ZONDAGMORGEN Het licht begint te wandelen ... - Kerk Barchem

kerkbarchem.nl

ZONDAGMORGEN Het licht begint te wandelen ... - Kerk Barchem

Colofon Pinksteren in het dorp

Het “Barchkerkblad” verschijnt 9

maal per jaar en is een uitgave

van de Hervormde Gemeente te

Barchem. De Hervormde Gemeente

Barchem behoort tot de Protestantse

Kerk in Nederland. Het

kerkgebouw staat in het centrum

van Barchem, Borculoseweg 2.

Het “Barchkerkblad” wordt één

maal per jaar (december-januari

nummer) gratis bezorgd bij alle

inwoners van de kern Barchem.

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:

0573 442441

Abonnementen en adreswijzigingen

Mw. Annie Postel-Odding,

Zwiepseweg 153, 7241 PT

Lochem, tel. 0573 257274.

kerkadmin-barchem@hetnet.nl

Abonnementsgeld

€ 15.—per jaar

Redactie

Hendrika Dijkman-Harkink

Albert Esselink

Gerrit Haijtink

Jan Leijenhorst

Aanleveren kopij

fam. G. Haijtink,

Hazelberg 4,

7244 NJ Barchem

tel. 0573 441278,

redactie@kerkbarchem.nl

Website

www.kerkbarchem.nl

Meeluisteren kerkdienst

www.kerkdienstgemist.nl

Inleverdatum kopij voor:

donderdag 27 juni 2013

Juli/augustusnummer

De redactie behoudt zich het recht

voor om aangeboden kopij te redigeren.

Tijdens de Pinksterdienst zijn de tieners met hun mobieltje

op stap geweest om in het dorp tekenen van geloof,

hoop en liefde te fotograferen. Een aantal van deze

foto’s hebben we aan het eind van de dienst in de

kerk kunnen laten zien. Hieronder een collage een aantal

van de foto’s.

(de bloemen hiernaast

zijn in de kleuren paars,

rood en wit, drie belangrijke

kleuren in het kerkelijk

jaar)

2

Similar magazines