Glimmer'lei november 2012 - Glimmen

glimmen.net

Glimmer'lei november 2012 - Glimmen

30

dit jaar Dorpskrant voor jaar

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

30e jaargang – nummer 10 – DECEMBER 2012

Kerst in de winter van het jaar 1612

door Jitske Bruinenberg

Het gebeurde 400 jaar geleden in Glimmen, toen

we nog heel strenge winters hadden. Het is een

boze, ijzige winternacht en alles ligt onder een

dikke sneeuwlaag verborgen. De dagen zijn kort

en al midden op de middag wordt het schemerig.

In die tijd zijn er vele gevaren: felle vrieskou en

sneeuwstormen... en wolven soms. Maar de mensen

die hier woonden zijn aan al deze dingen wel gewend.

De open beekdalen... het grote stille Noordlaarderbos

en Appèlbergen... hoofdwegen en landweggetjes...

Groningen en Zuidlaren en boerendorpjes als

Noordlaren en Glimmen... alles dik onder de sneeuw.

Dan moet je met sleden of ski’s naar school, naar

de kerk, naar de stad om te inkopen te doen of op

bezoek bij familie.

Een Glimmense boer spant zijn paard voor de slee om

zo’n tocht naar Zuidlaren te maken. Hij gaat dingen kopen

voor Kerstmis, want in zijn eigen dorpje kan dat niet.. Zijn

vrouw staat bij hem en helpt met het inspannen van het

paard. Het paardje trappelt van ongeduld. “Waar wil je

de boodschappen in doen?” vraagt zijn vrouw. De man

krabt zich eens achter de oren, terwijl hij zijn gezicht

vol rimpels trekt. “Drommels, dat zou ik bijna vergeten.

Goed dat je het zegt moeder. De kist van verleden jaar

hebben we niet meer. Zou ik de regenton nemen? Die

gebruiken we toch voorlopig niet meer.” “Welja,” zegt de

vrouw. “Neem de ton mee. Wacht, ik zal je helpen om

hem op de slee te krijgen. Zul je er om denken dat je voor

donker weer thuis bent? Laat me nou niet ongerust over

je hoeven te worden.” “Je moet niet zo gauw ongerust

zijn,” lacht de man. “Natuurlijk ben ik voor donker thuis!

Zover is het toch niet! Dan steken we alle kaarsjes aan en

gaan we kerstfeest vieren rondom de boom. Wat zullen de

kinderen blij zijn. Ik verheug me er echt op!”

Vlug springt de man op de slee en voort gaat het over

de harde glinsterende weg in de richting van Zuidlaren.

“Het is maar goed,” zegt de man, “dat ik de regenton heb

meegenomen. Daar doe ik al die boodschappen makkelijk

in en dan hoef ik niet bang te zijn dat er op de terugweg

iets uitvalt.” De man knalt vrolijk met zijn zweep. Hij voelt

zich erg gelukkig!

In Zuidlaren is het druk, maar met de boodschappen gaat

het vlot. De boer merkt het wel dat de mensen lachen

om die grote regenton, maar hij lacht zelf vrolijk mee. “Ja

man,” zegt hij tegen de bakker, bij wie hij het laatst komt,

“Ik moet er nog een heel eind mee rijden en ik moet er

niet aan denken dat ik wat zou verliezen.” “Ja, en voor

de wolven is mijn Zuidlaarderbol veel te goed!” grapt de

bakker. Nu kijkt de man opeens heel ernstig en strak.

“Met de wolven moet je niet spotten!”zegt hij. “Ben je ze

wel eens tegengekomen op de weg?” “Nee, gelukkig

niet!” “O, zo. Nou, ik wel en dat was geen grapje, dat kan

ik je wel zeggen.” De boer moet haast maken om thuis te

komen. Hij haalt zijn verkreukelde boodschappenbriefje

te voorschijn. Alle dingen zijn doorgestreept: dat is dus

in orde. En voor moeder, die zichzelf altijd vergeet zitten

nog drie extra pakjes in de ton. Daarover heeft hij nog het

meest plezier. Wat zal ze kijken!

Hij kijkt naar de klok van de kerktoren en bekijkt daarna

bezorgd de lucht. De zon is allang weggetrokken. Er

komen grauwe wolken aandrijven. Brengen die nog meer

sneeuw misschien? Het zal vandaag nog vroeger donker

zijn dan anders. “We gaan gauw naar huis, Bles. Thuis

krijgen we wel weer eten en drinken, wat jij!” Voort gaat

het nu weer over de witte straten. In draf Zuidlaren uit,

de grote witte eenzaamheid in. Daar in de verte ziet hij al

het Noordlaarderbos als een hoge, donkere muur. “Vort

Bles! Vort! Achter dit bos ligt Appèlbergen en daarachter

ligt ons dorp Glimmen. Daar is het huis met moeder en

Glimmer’lei - December 2012 1


de kinderen. Daar gaan we kerstfeest vieren. Het bos is

gevaarlijk als het nacht is. Maar we halen het nog wel. Als

jij je best maar doet. Vort, Bles!” ‘t Paardje gaat in stevige

draf. Het open witte sneeuwveld door, het grote stille bos

in. De man heeft het gevoel dat achter hem een grote deur

dichtvalt nu hij het bos inrijdt. Het is al donker tussen de

stammen van de bomen.

Kan het ergens zo geruisloos en geheimzinnig zijn als in

een groot Drents sneeuwbos? Het lijkt of er iets tegen

je spreken wil en toch is er geen stem! Er breekt een

tak door de zware sneeuw. De sneeuw glijdt met scherp

geritsel omlaag. Plotseling rilt de man op zijn slee. Hij rilt

niet van de kou deze keer. Er is iets in het donkere bos,

iets dat hij niet kan verklaren. Was hij maar vast thuis!

“Kom Bles, laat zien wat je kunt. Ik wil kerstfeest vieren

met moeder en de kinderen. Doe je best Bles, dat we

gauw het bos uit zijn! Het is hier niet pluis!”

Wat is dat daar... aan de kant van de weg? Een klein

zwart ding, dat langzaam voortbeweegt. Wat kan het zijn?

“Vort Bles! Snel er langs!” De zweep knalt, strak staan

de teugels. De slee schiet het zwarte ding voorbij. Even

kijkt de boer opzij, naar beneden. O, ‘t is een oude vrouw.

Een heel oud en arm, kromgegroeid vrouwtje. Tijdens

het voorbijrijden kijkt de boer even. De oude vrouw kijkt

naar de slee met smekende ogen. “Nou, die is vast niet

goed wijs,” zegt de boer tegen de paardenrug. “Die is

stapelgek, kun je wel zeggen. Weet dat oude mens niet

dat er wel eens wolven zijn in deze bossen? Wie gaat er

nu tegen de avond het bos in. Nou ja, moet ze zelf ook

maar weten. Ik heb er niks mee te maken. Vort Bles, we

gaan gauw naar huis, kerstfeest vieren!”

2

Koud hè!

De winter komt er weer aan,

dus tijd om onze buitenvrienden

weer een pootje te helpen…

Bij ons alweer allerlei soorten

wintervoer en toebehoren…

En natuurlijk hét adres voor

sneeuwschuivers, strooizout,

kerstzegels, kerstpost

en dergelijke…

Tot ziens bij:

TEVENS POSTNL-POSTKANTOOR

Kerstfeest? De boer schrikt opeens voor het woord dat

hij de laatste dagen al zo vaak heeft gebruikt. Kerstfeest,

kerstfeest. Iedereen zegt het tien, twintig keer op een

dag. Je denkt er haast niet meer bij. Kerstfeest vieren?

