Project gegevens: - Van de Grift Bouwbedrijf

vandegrift.nl

Project gegevens: - Van de Grift Bouwbedrijf

11 Unieke duurzame vrijstaande en geschakelde woningen

Bosstraat

te Soest


Project gegevens:

Project: 11 woningen aan de Bosstraat en de hoek van de

Den Blieklaan te Soest

Gemeente: Gemeente Soest

Bezoekadres Raadhuisplein 1

Postadres Postbus 2000

3760 CA Soest

T 035 – 60 93 441

Postbus2000@soest.nl

www.soest.nl

Ontwikkelaar: A.W. van de Grift Planontwikkeling B.V.

Bezoekadres Kerkstraat 83a

Postadres Postbus 268

3760 AG SOEST

T 035 – 601 46 91

info@vandegrift.nl

www.vandegrift.nl

Architect: Ir Astrid Rasch architect

Kerkstraat 83

3764 CS SOEST

T 035 – 603 03 55

astridrasch@planet.nl

Aannemer: G.W. van de Grift Bouwbedrijf Soest B.V.

Bezoekadres Kerkstraat 83a

Postadres Postbus 268

3760 AG SOEST

T 035 – 601 46 91

info@vandegrift.nl

www.vandegrift.nl

Constructeur: Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Bezoekadres Kerkenbos 1006

Postadres Postbus 6696

6503 GD NIJMEGEN

T 024 – 372 19 19

bureau@croes.nl

www.croes.nl

Tekenburo: Buro Peter & Partners

Lange Brinkweg 34a

3764 AD Soest

T 035-6017506

info@buropeters.nl

www.buropeters.nl

Informatie en advies:

Makelaar: Deelen Makelaars

Bezoek- en Soesterbergsestraat 43

Postadres 3768 EB SOEST

T 035 – 601 53 60

soest@deelen.nl

www.deelen.nl

Contactpersoon: de heer V.W.T. Deelen

Notaris: Jager Bokdam De Visser Netwerk Notarissen

Bezoekadres Van Weedestraat 2

Postadres Postbus 3011

3760 DA SOEST

T 035 – 603 98 39

notarissen@jbv.knb.nl

www.jagerbokdamdevisser.nl

contactpersoon: de heer mr. J. Jager

Aannemer: G.W. van de Grift Bouwbedrijf Soest B.V.

Bezoekadres Kerkstraat 83a

Postadres Postbus 268

3760 AG SOEST

T 035 – 601 46 91

info@vandegrift.nl

www.vandegrift.nl

contactpersoon: de heer G. van Hulten

Inhoudsopgave:

Onderwerp blad

Projectgegevens + Inhoudsopgave 1

Voorwoord + Algemene informatie en bepalingen 2

De aankoopprocedure van een woning 4

Verkooptekeningen (incl. inhoudsopgave en renvooi) 6

Inhoudsopgave technische omschrijving 26

Technische omschrijving bouwkundige werken 26

Technische omschrijving installaties 28

Materialen- en kleurenstaat + Afwerkstaat 30

Waarmerking:

Deze verkoopbrochure d.d. augustus 2011 vormt een onverbrekelijk

geheel met de koop- en aannemingsovereenkomst.

Koper(s)/verkrijger(s):

Ontwikkelaar/bouwer:

A.W. van de Grift Planontwikkeling B.V.

G.W. van de Grift Bouwbedrijf Soest B.V.

“11 woningen aan de Bosstraat te Soest”

1


Voorwoord:

Voor u ligt de verkoopbrochure voor de realisatie van 11 woningen aan

de Bosstraat te Soest.

De Bosstraat ligt aan de rand van Soest en op enkele minuten

fietsafstand van het winkelcentrum Soest-Zuid. Soest is een

kenmerkende gemeente door zijn verscheidenheid aan natuurschoon

bestaande uit weiland-, bos-, duin- en heidegebied. Soest is centraal

gelegen tussen de steden Amersfoort (7 km), Hilversum (15 km) en

Utrecht (20 km). Soest bied zijn inwoners en bezoekers een actief

centrum, winkels, restaurants, zwembad, maneges, musea, prachtige

landgoederen en nog veel meer.

De Bosstraat is gelegen tussen de Koningsweg, de Klein Engendaalweg,

de spoorlijn en de Wieksloterweg Oostzijde. In de wijk gelegen zijn een

manage, tennisvereniging, scouting, jeugdherberg, en verschillende

andere functies. Het project voldoet aan alle eisen genoemd in het

document ‘Visie Bosstraat’ en de aanvullende randvoorwaarden van de

gemeente die van toepassing zijn op het kavel. Van de Grift

Planontwikkeling uit Soest heeft de grond verworven en een bouwplan

binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan ontwikkeld.

Architect Astrid Rasch van het gelijknamige architectenbureau uit Soest

heeft de woningen ontworpen. De woningen worden gerealiseerd door

het bekende Soester bouwbedrijf Van de Grift Bouwbedrijf.

Van de Grift Bouwbedrijf is een middelgroot bouwbedrijf met circa 65

medewerkers in vaste dienst waarvan de woningbouwactiviteiten

hoofdzakelijk plaatsvinden in de regio met als thuisbasis Soest. In

overleg met de individuele koper probeert Van de Grift Bouwbedrijf

binnen onder andere de overheidsregelgevingen tot maatwerk te komen.

De kwaliteit komt onder andere tot uiting doordat alle koopwoningen

onder Woningborg-garantie worden gebouwd.

De verkoopbrochure is samengesteld uit algemene informatie en

aankoopinformatie over het kopen van een huis, de verkooptekeningen

en de technische omschrijving. Separaat ontvangt u de prijslijst van de

woningen en het meer- minderwerkprogramma. De koop- en

aannemingsovereenkomsten en de Woningborg-brochure worden bij de

aankoop van de woning door de makelaar aan u verstrekt.

Algemene informatie en bepalingen

1. Projectomschrijving

Het project wordt gerealiseerd op de hoek van de Bosstraat en de Den

Blieklaan, aan de rand van Soest. Een mooie locatie met veel groen. Een

rustige plek maar toch dichtbij het station Soest-Zuid, het winkelcentrum

en verschillende sportaccommodaties. Tevens liggen het landgoed

Pijnenburg en de Lange duinen van Soest op steenworp afstand van het

bouwproject. Het project van 11 woningen kenmerkt zich door een royale

bosrand rondom het bouwkavel, welke zorgt voor een natuurlijke

ontsluiting.

Het project omvat de bouw van 7 vrijstaande en 4 geschakelde

woningen. De woningen krijgen een voor de wijk kenmerkende gebroken

kapconstructie. De 11 woningen zijn identiek, afgezien van spiegeling en

dat tweemaal twee woningen geschakeld zijn ter plaatse van de garage.

2. De architectuur

Het ontwerp is van de Soester architect ir. Astrid Rasch. Onderstaand

een korte toelichting van de architect over het ontwerp.

“De Bosstraat, die z’n naam heeft gekregen van een voormalige dominee

Bos terwijl het ook zo logisch is dat de naam van de weg naar het fraaie

bos van Pijnenburg de naam Bosstraat heeft.

Aan de Bosstraat en ook aan de Den Blieklaan staan huizen die

gebouwd zijn in het begin van de 20 e eeuw. Deze woningen zijn inspiratie

geweest voor de nieuw te realiseren woningen 100 jaar later.

De begane grond heeft metselwerk wanden, op de hoogte van de

verdiepingvloer begint de kap, die steunt tegen de zoldervloer, waardoor

er een knik in de kap ontstaat. Deze traditionele manier van vormgeven

zorgt ervoor dat er een sfeervol huis ontstaat. De erker aan de voorzijde,

is modern en toch traditioneel en biedt een mooi uitzicht op de tuin die

rondom het huis aanwezig is.

Het balkon aan de achterzijde van het huis is tevens veranda, waardoor

de tuin een onderdeel van het wonen kan worden, de openslaande

deuren van de woonkamer naar de tuin komen uit op de veranda.

De aangebouwde garage is van binnenuit bereikbaar en is royaal van

afmeting, zodat deze goed bruikbaar is om een auto binnen te kunnen

zetten.

De keuze van de materialen is net als het ontwerp traditioneel. Mooi

handgevormde bakstenen met een donkere plintsteen. Grijze

keramische dakpannen maken het plaatje compleet”.

3. Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van deze woningen stond duurzaamheid van de

woning voorop. Daarom is gekozen voor het toepassen van een

warmtepompinstallatie. Een warmtepomp gebruikt de in het milieu

opgeslagen zonne-energie, en put daarmee uit een nooit opdrogende

energiebron. Daarbij hebben drie methoden hun waarde in de praktijk

volledig bewezen: ten eerste de energiewinning uit de omgevingslucht.

Ten tweede het ontsluiten van het aardoppervlak als warmteleverancier.

Ten derde het gebruik van grondwater als warmtebron.

Voor deze woningen hebben wij gekozen voor de tweede variant, de

warmtebron aarde.

Normaal gesproken kan warmte alleen gewonnen worden uit een

energiebron met een hogere temperatuur dan de directe omgeving.

Bijvoorbeeld uit de vlam van een verwarmingsketel. Een middel, meestal

water, stroomt om deze energiebron en neemt door de grote

temperatuurverschillen de warmte van de energiebron op. Warmte

stroomt altijd van de hogere naar de lagere temperatuur. Het medium

water transporteert de van de brandervlam overgenomen warmte

daarnaartoe waar die warmte nodig is: de radiator.

In principe werkt een warmtepomp net zo, alleen is de energiebron geen

brandervlam, maar de warmte uit de omgeving zelf, de bodem. Omdat de

te gebruiken milieu-energie echter niet in zulke hoge temperaturen

beschikbaar is, moet het medium dat de energie moet opnemen kouder

zijn, zodat er weer een temperatuursverschil ontstaat. Daarom wordt als

medium geen water gebruikt, maar een koelmiddel. Het neem energie uit

het milieu op en de warmtepomp brengt door een thermodynamisch

2

proces de gewonnen milieu-energie op een voor de verwarming

bruikbaar temperatuurniveau.

De warmtewisselaar voert op warme dagen ook een koelende functie uit.

4. Kopersbegeleiding

Tijdens de bouw heeft u één contactpersoon, de kopersbegeleider, voor

al uw vragen met betrekking tot de bouw van uw woning, het meer- en

minderwerk etc. U wordt nadat u de woning hebt gekocht uitgenodigd

voor een persoonlijk gesprek om uw meer- en minderwerkkeuzes te

bespreken.

Met nieuwsbrieven wordt u tijdens de bouw op de hoogte gehouden van

allerhande zaken zoals voortgang van de bouw en eventuele wijzigingen

tijdens de bouw. Tevens worden bijeenkomsten, op de bouwplaats,

georganiseerd om de vorderingen van de bouw van uw woning ook van

dichtbij te volgen en kennis te maken met uw toekomstige buren.

5. Meer- en minderwerk

De woningen zijn zo veel als mogelijk ontworpen vanuit de gedachte van

de toekomstige bewoners. U krijgt de mogelijkheid uit een ruim

keuzepakket de indeling en het afwerkingsniveau van uw woning verder

te bepalen en/of te wijzigen. Het meer- en minderwerkprogramma is

toegevoegd aan deze verkoopbrochure. Niet alle wensen kunnen worden

ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij de oplevering moet

voldoen aan de Woningborg-garantienormen en dus ook het bouwbesluit.

Sommige meerwerkopdrachten houden niet in, dat daar zondermeer

bepaalde rechten aan ontleend kunnen worden. Bijvoorbeeld het laten

plaatsen van een dakraam of het plaatsen van een tussenwand op de

zolder houdt niet in dat er sprake is van een slaapkamer welke aan alle

eisen van het bouwbesluit voldoet. Indien u dit wenst dient u dit

uitdrukkelijk te overleggen met de aannemer en deze wens schriftelijk

vast te leggen. Meerwerk kan de geplande oplevering verschuiven. Het

aantal werkbare werkdagen mag bij meerwerk worden verhoogd.

Indien minderwerk wordt overeengekomen is de koper verplicht de

woning ofwel het minderwerk na de oplevering alsnog dusdanig af te

(laten) bouwen dat aan alle eisen en/of voorschriften (onder andere

Woningbborg-garantienormen en het bouwbesluit) wordt voldaan. Bij

minderwerk is een beperkte garantieregeling van toepassing.

Zelfwerkzaamheden en/of werkzaamheden door derden inclusief de

daarbij gebruikte materialen vallen niet onder de garantieverplichting van

Van de Grift Bouwbedrijf. Voor nadere informatie of toelichting

hieromtrent kunt u terecht bij Van de Grift Bouwbedrijf of bij Woningborg.

Tijdens de bouw tot het moment van oplevering is het niet mogelijk dat de

koper zelf of in zijn opdracht werkzaamheden door derden laat uitvoeren.

Tevens is het niet mogelijk dat door de koper en/of door derden

materialen worden geleverd die door de aannemer worden verwerkt.

De opdracht voor het meer- en minderwerk verloopt volgens een

procedure met sluitingsdata. Deze procedure wordt omschreven in het

meer- en minderwerkprogramma. Op het meerwerk ten opzichte van de

verrekenprijs blijkens de offertes van de showrooms (keuken, sanitair en

tegelwerk) wordt 5% extra administratie-, coördinatie en

verwerkingskosten in rekening gebracht.


In het meer- en minderwerkprogramma zijn ruwbouwalternatieven

opgenomen. Dit zijn meerwerk onderdelen die in een vroeg stadium, vóór

de start bouw, bekend moeten zijn, omdat deze betrekking of invloed

hebben op de eerste werkzaamheden of door lange levertijden op tijd

besteld moeten worden.

6. Opleveringsprocedure en sleuteloverhandiging

Ongeveer vijf à zes weken vóór de geplande oplevering ontvangt u

schriftelijk bericht van de schouwdatum en de prognose voor de

geplande oplevering. Tijdens de schouw kunt u vooraf aan de oplevering

de woning controleren op onvolkomenheden c.q. gebreken. De periode

tussen de schouw en de oplevering wordt door de aannemer en de

onderaannemers gebruikt om de woning geheel gereed voor oplevering

af te werken. Twee weken voor de oplevering wordt de definitieve

opleverdatum schriftelijk aan u bevestigd.

Als u momenteel in een huurwoning woont, adviseren wij u eerst de

definitieve opleveringsbrief voor uw nieuwe woning af te wachten,

voordat u de huur van uw huidige woning opzegt. Wanneer u momenteel

in een koopwoning woont en deze woning gaat verkopen, adviseren wij u

in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum van de

oplevering van de huidige woning afhankelijk wordt gesteld van de

oplevering van de nieuwe woning.

De tijdens de oplevering nog geconstateerde onvolkomenheden worden

schriftelijk vastgelegd in het procesverbaal van oplevering, volgens het

model van Woningborg. Het procesverbaal van oplevering wordt

vervolgens door u en de vertegenwoordiger van de aannemer

ondertekend. De onvolkomenheden worden zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen drie maanden na de dag van oplevering hersteld. Als

materialen of onderdelen besteld moeten worden die in verband met

levertijd niet binnen de gestelde termijn kunnen worden geleverd of

werkzaamheden die door weersomstandigheden of overmacht niet

kunnen plaatsvinden kan voor deze levertijden en/of seizoensgebonden

werkzaamheden kan een passende herstelperiode op het procesverbaal

worden vermeld. Het procesverbaal van oplevering is een belangrijk

document. In het algemeen kunnen later geen op- en/of aanmerkingen

meer in behandeling worden genomen als die niet in het procesverbaal

van oplevering zijn vastgelegd, met uitzondering van verborgen

gebreken. Indien alle punten op het procesverbaal van oplevering zijn

afgehandeld wordt u verzocht het formulier “gereedmelding herstel”

nogmaals te ondertekenen. De eventuele onvolkomenheden en klachten

die u na de oplevering constateert worden in het kader van de

garantietermijn in behandeling genomen door onze afdeling service- en

onderhoud.

Als u lid bent of wordt van de Vereniging Eigen Huis kunt u zich tijdens

de oplevering door een medewerker van de Vereniging Eigen Huis laten

bijstaan. Wij adviseren u direct na de eerste bekendmaking van de

opleverdatum een afspraak met de vereniging te maken. De oplevering

moet op de aangegeven opleverdatum en tijdstip plaatsvinden.

Indien u aan alle financiële verplichtingen inclusief het meer- en

minderwerk saldo heeft voldaan en alle notariële zaken (leveringsakte en

eventueel hypotheekakte etc.) hebben plaatsgevonden, ontvangt u na

ondertekening van het procesverbaal van oplevering de sleutels van uw

woning.

