. Opleidingen

2.1 Verpleegkundige opleidingen

2.1.1 Basisberoepsopleidingen

MBO-Verpleegkunde

MBO-Verpleegkunde studenten kunnen in het derde en vierde jaar, uitsluitend

in de variant Beroepopleidende Leerweg, stage lopen in Medisch Spectrum

Twente. De student wordt opgeleid tot verpleegkundige op kwalificatieniveau 4.

Derde jaar: de hoofdfase

In de hoofdfase van de opleiding loopt de student een stage van 15 à 20 weken

binnen één afdeling. De stage start met het opstellen van een eigen werkplan

(inclusief haalbare leerdoelen). De student legt proeven van bekwaamheid af.

Daarnaast wordt de student beoordeeld aan de hand van reflectieverslagen.

Vierde jaar: de differentiatiefase

In het vierde jaar werkt de student wederom aan de hand van een werkplan en

wordt tevens beoordeeld door middel van proeven van bekwaamheid. De student

schrijft in het vierde jaar per opdracht een reflectieverslag. De beoordeling wordt

gedaan door een verpleegkundige opleidingsfunctionaris en de werkbegeleider.

In de laatste fase van de opleiding schrijft de student een afsluitend paper. Als

voor alle opdrachten, proeven en de paper een voldoende zijn behaald, is de student

gediplomeerd.

Er zijn twee belangrijke begeleiders in de stage: de verpleegkundige opleidingsfunctionaris

en de werkbegeleider. De verpleegkundige opleidingsfunctionaris

houdt alle formele zaken rondom de stage in de gaten. De werkbegeleider steunt

en begeleidt bij het werk van de student. Daarnaast houdt de verpleegkundige

opleidingsfunctionaris zich bezig met de beoordeling van studenten aan de hand

Opleidingsgids

14


Instituut

Vergoeding

Proccedure

Informatie

van de reflectieverslagen en proeven van bekwaamheid. De verpleegkundige

opleidingsfunctionaris en de werkbegeleider zijn gezamenlijk verantwoordelijk

voor de beoordeling. Daarnaast is er een teamhoofd die het hele stageproces en de

begeleiding in de gaten houdt.

ROC van Twente

In het derde en vierde jaar ontvangt de student een stagevergoeding van Medical

School Twente volgens CAO-Ziekenhuizen.

Medical School Twente is verantwoordelijk voor de stageplanning van de studenten.

Medical School Twente ontvangt van ROC van Twente een overzicht van de

te plaatsen studenten. In overleg met de leidinggevende wordt de student op de

desbetreffende afdeling geplaatst.

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

15


Inhoud

HBO-Verpleegkunde

HBO-Verpleegkunde studenten van Saxion Hogescholen kunnen in Medisch

Spectrum Twente stage lopen tijdens hun tweede, derde en vierde jaar van de

basisberoepsopleiding verpleegkunde. De student wordt opgeleid tot verpleegkundige

op kwalificatieniveau 5. In Medisch Spectrum Twente zijn er praktijkleerplaatsen

voor zowel de reguliere als de duale variant. De praktijkleerplaats is

de afdeling waar de student stage loopt.

HBO-Verpleegkunde (regulier)

De stage is gericht op de ontwikkeling van de competenties op het gebied van

verpleegkunde op kwalificatieniveau 5. Het doel is dat de student zich zodanig

kan bekwamen dat hij of zij professioneel kan handelen in de praktijk. De twaalf

kerncompetenties van de HBO-verpleegkundige, beschreven in ‘met het oog op de

toekomst’ (Pool et al., 2002) vormen het uitgangspunt van de HBO-V-opleiding.

Deze kerncompetenties zijn geclusterd in vijf beroepsrollen: zorgverlener, regisseur,

coach, ontwerper en beroepsbeoefenaar. Daarnaast worden er tien algemene

HBO-competenties onderscheiden. Deze competenties zijn verwerkt in de twaalf

kerncompetenties. Competenties worden ook uitgedrukt naar het niveau waarop

ze worden beheerst. Hiervoor zijn drie niveaus ontwikkeld, namelijk gevorderd

beginner (eind tweede jaar / begin derde jaar), gevorderd en competent. Deze competenties

worden via een actieve leerweg geleidelijk bereikt, waarbij persoonlijke

aandacht en wederzijdse feedback belangrijke kenmerken zijn. De student geeft

in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) aan wat en hoe hij of zij wil leren en

legt in een portfolio vast welke competenties al verworven zijn. Medical School

Twente sluit hierbij aan op de onderwijsvisie van Saxion Hogescholen: vraaggestuurd

en competentiegericht. Tijdens de stage heeft de student veel contact met

patiënten en collega’s binnen Medisch Spectrum Twente.

Opleidingsgids

16


Begeleiding

Als tweedejaars student van de reguliere opleiding HBO-Verpleegkunde, kan in

Medisch Spectrum Twente een basisstage van tien weken gelopen worden.

Vanuit de opleiding is bepaald dat de student in dit jaar driemaal een basisstage

loopt in verschillende velden van de gezondheidszorg. In het derde en vierde jaar

lopen studenten 20 weken stage.

Tijdens de stages heeft de student te maken met verschillende functionarissen:

de werkbegeleider begeleidt de student dagelijks op de werkvloer tijdens het

werkend leren, de directe zorgverlening en tijdens het werken aan de beroepsproducten.

De werkbegeleider geeft feedback ten aanzien van het functioneren

van de student, maar is daarnaast verantwoordelijk voor de beoordeling van de

beroepsproducten, indien de student de werkbegeleider in zijn of haar POP heeft

benoemd. De werkbegeleider is in principe een verpleegkundige die opgeleid is

voor kwalificatieniveau 5;

de beroepsloopbaanbegeleider is een verpleegkundige opleidingsfunctionaris

die de student coacht en feedback geeft ten aanzien van zijn of haar functioneren

en de ontwikkeling. De verpleegkundige opleidingsfunctionaris is verantwoordelijk

voor de beoordeling van de beroepsproducten, indien de student dit in zijn of

haar POP heeft aangegeven. Verder begeleidt de verpleegkundige opleidingsfunctionaris

de leerwerkbegeleider op de afdeling ten aanzien van de begeleiding van

de student.

Om de student zo optimaal mogelijk te begeleiden, maakt Medical School

Twente gebruik van methodische praktijkbegeleiding. Dit houdt in dat er tijdens

de stage een gesprekkencyclus plaatsvindt tussen de student, de werkbegeleider

en de verpleegkundige opleidingsfunctionaris.

Het uitgangspunt van de opleiding blijft dat de student zijn leerproces, zo

mogelijk, zelf stuurt en in kaart brengt. Dit zal het stadium van de opleiding

Opleidingsgids

17


Instituut

Vergoeding

Procedure

Informatie

bepalen: de student leert in het begin van de opleiding voornamelijk begeleidergestuurd

en dit verandert geleidelijk naar zelfgestuurd leren.

Saxion Hogescholen

De student ontvangt een stagevergoeding van Medical School Twente volgens

CAO-Ziekenhuizen.

Medical School Twente is verantwoordelijk voor de stageplanning van de studenten.

Medical School Twente ontvangt van Saxion Hogescholen de aanvraag van

het aantal stageplekken per schooljaar en kijkt wat er gehonoreerd kan worden.

Vervolgens verdeelt Medical School Twente de studenten over de verpleegafdelingen

volgens de geldende afspraken.

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon: (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

18


Inhoud

HBO-Verpleegkunde (duaal)

Tijdens het duale traject (derde en vierde leerjaar) heeft de student de status van

student en werknemer. Het werken / leren is gericht op de ontwikkeling van de

competenties op het gebied van verpleegkunde op kwalificatieniveau 5. Het doel

is dat de student zich zodanig kan bekwamen dat hij of zij professioneel kan

handelen in de praktijk. De twaalf kerncompetenties van de HBO-verpleegkundige,

beschreven in ‘met het oog op de toekomst’ (Pool et al., 2001) vormen het

uitgangspunt van de HBO-V-opleiding. Deze kerncompetenties zijn geclusterd in

vijf beroepsrollen: zorgverlener, regisseur, coach, ontwerper en beroepsbeoefenaar.

Daarnaast worden er tien algemene HBO-competenties onderscheiden. Deze tien

HBO-competenties zijn verwerkt in de twaalf kerncompetenties. Competenties

worden ook uitgedrukt naar het niveau waarop ze worden beheerst. Hiervoor

zijn drie niveaus ontwikkeld, namelijk gevorderd beginner (eind tweede jaar /

begin derde jaar), gevorderd en competent. Deze competenties worden via een

actieve leerweg geleidelijk bereikt, waarbij persoonlijke aandacht en wederzijdse

feedback belangrijke kenmerken zijn. De student geeft in een persoonlijk ontwikkelingsplan

(POP) aan wat en hoe hij of zij wil leren en legt in een portfolio vast

welke competenties al verworven zijn. Medical School Twente sluit hierbij aan op

de onderwijsvisie van Saxion Hogescholen: vraaggestuurd en competentiegericht.

Tijdens de stage heeft de student veel contact met patiënten en collega’s binnen

Medisch Spectrum Twente.

Op 1 september of 1 maart van het derde leerjaar start de student met de eerste

onderwijsarbeidsperiode. Het duale traject bestaat uit minimaal vier onderwijsarbeidsperiodes

van elk zes maanden, waarna de student na het behalen van de

competenties afstudeert. De student doorloopt minimaal drie verschillende afdelingen;

waaronder een snijdende en niet-snijdende afdeling. De student mag voor

zijn laatste onderwijsarbeidsperiode een voorkeur uitspreken voor een afdeling.

Dat kan ook een specialistische afdeling zijn.

Opleidingsgids

19


Begeleiding

Tijdens de praktijkleerperiode heeft de student te maken met verschillende functionarissen:

de werkbegeleider begeleidt de student dagelijks op de werkvloer tijdens het

werkend leren, de directe zorgverlening en tijdens het werken aan de beroepsproducten.

De werkbegeleider geeft feedback ten aanzien van het functioneren

van de student, maar is daarnaast verantwoordelijk voor de beoordeling van de

beroepsproducten, indien de student de werkbegeleider in zijn of haar POP heeft

benoemd. De werkbegeleider is in principe een verpleegkundige die opgeleid is

voor kwalificatieniveau 5;

de beroepsloopbaanbegeleider is een verpleegkundige opleidingsfunctionaris

die de student coacht en feedback geeft ten aanzien van zijn of haar functioneren

en de ontwikkeling. De verpleegkundige opleidingsfunctionaris is verantwoordelijk

voor de beoordeling van de beroepsproducten, indien de student dit in zijn of

haar POP heeft aangegeven. Verder begeleidt de verpleegkundige opleidingsfunctionaris

de werkbegeleider op de afdeling ten aanzien van de begeleiding van de

student;

het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de praktijkleerperiode van de

student op zijn afdeling.

Zie voor een specifieke rolbeschrijving het opleidingsreglement op de website van

Medical School Twente.

Om de student zo optimaal mogelijk te begeleiden, maakt Medical School Twente

gebruik van methodische praktijkbegeleiding. Dit houdt in dat er tijdens de stage

een gesprekkencyclus plaatsvindt tussen de student, de werkbegeleider en de

verpleegkundige opleidingsfunctionaris.

Het uitgangspunt van de opleiding blijft dat de student zijn of haar leerproces,

zo mogelijk, zelf stuurt en in kaart brengt. Dit zal het stadium van de opleiding

bepalen: de student leert in het begin van de opleiding voornamelijk begeleidergestuurd

en verandert geleidelijk naar zelfgestuurd leren.

Opleidingsgids

20


Instituut

Vergoeding

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Saxion Hogescholen

Niveau gevorderd beginner

De HBO-Verpleegkunde tweedejaars student kan solliciteren naar een opleidingsplaats

voor het duale traject (derde en vierde jaar) van de opleiding. Hiervoor

dient een sollicitatiebrief geschreven te worden naar Medical School Twente,

voorzien van motivatie en curriculum vitea vóór 15 december van komend studiejaar.

De opleiding start in september of maart. Het opleidingsreglement HBO-Verpleegkunde

voor het duale traject is te vinden op de website van Medical School

Twente.

Medical School Twente betaalt vanaf het derde jaar het collegegeld. De student

krijgt een tegemoetkoming in de kosten voor de studieboeken van € 500,00.

De student is werknemer en staat op de loonlijst van de desbetreffende afdeling.

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

2.1.2 Verpleegkundige vervolgopleidingen

Per 1 januari 2008 is de nieuwe erkenningssystematiek voor de opleidingen,

die tot het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) behoren, van start gegaan.

De erkenningssystematiek is een methodiek om de kwaliteit en continuïteit van

ziekenhuisopleidingen te beoordelen. Er komt nu één systeem voor alle CZOopleidingen,

dit ter bevordering van de kwaliteit, eenheid, inzichtelijkheid en

efficiëntie. De verpleegkundige vervolgopleidingen vallen onder deze nieuwe

erkenningssystematiek. Medical School Twente ondersteunt hierbij.

Opleidingsgids

21


Duur

Inhoud

Toetsing

Coronary Care Unit-verpleegkundige

Coronary Care Unit-verpleegkundigen verlenen acute zorg aan patiënten met

een cardiologische aandoening, zoals een myocardinfarct, astma-cardiale,

ritme- en geleidingsstoornissen en patiënten met agina pectorisklachten. Het

bewaken van de patiënt is tevens een belangrijke taak van de Coronary Care

Unit-verpleegkundige. De Coronary Care Unit-opleiding is opgenomen binnen

de Intensive Care-opleiding.

12 maanden

Voorwerkperiode: minimaal drie maanden

De student begint op de afdeling met een voorwerkperiode, waarbij de student

leert zich te oriënteren op de afdeling voor de start van de opleiding. Tijdens de

opleiding staan de vijf beroepsrollen van de verpleegkundige (zorgverlener, regisseur,

coach, ontwerper en beroepsbeoefenaar) centraal. In de eerste periode van de

opleiding staan de rollen van regisseur en zorgverlener centraal. Studenten maken

zich deze rollen binnen de cardiologische kliniek eigen. De student loopt stages

op de afdelingen Intensive Care, Cardiologie en de Anesthesiologie.

De Coronary Care Unit-opleiding is opgenomen binnen de Intensive Care-opleiding.

Bij de Coronary Care Unit-opleiding is er sprake van meer verdieping

gericht op de bewaking van vitale functies van het hart en de hierbij behorende

telemetrie en hartritmediagnostiek.

De theorie wordt tussentijds op het opleidingsinstituut getoetst. In de praktijk

wordt het leerproces en het functioneren van de student op de werkvloer beoordeeld.

De opleiding wordt afgerond met een paper. De student richt zich in deze

paper op probleemsituaties binnen de afdeling Coronary Care Unit, probeert

verbanden te leggen op micro, meso en macro niveau en sluit af met conclusies en

aanbevelingen ten behoeve van de afdeling. De paper wordt ter afsluiting van de

opleiding gepresenteerd en nabesproken.

Opleidingsgids

22


Begeleiding

Instituut

Toelating

Procedure

Vergoeding

Erkenning

Informatie

De student wordt begeleid door twee werkbegeleiders, Coronary Care Unit-ver-

pleegkundigen en een verpleegkundige opleidingsfunctionaris. De werkbegeleider

houdt het leerproces van de student tijdens leren en werken in de gaten en heeft

daarbij een belangrijke rol bij het bespreken en beoordelen van de leerdoelen van

de student. De verpleegkundige opleidingsfunctionaris helpt onder andere bij het

opstellen van het werkplan en biedt ondersteuning bij en bewaakt het leerproces.

De beoordeling komt tot stand in nauwe samenwerking met begeleiders en verantwoordelijken.

Centraal Instituut Verpleegkundige Vervolgopleidingen (CIVO) in Hengelo

Basisberoepsopleiding tot verpleegkundige (MBO-HBO / A-Inservice).

Relevante werkervaring als verpleegkundige is gewenst.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het werven van een geschikte

kandidaat. Medical School Twente draagt zorg voor de centrale stageplanning in

Medisch Spectrum Twente.

Studiekosten worden vergoed door de desbetreffende RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon: (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

23


Duur

Inhoud

Toetsing

Begeleiding

Instituut

Dialyseverpleegkundige

De dialyseverpleegkundige verleent zorg aan patiënten, die afhankelijk zijn

of worden van een nierfunctievervangende behandeling. De verpleegkundige

heeft verschillende taken, waarbij de nadruk ligt op lichamelijke en psychosociale

zorg van de dialysepatiënt, verpleegtechnische handelingen omtrent dialyse

en zorg voor de omgeving van de patiënt.

15 maanden

Voorwerkperiode: drie tot zes maanden

In de voorwerkperiode maakt de student kennis met de dialyseafdeling en bijbehorende

patiëntencategorieën. Vervolgens start de student zijn opleiding met het

opstellen van een persoonlijk praktijkwerkplan.

De theorie wordt tussentijds op het opleidingsinstituut getoetst. In de praktijk

wordt het leerproces en het functioneren van de student op de werkvloer beoordeeld.

De student wordt daarnaast geacht kritische zelfreflectieverslagen te

schrijven.

De student wordt begeleid door een werkbegeleider en een verpleegkundige

opleidingsfunctionaris. De werkbegeleider houdt het leerproces van de student

tijdens leren en werken in de gaten en heeft daarbij een belangrijke rol bij het

bespreken en beoordelen van de leerdoelen van de student. De verpleegkundige

opleidingsfunctionaris helpt onder andere bij het opstellen van het werkplan en

biedt ondersteuning bij en bewaakt het leerproces. De beoordeling komt tot stand

in nauwe samenwerking met begeleiders en verantwoordelijken.

Radboud Universiteit Nijmegen

Opleidingsgids

24


Toelating

Procedure

Vergoeding

Erkenning

Informatie

Basisberoepsopleiding tot verpleegkundige (MBO-HBO / A-Inservice).

Relevante werkervaring als verpleegkundige is gewenst.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het werven van een geschikte kandidaat.

Medical School Twente draagt zorg voor de centrale stageplanning in

Medisch Spectrum Twente.

Studiekosten worden vergoed door de desbetreffende RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

25


Duur

Inhoud

Toetsing

Intensive Care-verpleegkundige (algemeen / thorax)

De Intensive Care-verpleegkundigen verlenen specifieke zorg op een Intensive

Care, waarbij zij de vitale functies van een patiënt bewaken of overnemen en

zorgdragen voor de beademing van de patiënt.

Binnen Medisch Spectrum Twente is een algemene Intensive Care en een Thorax

Intensive Care aanwezig. Op de algemene Intensive Care is de verpleegkundige

zorgdrager voor alle patiëntencategorieën variërend van interne tot chirurgische

aandoeningen. De student wordt binnen de algemene Intensive Care zo

breed mogelijk opgeleid. Op de Thorax Intensive Care verleent de verpleegkundige

specifieke zorg aan patiënten die een cardiothoracale ingreep hebben

ondergaan, zoals een bypass-operatie, een klepvervanging van het hart of een

longoperatie. In 2009 wordt gestart met één gezamenlijk opleidingstraject voor

Intensive Care-verpleegkundigen met topmodule Thorax.

18 maanden

Voorwerkperiode: minimaal drie maanden

Na het voltooien van de voorwerkperiode, start de student zijn opleiding met het

opstellen van een praktijkwerkplan met leerdoelen. De opleiding is competentiegericht.

De opleiding tot Intensive Care-verpleegkundige bestaat uit verschillende

fasen, waarin de specifieke beroepsrollen (zorgverlener, regisseur, coach, ontwerper

en beroepsbeoefenaar) van de verpleegkundige centraal staan. Tijdens de opleiding

loopt de student verschillende stages op afdelingen die een relatie hebben

met de Intensive Care. Zo loopt de student stages op de afdelingen Coronary Care

Unit, OK / Anesthesiologie, Haemodialyse en de Spoedeisende Hulp.

De theorie wordt tussentijds op het opleidingsinstituut getoetst. In de praktijk

wordt het leerproces en het functioneren van de student op de werkvloer beoordeeld.

De opleiding wordt afgerond met een paper. De student richt zich in

Opleidingsgids

26


Begeleiding

Instituut

Toelating

Procedure

Vergoeding

Erkenning

Informatie

deze paper op probleemsituaties binnen de Intensive Care, probeert verbanden te

leggen op micro-, meso- en macroniveau en sluit af met conclusies en aanbevelingen

ten behoeve van de afdeling. De paper wordt ter afsluiting van de opleiding

gepresenteerd en nabesproken.

De student wordt begeleid door twee of drie werkbegeleiders, Intensive Care-ver-

pleegkundigen en een verpleegkundige opleidingsfunctionaris. De werkbegeleider

houdt het leerproces van de student tijdens leren en werken in de gaten en heeft

daarbij een belangrijke rol bij het bespreken en beoordelen van de leerdoelen van

de student. De verpleegkundige opleidingsfunctionaris helpt onder andere bij het

opstellen van het werkplan en biedt ondersteuning bij en bewaakt het leerproces.

De beoordeling komt tot stand in nauwe samenwerking met begeleiders en verantwoordelijken.

Centraal Instituut Verpleegkundige Vervolgopleidingen (CIVO) in Hengelo

Basisberoepsopleiding tot verpleegkundige (MBO-HBO / A-Inservice).

Relevante werkervaring als verpleegkundige is gewenst.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het werven van een geschikte

kandidaat. Medical School Twente draagt zorg voor de centrale stageplanning in

Medisch Spectrum Twente.

Studiekosten worden vergoed door de desbetreffende RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

27


Duur

Inhoud

Toetsing

Kinderverpleegkundige

De kinderverpleegkundige biedt specifieke zorg aan kinderen tot ongeveer 18

jaar met een handicap, kinderen met chronische, psychosociale / somatische of

interne gezondheidsproblemen, of kinderen die een chirurgische ingreep ondergaan.