Wil jij kerstfeest vieren? Jij, die een arm, weerloos oud

vrouwtje wilt laten verscheuren door de wolven?! Wou jij

kerstfeest vieren? “Ho!” roept de boer opeens luid tegen

zijn paard. Hij schrikt van zijn eigen stem, die schalt door

het bos. Meteen trekt hij zo hard aan de teugels, dat het

beestje ook schrikt. Zijn hoeven glibberen over de gladde

weg. ‘t Gooit de kop wild achteruit. “Ho Bles! We moeten

keren, jong! We moeten dat oude mensje oppikken. Zó

kan ik geen kerstfeest vieren!” Dan gaat het snel terug tot

waar het mensje nog strompelt in de sneeuw. Verrast kijkt

ze de boer aan, die bij haar halt houdt. “Stap op,” zegt hij

kortaf. “Stap gauw op de slee. Onderweg kun je me wel

vertellen waar je heen wilt.”

‘t Oude vrouwtje gaat zitten. “Baas, baas, wat ben ik

je dankbaar... Wat ben ik je dankbaar!” Ze trekt haar

doek vaster om de magere schouders en vertelt dat ze

naar haar kleindochter op weg is, die heeft een kindje

gekregen... Maar geld om zich te laten rijden heeft ze niet.

En ze heeft niemand anders op de hele wereld dan die

ene kleindochter. “Wat een stakker,” denkt de boer. “Nou

ja, ze zit nu tenminste veilig in de slee.” “Vort Bles! Zie je

wel hoe donker het tussen de stammen wordt? We zijn

veel tijd kwijtgeraakt en dat halen we niet zo gemakkelijk

weer in!” Weer rilt de boer. Hij geeft zijn paard nog een

tikje met de zweep. Waren ze het bos maar uit! Buiten op

de vlakte is het lichter!

Plotseling komt er, boven het geluid van sneeuw en wind

uit, een hoge, langgerekte toon dichterbij. Uit de diepste

diepte van het bos komt die toon. Man, vrouw en paard

horen hem tegelijkertijd. Ze krimpen ineen. Wat ze horen

is het geluid van wolven die een achtervolging beginnen.

Wolven! Wolven! Een groep hongerige, bloeddorstige

wolven! “Vooruit Bles! Vooruit! We moeten kerstfeest

vieren thuis met moeder en de kinderen! Ze wachten op

ons, Bles! Ze kijken naar ons uit!” Nog nooit heeft het

kerstfeest hem zo wonderlijk geleken als nu, nu hij het

misschien wel nooit meer vieren zal! Nooit meer, omdat

hij dood in het bos zal liggen... dood en verscheurd...

door wolven verscheurd. Een scherp wolvengejank komt

dichterbij. Geen dier in de wildernis loopt zo snel als een

hongerige wolf in een troep. ‘t Grootste en wreedste

gevaar van de eenzame sneeuwbossen komt snel als de

wind dichterbij! Eigenlijk is het de schuld van het oude

vrouwtje dat ze nu door de wolven worden overvallen.

Háár schuld, dat ze tijd zijn kwijtgeraakt. Háár schuld, dat

het paard nu langzamer loopt door de dubbele vracht.

Waarom is hij ook zo dom geweest? Waarom heeft hij al

die kostbare minuten verknoeid?!” Vort Bles! Vort! Ik sla

je met de zweep! Ik ransel je... Ik móet thuiskomen!”

In het dichte onderhout beginnen bevroren takken te

kraken. Vurige ogen glinsteren groenachtig tussen de

stammen, open bekken, tongen hangen naar buiten.

“Vort dan toch Bles, vort! Het gaat om ons leven!”

Een zweepslag knalt door de koude lucht. Maar ‘t was

niet nodig geweest. Het paard heeft de doodsvijand al

geroken. Met wijd open gesperde neusgaten en rollende

ogen rent het voorwaarts, trillend over zijn hele lijf. Wat

kan er nog gedaan worden om het leven te redden? “De

pakjes!” roept de boer tegen de oude vrouw. Zijn stem is

schor van ellende. “Haal de pakjes uit de ton! Gooi ze één

voor één naar de wolven. Misschien houdt het ze tegen. ‘t

Kan ons redden!”

December 2012 - Glimmer’lei


“Ja baas, ja, ik zal het doen.” Haar bevende handen

voelen al in de ton. Een groot vierkant pak... ‘t Rammelt.

De blokkendoos, weet de boer. Daar gaat het pak al,

midden tussen de wolven. Die blijven staan... verdringen

elkaar... Ze ruiken de mensenlucht en scheuren woest het

papier uit elkaar. Ze zetten hun sterke roofdiertanden erin,

maar... ‘t Is bedrog! En verder holt de hongerige troep...

de warme lucht van mensen en een paard in de neus...

Ze naderen dichter en brutaler dan zo-even. Een tweede

pak vliegt uit de slee... daarna een derde... een vierde.

Speelgoed, een brood, koek, kerstboomkaarsen... Ieder

pakje geeft een kans op redding.

“Vort Bles! Vort!” Brutaler en brutaler worden de wolven.

‘t Is net of ze merken, dat het paard moe wordt. Hun

bekken hangen open... hun ogen blikkeren... hun keel

stoot hijgende geluiden uit... Het is of ze weten, dat ze

het gevecht zullen winnen. Een dubbele vracht! De man

moet er steeds aan denken. ‘t Hamert in zijn gloeiende

kop. Een dubbele vracht... een dubbele vracht... Het is

haar schuld... haar schuld. Als ik niet had hoeven terug te

rijden... haar schuld... haar schuld. Plotseling komt er een

vreemde gedachte bij hem op. Een gedachte om koud

van te worden, maar toch... de gedachte laat hem niet

los: Ik gooi dat wijf eraf! Laten de wolven haar opvreten!

In de tijd dat ze met haar oude botten bezig zijn ben ik

gered. Zij heeft niemand meer op de wereld! Ik heb vrouw

en kinderen! Ze wachten op me. Ik moet thuis kerstfeest

vieren! Kerstfeest vieren?! Jij?! Wou jij thuis kerstfeest

vieren?! Als je eerst een arm oud mens hebt vermoord?

“Nee, nee! schreeuwt de man plotseling het bos in. “Nee,

nee, nee!!”

Maar de wolven komen steeds dichterbij. En er zijn er

zoveel. En de ton is leeg, tot op de bodem. Sneller dan

de wolven schieten de gedachten door het hoofd van

de boer. Alle slechte gedachten zijn nu verdwenen. Hij

denkt in zichzelf: “Ik moet het doen, maar... het is zo

moeilijk!” Nu zitten de wolven vlak achter de slee. Eén van

de ondieren waagt een sprong, maar schrikt nog terug.

“Neem de teugels, “ zegt hij plotseling tegen de oude

vrouw. “Hier, hou stijf vast! Bles weet de weg.” “Baas,

baas... wat ga je nou beginnen? De man luistert niet meer.

Hij staat rechtop in zijn slee. Nu neemt hij de lege ton en

slingert hem met zijn sterke armen eruit... op de weg...

Dan springt hij zelf uit de slee, grijpt de ton, kruipt erin en

zet de ton over zich heen. ‘t Gaat zo snel! De wolven zijn

even teruggedeinsd, voor een ogenblik. Nu echter ruiken

ze de warme mensenlucht binnen in de ton. Ze verdringen

elkaar, ze krabbelen en snuiven en janken van de honger.

Binnen in zijn donkere gevangenis hoort de man de

dieren bezig; hij ruikt hun adem door de duigen heen.