De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, het

tegelwerk en de ruiten worden éénmaal in de week voor de oplevering

schoongemaakt, echter moet u er wel rekening mee houden dat de

onderdelen op de dag van oplevering niet meer zo schoon zijn en dat u

de onderdelen zelf voor het gebruik nog zult moeten schoonmaken. Het

bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en

puinresten. Bij de oplevering ontvangt u een gebruikershandleiding voor

uw woning. Hierin staan schoonmaaktips, stook- en

ventilatieaanwijzingen, onderhoudsadviezen etc. Tevens ontvangt u

gebruikshandleidingen voor de installaties.

Veelal is in de eerste periode sprake van een vochtig klimaat in de

woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren

en de verwarming niet te hoog (warm) in te stellen. Hiermee wordt ook

scheurvorming en het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring

van het spuitwerk, door ondermeer uittredend bouwvocht, beperkt.

Ook het aanbrengen van diverse harde vloer- en wandafwerkingen direct

na de oplevering kunnen tot vervelende schades van de aangebrachte

afwerkingen leiden, ondermeer doordat bouwvocht opgesloten wordt en

door het optreden van kruip en krimp in constructieonderdelen als gevolg

van droging en verharding in een geruime periode na oplevering.

7. Verzekeringen

Tijdens de bouw zijn alle in aanbouw zijnde woningen verzekerd tegen

risico’s van brand- en stormschade, diefstal en vernieling. Vanaf het

moment van oplevering dient de koper zelf voor verzekeringen zorg te

dragen.

8. Gebruik van elektra en water tijdens de bouw

De kosten van gebruik van elektra en water zijn tot de dag van oplevering

voor rekening van de aannemer. Bij de oplevering worden de

meterstanden vastgelegd. Eventuele verrekening van verbruikt elektra,

gas en water vindt plaats na de oplevering aan de hand van de

opgenomen meterstanden die tijdens de oplevering op het procesverbaal

van oplevering worden vastgelegd.

9. Algemene verkoopvoorwaarde

De verkoop is onder voorbehoud van benodigde onherroepelijke

(bouw)vergunningen.

Aan de straatzijde van de Bosstraat en de Den Blieklaan is een strook

van 12 meter ingericht als hakhoutwal. Deze strook zal in eigendom

komen van de eigenaars van de woningen zoals op tekening is

aangegeven. Deze strook heeft geen tuinbestemming en mag dus ook

niet als zodanig worden gebruikt. In de koopovereenkomst zal een

kettingbeding worden opgenomen over het gebruik en het onderhoud van

deze strook.

Voor het sanitair en het tegelwerk bieden wij u de mogelijkheid om

keuzes te maken in de door ons geselecteerde showroom. Als u geen

keuzes kunt maken bij onze geselecteerde showroom voor het sanitair en

het tegelwerk kunt u ervoor kiezen om deze onderdelen te laten

vervallen. U kunt dan na oplevering de keuken, het sanitair en tegelwerk

door derden laten leveren en aanbrengen. Bij minderwerk ontvangt u

voor het betreffende onderdeel en de daarmee samenhangende

onderdelen een beperkte Woningborg-garantie.

3


De aankoopprocedure van een woning

1. De koop- en aannemingsovereenkomst

De aankoop van een woning wordt vastgelegd in een koop- en

aannemingsovereenkomst. Met het tekenen van de overeenkomsten

verplichten Van de Grift Bouwbedrijf en Van de Grift Planontwikkeling

zich tot respectievelijk de bouw van het huis en de levering van de daarbij

behorende grond. De koper verplicht zich onder meer tot de betaling van

de koop- en aanneemsom. Na ondertekening worden de

overeenkomsten naar de notaris verzonden die dan de notariële akten

kan opmaken. De koop- en aanneemsom van de woning zijn vrij op naam

(v.o.n.).

Vrij op naam wil zeggen dat de volgende kosten zijn inbegrepen:

• kadastrale inmeting

• grondkosten; inclusief bouw- en woonrijp maken

• bouwkosten

• eenmalige aansluitkosten elektra, gas, water en riolering

• eenmalige aansluitkosten voor de CAI en TEL

• kosten Garantie Instituut Woningbouw (GIW)

• gemeentelijke legeskosten en bouwvergunningkosten

• honoraria architect, constructeur en adviseurs

• makelaars- en ontwikkelingskosten

• notariskosten voor de transportakten voor de aankoop van de

woning

• verzekering gedurende de bouw tot de oplevering

• BTW en/of overdrachtsbelasting (thans respectievelijk 19% en

6%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke

voorschriften doorberekend)

De met de financiering van de woning verband houdende kosten zijn niet

inbegrepen in de koop- en aannemingsovereenkomst. Deze kosten

kunnen onder andere zijn: notariskosten voor de hypotheekakte, de

afsluitkosten van een hypotheek, aanvraag nationale hypotheek garantie,

bouwrente, financieringskosten tijdens de bouw. Ook waarborgsommen,

(voorschot)termijnen etc. voor de leveringen van elektra, gas en water

door de nutsbedrijven en entreekosten voor centrale antenne inrichting

en de telefoonaansluiting zijn niet inbegrepen.

Ten aanzien van de contractuele verhoudingen tussen de ondernemer en

de verkrijger zijn de standaard aannemingsovereenkomst van het GIW

en de Algemene Voorwaarden van het GIW behorende bij de betreffende

type overeenkomst van toepassing.

2. Wanneer moet u betalen

De koopsom van de grond betaalt u in één keer als vastgelegd in de

koopovereenkomst. Na de ondertekening van de koop- en

aannemingsovereenkomst(en) ontvangt u na verloop van tijd een

uitnodiging van de notaris voor de eigendomsoverdracht. Deze geschiedt

door middel van een “akte van levering” en vindt plaats nadat eventuele

ontbindende en opschortende voorwaarden niet meer van toepassing

zijn. Voor de datum van levering ontvangt u van de notaris de nota van

afrekening, waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag staat

aangegeven. Deze nota dient u te voldoen bij de overdracht, al dan niet

met gebruikmaking van uw hypothecaire lening. De aanneemsom betaalt

u in termijnen. De termijnverdeling is vastgelegd in de aannemingsovereenkomst.

Telkens wanneer de bouw zover is gevorderd dat een termijn is

vervallen, ontvangt u een factuur.

1. Indien u over ‘eigen geld’ beschikt betaalt u de factuur.

2. Indien u beschikt over een hypotheek dan ontvangt u telkens

wanneer de bouw zover is gevorderd dat één van de termijnen is

vervallen een verzoek tot betaling. Het origineel van deze facturen

zendt u zo spoedig mogelijk voorzien van een handtekening naar uw

hypotheeknemer die voor de betaling zorg draagt zodra de

overdracht heeft plaatsgevonden. Van de transportdatum van uw

hypotheekakte betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is in

het algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige

hypotheekbedrag, met daarop eventueel in mindering te brengen de

te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag.

3. Heeft u geen eigen geld en is ook de hypotheekakte nog niet

gepasseerd, dan betaalt u nog niet. U heeft dan automatisch uitstel

van betaling, zoals dat ook in de koop- en aannemingsovereenkomst

staat. Over de verschuldigde maar niet betaalde termijnen wordt de

overeengekomen rente berekend, die later bij de notariële overdracht

met u wordt verrekend.

De bouwtermijnen dienen door de koper, c.q. de financierende instelling

binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te worden betaald. Bij

overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen

zullen wij 8% rentevergoeding in rekening brengen, welke ook voor

oplevering voldaan dient te zijn.

De betaling van het meer- en minderwerk wordt omschreven in het meer-

en minderwerkprogramma. Alle betalingen dienen voor oplevering te zijn

voldaan.

3. Woningborg-garantie

Om deze garantie te kunnen geven is Van de Grift Bouwbedrijf

aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert strenge selectienormen

voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden. Deze zijn:

vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit,

kredietwaardigheid, enzovoort. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij

Woningborg wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of

het voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden

gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische

capaciteiten van de bouwondernemer niet te boven gaan. Pas als aan

alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder Woningborg- garantie

worden verkocht en ontvangt de koper ongeveer zes weken na het

tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat. Woningborg

beoordeeld de bouwplannen, het verkoopmateriaal en de

overeenkomsten en verstrekt het waarborgcertificaat.

