Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2008.p65 - CBF

Activiteitenverslag 2008.p65 - CBF

6 WIST U DAT : De

6 WIST U DAT : De commissie 'Werkgroepen/PR' zich niet alleen bezighoudt met het organiseren van de werkgroependag, maar dat zij ook: · hulp kunnen bieden bij acties · voorlichting geven in het land · expositiemogelijkheden hebben · specifieke folders maken (op verzoek van werkgroepen) · werkgroepen bezoeken · een lesbrief voor scholen hebben Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met : Stien Bos tel. 0527-683073 email gerritenstien@xs4all.nl U wordt bedankt Door het jaar heen ontvangt de Stichting een groot aantal giften, grote giften en kleine giften. Helaas is het niet mogelijk om alle gevers een bedankje te sturen, dit zou enorm veel portokosten met zich meebrengen. Een aantal gevers stellen dit ook niet op prijs. Alleen bij grote giften en waarvan wij weten dat de gever een bedankje op prijs stelt wordt een bedankje gestuurd. COMMISSIE WERKGROEPEN/PR De commissie werkgroepen/PR is het afgelopen jaar weer op verschillende manieren bezig geweest om het werk van ISEE onder de aandacht te brengen. De jaarlijkse werkgroependag Het afgelopen jaar stond in het teken van ons 35-jarig bestaan. In het kader hiervan hadden we uiteraard weer een jubileumproject uitgekozen, het startsein voor de actie hieromtrent werd gegeven door mevrouw Kathleen Ferrier (woordvoerster voor ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer) op onze werkgroependag in oktober 2007. Door verschillende werkgroepen is er actie gevoerd en ook veel verenigingen , kerken en particulieren hebben op allerlei manieren hun beste beentje voor gezet om er een geslaagde actie van te maken Het eindbedrag was geweldig ! 40.000 euro!!!!!! Ook vanaf deze plaats willen wij namens de vele mensen in Ethiopië die hierdoor de mogelijkheid krijgen op een beter bestaan, u allen héél hartelijk dankzeggen! Benefietconcert Op zaterdag 13 september 2008 werd er door mannenkoor de Urker zangers onder leiding van Jacob Schenk en het Katwijks mannenkoor Jubilate onder leiding van Aldert Fuldner een dubbel concert gegeven ten bate van de Stichting. Het Katwijks mannenkoor werd ’s middags ontvangen in kerkgebouw 'de Ark' en na een zogenaamde 'ginkiestocht'door Urk en een heerlijke broodmaaltijd was het dan zover; een geweldig concert dat zeker ook door andere koren navolging verdiend. Het Bulletin Dit blad komt drie keer per jaar uit en is bedoeld om de meest actuele informatie over Ethiopië en Eritrea door te geven. Ook het werk in ons land dat door de verschillende werkgroepen gedaan wordt, komt hierin aan de orde. Exposities Tijdens de zomermaanden in 2008 hadden we in de Kruiskerk in Amersfoort een expositie. Deze was vooral gericht op het schoolproject van Focus on Children at Risk. Voor dit project werd op zondag 15 juni gecollecteerd. Op woensdag 4 juni waren we in Rotterdam op uitnodiging van de plaatselijke werkgroep. Naast een kleine expositie hebben we daar een presentatie gegeven over onze projecten in Ethiopië in het algemeen en het microkredietproject in het bijzonder. Op woensdag 2 april waren we in Ede op verzoek van de plaatselijke werkgroep . We hadden daar een presentatie over onze projecten in Ethiopië met in het bijzonder aandacht voor het blindenproject omdat deze werkgroep daar al vele jaren actie voor voert. Op dinsdag 11 maart waren we in Nijeveen op uitnodiging van een groep catechisanten, deze groep had in het kader van kennismaking met diaconaal werk, gekozen voor een aspect dat door ISEE in het jubileumjaar bijzonder behartigd werd namelijk: vrouwen in Ethiopië microkrediet verschaffen om voor zichzelf iets op te bouwen. Onze presentatie bestond daarom ook uit het exposeren van het werk dat door de vrouwen die meedoen met het microkredietproject wordt gedaan. Ook werd dit via een beamer presentatie nog eens laten zien. Verder werden diverse andere projecten onder de aandacht gebracht.

