Klik hier voor meer informatie - Eshuis Installatietechniek

eshuisinstallatietechniek.nl

Klik hier voor meer informatie - Eshuis Installatietechniek

Duurzame energie

voor iedereen

Focus op zonnestroom


Ieder uur komt er een hoeveelheid zonne-energie op aarde

terecht die de wereldbevolking gedurende een jaar van energie

kan voorzien.

Nederland vangt per jaar een hoeveelheid zonne-energie op die

voldoende is om ruim 60x in onze jaarlijkse energiebehoefte te

kunnen voorzien.


We staan op de drempel van een nieuw tijdperk

in energie. De belangstelling voor duurzame

energie is enorm en blijft groeien.

Nieuwe marktkansen doen zich voor!

De technologie is volwassen. De producten

zijn betaalbaar geworden en met

het huidige niveau van de energieprijzen

zijn veel consumenten nu extra geïnteresseerd

in duurzame energie. Met

name de interesse in fotovoltaïsche

zonnestroom, ook wel PV-panelen

genoemd, is enorm. Dit blijkt wel uit

recente onderzoeken: maar liefst 9 van

de 10 Nederlanders wil meer zonnepanelen

in Nederland (bron: onderzoek

van Motivaction in opdracht van Natuur

& Milieu) en ruim 60% van de huiseigenaren

heeft concrete interesse in PVpanelen

op het eigen dak (bron: onder-

1. Vedvarende Inleiding Energi

Solar uw partner in

complete PV-systemen

SOLAR SCHOOL

DE JUISTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN ZIJN

DE BASIS VOOR UW SUCCES MET ZONNE-

ENERGIE. MET OPLEIDING EN TRAINING

KUNNEN WIJ U HELPEN

VERTROUWD TE RAKEN MET DE

PRODUCTEN DIE WIJ VOOR U OP

VOORRAAD HOUDEN.

zoek USP Marketing Consultancy in

opdracht van Uneto VNI). Deze marktkansen

vragen om toekomstgerichte

energie-oplossingen en producten met

de service en ondersteuning zoals u van

Solar gewend bent.

Solar maakt het u nu heel gemakkelijk

door compleet samengestelde PV-

systemen (Solar-PV) aan te bieden. We

kunnen u als installateur ondersteunen

door middel van opleiding en verkoopondersteuning.

Dit alles zal u

nieuwe zakelijke mogelijkheden bieden

in een snel groeiende markt.

PRODUCTEN

ONS PRODUCTBELEID IS UW GARANTIE

VOOR EEN GOED EINDRESULTAAT. MET

TECHNOLOGIEËN DIE STEEDS

GEAVANCEERDER WORDEN, IS HET DES

TE BELANGRIJKER OM SAMEN TE WERKEN

MET STERKE A-MERK FABRIKANTEN,

DIE U GARANTIE EN SERVICE BIEDEN.

Solar biedt u

compleet samengestelde

PV-systemen

SALES SUPPORT

RECLAME MAKEN WAS NOG NOOIT ZO

EENVOUDIG! WIJ ONDERSTEUNEN UW

VERKOOPINSPANNINGEN MET DIVERSE

MARKTINGMATERIALEN ZODAT U UW KLAN-

TEN SNEL EN EFFECTIEF KUNT BEREIKEN.

U KUNT DAARBIJ ALTIJD EEN BEROEP

DOEN OP ONZE EXPERTISE.

3


4

Duurzame energie

Wij staan voor u klaar

Kansen voor u als installateur

Wij zijn van mening dat er op het gebied

van zonnestroom nu volop kansen liggen

in de markt. Met het gekozen productportfolio

en de ondersteuning van Solar hoeft

u als installateur deze kansen niet onbenut

te laten. U kunt deze concreet omzetten in

uitbreiding van uw diensten- of productenpakket.

U zult een belangrijke gesprekpartner

worden voor uw bestaande relaties,

maar ook de mogelijkheid hebben om

nieuwe markten en relaties te ontwik-

kelen. Kortom, nieuwe kansen voor u met

Solar-PV!

PV oplossingen voor elke situatie

Of het nu een PV-pakket met 5 panelen

voor een klein woonhuis is of een grote

zonnestroom- installatie op een bedrijfs- of

kantoorgebouw, het maakt niet uit. Solar

kan voor uiteenlopende situaties de producten

leveren, de berekeningen maken

en u ondersteunen bij het maken van een

aanbieding.