Wat betekent Woningborg- garantie voor u?

Als u een huis met Woningborg- garantie koopt, betekend dat onder

andere het volgende:

• Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het

Woningborg-waarborgcertificaat verplicht Van de Grift

Bouwbedrijf zich tot garantie op de kwaliteit van de woning.

• De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is

overeenkomstig de eisen van Woningborg. Dit biedt de

4

zekerheid dat de afspraken tussen koper en verkoper duidelijk

en correct zijn vastgelegd.

• Bij het tekenen van de koop- en aannemingsoverkomst

ontvangt u het door het Woningborg uitgegeven boekje “Een

huis met zekerheid garantie- en waarborgregeling

eengezinshuizen E.2010”, waarin u nog gedetailleerder alle

bijzonderheden over de garantie kunt lezen.

• De verkoopbrochure en de –tekeningen zijn samengesteld

volgens de richtlijnen van Woningborg.

• U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er

tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de aannemer. Door

bemiddeling van Woningborg wordt uw huis dan door een

andere aannemer afgebouwd, terwijl de schade tot een

bepaald maximum door Woningborg wordt gedragen.

Tuinmuren, schuttingen en hekwerken vallen niet onder de Woningborggarantie.

4. Notariële overdracht

Deze geschiedt door een zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris.

Vóór de datum van

notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale -

op die datum verschuldigde - bedrag is aangegeven. Dit is inclusief de

bijkomende kosten zoals:

de bouwrente over de vervallen maar niet betaalde termijnen

tot de transportdatum;

de notariskosten voor het opmaken van de transport- en/of

hypotheekakte;

de afsluitkosten van de hypotheek;

• eventueel (een deel van) meer- en minderwerk.

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de

transportdatum verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is,

zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit

eigen middelen. Vaak worden op de transportdatum twee akten

ondertekend: de akte van overdracht en de hypotheekakte.

5. Extra zekerheid door het opschortingsrecht

Vóór de oplevering van uw woning moeten alle betalingstermijnen

inclusief het saldo van eventueel meerwerk aan Van de Grift Bouwbedrijf

zijn voldaan. Tevens moet aan alle notariële verplichten zijn voldaan. U

kunt ervoor kiezen om ten hoogste 5% van de aanneemsom vóór de

oplevering te storten op de depotrekening bij de notaris.

Het depot staat automatisch tot drie maanden na het tijdstip van de

oplevering vast. Na het verstrijken van de drie maanden wordt het depot

door de notaris aan Van de Grift Bouwbedrijf overgemaakt, tenzij u

voortijdig de notaris kenbaar maakt dat u verdere betaling van het depot

wilt blijven opschorten. Verdere opschorting is alleen toegestaan indien

er na drie maanden (nog) gebreken bestaan, die u schriftelijk heeft

gemeld. Indien u gebruik maakt van het opschortingsrecht, dient u aan de

notaris aan te geven tot welk bedrag het depot dient te worden

gehandhaafd. Dit bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de

kosten van herstel van de resterende gebreken.


Het depot kan na overeenstemming ook binnen drie maanden na

oplevering vrijvallen, wanneer de koper en Van de Grift Bouwbedrijf dit na

het oplossen van de opleverpunten overeenkomen.

In plaats van het depot kan Van de Grift Bouwbedrijf ook een

bankgarantie afgeven via de notaris. De volledige tekst over de werking

van het opschortingsrecht staat in de Algemeen Voorwaarde bij de

aannemingsovereenkomst.

6. Voorbehoud

Algemeen:

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld conform het

bouwbesluit, aan de hand van de twee maanden voor de aanvraag

bouwvergunning geldende normen, bekende gegevens van

gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs.

Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van

architectonische, technische en constructieve wijzigingen, alsmede

eventuele afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van

overheden, nutsbedrijven en/of Woningborg. Tevens houden wij ons het

recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen, afwerking en

fabricaten zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit, het

uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woning.

Na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomsten wordt de

koper in de gelegenheid gesteld een keuze te maken uit een aantal

standaard meer- en minderwerk alternatieven volgens bijgevoegd meer-

en minderwerkprogramma.

De levering van de grond en de opstallen als wel de nakoming van de

koop- en aannemingsovereenkomsten wordt onder meer afhankelijk

gesteld van de afgifte van de onherroepelijke bouwvergunning door de

gemeente Soest.

Bouwplaatsbezoek:

Uit veiligheidsoverwegingen en om te bouw niet onnodig te belemmeren

is de bouwplaats niet vrij toegankelijk voor bezoekers. Het is niet

toegestaan de bouwplaats zonder toestemming en persoonlijke

beschermingsmiddelen, zoals bouwhelm en veiligheidsschoenen, te

betreden. Tijdens de bouw wordt een kijkmiddag georganiseerd.

Krimp en scheurvorming:

Ondanks een zorgvuldige uitvoering is het mogelijk dat door het gebruik

van verschillende materialen in de woning kleine onvolkomenheden

kunnen ontstaan doordat de materialen door droging en

temperatuurverschillen gaan ‘werken’. Zo kunnen bij stuc- en spuitwerk

ter plaatse van dilataties en de aansluitingen van wanden met plafonds,

hellende daken en wanden onderling zich geringe scheurvorming

aftekenen. Ook ter plaatse van de v-naden in betonplafonds kan zich

geringe scheurvorming aftekenen. Dergelijke kleine onvolkomenheden

tasten de kwaliteit van de woning niet aan en kunnen niet worden

voorkomen.

Maatvoering:

Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als

negatief) wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, ondanks het feit dat de

situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd kunnen er

geen rechten aan worden ontleend. De indeling en het uiterlijk van het

openbare terrein zijn weergegeven volgens de laatst bekende gegevens

van de gemeente Soest. Hierin kunnen nog wijzigingen optreden.

Bovengenoemde eventuele wijzigingen geven geen van de partijen

aanleiding tot enige verrekening.

De maatvoering, zoals aangegeven op de in deze brochure toegevoegde

verkooptekeningen, zijn circa-maten en kunnen bij een verdere

uitwerking van het plan enigszins worden aangepast. Bij het bepalen van

de maatvoering is geen rekening gehouden met enige wand- en vloer

afwerkingen. De maten zijn niet geschikt voor opdrachten aan derden,

zoals keukenleverancier, stoffeerder enzovoorts. Wij adviseren u tegen

die tijd in de woning de maten in te (laten) meten.

Installaties:

Op de verkooptekeningen zijn de installatieonderdelen zoals:

wandcontactdozen, loze leidingen, lichtpunten, schakelaars en overige

elektra-aansluitingen, radiatoren en ventilatieventielen indicatief

aangegeven. Bij de verdere technische uitwerking door de installateurs

kunnen de plaats, hoeveelheid en afmetingen van deze onderdelen

worden gewijzigd.

Keuken, sanitair en apparaten:

Daar waarop de tekeningen sanitair, meubels of huishoudelijke

apparaten zijn getekend zijn deze afgebeeld voor de oriëntatie en

indelingsmogelijkheden. De vorm en afmetingen van het sanitair komt

niet overeen met het te leveren sanitair. De meubels of huishoudelijke

apparaten worden niet geleverd, tenzij dit nadrukkelijk in de tekst van

deze brochure staat vermeld.

Artist impression en foto’s:

De in deze brochure opgenomen Artist impressions, perspectieftekeningen

en foto’s geven slechts een impressie, waaraan géén rechten

kunnen worden ontleend.

5


Technische omschrijving

Inhoudsopgave

Nr. Omschrijving Pagina

Bouwkundige werken:

1 Voorrang Woningborg-bepalingen 26

2 Indeling van de woning in verblijfsgebieden 26

3 Peil van de woning 26

4 Grond en waterwerken 26

5 Buitenriolering 26

6 Bestrating 26

7 Terreininventaris 26

8 Fundering 26

9 Vloeren 26

10 Gevels 26

11 Dakconstructie en dakbedekkingen 27

12 Isolatie van de woningen 27

13 Binnenmetselwerk en binnenwanden 27

14 Kozijnen, ramen, deuren en beglazing 27

15 Hang- en sluitwerk 27

16 Vensterbanken en dorpels 27

17 Houten trappen, hekken en binnentimmerwerk 27

18 Overige binneninrichting 27

19 Schilderwerk 27

20 Stukadoorswerk 28

21 Vloerafwerking 28

22 Tegelwerk 28

23

Installaties:

Waterinstallatie 28

24 Sanitair 28

25 Gasinstallatie 28

26 Elektrische installatie en rookmelders 28

27 Telecommunicatie installatie, CAI-aansluiting en 28

belinstallatie

28 Verwarmingsinstallatie 29

29 Mechanische ventilatie met warmteterugwinning 29

30 Wijzigingen en voortgang tijdens de bouw 29

Bouwkundige werken:

1. Voorrang Woningborg-bepalingen

‘Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden

onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden,

gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling

in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel

nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de

bovengenoemde bepalingen van Woningborg’.