Daarnaast biedt de kinderverpleegkundige psychosociale begeleiding aan

de patiënten, ouders, verzorgers en omgeving.

15 maanden

Voorwerkperiode: drie tot zes maanden

De student begint met een voorwerkperiode van zes maanden binnen de Kinderafdeling

om de patiëntencategorie goed te leren kennen. De opleiding is competentiegericht.

De student werkt volgens een zelf gemaakt werkplan en stelt eigen

leerdoelen op. Tijdens de opleiding staan de vijf beroepsrollen (zorgverlener,

regisseur, coach, ontwerper en beroepsbeoefenaar) van verpleegkundigen centraal.

In de eerste periode van de opleiding komen de rollen van regisseur en zorgverlener

aan bod. Naar mate de opleiding vordert, oriënteert de student zich meer op

specifieke vaardigheden en is zelfstandigheid steeds belangrijker. De rollen die

dan centraal staan, zijn de rol van ontwerper, coach en uiteindelijk beroepsbeoefenaar.

Tijdens de opleiding loopt de student stage op de afdeling Neonatologie.

De theorie wordt tussentijds op het opleidingsinstituut getoetst. In de praktijk

wordt het leerproces en het functioneren van de student op de werkvloer beoordeeld.

De student wordt daarnaast geacht kritische zelfreflectieverslagen te

schrijven. De opleiding wordt afgerond met een paper. De student richt zich in

deze paper op één of meerdere probleemsituaties op de afdeling. De paper wordt

ter afsluiting van de opleiding gepresenteerd en nabesproken.

Opleidingsgids

28


Begeleiding

Instituut

Toelating

Procedure

Vergoeding

Erkenning

Informatie

De student wordt begeleid door een werkbegeleider en een verpleegkundige

opleidingsfunctionaris. De werkbegeleider houdt het leerproces van de student

tijdens het leren en werken in de gaten en heeft daarbij een belangrijke rol bij het

bespreken en beoordelen van de leerdoelen van de student. De verpleegkundige

opleidingsfunctionaris helpt onder andere bij het opstellen van het werkplan en

biedt ondersteuning bij en bewaakt het leerproces. De beoordeling komt tot stand

in nauwe samenwerking met begeleiders en verantwoordelijken.

Centraal Instituut Verpleegkundige Vervolgopleidingen (CIVO) in Hengelo

Basisberoepsopleiding tot verpleegkundige (MBO-HBO / A-Inservice).

Relevante werkervaring als verpleegkundige is gewenst.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het werven van een geschikte

kandidaat. Medical School Twente draagt zorg voor de centrale stageplanning in

Medisch Spectrum Twente.

Studiekosten worden vergoed door de desbetreffende RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

29


Duur

Inhoud

Toetsing

Begeleiding

Neonatologieverpleegkundige

De neonatologieverpleegkundige verleent specialistische zorg aan pasgeboren

baby’s in een complexe verpleegsituatie. Het probleem kan liggen bij een stoornis

van één of meer vitale functies, die ondersteund of overgenomen moeten

worden door apparatuur. De verpleegkundige moet daarbij in elk geval de

ontwikkeling van het kind in de gaten houden. Een ander belangrijk onderdeel

van de taken van een neonatologieverpleegkundige is het verlenen van psychosociale

zorg en begeleiding aan de baby, de ouders en verzorgers.

15 maanden

Voorwerkperiode: drie tot zes maanden

De opleiding Neonatologie in Medisch Spectrum Twente is onderdeel van de

opleiding tot Intensive Care-Neonatologieverpleegkundige, maar deze Intensive

Care-opleiding is alleen in Nijmegen of Groningen te volgen. De afdeling Neonatologie

in Medisch Spectrum Twente is de basisleerplaats voor de student.

In de voorwerkperiode maakt de student kennis met de neonatologieafdeling en

bijbehorende patiëntencategorieën. Vervolgens stelt de student een persoonlijk

praktijkwerkplan op. Tijdens de opleiding loopt de student een stage op de afdeling

Intensive Care-Neonatologie in Nijmegen.

De theorie wordt tussentijds op het opleidingsinstituut getoetst. In de praktijk

wordt het leerproces en het functioneren van de student op de werkvloer beoordeeld.

De student wordt daarnaast geacht kritische zelfreflectieverslagen te

schrijven.

De student wordt begeleid door een werkbegeleider en een verpleegkundige

opleidingsfunctionaris. De werkbegeleider houdt het leerproces van de student

tijdens leren en werken in de gaten en heeft daarbij een belangrijke rol bij het

Opleidingsgids

30


Instituut

Procedure

Vergoeding

Erkenning

Informatie

bespreken en beoordelen van de leerdoelen van de student. De verpleegkundige

opleidingsfunctionaris helpt onder andere bij het opstellen van het werkplan en

biedt ondersteuning bij en bewaakt het leerproces. De beoordeling komt tot stand

in nauwe samenwerking met begeleiders en verantwoordelijken.

Radboud Universiteit Nijmegen

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het werven van een geschikte kandidaat.

Medical School Twente draagt zorg voor de centrale stageplanning in

Medisch Spectrum Twente.

Studiekosten worden vergoed door de desbetreffende RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

31


Duur

Inhoud

Toetsing

Obstetrieverpleegkundige

Obstetrieverpleegkundigen verlenen op het gebied van verloskunde en gynaecologie

zorg aan verschillende patiëntencategorieën. De zorgverlening bestaat

uit het verzorgen en begeleiden van zwangeren voor, tijdens en na de bevalling

en de verzorging van de pasgeborenen. De verpleegkundige dient in staat te

zijn om psychosociale hulp te bieden aan patiënten.

15 maanden

Voorwerkperiode: minimaal zes maanden

De student begint met een voorwerkperiode van zes maanden op de afdeling

Obstetrie om de patiëntencategorie goed te leren kennen. De opleiding is competentiegericht.

De student werkt volgens een zelf gemaakt werkplan en stelt eigen

leerdoelen op. Tijdens de opleiding staan de vijf beroepsrollen (zorgverlener,

regisseur, coach, ontwerper en beroepsbeoefenaar) van verpleegkundigen centraal.

In de eerste periode van de opleiding komen de rollen van regisseur en zorgverlener

aan bod. Naar mate de opleiding vordert, oriënteert de student zich meer op

specifieke vaardigheden en is zelfstandigheid steeds belangrijker. De rollen die

dan centraal staan, zijn de rol van ontwerper, coach en uiteindelijk beroepsbeoefenaar.

Binnen de afdeling Obstetrie krijgt de student voornamelijk te maken met zwangere

vrouwen, de verloskamers, de kraamvrouw en de verzorging van pasgeborenen.

De theorie wordt tussentijds op het opleidingsinstituut getoetst. In de praktijk

wordt het leerproces en het functioneren van de student op de werkvloer beoordeeld.

De student wordt daarnaast geacht kritische zelfreflectieverslagen te

schrijven. De opleiding wordt afgerond met een paper. De student richt zich in

deze paper op één of meerdere probleemsituaties op de afdeling. De paper wordt

ter afsluiting van de opleiding gepresenteerd en nabesproken.

Opleidingsgids

32


Begeleiding

Instituut

Toelating

Procedure

Vergoeding

Erkenning

Informatie

De student wordt begeleid door een werkbegeleider en een verpleegkundige

opleidingsfunctionaris. De werkbegeleider houdt het leerproces van de student

tijdens leren en werken in de gaten en heeft daarbij een belangrijke rol bij het

bespreken en beoordelen van de leerdoelen van de student. De verpleegkundige

opleidingsfunctionaris helpt onder andere bij het opstellen van het werkplan en

biedt ondersteuning bij en bewaakt het leerproces. De beoordeling komt tot stand

in nauwe samenwerking met begeleiders en verantwoordelijken.

Centraal Instituut Verpleegkundige Vervolgopleidingen (CIVO) in Hengelo

Basisberoepsopleiding tot verpleegkundige (MBO-HBO / A-Inservice).

Relevante werkervaring als verpleegkundige is gewenst.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het werven van een geschikte

kandidaat. Medical School Twente draagt zorg voor de centrale stageplanning in

Medisch Spectrum Twente.

Studiekosten worden vergoed door de desbetreffende RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

33


Duur

Inhoud

Toetsing

Oncologieverpleegkundige

Een oncologieverpleegkundige verleent specifieke zorg aan patiënten met een

oncologische aandoening. Hierbij is het noodzakelijk dat de verpleegkundige

kennis heeft over de verscheidene therapieën die een oncologiepatiënt kan

ondergaan, zoals chemotherapie, nucleaire therapie, biotherapie, hormonale

behandelingen, chirurgische ingrepen en complementaire behandelingen.

Daarnaast heeft de verpleegkundige kennis van de lichamelijke en psychische

ontwikkeling van deze patiënten en is het belangrijk dat hij of zij de patiënt en

familie goed kan begeleiden voor, tijdens en na de behandeling.

12 maanden

Voorwerkperiode: minimaal drie maanden

In de voorwerkperiode van minimaal drie maanden leert de student de afdeling

en patiëntencategorie kennen. Vervolgens werkt de student op een oncologieafdeling

waar verschillende behandeltrajecten plaatsvinden. Het leren van de

procedures die er spelen rondom de oncologie is een belangrijk doel van deze

opleiding. Ook krijgt de verpleegkundige informatie en uitleg over experimentele

behandelingen en wordt er medewerking verleend aan nieuw onderzoek naar

oncologische aandoeningen. De student loopt stage op verschillende afdelingen

met patiënten met oncologische aandoeningen, zoals de longafdeling, afdeling

Urologie of Gynaecologie, of een afdeling waar chirurgische ingrepen met betrekking

tot oncologische aandoeningen plaatsvinden.

De theorie wordt tussentijds op het opleidingsinstituut getoetst. In de praktijk

wordt het leerproces en het functioneren van de student op de werkvloer beoordeeld.

De opleiding wordt afgerond met een paper. De student richt zich in deze

paper op probleemsituaties binnen de afdeling Oncologie, probeert verbanden te

leggen op micro-, meso- en macroniveau en sluit af met conclusies en aanbevelin-

Opleidingsgids

34


Begeleiding

Instituut

Toelating

Procedure

Vergoeding

Erkenning

Informatie

gen ten behoeve van de afdeling. De paper wordt ter afsluiting van de opleiding

gepresenteerd en nabesproken.

De student wordt begeleid door een werkbegeleider en een verpleegkundige

opleidingsfunctionaris. De werkbegeleider houdt het leerproces van de student

tijdens leren en werken in de gaten en heeft daarbij een belangrijke rol bij het

bespreken en beoordelen van de leerdoelen van de student. De verpleegkundige

opleidingsfunctionaris helpt onder andere bij het opstellen van het werkplan en

biedt ondersteuning bij en bewaakt het leerproces. De beoordeling komt tot stand

in nauwe samenwerking met begeleiders en verantwoordelijken.

Samenwerkingsverband met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universitair

Medisch Centrum Groningen

Basisberoepsopleiding tot verpleegkundige (MBO-HBO / A-Inservice).

Relevante werkervaring als verpleegkundige is gewenst.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het werven van een geschikte kandidaat.

Medical School Twente draagt zorg voor de centrale stageplanning in

Medisch Spectrum Twente.

Studiekosten worden vergoed door de desbetreffende RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

Opleidingsgids

35


Duur

Inhoud

Spoedeisende Hulp-verpleegkundige

Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen zorgen voor de eerste opvang van patienten

die zich aanmelden op de afdeling Spoedeisende Hulp of die aangemeld

worden via de huisarts of de ambulancedienst. Vervolgens heeft een Spoedeisende

Hulp-verpleegkundige de taak van zorgverlener, het verlenen van zorg

en bewaking gedurende de eerste uren van de opname. De patiënt kan na de

diagnose naar een bepaalde afdeling gaan, geopereerd worden, naar de IC of

naar huis gaan, bijvoorbeeld na behandeling in de gipskamer.

15 maanden

Voorwerkperiode: minimaal zes maanden

De voorwerkperiode is voor studenten op de afdeling Spoedeisende Hulp langer

dan bij andere vervolgopleidingen. Dit is noodzakelijk omdat de studenten op de

Spoedeisende Hulp met veel verschillende patiëntencategorieën te maken krijgen.

Na deze voorwerkperiode start de student met de opleiding aan de hand van een

eigen leerplan. De opleiding is competentiegericht. De opleiding tot Spoedeisende

Hulp-verpleegkundige bestaat uit tien modules waarin de vijf beroepsrollen

(zorgverlener, regisseur, coach, ontwerper en beroepsbeoefenaar) van de verpleegkundige

centraal staan. In de eerste modulen staan de rol van zorgverlener en

regisseur centraal. De student leert dan meer over de uiteenlopende patiëntencategorieën,

zoals patiënten met een traumatische aandoening, respiratoire patiënten,

patiënten met een acute buikaandoening, fracturen of patiënten die een chirurgische

ingreep nodig hebben. Kinderen zijn ook een belangrijke categorie binnen de

afdeling Spoedeisende Hulp.

Naarmate de opleiding vordert, oriënteert de student zich meer op specifieke vaardigheden

en is zelfstandig werken steeds belangrijker. De rollen die dan centraal

staan, zijn de rol van ontwerper, coach en uiteindelijk de beroepsbeoefenaar.

Opleidingsgids

36


Toetsing

Begeleiding

Instituut

Toelating

Procedure

Tijdens de opleiding loopt de student verschillende stages op de afdelingen die

vaak te maken hebben met de Spoedeisende Hulp, zoals de Intensive Care,

OK / Anesthesiologie, gipskamer en de Coronary Care Unit.

De theorie wordt tussentijds op het opleidingsinstituut getoetst. In de praktijk

wordt het leerproces en het functioneren van de student op de werkvloer beoordeeld.

De opleiding wordt afgerond met een paper. De student richt zich in deze

paper op probleemsituaties binnen de afdeling Spoedeisende Hulp, probeert

verbanden te leggen op micro-, meso- en macroniveau en sluit af met conclusies

en aanbevelingen ten behoeve van de afdeling. De paper wordt ter afsluiting van

de opleiding gepresenteerd en nabesproken.

De student wordt begeleid door twee of drie werkbegeleiders, Spoedeisende Hulpverpleegkundigen,

en een verpleegkundige opleidingsfunctionaris.

De werkbegeleider houdt het leerproces van de student tijdens leren en werken in

de gaten en heeft daarbij een belangrijke rol bij het bespreken en beoordelen van

de leerdoelen van de student. De verpleegkundige opleidingsfunctionaris helpt

onder andere bij het opstellen van het werkplan en biedt ondersteuning bij en

bewaakt het leerproces. De beoordeling komt tot stand in nauwe samenwerking

met begeleiders en verantwoordelijken.

Centraal Instituut Verpleegkundige Vervolgopleidingen (CIVO) in Hengelo

Basisberoepsopleiding tot verpleegkundige (MBO-HBO / A-Inservice).

Relevante werkervaring als verpleegkundige is gewenst.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het werven van een geschikte

kandidaat. Medical School Twente draagt zorg voor de centrale stageplanning in

Medisch Spectrum Twente.

Opleidingsgids

37


Vergoeding

Erkenning

Informatie

Duur

Inhoud

Kosten

Studiekosten worden vergoed door de desbetreffende RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. C. Voorveld-Philippo (Christel)

Coördinator verpleegkundige opleidingen

Telefoon (053) 4 87 39 62

E-mail: c.voorveld-philippo@mst.nl

2.1.3 Specifieke scholingen verpleegkundigen

Continentieverpleegkundige

De continentieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg rondom continentieproblemen.

De voornaamste taken zijn adviseren en informeren.

tien dagen en een dagdeel toetsing

De volgende onderwerpen worden behandeld:

verpleegkundige onderdelen bij volwassenen met urine- en / of fecale

continentiestoornissen;

medische onderdelen bij volwassenen met urine- en / of fecale continentie-

stoornissen;

paramedische onderdelen bij volwassenen met urine- en / of fecale

continentiestoornissen.

Bij het met een voldoende afronden van een portfolio-opdracht en het slagen

voor een schriftelijke toets, bestaande uit multiple choice vragen en open vragen,

ontvangt de student een diploma.

Opleidingsgids

38


Instituut

Toelating

Inschrijving

Erkenning

Informatie

Duur

Inhoud

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld op www.sssv.nl

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

De opleiding start eenmaal per jaar.

Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSV-register van

geslaagde studenten.

www.sssv.nl

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige geeft voorlichting, biedt begeleiding en praktische

hulp aan mensen die diabetes mellitus hebben. Regelmatig overleg is noodzakelijk

met de specialist en de diëtist.

tien maanden (inclusief 14 studiedagen, een dagdeel toetsing en zes

stagedagen)

Tijdens de opleiding vindt een oriënterende stage van vijf dagen plaats op een diabetespolikliniek

en een dag extramuraal. De volgende onderwerpen komen onder

andere aan de orde:

leefstijladviezen;

belevingsgerichte zorgverlening en patiëntenervaringen;

organisatie van de diabeteszorg;

functie en bevoegdheden van de diabetesverpleegkundige;

diabeteszorg in cardiovasculair perspectief;

kwaliteitszorg;

anatomie / fysiologie en pathofysiologie.

Opleidingsgids

39


Toetsing

Instituut

Toelating

Inschrijving

Erkenning

Informatie

Duur

Inhoud

Gedurende de totale opleiding werkt de student aan portfolio-opdrachten die

worden uitgevoerd en beoordeeld op de eigen werkplek. Na acht maanden vindt

er een schriftelijke toetsing plaats.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld op www.sssv.nl

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

De opleiding start viermaal per jaar.

De opleiding Diabetes Verpleegkunde van de SSSV wordt door de EADV

geaccrediteerd. Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSVregister

van geslaagden.

www.sssv.nl

Endoscopieverpleegkundige (longziekten)

De endoscopieverpleegkundige assisteert bij endoscopische onderzoeken / ver-

richtingen op het gebied van longziekten.

Ongeveer drie maanden (inclusief zes studiedagen en toetsing)

In de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

specifieke assistentie en patiëntenzorg, herkennen van complicaties;

anatomie, fysiologie, pathofysiologie, diagnostiek, diagnostische en

therapeutische bronchoscopieën en verrichtingen;

veiligheidsaspecten rondom electromagnetische straling;

Opleidingsgids

40


Toetsing

Instituut

Toelating

Inschrijving

Erkenning

Informatie

farmacologie, laboratoriumonderzoeken;

instrumentenleer, reiniging, onderhoud, desinfectie;

patiëntenvoorlichting en communicatie;

organisatie en beheer van de endoscopie-afdeling;

juridische aspecten.

De student dient in deze periode bij een aantal bronchoscopieën te assisteren.

Eventueel bezoekt de student voor een beperkt aantal bijzondere verrichtingen

een ander ziekenhuis.

De opleiding wordt afgesloten met een multiple choice toets. Tevens dient

voor de afsluiting een aantal praktische opdrachten te worden uitgevoerd en beschreven,

gebundeld in een portfolio.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld op www.sssv.nl

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

De opleiding start eenmaal per jaar.

Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSV-register van geslaagde

studenten.

www.sssv.nl

Opleidingsgids

41


Duur

Inhoud

Toetsing

Instituut

Toelating

Inschrijving

Erkenning

Informatie

Endoscopieverpleegkundige (maag-darm-lever)

De endoscopieverpleegkundige assisteert bij endoscopische onderzoeken /

verrichtingen op het gebied van de gastro-enterologie.

vier maanden (inclusief zes studiedagen, één ERCP-stage en een dagdeel toetsing)

In de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

endoscopische assistentie;

instrumentarium;

reiniging en desinfectie;

patiëntenzorg: voorbereiding, behandeling, nazorg bij diagnostische /

therapeutische endoscopieën, herkennen van complicaties;

communicatie;

anatomie, fysiologie, pathofysiologie, diagnostiek;

endoscopie bij kinderen.

De student dient in de opleidingsperiode bij een aantal endoscopieën te assisteren

en een aantal ‘bijzondere verrichtingen’ bij te wonen.

De opleiding wordt afgesloten met een multiple choice toets.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld op www.sssv.nl

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

De opleiding start driemaal per jaar.

Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSV-register van geslaagde

studenten.

www.sssv.nl

Opleidingsgids

42


Duur

Inhoud

Toetsing

Instituut

Toelating

Kinderdiabetesverpleegkundige

De kinderdiabetesverpleegkundige verleent specifieke verpleegkundige zorg

aan kind, ouders en of verzorgers.

negen maanden (zes studiedagen en een dagdeel toetsing)

De kerntaken en competenties van de kinderdiabetesverpleegkundige vormen het

uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding en deze sluit aan bij het beroepsprofiel

van de EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners. De drie

kerntaken zijn:

1 Zorgverlening

2 Voorlichting

3 Kwaliteitsbevordering

Om de specifieke competenties te verwerven, werkt de student aan een portfolio.

Deze omvat alle (praktijk)opdrachten die uitgevoerd moeten worden om aan te

tonen dat de student een bekwaam kinderdiabetesverpleegkundige is. Daarnaast

vindt een schriftelijke toetsing plaats gericht op het toepassen van de in de opleiding

verworven kennis.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De student is:

gekwalificeerd verpleegkundige conform artikel 3 wet BIG;

in het bezit van het diploma SSSV- Diabetesverpleegkundige of Post HBO

opleiding Diabetes;

werkzaam in het specifieke werkveld zodat competenties ontwikkeld en

portfolio opdrachten uitgevoerd en beoordeeld kunnen worden.

