06.09.2013 Views

MULTITALENDAG HOGENT

MULTITALENDAG HOGENT

MULTITALENDAG HOGENT

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gent, 27 maart 2012<br />

PERSUITNODIGING<br />

<strong>MULTITALENDAG</strong> <strong>HOGENT</strong><br />

Op donderdag 29 maart 2012 is Freek Braeckman te gast op de Multitalendag van de<br />

HoGent, een evenement over taal en cultuur, georganiseerd door en voor studenten en<br />

docenten van de faculteit Toegepaste Taalkunde. Het programma belooft een interessante<br />

mix van inspannende maar vooral ontspannende activiteiten te worden.<br />

De multitalendag start traditioneel met een gastspreker. Dit jaar is slimste mens, strafste<br />

Gentenaar en beste speller Freek Braeckman de centrale gast.<br />

’s Middags wordt er intercultureel gegeten en gedronken, studenten en personeelsleden<br />

zorgen voor een assortiment internationale gerechten.<br />

In de namiddag wordt gequizd en de dag wordt afgerond met een vrij podium waar op<br />

zoek wordt gegaan naar ‘The Act of Veto’ onder de studenten en docenten: zang, dans,<br />

woord, stand-up comedy, ... Bijna alles mag!<br />

WAT<br />

Multitalendag HoGent – een feestdag voor en door studenten toegepaste taalkunde<br />

WANNEER<br />

Donderdag 29 maart – vanaf 10.15 uur<br />

PROGRAMMA<br />

10.15 – 11.30 uur Interview met Freek Braeckman (Abdisstraat 1, lokaal A008)<br />

11.45 – 13.45 uur Intercultureel buffet (Nonnemeersstraat 19, sportzaal)<br />

14.15 – 15.45 uur Quiz (Nonnemeersstraat 19, sportzaal)<br />

16.00 – 18.00 uur Vrij podium (Nonnemeersstraat 19, sportzaal)<br />

CONTACT (NIET VOOR PUBLICATIE)<br />

Ann Vervaeke<br />

Faculteit Toegepaste Taalkunde<br />

HoGent


0474 75 58 96<br />

ann.vervaeke@hogent.be<br />

Johan Persyn<br />

Dienst Communicatie<br />

HoGent<br />

0475 54 94 16<br />

johan.persyn@hogent.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!