2. Indeling van de woning in verblijfsgebieden

Ruimtebenamingen volgens het bouwbesluit.

• Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit:

Woonkamer/Keuken verblijfsruimte

Entree verkeersruimte

Meterkast technische ruimte

Toilet toiletruimte

Garage bergruimte

• Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit:

Slaapkamer 1 verblijfsruimte

Slaapkamer 2 verblijfsruimte

Slaapkamer 3 verblijfsruimte

Hobbykamer verblijfsruimte

Overloop verkeersruimte

Badkamer verblijfsruimte

Technische ruimte techniek

• Het verblijfsgebied op de tweede verdieping bestaat uit:

Zolder onbenoemde ruimte

3. Peil van de woning

Het peil, P=0, is de bovenkant van de afgewerkte zandcementdekvloer

van de begane grond. Vanaf dit peil worden de hoogte- en dieptematen

gemeten. De juiste peilmaat wordt bepaald in overleg met het bureau

Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Soest.

4. Grond- en waterwerken

Voor de start van de bouw worden alle noodzakelijke ontgravingen

gedaan voor de aanleg van de funderingen, leidingen etc.

Grondaanvullingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd met uit het werk

vrijkomende grond. De hoogte van het tot de kavel behorende terrein zal

circa 50mm onder het peil zijn gelegen. De tuinen worden aangevuld met

uitkomende grond en geëgaliseerd. Onder de bestrating van het terras en

de paden komt schoon zand, laagdikte circa 150mm.

5. Buitenriolering

De woningen worden aangesloten op het bestaande rioolstelsel met een

zogenaamd gescheiden systeem. Dit betekent dat het regenwater apart

van het overige afvoerwater wordt afgevoerd. Het hemelwater wordt op

het oppervlaktewater (sloot) geloosd. De binnenriolering wordt circa

500mm uit de gevel gekoppeld aan de buitenriolering en voorzien van

een ontstoppingsstuk aangesloten op het gemeenteriool. De afvoeren

van de lozingstoestellen worden middels stankafsluiters aangesloten op

deze riolering. Het rioleringsstelsel wordt belucht en is voorzien van de

nodige ontstoppingsmogelijkheden. Alle rioleringsleidingen worden

uitgevoerd in kunststof. Van de buitenriolering wordt een revisie tekening

gemaakt en bij de oplevering aan de kopers verstrekt.

26

6. Bestrating

De inritten bij de bouwnummers 1 t/m 6 worden uitgevoerd in graskeien.

De opritstroken worden uitgevoerd in betonstenen in een nader te

bepalen kleur. Voor de voordeur wordt een rechthoekig gedeelte

bestraat. Het terras aan de achterzijde van de woning wordt bestraat met

grijze betontegels 300x300mm. De bestrating wordt op de situatie- en/of

verkooptekening weergegeven.

7. Terreininventaris

De nieuwe erfgrenzen worden op de hoeken gemarkeerd door een

piketpaaltje en door het Kadaster ingemeten.

8. Fundering

De woningen worden gefundeerd op een balkenfundering op palen. De

fundatie geschiedt volgens berekeningen en tekeningen van de

constructeur.

9. Vloeren

De begane grondvloeren van de woningen worden uitgevoerd als

geïsoleerde betonnen ribcassettevloer met een zandcementdekvloer.

Achter de voordeur wordt een matrand in de afwerkvloer aangebracht

voor het verdiept aanbrengen van een mat.

De verdiepingsvloer en de zoldervloer worden uitgevoerd in een

betonnen breedplaatvloer met betonopstorting en afgewerkt met een

zandcementdekvloer.

De zolder boven de cv-installatieruimte wordt opgebouwd uit een houten

balklaag met daarover een multiplex plaatmateriaal. Over de vloer van de

zolder zullen enkele leidingen van de installaties lopen en in het zicht

blijven.

De woning word toegepast met vloerverwarming als hoofdverwarming,

welke gevoed word door de warmtepomp-installatie (zie punt 28).

De ruwe betonvloeren worden afgewerkt met een zandcementdekvloer

van circa 50mm op de begane grond, 60mm op de verdieping en 50mm

op de zolderverdieping. In de badruimte en toiletruimte wordt een

tegelvloer op de afwerkvloer gelijmd, zie punt 21/22. In de afwerkvloeren

liggen onder andere de leidingen van de vloerverwarming en de

elektrische installatie weggewerkt. Boren, spijkeren enzovoort in de

afwerkvloer is daarom niet toegestaan.

De zandcementdekvloeren worden niet geschuurd en onbehandeld

opgeleverd. Ten behoeven van bijvoorbeeld verlijming of toepassing van

laminaat, parket, vinyl, marmoleum, etc. kan een behandeling van de

zandcementdekvloer nodig zijn. Laat u zich hierover door uw leverancier

van de vloerafwerking adviseren.

Het verlijmen van vloerafwerkingen welke onder invloed van vocht en

temperatuur spanningen opbouwen groter dan 0,5-1 N/mm², is niet

mogelijk.

10. Gevels

De buitengevels van de woningen worden als volgt opgebouwd:

• kalkzandsteen binnenspouwblad;

• isolatiepakket van minerale wol;

• luchtspouw;

• gemetseld halfsteens buitenspouwblad.


De gevels worden gemetseld in een rood-bruin (genuanceerd)

‘wasserstrich’ handvorm waalformaat baksteen 1 . Het metselwerk wordt

terugliggend gevoegd. Het metselverband en de kleur en structuur van

de voeg wordt in het werk door de architect bepaald.

Onder de gevelkozijnen die rondom in het gevelmetselwerk zijn

opgenomen, zoals op de geveltekening is aangegeven, worden

keramische raamdorpelstenen aangebracht en bij deurkozijnen worden

kunststenen dorpels toegepast. Boven de kozijnen worden waar nodig

stalen lateien aangebracht. In het metselwerk worden een aantal

stootvoegen opengelaten voor de ventilatie van de spouw.

11. Dakconstructie en dakbedekkingen

De hellende dakconstructie wordt uitgevoerd als scharnierkap met

geïsoleerde dakplaten. De dakconstructie wordt niet afgewerkt en de

dakplaten blijven onbehandeld in het zicht, m.u.v. de verblijfsruimten,

badruimte en verkeersruimte. De aansluitingen van de dakplaten langs

de gevel, nok, muurplaat e.d. worden tochtdicht afgewerkt door

polyurethaanschuim of door tussenvoeging van geïmpregneerd

compressieband. De hellende dakvlakken worden gedekt met

keramische blauw gesmoorde dakpannen in een door de architect

bepaalde kleur. De onder- en voorzijde van de gootconstructie en de

boeiboorden zijn van geschilderd hout c.q. plaatmateriaal. De goten

worden uitgevoerd in zink.

Op de daken worden dakdoorvoeren aangebracht van metaal en/of

kunststof ten behoeve van de rookgassen, de luchttoevoer van de cvketel,

de rioleringsbeluchting en de aan- en afvoer van ventilatielucht. Op

alle woningen wordt een dakkap geplaatst. De verschillende

dakdoorvoeren worden zoveel mogelijk opgenomen in deze dakkappen.

12. Isolatie van de woningen

De woningen worden geïsoleerd volgens de huidige normen. De

spouwmuur van de woningen wordt voorzien van isolatie bestaande uit

minerale wol, waardoor de totale constructie een isolatiewaarde heeft van

5,0 m² K/W. De dakplaten zijn fabrieksmatig voorzien van een

isolatiepakket. De isolatiewaarde van het hellende dak is 7,0 m² K/W.

De begane grondvloer heeft een isolatiewaarde van 3,5 m² K/W. De

beglazing in de buitengevels bestaat uit drievoudige isolerende beglazing

gevuld met gas, met een hoog rendement en met een minimale Uwaarde

van 0,8 W/m2K (HR+++ beglazing).

