Punctie van de borst op de afdeling radiologie

sxb.nl

Punctie van de borst op de afdeling radiologie

H.246501.0713

Punctie van de borst

op de afdeling radiologie


Inleiding

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u een punctie van

de borst zal ondergaan.

Doel van het onderzoek

Tijdens voorgaande onderzoeken is er een afwijking in uw borst

gevonden.

Om te onderzoeken of het een kwaadaardige dan wel goedaardige

afwijking betreft, wordt er een punctie(s) verricht.

Er worden dan kleine stukjes weefsel uit uw borst gehaald, deze

gaan voor nader onderzoek naar het laboratorium.

Voorbereiding op het onderzoek

U kunt normaal eten en drinken.

Gebruikt u antistollingsmedicijnen, dan is het noodzakelijk dat de

arts daar met u over heeft gesproken en kan het zijn dat de

trombosedienst deze medicijnen moet aanpassen.

Het is aan te raden om iemand mee te nemen omdat u zich na het

onderzoek misschien niet helemaal fit voelt.

Wat neemt u mee

Uw patiëntenkaart.

Waar meldt u zich

Bij de balie van de Radiologie poli 10.

Verloop van het onderzoek

De radiologisch laborant zal u uit de wachtkamer ophalen en naar

de onderzoekskamer brengen.

Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u de bovenkleding uit

doet. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Er zijn twee mogelijkheden waarop dit weefsel uit de borst genomen

kan worden (dit is afhankelijk van de afwijking die te zien is op de

onderzoeken).

Door middel van een echogeleide punctie

Door middel van een stereotactische punctie.


Echogeleide punctie

Dit is een onderzoek met behulp van echografie. De radioloog voert

het onderzoek uit, terwijl u op een bed ligt. Met de echotransducer

wordt de juiste plaats van de afwijking in uw borst bepaald. Op de

plek waar geprikt gaat worden, wordt de huid gedesinfecteerd en

verdoofd. Er wordt een aantal keren met een speciale naald geprikt

om weefsel uit uw borst te nemen. Dit weefsel wordt opgestuurd

naar het laboratorium.

Stereotactische punctie

Dit is een onderzoek dat wordt uitgevoerd met hetzelfde toestel

(mammograaf) als waarmee het mammogram is gemaakt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee radiologisch laboranten

en de radioloog.

U komt met de te onderzoeken borst voor het toestel te zitten. De

laborant legt deze borst op het toestel en drukt de borst aan met een

speciaal plaatje met hierin een vierkante opening. Het is de

bedoeling dat de afwijking ter hoogte van dit vierkantje op de foto te

zien is. Dit is niet altijd makkelijk omdat de afwijking op een lastige

plek kan zitten bijvoorbeeld wat verder naar de ribben toe. Daardoor

kan het voorkomen dat er een aantal foto’s gemaakt moet worden.

Staat de afwijking eenmaal op de foto, dan worden er uit twee

richtingen foto’s hiervan gemaakt. Dat is de reden dat dit onderzoek

stereotactische punctie genoemd wordt.

Nadat deze foto’s gemaakt zijn is het belangrijk dat u heel stil

blijft zitten.

Uw borst blijft vastgeklemd tussen het toestel. Dit kan pijnlijk zijn.

Aan de hand van de foto’s wordt de juiste diepte van de afwijking

door de computer berekend. Als de juiste plaats is bepaald wordt de

huid gedesinfecteerd en verdoofd. Er wordt een klein sneetje in de

huid gemaakt. Door dit sneetje wordt de biopsie naald ingebracht die

aan een vacuümsysteem is gekoppeld met wat slangetjes. De

stukjes weefsel worden als het ware in de naald gezogen. Er worden

kleine stukjes weefsel weggenomen. Soms wordt een markering in

de borst achtergelaten om de plaats van de afwijking later terug te

vinden.

De stukjes weefsel worden opgestuurd naar het laboratorium.


Na het onderzoek

Na het verwijderen van de naald wordt er een pleister op het wondje

geplakt. Hierna mag u weer naar huis. Het is verstandig om de

eerste uren rustig aan te doen. Als de verdoving is uitgewerkt kan de

plek van de biopsie gevoelig zijn.

Gaan de wondjes bloeden als u thuis bent, neem dan contact op

met het ziekenhuis, (0523) 276000, vraag naar poli chirurgie of

buiten kantooruren de Spoedeisende Hulp (SEH).

Uitslag van het onderzoek

U krijgt de uitslag, na ongeveer een week, van uw behandelend arts.

Vragen

Als u vragen heeft neemt u contact op met de afdeling radiologie op

werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00

uur

Hardenberg (0523) 27 65 30

More magazines by this user
Similar magazines