«Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «bpost ... - BECI

beci.be

«Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «bpost ... - BECI

Dossier Business to Business

Johnny Thijs

«bpost slaat terug»

Interview met Karel De Gucht

«Laten we niet te naïef of te

soepel zijn tegenover China»

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

n°3

Dossier Toerisme, Events & Congres

Patrick Bontinck, Directeur BITC

«Brussel moet durven mikken

op toeristische boom»


Advies Objectief advies

Agressief of defensief?

Wij gaan voor objectief.

Elke belegger is uniek. Daarom bieden wij een waaier van fondsen aan,

afgestemd op uw risicoprofi el en specifi eke wensen. Uit een lijst van

zowat honderd topfondsen die door andere gerenommeerde fi nanciële

instellingen gepromoot worden en die werd samengesteld met het

onafhankelijk ratingbureau Standard & Poors.

Of u nu agressief of eerder defensief wil beleggen, bij ons kunt u

terecht voor objectief advies om een gediversifieerde portefeuille

samen te stellen met de meestbelovende fondsen in de markt. Dus

niet de producten van ‘eigen huis’ die banken u vaak aanbevelen.

Probeer Citibank en vraag een gratis analyse van uw beleggingsportefeuille.

Maak vrijblijvend een afspraak met een beleggingsadviseur op

0800/96 96 2 of www.citibank.be/citichoice/nl.

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd

door Citibank Belgium NV. V.U.: Citibank Belgium NV, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel. BTW: BE 0401-517-147 RPR Brussel, IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX, CBFA 19688A.


© Reporters

Jean-Claude Daoust,

Voorzitter van BECI

Editoriaal

Nood aan stabiliteit en zekerheid

Op 18 februari nam België de fakkel over als wereldrecordhouder van ‘land zonder

regering’. Wel dat is nu eens een record dat we met plezier aan ons hadden laten

voorbijgaan. Zeker omdat deze ‘prestatie’ internationaal weerklank heeft gekregen

waardoor potentiële investeerders zich alleen maar vragen kunnen beginnen stellen. In het

buitenland kijken ze perplex naar ons en ze vragen zich af hoe een land kan functioneren

zonder regering – uiteraard als we de regering van lopende zaken even buiten beschouwing

laten.

Onze institutionele complexiteit bezorgt ons al heel lang een echt nadeel om buitenlandse

investeerders aan te trekken. De politieke crisis waarmee we geconfronteerd worden, zorgt

er niet bepaald voor dat ons imago verbetert. In tegendeel, op middellange en lange termijn

is dit een bedreiging voor onze wereldwijde reputatie en geloofwaardigheid. Op economisch

vlak lopen we het risico dat we de komende maanden en jaren de gevolgen gaan voelen waardoor

we met grote moeilijkheden te maken kunnen krijgen.

Ongeacht waar in de wereld hebben bedrijven die willen investeren eerst en vooral nood aan

stabiliteit en zekerheid. Dat zijn parameters die voor investeerders evenzeer meetellen als de

beschikbaarheid van geschoolde werkkrachten, de ligging, de fiscaliteit of de koopkracht. Er

is niets wat bedrijven meer verontrust dan instabiliteit en onzekerheid.

Alle troeven waarover Brussel als Europese hoofdstad beschikt, kunnen zo uitgevlakt worden

door een aanhoudend onzeker politiek klimaat. Investeringen gebeuren niet in een opwelling,

investeerders wegen de voor- en nadelen goed af vooraleer ze fondsen vrijmaken.

Als deze regeringscrisis blijft duren, wordt het risico dat de aantrekkelijkheid van Brussel en

van het hele land vermindert echt reëel. Onze bedrijven beginnen langzaamaan te bekomen

van de financiële crisis en het zou jammer zijn moesten hun inspanningen in gevaar gebracht

worden door de onmogelijkheid om een regering te vormen.


1

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


Inhoud MAART 11

Structurele partners van Beci

BRUSSELS, ENTERPRISES, COMMERCE &

INDUSTRY

1 Edito

4 Opinie: Interview Karel De Gucht:

«Europese economie zit weer op een groeipad»

8 Event : BECI CEO Meeting bij Belgacom

10 Opinie: Brusselse bedrijven pakken afvalberg

aan!

12 Opinie: Ondernemen is initiatief nemen

14 Event : BECI Executive Interviews

16 Leden Trefpunt

54 Agenda

56 Toetredingsaanvragen

UW ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT

28 Toolbox: Bedrijfsleider, verzeker u van een

bestuurdersverzekering

29 Bizzbox News

DOSSIER BUSINESS TO BUSINESS

31 Sociaal secretariaat:

Absenteïsme op de werkvloer

34 Business management: Klaar voor de groei?

36 Liberalisering van de postmarkt: bpost riposteert

38 Print Power: Print Media gaan in het offensief

40 CRM: Groeikansen voor bedrijven

42 De callcenters van de toekomst

43 Niet alleen verkopers verkopen

DOSSIER TOERISME, EVENTS &

CONGRESSEN

45 Brussel zoekt internationale events

48 Toeristische toppers van Brussel

50 Patrick Bontinck, directeur van het BITC:

“Brussel moet inspelen op boom van toerisme”

51 Pierre-Yves Bolus, directeur van Atrium:

“Grote merken aantrekken”

52 Eindelijk een internationaal conferentiecentrum?

53 Waarom vallen de Brusselse hotels in de

smaak?

Dynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t f +32 2 640 93 28

www.beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.be

Medewerkers:


Van den Noortgate

Productie & Abonnementen

Administratie: Roel Veyt rv@beci.be

Design-Layout:

Druk: DB Print

Vertaling:

Data Translations International

Cover photo credit: Reporters


is verboden

Abonnementen

Prijs: 80 €

Infos : rv@beci.be t 02 643 78 34

PUBLICITEIT

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste


Véronique Legein


ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

April 2011Mei 2011

Printed on TCF paper


Passie voor perfectie.

information management

www.merak.be

Een economische oplossing

met nultolerantie ook voor u ?


4

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

opinie

GOOD MORNING BRUSSELS – KAREL DE GUCHT

“De Europese economie zit weer

op een groeipad”

De Europese commissaris voor buitenlandse

handel, Karel De Gucht,

heeft het startschot gegeven voor

de ontbijtvergaderingen van BECI.

Hij zette zijn blik op de evolutie van

de buitenlandse handel uiteen voor

een aandachtig publiek.

De eerste ontbijtvergadering van

het jaar vond plaats in de Club

van Lotharingen en Europees

commissaris voor buitenlandse handel

Karel De Gucht nam daar het woord. Hij

gaf eerst een korte voorstelling van de

revoluties die de Arabische wereld op

haar grondvesten doen daveren. “Dit

bevestigt dat economie en politiek onlosmakelijk

met elkaar verweven zijn.

In deze landen, zoals Tunesië en Egypte

is een groot deel van de bevolking jong.

Zij hopen op betere levensomstandigheden.

Je merkt duidelijk dat deze verwachtingen

gekoppeld zijn aan hun politieke

eisen.” Daarna ging hij dieper in

op de Europese economie die zich aan

het herstellen is. De eurolanden lieten

in 2010 een gemiddelde groei van 1,9%

optekenen, zelfs als er grote onderlinge

verschillen waren. Duitsland en Polen

overschreden de 3% maar Griekenland

«Het klopt dat Europese bedrijven

te kampen hebben met een

Chinees bedrijf dat niemand

kent en waarachter de Chinese

staat blijkt te schuilen. De EU is

bewust van dit probleem en wij

zijn helemaal niet naïef, noch

inschikkelijk, ten opzichte van

China»

Karel De Gucht, Europees commissaris

voor Buitenlandse Handel

kende een daling van 3%. België deed

met een groei van 2% iets beter dan het

gemiddelde. Ook de werkloosheidscijfers

kennen grote verschillen: 7% in

Duitsland en meer dan 20% in Spanje.

