Echografie van de prostaat met puncties - Canisius-Wilhelmina ...

cwz.nl

Echografie van de prostaat met puncties - Canisius-Wilhelmina ...

Echografie van de prostaat met puncties

Informatie voor patiënten over weefselonderzoek van de prostaat

Een woord vooraf

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Prostaat Kanker Centrum Nijmegen (PKCN) heeft uw

behandelend uroloog met u gesproken over de wenselijkheid van echografie van de prostaat

met puncties.

In deze informatiefolder kunt u thuis alles nog eens rustig doorlezen. We hebben

geprobeerd voor u alle belangrijke informatie zo goed mogelijk op een rijtje te zetten. Het is

beslist niet de bedoeling dat deze folder de persoonlijke gesprekken met uw uroloog

vervangt.

Met problemen of vragen, ook naar aanleiding van deze folder, kunt u altijd bij de

uroloog terecht, of een afspraak maken bij de verpleegkundigen die aan het PKCN zijn

verbonden.

Inleiding

U heeft een afspraak bij het Prostaat Kanker Centrum Nijmegen (PKCN) voor

echografische onderzoek van de prostaat (echo) met puncties. Dit onderzoek wordt veelal

verricht wanneer een verhoogd PSA in het bloed is vastgesteld of wanneer de uroloog bij het

inwendig onderzoek een knobbeltje aan de prostaat heeft gevoeld.

1


PSA staat voor prostaat specifiek antigen, en is een stofje wat uitsluitend (specifiek)

in de prostaat voorkomt. Dit PSA gehalte kan verhoogd zijn bij allerlei aandoeningen van de

prostaat of bij een vergrote prostaat.

Door echo van de prostaat en puncties kan worden vastgesteld of van

kwaadaardigheid. Meestal is er sprake van een goedaardige vergroting of een ontsteking

van de prostaat. Soms echter worden de klachten veroorzaakt door een kwaadaardig gezwel

in de prostaat. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek. Heeft u na het lezen

nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Wat is een punctie van de prostaat?

De prostaat is een klier die normaal gesproken ongeveer zo groot is als een kastanje. De

prostaat dient voor de productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderkant van de

blaas, op de plaats waar de blaas overgaat in de plasbuis. Bekend is dat prostaatvergroting

kan leiden tot plasproblemen. Meestal gaat het om goedaardige vergrotingen, maar er

kunnen ook kwaadaardige weefsels in de prostaat ontstaan. Met een echografie kan de

prostaat en de omgeving ervan worden afgebeeld. Deze echografie is een inwendig

onderzoek, dat via de anus wordt uitgevoerd. Soms is het beeld van een inwendige

echografie niet duidelijk genoeg om te zien wat er precies met de prostaat aan de hand is.

Het is ook mogelijk dat de arts denkt aan een kwaadaardig gezwel in de prostaat. Dan wordt

een biopsie gedaan: de uroloog haalt met een naald stukjes weefsel uit de prostaat weg. De

naald wordt via de anus en de endeldarm in de prostaat gebracht.

De biopsie is niet bijzonder pijnlijk omdat de binnenkant van de endeldarm vrijwel

gevoelloos is. Het weggenomen weefsel wordt onder een microscoop onderzocht.

Voor het onderzoek

Bij de afspraakbevestiging krijgt u een recept voor antibiotica. Deze antibiotica krijgt u om

ontstekingen na het onderzoek te voorkomen. Ga met het recept naar uw eigen apotheek en begin

zoals voorgeschreven op de dag voor het onderzoek met de korte antibioticakuur en neem de

antibiotica ook op de dag van het onderzoek en de dag na het onderzoek in. Vanaf enkele dagen voor

het onderzoek moet het gebruik van bloedverdunnende medicijnen – in overleg met de arts of

verpleegkundige- worden gestopt. Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Het is raadzaam om

voor vervoer van en naar het ziekenhuis iemand te vragen met u mee te gaan. Als u zich echter goed

2


voelt, kunt u na het onderzoek zelf met auto of openbaar vervoer naar huis rijden. U mag niet op de

(brom)fiets naar het ziekenhuis komen.