Zekerheid

Solar biedt zowel concurrerende kant-enklare

PV-systemen met een gunstige prijskwaliteitverhouding,

als hoogwaardige op

maat geconfigureerde systemen. Onze

zonnepaneel fabrikanten bieden minimaal

10 jaar productgarantie en tot maar liefst

25 jaar garantie op de productiviteit van

de panelen.

Wij bieden kant-en-klare

pakketten met een

concurrerende prijsstelling

tot en met hoogwaardig

op maat geconfigureerde

systemen.


4. Salgsargumenter

5


6

Economie

Een goede deal voor

eindgebruikers en

installateurs

De recente daling van de prijzen van zonnepanelen en het

huidige niveau van de elektriciteitsprijzen maken het niet

alleen een aantrekkelijke particuliere investering, maar - met

de huidige fiscale regels voor het MKB - ook een prima

bedrijfsmatige investering. De aantrekkelijkheid is afhankelijk

van een aantal factoren:

1

2

3

4

De installatie en het verlies van efficiëntie: het merk en type paneel,

de keuze van de omvormer. Hoeveel levert de installatie nog op na

10 of 25 jaar?

De ligging van het object: waar wordt de installatie geplaatst ten

opzichte van het zuiden, de hellingshoek en de aanwezigheid van

schaduw door bijvoorbeeld hoge bomen of gebouwen.

Toekomstige ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen. De afgelopen

12 jaar zijn de elektriciteitsprijzen in Nederland meer dan verdubbeld

en is de prijs van een kWh bijna de hoogste in Europa.

Beleid: veranderingen in regels rondom de mogelijkheid van salderen

op de grid (= teruggeven van energie aan het netwerk) of

veranderingen in fiscale regelgeving.

Veel marktpartijen maken voor PV-panelen

gebruik van het begrip “terugverdientijd”. Deze

wordt berekend door marktpartijen zoals

banken, energiebedrijven en adviseurs. De

bovenstaande aspecten maken het voorspellen

van de terugverdientijd voor PV-panelen,

of liever het berekenen van exploitatie-voordeel,

lastig voor de gemiddelde consument.

Op internet worden terugverdientijden van

maar liefst 3 tot 4 jaar beloofd. Dit soort aanbieders

gaat vaak voorbij aan de kosten van

installatie, financiering en rente of rekent met

exorbitante stijgingen van de energieprijzen.

In werkelijkheid zijn de resultaten afhankelijk

van verschillende parameters. Op dit moment

zijn in Nederland voor zonnepanelen terugverdientijden

tussen de 7 en 12 jaar mogelijk.

Bij Solar speculeren we liever niet over korte

terugverdientijden, maar willen we een realis-

tisch beeld schetsen van de huidige situatie

en het exploitatie toekomstperspectief. Het

exploitatiemodel is vanaf dag 1 gunstig, indien

de kosten voor aanschaf en financiering over

meerdere jaren uitgespreid worden.

De vraag genoemd onder punt 1 kan door te

kiezen voor een compleet PV-systeem van

Solar omgezet worden in zekerheden met

garanties. Met de huidige energieprijzen levert

de installatie na deze periode dus gratis elektriciteit

met een productiecapaciteit van 80%

na 25 jaar. Na deze periode stopt de productie

zeer zeker niet. Al met al een positief scenario,

ook zonder overheidssubsidie of fiscale

voordelen. Mochten er in de toekomst aanvullende

subsidies of stimuleringsmaatregelen

volgen, dan is het toekomstperspectief nog

zonniger voor u en uw klant.


Salderen van elektriciteit

Salderen is het gegeven dat de door PV-panelen opgewekte

stroom aan het elektriciteitsnetwerk mag worden teruggegeven

en verrekend wordt met de geïmporteerde stroom van

het netwerk. Wie bijvoorbeeld 2500 kWh stroom afneemt

van het energiebedrijf en zelf met zonnepanelen 1500 kWh

opwekt en teruglevert aan het energiebedrijf, hoeft slechts

voor 1000 kWh afgenomen stroom te betalen. Op dit moment

kan een huishouden in Nederland tot 5000 kWh salderen

en heeft de wet bepaald dat er boven de 5000 kWh een

redelijke vergoeding dient te zijn. De mogelijkheid om te kunnen

salderen boven de 5000 kWh en de hoogte van de vergoeding

is afhankelijk van de energieleverancier van de klant.