Steun voor bedrijven

Karel De Gucht sprak ook over het vrijhandelsakkoord

tussen de EU en Zuid-

Korea dat het Europese parlement onlangs

goedkeurde. “Dit akkoord heeft

Europees commissaris

Karel De

Gucht, in de Club

van Lotharingen.

grote voordelen voor Europese exporteurs

in de Koreaanse markt. Bovendien

is het ook een duidelijk signaal

dat we nieuwe kansen willen zoeken

in de belangrijkste Aziatische economieën.

Vergeet niet dat China en India

vorig jaar een groei van 10 en 8% kenden.”

Hij besloot zijn toespraak met

de hulp en ondersteuning die de EU

te bieden heeft voor het bedrijfsleven.

Dat doet de EU door een geschikt kader

© Eric Herchaft/ Reporters


Internet tegen lichtsnelheid

en met voorsprong

de beste service.

Business

Business Fibernet is de nieuwe internetformule met ongeziene snelheden, voor zelfstandigen, vrije beroepen

en KMO’s. Bovendien geniet u bij Telenet voor alle businessproducten een unieke en persoonlijke service

waarbij u support krijgt van telecomspecialisten die uitsluitend ondernemergericht denken. Resultaat: u krijgt

een prioritaire behandeling, van informatieaanvraag tot een eventuele herstelling de dag zelf, 7 dagen op 7,

helemaal gratis. Stel ons gerust eens op de proef.

0800 66 066

telenet.be/business

© Reporters

Telenet for Business

En het gaat vooruit!


6

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

© Eric Herchaft/ Reporters

opinie

te creëren waarin de bedrijven verder

kunnen groeien en kansen najagen.

Bijvoorbeeld door te strijden tegen

discriminerende taksen en beperkingen

waarmee Europese exporteurs op

sommige markten te maken hebben.

Verder vermeldde hij ook nog dat België

wereldwijd nog altijd de achtste

exportmacht blijft en tiende staat op

de rangschikking van importeurs. Het

enige minpunt is onze veel te beperkte

aanwezigheid in de BRIC-landen (Brazilië,

Rusland, India en China).

Europa krijgt concurrentie uit

China

Tijdens het traditionele vragenuurtje

liet Karel De Gucht zich kennen als een

spreker die geen blad voor de mond

neemt. Iets dat de voorzitter van BECI,

Jean-Claude Daoust, al benadrukt had

toen hij De Gucht voorstelde als gast. De

eerste twee vragen gingen over China:

de oneerlijke concurrentie van Chinese

bedrijven op het Afrikaanse continent;

en daarna over de situatie van de wireless-specialist

Option die de dumpingpraktijken

van de Chinese concurrenten

Huawei en ZTE aanklaagde. Beide sprekers

wezen erop dat Europa naïef uit de

hoek komt als het over China gaat. “Het

probleem van Option is dat ze de procedures

tegen haar Chinese concurrenten

twee jaar te laat opgestart hebben en

toen stond het water hen al aan de lippen,”

zei de commissaris. “En aangezien

Option onlangs een akkoord gesloten

heeft, is die klacht sowieso niet meer

van belang. Maar het is inderdaad niet

het enige voorbeeld van een Europees

bedrijf dat te kampen had met een Chinees

bedrijf dat niemand kent en waarachter

de Chinese staat blijkt te schuilen.

De EU is bewust van dit probleem

en wij zijn helemaal niet naïef, noch

inschikkelijk, ten opzichte van China. In

verband met de Chinese aanwezigheid

in Afrika is het effectief zo dat de rol van

de bedrijven toeneemt. Het zijn niet zozeer

de dumpingpraktijken maar veel

meer de subsidies die Chinese bedrijven

krijgen en de goedkopere financiering

die ze de Afrikaanse landen aanbieden,

die voor concurrentievervalsing zorgen.

Bovendien moet je ook rekening

houden met de politieke situatie. Naast

de economische aspecten zijn ook de

politieke aspecten heel belangrijk en

complex. De Chinezen hebben nauwelijks

een probleem met corruptie en dat

is natuurlijk niet zo voor een Europees

beursgenoteerd bedrijf. In veel Afrikaanse

landen vormt de juridische onzekerheid

ook een groot probleem voor

veel Europese bedrijven. Het is over het

algemeen heel moeilijk om de concurrentie

aan te gaan met Chinese bedrijven

en dat is niet alleen zo in Afrika

waar de markt overspoeld wordt met

Europees commissaris Karel De Gucht nam

het woord tijdens «Good Morning Brussels»,

een reeks ontbijtlezingen georganiseerd door

BECI.

«Er bestaat wel degelijk

een Europese identiteit. De

eigenheid van Europa is net

die verscheidenheid, samen

met onze regionale integratie

die wereldwijd het verst

gevorderd is. Niemand is ooit

zo ver gegaan op het vlak

van integratie als de EU. Het

politieke en economische project

in Europa is onomkeerbaar

en deze filosofie is veel dieper

verankerd dan velen zich zelfs

kunnen voorstellen»

Karel De Gucht, Europees

commissaris

voor Buitenlandse Handel


Chinese producten. Ik was onlangs op

reis in de Mercosur-regio en in de Uruguayaanse

hoofdstad Montevideo heb

ik de stapelplaatsen van Katoen Natie

bezocht. Daar vind je geen enkel Europees

product, alles komt uit China. Terug

naar Afrika: we voorzien financiering,

bijvoorbeeld voor een brug tussen

Kinshasa en Brazzaville. Ik vind dat we

de Europese industrie moeten beschermen

en meer wederkerigheid moeten

vragen voor het openstellen van de

markt. De Europese markt is het meest

open van de hele planeet, veel meer dan

de Amerikaanse bijvoorbeeld.”

Export: producten en diensten

Als we het over export hebben, denken

we vooral aan goederen en veel minder

aan diensten. Maar het aandeel van de

diensten in onze export neemt jaar na

jaar toe en dat is zeker zo voor de Brusselse

regio merkte Frans De Keyser van

BECI op. Karel De Gucht ging daarmee

akkoord en vermeldde dat veel landen

“hun dienstenmarkt open moeten stellen

en dan echt openstellen. Het gaat

niet op om te zeggen: ‘Jullie mogen kantoren

openen maar wel enkel in bepaalde

plaatsen’ zoals in India het geval is. In

de Mercosur-regio (Argentinië, Brazilië,

Paraguay en Uruguay) mag op het vlak

van scheepvaart cabotage alleen gebeuren

door schepen uit Mercosur-landen”

Over de Doha-onderhandelingen en de

Europese houding ten opzichte van de

Amerikanen, herinnerde de commissaris

eraan dat deze onderhandelingen

in 2001 opgestart werden. Dat is al tien

jaar geleden en als we de voorbereidingen

ook in acht nemen zelfs al vijftien

jaar geleden. “Wat mij betreft ben ik

het eens met sommige analyses van de

Amerikanen. Het is moeilijk om iets te

bereiken. Deze onderhandelingen zijn

er gekomen voor de opkomende economieën

zoals de BRIC-landen en minder

voor de al ontwikkelde landen. Het land

dat er het meest van geprofiteerd heeft

is waarschijnlijk Brazilië. Op dit ogenblik

leeft het idee dat de uitwisselingen

terug een evenwicht moeten vinden

want er bestaat een onevenwicht

tussen de opkomende economieën

BECI-voorzitter Jean-Claude Daoust en

Europees commissaris Karel De Gucht.

en de andere landen. De VS hebben

gelijk dat het evenwicht opnieuw

moet hersteld worden.”