13. Binnenmetselwerk en binnenwanden

De binnenspouwbladen van de buitengevels en de stabiliteitswanden

worden uitgevoerd in kalkzandsteen elementen. De lichte

scheidingswanden in de woningen worden uitgevoerd in gipsblokken of -

elementen of cellenbetonelementen.

De woningscheidende wanden in de geschakelde woningen worden

eveneens uitgevoerd in kalkzandsteen elementen, als ankerloze

spouwmuren. De woningen onderling worden met enkele koppelstaven in

de vloerconstructie gekoppeld voor voldoende stabiliteit.

1 Een steen die door het bezanden van de vormbakken achterwege te laten en de bakken

alleen met water schoon te spoelen, een glad en een door water ‘gestreken’

oppervlaktestructuur heeft.

14. Kozijnen, ramen, deuren en beglazing

Alle buitenkozijnen en ramen worden vervaardigd uit hardhout. De ramen

worden naar binnendraaiende draaikiepramen. De buitendeuren worden

vervaardigd van hardhouten (glas)deuren.

In het hellende dak in de badkamer, de hobbykamer en twee

slaapkamers worden GGU onderhoudsarme tuimelvensters aangebracht

volgens tekening.

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd ind hout en hebben geen

bovenlicht. De binnendeuren, 930 mm breed, zijn stompe houten deuren.

In de buitenkozijnen, -ramen en -deuren wordt hoog rendement isolatie

beglazing (HR+++ beglazing) toegepast. De beglazing op de begane

grond en 1 e verdieping die lager dan 85 cm boven de vloer doorloopt

wordt uitgevoerd in veiligheidsglas. De kleur van het glas kan afwijken

van het overige glas en minder doorkijkend zijn.

15. Hang- en sluitwerk

De beweegbare delen worden voorzien van hang- en sluitwerk dat voor

het goed functioneren en borgen van deze beweegbare delen

noodzakelijk is. De hieronder genoemde onderdelen zullen tenminste

worden aangebracht:

• buitendeuren

meerpuntssluiting met cilinder en stalen

veiligheidssluitkom, scharnieren voorzien

van een anti-inbraaklip

• draairamen draairaambeslag en scharnieren

voorzien

van een anti-inbraaklip

• meterkast / cv-kast kastslot

• bergingsdeur (intern)

loopslot

• toilet- en badkamerdeur vrij- en bezetslot

• overige binnendeuren loopslot

Het bovenstaande is een indicatie. Het hang- en sluitwerk wordt samen

met de kozijn-, raam- en deurconstructie uitgevoerd conform de geldende

normen van onder andere het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

De cilinders in de sloten van de buitendeuren worden allen gelijksluitend

uitgevoerd, dat wil zeggen met 1 sleutel te openen en te sluiten.

De draaiende delen in de buitenramen en -deuren zijn voorzien van

inbraakpreventief hang- en sluitwerk, inbraakwerend, klasse 2 (met

uitzondering van eventuele raamboompjes).

De binnendeuren worden voorzien van schilden en deurkrukken in

aluminium uitvoering, blokmodel.

16. Vensterbanken en dorpels

Op de gemetselde borstweringen bij (raam)kozijnen worden kunststeen

vensterbanken aangebracht. Kleur gemêleerd grijs/wit. De breedte van

de vensterbanken kan per ruimte verschillen. De vensterbanken steken

circa 20mm buiten de muur. De lengte van de vensterbanken is beperkt,

bij lange kozijnen wordt de vensterbank uit meerdere delen

samengesteld en ontstaat tussen de delen een naad.

27

Onder de binnendeuren van de badkamer en het toilet worden antraciet

kunststeen dorpels toegepast. In de woning worden geen stofdorpels

(drempels) onder de binnendeuren toegepast.

17. Houten trappen, hekken en binnentimmerwerk

De dichte trappen naar de verdiepingen zijn van vurenhout, evenals de

traphekken. De leuningen zijn Ø 40 mm en worden gemonteerd op

leuninghouders. Langs het trapgat op de verdiepingen is een houten

traphek geplaatst. De trappen worden éénmaal gegrond op de

bouwplaats aangeleverd en tijdens de afbouw als trap gebruikt. De

treden worden niet geplamuurd en niet geschilderd. De treden zijn niet

geschikt om te schilderen, maar zijn alleen geschikt om te bekleden,

bijvoorbeeld met vloerbedekking.

Op de overloop wordt een vlizotrap aangebracht doe toegang verschaft

tot de bergzolder.

Het aftimmerwerk rondom de kozijnen en verder waar nodig wordt

uitgevoerd in mdf aftimmerlatten.

In de onderstaande ruimten worden mdf plinten aangebracht. Deze

plinten zijn fabrieksmatig éénmaal in de kleur wit behandeld, de

bevestigingsmiddelen blijven in het zicht.

• woonkamer / keuken

• entree en overloop

• werkkamer/slaapkamers

18. Overige binneninrichting

De woningen worden standaard geleverd met een Siematic keuken met

apparatuur e.e.a. conform de tekeningen en de omschrijving in het meer-

en minderwerkprogramma. Bij de geselecteerde keukenshowroom kunt u

de standaard keuken bezichtigen. Tevens kunt u de standaard keuken

als meerwerk uitbreiden of een compleet andere keuken uitzoeken. In de

nieuwe keukenofferte wordt dan de standaard keuken verrekend. Indien

u niet kiest voor: de standaard keuken, een uitbreiding op de standaard

keuken of een compleet andere keuken via onze geselecteerde

keukenshowroom, kunt u de keuken laten vervallen. U ontvangt dan een

minderprijs voor de standaard keuken inclusief het standaard tegelwerk

zoals omschreven is in de prijslijst van het meer- en minderwerk. De

standaard aansluitingen worden dan conform de tekeningen afgedopt

geleverd.

Er worden geen losse kasten of andere binneninrichting in de woningen

aangebracht.

19. Schilderwerk

Het schilderwerk wordt onderverdeeld in buitenschilderwerk en

binnenschilderwerk.

a) Buitenschilderwerk:

Alle voorkomende houtwerken (buitenkozijnen, ramen, deuren e.d.)

worden afgewerkt met een dekkende verf volgens de voorschriften van

de fabrikant en volgens een door de architect vastgesteld kleurschema.

De kozijnen, ramen en deuren worden in de fabriek onder perfecte

omstandigheden voorzien van een verflaag. Op de bouwplaats hoeft

daarom nog maar éénmaal te worden afgeschilderd.


) Binnenschilderwerk op waterbasis:

De buitenkozijnen, ramen, deuren e.d. worden aan de binnenzijde

afgeschilderd in dezelfde kleuren als het buitenschilderwerk. De

binnendeuren, -deurkozijnen en plinten worden eveneens in wit

afgeschilderd. De trapbomen, de spillen en de traphekken worden

behandeld met een dekkende verf volgens de voorschriften van de

fabrikant in de kleur wit Ral 9010. De treden worden niet behandeld. De

trappen zijn daarom uitsluitend geschikt om te bekleden. De gordingen in

de verblijfs-, verkeers- en badruimten worden geschilderd. Het eventuele

aftimmerwerk wordt geschilderd in de kleur wit Ral 9010.

In verband met het milieu en de gezondheid van de schilders wordt verf

op waterbasis gebruikt. De kozijnen, ramen en deuren worden niet

geplamuurd, éénmaal geschuurd en éénmaal op de bouwplaats

geschilderd. Door de verf op waterbasis en de éénmalige afwerking op

de bouwplaats blijft de houtstructuur zichtbaar. Oneffenheden in het

schilderwerk zijn hierbij niet te voorkomen. Er wordt niet gekit, zodat

naadjes bij de glaslatten e.d. wel zichtbaar blijven. De verf heeft een

matte uitstraling.

20. Stukadoorswerk

Alle wanden van de verkeersruimten en verblijfsruimten worden

behangklaar (geschikt voor behangwerk) afgewerkt. De wanden zijn niet

geheel glad en kunnen kleine oneffenheden vertonen. De wanden in de

overige ruimten worden niet afgewerkt.

De plafonds van de verkeersruimten, verblijfsruimten, toilet- en badruimte

worden voorzien van wit structuur spuitwerk. Het plafond van de

technische ruimte op de verdieping is van gipsplaat en worden ook

voorzien van structuur spuitwerk. De overige plafonds en de dakplaten op

de zolder worden niet afgewerkt.