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de poliklinische behandelafdeling. Hierna neemt u

plaats in de wachtruimte.

Het onderzoek

Zodra u aan de beurt bent, wordt u opgehaald. In een kamertje kleedt u zich uit. Uw onderbroek dient

u ook uit te trekken, wel kunt u een hemd of T-shirt en sokken aanhouden. U neemt plaats op de

onderzoekstafel/ -stoel met het onderlichaam ontbloot en de benen in de beensteunen of in zijligging.

Door deze - voor u misschien wat ongemakkelijke houding - kan de uroloog het onderzoek zo goed

mogelijk verrichten. Middels een echografie wordt de prostaat met geluidsgolven zichtbaar gemaakt op

een scherm. Omdat de prostaat achter het schaambeen en vrij ver naar achteren ligt is het lastig om

hem van voren goed zichtbaar te maken. Daarom wordt de echografie via een speciaal staafje (probe)

via de anus vanuit de endeldarm verricht. Tijdens het onderzoek wordt er ook een foto gemaakt van

de prostaat. Belangrijk is dat u zich zo goed mogelijk ontspant, dan is het onderzoek niet erg pijnlijk.

Als de prostaat op het scherm goed zichtbaar is, neemt de uroloog met een naald - die zich in de probe

bevindt - stukjes weefsel (biopten) weg. Hiervoor wordt op verschillende plaatsen geprikt.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Het weefsel wordt in het laboratorium onderzocht door de

patholoog-anatoom.

Nazorg

Na het onderzoek kleedt u zich weer aan en kunt u naar huis. In de meeste gevallen zijn er geen

pijnklachten. U kunt wat bloed via de anus verliezen. U krijgt hiervoor een verbandje. Het bloedverlies

is meestal van korte duur. Verder is er geen speciale nazorg nodig. Wanneer u bloedverdunnende

medicijnen gebruikt, mag u hier in de meeste gevallen ‘s avonds weer mee beginnen.

3


Complicaties/bijwerkingen

U kunt wat bloedverlies hebben in de urine, de ontlasting en in het sperma. Dit is niet verontrustend

en is in de regel na een à twee weken verdwenen. Het sperma kan wat langer verkleurd zijn. Als u op

de juiste wijze uw antibiotica inneemt, is de kans op een infectie zeer gering. Als er bloed bij de urine

zit, is het verstandig voldoende te drinken (2 liter) om de blaas goed te spoelen. Heeft u na drie dagen

nog veel bloed bij de ontlasting neemt u dan contact op met uw huisarts. Krijgt u koorts boven de 38,5

of koude rillingen, neem dan contact op met de behandelend arts. U heeft dan waarschijnlijk toch een

ontsteking. Het kan zijn dat u dan een nieuw recept voor antibiotica krijgt.

Uitslag

Na het onderzoek krijgt u een afspraak voor het bespreken van de uitslag en de vervolgbehandeling.

Deze afspraak vindt ongeveer twee weken na het onderzoek plaats.

Vragen

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan de uroloog of de verpleegkundige. Zij

vertellen u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo spoedig mogelijk de polikliniek urologie om u

af te melden. Telefoonnummer locatie CWZ (024) 365 8255 en locatie UMC St. Radboud (024) 361 38

03. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Adres en telefoonnummer

4


Lokatie: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Weg door Jonkerbos 100

6532 SZ Nijmegen

Telefoon (024) 3657657 / 3658831

Polikliniek Urologie B28

Telefoon (024) 365 82 55 op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur

Verpleegafdeling Urologie A44

Telefoon (024) 365 78 50

Websites: www.pkcn.nl en www.cwz.nl

5

More magazines by this user
Similar magazines