Europa: de meest geïntegreerde

markt in de wereld

Karel De Gucht had het ook even over

de opkomst van het nationalisme in Europa.

Denk maar aan Geert Wilders in

Nederland, Marine Le Pen in Frankrijk

en de NV-A in België. In verband met

de toestand hier wees hij er op dat niet

alleen het nationalisme speelt maar dat

de Vlamingen er ook van overtuigd zijn

dat ze beter af zouden zijn zonder Wallonië

en dat ze dus minder belastingen

zouden betalen. Maar benadrukte hij:

“dat is een illusie, er is geen geld om te

verdelen.” Na deze korte uitstap naar de

Belgische politiek had hij het weer over

Europese zaken en antwoordde hij op

een vraag over de Europese waarden en

identiteit. Wat maakt iemand Europeaan.

Een moeilijke vraag met een lang

antwoord: “Spreken over identiteit en

waarden is bijna een nationalistische

benadering” monkellachte hij eerst.

opinie

Daarna ging hij verder en erkende dat

er “wel degelijk een Europese identiteit

bestaat. Ik reis vaak in Azië en dat continent

is helemaal anders. Als je naar

Australië of Latijns-Amerika gaat merk

je dat deze landen, die door Europeanen

gekoloniseerd werden, wel op ons gelijken,

ondanks de verschillen. Er bestaat

dus zeker een Europese eigenheid zonder

dat een homogeen continent te zijn.

De eigenheid van Europa is net die verscheidenheid,

samen met onze regionale

integratie die wereldwijd het verst

gevorderd is. In Latijns-Amerika en Azië

bestaan er gelijkaardige initiatieven zoals

Mercosur en ASEAN en ten tijde van

de Sovietunie was er het communistisch

blok. Maar niemand is ooit zo ver

gegaan op het vlak van integratie als

de EU. Het politieke en economische

project in Europa is onomkeerbaar en

deze filosofie is veel dieper verankerd

dan velen zich zelfs kunnen voorstellen.”

Guy Van den Noortgate

«“Ik was onlangs op reis in de Mercosur-regio en

in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo heb ik

de stapelplaatsen van Katoen Natie bezocht. Daar

vind je geen enkel Europees product, alles komt uit

China»

Karel De Gucht, Europees commissaris voor Buitenlandse

Handel

7

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


8

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

EVENT

BECI CEO MEETING BIJ BELGACOM

«Innoveren past helemaal in onze

ondernemersgeest»

Beci CEO Meetings brengen CEO’s en bedrijfsleiders bij elkaar. Vijf keer per jaar zal de CEO van een

onderneming met meer dan 100 werknemers een exclusieve ontvangst organiseren voor ondernemers

van bedrijven en KMO’s met minstens 20 mensen in dienst. De jongste BECI CEO Meeting

(23/02/2011) vond plaats bij Belgacom: “Onze missie: ons leadership versterken door innovatie.

2/3 van onze huidige inkomsten komen van producten of diensten die 15 jaar geleden niet eens

bestonden.”

Belgacom groep is de toonaangevende

quadruple-play speler in België die

vaste en mobiele telefonie, internet en

televisie integreert. Daarnaast is Belgacom

een internationale ICT speler met betrouwbare

oplossingen op maat van de kmo’s, grote

bedrijven en instellingen. Dat maakt dat alleen

Belgacom in staat is om op korte termijn

een convergente strategie uit te bouwen en

oplossingen aan te bieden die beantwoorden

aan elke ICT behoefte van elke categorie in de

professionele markt.

Les BECI CEO Meetings brengen bedrijfsleiders met elkaar in contact.

Belgacom biedt beantwoorden aan elke ICT behoefte in de

professionele markt.

Grégoire Dallemagne, Executive VP Strategy van Belgacom.

Saskia Van Uffelen, CEO Bull Belux en “ICT Woman of the Year”,

Véronique Baptist, AXA Belgium, en Els Van Brussel, Ahrend Furniture.

Marie-Thérèse Christians, Kantoor voor Grafologische Studies, en

Chantal De Vrieze, Econocom Managed Services.

© Danny Gys/Reporters


Alle stappen voor uw exporten in enkele kliks.

Zonder uw kantoor te verlaten,

alle oorsprongcertificaten op uw computer.

Efficiënt, snel en gemakkelijk.

Plaats aan een nieuwe snelle, efficiënte en betrouwbare

dienst: uw oorsprongcertificaten zijn nu online

beschikbaar dankzij Beci en Digichambers.

Gewoon is een elektronische handtekening goed

om (in digitaal formaat) al uw gelegaliseerde

exportdocumenten op uw computer te verkrijgen.

Wint geld en tijd!

Via Digichambers

Contacteer ons op 02 648 78 03

of surf naar www.digichambers.be


10

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

opinie

EUROPESE WEEK VAN DE AFVALVERMINDERING 2010

Brusselse bedrijven pakken

afvalberg aan!

Van 20 tot 28 november 2010 vond de tweede editie

plaats van de Europese Week van de Afvalvermindering

(EWAV). Dit is een initiatief in het kader van het Life+ programma

van de Europese Commissie. In 20 Europese landen

werden 4.346 projecten uitgevoerd. Daarvan werden

147 projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd.

Ze werden ingediend door 105 Brusselse organisaties,

waaronder 14 uit het bedrijfsleven.

Doel

Het doel van de EWAV is meervoudig:

Bekendheid geven aan de strategieën

voor afvalvermindering en

het beleid van de Europese Unie en

haar Lidstaten op dat vlak;

Duurzame acties voor afvalvermindering

promoten in heel Europa;

Het werk van de diverse actoren

onder de aandacht brengen, via

concrete voorbeelden van afvalvermindering;

De dagelijkse gedragingen van

de Europeanen (verbruik, productie)

te veranderen.

Leefmilieu Brussel benadrukt het belang

van preventie aan de bron. Dit is

niet hetzelfde als sorteren! De EWAV

wil juist aantonen dat het mogelijk

is om minder afval te produceren. Dit

kan bv. door rationeler om te gaan

met papierverbruik, duurzame verpakkingen

te kiezen ipv de wegwerpvariant,

te composteren, voedselverspilling

tegen te gaan ed.

Organisatie

De EWAV wordt georganiseerd door

overheidsinstanties in heel Europa

die bevoegdheden hebben op het

vlak van afvalpreventie. Zij doen op

hun beurt een oproep naar “project-

dragers” om tijdens de

EWAV acties te organiseren.

Deze projectdragers

worden ingedeeld in 5

verschillende categorieen:overheidinstanties/diensten,

verenigingen/

ngo’s, ondernemingen/

industrie, onderwijsinstellingen

en anderen.