Opleidingsgids

43


Inschrijving

Erkenning

Informatie

Duur

Inhoud

Indien niet wordt voldaan aan deze criteria, kan een schriftelijk verzoek worden

ingediend, waarna een intakegesprek volgt en een beoordeling door de opleidingscommissie.

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

De opleiding start tweemaal per jaar.

Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSV-register van geslaagde

studenten.

www.sssv.nl

Kinderlongverpleegkundige

Een kinderlongverpleegkundige verleent een optimale behandeling en zorgverlening

van kinderen met longziekten. Hierbij staan de zorgvraag van het kind en

de ouders en de actuele ontwikkelingen in de zorg voor kinderen met longziekten

centraal.

zeven maanden (inclusief zeven lesdagen en een dagdeel toetsing)

De kerntaken en competenties van de kinderlongverpleegkundige vormen

het uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding. Deze kerntaken zijn:

1 Voorlichting

2 Zorgverlening

3 Kwaliteit

4 Deskundigheidsbevordering

Opleidingsgids

44


Toetsing

Instituut

Toelating

Inschrijving

Erkenning

Informatie

De studenten dienen naast de studiedagen ook tijd te reserveren voor het maken

van portfolio-opdrachten in de eigen beroepspraktijk, het bestuderen van de syllabus

en de voorbereiding op het examen. De opleiding zal daarom als een intensieve

studietijd worden ervaren.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik.

De student is:

gekwalificeerd verpleegkundige conform artikel 3 wet BIG, met differentiatie

jeugd / kraam of kinderaantekening en heeft twee jaar werkervaring als kinderver-

pleegkundige binnen de jeugdzorg. Indien niet wordt voldaan aan deze criteria

volgt een beoordeling door de opleidingscommissie;

werkzaam in het specifieke werkveld, zodat competenties ontwikkeld en

portfolio-opdrachten uitgevoerd en beoordeeld kunnen worden. Wanneer de

student hieraan niet kan voldoen, dient hij zelf een stageplaats en een coach in

dit specifieke werkveld te organiseren. Afhankelijk van de werkervaring en eerder

verworven competenties, kan in overleg met de coördinator de duur van de stage

worden bepaald.

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

De opleiding wordt tweemaal per jaar georganiseerd.

Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSV-register van kinderlongverpleegkundigen.

www.sssv.nl

Opleidingsgids

45


Duur

Inhoud

Toetsing

Instituut

Toelating

Longverpleegkundige (astma / COPD)

De longverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd op het gebied van astma en

COPD en verleent diensten in aanvulling op de functie van de longarts. Binnen

het multidisciplinair behandelingsteam rond de patiënt met astma of COPD is

een goed opgeleide gespecialiseerde longverpleegkundige onmisbaar om de

patiënt de nodige informatie, instructie, begeleiding te geven en de coördinatie

van de zorg op adequate wijze te realiseren.

zes maanden (inclusief tien lesdagen en een dagdeel toetsing)

De onderwerpen zijn:

verpleegkunde, inhalatiemethodiek, zuurstoftherapie, ADL, leefregels, saneren,

patiëntenvoorlichting, stoppen met roken interventies;

kinderverpleegkunde, patiëntenvoorlichting;

functie en taken longverpleegkundige;

anatomie, fysiologie en pathofysiologie, oorzaken van astma en COPD;

diagnostiek en behandeling, medicatie;

astma bij kinderen, huisartsenpraktijk en differentiaal diagnostiek;

selfmanagement;

fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, sociale wetgeving, didactiek;

psychosociale aspecten volwassenen en kinderen;

patiëntenverenigingen.

De toetsing vindt plaats door middel van een multiple choice toets.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld op www.sssv.nl

Opleidingsgids

46


Inschrijving

Erkenning

Informatie

Duur

Inhoud

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

De opleiding start driemaal per jaar.

Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSV-register van geslaagde

studenten.

www.sssv.nl

Mammacareverpleegkundige

De mammacareverpleegkundige verleent verpleegkundige zorg aan zorgvragers

met borstkanker en hun naasten. Er is een grote verscheidenheid aan diagnostiek,

behandelingen en therapieën (chirurgische en reconstructieve mogelijkheden,

radiotherapie, adjuvante- en neo-adjuvante therapieën).

negen maanden (inclusief acht studiedagen en een toetsingsdag)

De specifieke deskundigheid van de mammacareverpleegkundige komt tot uitdrukking

in de volgende drie taakgebieden:

directe zorgvragergebonden taken in het primaire zorgproces van de

zorgvrager;

organisatiegebonden taken. In multidisciplinaire samenwerking wordt van

de mammacareverpleegkundige een bijdrage verwacht aan de ontwikkeling

en invoering van kwaliteitscriteria, (nieuwe) zorgprogramma’s en deskundig-

heidsbevordering van collega’s;

professiegebonden taken, waarbij van de mammacareverpleegkundige een

actieve rol wordt verwacht bij het behoud van de eigen deskundigheid en

interne en externe profilering.

Opleidingsgids

47


Toetsing

Instituut

Toelating

Inschrijving

Erkenning

Informatie

Duur

De student werkt tijdens de opleiding aan een portfolio. Een portfolio is enerzijds

een persoonlijk document en anderzijds een bewijs voor het opleidingsinstituut

van de vereiste resultaten. Daarnaast vindt een schriftelijke toetsing plaats, gericht

op het toepassen van de in de opleiding verworven kennis.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld op www.sssv.nl

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSV-register van geslaagde

studenten.

www.sssv.nl

Reumaverpleegkundige

De reumaverpleegkundige verleent verpleegkundige zorg aan mensen met reuma

en hun naasten. Reumazorg is multidisciplinaire zorg. Disciplines zoals een

reumatoloog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, reumaverpleegkundigen,

een psycholoog en andere specialismen zijn nauw betrokken bij het behandelbeleid.

Door taakverschuivingen van de reumatoloog naar de reumaverpleegkundige

is de functie ingebed in de zorgverlening.

negen maanden (inclusief veertien studiedagen en een dagdeel toetsing)

Opleidingsgids

48


Inhoud

Toetsing

Instituut

Toelating

Inschrijving

Informatie

De opleiding is competentiegericht opgezet. De inhoud van de opleiding is afgestemd

op drie kerntaken met de bijbehorende bekwaamheden:

1 voorlichting

communicatie

zelfmanagement

2 zorgverlening

reumatische aandoeningen

verpleegkunde

fysio- en ergotherapie

3 kwaliteitsbevordering

multidisciplinaire zorg

zorgbeleid en kwaliteit.

Er wordt in belangrijke mate zelfsturing en verantwoordelijkheid van studenten

verwacht tijdens het leerproces en de samenwerking met groepsgenoten. De studiebelasting

bedraagt per week ongeveer acht uur.

Om de specifieke competenties te verwerven, werkt de student aan een portfolio.

Dit omvat alle (praktijk)opdrachten die uitgevoerd moeten worden om aan

te tonen of de student een bekwaam reumaverpleegkundige is. Daarnaast vindt

een schriftelijke toetsing plaats, gericht op het toepassen van de in de opleiding

verworven kennis.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld op www.sssv.nl

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

www.sssv.nl

Opleidingsgids

49


Duur

Inhoud

Toetsing

Stomaverpleegkundige

Een stomaverpleegkundige komt tegemoet aan de specifieke zorgbehoeften

van de stomadragers. Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan

efficiency: een deskundige voorbereiding van de patiënt, gevolgd door een effectieve

behandeling en een gerichte instructie verkorten de opnameduur. Ook

worden complicaties voorkomen en is er een enorme besparing mogelijk in het

gebruik van stomazorgproducten.

vijf maanden (inclusief twaalf studiedagen, tenminste vier stagedagen en een

dagdeel voor toetsing)

De onderwerpen zijn:

verpleegkunde: pre- en postoperatieve zorg, herkennen, behandelen en voorko-

men van complicaties en huidproblemen, opvangapparatuur, productinfor-

matie, organisatie van de stomazorg, afstemming eerste en tweedelijnszorg;

patiëntenvoorlichting, communicatie en gesprekstechniek, deskundigheids-

bevordering;

algemene chirurgie, gastro-enterologie, urologie, kinderchirurgie en kinder-

urologie, oncologie, dieetleer, sexuologie, psychosociale aspecten;

interpretatie van onderzoeksresultaten;

juridische aspecten;

patiëntenvereniging.

Gedurende de totale opleiding werkt de student aan portfolio-opdrachten die wor-

den uitgevoerd en beoordeeld op de eigen werkplek. Tijdens het opleidingstraject

worden buiten de studiedagen stagedagen gepland in intramurale instellingen.

De student werkt tijdens de opleiding aan een portfolio. Een portfolio is enerzijds

een persoonlijk document en anderzijds een bewijs voor het opleidingsinstituut

Opleidingsgids

50


Instituut

Toelating

Inschrijving

Erkenning

Informatie

van de vereiste resultaten. Daarnaast vindt een schriftelijke toetsing plaats, gericht

op het toepassen van de in de opleiding verworven kennis.

Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik

De toelatingsvoorwaarden worden vermeld op www.sssv.nl

Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de website: www.sssv.nl

De opleiding start tweemaal per jaar.

Het nummer van het diploma wordt opgenomen in het SSSV-register van geslaagde

studenten.

www.sssv.nl

Opleidingsgids

51


Duur

Inhoud

Begeleiding

2.1.4. Traineeship Verpleegkundigen

Het traineeship is een ontwikkeltraject voor verpleegkundigen, opgezet door

Medical School Twente in samenwerking met de werkgroep Ontwikkeling Pas

Afgestudeerde verpleegkundigen. Het doel van het traineeship is om pasgediplomeerde

verpleegkundigen op MBO of HBO-niveau met weinig werkervaring in

Medisch Spectrum Twente de kans te geven zich te ontwikkelen tot allround verpleegkundigen.

Dit wordt bereikt door deze verpleegkundigen gedurende anderhalf

jaar een werkplek aan te bieden op drie verschillende afdelingen in Medisch

Spectrum Twente. Op deze wijze kunnen zij zich met behulp van gerichte begeleiding

verder bekwamen in het beroep van verpleegkundige. Doordat de trainee

op drie verschillende afdelingen gaat werken, kan hij of zij ervaring opdoen in

verschillende patiëntencategorieën en maakt de trainee kennis met de organisatie.

Anderhalf jaar

De trainee is verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Gedurende het traject

werkt de trainee aan de hand van een persoonlijk werkplan.

Het traineeship zal uiteindelijk voor de trainee én Medisch Spectrum Twente positief

uitpakken. De trainee krijgt namelijk de mogelijkheid om op verschillende

afdelingen te werken en zich te ontwikkelen tot allroundverpleegkundige én krijgt

een contract voor onbepaalde tijd. Medisch Spectrum Twente heeft op haar beurt

na anderhalf jaar ervaren allround verpleegkundigen. Door hun ervaring kunnen

deze verpleegkundigen bewust kiezen voor een bepaald specialisme, wat resulteert

in enthousiaste en gedreven verpleegkundigen.

De trainee wordt begeleid door een mentorverpleegkundige en een verpleegkundige

opleidingsfunctionaris. De mentorverpleegkundige begeleidt de trainee in de

eerste paar weken van het traineeship om de afdeling te leren kennen. Daarnaast

Opleidingsgids

52


Toetsing

Toelating

Inschrijving

Salaris

Informatie

biedt de mentorverpleegkundige begeleiding bij het uitvoeren van het werkplan

en het werkproces van de trainee op de afdeling en is betrokken bij de beoordeling.

De verpleegkundige opleidingsfunctionaris begeleidt en coacht het leerproces

van de trainee gedurende anderhalf jaar. De verpleegkundige opleidingsfunctionaris

heeft een brede functie in het traineeship. Hij of zij ondersteunt en bewaakt

het leerproces van de trainee, maar ondersteunt ook de mentorverpleegkundige bij

het coachen van de trainee. Daarnaast houdt de verpleegkundige opleidingsfunctionaris

zich bezig met structurele zaken als planning, verslaglegging en organisatie

van terugkomdagen. Deze terugkomdagen vinden tussentijds plaats in het ziekenhuis

en geven de trainee de kans ervaringen uit te wisselen en zijn of haar werk te

evalueren, samen met de andere trainees.

Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de trainee gedurende de periode

waarin de trainee werkzaam is op de desbetreffende afdeling.

Elk half jaar wordt afgesloten met een eindevaluatie, waarbij alle partijen aanwezig

zijn: de trainee, de mentorverpleegkundige, de verpleegkundige opleidingsfunctionaris

en het afdelingshoofd. De personeelsfunctionaris, die de trainee heeft

geselecteerd voor het traineeship, is alleen op indicatie aanwezig bij gesprekken.

Verpleegkundigen met een diploma verpleegkunde op HBO of MBO niveau.

Om in aanmerking te komen voor het traineeship dient een sollicitatiebrief geschreven

te worden. Deze kunt u sturen naar Medical School Twente.

Vacatures verschijnen op de website van Medical School Twente en de vacaturesite

van Medisch Spectrum Twente.

De trainee wordt betaald door de RVE waar hij of zij zich bevindt.

mw. L. Timmerman (Lenneke)

Telefoon (053) 4 87 29 48

E-mail: l.timmerman@mst.nl

Opleidingsgids

53


2.2 Medische opleidingen

Medisch Spectrum Twente heeft een lange traditie in het opleiden van co-assistenten

en arts-assistenten in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum

Groningen. Medisch Spectrum Twente heeft hiertoe in oktober 2006 van het

Universitair Medisch Centrum Groningen de status ‘Teaching Hospital’ gekregen.

Het doel van de overeenkomst is de kwaliteit en innovatie van de medische en

zorgopleidingen te vergroten. Medisch Spectrum Twente gaat meer co-assistenten

opnemen. Ook vergroot Medisch Spectrum Twente het aantal plaatsen voor de

medische specialisatieopleidingen. Artsen en opleiders van het Universitair

Medisch Centrum Groningen kunnen hiertoe in Medisch Spectrum Twente gedetacheerd

worden en specialisten van Medisch Spectrum Twente kunnen gebruik

maken van bij- en nascholingen die het Universitair Medisch Centrum Groningen

organiseert.

Co-assistenten

De opleiding geneeskunde duurt zes jaar en is opgebouwd uit een bachelor- en

masterfase. In de Masterjaren 2 en 3 lopen studenten geneeskunde hun co-schappen

in Medisch Spectrum Twente, affiliatieziekenhuis van de Rijksuniversiteit

Groningen. Ook co-assistenten van andere ziekenhuizen zijn van harte welkom in

Medisch Spectrum Twente.

Masterjaar 2

In Medisch Spectrum Twente wordt bij de invulling van de stagepakketten van de

co-schappen in het Masterjaar 2 gestreefd naar maximale keuzevrijheid voor de

student. Dit biedt de mogelijkheid om een keuze te maken voor een beroepsvoorbereidend

of een beroepsoriënterend programma. Als een student al duidelijk een

voorkeur voor de snijdende of beschouwende vakken heeft, kan hij de keuze maken

voor een snijdend en / of beschouwend profiel. Voor de student met nog geen

duidelijk beroepsbeeld wordt de mogelijkheid geboden voor een gemengd profiel,

een mix van zowel snijdende als beschouwende vakken. In Medisch Spectrum

Twente bieden wij de volgende intra- en extramurale stages aan:

Opleidingsgids

54


1 Acute Geneeskunde

Voordien: Interne Genees-

kunde / MDL én Heelkunde

2 Anesthesiologie / IC

3 Buitenlandse stage (8 weken)

4 Dermatologie

5 Gynaecologie en Verloskunde

6 Heelkunde

7 Heelkunde - oncologie

8 Heelkunde - traumatologie

9 Heelkunde - vaatchirurgie

10 Hoofd-hals

11 Huisartsgeneeskunde

12 Interne Geneeskunde

Masterjaar 3

13 Interne Geneeskunde - infec-

tieziekten / endocrinologie

14 Interne Geneeskunde - onco-

logie / hematologie

15 Interne Geneeskunde - nier-

ziekten

16 Kindergeneeskunde

17 Klinische Neurofysiologie

18 Laboratoriumdiagnostiek

19 Maag-darm-lever

20 Microbiologie

21 Neurochirurgie

23 Neurologie

24 Orthopedie

25 Plastische chirurgie

26 Psychiatrie

27 Radiologie

28 Radiotherapie en Pathologie

29 Reumatologie

30 Revalidatiegeneeskunde

31 Sociale geneeskunde

32 Thorax (Longgeneeskunde en

Cardiologie)

33 Thoraxchirurgie

34 Urologie

35 Verpleeghuisgeneeskunde

36 Ziekenhuisbestuur (1 week)

Masterjaar 3 bestaat uit een semi-artsstage en een wetenschappelijke stage. Op de

website van Medical School Twente (www.mstwente.nl/co-assistenten) wordt het

aanbod van de verschillende afdelingen met de desbetreffende contactpersonen

weergegeven. Tevens is het mogelijk om beide stages op één afdeling te lopen.

Voor de wetenschappelijke stage kan gebruik gemaakt worden van het Instituut

voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek. Het instituut verzorgt cursussen op

het gebied van epidemiologie, methodologie en statistiek (inclusief SPSS practicum)

en daarnaast is het mogelijk individueel begeleid worden door een klinisch

epidemioloog. In hoofdstuk 3 is hierover meer informatie te vinden.

Meer informatie

Bureau co-assistenten

Telefoon (053) 4 87 30 31

E-mail: co-assistenten@mst.nl

Website: www.mstwente.nl/co-assistenten

Opleidingsgids

55


Opleiding Tandheelkunde

De opleiding Tandheelkunde omvat zes jaar. De stages van Radboud Universiteit

Nijmegen worden structureel gelopen in Medisch Spectrum Twente.

Artsen in opleiding tot (medisch) specialist

Sinds 2008 zijn de arts-assistenten hierarisch ondergebracht bij Medical School

Twente. Functioneel ontvangen zij -onveranderd- leiding van de opleider.

Het doel van deze centralisatie is om in Medisch Spectrum Twente alle zaken

die met de medisch specialistische vervolgopleidingen te maken hebben speciale

aandacht te geven, zodat alle veranderingen en verbeteringen de opleiding ten

goede komen. Door de centralisatie wordt gerealiseerd dat op één plek steeds alle

gegevens voorhanden zijn, die noodzakelijk zijn voor zowel interne als externe

afstemming. Medical School Twente is verantwoordelijk voor de externe contacten

en informatieverstrekking in Medisch Spectrum Twente.

Medisch Spectrum Twente werkt in toenemende mate samen met het Universitair

Medisch Centrum Groningen op het gebied van de medisch specialistische

vervolgopleidingen. Alleen de opleiding Verloskunde en Gynaecologie is verbonden

met het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De financiering van de opleidingsplaatsen

voor arts-assistenten vindt plaats uit het landelijk Opleidingsfonds.

Werving en selectie van de arts-assistenten wordt door Medical School Twente in

nauw overleg met de opleider gedaan.

In Medisch Spectrum Twente zijn arts-assistenten in twaalf medische vervolgopleidingen

en drie bètaopleidingen alsmede psychologen in opleiding tot gezondheidspsycholoog

en klinisch pscholoog werkzaam. Medical School Twente

organiseert disciplineoverstijgende cursussen voor de arts-assistenten.

Opleidingsgids

56


Opleiding Onderdelen Subspecialisatie Opleider

Cardiologie Volledig Dr. P.M.J. Verhorst

Heelkunde Alle onderdelen 1 Longchirurgie Dr. W.J.B. Mastboom

Vaatchirurgie

Traumatologie

Oncologie

Interne Geneeskunde Alle onderdelen 1 Hematologie Dr. W.M. Smit

Kindergeneeskunde Deelopleiding Dr. B. Thio

Longziekten Volledig Dr. J.H. Schouwink

Maag darm en leverziekten Deelopleiding Dr. J.J. Kolkman

Neurologie Volledig Klinische Neurofysiologie Dr. G. Hageman

Orthopedie Deelopleiding mw. dr. A. V. C. M. Zeegers

Radiologie Volledig Dr. A.B. Huisman

Reumatologie Volledig Prof. Dr. M.A.F.J. van de Laar

Revalidatiegeneeskunde Deelopleiding Prof.dr. J.S. Rietman

Verloskunde en Gynaecologie Deelopleiding Dr. G. J. E. Oosterhuis

Klinische chemie Volledig Dr. F.A.J.T.M. van den Bergh

Klinische farmacie Volledig Dr. K.L.L. Movig

Klinische fysica Volledig Dr. S. Vaartjes

Klinische psychologie Volledig mw. dr. M. S. E. van Hout

Gezondheids psycholoog Volledig mw. dr. M. S. E. van Hout

1 Alle onderdelen, behalve verplichte stage in academisch ziekenhuis

Meer informatie

Secretariaat Medical School Twente

Telefoon (053) 4 87 20 61

E-mail: medicalschooltwente@mst.nl

Website: www.mstwente.nl/medicalschooltwente/arts_assistenten

Opleidingsgids

57


Medische Vervolgopleidingen

Cardiologie

De volledige opleiding Cardiologie duurt zes jaar. Twee van de zes jaar worden

ingevuld met de stage Interne Geneeskunde, die in Medisch Spectrum Twente kan

worden gevolgd, maar ook in andere klinieken in Nederland met een opleiding

Interne Geneeskunde. De resterende vier jaar is voor het specialisme Cardiologie

bestemd. Die worden ondermeer ingevuld met een aantal specifieke stages:

Hartbewaking, katheterisatie, verpleegafdeling, pacemakers, Echocardiografie en

Hartchirurgie. Doordat Medisch Spectrum Twente nu over een volledige opleiding

Cardiologie beschikt, is ook aan de basisvoorwaarde voldaan om binnen het Thoraxcentrum

Twente op termijn de opleiding Hartchirurgie te starten.