Welke meters kunnen salderen?

Er zijn veel verschillende meters in omloop. Het is niet altijd

aan de buitenkant te zien of een meter geschikt is om te

salderen.

1 Nog veel voorkomend is de Analoge meter met draai-

schijf, de zogenaamde Ferrarismeter. Deze meter is in

de meeste gevallen geschikt voor teruggave met be-

hulp van zonnestroom.

2 De analoge meter zonder draaischijf lijkt op de Ferraris,

maar is niet geschikt voor teruggave met zonnepanelen.

3 Digitale meter met terugleverregistratie. Deze meter

komt voor in nieuwbouw of gerenoveerde elektra-

installaties. De meter is geschikt voor teruggave met

zonnepanelen, voorwaarde is meestal wel dat de net-

werkbeheerder hierover geïnformeerd wordt en deze dit

vervolgens doorgeeft aan de stroomleverancier.

4 Slimme meter. Deze meters zijn op afstand uit te lezen,

maar hebben niet altijd de mogelijkheid om te salderen.

In Nederland vindt momenteel een uitrol plaats van de

‘slimme meter’. Kijk voor aanvullende informatie en

eventuele kosten op: http://www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/gas-en-elektriciteit-thuis/slimme-meter

Voor u als installateur volop kansen

om te groeien in een groene markt

met hoge omzetten en relatief

weinig benodigde manuren.

Economie

7


8

Techniek

Werking van een

PV-systeem

Het PV-systeem is aangesloten op het

openbare elektriciteitsnet, ook wel grid

genoemd 4 De PV-panelen op het dak 1

leveren onder invloed van zonlicht een

gelijkstroom DC. De omvormer 2 zet

deze gelijkstroom om in normale wisselstroom

AC zoals we dat in installaties

gewend zijn. Deze wisselstroom komt via

de elektriciteitsmeter met terugtelregistratie

3 in de woonhuis- of gebouwinstallatie.

Deze wisselstroom voorziet alle elektrische

apparatuur en verlichting 5 van elektrische

stroom gedurende een normale (daglicht)

dag. Ongebruikte energie wordt via de

elektriciteitsmeter 3 gesaldeerd in het

netwerk (grid). Daarmee wordt de grid

als een soort accu gebruikt, die de

eventuele overproductie van energie

in de zomermaanden opslaat, die in de

wintermaanden of ’s avonds weer

gebruikt kan worden.

Feiten over zonnestroom

Zonnecellen produceren elektriciteit uit

zon- of daglicht door middel van een

foto-elektronisch proces. Wanneer de

energie van het licht (fotonen) in aanraking

komt met de zonnecel elektronen,

ontstaat er een potentiaal verschil in de

cel. Deze komt overeen met het spanningsverschil

tussen de polen van een

batterij. Het zonnecelvermogen wordt

uitgedrukt in kilowatt (kW). Een zonnecel

met een vermogen van 1 kW zal gedurende

een uur volle zon instraling 1kWh

aan elektriciteit produceren. In de handel

is het gangbaar het vermogen in (WP)

aan te geven. De P staat voor piekvermogen

en geeft het maximale vermogen

aan onder standaard testcondities (internationale

standaard STC). De

werkelijke productie is afhankelijk

van de locatie.

Verschillende zonneceltypen

Zonnepanelen zijn zeer uiteenlopend wat betreft uiterlijk,

gebruik, prestaties en prijsstelling. De twee belangrijkste

soorten zijn kristallijn en de dunnefilm (thin film). Onder

beide soorten zijn er vele varianten en afmetingen.

De meest voorkomende zijn:

Poly-kristallijn

Dit zijn schijfvormige delen die opgebouwd

zijn uit verschillende siliciumkristallen

met een verschillende oriëntatie. De

kleur is niet volledig egaal, door het verschil

in reflectie, en is meestal blauw.

Poly-kristallijn heeft een hoog rendement,

is op dit moment het meest gangbaar in

de markt en heeft een gunstige prijskwaliteitverhouding.

Mono-kristallijn

De schijfvormige delen zijn opgebouwd

uit gelijkmatig gevormde en georiënteerde

siliciumkristallen. De kleur is

uniform, volledig egaal en meestal zwart

of grijs. Mono-kristallijn geeft in theorie

de beste efficiëntie per cel.