© PhotoAlto/ Reporters

Drijfveer

De drijfveer om een project

in te dienen is dubbel: enerzijds

zijn er de ondernemingen die van

de EWAV gebruik maken om nieuwe

acties te lanceren, met het doel ze te

testen en ze op langere termijn in te

voeren. Anderzijds zijn er de ondernemingen

die van de gelegenheid gebruik

maken om de bestaande acties

nog eens in de verf te zetten, bv. door

resultaten die bereikt werden nav het

invoeren van een afvalbesparende

maatregel, bekend te maken. Ecodynamische

ondernemingen vonden

het logisch om deel te nemen, omdat

het past in het kader van hun ecolabel.

Andere bedrijven gaven dan

weer aan dat de acties opgenomen

werden in hun milieubeleidsplan.

Nog enkele reacties “We stonden

centraal in twee mediareportages”,

EWAV wil duurzame acties

voor afvalvermindering promoten

in heel Europa.

“Dankzij de EWAV kreeg ons ‘groene’

imago een flinke boost”, “Dankzij de

raadgevingen is ons papierverbruik

fors gedaald”, “het is in elke structuur

realiseerbaar. Een werkgroepje en

een gezonde dosis motivatie volstaan

voor een succesvol project”.

Brusselse projecten 2010

In Brussel dienden 14 verschillende

ondernemingen een project in: BNP

Paribas Fortis, Dexia Bank, Hotel Silken

Berlaymont, Hotel Le Nouveau

Palace/Crowne Plaza, Thon Stanhope

Hotel, Cofinimmo, Ondernemingen

Jacques Delens, Spadel, The Hub

Bruxel, Tipik Communication Agency,

Trop Bon, European Service Network,

Fost Plus en IBM Belgium.


Cofinimmo diende een sensibiliseringsproject in dat de hele

week duurde. De sensibiliseringsactie richtte zich tot 3 doelpublieken:

de huurders (kantoren, rusthuizen), de immobiliënagenten

en de eigen werknemers van het bedrijf.

De interne acties bestonden uit het verwijderen van de individuele

printers door hen te vervangen door centrale dubbelzijdige

printers (test), tijdens de EWAV werden de snoep- en

drankautomaten gedesactiveerd en vervangen door bioalternatieven

aangeboden door

het bedrijf. Hierbij werd ook een

gezondere voeding gepromoot.

Ook in de vergaderzalen werden

de drankblikjes verwijderd en

vervangen door mineraalwater

en glazen en werden biosappen

aangeboden. Dankzij deze actie

kon de hoeveelheid interne

drukwerken en milieuonvriendelijke

drankverpakking met

respectievelijk 15% en 80% verminderd

worden. Op termijn zal

nog onderzocht worden hoe de

drankblikjes vermeden kunnen

worden (logistiek).

Op extern vlak werden de klan-

Cofinimmo heeft deelgenoten

geïnformeerd over het feit

men aan de EWAV editie 2010.

dat Cofinimmo deelnam aan de

EWAV, en werden de huurders en partners aangemoedigd

om hetzelfde te doen. Daartoe werden affiches verspreid, en

werd de actie aangekondigd via mail en op de website van

de onderneming. Alle huurders die deelnamen kregen een

geschenk.

Hôtel Silken Berlaymont

Dit hotel is een ecodynamische onderneming en doet

voortdurend inspanningen ten voordele van het milieu.

In 2009 namen ze ook reeds deel aan de EWAV.

Samen met andere hotels in Brussel maakten ze een inventaris van al het afval

dat geproduceerd werd. Ze vergeleken de resultaten en voerden afvalverminderingsacties

in (bv. verpakkingen van leveranciers) en zijn hun organisch afval

beginnen te composteren.

Tijdens EWAV 2010 bestond het project uit 2 soorten acties: sensibiliseren rond

bestaande gewoonten, en het invoeren van enkele nieuwe. Het “Green Committee”

van het hotel was verantwoordelijk voor de te nemen acties, de voorbereidingen,

de organisatie van een meeting tijdens de EWAV en het evalueren

van de acties na de EWAV. Enkele van de acties:

-Verminderen van het papierverbruik: hergebruik, recto/verso, het afschaffen

van enkele rapporten, LCD projectie;

-De wegwerpbekers in de coffeeshop vervangen door herbruikbare bekers.

Geen individuele verpakkingen meer voor melk of suiker;

-Actie “sales”: het cliënteel werd ingelicht via de uitgaande post en mails, de

welkomstbrief in de kamer, in de publieke ruimten van het hotel en in de cafetaria.

Voor vragen kan u steeds terecht op ecocons@ibgebim.be

Tipik Communication Agency

Het project van Tipik bestond uit 3 luiken.

2011 : nieuwe EWAV

editie

opinie

Via sensibiliseringsacties en demo’s onder

leiding van een compostmeester werden de

bestaande maatregelen om courant huishoudelijk

afval te verminderen in de kijker gezet

en werden de werknemers van Tipik geïnformeerd

over thuiscomposteren. Tipik is tijdens

de EWAV met composteren begonnen om zo de

vuilbakken lichter te maken.

Voor het project rond het verminderen van het

papierverbruik werden de bestaande maatregelen

versterkt en werden innovatieve acties

georganiseerd om op papier en andere goederen

die gelinkt zijn aan hun activiteiten te besparen

(papier, toner,...).

Tot slot werden ook de bestaande maatregelen

voor de vermindering van bestek en courante

huishoudartikelen in plastic in het bedrijf in de

verf gezet en werden nieuwe acties ingevoerd

(bekers, kopjes). Er werd een “Dag zonder plastic

beker aan de drinkfonteintjes” georganiseerd.

Er werd ook een infosessie voor het voltallige

Tipik-personeel gehouden waarop ze opgeroepen

werden om bij het project, de procedures en

de concrete maatregelen aan te sluiten.

Ook dit jaar wordt een EWAV

georganiseerd, en dit van 19 tem

27 november 2011. Wenst u ook uw

afvalberg aan te pakken? U kan

nu reeds deze Week inplannen in

uw bedrijfsactiviteiten! Eerdere

ervaringen tonen aan dat de

voorbereiding en organisatie

van de afvalverminderingsacties

tijdig dienen te gebeuren, om

de kans op een geslaagd project

te garanderen. Meer informatie

over de EWAV vindt u terug op

Vous trouverez de plus amples

renseignements sur la SERD sur

de Europese site:

www.ewwr.eu

de Brusselse site:

www.bruxellesenvironnement.

be > Europese Week van de Afvalvermindering

11

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


12

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

opinie

KUNST & ONDERNEMEN

Ondernemen is initiatief nemen

Dit is de derde en laatste keer dat we inzoomen op enkele kunstenaars die meegewerkt hebben

aan de jongerendag over ondernemen die op initiatief van het Brusselse ministerie voor economie

en werkgelegenheid werd georganiseerd. Dit was een succesvolle poging om het ondernemerschap

eens anders te bekijken.

C

reëren, dat is fijn. Ondernemen is passionerend. Deze

boodschap overdragen was een van de doelstellingen

van deze dag. Zowel de jongeren van 18 tot 25

jaar als de betrokken kunstenaars vielen onder het doelpubliek.

Deze kunstenaars konden behalve hun creativiteit

ook hun know how laten zien. En laat het nu net die know

how zijn die noodzakelijk is om een kunstwerk te maken of

Laure Halflants

«Een creatieve oplossing vinden»

Laure Halflants is onderwijzeres.

Haar moeder schilderde

en zo had ze het virus al snel te

pakken. Op het vlak van creativiteit,

maar ook voor kleuren en tekeningen.

Als kind tekende ze vooral met

potloden en pastel. Deze levensstijl

wil ze ook overdragen op haar meervoudig

gehandicapte leerlingen uit

het buitengewoon onderwijs. Voor ze

onderwijzeres werd, werkte ze gedurende

een jaar in de publiciteitssector.