Heelkunde

De opleiding tot chirurg duurt zes jaar. Van deze zes jaar volgt de arts-assistent

minimaal twee en maximaal vier jaar de opleiding in het Universitair Medisch

Centrum Nijmegen. De andere jaren worden gevolgd in een ziekenhuis in de

regio Noord - Oost. De eerste twee jaren van de opleiding worden de zogenoemde

common trunk genoemd. In deze jaren volgen alle assistenten in de regio, die de

(voor)opleiding Heelkunde doen, gestructureerd cursorisch onderwijs. De chirurgen

van Medisch Spectrum Twente hebben de ambitie om academische zorg te

bieden met de efficiency van een perifeer ziekenhuis. Voor alle opleidingsniveaus

van co-assistent, arts-assistent-niet-in-opleiding, arts-assistenten tot chirurg zijn er

uitgebreide mogelijkheden om medische kennis, kunde en ervaring te vergroten.

De vakgroep is globaal verdeeld in drie hoofdaandachtsgebieden: Traumatologie,

Vaatchirurgie en Oncologie / Gastro-intestinale Chirurgie die alle, evenals de

Longchirurgie, een eigen CHIVO (Chirurg in vervolgopleiding)-schap verzorgen.

Uiteraard kan het differentiatiejaar in al deze richtingen worden gevolgd.

Opleidingsgids

58


Interne geneeskunde

De opleiding tot internist duurt zes jaar. De opleiding is opgedeeld in 16 maanden

Interne Geneeskunde, 32 maanden stages in verschillende deelgebieden van de

Interne Geneeskunde en 24 maanden keuzestages in een bepaald aandachtsgebied.

Meestal volgt de assistent de eerste drie jaar de opleiding in een geaffilieerd

ziekenhuis in de regio. De stages polikliniek, consulten en intensive care zijn verplicht.

Keuzestages zijn mogelijk in de aandachtsgebieden: Interne Geneeskunde,

Geriatrie, Infectieziekten, Longziekten, Cardiologie, Endocrinologie, Hematologie,

Maag-darm-leverziekten, Nefrologie, Oncologie, Reumatologie en acute opname.

Voor de deelspecialistische opleiding Hematologie kan de arts-assistent één jaar

van de opleiding in Medisch Spectrum Twente volgen.

Kindergeneeskunde

De opleiding tot kinderarts duurt vijf jaar. Vanaf de zesde of twaalfde maand volgt

de arts-assistent de opleiding 18 tot 24 maanden in een niet-universitair ziekenhuis.

Daarna vervolgen zij de opleiding in het Universitair Medisch Centrum

Groningen. Het opleidingscurriculum kent verplichte stages in de aandachtsgebieden

Neonatologie en de polikliniek. De opleiding in Medisch Spectrum Twente

bestaat uit de blokken algemene kindergeneeskunde, Neonatologie, polikliniek en

Sociale Geneeskunde. De arts-assistent volgt de ‘eigen patiënten’, zowel op de polikliniek

als in de kliniek. Dat geeft betrokkenheid en inzicht in het ziektebeloop.

Longziekten en Tuberculose

De opleiding tot longarts duurt zes jaar. Twee jaar daarvan zijn vooropleiding

Interne Geneeskunde en vervolgens vier jaar specialisatie Longziekten. Medisch

Spectrum Twente biedt de volledige vierjarige opleiding tot longarts. De arts-assistent

kan keuzestages volgen in de deelgebieden Longfysiologie, Allergologie en

Intensive Care Geneeskunde. Na de opleiding tot longarts is verdere specialisatie

in Medisch Spectrum Twente in COPD, slaaponderzoek, Oncologie en tuberculose

mogelijk.

Opleidingsgids

59


Maag-, darm- en leverziekten

De opleiding tot maag-darm-leverarts duurt zes jaar en heeft een vooropleiding

Interne Geneeskunde van twee jaar. In het opleidingscurriculum zijn de verplichte

stages: klinische zaalstage, polikliniek, endoscopie, functieonderzoek en

consulten. Medisch Spectrum Twente is een groot regionaal ziekenhuis met een

groot aanbod van relatief gecompliceerde, maar ook eenvoudige problematiek.

Arts-assistenten kunnen daardoor veel ervaring opdoen en bereiken tegelijkertijd

voldoende diepgang. Zij kunnen ook klinisch onderzoek doen, met name met

betrekking tot maagdarmischemie en inflammatory bowel disease.

Neurologie

De opleiding tot neuroloog duurt zes jaar. De eerste vier jaar bestaat uit een basisopleiding,

de laatste twee jaar uit een differentiatie. Medisch Spectrum Twente

biedt een volledige opleiding tot neuroloog. Na de vier basisjaren kan de artsassistent

een jaar stage in het Universitair Medisch Centrum Groningen lopen.

In het zesde jaar is een jaarlang wetenschap mogelijk of een specialistische interne

stage Stroke of Parkinson. Ook kan de arts-assistent een jaar stage lopen bij

de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in Zwolle of bij het Twents psychiatrisch

ziekenhuis in Enschede. Regionaal onderwijs van arts-assistenten vindt

plaats in samenwerking met het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het Universitair

Medisch Centrum Nijmegen en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen.

Wetenschappelijke activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit

Twente en verschillende Universitair Medische Centra.

Orthopedie

De opleiding tot orthopeed duurt zes jaar. De eerste twee jaar volgt de arts-assistent

de opleiding algemene Heelkunde, daarna vier jaar Orthopedie. Afhankelijk

van de wensen van de assistent en de opleiders wordt van deze vier jaar één tot

drie jaar in een niet-universitair ziekenhuis gevolgd.

Opleidingsgids

60


Radiologie

De opleiding tot radioloog duurt vijf jaar. De volledige opleiding wordt gegeven

in Medisch Spectrum Twente. De opleiding in Medisch Spectrum Twente is nu

nog opgedeeld in blokken, maar zal in de toekomst verdeeld worden in orgaangeoriënteerde

stages. De arts-assistent kan keuzestages volgen in alle deelgebieden

van de Radiologie. Vanuit alle specialismen (behalve de Kindergeneeskunde) is

er voldoende aanbod van pathologie om de Radiologie in de volle breedte te leren

kennen.

Reumatologie

De opleiding tot reumatoloog duurt zes jaar. De eerste drie jaar bestaan uit de

vooropleiding Interne Geneeskunde. De vooropleiding in de Interne Geneeskunde

wordt bij voorkeur in Medisch Spectrum Twente, het Twenteborg Ziekenhuis

of het Deventer Ziekenhuis gevolgd. De drie jaar opleiding Reumatologie worden

gevolgd in Medisch Spectrum Twente (minstens twee jaar universitair deel)

en in het Twenteborg Ziekenhuis (maximaal één jaar perifeer deel). Behalve de

basale opleidingsdelen: klinische (6 maanden) en poliklinische Reumatologie

(12 maanden), kunnen de stages Klinische Immunologie, Kinderreumatologie en

Reumachirurgie worden gevolgd. Daarnaast zijn in principe alle andere toegestane

stage mogelijk in Medisch Spectrum Twente. De afdeling Reumatologie is nauw

betrokken bij de Universiteit Twente, waardoor arts-assistenten in staat gesteld

worden voor of na hun opleiding tot reumatoloog een promotieonderzoek te doen.

Succesvolle onderzoekslijnen zijn: meten van het patiëntenperspectief, farmacoepidemiologie

en Healtheconomics.

Revalidatiegeneeskunde

De regio kent drie opleidingscircuits voor de opleiding tot revalidatiearts: Groningen

/ Friesland, Twente en Zwolle. De opleiding tot revalidatiearts duurt vier

jaar. In het circuit Twente volgt de arts-assistent de eerste tweeënhalf jaar van zijn

Opleidingsgids

61


opleiding in revalidatiecentrum Het Roessingh, daarna zet hij of zij de opleiding

voort in Medisch Spectrum Twente. Het onderwijsprogramma in het opleidingscircuit

is zeer nauw op elkaar afgestemd. Het centrale onderwijs vindt plaats in revalidatiecentrum

het Roessingh. Daarbij wisselt de arts-assistent elk half jaar van

stageplaats. De ziekenhuisstages in Medisch Spectrum Twente en het Twenteborg

Ziekenhuis in Almelo zijn complementair. Almelo als groot algemeen ziekenhuis

met revalidatie dagbehandeling en Medisch Spectrum Twente als topklinisch ziekenhuis

met specifieke functies als Traumacentrum en Neurochirurgie. Hierdoor

komen alle aspecten van de ziekenhuisrevalidatie uitgebreid aan bod. Ad hoc is

het altijd mogelijk ervaring op te doen in een aangrenzend specialisme.

Het opleidingscircuit Twente heeft nauwe banden met de Universiteit Twente en

heeft daardoor meer dan gemiddeld aandacht voor bewegingssturing en revalidatietechnologie.

Het Roessingh beschikt over het onderzoeksgebouw Roessingh

Research & Development. De verplichte onderzoeksactiviteiten van de arts-assistenten

worden hier geclusterd ondergebracht. In het derde opleidingsjaar is een

arts-assistent gedeeltelijk vrijgesteld voor het verrichten van wetenschappelijk

onderzoek.

Verloskunde en Gynaecologie

De opleiding tot gynaecoloog duurt zes jaar. De opleiding is verbonden met het

VU Medisch Centrum in Amsterdam. Daarnaast zijn er een uitwisselingsprogramma

met Leuven en een driejarig uitwisselingsproject in het kader van het European

Board and College of Obstetrics and Gynaecology in Engeland. De stages duren

in principe drie maanden, soms zes maanden. De volgende stages kunnen worden

gelopen in Medisch Spectrum Twente: Oncologie, Urologie en Gynaecologie, Endoscopie,

benigne Gynaecologie, highcare Obstetrie en fertiliteit.

Opleidingsgids

62


Bètaopleidingen

Klinische Chemie

De opleiding tot klinisch chemicus duurt vier jaar. De aspirant klinisch chemicus

heeft een relevante afgeronde natuurwetenschappelijke of geneeskundige vooropleiding

genoten en minimaal twee jaar onderzoekservaring op een aan de klinische

chemie gerelateerd vakgebied, vaak afgerond met een promotie.

In Medisch Spectrum Twente kan de volledige opleiding klinische chemie

gevolgd worden. Keuzestages zijn mogelijk in de deelgebieden: endocrinologie,

hematologie, immunologie en diagnostiek van erfelijke metabole ziekten. In één

laboratorium zijn alle specialisaties en aandachtsgebieden vertegenwoordigd.

Daardoor krijgt de arts-assistent een optimaal overzicht van en inzicht in de diagnostiek

en behandeling van het ziektebeeld.

Klinische Farmacie

De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt vier jaar. Om toegang te krijgen tot

de opleiding dient de aspirant ziekenhuisapotheker de studie Farmacie te hebben

afgerond. Het eerste jaar van de opleiding is een oriënterend jaar. Daarnaast

is het eerste jaar ook een beoordelingsjaar. Er wordt geëvalueerd of de ziekenhuisapotheker

in opleiding geschikt is voor de ziekenhuisfarmacie. In het tweede

en derde jaar wordt gestreefd naar verbreding en verdieping op de verschillende

onderdelen van de ziekenhuisfarmacie. Het vierde jaar wordt grotendeels besteed

aan wetenschappelijk onderzoek en specialisatie / differentiatie.

Klinische Fysica

De opleiding tot algemeen klinische fysicus duurt vier jaar. Algemene Klinische

Fysica richt zich in Medisch Spectrum Twente vooral op het adviseren inzake de

behandeling en honorering van investeringsaanvragen en het toezien op de kwaliteit

van selectie, aanschaf en introductie van investeringsgoederen.

Opleidingsgids

63


Daarnaast houdt Klinische Fysica zich bezig met het ontwikkelen van beleid en

het uitbrengen van adviezen inzake kwaliteit en veiligheid rond medische technologie.

Gezondheidspsycholoog

De opleiding tot gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) is een tweejarige

basisopleiding tot breed inzetbare professional in alle sectoren van de gezondheidszorg.

Een psycholoog kan zich aanmelden voor de opleiding na het behalen

van het doctoraal of de universitaire masteropleiding psychologie, en de basisaantekening

psychodiagnostiek. Het beroep gezondheidszorgpsycholoog is opgenomen

als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet

BIG). Na afronding van de opleiding tot GZ-psycholoog kan de psycholoog zich

inschrijven in het register van gezondheidszorgpsychologen. Een gezondheidspsycholoog

kan komen te werken in instellingen zoals (G)GZ-instellingen, verpleeghuizen,

revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen

voor kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen. Ook werken veel

gezondheidszorgpsychologen in een zelfstandige praktijk. Na afronding van de

opleiding tot GZ-psycholoog wordt de GZ-psycholoog in staat geacht niet complexe

psychologische problematiek zelfstandig te diagnosticeren en te behandelen.

Klinisch Psycholoog Specialist

De opleiding tot klinisch psycholoog specialist is een specialistische vierjarige

vervolgopleiding op de GZ-opleiding. Na afronding van deze opleiding volgt

inschrijving in het specialistenregister van klinisch psychologen ex artikel

14 Wet BIG. Een klinisch psycholoog kan in staat worden geacht mensen met

complexe psychische problematiek te diagnosticeren en te behandelen waarbij

standaardmethoden tekortschieten. Gedurende de opleiding neemt de ‘gezondheidszorgpsycholoog

in opleiding tot klinisch psycholoog specialist’ deel aan een

Opleidingsgids

64


wetenschappelijk onderzoek en dient hij / zij tenminste één artikel te schrijven in

een peer-reviewed tijdschrift. Verder wordt in de opleiding ingegaan op het leren

opleiden van en leidinggeven aan professionals in de zorg.

Opleidingsgids

65


Duur

Inhoud

2.3 Paramedische opleidingen

Per 1 januari 2008 is de nieuwe erkenningssystematiek voor de opleidingen die

tot het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) behoren, van start gegaan. De

erkenningssystematiek is een methodiek voor het CZO om de kwaliteit en continuïteit

van ziekenhuisopleidingen te beoordelen.

Er komt nu één systeem voor alle CZO-opleidingen, dit ter bevordering van de

kwaliteit, eenheid, inzichtelijkheid en efficiëntie. Een aantal medisch ondersteunende

opleidingen (anesthesiemedewerker, gipsverbandmeester, klinisch perfusionist,

operatieassistent, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant en

ziekenhuishygiënist) vallen onder deze nieuwe erkenningssystematiek. Medical

School Twente ondersteunt hierbij.

Voor een aantal paramedische opleidingen heeft Medical School Twente een

coördinerende rol, zoals het verzorgen van de inschrijving en het werven van

stageplaatsen in Medisch Spectrum Twente. In 2009 zullen deze activiteiten, desgewenst,

uitgebreid worden voor de andere paramedische opleidingen.

Analist Laboratorium

De laboratoriumanalist onderzoekt de samenstelling van lichaams(vloei)stoffen

en / of weefsels. Hierbij maakt de analist gebruik van automatische gegevensverwerking

en voert controle van uitslagen uit. Daarnaast geeft de analist voorlichting

en adviezen aan artsen en verpleegkundigen over specifiek laboratoriumwerk.

vier jaar

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. Op de website van ROC

van Twente (www.roc.nl) en de site van Saxion Hogescholen (www.saxion.nl) is

gedetailleerde informatie te vinden over deze opleiding.

Opleidingsgids

66


Instituut

Vergoeding

Informatie

Duur

Inhoud

MBO: ROC van Twente, locatie Hengelo en ROC van Aventus, locatie Deventer.

HBO: Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Saxion Hogescholen, Enschede

en Deventer.

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE volgens CAO-Ziekenhuizen.

mw. R. Kienhuis-Weghorst (Renate)

E-mail: r.kienhuis-weghorst@mst.nl

Website: www.mstwente.nl/laboratorium

Anesthesiemedewerker

De anesthesiemedewerker verricht zelfstandig algemene werkzaamheden binnen

de afdeling Anesthesiologie, zoals het bedrijfsklaar maken en het algemeen

onderhoud van alle apparatuur en hulpmaterialen.

Verder assisteert de anesthesiemedewerker de anesthesioloog zowel binnen het

operatiekamercomplex als daarbuiten en is hij / zij in staat om onder verantwoordelijkheid

van de anesthesioloog de patiënt tijdens de anesthesie te bewaken

en te zorgen voor een goede opvang en begeleiding van de patiënt.

drie jaar

Een gediplomeerd verpleegkundige kan in aanmerking komen voor vrijstelling

van het eerste semester van het eerste leerjaar. De opleiding omvat dan tweeënhalf

jaar.

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. Het theoretische gedeelte

wordt verzorgd door ROC van Twente. Het praktijkgedeelte vindt in Medisch

Spectrum Twente plaats.

Opleidingsgids

67


Instituut

Toelating

Inschrijving

Kosten

Erkenning

Informatie

ROC van Twente, locatie Hengelo

U bent minimaal in het bezit van één van onderstaande vereisten:

diploma HAVO, bij voorkeur met profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en

Techniek;

MBO kwalificatieniveau 4;

afgeronde verpleegkundige opleiding.

De opleiding start jaarlijks in september met start van het nieuwe schooljaar.

Een sollicitatiebrief met curriculum vitae kan voor februari worden gestuurd naar

Medisch Spectrum Twente t.a.v. dhr. P. Stevenhagen.

De studiekosten en het salaris worden betaald door de eigen RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

dhr. P. Stevenhagen (Pim)

E-mail: p.stevenhagen@mst.nl

Apothekersassistent

Een apothekersassistent levert geneesmiddelen aan patiënten en geeft mondelinge

en schriftelijke uitleg over bijvoorbeeld de werking van het geneesmiddel

en de bewaarmethode, bijwerkingen en de manier waarop het gebruikt moet

worden. Soms hoort ook het bereiden van geneesmiddelen bij de werkzaamheden,

zoals capsules, zetpillen, poeders, een crème, zalf of drankje. Andere

taken die bij het beroep horen, zijn onder andere het beheren van de voorraad

geneesmiddelen en het bijhouden van de administratie met behulp van geavanceerde

computersystemen.

Opleidingsgids

68


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

drie jaar

De opleiding voor apothekersassistent leidt op voor niveau 4, middenkaderopleiding.

Voor het behalen van het diploma apothekersassistent moeten er drie kerntaken

met een positief resultaat afgesloten worden. Deze kerntaken zijn:

farmaceutische patiëntenzorg bieden;

bereiden, bestellen en beheren van geneesmiddelen;

leren, loopbaan en burgerschap, Nederlands en Engels.

Deze kerntaken omvatten globaal de volgende inhoud:

omgaan met patiënten en cliënten;

gezondheid, ziekte, preventie en voorlichting;

farmaceutische patiëntenzorg, bijvoorbeeld voorlichting over medicatie, hulp-

middelen, zelfzorgmiddelen;

bereiden van geneesmiddelen;

apotheekautomatisering en administratie.

De module natuur- en scheikunde (minor) wordt aangeboden om de doorstroom

naar de HBO-vervolgopleiding te vergemakkelijken.

Verschillende ROC-instellingen bieden de opleiding aan. Medisch Spectrum

Twente heeft voornamelijk contacten met ROC van Twente.

De volgende vooropleidingseisen gelden:

diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.

Advies: theoretische of gemengde leerweg. Voor alle aankomende studenten

volgt in de intakeprocedure een intredetoets, onafhankelijk van de

vooropleiding.

Op basis hiervan wordt de student toegelaten, al dan niet met een addendum;

Opleidingsgids

69


Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Duur

Inhoud

diploma VBO met drie vakken op c-niveau, waaronder Nederlands en drie

vakken op b-niveau;

diploma MAVO-overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO / VWO gelijkwaardig

diploma.

Inschrijven kan bij desbetreffende ROC

De studiekosten en het salaris worden betaald door de eigen RVE.

mw. A. Bodewes-Dollenkamp (Astrid)

E-mail: a.bodewes-dollenkamp@mst.nl

Diëtist

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen. Een

diëtist is een deskundige die op de persoon toegesneden voedingspatronen ontdekt,

bestudeert en zonodig aanpast. Hij of zij kan door het adviseren van een

bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen.

Daarnaast heeft een diëtist kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij of

zij de patiënt / cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

vier jaar

Het onderwijs binnen de opleiding Voeding en Diëtetiek is geordend rondom

een aantal thema’s die nauw aansluiten bij de praktijk. Deze thema’s worden in

blokken van tien weken behandeld aan de hand van projecten. Daarbij sluiten de

theorie, zoals voedingsleer, fysiologie, psychologie, gezondheidskunde, dieetleer,

chemie, communicatie, informatica en praktijk naadloos op elkaar aan. Tijdens de

projecten wordt samen met medestudenten aan concrete opdrachten gewerkt.

Opleidingsgids

70


Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Een diëtist kan uiteindelijk:

voedingsadviezen en diëten samenstellen op basis van informatie

(uit bijvoorbeeld medische dossiers of verwijzingen van de arts);

patiënten / cliënten begeleiden en motiveren met betrekking tot het

veranderen van voedingspatronen;

praktisch advies geven over de samenstelling en verkrijgbaarheid

van producten en de bereiding van (dieet)voeding;

werken in een eigen op te zetten praktijk.

Verschillende HBO-instellingen bieden de opleiding aan. Medisch Spectrum

Twente heeft voornamelijk contacten met Hanze Hogeschool in Groningen.

De toelatingseisen zijn een HAVO-, VWO- of MBO- (niveau 4) diploma.

Daarnaast is goede kennis van scheikunde, biologie en Engels gewenst. Mocht er

sprake zijn van niet de juiste vooropleiding, dan kunt u contact opnemen met de

Hanze Hogeschool in Groningen voor een toelatingsgesprek of -examen.