In doodsangst klemt hij de wanden van de ton tegen

de grond. Zijn handen bloeden ervan. Wat hindert het!

Als hij maar het leven eraf mag brengen. Laat me veilig

thuiskomen, denkt hij. Laat er een wonder gebeuren!

‘t Paard is inmiddels op hol geslagen. ‘t Loopt zoals het

nog nooit gelopen heeft; de slee schudt en bonkt achter

hem aan, het paard merkt het niet. Een poosje nog klemt

de oude vrouw in doodsangst haar magere handen om

de teugels. Dan kan ze niet meer. De teugels glippen haar

uit de handen. Ze zakt ineen op haar bank en valt flauw.

De spanning is teveel voor haar geweest. Ze voelt niet

dat haar hoofd heen en weer bonkt tegen de harde bank.

Ze weet niet meer van de boer, die voor háár van de slee

sprong. De slee met zijn vreemde last nadert het dorp...

het paard rent maar door. In het dorp staat de moeder

met haar vier kinderen midden op de weg. Bezorgd

kijkt ze naar de lucht, die sneeuwstorm voorspelt. Dan

tuurt ze weer in de richting van Appelbergen, dat een

donkere blauwzwarte muur lijkt. Een buurman heeft haar

gewaarschuwd; er zijn wolvensporen gevonden... een

paar dagen geleden... Ver weg... zeker... maar wolven zijn

zo vlug en de strenge winter heeft ze hongerig en wreed

gemaakt.

“Komt vader nog niet, moeder?,” vraagt het kleine meisje.

“Nee liefje, nog niet. Maar straks hoor! Straks komt vader

thuis met de slee!” “En dan gaan we kerstfeest vieren,”

zegt Johan. “Fijn joh, alle kaarsjes aan... en dan zingen

en koek eten... hè moeder?” “Zingen?” denkt de vrouw

wanhopig, “en kerstfeest vieren?” ‘t Is allemaal zo ver

weg... ze is bezorgd om haar man... om de wolven... om

het donker en de sneeuwstorm. Er is gevaar! Ze voelt

het duidelijk. Ze wringt haar handen. “Daar, daar!” Daar

komt de slee. “Moeder, kijk dan, daar komt vader! Zie die

oude Bles eens draven!” Het lijkt de moeder een wonder.

‘t Is alsof de zon door de wolken breekt. “Vader, vader!”

juichen de kinderen. Daar is Bles al. ‘t Schuim druipt hem

van zijn bek. Zijn ogen draaien wild en hij beeft over al

zijn leden. “Vader! Vader!” Maar... in plaats van een grote

sterke vader zit daar een oude, gebogen vrouw in de slee,

die verward rondkijkt. Moeder schudt het oude vrouwtje

ruw bij de arm. De buren komen naar buiten en dringen

om de slee, vragen wat er toch is.

“Vertel op! Wat is er met mijn man gebeurd? Mens, zeg

dan toch wat! Je kunt toch zeker wel praten?” Bevend

en onverstaanbaar haast komen de woorden: “Je man...

ginds in het bos... in de ton... de wolven... de wolven...”

Dan zakt het oude vrouwtje terug, bewusteloos. De

inspanning is teveel voor haar geweest. Een paar

buurvrouwen tillen haar uit de slee, nemen haar mee

in huis. Maar de moeder weet al genoeg. Ze ziet hoe

de buren weghollen om hun geweren te halen en ook

harken, schoffels en knuppels. Ze ziet hoe flink Johan

het vermoeide paard uitspant en het naar de stal brengt.

Hij legt een deken over de bezwete rug van Bles en komt

dan weer naast zijn moeder staan. Hij begrijpt al zo veel.

Hij begrijpt dat zijn vader iets heel dappers heeft gedaan.

Iets, dat hem misschien wel het leven kost!

De mannen hebben één van hun uitgeruste paarden voor

de slee gespannen en zijn in vliegende vaart weggereden,

het donkere Appelbergen tegemoet. Ze verdwijnen in een

wolk van sneeuw. ‘t Wachten duurt lang als het gaat om

dood of leven. Medelijdende buurvrouwen komen naar

Glimmer’lei - December 2012 3


uiten en proberen haar te troosten. Moeder schudt haar

hoofd. Niets zeggen... niets zeggen nu! Alleen maar stil

zijn en wachten... en hopen op redding. En eindelijk... ja...

er gebeuren nog wel wonderen! Eindelijk komt de slee

weer aangereden. Handen zwaaien. Dan stapt de boer

uit; wankelend, gewond en doodvermoeid, maar hij leeft!

Gelukkig! “Vader! Vader!” roepen de kinderen weer. Hij

glimlacht vermoeid.

Díe dag niet meer, maar de vólgende zitten ze allemaal

om de kerstboom. Een paar kaarsjes steken er in:

overgebleven van verleden jaar, die nog geen half uur

zullen branden. De mooie nieuwe liggen ergens in het

sneeuwbos... of in een wolvenmaag. Maar... aan wolven

wordt nu niet meer gedacht. Cadeautjes zijn er nu ook niet

en het middagmaal was een eenvoudige stamppot. Maar,

ook al ontbreekt aan dit feest van alles, een gelukkiger

kerstfeest dan dit hebben ze nog nooit gevierd!

Sinterklaas waait Paviljoen te

Glimmen binnen

Door Marjolein Dresden-Hommes

Het is zondag 25 november. Nietsvermoedend op de

fiets even naar het Paviljoen voor een rustig kopje

warme chocolademelk met slagroom. Het waait heel

erg hard en we moeten ons aan ons stuur vastgrijpen

om niet het bos in te waaien. De kinderen vliegen bijna

met hun fiets naar het Paviljoen. Vreemde tocht! Daar

aangekomen zijn er veel meer kinderen en ze beweren

4

allemaal dat Sinterklaas zal komen. De beste man was

gister al in Glimmen dus ik geloof er niets van. Bovendien

kan die oude heer toch niet door deze storm heen het

bos in gestuurd worden. Onverantwoord zou dat zijn.

We gaan naar binnen en voor in het weet klinkt het lied

‘Sinterklaasje kom maar binnen’. Alle kinderen zingen

mee en het Paviljoen zit bomvol. Ik geloof dat ik het wel

kan vergeten met dat rustige bakkie chocolademelk met

slagroom. Sinterklaas grijpt buiten zijn mijter vast, de

Pieten houden hun veren bij elkaar en ondersteunen de

Sint. Ze trotseren de storm en komen inderdaad gewoon

het Paviljoen binnen. Het feest barst los en Sinterklaas

en zijn Pieten hebben de grootste pret evenals de

kinderen (en de grote mensen moet ik toegeven). Nog

niet bekomen van de losgebarsten gekte sta ik een paar

uur later weer buiten in de wind met allerlei wapperende

cadeautjes en zakken vol pepernoten. Jammer van de

chocolademelk met slagroom die ik door de drukte nu zelf

ook vergeten ben. Ontzettend leuk dat het Paviljoen dit

afspraakje met Sinterklaas geregeld heeft en dat je hier

spontaan binnen kunt vallen; alle kinderen zijn welkom bij

Sinterklaas zo zie je maar weer.

ALV IJsvereniging Glimmen

Op 16 januari 2013 om 19.30 uur is er in de Groenenberg

de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van

IJsvereniging Glimmen.

De ijsvereniging is altijd op zoek naar enthousiaste

mensen die mee willen helpen om o.a. een nieuw clubhuis

te verwezenlijken. Wees allen van harte welkom op de

ALV!