Kerstcollecte Ook in 2008 stonden op eerste kerstdag op Urk (13) en in Tollebeek (1) grote collectebussen opgesteld. Van 12.00 tot 13.00 uur luidden de Urker kerkklokken om de bevolking te herinneren aan de collecte. In totaal werd 116.820 euro opgebracht, een geweldig bedrag waarvoor de bevolking van Ethiopië en Eritrea de gulle gevers dankbaar zijn. Nieuwe activiteit Zoals u wellicht weet, bezoekt de commissie werkgroepen en PR de verschillende werkgroepen in het land. Maar op verzoek van de werkgroep Wolvega hebben we de rollen een keer omgedraaid en is de werkgroep Wolvega naar Urk toegekomen. Hier volgt een verslag van dit bezoek: Werkgroep Wolvega op Urk Op dinsdag 17 maart kwam de werkgroep Wolvega naar Urk voor overleg over een nieuw project met de commissie werkgroepen en PR. Als commissie werkgroepen en PR ontvingen we de vier leden van de werkgroep uit Wolvega in de kantoor en vergaderruimte van de Stichting, waar Henk Oost ze meteen een rondleiding gaf. Na een Urker kopje koffie en een koekje deden we eerst een rondje Urk. We lieten de werkgroep zien waar het allemaal begonnen is: ‘Het Wakend Oog’. Vervolgens lieten we ze iets zien van ons mooie dorp en sloten we onze wandeling af met een bezoek aan het kledingwinkeltje van Ethiopië Bet Tesfa, waar de vrijwilligers bezig waren om de wintercollectie om te wisselen voor de zomercollectie. Daarna keerden we terug naar de vergaderruimte van de Stichting om, onder het genot van een gebakken visje en een broodje, het werkoverleg voort te zetten. De werkgroep Wolvega wilde graag starten met een nieuw project om de achterban een nieuwe stimulans te geven. Vanuit de Stichting werd voorgesteld om zich in te zetten voor een project om blinde kinderen de basisvaardigheden van het lezen, schrijven en rekenen in braille te leren. Het is namelijk zo dat lang niet alle blinde kinderen in Ethiopië in de gelegenheid zijn om naar een blindenschool te gaan. Dit komt omdat het aantal blinde kinderen vele malen groter is, dan de capaciteit van de blindenscholen. Door dit project wordt aan veel meer blinde kinderen de kans geboden om, net als alle andere kinderen, onderwijs te kunnen volgen. En zo wordt de kans op een betere toekomst in elk geval veel groter. Het is de bedoeling om al in 2009 in Awassa te starten met een klasje van 7 - 10 kinderen. Dit leek de werkgroep Wolvega een project om warm voor te lopen, en waar je ook anderen warm voor kunt maken. Verder kwamen nog aan de orde: de werkgroependag en de website van de Stichting. Met betrekking tot de werkgroependag werd opgemerkt dat men wel graag wat meer inbreng van de werkgroepen zou willen zien. Ze zouden op een werkgroependag ook graag willen horen en zien hoe andere groepen het doen. Hoe ze bepaalde projecten aanpakken en invullen. Ten aanzien van de website van de Stichting werd opgemerkt dat men deze verouderd vond. Henk Oost en de voorzitter Gerrit Bos konden de werkgroep Wolvega geruststellen. De nieuwe website staat op het punt om gelanceerd te worden. Tenslotte kwam nog de vraag of Urk de werkgroep Wolvega niet aan kinderkleding zou kunnen helpen. Op deze vraag kon een positief antwoord worden gegeven. Vanuit de Werkgroep Hoeksche Waard komt veel kinderkleding binnen, een deel daar van kan naar de werkgroep Wolvega. Zo kwam een einde aan een intensieve en vruchtbare middag en keerden de dames voldaan, met nog een visje op zak, huiswaarts. Kledinginzameling Op de volgende plaatsen wordt tweedehands kleding ingezameld. Urk, tel. 0527-682123 Wolvega, tel. 0561-615494 Culemborg, tel. 0345-518687 Damwoude, tel. 0511-422841 Hoeksche Waard, tel. 0186- 612584 Lelystad, 0320-227004 Graag van te voren even bellen voordat u de kleding brengt! 7

Activiteitenverslag 2007.p65 - CBF
Activiteitenverslag 2011.indd - CBF
'08Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 - CBF
Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea - CBF
Strijders tegen littekens - CBF
Wereld Natuur Fonds 2008/2009 - CBF
N ationaal M uziekinstrum enten Fonds Jaarverslag 2008 - CBF
Jaarverslag 2008 - CBF
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
NIET DRUKKEN - CBF
JAAR VERSLA G 2008 - CBF
Activiteitenverslag - Jan De Nul
Jaarverslag 2009 Stichting Natuur en Milieu - CBF
Vertrouwen in ontwikkeling - CBF
Activiteiten Johanniter Hulpverlening - CBF
Wereld Natuur Fonds 2008/2009 - CBF
Jaarverslag 2007 - CBF
LimburgsLandschap Jaarverslag 2009 - CBF
Focus op resultaat - CBF
jaarverslag jaarverslag 2010 - CBF
Jaarverslag 2008.p65 - Inmenszo
VAIS Activiteitenverslag 2008.pdf - Kauri
JAARVERSLAG 2008 - CBF
Activiteitenverslag 2008 - CEI-De Meyer NV
Jaarverslag - CBF
Herfst 2008 - Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
Jaarverslag - CBF