Inschrijven kan bij het desbetreffende ROC.

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE volgens CAO-Ziekenhuizen.

Telefoon (053) 4 87 35 87

E-mail: dietetiek@mst.nl

Opleidingsgids

71


Duur

Inhoud

Doktersassistent

Een doktersassistent is voor patiënten vaak de eerste contactpersoon bij de polikliniek

of de afdeling Bloedafname van een klinisch chemisch en hematologisch

laboratorium in het ziekenhuis. De belangrijkste taken zijn het bedienen van

de telefoon, het regelen van het spreekuur en het ontvangen van de patiënten.

Een doktersassistent noteert de gegevens van patiënten en legt de dossiers klaar

voor de arts. Ook assisteert een doktersassistent bij verpleegkundige en medische

handelingen.

drie jaar

In overleg kan de opleiding eventueel eerder worden afgerond, afhankelijk van

studievoortgang en vooropleiding.

De opleiding leidt op voor niveau 4, middenkaderopleiding. Voor het behalen van

het diploma moeten vier kerntaken met positief resultaat worden afgesloten.

Die kerntaken zijn:

zorgdragen voor intake, voorlichting en advies;

bijdragen aan medische zorg;

zorgdragen voor de praktijkvoering;

leren, loopbaan en burgerschap, Nederlands en Engels.

Deze kerntaken omvatten globaal de volgende inhoud:

omgaan met patiënten en cliënten;

gezondheid, ziekte, preventie en voorlichting;

praktijkorganisatie, administratie en automatisering;

medisch-technische handelingen (verpleegtechnische en laboratorium-

vaardigheden);

de module natuur- en scheikunde (minor) wordt aangeboden om de

doorstroom naar de HBO-vervolgopleiding te vergemakkelijken.

Opleidingsgids

72


Instituut

Toelating

Inschrijving

Stageplanning

Vergoeding

Informatie

Verschillende ROC-instellingen bieden de opleiding aan. Medisch Spectrum

Twente heeft voornamelijk contacten met ROC van Twente.

Om je in te kunnen schrijven voor deze beroepsopleiding, gelden de volgende

vooropleidingseisen:

diploma VMBO-kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.

Advies: theoretische of gemengde leerweg. Voor alle aankomende studenten

volgt in de intakeprocedure een intredetoets, onafhankelijk van de voor-

opleiding.

Op basis hiervan wordt de student toegelaten, al dan niet met een addendum;

diploma VBO met drie vakken op c-niveau, waaronder Nederlands en drie

vakken op b-niveau;

diploma MAVO;

overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO / VWO gelijkwaardig diploma.

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

In een aantal gevallen zijn op basis van een afgeronde, verwante MBO niveau 3 of

4 opleiding vrijstellingen mogelijk.

Inschrijven kan bij het desbetreffende ROC.

Medical School Twente zorgt voor de inschrijving van de student en is verantwoordelijk

voor de stageplanning. Medical School Twente onderhoudt de contacten

met het opleidingsinstituut.

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE volgens CAO-Ziekenhuizen.

mw. S. Bergsma (Saskia)

Telefoon (053) 4 87 39 67

E-mail: s.bergsma@mst.nl

Opleidingsgids

73


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Ergotherapeut

Ergotherapeuten ondersteunen mensen wanneer gewoon dagelijks handelen

niet meer vanzelfsprekend verloopt. De cliënt bepaalt welke activiteiten voor

hem belangrijk zijn om uit te voeren. De ergotherapeut analyseert met de cliënt

zijn handelingspatronen en zijn omgeving. Samen met de cliënt wordt een plan

gemaakt hoe men opnieuw of anders kan leren handelen. De ergotherapeut

geeft adviezen over het aanpassen van activiteiten en de omgeving, zodat mensen

ondanks hun beperkingen optimaal kunnen participeren in de maatschappij.

vier jaar

De opleiding ergotherapie is een vierjarige HBO-opleiding. Daarbij komen zaken

als menselijk handelen, de relatie tussen handelen en gezondheid en probleemoplossend

denken aan de orde.

Er zijn vier opleidingen in Nederland:

Hogeschool van Amsterdam;

Hogeschool Arnhem - Nijmegen (te Nijmegen);

Hogeschool Rotterdam;

Hogeschool Zuyd (te Heerlen).

Minimaal een van de onderstaande dipoma’s is vereist:

HAVO;

VWO;

MBO niveau 4.

Inschrijven kan via www.studielink.nl

Opleidingsgids

74


Vergoeding

Informatie

Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE conform

CAO-Ziekenhuizen.

dhr. H. Simmelink (Hans)

E-mail: h.simmelink@mst.nl

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut behandelt mensen die door allerlei oorzaken, zoals een

operatie, een sportblessure, handicap, ouderdom of een ziekte moeilijk kunnen

bewegen.

vierjarige HBO-opleiding

In de opleiding staat de beroepspraktijk zoveel mogelijk centraal. Gedurende de

opleiding wordt in verschillende instellingen stage gelopen. Naarmate de opleiding

vordert, wordt de omvang van de stages steeds groter. Het onderwijs is

thematisch opgebouwd. Het studiegebied is ‘het gezondheidsprobleem en fysiotherapie’.

Deze problematiek wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken

om tot de meest geschikte oplossing te komen. Bij ieder thema worden kennis en

vaardigheden op het gebied van anatomie, fysiologie, pathologie, psychologie,

natuurkunde, bewegingstherapie, massage en fysiotechniek toegepast.

Verschillende Hogescholen bieden de opleiding aan. Medisch Spectrum Twente

heeft voornamelijk studenten van Saxion Hogescholen Enschede.

Voor havisten en VWO’ers die tot 31 augustus 2009 instromen, geldt dat hun toelating

afhankelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de vakken die in

de vrije ruimte zijn gevolgd. Het voor een opleiding benodigde doorstroomprofiel

is wettelijk vastgesteld.

Opleidingsgids

75


Inschrijven

Vergoeding

Erkenning

Informatie

Duur

Inhoud

Instituut

Inschrijven kan via www.studielink.nl

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE conform

CAO-Ziekenhuizen.

De opleiding is een HBO-opleiding en als dusdanig erkend, maar ook internationaal

is de opleiding in meerdere landen erkend.

dhr. H. Kiers (Henk)

Telefoon (053) 4 87 29 20

E-mail: h.kiers@mst.nl

Gipsverbandmeester

De gipsverbandmeester legt gips- of kunststofverbanden aan om een botbreuk

of spierafwijking te laten herstellen. De gipsverbandmeester komt in aanraking

met allerlei mensen die een arm of been gebroken hebben, een enkelband

gescheurd hebben of ander letsel of een aandoening hebben waarvoor een

gipsverband nodig is.

twee jaar

Door middel van theorie- en praktijklessen leert de student patiënten te behandelen

met een afwijking aan botten, gewrichten of spieren. Tijdens de opleiding

werkt de student minstens 18 uur per week in de gipsverbandkamer van het ziekenhuis

onder begeleiding van een gediplomeerd gipsverbandmeester.

De theorieopleiding bestaat uit 42 scholingsdagen en is verdeeld over zeven cursusblokken

en een aantal terugkomdagen.

Opleidingsinstituut Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Opleidingsgids

76


Toelating

Inschriijving

Vergoeding

Erkenning

Informatie

Om toegelaten te worden tot deze vervolgopleiding is één van de volgende

diploma’s nodig:

MBO-verpleegkundige niveau 4;

HBO-verpleegkundige niveau 5;

Verpleegkunde A;

HBO-opleiding in de gezondheidszorg, mits de inhoud daarvan voldoende

aansluit bij de vervolgopleiding Gipsverbandmeester. BIG-registratie is

verplicht.

De opleiding start ieder jaar in oktober met maximaal 18 studenten. De aanmelding

wordt verzorgd door de aangesloten instelling waarmee een (leer-) arbeidsovereenkomst

wordt aangegaan via een sollicitatieprocedure.

De RVE vergoedt het lesgeld, de kosten voor de boeken en de reiskosten van huis

naar school. De student krijgt een leer- / arbeidsovereenkomst voor de duur van

de opleiding.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

dhr. R. Peeze (René)

Telefoon (053) 4 87 11 42

E-mail: r.peeze@ziekenhuis-mst.nl

Hartfunctielaborant

Een hartfunctielaborant is werkzaam op een cardiologische functieafdeling.

De laborant doet zelfstandig onderzoek naar het functioneren van het menselijk

hart en assisteert de cardioloog bij ingrepen. Daarbij wordt gebruik gemaakt

van diverse apparatuur, zoals de elektrocardiograaf, die de elektrische activiteit

van de hartspier meet.

Opleidingsgids

77


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

drie jaar

De opleiding bestaat uit werkend leren. Het praktijkdeel van de opleiding vindt

plaats op de afdeling Hartfunctie van een ziekenhuis met een opleidingsbevoegdheid.

Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt gegeven door de Leidse

onderwijsinstellingen (LOI).

Na het afronden van het tweede jaar bent u algemeen hartfunctielaborant. In het

derde jaar maakt de student een keuze voor één van de volgende vier uitstroomrichtingen:

echocardiografie;

holteranalyse;

hartkatheterisatie en interventie;

cardio-implantaten en elektrafysiologisch onderzoek.

Leidse onderwijsinstellingen (LOI)

Om toegelaten te worden tot deze vervolgopleiding is één van de volgende diploma’s

nodig:

HAVO;

MBO kwalificatieniveau 4 gezondheidszorg of techniek.

De eerste stap is het benaderen van de afdeling Hartfunctie voor de mogelijkheden

op deze afdeling. Een leer- / arbeidsovereenkomst wordt aangegaan middels een

sollicitatieprocedure. Inschrijven kan via de LOI.

De RVE vergoedt het salaris en een gedeelte van de studiekosten.

dhr. M. Bos (Marcel)

Telefoon (053) 4 87 21 42

E-mail: m.bos@mst.nl

Opleidingsgids

78


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Erkenning

Informatie

Klinisch perfusionist

De klinisch perfusionist is verantwoordelijk voor het overnemen en onderhouden

van de bloedcirculatie en de functie van hart en longen met behulp van een

hart-longmachine bij vele uiteenlopende hartchirurgische ingrepen bij volwassenen

en bij kinderen, inclusief transplantaties van hart en longen. Daarnaast is

de klinisch perfusionist betrokken bij onderwijs, onderzoek en ontwikkelingen

op dit vakgebied.

drie jaar

Deze opleiding bestaat uit werkend leren. De theorie bestaat uit lesblokken en

bevat onder andere de onderwerpen Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Thoraxchirurgie,

Anesthesiologie, Cardiologie en Biochemie. Het praktijkdeel vindt plaats

in Medisch Spectrum Twente.

Leids Universitair Medisch Centrum

Toelatingseisen zijn een HBO-diploma in de fysische, biologische of chemische

richting, dan wel een hiermee vergelijkbaar opleidingsniveau.

De afdeling Perfusie biedt de mogelijkheid om eerst een dag mee te lopen.

Een leer- / arbeidsovereenkomst wordt aangegaan via een sollicitatieprocedure.

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE volgens CAO-Ziekenhuizen.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

dhr. F. Heida (Jan Folkert)

E-mail: j.heida@mst.nl

Opleidingsgids

79


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Laborant Klinische Neurofysiologie

Een laborant Klinische Neurofysiologie (KNF) verricht complexe tot zeer complexe

neurofysiologische onderzoeken bij patiënten, zoals het registreren van

EEG’s (hersenfilms), EMG’s (spieronderzoek) en het registreren van slaaponderzoeken.

Duale opleiding van drie jaar

Een verkorte opleiding is mogelijk als u in het bezit bent van een diploma EEG

Laborant B of B en C of het diploma Laborant Klinische Neurofysiologie heeft.

De opleiding bestaat uit werkend leren. Het praktijkdeel van de opleiding vindt

plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie in Medisch Spectrum Twente.

Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de Leidse onderwijsinstellingen

(LOI). In het eerste jaar komen de volgende modules aan bod:

algemene medische kennis, lokalisatie en het normale EEG, opnametechniek, omgangskunde

en communicatie. In het tweede jaar wordt onder meer ingegaan op

onderwerpen als speciële anatomie, fysiologie en pathologie, EEG en afwijkend

EEG, EMG en Evoked potentials. Tijdens het derde en laatste jaar van de opleiding

gaat de student dieper in op de modules EEG en afwijkend EEG. Ook komen de

signaalanalyse, het ultrageluid en diverse technieken aan bod.

Leidse onderwijsinstellingen (LOI)

Diploma HAVO of MBO niveau 4 gezondheidszorg of techniek. Daarnaast is affiniteit

met de vakken wis-, natuur- en scheikunde gewenst. Enige ervaring met de

computer is een pré.

Een leer- / arbeidsovereenkomst wordt aangegaan via een sollicitatieprocedure.

Opleidingsgids

80


Vergoeding

Informatie

Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Vergoeding

Informatie

De RVE betaalt salaris volgens CAO-Ziekenhuizen.

dhr. B. Hilhorst (Barend)

E-mail: b.hilhorst@mst.nl

Logopedist

De logopedist helpt mensen bij het herstellen of verbeteren van de communicatieve

mogelijkheden. Signaleren, voorlichten en ondersteunen zijn ook belangrijke

aspecten van het werk.

vier jaar

De spraak, de stem, de taal, het gehoor en slikken zijn de leergebieden die tijdens

de opleiding Logopedie centraal staan. Logopedie is een zeer praktijkgerichte

dagopleiding. De lesstof is opgebouwd rond thema’s die vaak met medestudenten

in projecten en opdrachten worden uitgewerkt. Didactiek en methodiek zijn belangrijke

vakken. Daarin leert de student ondermeer hoe logopedische oefeningen

worden uitgelegd en hoe een behandeling methodisch wordt aangepakt.

Er zijn diverse opleidingsinstituten in het land: Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven,

Hoensbroek en Groningen.

Om toegelaten te worden tot deze vervolgopleiding is een MBO- (niveau 4),

HAVO-, of VWO-diploma nodig. Daarnaast vindt er een screening van de stem

plaats.

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE volgens CAO-Ziekenhuizen.

dhr. H. Simmelink (Hans)

E-mail: h.simmelink@-mst.nl

Opleidingsgids

81


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Longfunctie-assistent

De longfunctie-assistent doet zelfstandig onderzoek naar het functioneren van

de longen, zoals het meten van de longinhoud van een patiënt of het verrichten

van onderzoek naar allergieën. Er wordt gewerkt met allerlei apparatuur, zoals

de pneumotachograaf om het volume en de luchtstroomsnelheid te meten, een

loopband en een hometrainer. Hiermee wordt onderzocht hoeveel inspanning

een patiënt maximaal kan leveren en waardoor deze mogelijk beperkt is. Zijn

het de longen, de spieren van de benen, is het het hart of heeft de patiënt misschien

een slechte conditie?

drie jaar

De opleiding bestaat uit twee delen. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd

door de LOI Hogeschool en omvat onder andere de volgende vakgebieden:

algemene anatomie, pathologie en ziekteleer;

longfysiologie;

longziekten;

apparatuurkennis en methodiek.

Het praktische gedeelte bestaat uit het uitvoeren van longfunctieonderzoeken en

het maken van opdrachten, die worden verricht met behulp van een praktijkopleidingsboek

en onder begeleiding van gediplomeerd longfunctieassistenten en een

longfysioloog.

Leidse onderwijsinstellingen (LOI)

Minimaal HAVO niveau met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie in

het pakket.

Opleidingsgids

82


Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Duur

Inhoud

Een leer- / arbeidsovereenkomst wordt aangegaan via een sollicitatieprocedure.

Inschrijven kan bij Leidse onderwijsinstellingen (LOI).

De RVE betaalt een leerlingensalaris conform de CAO-Ziekenhuizen. Ook studiekosten

worden vergoed door de RVE.

mw. M. Groot (Monique)

E-mail: m.groot@mst.nl

Website: www.mstwente.nl/longgeneeskunde

Medewerker steriele medische hulpmiddelen

Na een operatie zijn medische instrumenten en onderdelen van medische apparatuur

niet meer steriel. De medewerker steriele medische hulpmiddelen verzamelt

alle gebruikte instrumenten van de verschillende ziekenhuisafdelingen

en operatiekamers. Na een goede reiniging en desinfectie in speciale instrumentenwasmachines

en apparaten, worden de instrumenten gecontroleerd, verpakt

en gesteriliseerd.

Minimaal twaalf maanden

De volledige cursus bestaat uit schriftelijke lessen en een praktijkgedeelte (praktijkdagen

en stage). De theorie en praktijk worden gelijktijdig gevolgd. Het basisdiploma

steriliseren omvat alleen de schriftelijke lessen; de verkorte cursus alleen

het praktijkgedeelte.

De cursus bestaat uit drie delen:

algemene vaardigheden en verpakken;

instrumentenleer;

reinigen en desinfecteren, steriliseren en logistiek.

Opleidingsgids

83


Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Duur

Inhoud

Voor een volledig diploma is het doorlopen van een stage op de afdeling Centrale

Sterilisatie verplicht. De absolute duur van de stage is 1.400 uur.

Leidse onderwijsinstellingen (LOI)

Geen speciale vooropleiding nodig.

Inschrijven kan bij Leidse onderwijsinstellingen (LOI)

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE volgens CAO-Ziekenhuizen.

dhr. T. Schopman (Thijs)

E-mail: t.schopman@mst.nl

Medische beeldvormende en bestralingsdeskundige

De Medische beeldvormende en bestralingsdeskundige laborant is breed inzetbaar

en werkt in de Radiodiagnostiek, Echografie, Radiotherapie en Nucleaire

Geneeskunde. In de Radiotherapie staat de therapeutische behandeling centraal.

In de andere werkvelden houdt de laborant zich bezig met het vervaardigen

van beeldmateriaal ten behoeve van het stellen van een diagnose. Denk aan

röntgenfoto’s, echo’s en computerbeelden van de werking van organen.

vier jaar voltijd.

Sinds 2002 is ook een duale variant mogelijk

De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit een propedeuse (eerste jaar) en hoofdfase

(tweede, derde en vierde jaar). Bij de opleiding Medisch Beeldvormende en

Therapeutische Technieken wordt de student opgeleid in vier richtingen:

Opleidingsgids

84


Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Erkenning

Informatie

radiotherapie;

radiodiagnostiek;

echografie;

nucleaire geneeskunde.

Een week bestaat uit vier dagen werkend leren en één dag voor de uitwerking

van de opdrachten. Hierbij wordt -waar mogelijk- gebruik gemaakt van afstandsonderwijs.

Het werkend leren vindt plaats op één MBRT-afdeling. In het tweede

deel van de opleiding wordt minimaal acht weken stage op de andere afdelingen

gelopen.

Hanze Hogeschool Groningen

HAVO / VWO C & M, E & M, N & G en N & T.

Aanbevolen vakken: wiskunde, natuurkunde en Engels.

In Medisch Spectrum Twente is wis- en natuurkunde verplicht.

MBO niveau 4.

De aanmelding wordt verzorgd door de aangesloten instelling waarmee een (leer-)

arbeidsovereenkomst wordt aangegaan via een sollicitatieprocedure.

De studiekosten en het salaris worden door de eigen RVE betaald.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

mw. H. Hemelt (Herma)

E-mail: h.hemelt@mst.nl

Opleidingsgids

85


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Medische beeldvormende en bestralingsdeskundige -

specialisatie Angio / interventie

Als medische beeldvormende en bestralingsdeskundige werkzaam op de afdeling

Radiologie is het mogelijk om je te specialiseren als angio- / interventielaborant.

Naast de taken algemene radiologie ben je werkzaam in de angio- /

interventiekamer. Hiervoor is een vervolgopleiding noodzakelijk.

acht lesdagen en een reservedag, verdeeld over vierenhalf maanden

De volgende onderwerpen worden in zes blokken behandeld:

introductie, bekken- / beenvaten, hoofdhalsvaten, abdomen, thorax en examen.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

Emrin

anatomie;

pathologie;

insteltechnieken;

diagnostiek;

embolisaties;

drainage;

hartkatheterisatie.

Afgeronde MBRT-opleiding.

Afgeronde Inservice-opleiding Radiologie.

Aanmelding wordt verzorgd door de afdeling Radiologie.

De studiekosten en het salaris worden door de eigen RVE betaald.

mw. H. Hemelt (Herma)

E-mail: h.hemelt@mst.nl

Opleidingsgids

86


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Medische beeldvormende en bestralingsdeskundige -

specialisatie CT

Als medische beeldvormende en bestralingsdeskundige werkzaam op de afdeling

Radiologie is het mogelijk om zich te specialiseren als CT-laborant. Naast de

taken van de algemene radiologie worden door de laborant ook CT-onderzoeken

verricht. Hiervoor is een vervolgopleiding noodzakelijk.

Gedurende tien maanden twee maal per maand om de week les.

Emrin

CT applicatie: spiraal en incremental CT, multislice, intraveneus contrast-

gebruik, diverse algemene protocollen;

beeldherkenning CT: toegepaste anatomie, pathologie en fysiologie, verdeeld

over de volgende thema’s: neurologie, wervelkolom, skelet en spieren,

abdomen en thorax. Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwste

ontwikkelingen, zoals CT-hart, virtuele colonscopie en andere noviteiten;

techniek: fysica CT, spiraal en multislice CT, systeemopbouw en beheer,

beeldacquisitie en reconstructie, 3D reconstructie, beïnvloedbare parameters,

kwaliteitscontrole, stralingsdosis bij CT, beeldartefacten, optimaal gebruik van

de automatische exposie controle.