Kees van Halteren, voorzitter

December 2012 - Glimmer’lei


Kerkdiensten

Protestantse Kerk

Noordlaren Glimmen

December 2012:

23 10.00 Trefpunt Ds.A Hekman

19.00 Trefpuntkerk Cantorij met kerstcantate

24 Bartolomeus kerstnacht

22.00 Ds. A.P Oosting

25 10.00 Trefpunt Ds.R.Fortuin Kerst cantorij

30 10.00 Trefpunt Ds. H de Wijk

31 Trefpunt oudjaar

19.30 Trefpunt Ds. A.P Oosting

Januari 2013:

1 10.00 Trefpunt nieuw jaar

6 10.00 Trefpunt Ds. A. Hekman

13 10.00 Bartolomeus Ds A.P Oosting H.A

20 10.00 Trefpunt Ds.V Gemert cantorij

19.00 Trefpunt Kerstcantate door cantorij

27 10.00 Trefpunt Ds A.P Oosting doopdienst

Nieuw in het Quintusbos.

De opknapbeurt van de eendenkooi

in het Quintusbos is helemaal

klaar. Het opschonen en vrijmaken

van de vangarmen en de centrale

“plas” was al een tijd geleden

gebeurd. Je kan nu weer goed

zien hoe de eendenkooi er uit

gezien moet hebben. Een paar

weken geleden was er ineens weer

activiteit in het bos: busjes, werklui,

aanhangwagens. Er is een betonnen

fundament gestort en daarna zijn

platen cortenstaal geplaatst: het loop- en zit-kunstwerk

is klaar als kroon op het werk. Je kunt als wandelaar nu

TOTALE HAARVERZORGING

dames- en herenkapsalon

Rijksstraatweg 38 Glimmen, tel. (050) 406 30 69

via de “vangarm”

aan de noordzijde

de kooi in en dan

lopend over het

kunstwerk met

een bocht de

voormalige plas

in. Je eindigt

bij de fraai

uitgesneden

teksten zoals te zien op bijgaande foto’s.

En zitten en rustig rondkijken op de rand kan ook heel

goed.

Tot slot:

Voor wie het nog

niet gezien heeft op

de naastgelegen

speelweide: er staat

een hele grote en

zware picknick bank,

een prachtig ding.

Het weer is nu niet

echt geschikt maar

vanaf volgend voorjaar

wordt dit een geliefde plek voor ons Glimmenaren om uit

te rusten, te picknicken, een kinderfeestje te houden of

om een buitenvergadering te houden. Of wat we nog maar

meer kunnen bedenken…

Verkeersoverlast in Glimmen

Laat uw stem horen op 15

januari!!

Onlangs heeft een zogenaamd Ronde Tafel Gesprek

plaatsgevonden over het nieuwe Gemeentelijk Verkeer

en Vervoer Plan (GVVP) van de gemeente Haren.

Voor het gesprek waren een gemeenteraadslid van

elk van de zeven fracties, diverse deskundigen en

vertegenwoordigers van belangengroepen uitgenodigd.

Namens Plaatselijk Belang Glimmen nam Frans Somers

aan het gesprek deel.

Glimmen is vooral bezorgd over de enorme

verkeersdrukte op de Rijksstraatweg (RSW); in totaal gaat

het om ca. 8.500 voertuigen per dag. De RSW wordt in

H.P. Steenhuis, meer dan maatgevend

in piano’s en vleugels

Door jarenlange ervaring, vakbekwaamheid en volledige dienstverlening op het gebied

van piano’s en vleugels kunnen wij een goed advies geven en goede kwaliteit leveren.

De diensten die wij aanbieden zijn:

Stemmen - Onderhouden - Verhuren - Repareren - Restaureren - Intoneren - Transport

H.P. Steenhuis is tevens exclusief leverancier van Steinway & Sons.

Kom eens langs in onze toonzaal, waar u naar hartelust diverse piano’s

en vleugels kunt beoordelen op o.a. aanslag en klankkleur.

H.P. Steenhuis is o.a. dealer van:

Glimmer’lei - December 2012 5


toenemende mate gebruikt door zwaar vrachtverkeer,

dat het Julianaplein in Groningen wil omzeilen. Het

gaat hier met name om (vuil-)containers (veelal met

aanhang), tankwagens en ander zwaar vrachtverkeer.

Deze verkeersstroom leidt tot een forse geluidsoverlast,

trillingen, mogelijke beschadigingen aan huizen en

onveiligheid, met name voor overstekende kinderen.

In het vorige GVVP (van 2005) worden de volgende

beleidsuitgangspunten prominent genoemd:

• Het Harens wegennet heeft geen functie voor niet-

Harens verkeer.

• Ontmoedigen van doorgaand verkeer.

Tot groot ongenoegen van vele Glimmenaren is tot nu toe

echter vrijwel niets aan deze uitgangspunten gedaan.

In het nieuwe GVVP van 2012 worden de uitgangspunten

vrijwel letterlijk herhaald (pagina 117). Er worden daarom

een aan flink aantal maatregelen aangekondigd om

met name het doorgaande vracht- en ander verkeer te

ontmoedigen, zoals

• aanleg van rotondes op de kruisingen van de

Rijksstraatweg met de Dr. Ebelsweg en met de

Zuidlaarderweg;

• verbeteren van oversteekvoorzieningen;

• visuele versmalling rijbaan;

• aanpak onveilige locaties.

Tijdens het gesprek werden door Plaatselijk Belang

Glimmen twee zaken sterk benadrukt. In de eerste plaats

vragen we ons af of deze maatregelen wel voldoende

helpen. Rotondes bijvoorbeeld zijn alleen effectief als ze

zo smal zijn dat ze bijna niet te nemen zijn door met name

vrachtwagens met aanhang.

De grootste zorg is echter of het ook deze keer niet weer

bij mooie woorden blijft. De meeste aanwezige raadsleden

gaven volmondig toe dat er met het GVVP 2005 op dit

gebied weinig gebeurd is.

Het nieuwe GVVP wordt in januari eerst in een openbare

raadscommissievergadering op 15 januari 2013

besproken, waarna definitieve besluiten worden genomen

in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari. PB

Glimmen zal bij deze beraadslagingen zeker aanwezig

zijn en ook gebruik maken van spreekrecht. Andere

inwoners van Glimmen worden ook van harte voor deze

vergaderingen aangemoedigd om zodoende onze stem

goed te laten horen! De Glimmer`lei houdt u op de hoogte.

Kaboutertjes gezocht!

Door Marjolein Dresden-Hommes

Hebt u ze wel eens gezien? Die kaboutertjes uit Glimmen?

Je moet goed kijken, dan kom je er soms één tegen.

Kaboutertjes zijn heel erg sterk, of juist heel erg slim. Er

6

zijn dikke, grote, kleine, dunne, oude, jonge, lieve, stoute

en nog veel meer kaboutertjes. Kaboutertjes vinden het

leuk om van alles te regelen en te maken, maar bovenal

om mensen te verrassen. En dat doen ze in Glimmen!

Maar omdat de kaboutertjes een beetje perfectionistisch

zijn, zitten ze mij nu steeds lastig te vallen dat ik ze moet

helpen. Ze vragen mij steeds of ik in Glimmen geen

mensen ken die hen willen helpen. Geloof mij het zijn best

vervelende wezentjes als je niet meteen een antwoord

hebt. Ik heb overwogen om te verhuizen, maar we wonen

hier zo ontzettend fijn. Ik besloot daarom een stukje in de

Lei te zetten met een noodkreet aan jullie allemaal om mij

van die kaboutertjes te verlossen. Nog belangrijker; om

de kaboutertjes te helpen. Uiteindelijk doen ze natuurlijk

hele leuke dingen ook al zijn ze voor mij nu een beetje

irritant. Glimmen luister! Wie vindt het leuk om mensen blij

te maken, mensen te verrassen en wie kan mij verlossen?