5

3

2

1

Dunne film zonnecellen (thin film amorf)

Dit zijn ultradunne panelen, opgebouwd

uit amorf niet gekristalliseerd silicium of

een combinatie met kristallijn. Ze zijn zeer

gevoelig voor zonlicht en hebben als

voordeel dat ze ook in diffuus licht efficiënt

elektriciteit kunnen opwekken. Ze hebben

een fraai en egaal uiterlijk. Het grote

nadeel is echter nog dat ze per m 2 minder

WP aan vermogen hebben, waardoor ze

van de drie soorten de laagste efficiëntie

per m 2 hebben. Er zijn echter wel technologische

ontwikkelingen die maken dat

de technologie van thin film in de toekomst

breder toepasbaar zal zijn.

4


Plaatsing van zonnepanelen

Voor een optimale productie moeten de PV-panelen een zo

breed en zo groot mogelijke instraling van de zon hebben. In

Nederland is een paneel gericht op het zuiden en een hellingshoek

van 35 graden het meest optimaal. Verder dient

rekening gehouden te worden met schaduw, veroorzaakt door

gebouwen of bomen. De gemiddelde opbrengst in Nederland

is ca. 80 – 95%. Dit betekent dat 100 WP geïnstalleerd vermogen

jaarlijks ca. 80 – 95 kWh oplevert. Dit is afhankelijk

van de oriëntatie, hellingshoek, het type paneel en de inverters.

Indien de situatie niet aan de ideale oriëntatie en hoek kan

voldoen, dan is het nog steeds de moeite waard om een

systeem te installeren. Het afwijken van de ideale situatie hoeft

in veel gevallen slechts 5 – 10% rendementsverlies te betekenen.

Onderstaand schijfdiagram geeft in verschillende

kompas-oriëntaties en hellingshoeken het rendement weer.

Voor een optimaal rendement van

de zonnecellen moet de blootstelling

aan de zon zo ruim mogelijk zijn.

Diagram voor het berekenen van prestaties en een optimale plaatsing

van zonnecellen.

Techniek

Bevestiging van zonnepanelen

In Nederland mogen zonnepanelen zonder vergunning

worden geplaatst. Voor schuine daken geldt dat de

panelen dezelfde hellingshoek moeten hebben als de

dakhelling en niet mogen oversteken. Voor platte daken

zijn er voorschriften met betrekking tot de afstand tot

de dakrand L in relatie tot de hoogte van de opstelling

H (zie onderstaande illustratie).

Zonnestraling in Nederland. De kaart illustreert het potentieel voor

energieopwekking regionaal.

9


10

PV pakketten

Gemak dient de mens

We hebben het voor u en uw klanten gemakkelijk gemaakt. Op basis van twee

paneeltypes hebben we aantrekkelijke kant-en-klare PV-pakketten samengesteld.

Voor nagenoeg iedere vermogensvraag WP of beschikbaar dakoppervlakte m 2,

hebben we een pakket beschikbaar.

Pakketten voor kleinere huishoudens Jaarlijks elektriciteitsverbruik < 2000 kWh

Pakketten kWP Aantal panelen stuks Geïnstalleerd effect WP Jaarlijkse opbrengst* kWh Benodigd dakoppervlak** m2

Schuin Plat-1 rij Plat-2 rij

Hyundai 1,3 5 1250 1125 8,09 8,81 15,61

Hyundai 1,5 6 1500 1350 9,70 10,58 18,74

Hyundai 2,0 8 2000 1800 12,94 14,10 24,98

Solar Plus 1,2 5 1200 1080 8,13 8,81 15,61

Solar Plus 1,4 6 1440 1296 9,76 10,58 18,74

Solar Plus 1,9 8 1920 1728 13,02 14,10 24,98

Pakketten voor middelgrote huishoudens Jaarlijks elektriciteitsverbruik > 2000 kWh en < 4000 kWh

Pakketten kWP Aantal panelen stuks Geïnstalleerd effect WP Jaarlijkse opbrengst* kWh Benodigd dakoppervlak** m2