Daar kwam ze er achter dat de creatieve

aspecten wel voordelen hadden

maar dat dit toch niet overeenstemde

met haar verwachtingen. Ze wil zich

vooral toeleggen op de sociale

beweging en daarom

koos deze voormalige leidster

uit jeugdbewegingen

voor het onderwijs. Zo

leerde ze al snel om haar

creativiteit te gebruiken

om de kinderen te helpen.

Haar andere passie zijn

reizen en vreemde culturen

ontdekken. Daar komt

haar nieuwste liefde voor

de fotografie nog bij en je

Laure Halflants.

begrijpt meteen waarom

deze atypische kunstenares

ons zoveel te vertellen heeft over

haar werk.

Ondernemen, wat betekent dat

voor jou? «Dat doet me denken aan

een uitzonderlijk ogenblik dat ik in

Mali beleefd heb toen ik daar potloden

gaf aan de kinderen. Ik ben in 2009

voor een jaar naar daar gegaan om

les te geven in het zesde studiejaar

van een kleine school in Bamako. Ik

kende de directrice en zij wilde haar

team verjongen. Ik had gevraagd om

mij tijdens de vakanties alleen te laten

in een klein dorpje in de brousse

om te zien hoe het er buiten de hoofdstad

aan toeging. In dat dorpje organiseerde

ik activiteiten voor de kinderen

tijdens hun vakantie. Ze wilden allemaal

de potloden uitproberen maar

er was geen tafel. Ik heb toen kennis

gemaakt met een unieke wereld en

met kinderen die in staat waren om

een creatieve en eenvoudige oplossing

te vinden.»

De mening van een specialist:

Olivier Kahn, expert-boekhouder en

coördinator van deze dag: «Dit doek

spreekt mij aan. Je ziet kinderen en

potloden en heel beperkte middelen.

Het is een symbool van een toekomst

waar wij niet mee vertrouwd zijn.

Het is belangrijk om ons nu al voor te

bereiden en eraan te wennen. De bedrijven

die later succesvol zullen zijn,

zijn net diegenen die erin slagen om

met weinig middelen veel te bereiken.

Op dit schilderij zie je de wens om te

leren, iets dat terug moet komen bij

de Belgische ondernemers. In België

is het gemakkelijk om gratis bij te leren.

Dat is een onvoorstelbare kans!

om een bedrijf te besturen. In beide gevallen moet je aan

de slag gaan en je borst durven nat te maken om later de

vruchten te kunnen plukken van wat het bedrijf of de artistieke

carrière hebben opgeleverd. Twee jonge vrouwelijke

kunstenaars leggen uit hoe ze tewerk gaan. Laure Haflants

is onderwijzeres en Elodie Guillaume is studente. Beiden gebruiken

hun kunst voor het welzijn van anderen en zichzelf.

Laure Halflants, «Gele potloden»

De kunstenaar heeft een eenvoudige

en creatieve oplossing gevonden. Drie

sleutelwoorden voor de ondernemers.

De eerste: oplossing. De mensen willen

tegenwoordig oplossingen voor

problemen en niet langer producten of

diensten. Voor performante bedrijven

is ‘oplossing’ een echt sleutelwoord

geworden. Tweede sleutelwoord: eenvoud.

Voor producten, diensten, de

aankoop of verkoop, de organisatie

van het bedrijf. Deze telt minder hierarchische

niveaus dan vroeger. En

tenslotte is het derde sleutelwoord

creativiteit. Alles is mogelijk zolang je

maar ideeën hebt.»


Elodie Guillaume

«In eigen handen nemen»

Elodie Guillaume, «Zonder titel»

Elodie Guillaume is twintig en

ziet haar toekomst niet in de

schilderkunst, zelfs al zit ze in

het derde jaar schilderen op de Academie

van Ter Kameren. Ze houdt er

vooral van om te werken met materie

en kleuren. Daarnaast zijn er nog

andere opties die haar bevallen zoals

binnenhuisarchitectuur. Tijdens haar

studies heeft ze kennis gemaakt met

tekenen en theater. Deze twee kunstvormen

hebben hun sporen nagelaten

in haar schilderwerk: zowel de weergave

als de confectie worden erdoor

beïnvloed. Ze maakt haar opleiding

Elodie Guillaume.

af door avondlessen seriegrafie te

volgen aan de Academie voor Schone

Kunsten van Namen. Ze heeft immers

geen zin om later alleen maar schilderes

te zijn en is vastbesloten om ook

in andere kunsttakken actief te zijn.

Ze is verslingerd aan de schilderkunst

maar ze is ook nuchter genoeg om in

te zien dat er van kunnen leven iets

helemaal anders is. Ze hoopt dat ze

haar hele leven zal kunnen schilderen

zonder dat dit haar enige activiteit

wordt. Elodie Guillaume heeft nog

twee jaren harde studie voor de boeg

voor ze moet kiezen welke weg ze gaat

inslaan.

Ondernemen, wat betekent dat

voor jou? «Ondernemen, dat wil zeggen

dat je de dingen in handen moet

nemen. Dat is wat ik altijd moet doen

als ik voor een wit doek sta. Schilderen

is een fysieke bezigheid. Het is weliswaar

niet zoals beeldhouwen maar

het is toch veel fysieker dan tekenen.

Ondernemen, dat is je hele lichaam gebruiken

voor wat je doet. Een beetje zoals

een artiest die een groot kunstwerk

maakt. Hij schildert met zijn volledige

lichaam en niet alleen met zijn handen.

Als ik schilder steek ik daar mijn

opinie

handen, mijn lichaam, mijn energie

in. Tenslotte spreken mijn gevoelens

die gelijkgesteld worden aan een

landschap over emoties en acties.»

De mening van een specialist:

Olivier Kahn, expert-boekhouder

en coördinator van deze dag: «Het

is erg moeilijk om verschillende dingen

op hetzelfde ogenblik te ondernemen.

Er zijn mensen die verschillende

bedrijven leiden, maar ik denk dat

dit heel moeilijk is. Voor een bedrijf

moet je je helemaal geven. Het is natuurlijk

ook waar dat een bedrijf niet

alleen met het hoofd, het intellect geleid

wordt. Er is ook een operationele,

praktische kant en de fysieke investering.

Volgens een studie van de sociale

groep HDP werkt een zelfstandige

gemiddeld 54,5 uur per week. 82%

van de zelfstandigen werkt ook in het

weekend. Per jaar nemen ze gemiddeld

16,6 dagen vakantie. Maar toch

vindt 60% van de zelfstandigen dat

ze niet teveel tijd aan hun werk besteden.

Als je je werk graag doet, ga je er

helemaal voor. Diegenen die op een

buitenkans springen zonder het werk

echt graag te doen, verdienen misschien

wel veel geld maar komen daar

later op terug. Ze zijn niet gelukkig.

Om te slagen moet je eerst en vooral je

werk graag doen.»

Jacqueline Remits

Olivier Kahn,

expert-boekhouder.

13

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


14

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

EVENT

BECI EXECUTIVE INTERVIEWS

Wat zouden CEO’s van bedrijven met meer dan 100 werknemers tegen elkaar zeggen, als ze elkaar

zouden ontmoeten? U weet het meteen door te luisteren naar de BECI Executive Interviews,

op www.becitv.be .