Iedereen is welkom want verschillende kaboutertjes,

verschillende mensen. Ben jij de dorpsgenoot die mee

wil helpen bij het organiseren van leuke feestjes? Ben jij

de dorpsgenoot die het belangrijk en leuk vindt om iets

voor het dorp en voor andere mensen te doen? Wil jij de

kaboutertjes en de andere leden van de kabouterhulpjes

in het VvV helpen? Meld je alsjeblieft aan bij de VvV of

vraag hen om meer informatie en zorg dat ik weer een

beetje rust krijg. Ze hebben echt hulp nodig!!!! En ik

zou heel erg blij zijn als het opgelost is… (reacties naar

hogewerfgerard@gmail.com)

Naschrift redactie: als u niet zo van de feestjes bent

maar wel achter de schermen iets héééél belangrijks

wilt bijdragen aan uw dorp, en het laatste nieuws het

eerst wilt horen, of dingen die verder niemand komt te

weten, kom dan onze redactie versterken! Slecht 10x

per jaar een vergaderingetje en maximaal twee per jaar

een hoofdartikel en gewoon es wat schrijven als je zin

of inspiratie hebt… Interesse? Stuur een mail naar de

Glimmer`lei, of kom langs bij Flora & Fauna voor meer

info…

De enveloppe

Wij kregen de enveloppe van Femmy Holwerda met de

vraag of wij voor het volgende stukje in de Glimmer’lei

wilden zorgen. Vele bewoners van het dorp hebben al

zo’n verhaaltje voor het krantje geschreven en nu zijn wij

dan aan de beurt.

Om te beginnen zullen we ons zelf even voorstellen. Ik

ben Ymetje Cluysenaer en

mijn man is Herman van der Wintersport Innsbruck?

Schaar. We wonen in ‘t huis Wintersport Innsbruck?

waar ik vroeger samen met Citytrip Bergamo

mijn familie woonde. Aan de Citytrip Bergamo Milaan? / Milaan?

Rijksstraatweg, vlak bij de

manege. Elke dag gingen Kijk voor Kijk sfeervolle voor sfeervolle accommodaties op

m’n broer, m’n zusjes en ik accommodaties www.primaverblijf.nl op

op de fiets naar school in www.primaverblijf.nl

Groningen, en dat was - en

is nog steeds - 11 km heen

en 11 km terug. Op m’n 18e

ging ik weg uit Glimmen

om in Amsterdam te gaan

studeren: rechten aan de

Gemeentelijke Universiteit.

Daar in de hoofdstad

heb ik ook Herman leren

kennen. Hij had economie info@primaverblijf.nl / tel 050-2807044

info@primaverblijf.nl

gestudeerd aan de Vrije

Universiteit aldaar. We

tel 050-2807044

December 2012 - Glimmer’lei


hebben zo’n 20 jaar in de Jordaan gewoond en in die

tijd hebben we onze beide kinderen gekregen; Frans en

Anneke zijn dat. De zoon is in Groningen afgestudeerd in

de sociale geografie met een master in vastgoedkunde en

hij zoekt nu een baan. Onze dochter heeft in Amsterdam

pedagogiek gestudeerd en ondertussen veel over de

wereld gereisd; ze is daarna bij het leger des heils gaan

werken; ze woont samen en ze is dit jaar bevallen van een

dochtertje; tot onze grote vreugde.

Medio 2007 hebben wij samen de grote stad achter ons

gelaten en zijn in Glimmen gaan wonen. Al direct in ‘t

begin is Herman betrokken bij de huiswerkbegeleiding in

dorpshuis de Groenenberg te Glimmen. Daar is hij dan

ook twee middagen per week te vinden. Verder komt hij

vaak bij de winkel Flora en Fauna aan de Rijksstraatweg;

daar bestelt hij hooi en stro en ander voer voor onze

dieren, en vader of zoon Nienhuis komen de pakken

dan brengen. Goede service! Ikzelf houd veel van de

buitenlucht en daarom wandel ik zowat iedere dag een

uur in de omgeving.

Als antwoord op de “”vaste vraag””: wat zou je kiezen als

je iets in Glimmen zou mogen veranderen? het volgende:

Ik zou het leuk vinden om in Glimmen weer op de trein te

kunnen stappen; dus hopelijk komt

er weer een stationnetje op de plek,

waar het oude heeft gestaan in de

buurt van restaurant de Bourgondiër

aan de Zuidlaarderweg.

Herman doet graag boodschappen

op de fiets, en we gaan ook altijd per

fiets naar een cursus schilderen in

Groningen. Die wordt gegeven op het

Kunstencentrum in de Walstraat.

Herman’s Opa (Sipke van der Schaar)

was kunstschilder, en - en dat is wel

leuk om hier te vermelden - iets van zijn werk wordt nu

getoond op de Kersttentoonstelling (15/12 tot 6/1) van de

Heilige Landstichting bij Nijmegen in de buurt. Er zijn daar

in het Museum Orientalis 2 van de 28 door hem gemaakte

diorama’s te zien. Dan zie je de Bijbelse verhalen, die

door hem in Afrika en het Midden-Oosten geschilderd

zijn in een levensechte opstelling; de schilder Sipke heeft

namelijk, samen met zijn dochtertje, die goed met de

figuurzaag overweg kon een soortement 3-D kijkkasten

van zijn schilderwerk gemaakt; niet kinderachtig hoor; de

diorama’s zijn soms wel 1.50 meter breed en ook zoiets in

de hoogte. Misschien een hint voor de Kerstdagen?

Weer terug naar onszelf: het weekend beginnen we ‘t

Jordan Van Dijken

Steegakkers 6

9479 PW Noordlaren

Telefoon:

050 - 4090045

Mobiel:

06 - 506 480 81

E-mail:

info@jordanvandijken.nl

www.jordanvandijken.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

liefst met de Tros-nieuwsshow en ‘t politieke programma

Kamerbreed op Radio 1. Op zondag is Buitenhof op

de TV vaste prik.Ik zelf heb al een hele tijd land van het

waterleiding bedrijf in gebruik: we hebben achter ons huis

een flink stuk in cultuur gebracht. ‘s Zomers bloeit daar

boekweit en nu is zojuist de winterrogge ingezaaid.

Mijn moeder is mijn voorbeeld. Zij heeft het huis met

aandacht verzorgd en onderhouden. En dat maakt dat wij

geïnspireerd werden om op dat pad door te gaan.

Ons huis, de Groninger Punt dateert uit 1736 en was

oorspronkelijk een tolhuis en herberg bij de brug over

de Drentse Aa; het is zowel stads- als privé-eigendom

geweest.

Als we iemand zouden mogen kiezen om mee te dineren

dan zouden we Arend Visser kiezen. We waren onlangs

op z’n verjaardag en dat beviel goed.

UITNODIGING

Namens het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen nodigen wij u bij deze graag uit tot het bijwonen

van de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging, die

gehouden zal worden op:

Vrijdag 4 januari 2013, van 20.00 tot 22.00 uur.

In ons dorpshuis ‘De Groenenberg’, Markeweg 17.