Afgeronde MBRT-opleiding

Afgeronde Inservice-opleiding Radiologie

Aanmelding wordt verzorgd door de afdeling Radiologie.

De studiekosten en het salaris worden door de eigen RVE betaald.

mw. H. Hemelt (Herma)

E-mail: h.hemelt@mst.nl

Opleidingsgids

87


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Medische beeldvormende en bestralingsdeskundige -

specialisatie Echografie

Als medische beeldvormende en bestralingsdeskundige werkzaam op de afdeling

Radiologie is het mogelijk om je te specialiseren in de echografie. Naast de

taken algemene radiologie bent u werkzaam op de afdeling Echografie. Hiervoor

is een vervolgopleiding noodzakelijk.

een jaar

De onderdelen a) basismodule, b) duplexmodule en c) module abdomen komen

aan de orde.

Fontys Hogeschool in Eindhoven

Afgeronde MBRT-opleiding.

Afgeronde Inservice-opleiding radiologie.

Aanmelding wordt verzorgd door de afdeling Radiologie.

De studiekosten en het salaris worden door de eigen RVE betaald.

mw. H. Hemelt (Herma)

E-mail: h.hemelt@mst.nl

Opleidingsgids

88


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Medische beeldvormende en bestralingsdeskundige -

specialisatie MRI

Als medische beeldvormende en bestralingsdeskundige werkzaam op de afdeling

Radiologie is het mogelijk om te specialiseren als MRI laborant. Naast de

taken algemene radiologie worden MRI onderzoeken verricht. Hiervoor is een

vervolgopleiding noodzakelijk.

Gedurende zesenhalf tot negen maanden is er gemiddeld twee maal per maand les

Emrin

MR applicatie: gebruik van T1, T2, TSE, FFE, TFE, gebruik spoelen, MRA,

artefacten herkenning en onderdrukking;

beeldherkenning MR: anatomie, pathologie en fysiologie tijdens de thema’s

centraal zenuwstelsel, skelet en spieren, abdomen, vaten, thorax en cardiologie;

techniek: o.a. T1, T2 Turbo Spin Echo, Fast Field Echo, Turbo Field Echo,

K-vlak, Signaal-Ruis, IR, MRCP, MRA, MRM en artefacten.

Afgeronde MBRT-opleiding.

Afgeronde Inservice-opleiding Radiologie.

Aanmelding wordt verzorgd door de afdeling Radiologie.

De studiekosten en het salaris worden door de eigen RVE betaald.

mw. H. Hemelt (Herma)

E-mail: h.hemelt@mst.nl

Opleidingsgids

89


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Medisch maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan

met problemen in het dagelijks leven of werk. Binnen de hulpverlenende sector

kunnen de werkers zich met veel uiteenlopende zaken bezighouden, van kortdurende

therapeutische gesprekken tot langdurige en intensieve begeleiding.

Daarnaast behoort de maatschappelijk werker zich bezig te houden met belangenbehartiging

en het signaleren van situaties binnen de samenleving.

vier jaar

Eventueel zijn vrijstellingen mogelijk. Er zijn verschillende varianten mogelijk,

zowel voltijd als deeltijd.

Zie website van de desbetreffende Hogeschool.

De HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is bij verschillende

opleidingsinstituten mogelijk, zoals Saxion Hogescholen.

Toelatingseisen staan vermeld op de website van de desbetreffende Hogeschool.

Inschrijven kan bij de desbetreffende Hogeschool.

De RVE betaalt een leerlingensalaris conform de CAO-Ziekenhuizen. Ook studiekosten

wordt vergoed door de RVE.

dhr. E. Eiling (Edward)

E-mail: e.eiling@mst.nl

Website: www.mstwente.nl/maatschappelijkwerk

Opleidingsgids

90


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Procedure

Vergoeding

Informatie

Medisch secretaresse

Een medisch secretaresse heeft een gevarieerd takenpakket, zoals het zelfstandig

bijhouden van de medische en financiële administratie op de computer, het

noteren van onderzoeksuitslagen in dossiers, het uitschrijven van recepten en

het elke dag verwerken van de post.

drie jaar

Gedurende deze MBO-opleiding leert de student zelfstandig allerlei secretariële

en administratieve taken uit te voeren. Deze taken variëren van het opstellen van

brieven tot het maken van afspraken en van notuleren tot het uitschrijven van

recepten. Praktijkervaring wordt opgedaan tijdens de verplichte stageperiodes.

Verschillende ROC’s

Minimaal één van de volgende diploma’s is vereist:

VMBO;

LBO / VBO;

MAVO;

overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO / VWO.

Medical School Twente zorgt voor de inschrijving en de introductie van de

student. Medical School Twente is verantwoordelijk voor de stageplanning en

onderhoudt de contacten met het opleidingsinstituut.

De student ontvangt een stagevergoeding door de RVE conform CAO-Ziekenhuizen.

mw. S. Bergsma (Saskia)

Telefoon (053) 4 87 39 67

E-mail: s.bergsma@mst.nl

Opleidingsgids

91


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Mondhygiënist

In het beroep mondhygiënist speelt preventie een belangrijke rol.

De mondhygiënist geeft voorlichting aan patiënten, ouders, onderwijzend

personeel, kinderen en andere doelgroepen over het onderhoud van het gebit

in het algemeen, maar ook over het onderhoud bij bepaalde problemen. Bij de

werkzaamheden horen ook het verwijderen van tandsteen of het polijsten van

een gebit, het restaureren van beginnende cariës en ook het maken van röntgenfoto’s.

vier jaar voltijd opleiding

Gedurende de gehele opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar af.

In het eerste jaar maakt de student kennis met de studie en het beroep. In het

tweede jaar staat mondhygiënisch handelen centraal en leert de student een diversiteit

aan vaardigheden. In het derde en vierde ligt het accent op de praktijk.

De opleiding kan aan diverse hogescholen gevolgd worden.

Minimaal één van de volgende diploma’s is vereist:

MBO niveau 4;

HAVO;

VWO.

Inschrijven kan bij de desbetreffende Hogeschool

De student ontvangt een stagevergoeding door de RVE conform CAO-Ziekenhuizen.

dhr. F. Assink (Frans)

E-mail: f.assink@mst.nl

Opleidingsgids

92


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Operatieassistent

De operatieassistent verricht zelfstandig algemene werkzaamheden binnen het

operatiekamercomplex, zoals het bedrijfsklaar maken van de operatiekamer, van

apparatuur en van instrumentarium. Verder assisteert de operatieassistent de

chirurg bij de operatie en is hij / zij in staat te zorgen voor een goede opvang en

begeleiding van de patiënt.

drie jaar

Een gediplomeerd verpleegkundige kan in aanmerking komen voor vrijstelling

van het eerste semester van het eerste leerjaar. De opleiding omvat dan tweeënhalf

jaar.

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. Het theoretische gedeelte

wordt verzorgd door ROC van Twente. Het praktijkgedeelte vindt in Medisch

Spectrum Twente plaats.

Op de website van ROC van Twente is het mogelijk een folder aan te vragen met

gedetailleerde informatie van deze opleiding.

ROC van Twente, locatie Hengelo.

Minimale vereisten:

diploma HAVO, met voorkeur profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en

Techniek;

MBO niveau 4;

afgeronde verpleegkundige Opleiding.

De opleiding start jaarlijks in september met de start van het nieuwe schooljaar.

Een sollicitatiebrief en curriculum vitae kan voor februari worden gestuurd naar

Medisch Spectrum Twente, t.a.v. dhr. R. de Boer.

Opleidingsgids

93


Kosten

Erkenning

Informatie

Duur

Inhoud

De studiekosten en het salaris worden betaald door de eigen RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

dhr. R. de Boer (Robert)

E-mail: r.deboer@mst.nl

Optometrist

Een optometrist houdt zich bezig met het onderzoeken van ogen om eventuele

afwijkingen en oogziekten te constateren. Daarnaast is de optometrist bevoegd

tot het voorschrijven van corrigerende brillenglazen, contactlenzen en andere

optische hulpmiddelen.

vier jaar

De opleiding Optometrie bestaat uit twee fasen: de propedeuse (het eerste jaar) en

de driejarige hoofdfase. In het eerste jaar krijgt de student een goed beeld van de

opleiding en het beroep optometrist. In het tweede en het begin van het derde jaar

staan de volgende onderwerpen centraal:

vormafwijkingen van het oog;

het oog dat niet gezond functioneert;

training in onderzoek van het visuele systeem;

kennis van farmacologie (hoe reageert het lichaam op bepaalde genees-

middelen?);

oriëntatie op het onderdeel ‘waarneming met het oog’ (visuele perceptie);

het aanmeten en aanpassen van contactlenzen en hulpmiddelen voor

slechtzienden.

In de stage- en afstudeerfase doet de student een jaar lang veel praktijkervaring

op.

Opleidingsgids

94


Instituut

Toelating

Inschrijving

Stagevergoeding

Informatie

Duur

Inhoud

Deze stage bestaat uit twee delen:

optometrische stage;

oogheelkundige stage.

Hogeschool Utrecht

Minimaal één van de volgende diploma’s is vereist:

MBO niveau 4;

HAVO;

VWO.

Mocht er sprake zijn van niet de juiste vooropleiding, dan kunt u contact opnemen

met de Hogeschool Utrecht voor een toelatingstest.

Inschrijven bij de desbetreffende hogeschool

volgens CAO-Ziekenhuizen

mw. M. Haak-Broek (Marlies)

E-mail: m.haak-broek@mst.nl

Orthoptist

De orthoptist onderzoekt en behandelt scheelzien, het luie oog, dubbelzien,

hoofdpijn, leesklachten en slechtziendheid. Daarnaast meet de orthoptist verziendheid,

bijziendheid en astigmatisme.

vier jaar

De opleiding Orthoptie bestaat uit twee fasen: de propedeuse (het eerste jaar) en

de driejarige hoofdfase. In het eerste jaar krijgt de student een goed beeld van de

opleiding en het beroep orthoptist.

Opleidingsgids

95


Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

In het tweede jaar leert de student de patiënten te diagnosticeren met complexe

vormen van scheelzien. Ook leert de student hoe een lui oog behandeld moet

worden. Bovendien leert de student het oog te onderzoeken met moderne, geavanceerde

apparatuur. De student gaat in het tweede jaar viermaal twee weken op

stage. Bij het thema ‘de complete patiënt’ in het derde jaar leert de student steeds

complexere vormen orthoptische problemen te diagnosticeren en te behandelen.

De eerste van de drie stageperiodes begint aan het eind van dit derde jaar.

Het vierde jaar wordt afgerond met nog twee stageperiodes.

Hogeschool Utrecht

Minimaal één van de volgende diploma’s is vereist:

MBO niveau 4;

HAVO;

VWO.

HAVO / VWO met in ieder geval wiskunde (bij voorkeur wiskunde B) in het examenpakket.

Natuurkunde en biologie zijn niet verplicht, maar zeer gewenst.

Ook Engels is niet verplicht, maar vrijwel alle studieboeken zijn in het Engels

geschreven.

Mocht er sprake zijn van niet de juiste vooropleiding, dan kunt u contact opnemen

met de Hogeschool Utrecht voor een toelatingstest.

Inschrijven kan bij de desbetreffende hogeschool.

De student ontvangt een stagevergoeding door de RVE conform CAO-

Ziekenhuizen.

mw. M. Haak-Broek (Marlies)

E-mail: m.haak-broek@mst.nl

Opleidingsgids

96


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Podotherapeut

Een podotherapeut behandelt patiënten met klachten aan voeten of klachten

als gevolg van voetproblemen. De podotherapeut onderzoekt de patiënt en

stelt daarna een behandelplan op. Een andere belangrijke taak is het geven van

voorlichting over voethygiëne en passend schoeisel.

vier jaar

Het studieprogramma bestaat uit thema’s waarin alle beroepsaspecten geïntegreerd

aan de orde komen. Denk aan anatomie, fysiologie, psychologie, gespreksvaardigheid,

onderzoek en behandeling, ondernemen en research.

Theoretische kennis wordt via casuïstieken direct toegepast in het praktisch

handelen. Praktijkvorming is een belangrijk onderdeel in de studie Podotherapie.

Vanaf het eerste jaar loopt de student al stages.

Verschillende Hogescholen bieden de opleiding Podotherapie aan.

Minimaal één van de volgende diploma’s is vereist:

MBO niveau 4;

HAVO;

VWO.

Het vak biologie wordt sterk aanbevolen.

Inschrijven kan bij de desbetreffende Hogeschool.

De student ontvangt een stagevergoeding door de RVE conform CAO-Ziekenhuizen.

mw. S. Bergsma (Saskia)

Telefoon (053) 4 87 39 67

E-mail: s.bergsma@mst.nl

Opleidingsgids

97


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Veroeding

Informatie

Sociaal pedagogisch hulpverlener

Een sociaal pedagogisch hulpverlener helpt mensen van jong tot oud om het

leven weer zelfstandig op te pakken. Als gevolg van een handicap, bepaalde

stoornissen, ziekte, relatie-, gezins- of ontwikkelingsproblemen hebben ze tijdelijk

of langdurig professionele hulp nodig.

De HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening kan in voltijd, deeltijd

of in de duale variant worden gevolgd. De voltijdopleiding Sociaal Pedagogische

Hulpverlening duurt vier jaar.

Zie website van de desbetreffende Hogeschool.

Verschillende Hogescholen bieden deze opleiding aan.

Minimaal één van de volgende diploma’s is vereist:

MBO niveau 4;

HAVO;

VWO.

Inschrijven kan bij de desbetreffende Hogeschool.

De student ontvangt een stagevergoeding door de RVE conform CAO-Ziekenhuizen.

mw. S. Bergsma (Saskia)

Telefoon (053) 4 87 39 67

E-mail: s.bergsma@mst.nl

Opleidingsgids

98


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Inschrijving

Veroeding

Informatie

Technisch oogheelkundig assistent

Een technisch oogheelkunde assistent helpt de oogarts bij spreekuren en bij kleine

ingrepen en de nazorg. Naast het ondersteunende werk verricht de technisch

oogheelkundig assistent zelfstandige oogmetingen en oogfunctieonderzoeken.

Dit gebeurt onder toezicht van een oogarts.

vier jaar

De opleiding kan versneld in twee jaar.

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. Gedurende de opleiding

gaat de student één dag per week naar school en is verder werkzaam in Medisch

Spectrum Twente voor tenminste 20 uur per week.

SVGB Kennis- en opleidingencentrum in Nieuwegein

MBO optician of assisterende in de gezondheidszorg

Inschrijven kan bij SVGB

De student ontvangt een stagevergoeding door de RVE conform CAO-Ziekenhuizen.

mw. M. Haak-Broek (Marlies)

E-mail: m.haak-broek@mst.nl

Opleidingsgids

99


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

Verloskundige

De verloskundige begeleidt en controleert vrouwen tijdens hun zwangerschap

en helpt bij de bevalling.

vier jaar

De opleiding Verloskunde is een opleiding op HBO-niveau. Gedurende de opleiding

leert de student zorg te verlenen aan vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling

en kraambed. De stage wordt bij een verloskundige met een eigen praktijk

of in een ziekenhuis gelopen.

Er zijn in Nederland drie initiële opleidingen tot verloskundige gevestigd in vier

opleidingsplaatsen: Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam. De opleidingen

in Amsterdam en Groningen vallen bestuurlijk onder dezelfde stichting.

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot verloskundige moet aan de volgende

eisen worden voldaan:

minimaal HAVO of vergelijkbare opleiding met de eindexamenvakken biologie

en scheikunde;

instroomprofielen: Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek, inclusief het

vak biologie;

goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling

(Staatsexamen NT-2 op niveau 2);

diploma’s behaald in het buitenland, worden door een bevoegde instantie van

het ministerie van VWS (NUFFIC) vertaald, gewogen en ter beoordeling aan

de overkoepelende organisatie van de opleidingen (de Stichting Samen-

werkende Opleidingen tot Verloskundige) aangeboden. Hieruit volgt een

bindend advies over eventuele toelating.

Opleidingsgids

100


Inschrijving

Vergoeding

Informatie

Duur

Inhoud

Instituut

Medical School Twente zorgt voor de registratie van de student.

De student ontvangt een stagevergoeding van de RVE conform CAO-Ziekenhuizen.

mw. S. Bergsma (Saskia)

Telefoon (053) 4 87 39 67

E-mail: s.bergsma@mst.nl

Ziekenhuishygiënist

Een ziekenhuishygiënist houdt zich actief bezig met hygiëne en het voorkomen,

opsporen en bestrijden van ziekenhuisinfecties in een zorginstelling. De ziekenhuishygiënist

speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van

zorg. Daarnaast is het controleren op de naleving van het preventiebeleid van

belang en de hygiënist geeft hierover scholing, voorlichting en instructies.

18 maanden

De post HBO-opleiding Ziekenhuishygiënist omvat 44 scholingsdagen, die ver-

deeld zijn over 18 maanden met een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens

de studie wordt het praktijkgedeelte met arbeidsovereenkomst van minimaal 24

praktijkuren per week in Medisch Spectrum Twente uitgevoerd. De opleiding is

ingedeeld in drie leerperioden van zes maanden.

Verschillende instituten bieden de opleiding aan. Medisch Spectrum Twente heeft

contact met het Wenckebach Instituut in Groningen.

Opleidingsgids

101


Toelating

Inshrijven

Vergoeding

Erkenning

Informatie

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet aan één van de volgende eisen

worden voldaan:

diploma opleiding HBO-Verpleegkunde;

diploma Hogere Laboratorium Opleiding in de richting medische micro-

biologie.

Een leer / arbeidsovereenkomst wordt aangegaan via een sollicitatieprocedure.

De studiekosten en het salaris worden betaald door de eigen RVE.

College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)

dhr. A. Arninkhof (Andre)

E-mail: a.arninkhof@mst.nl

Opleidingsgids

102


Opleidingsgids

103


Duur

Inhoud

Instituut

Toelating

2.4 Nieuwe beroepsgroepen

Het beroepenveld in de Nederlandse gezondheidszorg is volop in beweging.

Dit heeft geleid tot de introductie van nieuwe functies, zoals nurse practitioner en

physician assistant en de bijbehorende opleidingen.

Nurse practitioner

De nurse practitioner is een gespecialiseerd verpleegkundige die de masteropleiding

Advanced Nursing Practice heeft gevolgd. De nurse practitioner wordt in

staat geacht geheel zelfstandig medische en verpleegkundige taken uit te voeren

en deze te combineren. In Medisch Spectrum Twente worden leerwerkplaatsen

geboden voor de duale HBO-masteropleiding Advanced Nursing Practice. Er

zijn nurse practitioners in opleiding werkzaam in Medisch Spectrum Twente in

onder andere de Thoraxchirurgie, Astma / COPD, Longoncologie en Kindergeneeskunde.

Duale opleiding van twee jaar.

Deze opleiding bestaat uit werkend leren. De theorie bestaat uit lesblokken en

bevat onder andere de onderwerpen anatomie, fysiologie, pathologie, thoraxchirurgie,

anesthesiologie, cardiologie en biochemie. De praktijk vindt plaats in

Medisch Spectrum Twente.

Verschillende Hogescholen bieden de masteropleiding Advanced Nursing Practice

aan. Medisch Spectrum Twente heeft voornamelijk contacten met Saxion Hogescholen

Enschede.

Vooropleiding: HBO-verpleegkundige

minimaal twee jaar werkervaring;

goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

ingeschreven in het BIG-register;

Opleidingsgids

104


Procedure

Inschrijving

Subsidie

Kosten

Informatie

een leerwerkcontract van 32 uur;

leermeester aanwezig in ziekenhuis.

De leidinggevende dient een aanvraag voor een nurse practitioner in opleiding bij

Medical School Twente in en vult de checklist voor nurse practitioner in.

In deze checklist zijn de randvoorwaarden op het gebied van organisatie, financiën

en onderwijsbegeleiding beschreven. Voordat in Medisch Spectrum Twente

wordt overgegaan tot het opleiden van een nurse practitioner, dient aan deze

randvoorwaarden te zijn voldaan. De ingevulde checklist wordt voorgelegd aan

de klankbordgroep NP / PA. Zij geven het akkoord of advies ter verbetering. Bij

akkoord kan de vacature gesteld worden door de desbetreffende RVE.

Een leerwerkcontract met Medisch Spectrum Twente is noodzakelijk voor de

inschrijving. De student schrijft zich zelf in bij de Saxion Hogescholen.

Het ministerie van Welzijn en Sport vergoedt aan de zorginstelling een bedrag van

€ 21.000 per jaar ter compensatie voor de salariskosten. Daarnaast ontvangt de Hogeschool

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie

van € 15.000 per jaar. Van dit bedrag ontvangt de leermeester in de zorginstelling

van de Hogeschool een vergoeding voor de begeleiding.

Beide subsidies komen binnen bij de Hogeschool. Via een factuur kan de desbetreffende

afdeling deze vergoedingen declareren.

De salariskosten worden door de RVE betaald. Er worden afspraken gemaakt tussen

de leidinggevende en de student over de studiekosten.

Medisch Spectrum Twente Saxion Hogescholen

mw. S. Bergsma (Saskia) mw. A. Bomers (AIice)

Telefoon (053) 4 87 39 67 Telefoon (053) 4 87 15 11

E-mail: s.bergsma@mst.nl E-mail: a.b.m.bomers@saxion.nl

Opleidingsgids

105


Duur

Inhoud

Instituut

Procedure

Physician assistant

De physician assistant is een gezondheidsprofessional op HBO-master niveau.

Hij of zij ondersteunt de arts door gedelegeerde cure-taken voor een brede

categorie patiënten binnen één specialisme zelfstandig uit te voeren. Physician

assistants zijn veelal verbonden aan een medisch specialisme in een ziekenhuis

dan wel bij een huisartsenpraktijk.

