ZONDAGMORGEN Het licht begint te wandelen ... - Kerk Barchem

kerkbarchem.nl

ZONDAGMORGEN Het licht begint te wandelen ... - Kerk Barchem

Tien klinkende woorden 4. Ophouden

“’De tijd vliegt’ zegt men vaak. Of ‘vliegen’

wij mensen met elkaar een slag in de ronde

zonder dat we altijd goed beseffen waar we

mee bezig zijn?“

Deze kernachtige woorden schrijft Gert Tessemaker

in zijn bijdrage als voorzitter van

de kerkenraad in dit juninummer van het

Barchkerkblad.

En met deze woorden raakt hij aan de kern

van het vierde woord zoals we dat tegenkomen

in de Tien Woorden, ook nog wel de

Tien Geboden genoemd.

Tel je dagen

In het Jodendom hebben de dagen geen

naam. Ze worden gewoon geteld, dag 1, dag

2, dag 3 enz. Tot de zevende dag, de sabbatdag,

de ophouddag. Van deze dag zegt

Genesis: Op de zevende dag had God zijn

werk voltooid, op die dag rustte hij van het

werk dat hij gedaan had. God zegende de

zevende dag en verklaarde die heilig, want

op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Sabbat

In de Tien Woorden (Exodus 20: 8) staat

het zo: ‘Houd de sabbat in ere, het is een

heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken

en al uw arbeid verrichten, maar de zevende

dag is een rustdag, die gewijd is aan de

HEER, uw God; dan mag u niet werken.’

Ophouddag

Stel je voor dat je alle zeven dagen van de

week zou moeten werken. Elke dag precies

hetzelfde, altijd maar door. Dan was het leven:

opstaan, aan de gang gaan, sloven tot

de dood erop volgt.

Maar dan is er een stem die zegt: Eén dag is

van Mij. En die geef ik aan jullie. Die dag is

bestemd voor iets fijns. Dan hoef je niet te

werken. Sterker nog, dan mag je niet werken.

Want je moet weten van ophouden om

te kunnen leven.

Hoeveel mensen komen niet om in slavernij

van het almaar ploeteren, van carrière maken,

van eindeloos dingen moeten. Het

stempelt je leven, het kan je ziek maken,

gespannen en krampachtig.

En je tijd is op vóór je het weet Je hebt niet

geleefd. Wat heb je ontdekt van de schepping?

Wat heb je geproefd van het leven?

Wat heb je ervaren van God?” (uit Tien klinkende

woorden door W.R. v/d Zee)

3

Mag niet

In het Jodendom is er steeds de vraag geweest,

wat mag je niet doen op sabbat?

Want op sabbat mag je niet werken. Is een

kaars aansteken werken, of fietsen? Met deze

vragen wordt voorbijgegaan aan de bedoeling

van de sabbat. Die is bedoeld om tot

rust te komen, te genieten, te beleven hoe

het leven goed kan zijn. Een voorproefje op

de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Sabbat/zondag

In de christelijke traditie zijn veel motieven

van de sabbat op de zondag geplakt. Zo

kennen ook wij de discussie over de vraag

wat je op zondag nu wel of niet mag doen.

Maar net als bij de sabbat gaat het bij de

zondag niet om wat je wel of niet mag doen,

maar om het weten dat je leeft, beseffen

waar je mee bezig bent. Tijd nemen voor

God en voor elkaar.

En voor christenen komt daar bij dat het de

dag is die vertelt van opstanding. Wij vieren

die dag dat we er mogen zijn, geen slaaf

zijn van ons verleden, maar een open toekomst

hebben waarin we ons mogen laten

leiden door het verhaal van Jezus.

24-uurs economie

Maar hoe zit het met ‘ophouden’ dan in onze

24-uurs economie? Een vraag die vooral gesteld

wordt in de industriegebieden waar

ploegendiensten het ritme bepalen. Ophouden

is natuurlijk niet gekoppeld aan een bepaalde

dag van de week. Het gaat erom dat

je weet van ophouden, tijd voor jezelf en

voor de ander (Ander) neemt.

Feestdag

Daarom komen we op de zondag bij elkaar

om het verhaal van God te vieren. Vieren,

want het is een feest dat wij mogen weten

van God, van opstanding, van tijd en aandacht

krijgen voor

elkaar.

Jan Leijenhorst

Similar magazines