21. Vloerafwerking

Met uitzondering van de badkamer en de toiletten worden de ruwe

betonvloeren afgewerkt met een zandcementdekvloer van circa 50 mm

op de begane grond, 60mm op de 1 e verdieping en 50 mm op de zolder.

In de sanitaire ruimten (toiletten en badkamer) worden tegelvloeren

aangebracht. In de afwerkvloeren liggen onder andere de leidingen van

de centrale verwarming en de elektrische installatie weggewerkt. Boren,

spijkeren enzovoort in de afwerkvloer is daarom niet toegestaan, zie voor

meer informatie over de afwerkvloeren bij punt 9.

22. Tegelwerk

Het standaard tegelwerk in de sanitaire ruimten worden als volgt

uitgevoerd:

Wandtegels:

Vlakke geglazuurde wandtegels STS afmeting 25x40cm in diverse

kleuren:

• het toilet begane grond tot plafond

• het toilet verdieping tot plafond

de badkamer tot plafond

De wandtegels worden staand aangebracht en wit gevoegd.

Vloertegels:

Vlakke vloertegels Li Back afmeting 30x30cm in diverse kleuren:

• het toilet begane grond

• het toilet verdieping

de badkamer

De vloertegels worden recht aangebracht en grijs gevoegd. De

wandtegels worden niet strokend met de vloertegels verwerkt.

In de door ons geselecteerde tegelshowroom kunt u de standaard tegels

bezichtigen en tevens indien gewenst andere tegels uitzoeken. De

verrekenprijs voor het standaard tegelwerk is omschreven in de prijslijst

van het meer- en minderwerk.

Installaties:

23. Waterinstallatie

De koud- en warmwaterinstallatie wordt uitgevoerd volgens de geldende

voorschriften. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de

watermeter, geplaatst in de meterkast. Per woning worden de volgende

tappunten aangesloten op de koudwaterleiding:

• closetcombinatie en fonteinkraan in het toilet op de begane grond en

1 e verdieping;

• closetcombinatie in de badkamer;

• wastafelmengkraan in de badkamer;

• thermosstatische douchemengkraan in de badkamer;

• wasmachine aansluiting in de technische ruimte;

• gootsteenmengkraan in de keuken;

• voorzieningen t.b.v. de technische installaties in de technische ruimte.

Per woning worden de volgende tappunten aangesloten op de warmwaterleiding:

• wastafelmengkraan in de badkamer

• thermosstatische douchemengkraan in de badkamer

• thermosstatische badmengkraan in de badkamer

• gootsteenmengkraan in de keuken

De aansluitkosten op het waterleidingnet zijn in de koopsom inbegrepen.

24. Sanitair en kranen

De woningen worden voorzien van het volgende sanitair:

Toilet begane grond en 1 e verdieping:

Starck 3 wand-diepspoelcloset wit met Starck 3 closetzitting wit,

Geberit Duofix inbouwreservoir met Geberit Samba afdekplaat wit.

Starck 3 fontein 40x26cm wit met muurbuis chroom en Grohe Concetto

toiletkraan chroom.

Badkamer:

Starck 3 wastafel 60x45 cm wit met muurbuis chroom, Grohe Concetto

wastafelkraan met waste chroom en een spiegel 60x45 cm.

Grohe 1000 Cosmo douchethermostaatkraan chroom, een Grohe

Euphoris glijstangset 60 cm chroom en een Sealskin 195 draaikeur met

zijwand 90x90x195 cm, zilvermat profiel met helder glas.

Sealskin ligbad strak wit 180x80 cm, badafvoer met waste chroom en

een Grohe 1000 Cosmo badthermostaatkraan chroom.

Bovengenoemd sanitair volgens monster in de kleur wit wordt

aangesloten op de riolering in de opstelling volgens de

verkooptekeningen. In de geselecteerde sanitairshowroom (zie meer- en

minderwerkprogramma) kunt u het standaard sanitair bezichtigen.

De verrekenprijs voor het leveren van het standaard sanitair en de

standaard kranen is omschreven in de prijslijst van het meer- en

minderwerk. Indien u in de showroom het sanitair uitbreid of compleet

28

ander sanitair en kranen uitzoekt ontvangt u een offerte met verrekening

van het standaard sanitair.

25. Gasinstallatie

De woningen worden aangesloten op het openbare gasnet. Er word een

leiding binnen de woning aangebracht naar de opstelplaats van het

kooktoestel in de keuken.

De aansluitkosten op het gasleidingnet zijn in de koopsom inbegrepen.

26. Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en

verdeeld over diverse groepen. Voor de wasmachineaansluiting wordt

een aparte groep gereserveerd. De elektrische installatie wordt

uitgevoerd met aardlekschakelaars. De elektrische installatie wordt

uitgevoerd volgens het gemodificeerde centraaldozensysteem. De

buisleidingen, van kunststof, naar de schakelaars en wandcontactdozen

worden weggewerkt in de wanden en de vloeren met uitzondering van de

berging/garage en de zolder. Het schakelmateriaal en de

wandcontactdozen zijn van wit kunststof. De wandcontactdozen worden

uitgevoerd als inbouw met randaarde volgens bemonstering.

De hoogte van de schakelaars en wandcontactdozen is gerekend vanaf

bovenkant afwerkvloer:

• lichtschakelaars en wandcontactdozen keuken circa 1200 mm

• lichtschakelaars overige ruimtes circa 1050 mm

• wandcontactdozen overige ruimtes circa 300 mm

• (loze) leidingen (TEL en CAI) circa 300 mm

• wand- en buitenlichtpunt(en) circa 1800 mm

De gehele installatie zal aan de normen van het stroom leverend bedrijf

voldoen. De plaats en hoeveelheden van, lichtpunten, schakelaars en

wandcontactdozen zijn volgens NEN 1010, 5 de druk berekend, e.e.a.

volgens de verkooptekeningen.

De aansluitkosten op het elektriciteitsnet zijn in de koopsom inbegrepen.

Rookmelders

In de woning worden rookmelders toegepast. De plaats van de

rookmelders zijn op tekening aangegeven. De rookmelders worden op

het lichtnet aangesloten en voorzien van een batterij.

27. Telecommunicatie installatie, CAI-installatie en belinstallatie

Per woning bevinden zich in de meterkast de aansluitpunten voor de

centrale antenne-installatie (CAI) en het telefoonnet (TEL). In de

woonkamer wordt één CAI en één TEL aansluiting compleet met

bedrading geleverd en afgemonteerd. In slaapkamer 1 op de verdieping

worden twee loze leidingen aangebracht t.b.v. bijvoorbeeld CAI en TEL.

De woningen worden voorzien van een belinstallatie bestaande uit een

transformator, beldrukker en een deurbel. Nabij de meterkast wordt de

deurbel gemonteerd.


28. Verwarmingsinstallatie

De woningen worden voorzien van een warmtepomp installatie, type

WPF cool, dat ook kan koelen. Dit is overigens geen airco maar zorgt

voor beperkte koeling.

De warmtepomp met koude- en warmteopslag is een installatie die in de

zomer warmte opslaat in de grond en deze er in de winter weer uithaalt.

De werking is te vergelijken met die van een ‘omgekeerde koelkast’. In de

winter verwarmt u met de warmtepomp de woning. De installatie onttrekt

daartoe warmte aan de bodem.

Per woningen worden (naar verwachting) 5 boringen gedaan tot een

diepte van ongeveer 60 meter. In elk van die boorgaten wordt een

aardsonde geplaatst die aan elkaar gekoppeld worden.

Omdat de temperatuur van het water voor de verwarming lager is dan bij

een conventionele gasketel, spreekt men ook wel van een laag

temperatuur verwarming. Bij lage temperaturen ontstaan minder

verliezen en dus is er sprake van een hoger rendement. Om dat een

warmtepompinstallatie het beste werkt in combinatie met

vloerverwarming is de gehele woning is voorzien van vloerverwarming als

hoofdverwarming. De temperatuurregeling vindt plaats door een

kamerthermostaat. De warmtepomp wordt in de garage geplaatst, de 400

liter boiler wordt geplaatst in de technische ruimte op de 1 e verdieping.

De hieronder genoemde temperaturen moeten worden bereikt en

onderhouden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten

ramen en deuren en bij een buitentemperatuur en een gelijktijdig

optredende windsnelheid conform de ISSO-51.