Het idee: twee keer per maand worden drie bedrijfsleiders uitgenodigd door BECI om samen het ontbijt te delen. Elk van hen

wordt ongeveer 30 minuten lang geïnterviewd en gefilmd door een journalist. Deze gesprekken kunt u vervolgens bekijken

op BECI TV (www.becitv.be ) en lezen in Dynamiek.

Daniel Vandendaele, afgevaardigd bestuurder van Facq

Facq is een Belgisch familiebedrijf dat

al vijf generaties bestaat. Sinds 1997

is Damien Vanden Dael de afgevaardigd

bestuurder die instaat voor het

beheer. Met een zakencijfer van iets

meer dan 160 miljoen euro is Facq in

2009 een van de leaders geworden

voor de verkoop van sanitair en chauffageproducten.

Facq heeft in 1997 het

ISO 9001-certificaat gekregen dat hun kwaliteit verzekert. Het

bewijs: “De uitgekozen producten en onze betrouwbare partners

verzekeren onze klanten dat ze blijvend bij ons terecht kunnen.

Als iemand vandaag een kraan koopt, kan die over vijf of tien

jaar nog alle mogelijke wisselstukken bij ons vinden,” legt de

afgevaardigd bestuurder ons uit. Facq importeert deze producten

van de beste merken uit heel Europa. Door de duurzame relatie

die Facq met haar partners heeft, kan het bedrijf een onberispelijke

dienstverlening aanbieden. Duizenden producten zijn

onmiddellijk beschikbaar dankzij hun omvangrijke stock. Het

is mogelijk om deze producten in de winkel te bestellen maar

professionals kunnen daarvoor ook op hun website terecht. Facq

heeft in 2001 al in e-commerce geïnvesteerd: hun virtuele winkel

is 24 uur per dag en 7 dagen per week open. Facq telt ondertussen

22 Sanicenters waar hun ‘professioneel’ clienteel terecht

kan. Voor de particuliere klanten hebben ze 10 Showrooms waar

Sébastien Belpaire, gedelegeerd bestuurder van Limpens

LIMPENS werd in 1910 opgericht en kan

dus bogen op 100 jaar ervaring op het vlak

van comfort. Building the Future: “Ons bedrijf

is gespecialiseerd in het klimatiseren

van gebouwen. De sector waarin we actief

zijn is samen met de technologie geëvolueerd.

Naast het bouwen van de installaties,

vind je de toegevoegde waarde nu in

het ontwerpen, onderhouden en opvolgen

van hun energieverbruik.” Een ander bedrijf van dezelfde groep,

FEXIM, staat hen als bevoorrechte partner daarvoor bij. We zijn

de uitdaging aangegaan om de installaties van twee gebouwen

van in totaal 30.000 m dicht bij onze zetel helemaal opnieuw

te ontwerpen vooraleer deze geïnstalleerd gingen worden. Drie

jaar later kunnen we bevestigen dat er aan alle verwachtingen

voldaan wordt: op het vlak van comfort, budget en de geschatte

energiebesparingen. Voor openbare aanbestedingen maken we

gebruik van PPS’en (Publiek-private samenwerking). Wij kunnen

deze inspiratie kunnen opdoen.

De recentste Showroom van Facq Anderlecht

telt maar liefst 4000 m² en is strategisch

gelegen. Samen met de Showroom

in Zaventem bestrijken ze zo de volledige

hoofdstad en Waals en Vlaams Brabant.

In deze Showroom hebben ze de allerlaatste

innovaties om ‘Badkamer- en

verwarmingsproducten’ voor te stellen

toegepast. Door de grote ervaring van het bedrijf en van hun

showrooms kunnen ze perfect op de huidige vraag inspelen. Dit

Belgische bedrijf evolueert voortdurend en gaat binnenkort nog

nieuwe showrooms en Sanicenters openen. Op de vraag waarom

ze nog niet naar het buitenland getrokken zijn, antwoordt

mr. Vanden Dael droogweg dat “nabijheid een prioriteit is in de

distributiesector.” De crisis lijkt dit bedrijf niet af te remmen:

“Een periode waarin energie anders benaderd wordt, is voor

ons een periode vol opportuniteiten. Onze showrooms tellen

ondertussen ook groene woningen. De klant vindt daar de verschillende

opties die de professionele sector te bieden heeft.” Facq

wil actief meewerken om hun sector te doen evolueren door bij

te dragen aan het welzijn van de klanten en aan de energie-efficiëntie

van de gebouwen.

www.becitv.be

alle competenties inbrengen voor DBFMaanbestedingen

(Design, Build, Finance,

Maintenance). Doordat we deel uitmaken

van de groep Eiffage Benelux kunnen we

ook meedingen voor projecten zoals de

Waalse gevangenissen. Het viaduct van

Millau werd door Eiffage gebouwd. Als

dat geen mooie demonstatie van de know

how van onze groep is!

Als bedrijfsleider denk ik dat de toekomst ligt in een verticale

integratie van het installeren en onderhouden en dit vanaf het

ogenblik dat het project ontworpen wordt. Daarom hebben we de

dienst “Green Comfort” opgericht. Deze verzekert een ecologisch

en economisch comfort tijdens de hele levensduur van een installatie.

www.becitv.be


Patrick Loosen, Head of Operations Lonza

Niettegenstaande een omzet van om en bij de 3 miljard Zwitserse Franken,

blijft Lonza voor de man in de straat een vrij onbekend bedrijf. In België is het

bedrijf gevestigd op de industriële site van Braine l’Alleud en in Verviers. Lonza

is actief in custom manufacturing van actieve bestanddelen voor geneesmiddelen

en ook op het gebied van life science ingredients en diagnostics.

Specifiek voor de site in Braine, bestaat hun grootste activiteit in het synthetiseren

van peptides die hun toepassing vinden in de farmacie.

Lonza Braine is eigenlijk ontstaan na een acquisitie door Lonza van een nevendivisie

van UCB-Pharma. De peptide-activiteit van de site paste helemaal

in het kader van de CMO-activiteiten van Lonza.

Of ze de crisis hebben meegemaakt? «Lonza heeft getracht om tijdens de

crisis alles in het werk te stellen om de mensen zelf niet te treffen. We zijn

niet helemaal geslaagd in onze opzet. Maar in Braine zelf hebben we kunnen

weerstaan aan de druk. Dit mede omdat we in een markt zitten, de peptide

markt, die iets minder gevoelig is aan de crisis.», aldus Patrick Loosen, Head of

Operations voor Peptides Braine.

De peptidemarkt is een groeiende markt. «De CMO-activiteiten in de farmaceutische

industrie worden steeds belangrijker. En wat betreft de peptidetechnologie:

het is een jonge technologie waar nog zeker toekomst in zit.

Bovendien hebben we de plaats om bijkomende investeringen te doen.»

En die toekomst ziet er rooskleurig

uit, zo zegt de Head of Operations:

«hoewel we afhankelijk blijven van

de farmaceutische industrie. Ons

succes hangt af van het succes van

hun producten op de markt.»

www.becitv.be

EVENT

Arnold Vrind, managing director van CPM

CPM is een fieldmarketing agency dat hun opdrachtgevers

helpt om meer te verkopen en dat in een grote waaier aan

sectoren. Het laten ervaren, voelen, proeven van producten en

diensten door consumenten is de hoofdactiviteit. CPM heeft

reeds 25 jaar een vaste voet op de Belgische markt maar het

bedrijf is oorspronkelijk Brits waar in 1936 het zijn start kende.