Schuin Plat-1 rij Plat-2 rij

Hyundai 2,5 10 2500 2250 16,17 17,63 31,23

Hyundai 3,0 12 3000 2700 19,40 21,15 37,47

Hyundai 3,5 14 3500 3150 22,64 24,68 43,72

Hyundai 4,0 16 4000 3600 25,87 28,21 49,97

Hyundai 4,5 18 4500 4050 29,11 31,73 56,21

Solar Plus 2,4 10 2400 2160 16,27 17,63 31,23

Solar Plus 2,9 12 2880 2592 19,52 21,15 37,47

Solar Plus 3,4 14 3360 3024 22,78 24,68 43,72

Solar Plus 3,8 16 3840 3456 26,03 28,21 49,97

Solar Plus 4,3 18 4320 3888 29,28 31,73 56,21

Pakketten voor grotere huishoudens Jaarlijks elektriciteitsverbruik > 4000 kWh

Pakketten kWP Aantal panelen stuks Geïnstalleerd effect WP Jaarlijkse opbrengst* kWh Benodigd dakoppervlak** m2

Schuin Plat-1 rij Plat-2 rij

Hyundai 5,0 20 5000 4500 32,34 35,26 62,46

Hyundai 5,5 22 5500 4950 35,57 38,78 68,70

Hyundai 6,0 24 6000 5400 38,81 42,31 74,95

Hyundai 6,5 26 6500 5850 42,04 45,84 81,20

Solar Plus 4,8 20 4800 4320 32,54 35,26 62,46

Solar Plus 5,3 22 5280 4752 35,79 38,78 68,70

Solar Plus 5,8 24 5760 5184 39,05 42,31 74,95

Solar Plus 6,2 26 6240 5616 42,30 45,84 81,20

Solar Plus - blauw/grijs poly kristallijn

lxbxd: 1640 x 992 x 50 mm

gewicht: 19,6 kg.

max. vermogen: 240 WP

module efficiency: 14,8%

Hyundai - zwart mono kristallijn

lxbxd: 1645 x 938 x 35 mm

gewicht: 19 kg.

max. vermogen: 250 WP

module efficiency: 15,8%

* De jaarlijkse opbrengst is een indicatie en is afhankelijk van o.a. de plaatsingsoriëntatie, de hellingshoek en het wel of niet aanwezig zijn

van objecten die schaduw kunnen veroorzaken.

** Benodigd dakoppervlak m2. Dit zijn de minimale benodige m2. Objecten, zoals dakkapellen, schoorstenen of een ongunstige ligging,

kunnen tot gevolg hebben dat er minder panelen op het dak te plaatsen zijn.

PV-systemen ontwikkelen zich voortdurend. Mogelijk is het pakket van uw keuze geupdate. Vraag daarom altijd uw Solar contactpersoon om

de meest recente informatie.


Wij maken een expert van u

Solar-PV is uw kans in de markt

We staan op de drempel van een nieuw

tijdperk in energie. De belangstelling

voor duurzame energie is enorm

en blijft groeien. Alles wijst erop dat

zich met Solar-PV nieuwe marktkansen

voor u aandienen. De producten

zijn betaalbaar geworden en met het

huidige niveau van de energieprijzen

zijn veel consumenten nu extra geïnteresseerd

in duurzame energie. Deze

marktkansen vragen om toekomstgerichte

energie-oplossingen en producten

met de service en ondersteuning

zoals u van Solar gewend bent.

Solar helpt u bij het maken van uw

offertes

Heeft u een aanvraag voor zonnepanelen?

Dan doen wij de rest voor u!

Aan de hand van een intake-formulier

SOLAR SCHOOL

Er ontstaat op dit moment een enorm

marktpotentieel op het gebied van zon

nestroom, waarbij de installateur de

beste “papieren” heeft om hier succesvol

actief in te zijn. Dus waarom nog

langer wachten?

Solar biedt trainingen die u helpen uw

klanten van het juiste advies te voorzien

en u te trainen in de installatie van PVsystemen.

Het doel is uiteindelijk om u

vertrouwd te maken met het adviseren

en het installeren van zonnestroom.

Ga een dialoog aan met uw

klanten.

dat wij u beschikbaar stellen, neemt u

samen met uw klant de belangrijkste

variabelen op voor het PV-systeem of

een maatwerk oplossing. U stuurt vervolgens

het intake formulier naar Solar

en wij zorgen voor een complete offerte

op maat voorzien van de investering,

terugverdientijd en uw logo.

Promotiematerialen

Om u aan uw klanten te profileren als

installateur met kennis van duurzaamheid

bieden wij u tevens promotieflyers

voorzien van uw logo en advertenties

die u kunt aanpassen aan uw huisstijl

en in uw lokale media kunt toepassen.

Wij maken graag een expert van u

Wij maken graag een expert van u zodat

u succesvol kunt zijn in de nieuwe

markt van zonnestroom.