In Medisch Spectrum Twente worden leerwerkplaatsen geboden voor de duale

HBO-masteropleiding Physician Assistant. Momenteel zijn er zes physician assistants

in opleiding werkzaam in ons ziekenhuis in onder andere de setting

Thoraxchirurgie, Klinische Neurofysiologie en de Radiotherapie.

Duale opleiding van tweeënhalf jaar

De Master Physician Assistant bestaat uit drie onderdelen: een theoretisch deel,

een aantal stages en een productief deel waarbij gewerkt en geleerd wordt op de

eigen werkplek. De volgende competenties worden onder andere aangeleerd:

anamneses afnemen, lichamelijk onderzoek verrichten, aanvullend onderzoek

aanvragen, een (differentiaal) diagnose stellen en een behandelplan uitvoeren.

De masteropleiding Physician Assistant wordt verzorgd door verschillende Hogescholen

in Nederland. Medisch Spectrum Twente heeft hoofdzakelijk contacten

met Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De leidinggevende dient een aanvraag voor een physician assistant in opleiding

bij Medical School Twente in. De leidinggevende vult de checklist voor Physician

Assistant in. In deze checklist zijn de randvoorwaarden op het gebied van organisatie,

financiën en onderwijsbegeleiding beschreven. Voordat in Medisch Spectrum

Twente wordt overgegaan tot het opleiden van een physician assistant dient

aan deze randvoorwaarden te zijn voldaan. De ingevulde checklist wordt voorge-

Opleidingsgids

106


Inschrijving

Subsidie

Kosten

Informatie

legd aan de klankbordgroep NP / PA. Zij geven het akkoord of advies ter verbetering.

Bij akkoord kan de vacature door de desbetreffende RVE gesteld worden.

Een leerwerkcontract met Medisch Spectrum Twente is noodzakelijk voor de

inschrijving.

Het ministerie van Welzijn en Sport vergoedt aan de zorginstelling een bedrag van

€ 21.000 per jaar ter compensatie voor de salariskosten. Daarnaast ontvangt de Hogeschool

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie

van € 15.000 per jaar. Van dit bedrag ontvangt de leermeester in de zorginstelling

van de Hogeschool een vergoeding voor de begeleiding.

Beide subsidies komen binnen bij de Hogeschool. Via een factuur kan de desbetreffende

afdeling deze vergoedingen declareren.

De salariskosten worden door de RVE betaald. Er worden afspraken gemaakt tussen

de leidinggevende en de student over de studiekosten.

Medisch Spectrum Twente

mw. S. Bergsma (Saskia)

Telefoon (053) 4 87 39 67

E-mail: s.bergsma@mst.nl

HAN

dhr. F. Holweg (Frank)

E-mail: f.holweg@han.nl

Opleidingsgids

107


Duur

Inhoud

Instituut

Informatie

2.5 Overige stages

Technische Geneeskunde

Technische Geneeskunde is een universitaire opleiding die gericht is op medische

kennis en de rol van de technologie in de medische praktijk. Ze bestaat sinds

2003, duurt zes jaar en is te volgen aan de Universiteit Twente. Jaarlijks lopen er

studenten van het eerste, tweede en derde jaar van de bachelorfase twee weken

stage in ons ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook vijfde- en zesdejaars studenten

actief in Medisch Spectrum Twente.

zes jaar

De opleiding is net als alle universitaire studies opgedeeld in twee fasen, een

driejarige bacherlorfase en een driejarige masterfase. In de op theorie gerichte bacheloropleiding

worden een aantal medische vakken gedoceerd, zoals fysiologie,

pathologie, medische statistiek, medische ethiek, gezondheidsrecht en een aantal

exacte vakken, zoals basale algebra, vector- en signaalanalyse, basale natuurkunde

en informatica. De praktijkgerichte masteropleiding bestaat uit drie keuzerichtingen,

namelijk Medical Signaling, Robotics and Imaging en Reconstructive Medicine.

Het idee achter de opleiding is een brug te slaan tussen de klinische praktijk

en technische innovaties.

Universiteit Twente

mw. S. Bergsma (Saskia)

Telefoon (053) 4 87 39 67

E-mail: s.bergsma@mst.nl

Opleidingsgids

108


Informatie

Overige stageverzoeken

Op de website van Medical School Twente is het mogelijk om een stageaanvraag

te doen. Dit kunnen stages in het primaire proces zijn, maar ook stages bij

ondersteunende of faciliterende afdelingen. Denk aan stages bij de Geestelijke

Zorg, Medische Fotografie of Human Resource Development.

Als u uw verzoek op onze website plaatst, zullen wij zo spoedig mogelijk reageren.

Website: www.mstwente.nl/medicalschooltwente/stages

Opleidingsgids

109


Opleidingsgids

110


Opleidingsgids

111


3. Wetenschapsscholing

Veel medewerkers in Medisch Spectrum Twente komen in aanraking met wetenschappelijk

onderzoek. Vaak is dit in het kader van een opleiding waarvoor

wetenschappelijk onderzoek verricht moet worden. Ook vormt wetenschappelijk

onderzoek de basis van ‘Evidence Based’ handelen. Om de wetenschappelijke basis

hiervan te kunnen begrijpen, is kennis van wetenschappelijk onderzoek nodig.

Er volgt een beschrijving van een wetenschapsscholing op basis van deelcursussen

epidemiologie, statistiek, kritisch lezen van literatuur en een aantal vaardigheden

waardoor het doen van wetenschappelijk onderzoek vergemakkelijkt wordt.

Deze cursusonderdelen worden aangeboden in een logische volgorde, zoals een

onderzoeker de hindernissen achtereenvolgens tegenkomt, het bedenken van de

studievraag, het kiezen van een studieontwerp, het schrijven van het protocol, de

uitvoering van de studie, de data-analyse en de presentatie van de onderzoeksgegevens.

Zoeken en interpreteren van literatuur

Een goede studie begint met het formuleren van een relevante wetenschappelijke

vraagstelling. Om een relevante vraagstelling te kunnen formuleren, moet literatuuronderzoek

gedaan worden om te kijken wat al op het gebied van interesse

gedaan is. Daarbij moet de gevonden wetenschappelijke literatuur op zijn waarde

beoordeeld kunnen worden. Efficiënt zoeken van wetenschappelijke literatuur

wordt aangeleerd middels een cursus Pubmed, waarbij ook het gebruik van het

literatuurdatabase programma Reference Manager behandeld wordt. Daarnaast

wordt een cursus kritisch lezen van literatuur gegeven om de onderzoeker te helpen

bij het inschatten van de waarde van de gevonden artikelen.

Keuze van onderzoeksdesign

Na het formuleren van een vraagstelling dient het juiste onderzoeksdesign gekozen

te worden om deze vraagstelling te beantwoorden. Een aantal lessen op het

gebied van de epidemiologie behandelt achtereenvolgens onderzoek naar diagnostische

tests en screening, onderzoek naar risicofactoren en ziekte in de vorm van

Opleidingsgids

112


observationele studiedesigns (onder andere cohort studies en patiëntcontroleonderzoeken),

en onderzoek om therapieën te vergelijken (gerandomiseerde

klinische trials). Kernbegrippen die aan bod komen zijn onder andere sensitiviteit,

specificiteit, voorspellende waarde van een positieve of negatieve testuitslag,

ROC curves, relatieve risico’s, Odds Ratio’s, bias, confounding, randomisatie en

powerberekening.

METC-workshop

Nadat een onderzoeksdesign is gekozen, kan begonnen worden met het schrijven

van het onderzoeksprotocol. Vaak zal dit protocol ook ingediend moeten worden

bij een Medisch Ethische Toetsingscommissie om goedkeuring voor de studie te

verkrijgen. Er zal een workshop gegeven worden over het functioneren van de

METC.

Datamanagement en dataverwerking

Na voltooiing van het protocol en de eventueel benodigde goedkeuring, kan gestart

worden met het onderzoek. Patiënten of patiëntgegevens worden verzameld.

Deze moeten opgeslagen worden in een onderzoeksdatabase en bij veel studies

zal ook datamanagement noodzakelijk zijn. Hiertoe worden in een drietal lessen

datamanagementvaardigheden aangeleerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van het

programma Access.

Data analyseren

Zijn de onderzoeksgegevens eenmaal verzameld, dan volgt de statistische analyse

van de gegevens. De keuze van het soort statistiek hangt af van de soort data (continue

parameters, dichotome variabelen, tijdsafhankelijke variabelen), het studieontwerp

en de vraagstelling. Het belangrijkste wat een onderzoeker moet weten, is

wat voor statistische toets in een bepaalde situatie gekozen moet worden.

De wiskundige achtergrond achter deze toetsen is veel minder relevant. Het daadwerkelijk

uitvoeren van deze toetsen zal geoefend worden in een SPSS computerpracticum.

Opleidingsgids

113


Powerpoint (workshop)

Nadat de data geanalyseerd zijn en de resultaten bekend, moet dit gepresenteerd

worden. Dit zal vaak in eigen kring of op congressen en symposia gebeuren met

behulp van een Powerpoint presentatie.

Cursus 1: Zoeken en interpreteren van literatuur

Opzoeken literatuur met Pubmed + gebruik Reference Manager 2 uur

Kritisch lezen van literatuur

Cursus 2: Keuze van onderzoeksdesign

1 uur

Diagnostische tests en screening 1 uur

Risicofactoren en ziekte 1 uur

Gerandomiseerde klinische trials 1 uur

Cursus 3: METC workshop

Cursus 4: Datamanagement + dataverwerking

2 uur

Ontwerpen van een databestand in Access 1 uur

Queries in Access 1 uur

Ontwerpen van formulieren in Access

Cursus 5: Data analyseren

1 uur

Vergelijken van twee groepen, continue variabelen. t-test, Wilcoxon test 1 uur

Vergelijken van twee groepen, discrete variabelen. Chi2 toets 1 uur

Vergelijken van twee continue variabelen. Correlatie en regressie 1 uur

Overlevingsduur analyse. Kaplan Meyer curves 1 uur

Vergelijken van > twee groepen, continue variabelen. ANOVA, Kruskall-Wallis 1 uur

Multiple lineaire regressie 1 uur

Multiple logistische regressie 1 uur

Multivariate overlevingsduuranalyse (Cox Regressie) 1 uur

Inleiding repeated measurements analyse 1 uur

Computerpracticum SPSS (workshop) 4 uur

Cursus 6: Powerpoint (workshop) 2 uur

Opleidingsgids

114


Meer informatie

Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek

Telefoon (053) 4 87 20 25

E-mail: m.kientz@ziekenhuis-mst.nl

Opleidingsgids

115


Opleidingsgids

117


Doel

Werkvorm

4. Bij- en nascholing

Bij- en nascholing is het essentieel om de kwaliteit van de medewerker te

garanderen en te verbeteren. Medical School Twente coördineert, verzorgt en

ondersteunt bij deze activiteiten. In dit hoofdstuk vindt u het overzicht van de

interne cursussen. Naast dit aanbod is maatwerk ook een mogelijkheid en kunt u

bij Medical School Twente terecht voor (onderwijskundig) advies en begeleiding

van bij- en nascholingstrajecten. Op onze website vindt u de meest actuele informatie.

Daarnaast kunt u bij Medical School Twente terecht voor (onderwijskundige)

advisering over externe bij- en scholingsmogelijkheden bij onderstaande

twee contactpersonen:

mw. M. Methorst (Marieke)

Telefoon (053) 4 87 20 62 / Grip 1514

E-mail: m.methorst@mst.nl

mw. S. Bergsma (Saskia)

Telefoon (053) 4 87 39 67 / grip 1590

E-mail: s.bergsma@mst.nl

Advanced Life Support

De training Advanced Life Support (ALS) is tweemaal per jaar verplicht voor alle

leden van het reanimatieteam. Voor overige belangstellenden kan op aanvraag

een ALS-training georganiseerd worden.

Na afloop van de training is de cursist in staat ALS uit te voeren conform de in

Medisch Spectrum Twente vigerende protocollen en afspraken.

De training bestaat uit een theoretische uiteenzetting van de stof, aangevuld met

een praktijkgerichte oefening.

Opleidingsgids

118


Duur

Doelgroep

Deelnemers

Inschrijven

Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

In principe drieënhalf uur

Alle leden van het reanimatieteam

Minimaal zes en maximaal tien deelnemers

Ook er is de mogelijkheid om in overleg een groepscursus af te spreken.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot twee weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

mw. J. Veraart (Josephine)

Telefoon (053) 4 87 20 37

E-mail: j.veraart@mst.nl

Basic Life Support

Training Basic Life Support is jaarlijks verplicht voor alle medewerkers in Medisch

Spectrum Twente die rechtstreeks patiëntencontact hebben.

Na afloop van de training is de cursist in staat Basic Life Support uit te voeren

conform de in Medisch Spectrum Twente vigerende protocollen en afspraken.

De training bestaat uit een theoretische uiteenzetting van de stof, aangevuld met

een praktische oefening.

anderhalf uur

Alle medewerkers met rechtstreeks patiëntencontact in

Medisch Spectrum Twente.

Opleidingsgids

119


Deelnemers

Inschrijven

Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Minimaal zes en maximaal tien.

Ook er is de mogelijkheid om in overleg een groepscursus af te spreken.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot twee weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

mw. J. Veraart (Josephine)

Telefoon (053) 4 87 20 37

E-mail: j.veraart@mst.nl

Basic Life Support + Automatische Externe Defibrillator

Training Basic Life Support is jaarlijks verplicht voor alle medewerkers in Medisch

Spectrum Twente die rechtstreeks patiëntencontact hebben. De training kan

worden aangevuld met instructie Automatische Externe Defibrillator (AED).

Na afloop van de training is de cursist in staat Basic Life Support uit te voeren

conform de in Medisch Spectrum Twente vigerende protocollen en afspraken.

De aanvullende training AED geeft inzicht in het gebruik van de AED en leert de

cursist op welke wijze de AED moet worden ingezet.

De training bestaat uit een theoretische uiteenzetting van de stof, aangevuld met

een praktische oefening.

tweeënhalf uur

Potentiële bedieners AED in Medisch Spectrum Twente.

Opleidingsgids

120


Deelnemers

Inschrijven

Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Deelnemers

Inschrijven

Minimaal zes en maximaal acht deelnemers.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot twee weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

mw. J. Veraart (Josephine)

Telefoon (053) 4 87 20 37

E-mail: j.veraart@mst.nl

Brandpreventie

De cursus brandpreventie is verplicht voor alle medewerkers in Medisch Spectrum

Twente en dient éénmaal in de twee jaar gevolgd te worden.

Na deze cursus is men in staat om als hulpverlener bij een calamiteit op te treden.

Hierbij kan gedacht worden aan alarmeren, blussen, ontruimen, veiligheidsvoorzieningen

herkennen en weten waartoe dit dient.

Theorie en praktijk

drie uur; de cursussen zijn in de ochtend van 09.00-12.00 uur of ‘s middags van

13.00-16.00 uur.

Alle medewerkers van Medisch Spectrum Twente.

Minimaal vier en maximaal tien deelnemers.

Ook er is de mogelijkheid om in overleg een groepscursus af te spreken.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Opleidingsgids

121


Informatie

Doel

Inhoud

Werkvorm

Annuleren tot twee weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

P. H. Nieuwenhuis (Peter)

Telefoon (053) 4 87 25 68

E-mail: p.nieuwenhuis@mst.nl

Coachingstraject

Coaching is een begeleidingsvorm, gericht op het realiseren van betere prestaties

in de uitoefening van een functie of het verhelderen van loopbaanperspectief.

Op methodische wijze worden individuele kwaliteiten ontplooid ter

bevordering van de prestatie en met inachtneming van de realisering van de

organisatiedoelen. Coaching is een resultaatgerichte persoonlijke begeleiding

op vrijwillige basis, waardoor zelfverantwoordelijkheid voor de eigen competentie-ontwikkeling

wordt gestimuleerd.

Het leert mensen nadenken over ‘plezier en problemen’ binnen een functie.

Er wordt gewerkt aan zelf ingebrachte leerdoelen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

deskundigheidsoverdracht;

faciliteren;

coachen;

beoordelen.

De cursus wordt toegespitst op de opleiding en / of situatie op de werkvloer.

Afhankelijk van het leerdoel en de gekozen werkvorm.

Opleidingsgids

122


Doelgroep

Deelnemers

Informatie

Coaching is zinvol voor verschillende mensen in diverse situaties. Coaching kan

individueel en in groepen. Er zijn verschillende soorten:

functiegerichte coaching:

• gericht op functie- en beroepsinhoudelijke vaardigheden, sturing,

uitvoering, inwerken;

• geschikt voor nieuwe medewerkers en medewerkers die nieuwe taken

uitvoeren;

procesgerichte coaching:

• gericht op de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend;

• geschikt voor ervaren medewerkers die hun sociale competenties willen

ontwikkelen of verbeteren als middel voor deskundigheidsbevordering;

contextgerichte coaching:

• gericht op het verband (‘de context’) waarbinnen de functie wordt

uitgeoefend;

• geschikt voor ervaren of vastgelopen medewerkers en medewerkers die

loopbaanvragen of organisatievraagstukken hebben;

teamcoaching:

• gericht op het samenwerken;

• geschikt voor (nieuwe) teams die zich ontwikkelen door middel van het

leren werken aan een gezamenlijk doel.

Aantal deelnemers in overleg.

mw. E. IJdens (Elise)

Telefoon (053) 4 87 20 60

E-mail: e.ijdens@mst.nl

Opleidingsgids

123


Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Inschrijven

Deelnemers

Informatie

Feedbacktraining

Na de training is de deelnemer in staat om professionele feedback te kunnen geven

en te ontvangen. Tevens is hij / zij zich bewust van de voordelen van directe

open communicatie binnen de organisatie.

Ervaringsleren

Theorie verstrekken

Praktisch oefenen

twee dagdelen

Alle medewerkers van Medisch Spectrum Twente.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot twee weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Minimaal acht, maximaal vijftien

dhr. M. Proost (Marcel)

Telefoon (053) 4 87 29 61

E-mail: w.proost@mst.nl

dhr. W. van Vliet (Wim)

Telefoon (053) 4 87 30 49

E-mail: w.vanvliet@mst.nl

Opleidingsgids

124


Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Inschrijven

Informatie

Fysieke belasting - Ergocoaches

De cursus is voor medewerkers van Medisch Spectrum Twente die interesse

hebben om als aandachtsfunctionaris het arbobeleid levendig te houden op de

afdeling. Het gaat hier om gemiddeld twee ergocoaches per afdeling of functiegroep.

De opleiding tot ergocoach bestaat uit drie modules waarin de ergocoaches leren

een arbogericht probleem te analyseren, hiervan een actieplan te maken en vervolgens

de uitkomst te implementeren op de afdeling.

Een blok theorie, een klein deel praktijk en een huiswerkopdracht.

Module I twee uur

Module II drie uur

Module III drie uur

Aanstaande ergocoaches. Zie functieprofiel op de website van Medical School

Twente bij “bij- en nascholing”.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente.

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

mw. E. Koekkoek (Evelien)

mw. R. Hartman (Renate)

Telefoon (053) 4 87 29 20

E-mail: e.koekkoek@mst.nl

E-mail: r.hartman@mst.nl

Opleidingsgids

125


Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Inschrijven

Fysieke belasting - Til & Transfer

De cursus Til & Transfer is verplicht voor alle medewerkers van Medisch Spectrum

Twente die te maken hebben met het tillen en verplaatsen van patiënten en / of

objecten. De cursus is afdelingsspecifiek en dient eenmaal per vier jaar gevolgd

te worden.

De cursus Til & Transfer heeft als doel medewerkers van Medisch Spectrum

Twente bewust te maken van de risico’s van hoge fysieke belasting op hun eigen

werkplek en hen te stimuleren zelf manieren te bedenken en toe te passen om

de fysieke belasting tijdens hun werk terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de algehele fysieke belasting / belastbaarheid

van de medewerkers.

Bij de cursus wordt er tevens teruggekeken wat er sinds de basiscursus Til &

Transfer is veranderd op de afdeling en welke rol de ergocoach hierin heeft (gehad).

Een algemeen theoretisch deel gericht op de afdeling door middel van foto’s en

filmpjes en daarna oefenen van afdelingsspecifieke praktijksituaties.

Dagdeel

Medewerkers van Medisch Spectrum Twente die te maken hebben met het tillen

en verplaatsen van patiënten en / of objecten. De cursus wordt per afdeling gegeven.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Opleidingsgids

126


Informatie

Doel

Duur

Doelgroep

mw. E. Koekkoek (Evelien)

mw. R. Hartman (Renate)

Telefoon (053) 4 87 29 20

E-mail: e.koekkoek@mst.nl

E-mail: r.hartman@mst.nl

Intervisietraject

Intervisie is een vorm van onderlinge advisering en ondersteuning voor het

oplossen van werkproblemen. Intervisie is vooral taak- en resultaatgericht, het is

een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces, het geeft inzicht in persoonlijk

functioneren, handelen en drijfveren.

Intervisie is een belangrijk middel om u verder te professionaliseren, het is een

instrument voor het uitwisselen van ervaringen en om steun te geven en te ontvangen.

Daarnaast is het een instrument om te coachen en gecoacht te worden. Er

wordt gewerkt aan zelf ingebrachte problemen gerelateerd aan het werk.

Er zijn vijf tot tien bijeenkomsten van twee uur. Deze worden in overleg ingepland.

