Stand van zaken OVERZICHT van de sociale zekerheid 1 JANUARI ...

schoutenenterprises.com

Stand van zaken OVERZICHT van de sociale zekerheid 1 JANUARI ...

De zorgverzekeringswet (ZVW) en de

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

De Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten

(AWBZ) behoren niet tot het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (SZW), maar tot dat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport (VWS). Om een ‘compleet’ overzicht van de sociale zekerheid te kunnen bieden

hebben wij toch enige informatie opgenomen over deze regelgeving. Voor meer inhoudelijke

informatie over de ZVW en de AWBZ kunt u terecht bij het ministerie van VWS

(www.minvws.nl).

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Een zorgverzekering en aanvullende verzekering dekken de kosten voor geneeskundige

zorg. Het hebben van een basisverzekering is wettelijk verplicht. De overheid stelt

de inhoud van het basispakket vast. Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel

aanvullende ziektekostenverzekeringen af te sluiten. Verzekeraars zijn verplicht om

iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt, te accepteren.

Hoe hoog is de premie?

De zorgverzekeraars stellen zelf de hoogte van de vaste (nominale) zorgpremie vast.

De maandelijkse premie kan dus per verzekeraar verschillen. Kinderen onder de 18

jaar betalen geen premie. Naast deze premie aan de zorgverzekeraar, wordt er ook

een premie aan de overheid betaald, die afhankelijk is van het inkomen. Deze premie

wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie automatisch op het loon / de uitkering

ingehouden, maar ook weer door hen (grotendeels) vergoed.

Zorgtoeslag

Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor de premiekosten een tegemoetkoming

krijgen: de zorgtoeslag. Deze tegemoetkoming moet worden aangevraagd bij de

Belastingdienst. Informatie over de zorgtoeslag treft u op www.toeslagen.nl.

32 STAND VAN ZAKEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 1 JANUARI 2009

More magazines by this user
Similar magazines