Wij hopen in het gezelschap van vele Glimmenaren, met

een hapje en een drankje, het nieuwe jaar kracht bij te

zetten.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Plaatselijk Belang Glimmen

Raadplaat

In het kader van de voedselhulp voor vogels deze keer

een vogelverblijf op grote hoogte. Waar hangt dit extra

grote nestkast? Mail de oplossing weer naar glimmer’lei@

gmail.com

Glimmer’lei - December 2012 7


Pietenochtend

de Marke / de Meent

Dinsdag 27 november was de

pietenochtend voor alle kinderen van

de groepen 1 tot en met 4 van de

Marke en de Meent. De ochtend werd

afgetrapt met gezellige samenzang.

Onder begeleiding van juf Gerda

op de piano hebben de kinderen Sinterklaasliedjes

gezongen. Ook is er flink geknutseld: een prachtige

mijter, pietenmuts en “handstand piet”. Maar op een

pietenochtend kan het klimmen, gooien en hangen

natuurlijk niet ontbreken. Pieten moeten namelijk niet

alleen erg behendig maar ook sterk zijn om hun grote

jaarlijkse klus te kunnen klaren. En met een pietendiploma

op zak, heeft Sinterklaas er een boel hulpjes bij gekregen

Sinterklaas is er weer!

Door Marjolein Dresden-Hommes

Op zaterdag 24 november was het dan weer zo ver. Een

ander programma dit jaar, namelijk starten om 10 uur

’s ochtends. Even er tegen werken om alle kinderen op

tijd voor de beste man met mijter klaar te hebben, maar

Glimmen is er weer helemaal klaar voor. Vele mini-pietjes

en een enkele mini-Sinterklaas staan opgewonden te

wachten voor het dorpshuis. Naast de vele kinderen ook

vele nieuwsgierige ouders en pepernootgretige honden.

Vol verwachting

klopt ons hart en

we zingen mee met

de Pietenfanfare.

Daar is hij dan…in

een rolstoel..? Wat

was dat nou? Twee

zeer opgewonden

verpleegsters

duwen Sinterklaas

het dorp binnen.

Sinterklaas had net

even iets te hard op

8

de ‘pepernotensamba’ gedanst en hij heeft een pijnlijke

voet. De Sint heeft de stemming er ondanks de handicap

goed in en de meeste kinderen lijken de rolstoel niet

eens te zien. Het gaat om wie er in zit! Met Sinterklaas

komen overal Pieten vandaan en de pepernoten worden

zeer gul uitgedeeld. De ongeduldig wachtende honden

komen ook aan hun trekken; overal liggen pepernoten. In

een rijtuigie trekt de Sint achter de heuse Pietenfanfare

door het dorp. Gezellig, niet te ver en voor de kinderen is

de Sint gezellig op kletshoogte. Terug bij het dorpshuis

wordt het feest nog groter. De kinderen gaan helemaal

los op de ‘pepernotensamba’ met hun sambaballen en

het ingestudeerde dansje. De sfeer zit er goed in en

Sinterklaas geniet zichtbaar. Na een aantal optredens van

dappere Glimmense kinderen, wordt het feest afgesloten

met een laatste ‘pepernotensamba’ en voor alle kindjes

een cadeautje. “Wauw, dat was een mooi feest met een

mooie voorstelling”, hoor ik achter mij zuchten. Een groter

compliment kan ik niet geven. Sinterklaas, Pieten en alle

hulpjes ontzettend bedankt!

Klein Kerstoratorium van

Huub Oosterhuis; zondag 23

december in de Trefpuntkerk

te Glimmen

Zondag 23 december is er ‘s avonds om 19.00 uur in de

Trefpuntkerk in Glimmen een bijzondere dienst waarin

o.a. het Klein Kerstoratorium van Huub Oosterhuis wordt

gezongen.

Het Klein Kerstoratorium is een gesproken en gezongen

compositie waarin een rol is weggelegd voor een

spreekstem, een koor, 2 fluiten een piano en natuurlijk

een zingende gemeente. Dit oratorium is ingebed in een

groter geheel waarbij ook andere prachtige liederen en

bijbelgedeelten een plek hebben.

De cantorij Noordlaren / Glimmen o.l.v. Chris van Bruggen

is voor deze gelegenheid uitgebreid met een aantal

gelegenheidszangers.

De fluitisten zijn Anne Hesseling en Annemiek Bolding.

Pianist is Peter Rippen en Anneke van der Heide en

Henriëtte van der Kamp zingen de solopartijen.

Een ieder is van harte welkom. De toegang is gratis.

December 2012 - Glimmer’lei


Glimmenaar pleit voor

bushokjes in dorp

John Dilling uit Glimmen is het een doorn in het oog. De

twee bushaltes in de kom van Glimmen zijn niet (meer)

voorzien van een hokje. Wachten op de bus is daardoor

in het natte en koude seizoen een zware beproeving.

Dilling wil de gemeente bewegen alsnog een hokje te

plaatsen, al was het maar bij de belangrijkste halte aan de

Rijksstraatweg (bij huisnummer 54).

John zegt hierover: “Het is een nijpend probleem, nu

alweer zo’n 8 jaar! Voor iedereen die regelmatig met de

bus moet en die nu in de regen en in de winter in de

sneeuw moeten staan wachten op de bus. Daar komt

bij dat in de avonduren deze halte in het aardedonker

staat, je moet `s avonds dus echt deze bushalte zoeken/

ontdekken en bovendien is het onveilig met het razende

verkeer vlak voor je langs op zo’n halve meter, in het

donker, ijzingwekkend… Met een ‘verlicht’ bushokje zou

dit gevaar ook opgelost zijn, zoals bij andere bushaltes.

En om te voorkomen dat het bushokje in het uitzicht van

nummer 54 staat zou het een idee zijn de halte 50 meter

noordwaarts te verplaatsen. Is ook gelijk een oplossing

voor het doorgaande verkeer, dat, wanneer er een bus

stopt bij de huidige halte, nu staat te wachten voor en op

de kruising waardoor er files ontstaan, bovendien ligt daar

een zebrapad, dus onveilige situaties. Tevens kan hier

tegenover aan de kant waar de bussen richting de Punt /

Assen rijden, dus ter hoogte van het Quintusbos, ook een

bushalte komen met een bushokje, dan kan de halte voor

nr; 39 vervallen.”

Dilling: “Op dit moment heb ik middels een flyeractie in

Glimmen de aandacht hierop willen vestigen. Ik heb het

idee ook ingebracht op www.verbeterdebuurt.nl met de

postcode 9756 AG. Klik op ‘t lampje om een stem op dit

idee uit te brengen, hoe meer stemmen, hoe meer kans

van slagen.”

Groeten uit Amerika

Op het moment van schrijven zit ik op mijn logeeradres in

Nederland. Voor 2 weken ben ik terug in Nederland, voor

een kleine vakantie. Heerlijk om iedereen weer te zien en

spreken. Op het moment van lezen zit ik weer in Amerika

en zijn de vastigheden weer begonnen.

Er zijn een paar roerige paar weken vooraf gegaan aan

mijn vakantie in Nederland. Allereerst het verschrikkelijke

nieuws uit Glimmen, dat Mattijs Venema is overleden. Mijn

oprechte deelneming voor familie en vrienden. Hopelijk

kunnen ze samen dit onverwachte verlies draagbaar

maken. Slechts enkele dagen na dit verschrikkelijke

bericht kwam orkaan Sandy overwaaien in New Jersey.