“inmiddels zijn wij actief in 17 landen en bestrijken wij alle

grote markten wereldwijd” Dit verwezenlijken ze met ongeveer

25 000 werknemers waarvan een 450 in de Benelux.

“We zijn een people business” volgens Arnold Vrind en er wordt

dus veel belang gehecht aan de human resources. “In 2010 zien

we een voorzichtig herstel van de markt” wat ook enkele innovaties

met zich meebrengt die op hun beurt door consumenten

ervaren moet worden. De toekomst voor de dienstverlening

van CPM ziet er dus positief uit zolang de ontwikkelingen op

de voet blijven gevolgd worden.

Mireille past u perfect !

Mireille heeft meer in huis dan u denkt :

Arbeidskledij

Brillen en helmen

Emblemen

Foodkledij

Full - service voor werkkledij

Imagotapijten

Kledingkasten

Onderhoud werkkledij

Reiniging van tapijten en overgordijnen

Schoonloopmatten

Signalisatiekledij

T-shirts en thermisch ondergoed

Wasserij

Werkhandschoenen

Werkkledij

Werkschoenen

Zepen en andere hygiëne - artikelen

Brusselsesteenweg 177 - 1785 Merchtem

T 02/460 00 11 - F 02/460 58 85

P. Paquaylaan 186 - 3550 Heusden-Zolder

T 011/57 11 22 - F 011/57 11 39

sales@mireille.be www.mireille.be

www.becitv.be

15

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


16

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

CVS: Business doen met Congo?

Uw beslissing staat vast. U wilt ondernemen in Congo maar u stelt vast dat het niet eenvoudig is? U vraagt zich

af hoe u er zich van kunt vergewissen dat ter plaatse geregelde afspraken gerespecteerd zullen worden? Hoe een

inschrijving te regelen in het Handelsregister? Een bankrekening openen binnen een redelijke tijdsspanne? Welke

leveranciers te kiezen? “Als u op zoek bent naar een partner ter plaatse waarop u kunt berusten, dan gaat hetgene

wat volgt u interesseren. Het consultancybureau CVS heeft als missie het leven van projectontwikkelaars gemakkelijker

te maken. Door met ons samen te werken geniet u van een efficiënte administratieve en logistieke ondersteuning.

Onze innoverende “One Stop Shopping” laat onze klanten toe zich op hun basisactiviteit te concentreren/

focussen, terwijl wij fungeren als enig contactpunt. Wij hechten bijzondere aandacht aan kwaliteit, multiculturele

benadering, transparante communicatie en win-win uitwisselingen. Het waarderen van plaatselijk beschikbare

vaardigheden ligt ons tevens nauw aan het hart. Profiteer van onze bevoorrechte contacten in verschillende sectoren

zoals bank, telecommunicatie, horeca, reisagentschappen alsook de Kamer van Koophandel en investeringsagentschappen.

Heeft u vragen? Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op!”

CVS SPRL (Consultance et Vente de Services)

Avenue Forgerons, 3558 Kinshasa, Limete / Q. Funa

RD Congo

T +32 496 32 59 95 T (RDC): +243 (0) 990 064 652

info@cvs-businesses.com

www.cvs-businesses.com

Facebook: cvs-sprl-congo Twitter: @cvs_congo


18

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

ActionCOACH opent zijn eerste franchise in België!

«Minder werken om meer te verdienen!» Wie kan zich vandaag de dag nog zo’n slogan eigen maken in

de huidige economische context die ons omringt? Het is nochtans wat Marc Delaby opeist, business coach

gewaarmerkt ActionCOACH voor België: «mijn missie bestaat erin de successen van de ondernemers en

zaakvoerders van kleine en middelgrote ondernemingen die hun zaak wensen te ontwikkelen te verhogen,

terwijl ze meer vrije tijd genieten en hun inkomen zien stijgen» Hij legt zijn methodologie van aanpak uit:

«Wij begeleiden de bedrijfsleiders rond vier assen:

1. Observeren wat ze niet zelf kunnen zien want ze staan er te dichtbij;

Marc Delaby, Business Coach

2. De beproefde strategieën identificeren en aanleren die hen sneller en zekerder zullen laten winnen;

3. Die strategieën efficiënt organiseren en uitvoeren. Dit door te bepalen: «Wie doet Wat tegen Wanneer?»

4. In actie schieten met discipline, vergezeld van een «onredelijke en stimulerende vriend: uw coach».

Soms «gevangen» in hun economische stress en/of verstikt door een tijdschema die hen elk familiaal leven ontneemt,

hebben sommige ondernemers, in tegenstelling tot wat ze echt willen, hun «zaak» omgezet in een ware “hel”. Anderen die

bereid zijn om verschillende uitdagingen aan te gaan zijn op zoek naar een vriendschappelijke steun in de eenzaamheid

die gemeenschappelijk is aan de bedrijfsleiders. Nog anderen zijn de uitdagingen aangegaan, maar hebben moeite

om de juiste koers te houden, en om een stabiele en sterke structuur te behouden ten opzichte van de groei van hun

onderneming die niet meer onder controle is. Zonder diegene te vergeten die de overdracht van hun onderneming

voorbereiden, en die zorg dragen om er hun eigen meerwaarde aan toe te voegen, anders zou het slechts een lege schelp

zijn… Door deel uit te maken van de groep ActionCOACH, heeft Marc Delaby dus beslist om zijn diensten te verlenen van

de klanten van de eerste wereldwijde groep van business coaching. Zijn tussenkomsten draaien rond zeven domeinen:

de strategie van de onderneming, verkoop, marketing, communicatie, operationele systemen, de ontwikkeling van een

“team”, “leadership” en klantendienst. Zijn gestructureerd programma werd getest en goedgekeurd sinds 1993 door meer

dan 1700 coaches verdeeld over 28 landen. De ca 15 000 jaarlijkse klanten van ActionCOACH en de 400 000 ondernemers

die deze programma’s gevolgd hebben kunnen enkel getuigen over de macht en de efficiëntie van zijn programma’s.

Impact (Action COACH)


T +32 2 325 51 81


NautaDutilh beloond met een tweesterren ecolabel

NautaDutilh kreeg een “Ecodynamisch bedrijf” label met

twee sterren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer,

waardoor het Benelux advocatenkantoor deel uitmaakt

van een de meest milieuvriendelijke bedrijven. NautaDutilh

is hiermee het enige advocatenkantoor in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest dat een ecolabel met twee sterren

kreeg.

NautaDutilh’s engagement voor duurzame groei is niet

nieuw en alom bekend. Het advocatenkantoor kreeg een

eerste ecolabel (1 ster) toegekend in 2005 voor haar inspanningen

op vlak van milieubewustzijn. Het kantoor

ging door op dit elan, startte nieuwe acties en integreerde

duurzame ontwikkeling in het dagelijks beheer van het

bedrijf. Een van NautaDutilh’s belangrijke beslissingen

was de verhuis naar een nieuw, “groen” gebouw, het Solaris

gebouw. Dit gebouw is een van de meest ecologische in

Brussel. Solaris staat namelijk voor betere isolatie, performant

materiaal en alternatieve energiebronnen (zonnepanelen

en een warmtepomp). De verhuis, die plaatsvond

in maart 2010, maakte het mogelijk om de doelstelling

van duurzame groei verder waar te maken en werd gekoppeld

aan belangrijke wijzigingen aan de infrastructuur en

werkprocessen van het bedrijf. Philippe François, Managing

partner NautaDutilh Brussel, merkt op: “We zijn heel

tevreden dat ons werk op vlak van duurzame groei en milieubewustzijn

wordt beloond met een tweesterren ecolabel.