PRODUCTEN

Solar biedt zowel zeer concurrerende

PV-systemen als hoogwaardige oplossingen

met een fraai uiterlijk. Onze

zonnepaneel fabrikanten bieden minimaal

10 jaar productgarantie en tot

maar liefst 25 jaar garantie op de productiviteit

van de panelen.

We hebben een selectie gemaakt in

PV-panelen, die we gecombineerd

hebben met inverters en het benodigde

dakmontagemateriaal. Op deze

manier hebt u een ruime keuze uit verschillende

configuraties en zal er altijd

een pakket beschikbaar zijn dat volledig

aan uw vraag voldoet.

Wij helpen u op weg

Daarom bieden wij u:

• Technische-, commerciële en installatietrainingen

binnen Solar School

waarmee u vertrouwd raak met het

adviseren en installeren van zonnestroom.

• Technische ondersteuning ten be-

hoeve van maatwerk oplossingen.

• Complete calculaties en offertes voor

PV-systemen voorzien van uw eigen

logo.

• Diverse promotiematerialen als

brochures, promo-flyers en adver-

tenties.

• Kwalitatieve, betrouwbare en

complete Solar PV-systemen.

SALES SUPPORT

• Berekening en professionele

documentatie

• Solar School

• Marketingmateriaal

• Demo-opstelling

• Levering op afgesproken locatie

11


Solar Nederland B.V.

Korte Vondelstraat 2-10

1811 AE Alkmaar

Tel. 072 519 26 26

Fax 072 519 27 61

info@solarnederland.nl

www.solarnederland.nl

Alkmaar

Toermalijnstraat 7

1812 RL Alkmaar

Tel. 072 519 20 50

Fax 072 519 20 88

alkmaar@solarnederland.nl

Amsterdam Oost

H.J.E. Wenckebachweg 58

1096 AN Amsterdam

Tel. 020 592 28 50

Fax 020 592 28 80

amsterdam@solarnederland.nl

Amsterdam West

Zekeringstraat 50

1014 BT Amsterdam

Tel. 020 592 28 50

Fax 020 592 28 80

amsterdam@solarnederland.nl

Customer Service

Tel. 088 765 27 88

customerservice@solarnederland.nl

Assen

Hof van Parijs 10 B

9403 DA Assen

Tel. 0592 34 38 41

Fax 0592 34 19 55

assen@solarnederland.nl

Breda

Veldsteen 54

4815 PK Breda

Tel. 076 548 31 50

Fax 076 548 31 80

breda@solarnederland.nl

Den Haag

Wolga 3

2491 BK Den Haag

Tel. 070 317 32 00

Fax 070 317 32 32

denhaag@solarnederland.nl

Drachten

De Hemmen 4

9206 AG Drachten

Tel. 0512 586 050

Fax 0512 586 080

drachten@solarnederland.nl

Duiven

Effect 5

6921 RG Duiven

Tel. 026 319 42 00

Fax 026 384 37 80

duiven@solarnederland.nl

Ede

Boylestraat 42

6718 XM Ede

Tel. 0318 63 40 13

Fax 0318 62 32 44

ede@solarnederland.nl

Eindhoven

Hurksestraat 18

5652 AK Eindhoven

Tel. 040 256 39 50

Fax 040 256 39 80

eindhoven@solarnederland.nl

Heerlen

In de Cramer 54-56

6411 RS Heerlen

Tel. 045 573 51 00

Fax 045 573 51 80

heerlen@solarnederland.nl

Hengelo

Wegtersweg 20a

7556 BR Hengelo

Tel. 074 241 56 66

Fax 074 241 56 99

hengelo@solarnederland.nl

Moergestel

De Sonman 26

5066 GJ Moergestel

Tel. 013 513 22 91

Fax 013 513 36 29

moergestel@solarnederland.nl

Schiedam

Jan van Galenstraat 13

3115 JG Schiedam

Tel. 010 488 44 50

Fax 010 488 44 66

schiedam@solarnederland.nl

Utrecht

Mississippidreef 46

3565 CG Utrecht

Tel. 030 264 29 00

Fax 030 264 29 80

utrecht@solarnederland.nl

Zwolle

Boeierweg 9

8042 PV Zwolle

Tel. 038 427 24 50

Fax 038 427 24 80

zwolle@solarnederland.nl

Similar magazines