• woonkamer / keuken / slaapkamers /

hobbykamer

20° C

• badkamer 22° C

• entree / overloop / toilet / berging 15° C

• zolder geen temperatuureis

Opmerking:

Het verbruik in het eerste jaar na de oplevering van de woning is niet

representatief voor het verbruik. Dit heeft te maken met het bouwvocht

wat zich nog in de woning bevindt en dat er eerst uit moet. Dit is

overigens ook het geval bij een conventioneel systeem met gasketel.

29. Mechanische ventilatie met warmteterugwinning

In de woningen wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem met

warmteterugwinning (WTW) toegepast. Daarmee wordt de verse

buitenlucht mechanisch ingeblazen en de verbruikte binnenlucht wordt

mechanisch afgevoerd. Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde lucht

teruggewonnen en gebruikt om de verse buitenlucht een aantal graden

op de warmen voordat deze in de woning wordt ingeblazen. Het gebruik

van een WTW installatie levert een positieve bijdrage aan het milieu en

zorgt voor een lagere energieprestatie coëfficiënt.

In de technische ruimte op de 1 e verdieping wordt de WTW unit

geplaatst. De installatie mag niet worden uitgeschakeld.

De WTW unit is een Stork WHR 950 luxe rf met een draadloze

radiografisch bedieningspaneel. Deze unit is voorzien van een 100%

bypass, dat houdt in dat het mogelijk is om in de zomer de woning met

nachtlucht te ventileren, zogenaamde vrije koeling. Deze bypass wordt

automatisch gestuurd volgends de ingestelde temperatuur.

Bij dit systeem worden geen ventilatieroosters in de gevel en/of kozijnen

aangebracht omdat anders het systeem in onbalans wordt gebracht. In

alle verblijfsruimten worden inblaasventielen aangebracht en in de

badkamer, toilet, keuken en nabij de opstelplaats van de wasmachine

worden afzuigventielen aangebracht. Deze opbouw ventielen zijn ter

indicatie op de tekeningen aangegeven, de exacte posities kunnen

afwijken. Op dit systeem mag beslist geen motorwasemkap worden

aangesloten. In de keuken zal een motorwasemkap moeten worden

aangebracht met een rechtstreekse afvoer naar buiten.

De WTW unit is uit te breiden met een Comfortunit Artic, dit zorgt ervoor

dat het wooncomfort tijdens warme dagen aanzienlijk verbetert wordt. De

unit wordt boven op de WTW unit geplaatst en zorgt voor afkoeling en

ontvochtiging van de toevoerlucht bij warme dagen. Deze unit wordt niet

standaard bij de woning geleverd maar is een optie in de meer-

/minderwerklijst.

Het is belangrijk dat u de filters in de unit en de ventielen in het

plafond regelmatig schoon maakt. Het onderhoud van de unit kunt u

bijvoorbeeld gelijktijdig met het onderhoud van de cv-ketel laten

uitvoeren. Tevens is belangrijk om, net als in een huis zonder dit

systeem, de verblijfsruimten regelmatig te luchten middels het

openzetten van een raam of deur.

De leidingen van de mechanische ventilatie voor de verdieping lopen

over de zoldervloer en blijven in het zicht.

30. Wijzigingen en voortgang de bouw

De woningen worden gebouwd conform het Bouwbesluit, gemeentelijke

bouwverordening etc., zoals deze twee maanden voor de aanvraag van

de bouwvergunning golden.

De exacte uitvoering van bepaalde details en installaties wordt bij de

verdere uitwerking van het project bepaald. Dit kan wijzigingen ten

opzichte van de verkooptekeningen en de omschrijving tot gevolg

hebben. Middels de nieuwsbrieven die tijdens de bouw zullen worden

verzonden wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Van de Grift Bouwbedrijf is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in

het bouwproject aan te brengen, waarvan noodzakelijkheid bij de

uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan: waarde,

uiterlijk en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen

der partijen enig recht geven op verrekening van meerdere of mindere

kosten. Bij opgegeven afmetingen en kleuren zijn afwijkingen

voorbehouden.

Middels nieuwsbrieven wordt u tijdens de bouw op de hoogte gehouden

van allerhande zaken zoals wijzigingen tijdens de bouw en de voortgang

van de bouw. Tevens worden kijkdagen op de bouwplaats

georganiseerd.

29


Afwerkstaat

Omschrijving Vloer Wand Plafond Diversen

BEGANE GROND

Entree geen afwerking

(zandcementdekvloer)

geen afwerking (behangklaar) structuur spuitwerk - trap

- radiator

- deurbel

- matrand

- rookmelder

- elektra volgens tekening

Meterkast geen afwerking geen afwerking geen afwerking - elektrische installatie inclusief

groepenkast

- gasmeter inclusief hoofdkraan

- watermeter inclusief hoofdkraan

- CAI en TEL aansluiting

- transformator belinstallatie

Toilet vloertegels volgens

monster afmeting

300x300mm grijs

gevoegd

Woonkamer/

Keuken

geen afwerking

(zandcementdekvloer)

Garage geen afwerking

(zandcementdekvloer)

VERDIEPING

Slaapkamer 1 geen afwerking

(zandcementdekvloer)

Slaapkamer 2 en 3 geen afwerking

(zandcementdekvloer)

Hobbykamer geen afwerking

(zandcementdekvloer)

Badkamer vloertegels volgens

monster afmeting

300x300mm grijs

gevoegd

Technische ruimte geen afwerking

(zandcementdekvloer)

Overloop geen afwerking

(zandcementdekvloer)

ZOLDER

Zolder geen afwerking

(zandcementdekvloer)

wandtegels volgens monster afmeting 250x400mm

kleur wit en wit gevoegd, betegeld tot plafond

structuur spuitwerk - sanitair en kranen volgens de omschrijving in de verkoopbrochure, het meer- en minderwerkprogramma en de verkooptekeningen

- afzuigventiel (mechanische ventilatie met warmteterugwinning)

- elektra volgens tekening

geen afwerking (behangklaar) structuur spuitwerk - radiatoren

- kamerthermostaat

- aansluitpunt TEL en CAI bedraad en afgemonteerd

- inblaasventielen (mechanische ventilatie met warmteterugwinning)

- elektra volgens tekening

- afzuigventielen (mechanische ventilatie met warmteterugwinning) met standen schakelaar

- koud- en warmwater, gasaansluiting, riolering

- loze elektraleiding voor een boiler/vw en kooktoestel

geen afwerking geen afwerking - elektra volgens tekening opbouw

geen afwerking (behangklaar)

geen afwerking (behangklaar)

geen afwerking (behangklaar)

wandtegels volgens monster afmeting 250x400mm

kleur wit en wit gevoegd, betegeld tot het plafond

structuur spuitwerk - radiator

- inblaasventielen (mechanische ventilatie met warmteterugwinning)

- elektra volgens tekening

- aansluitpunt TEL en CAI

structuur spuitwerk - radiator

- inblaasventielen (mechanische ventilatie met warmteterugwinning)

- elektra volgens tekening

structuur spuitwerk - radiator

- inblaasventielen (mechanische ventilatie met warmteterugwinning)

- elektra volgens tekening

structuur spuitwerk - sanitair en kranen volgens de omschrijving in de verkoopbrochure, het meer- en minderwerkprogramma en de verkooptekeningen

- afzuigventiel (mechanische ventilatie met warmteterugwinning)

- radiator(en)

- elektra volgens tekening

geen afwerking geen afwerking - cv-ketel

- mechanische ventilatie met warmteterugwinning unit

- opstelplaats wasmachine met wasmachineaansluiting

- opstelplaats wasdroger

geen afwerking (behangklaar) structuur

spuitwerk

- elektra volgens tekening

- rookmelder

- vlizotrap

geen afwerking (behangklaar) geen afwerking - elektra volgens tekening

Materialen en kleuren (onder voorbehoud)

Onderdeel

Materiaal Kleur

gevels metselwerk rood-bruin

voeg terugliggende voeg grijs

raamdorpelstenen keramisch boerengrauw

dak keramische dakpan (OVH) blauwgesmoord

(antraciet)

overstek dakplaat multiplex gebroken wit

goten zink naturel

hwa kunststof grijs

kozijnen hout gebroken wit

ramen/deuren hout donkergroen

gevelbetimmering hout dondergroen

More magazines by this user
Similar magazines