Een storm met ongekende krachten. Windstoten tot 160

km/u, waarbij geen enkele boom bespaard bleef. Waar wij

wonen zijn we omringd met huizen, want we wonen in een

vrij dichtbevolkt gebied. Daardoor hadden wij niet veel

last van de wind, anders dan stroom uitval en takken of

prullenbakken die voorbij waaiden. Op het eerste gezicht

leek het dus voor ons mee te vallen. Door de stroom uitval

was contact met de buitenwereld nagenoeg onmogelijk,

en het nieuws volgen zat er uiteraard al helemaal niet in.

Hierdoor hadden wij geen idee wat er op dat moment

in New York (heel Lower Manhattan was ontruimd en

ondergelopen) en de kustgebieden aan de hand was. In

New York City zijn de metro’s onder gelopen, en is Lower

Manhattan bijna helemaal ontruimd geweest. 300.000

mensen moesten hun huis uit, om te vluchten voor de

overstromingen die gingen volgen. De kuststrook, van

overstromingen die gingen volgen. De kuststrook, van

South Jersey tot New York City is helemaal getroffen.

Boulevards verwoest, huizen de zee in gedreven, auto’s

weg gedreven en duizenden, zo niet tientallen duizenden

mensen in één klap dakloos. Dit naast de ongeveer 6

miljoen huishoudens zonder stroom. Een bizarre ervaring.

Wij wonen meer landinwaarts. Dus veel last van de zee

hebben we niet gehad. Desalniettemin was ook bij ons de

schade in de buurt fors. Wij zijn er goed vanaf gekomen

met 4 dagen zonder stroom. Andere families hebben 3,5

week geen stroom gehad. Geen warm water, geen kachel,

geen gasfornuis. Wat ben je dan toch afhankelijk van iets

vanzelfsprekends als elektriciteit.

In de dorpen waar ik training geef heb ik huizen gezien

die totaal zijn verwoest door bomen die erop zijn gevallen.

Gezinnen die geluk hadden dat ze in de schuilkelder

zaten. Je kunt je voorstellen wat dat met een mens

doet. Heel New Jersey heeft 2 weken plat gelegen.

Kilometers lange files voor de paar benzinepompen die

open waren. Wachttijden van 3 uur waren heel normaal.

Winkels gesloten, overheidsinstanties gesloten, geen

straatverlichting en überhaupt geen verlichting. Een rare

periode. Gelukkig was na 2 week het merendeel van

de elektriciteit hersteld en kon het leven weer op gang

komen. In de navolgende weken tot mijn vakantie in

Nederland hebben we al het werk moeten inhalen. Je

kunt je voorstellen dat wanneer je geen huis hebt, of je

3 week zonder stroom zit, voetbaltraining wel het laatste

is waar je aan denkt. We hebben dus veel afgelast, en

kantoorwerk dat uit respect voor de slachtoffers (mensen

die hun huis net zijn verloren ga je niet aanschrijven voor

een toernooi) even is blijven liggen. Dit moest uiteraard

wel allemaal ingehaald worden. Dus de 2 weken voor

mijn vertrek naar Nederland waren erg druk. Toch duurde

de laatste week verschrikkelijk lang! Want wat was het

een heerlijk vooruitzicht om weer even naar Nederland te

gaan. Je vrienden weer zien, familie weer zien. Even weer

“echt” contact met Nederland. En nu, nu ik in Nederland

zit, voelt het net of ik nooit ben weg geweest. De eerste 10

minuten zijn een beetje apart, maar daarna is het weer als

vanouds. Uitstapjes maken met vrienden, een uitgesteld

kampioensfeest van vorig jaar en gewoon bier drinken

omdat het kan! Even genieten van twee weken geen werk.

Heerlijk! Nog één weekje te gaan op het moment van

schrijven, waarschijnlijk zal die week ook wel om zijn voor

ik er erg in heb. Maar ik heb een geweldige tijd gehad

in Nederland! Wanneer ik weer een keer terug kom?

Geen idee! Mijn contract loopt af rond september, maar

wat de toekomst mij brengt is mij nog niet duidelijk. Dus

wie weet. Het enige wat ik wel weet, is dat ik volgende

maand waarschijnlijk wel weer een klein verslag doe in de

Glimmer`lei. Dus ik zeg: Tot volgende maand!

Glimmer’lei - December 2012 9


Het doek valt voor “ZANG EN

VRIENDSCHAP”

Tot onze grote spijt houdt onze zangvereniging na 69 jaar

op 19 december a.s.

op te bestaan. Dit als gevolg van een al jaren teruglopend

ledenaantal (15…waarvan slechts 5!! uit Glimmen)

waardoor zelfs in een dorp met zo’n 1700 inwoners een

vereniging als deze helaas niet meer kan bestaan. Hierbij

willen wij al onze donateurs en supporters bedanken voor

de onmisbare steun in de afgelopen jaren…

Bestuur en leden Zang & Vriendschap Glimmen

Gezamenlijk Sinterklaasfeest

voor de leerlingen van OBS de

Meent en CBS de Marke

Vooruitlopend op de mogelijke samenwerkingsschool

in Glimmen, werd net als een aantal andere activiteiten,

ook het Sinterklaasfeest door OBS de Meent en CBS de

Marke gezamenlijk gevierd.

Zo kwam het dat in de vroege (koude) ochtend van 5

december de leerlingen van beide scholen Sinterklaas

en zijn Pieten stonden op te wachten bij de Meent.

Sinterklaas had deze keer als vervoersmiddel voor een

stalen ros gekozen,

maar dan wel een

hele bijzondere.

Gezeten in de

zijspan van een

motor kreeg

Sinterklaas een

warm onthaal van

de leerlingen en

leerkrachten van

beide scholen. Ook

mocht Sinterklaas

rekenen op het enthousiasme van vele ouders die erbij

aanwezig waren. Iedereen zong uit volle borst mee om

Sinterklaas een warm welkom te geven.

De Sinterklaascommissie was er weer goed in geslaagd

om het speellokaal om te toveren tot een mooi Sinterklaas

decor en Sinterklaas kon bij binnenkomst meteen op het

podium gaan zitten op een prachtig versierde stoel.

Auto Eelde.nl

Tel: 050-3094940

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

www.autoeelde.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

10

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Leerlingen van de verschillende groepen hadden erg hun

best gedaan om stukjes voor te bereiden voor Sinterklaas

en zijn Pieten. Zo werd er gedanst, gymoefeningen

gedaan, gezongen en werd er aan Sinterklaas

voorgelezen. Wij verdenken de “muziek” Piet en “grapjes”

Piet er wel van dat zij een grapje wilden uithalen, want

de muziek ging af en toe niet helemaal zoals het zou

moeten gaan. Gelukkig lieten de leerlingen zich daar

niet door afleiden en dansten en zongen ze stug door.

Sinterklaas en zijn Pieten zaten zichtbaar te genieten van

alle optredens.

De leerlingen werden nog verrast met een cadeautje en

daarna bracht Sinterklaas een bezoek aan de bovenbouw

van de Marke. Er waren prachtige surprises gemaakt die

in het bijzijn van Sinterklaas werden uitgepakt. Sinterklaas

was onder de indruk van zoveel creativiteit. Zo warm

als het onthaal was, zo hartelijk werd Sinterklaas weer

uitgezwaaid om zich voor te bereiden op de zware taak

die hem ‘s avonds te wachten zou staan.

Sinterklaas en Pieten; hartelijk dank voor jullie komst! Tot

volgend jaar!

December 2012 - Glimmer’lei


Nieuwe bustijden

Door Gert Nienhuis

Zoals ieder jaar ook dit keer weer in

de Glimmer’lei, de huidige haltetijden

voor Glimmen. Deze keer maar met

een toelichting voordat u massaal

mailt of belt dat er niets van klopt

en dat er van alles ontbreekt; helaas

voor u…het klopt wél!

