Oproep werkgroepen - De Nieuwe Organisatie

denieuweorganisatie.be

Oproep werkgroepen - De Nieuwe Organisatie

leggen. Het is mogelijk dat een werkgroep subwerkgroepen opricht om deelaspecten te

verdiepen.

Noot 3: Waar ga ik daar tijd voor vinden? Terechte vraag. Maar we leren dat we door

de investeringen in de voorbereiding van de Kick Off en door de Kick Off dag zelf

bijzonder veel tijd en energie hebben ingewonnen, die ten goede zullen komen aan

beter sociaal werk voor onze cliënten. Dus we herhalen onze oproep aan alle teams en

leidinggevenden om collega’s die zich willen engageren ruimte te geven.

Het kader:

De cliënt staat centraal. De mate waarin we als organisatie succesvol zijn, meten we af

aan onze cliënten. De noden en belangen van cliënten zijn het ijkpunt voor wat we

verder ontwikkelen.

• We bijven voluit gaan voor de waarderend onderzoeksbenadering. Dit is niet zomaar

een 'methodiekje', maar een fundamentele kijk op de organisatieontwikkeling. We

denken, handelen en communiceren consequent vanuit onze overtuigingen en onze

bestaansreden (de cliënt). Vandaaruit bouwen we verder.

De structuur van de organisatie volgt de inhoud. En aangezien de inhoud van ons

sociaal werk veranderlijk is, zal de structuur flexibel zijn en creativiteit mogelijk maken.

We gaan voor een horizontale organisatie.

• We zijn een organisatie die durft kiezen en prioriteiten stellen. Een organisatie die

genoeg lef en moed heeft voor creatieve daadkracht.

• We geloven in diversiteit. We zijn niet hetzelfde en maken van onze verschillen een

kracht.

• Onze organisatie en communicatie zijn transparant: iedereen kan weten waar en

waarom keuzes gemaakt worden.

• Verbindingen zijn essentieel. We staan niet op onszelf, maar realiseren onze

opdracht samen. Intern in de nieuwe organisatie, maar ook met de wereld rond

ons. We werken samen met onze partners, en dat is meer dan “elkaar niet voor

de voeten lopen”: we doen de dingen samen!

Verder ontwikkelingspad:

Het formele kader en tijdspad: De overheid verwacht een ‘plan van aanpak’ voor de verdere

organisatieontwikkeling op 30 juni 2012. De overheid verwacht een erkenningsdossier op 31

augustus 2013, waarvan het beleidsplan het belangrijkste onderdeel zal zijn. De erkenning van

de nieuwe organisatie zal ingaan vanaf 1 januari 2014.

In het kader van dit tijdspad starten we de thematische werkgroepen na de paasvakantie. We

verwachten dat ze een visie op hun thema formuleren tegen 15 juni. Na de grote vakantie

werken ze verder aan het ontwerpen van hun thema. We verwachten dat ontwerp tegen 15

december.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Procesbegeleiders

We doen een warme oproep aan onze medewerkers om zich op te geven als

procesbegeleider van de thematische werkgroepen. Een procesbegeleider houdt zich

More magazines by this user
Similar magazines