Intervisie is zinvol voor verschillende groepen medewerkers in situaties, waarbij

u buiten uw directe werkkring aan uw deskundigheid werkt:

Beginnende medewerkers

Intervisie is zinvol voor de beginnende medewerker om de persoonlijke groei te

bevorderen en als ondersteuning bij de inwerkperiode;

Ervaren medewerkers

Intervisie is zinvol om medewerkers om te leren gaan met veranderingen en te

leren van elkaars werkproblemen en ervaringen.

Intervisie als werkvorm wordt aangeleerd onder begeleiding en kan zelfstandig

door de groep worden voortgezet.

Opleidingsgids

127


Deelnemers

Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Deelnemers

Inschrijven

Aantal deelnemers in overleg.

mw. E. IJdens (Elise)

Telefoon (053) 4 87 20 60

E-mail: e.ijdens@mst.nl

Makkers; Van Do(en) Check en Beter

Door medewerkers met aandachtsgebied kwaliteit (Makker) wordt gewerkt aan

afdelingsprojecten en kwaliteit. Bij deze training worden handvaten uitgereikt,

zodat men na de training in staat is om collega’s te stimuleren, enthousiasmeren

en te kunnen bijstellen bij projectmatig werken.

Op de hoogte zijn van implementatie, revisie en onderhoud, borging en verbetering

van processen en van het kwaliteitssysteem.

Tijdens deze training worden verschillende werkvormen gehanteerd die bij projectmatig

werken horen.

Dagdeel van 8.30 uur tot 12.00 uur of van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Nieuwe en bestaande ‘Makkers’ van afdelingen waar het kwaliteitssysteem wordt

geïmplementeerd of is geïmplementeerd.

Maximaal twaalf deelnemers per groep.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot twee weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Opleidingsgids

128


Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Inschrijven

mw. N. van ‘t Veer (Nel)

Telefoon (053) 4 87 26 03 / pieper 816059

E-mail: n.vantveer@mst.nl

Microsoft Office 2007 - Basisgebruik

De medewerker leert werken met de mogelijkheden van Microsoft Office 2007.

Theorie en praktijk

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

onderdelen van het bureaublad (desktop) gebruiken;

werken met programma’s, pictogrammen, vensters en de taakbalk;

de helpfunctie gebruiken;

bestanden beheren, de mogelijkheden van de iconen ‘deze computer’ en

‘Windows verkenner’;

werken met icoon ‘prullenbak’;

informatie selecteren, kopiëren en verplaatsen;

werken met verschillende faciliteiten van Windows.

Tevens is het mogelijk om de training op maat te verzorgen.

een dag

Gebruikers van de grafische interface Windows, die de mogelijkheden optimaal in

hun werkomgeving willen leren gebruiken. Er is geen voorkennis nodig.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Opleidingsgids

129


Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Mw. H. Budde (Hanneke)

Telefoon (053) 4 87 57 97

E-mail: a.budde@mst.nl

Microsoft Office 2007 - Excel (basis)

De medewerker leert werken met de mogelijkheden van het spreadsheetprogramma

Excel.

Theorie en praktijk

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

basisprincipes spreadsheetgebruik, een werkblad invoeren, wijzigen en

wissen;

omgaan met rijen kolommen en cellen;

werkbladen maken, opslaan, sluiten en openen;

gegevens in werkbladen manipuleren door middel van kopiëren, verplaatsen

en uitbreiden;

formules en functies maken;

Excel werkbladen beoordelen en afdrukken;

de opmaak van werkbladen, gegevens uitlijnen, getalweergave installeren en

cellen opmaken;

meerdere bladen in een werkboek gebruiken;

grafisch maken en verfraaien;

databasetabellen opzetten, sorteren en filteren.

Tevens is het mogelijk om de training op maat te verzorgen.

twee dagen

Gebruikers van het spreadsheetprogramma Excel, die de meest gebruikte mogelijkheden

willen leren kennen en gebruiken.

Opleidingsgids

130


Inschrijven

Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Mw. H. Budde (Hanneke)

Telefoon (053) 4 87 57 97

E-mail: a.budde@mst.nl

Microsoft Office 2007 - Excel (vervolg)

De medewerker leert werken met de mogelijkheden van het spreadsheetprogramma

Excel.

Theorie en praktijk

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

werkbalken voor eigen gebruik samenstellen;

problemen en fouten in werkbladen oplossen en voorkomen;

geavanceerde rekenfuncties gebruiken, financiële en datum / tijd functies

gebruiken;

werkbladsjablonen en opmaakprofielen maken;

databasefuncties en filters toepassen;

draaitabellen (Pivot Tables) samenstellen;

macro’s maken, gebruiken en wijzigen;

Excel als analyse-instrument gebruiken, scenariomanager en oplossen.

Tevens is het mogelijk om de training op maat te verzorgen.

twee dagen

Gebruikers van Excel, die de geavanceerde mogelijkheden willen leren kennen en

gebruiken. Voorkennis is nodig op het niveau van de training Excel basis.

Opleidingsgids

131


Inschrijven

Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Inschrijven

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Mw. H. Budde (Hanneke)

Telefoon (053) 4 87 57 97

E-mail: a.budde@mst.nl

Microsoft Office 2007 - Outlook

De medewerker leert werken met de mogelijkheden van het programma Outlook.

Theorie en praktijk

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Outlook als werkomgeving, Outlook als programma waarin u uw elektronische

berichten (e-mail) en uw agenda kunt beheren;

e-mail bericht opstellen en versturen;

adresboek en verzendopties gebruiken;

e-mail bericht herkennen, lezen en afhandelen;

bestanden versturen;

de agenda gebruiken, afspraken in de agenda noteren en vergaderingen

bijeenroepen. Tevens is het mogelijk om de training op maat te verzorgen.

een dag

Voor gebruikers van Microsoft Office producten die met Outlook hun agenda en

elektronische berichten willen beheren.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Opleidingsgids

132


Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Mw. H. Budde (Hanneke)

Telefoon (053) 4 87 57 97

E-mail: a.budde@mst.nl

Microsoft Office 2007 - Word (basis)

De medewerker leert werken met de mogelijkheden van het tekstverwerkingsprogramma

Word.

Theorie en praktijk

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

basishandelingen tekstverwerking, tekst invoegen, wijzigen, kopiëren en

verplaatsen;

werken met documenten, documenten aanmaken, opslaan, zoeken, openen en

afdrukken;

werken met meerdere documenten tegelijkertijd;

werken met de helpfunctie van Word;

documenten opmaken op meerder niveaus: lettertypes, alinea- en sectie-

opmaak, marges instellen, opsomminglijsten maken en werken met de

tabstops;

tabellen aanmaken, invullen en opmaken;

diverse speciale bewerkingen, werken met opmaakprofielen, tekstfragmenten

en de autocorrectie, zoeken en vervangen, tekst afbreken en de spellings-

controle.

Tevens is het mogelijk om de training op maat te verzorgen.

twee dagen

Opleidingsgids

133


Doelgroep

Inschrijven

Informatie

Doel

Werkvorm

Gebruikers van het tekstverwerkingsprogramma Word, die de meest voor de handliggende

mogelijkheden willen leren kennen en gebruiken.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Mw. H. Budde (Hanneke)

Telefoon (053) 4 87 57 97

E-mail: a.budde@mst.nl

Microsoft Office 2007 - Word (vervolg)

De medewerker leert werken met de mogelijkheden van het tekstverwerkingsprogramma

Word.

Theorie en praktijk

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

opmaakprofielen gebruiken, aanpassen en aanmaken;

werken met grote documenten, omgaan met een overzichtsweergave,

hoofdstuknummering instellen en werken met hoofd- en subdocumenten;

automatische velden in documenten aanpassen;

macro’s en sjablonen opmaken, starten, wijzigen en aan een werkbalk of menu

toekennen;

grafische mogelijkheden van Word benutten. U leert onder andere frames,

objecten, figuren en grafieken in uw document in te voegen;

mailingen samenstellen, gegevensbestand aanmaken, een standaard brief

maken en deze samenvoegen tot een mailing.

Tevens is het mogelijk om de training op maat te verzorgen.

Opleidingsgids

134


Duur

Doelgroep

Inschrijven

Informatie

Doel

Werkvorm

twee dagen

Gebruikers van Word, die de geavanceerde mogelijkheden willen leren kennen en

gebruiken. Voorkennis is noodzakelijk op het niveau van de training Word (basis).

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

Mw. H. Budde (Hanneke)

Telefoon (053) 4 87 57 97

E-mail: a.budde@mst.nl

Omgaan met agressie

Na de cursus zijn de deelnemers beter in staat om adequaat om te gaan met

verschillende vormen van agressie waarmee ze binnen hun functie-uitoefening

geconfronteerd kunnen worden.

Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

kennismaking;

de deelnemers worden in een oefensituatie geconfronteerd met het niveau van

eigen competenties op het gebied van agressieregulatie;

de theorie omtrent de twee hoofdvormen van agressie en geweld;

protocol van de organisatie;

je eigen reactie op agressie en geweld en je persoonlijke grenzen;

eigen ervaringen met agressie en geweld en reflectie hierop;

experimenteren met interventies op agressief gedrag op de drie competentie-

niveaus;

Opleidingsgids

135


Duur

Doelgroep

Deelnemers

Inschrijven

Informatie

de deelnemers passen het geleerde toe in een realistische oefening;

leren omgaan met de (persoonlijke) gevolgen van een agressie-incident;

de training wordt afgesloten met een evaluatie, waarbij de bereikte resultaten

en persoonlijke leerdoelen in kaart worden gebracht.

Alles wordt zoveel mogelijk toegespitst op de opleiding en / of situatie op de

werkvloer.

twee dagdelen of één gehele dag naar keuze.

Verpleegkundigen, artsen, beveiligingsmedewerkers, teamhoofden en receptiemedewerkers

van Medisch Spectrum Twente en alle medewerkers die met agressie te

maken kunnen hebben.

De cursus kan gegeven worden aan een:

heterogene groep: medewerkers die verschillende functies uitoefenen binnen

Medisch Spectrum Twente;

homogene groep: medewerkers die dezelfde functies uitoefenen binnen

Medisch Spectrum Twente.

Minimaal 12 en maximaal 24 deelnemers.

Ook is het mogelijk om een groepscursus af te spreken.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

dhr. M. Proost (Marcel)

Telefoon (053) 4 87 29 61 / Grip 1544

E-mail: m.proost@mst.nl

Opleidingsgids

136


Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Deelnemers

mw. C. Batelaan (Caren)

Telefoon (053) 4 87 30 45 / Pieper 816689

E-mail: c.batelaan@mst.nl

Stellen van obductie- en donatievraag aan nabestaanden

Medewerkers die direct betrokken zijn bij de patiëntenzorg ervaren vaak een

grote emotionele barrière tussen enerzijds het leveren van een maximale inspanning

om het leven te redden en anderzijds direct na overlijden de vraag te stellen

naar obductie of donatie van organen of weefsels.

Kennen van regels en procedures rond donatie en obductie en het zo goed mogelijk

stellen van de donatie / obductievraag.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

regels en procedures rond donatie en obductie;

inzicht in rationele en emotionele afwegingen bij het stellen en beantwoorden

van de vraag om donatie;

inzicht in de voorwaarden voor het stellen van de donatievraag en in de

knelpunten in de eigen werksituatie;

oefenen met het vertellen van slecht nieuws en met het vragen om donatie

en / of obductie.

De cursus duurt één dag van 8:30 uur tot 17.00 uur.

Lunch en borrel naderhand is inbegrepen.

Arts-assistenten en verpleegkundigen van de Intensive Care en Spoedeisende

Hulp

Maximaal tien deelnemers per groep.

Opleidingsgids

137


Inschrijven

Informatie

Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Bij annulering binnen één week voor de workshop worden de kosten in rekening

gebracht.

dhr. R. Schimmel (Roel)

Telefoon (053) 4 87 36 36 / Pieper 816866

E-mail: r.schimmel@mst.nl

Supervisietraject

Supervisie is een manier van leren waarbij ontwikkeling en / of verbetering van

denken, handelen en beleven in de werkzaamheden centraal staan. Het is een

belangrijk middel om verder te professionaliseren, het maakt een koppeling

tussen wie men is en wat men doet en geeft inzicht in persoonlijk functioneren,

handelen en drijfveren.

Er wordt gewerkt aan zelf ingebrachte leerdoelen.

De training bestaat uit een theoretische uiteenzetting van de stof, aangevuld met

een praktische oefening.

Er zijn tien bijeenkomsten van anderhalf uur. Deze worden in overleg ingepland.

Supervisie is geschikt voor verschillende doelgroepen:

Beginnende medewerkers

Supervisie is zinvol voor de beginnende medewerker om de persoonlijke groei te

bevorderen, bijvoorbeeld bij onzekerheid of bij het leren stellen van grenzen;

Ervaren medewerkers

Supervisie is zinvol voor mensen die te maken krijgen met veranderingen in het

werk en hier zelf sturing aan willen geven, bijvoorbeeld bij andere werkwijzen,

omgaan met andere normen en waarden;

Opleidingsgids

138


Deelnemers

Kosten

Informatie

Doel

Werkvorm

Vastgelopen medewerkers

Supervisie is zinvol voor medewerkers die minder werkplezier ervaren of zelfs

met tegenzin hun werk doen.

Supervisie is interessant voor individuen, maar kan ook voor groepen tot vier

personen.

Kosten voor supervisie worden berekend in overleg met de leidinggevende.

mw. E. IJdens (Elise)

Telefoon (053) 4 87 20 60

E-mail: e.ijdens@mst.nl

Werkbegeleiding

Werkbegeleiders krijgen door veranderingen binnen het onderwijs een andere

rol met betrekking tot het begeleiden en beoordelen van een leerling / student

/ stagiaire. Middels deze cursus wordt de mogelijkheid geboden om in deze

werkbegeleidersrol te bekwamen. Binnen de verschillende doelgroepen wordt

ingegaan op de specifieke veranderingen binnen de opleiding en hierbij wordt

gebruik gemaakt van casussen en beoordelingsmateriaal uit de praktijk.

Als werkbegeleider in staat zijn om studenten te begeleiden volgens de laatste

inzichten op het gebied van begeleiden.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

deskundigheidsoverdracht;

faciliteren;

coachen;

beoordelen.

De cursus wordt toegespitst op de opleiding en / of situatie op de werkvloer.

Opleidingsgids

139


Duur

Doelgroep

Deelnemers

Inschrijven

Informatie

De cursus voor niet-verpleegkundigen duurt één dag van 8.30 uur tot 16.30 uur.

De cursus voor verpleegkundigen (basis en vervolg) duurt twee dagen van 8.30

uur tot 16.30 uur.

Er zijn drie soorten werkbegeleidingcursussen voor drie verschillende doelgroepen:

Algemene werkbegeleiding

Deze cursus is bedoeld voor werkbegeleiders die studenten begeleiden die geen

verpleegkundige opleiding volgen;

Verpleegkundige basisopleidingen

Deze training is bedoeld voor werkbegeleiders die MBO-V en / of HBO-V studenten

begeleiden;

Verpleegkundige vervolgopleidingen

Deze cursus is bedoeld voor werkbegeleiders die studenten begeleiden die een

vervolgopleiding volgen.

Minimaal acht en maximaal twaalf deelnemers per groep

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot twee weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

mw. M. de Jong-Rouweler (Monique)

Telefoon (053) 4 87 20 72 / Pieper: 816674

E-mail: m.dejong-rouweler@mst.nl

mw. I. te Marvelde (Ingrid)

Telefoon (053) 4 87 30 46 / Pieper: 816269

E-mail: i.temarvelde-herbrink@mst.nl

Opleidingsgids

140


Doel

Werkvorm

Duur

Doelgroep

Wondzorg algemeen en specifiek

Goede wondverzorging en wondpreventie zijn basisactiviteiten bij de zorg

rondom een patiënt en zijn vaak dagelijks terugkerende activiteiten.

Na deze scholing is men in staat om op adequate wijze, met gebruik van de juiste

middelen en materialen, zorg te verlenen aan patiënten die wondzorg behoeven.

In beide scholingen wordt gebruik gemaakt van presentaties door verschillende

inhoudsdeskundigen.

Eén dagdeel van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Er zijn twee soorten scholingen:

1. Wondzorg algemeen

Deze scholing behandelt onderwerpen, zoals algemene informatie over wonden,

waaronder de WCS-classificatie, productinformatie, beïnvloedende factoren op de

wondgenezing, zoals roken en diabetes mellitus. Er wordt verder ingegaan op het

thema voeding, infectiepreventie, de invloed van suikerziekte op de wondgenezing,

en als afsluiting komt de decubituswond aan de orde;

2. Wondzorg specifiek

Deze scholing gaat dieper in op de diverse soorten wonden en de gewenste behandeling

hiervan. Er wordt begonnen met korte productinformatie voor algemene

wondzorg. Daarna zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

diabetische voet;

ulcus cruris;

V.A.C -therapie;

split skin graft. Acceptor en donorplaats;

open buik en fistel wond;

oncologische wond;

infectiepreventie.

Opleidingsgids

141


Deelnemers

Inschrijven

Informatie

Doel

Maximaal 30 (algemeen) respectievelijk 20 (specifiek) deelnemers per groep.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot vier weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

mw. I. Vreman (Inge)

Telefoon (053) 4 87 30 49 / Pieper 816741

E-mail: i.vreman@mst.nl

mw. J. Platter (José)

Telefoon (053) 4 87 26 03 / Pieper 816801

E-mail: j.Platter@mst.nl

Verpleegkundige zorgverlening aan patiënten

met oncologische aandoeningen

De cursus geeft de mogelijkheid om te verdiepen in deze specifieke patiëntencategorie.

Deze cursus is ontwikkeld om op de hoogte te blijven van recente

ontwikkelingen en meer kennis te krijgen over de verschillende behandelingsmogelijkheden

en de verpleegkundige aspecten hierbij.

Tijdens de cursusdagen verdiept men zich in de algemene aspecten rondom de

oncologische patiënt. Door het maken van de praktijkopdrachten wordt de theorie

specifiek toegepast voor de eigen patiëntencategorie. Deze cursus levert een positieve

bijdrage aan de professionele en goede kwalitatieve zorg aan de oncologische

patiënt.

Opleidingsgids

142


Werkvorm

Duur

Doelgroep

Deelnemers

Inschrijven

Informatie

Van de cursist wordt een zelfstandige werkhouding verwacht door het bestuderen

van literatuur, het zelfstandig maken van theorie- en praktijkopdrachten.

Aangeraden wordt om per afdeling het boek ‘Oncologie Handboek voor verpleegkundigen

en andere hulpverleners’ aan te schaffen.

Auteur: A.D. Klaren en C.A. van der Meer

ISBNnr: 90 313 4283 1

Drie achtereenvolgende dagen

De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen die met enige regelmaat te maken

hebben met patiënten met oncologische aandoeningen.

Minimaal 12 en maximaal 15 deelnemers.

Inschrijven kan via de website: www.mst.nl/medicalschooltwente

Annuleren tot twee weken voor de start van de cursus is kosteloos. Daarna wordt

het volledige bedrag in rekening gebracht.

mw. L. Timmerman (Lenneke)

Telefoon (053) 4 87 29 48

E-mail: l.timmerman@mst.nl

dhr. W. van Vliet (Wim)

Telefoon (053) 4 87 30 49 / Pieper 816688

E-mail: w.vanvliet@mst.nl

Opleidingsgids

143


Doel

Werkvorm

Inhoud

Voorbehouden handelingen

Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat het handelen op het gebied van de

individuele gezondheidszorg, al dan niet beroepsmatig verricht, in principe vrij

is. Deze vrijheid geldt niet voor alle handelingen. Bepaalde handelingen die

onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de patiënt meebrengen als ze

door ondeskundigen worden uitgevoerd, zijn voorbehouden.

Medisch Spectrum Twente heeft een reglement Voorbehouden Handelingen en

specifiek risicovolle handelingen. In het Skillslab van Medical School Twente aan

het Ariënsplein kunnen deze voorbehouden handelingen worden geoefend.

Medewerkers kunnen de voorbehouden handelingen oefenen onder

begeleiding van de in Medisch Spectrum Twente vigerende protocollen en

afspraken.

Onderwijsleergesprek Skillslabmethode

Voorbehouden handelingen die kunnen worden geoefend;

inbrengen perifere canule;

aanprikken Port a cath;

intraveneuze toediening van geneesmiddelen bolus bij waaknaald;

intraveneuze toediening van geneesmiddelen bolus bij lopend infuus;

intraveneuze toediening van geneesmiddelen zij-infuus;

intraveneuze toediening van geneesmiddelen met spuitpomp;

verwijderen van een epiduraal katheter;

verwijderen van een centraal veneuze katheter.

Tevens is het mogelijk om voorbehouden handelingen op maat te verzorgen.

Opleidingsgids

144


Toetsing

Duur

Doelgroep

Deelnemers

Opening

Informatie

De betrokken medewerker laat zich op een later tijdstip op de afdeling toetsen

door de verpleegkundige opleidingsfunctionaris.

Bij een positief resultaat wordt dit geregistreerd in Beaufort.

Per handeling gemiddeld één uur

Verpleegkundigen en andere medewerkers die voorbehouden handelingen

aanvragen.

Minimaal één en maximaal vier deelnemers per handeling.

Het skillslab is donderdagmiddag van 13.00 uur - 17.00 uur geopend.

Inschrijven kan via de website. Ook andere dagen zijn in overleg mogelijk.

mw. I. Gortmaker-Pikkert (Irma)

Telefoon (053) 4 87 30 45

E-mail: i.gortmaker-pikkert@mst.nl

Opleidingsgids

145


Opleidingsgids

146


Opleidingsgids

147


A6

A5

A4

A3

medical school twente maakt deel

uit van Medisch Spectrum Twente

A6

A5

A4

A3

MES 7/11 08®

More magazines by this user
Similar magazines