Er is namelijk nogal wat geschrapt

en veranderd deze keer. Zo zijn er

nog maar 2 buslijnen door Glimmen

in plaats van 4. Er gaat bijvoorbeeld

geen bus meer rechtstreeks naar

Gieten. Veel late of juist heel vroege

bussen zijn geschrapt (vooral op

zondag; 2 uur later dan voorheen)

en (nog) meer bussen die eerst naar

Assen gingen, rijden nu niet meer

verder dan De Punt! Let daar goed

op, ze zijn in de tabel aangegeven

met een “a”… En op zaterdag

gaat de bus van 18.20 uur richting

Groningen NIET! Geen idee waarom,

de andere uren gaat er om “20-over”

wél één…

U kunt ook de actuele vertrektijd van

de eerstvolgende bus ontvangen

op uw mobiel. Dat gaat als volgt:

SMS “Qbuzz” spatie “haltenummer”

naar 5454 (25 cent per keer). Dat

haltenummer (jaja, service!) staat

óók in de bijgaande tabel…

Voor de rest ho

pen we u weer van dienst te zijn

geweest met deze pagina die

waarschijnlijk weer in menig keuken

op de wand of de koelkast verschijnt

het komende jaar…

Rijksstraatweg 205 - 9752 BH HAREN - Tel.: (050) 534 40 13

E-mail: info@boomker.nl - www.boomker.nl

Bustijden Nieuwe Schoolweg Glimmen per 09-12-2012

LIJN 50 en 58 NAAR GRONINGEN: (haltenummer 12013810)

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Ma t/m Vrij: 05 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 20

40b

49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50

Zaterdag: 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50 50

Zon- feestd. 20 20 20 20 20 20 20 20 20

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

LIJN 50 NAAR DE PUNT en/of ASSEN: (haltenummer 12013820)

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Ma t/m Vrij: 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09a 10a 10a 10a

23 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40

Zaterdag: 09a 09a 09a 09 09 09 09 09 09 09 09a 10a 10a 10a

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40

Zon- feestd. 10a 10a 10a 10a 10a 10a 10a 10a 10a

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

LIJN 58 NAAR ASSEN VIA ZUIDLAREN - ANNEN: (haltenummer 12013820)

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ma t/m Vrij: 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Zaterdag: 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

( a = rijdt niet verder dan busstation De Punt )

( b = rijdt N I E T in de schoolvakanties…)

Voor de laatste

ontwikkelingen en trends

in interieur en

woondecoratie.

Een spel van combineren en

experimenteren.

Met stoffen dessins en kleuren.

Raadhuisplein 18, Haren

Tel. (050) 534 48 19

*** v.o.f. TECHNISCH INSTALLATIE BURO

SMID

GLIMMEN

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

* Elektra, gas en waterinstallaties.

* Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

* Zink, dakbedekking en riolering.

* Verlichting.

Verbouw, nieuwbouw en renovatie.

Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) 406 13 62

9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72

Glimmer’lei - December 2012 11


Agenda: dorpshuis “de Groenenberg”

1 januari – 31 januari 2013

vr 4 jan 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie

ma 7 jan 14.00 uur Ouderensoos

19.30 uur Schietvereniging Glimmen

19.30 uur Teamwedstrijd biljartclub BCG

20.15 uur Bestuursvergadering

di 8 jan 19.00 uur Biljartclub Glimmen BCG

20.00 uur Fotoclub “Beeldspraak”

20.00 uur Vergadering “Glimmer”lei”

wo 9 jan 20.00 uur Toneelvereniging “Glemmini”

do 10 jan 9.00 uur “Quilting Bee”

19.30 uur Bridgeclub Glimmen

20.00 uur Volleybalclub

ma 14 jan 19.30 uur Schietvereniging Glimmen

di 15 jan 19.00 uur Biljartclub Glimmen BCG

wo 16 jan 20.00 uur Toneelvereniging “Glemmini”

do 17 jan 20.00 uur Volleybalclub

19.30uur Vrouwen van Nu

ma 21 jan 20.00 uur Schietvereniging Glimmen

14.00 uur Ouderensoos

di 22 jan 19.30 uur Biljartclub Glimmen BCG

20.00 uur Fotoclub “beeldspraak”

wo 23 jan 20.00 uur Toneelvereniging “Glemmini”

do 24 jan 19.30 uur Bridgeclub Glimmen

20.00uur Volleybalclub

vr 25 jan 19.00 uur Toneelvereniging “Glemmini” (generale repetitie)

za 26 jan 19.00 uur Toneelvereniging “Glemmini” (uitvoering)

ma 28 jan 19.30 uur Schietvereniging Glimmen

di 29 jan 19.00 uur Biljartclub Glimmen BCG

wo 30 jan 20.00 uur Toneelvereniging “Glemmini”

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag

dagelijks van 15.00 tot 18.00 uur

behalve tijdens de schoolvakanties

tel. huiswerk-begeleider: 06 38005198

Dorpshuis de Groenenberg Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

Tel 050 4062661

12

MultiCopy en Zodiak Grafisch Bedrijf

voor het verzorgen van al uw drukwerk:

E-mail: info@zodiak.nl E-mail: multicopy@rengerspark.multicopy.nl

Gebroeders Wrightlaan 2 - 9615 TN Kolham

Postbus 307 - 9600 AH Hoogezand

Telefoon: 0598 - 39 42 42 - Telefax: 0598 - 39 30 34

GOED VERZORGD BETER GEVOEL

Rijksstraatweg 90

Glimmen

050 - 406 41 35

profeel-mammacare.nl

Speciaalzaak in

borstprothesen,

lingerie

en badkleding

“Vakkundig

en betrokken”

Colofon

Glimmer’lei is als uitgave van

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

dorpskrant. De krant verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus iedere maand.

Postadres:

Markeweg 17a,

9756 BZ Glimmen

Advertenties en

administratie:

Rijksstraatweg 32,

9756 AG Glimmen

Telefoon: (050) 406 14 90

E-mail:

glimmerlei@gmail.com

Bezorging:

Monica Nienhuis

Redactie:

Hein Bloemink,

Jitske Bruinenberg,

Marjolein Dresden-Hommes,

Kirsten Pebesma en

Gert Nienhuis

Fotograaf:

Willem Bakker en

Carolien de Klein

Aanleveren kopij:

bij voorkeur per mail

Kopij inleveren vóór:

12 januari.

Verspreidingsweek: 4.

Glimmer‘lei downloaden:

www.glimmen.net

www.pb-glimmen.nl en

www.hareninbeeld.nl

Voor contact mét of info over

Plaatselijk Belang kunt u contact

opnemen met Herman Bakker,

tel: (050) 4061666 of via E-mail:

info@pb-glimmen.nl

HOVENIERSBEDRIJF

De natuurtuin

Ontwerp, aanleg, onderhoud en advies

Kwekerij, voorbeeldtuin en tuinwinkel

o.a. biologische rozen, planten, Sneeboer gereedschap,

vorstbestendige potten, tamme kastanjehout.

Kijk voor cursussen en opendagen op onze site.

Open: hoveniersbedrijf hele jaar. Kwekerij, voorbeeldtuin, tuinwinkel

(van 1/4 tot 1/10) vrijdags van 10.00 tot 16.00

en zaterdags van 9.00 tot 13.00

Viaductweg 52 - 9751 HS Haren - (050) 406 14 42 - www.natuurtuin.nl

December 2012 - Glimmer’lei

More magazines by this user
Similar magazines