We zullen ook in de toekomst blijven streven naar het

reduceren van onze ecologische voetafdruk.”

Een van NautaDutilh’s belangrijke beslissingen was de verhuis naar

een nieuw, “groen” gebouw, het Solaris gebouw..

NautaDutilh

Terhulpsesteenweg 120 – 4e verdieping

1000 Brussel

T F +32 2 566 80 01

ndbru@nautadutilh.com

www.nautadutilh.com


JCDecaux wordt n°1 op wereldniveau

Met een recordomzet van 2.350 mln. euro in 2010, wordt

JCDecaux wereldleider in de sector van de buitencommunicatie.

JCDecaux werd in 1964 in Frankrijk opgericht door

Jean-Claude Decaux. Het begon allemaal met het innoverende

concept om steden gratis te voorzien van bushokjes

die volledig gefinancierd werden door reclame. Vandaag

is de groep actief in 3 segmenten - stadsmeubilair, transport

en affichage - en staat genoteerd op de Eurolist van

Euronext Parijs. Enkele kerncijfers


(428.000 reclamezijden)

vens

(met 184 luchthavens en meer dan

300 transportcontracten voor metro, bus,

trein en tram (380.200 reclamezijden)


formaat (230.500 reclamezijden)


fietsenservice


Jean-Sébastien Decaux, CEO Belgium,

Luxemburg & Southern Europe van JCDecaux

Leden trefpunt

10.000 inwonersdag in contact met de producten van JCDecaux

JCDecaux is al sinds 1967 aanwezig in België, stelt 200

mensen tewerk en biedt zijn diensten aan in 180 steden

en gemeenten. Sinds mei 2009 is JCDecaux aan het innoveren

met Villo!, de openbare fietsenservice in Brussel dat

nu al meer dan 20.000 abonnees en tot 120.000 huurbeurten

per maand telt. De Brusselaar staat massaal achter het

Villo! project dat een onmisbare schakel voor de stedelijke

mobiliteit is geworden. JCDecaux is verheugd te kunnen

aankondigen dat de contracten in Brugge, Mechelen en

Ieper werden vernieuwd. Deze contractvernieuwingen

bevestigen de positie van JCDecaux als historische marktleider

in Vlaanderen.

JCDecaux

Groendreef 50 1000 Brussel

T +32 2 274 11 11 F +32 2 274 11 12

info@jcdecaux.be

www.jcdecaux.be

Click bonus’ Maestro® kaart van AXA beloont klant

en steunt sociaal project

AXA Bank lanceerde zopas een innovatieve en maatschappelijk

verantwoorde online zichtrekening: de ‘click bonus’

rekening (www.clickbonus.be). Klanten met een click

bonus rekening kunnen een sociaal project of goed doel

steunen uit een lijst van verenigingen. Per uitgevoerde

elektronische transactie via de rekening, stort AXA Bank 5

eurocent op de rekening van de geselecteerde vereniging

en 5 eurocent op de rekening van de klant. Met dit initiatief

wil AXA concrete projecten steunen die werken rond

milieu, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs

of verkeersveiligheid. Deze actie kadert binnen de bredere

aanpak van AXA om maatschappelijk verantwoord te

ondernemen. Maestro kaarthouders met een click bonus

rekening kunnen één van de zes hieronder vermelde projecten

steunen:

- CO2-LOGIC: de aangroeiende vuilnishopen in de straten

van Dar es-Salaam (in Tanzania) verkleinen en daardoor

de hygiënische omstandigheden verbeteren

- ASBL OSCARE: nazorg voor jonge brandwondenpatiënten

en preventie in scholen en bedrijven

- SPECIAL OLYMPICS: evenement rond sport en gezondheid

voor 3000 mentaal gehandicapte atleten

-BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA: preventiecampagnes

en sensibilisering met het oog op het verbeterd

gebruik van de defibrillator

-‘SCHOOL IN A BOX’ – UNICEF: dozen met schoolmateriaal

voor 40 kinderen en een leerkracht

-IVV: een sensibiliseringscampagne vanaf maart 2011,

door en voor jongeren over risicovol gedrag aan het stuur

De Maestro® click bonus kaart van AXA

AXA

Vorstlaan 25

1170 Brussel

T F +32 2 678 79 98

www.axa.be

19

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


20

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

Erik-Jan Zorgdrager nieuwe General Manager Direct Sales Sharp

Electronics Benelux

Sharp Electronics Benelux bv heeft Erik-Jan Zorgdrager per 24 januari 2011 aangesteld als General Manager Direct Sales

Documentsystemen. Zorgdrager (45) is in deze nieuwe functie verantwoordelijk voor het direct sales kanaal van Sharp

documentsystemen in de Benelux. Zorgdrager heeft sinds 1999 ervaring in de documentbranche bij bedrijven als Haagtechno

en Kompro. Binnen direct sales heeft hij meerdere commerciële functies bekleed, in sales en management. Met

deze en zijn jarenlange consultancyervaring is Zorgdrager uitermate geschikt voor deze uitdagende functie.

“Sharp streeft ernaar haar positie via het direct sales kanaal in de Benelux de komende jaren verder te versterken en

haar marktaandeel in documentsystemen te vergroten. Wij zijn ervan overtuigd dat de aanstelling van Erik-Jan Zorgdrager

als General Manager Direct Sales zal bijdragen om dit doel te verwezenlijken,” aldus Peter Hoorn, Commercieel

Directeur van Sharp Electronics Benelux.

Logo’s, emblemen, teksten, dieren of objecten in 3 dimensies,

de mogelijkheden zijn eindeloos..

Sharp Electronics Benelux

Pontbeekstraat 4

1702 Groot-Bijgaarden

T +32 2 467 67 11

F +32 2 467 67 67

www.sharp.be

3Dlaserworld portretten in 3D

Actief sinds 2004, heeft Tree-D in geen tijd de Belgische markt

veroverd. Dankzij de geavanceerde apparatuur en de nieuwste

technologieën, is Tree-D echt uitgegroeid tot de referentie voor de

lasergravure in kristalglas. Geleid door een professioneel en dynamisch

team is Tree-D sindsdien blijven innoveren. In 2008 richtte

Tree-D de groep 3Dlaserworld op, om in te spelen op de steeds

groeiende vraag van haar Europese klanten. Dankzij de dealers en

de mobiele studio versterkt het bedrijf elke dag haar invloed als

een leider in de lasertechnologie. Dit jonge bedrijf biedt inderdaad

een volledig scala aan voor zowel professionals en individuen; van

het branden van uw foto’s in twee dimensies tot uw portretten in

drie dimensies, of nog het creëren van onderscheidingen en trofeeën

voor vele bedrijven. Logo’s, emblemen, teksten, dieren of

objecten in 3 dimensies, de mogelijkheden zijn eindeloos. Dit alles

in een indrukwekkend aantal verschillende media, en onklopbare

deadlines. Na jaren van blijvende innovatie lanceerde de groep haar nieuwe product voor de begrafenismarkt: een kristallen

urne, meteen een wereldpremière. De technologie laat alle mogelijkheden toe, in 2D en in 3D, en is een blijvende

herinnering voor de familieleden van de overledene, maar even goed voor een overleden huisdier.

3Dlaserworld (Tree-D)

Atomiumsquare 1 po 31

1020 Brussel

T F +32 2 476 97 95

info@3dlaserworld.com

www.tree-d.be


CISB: «Een beetje meer van hetzelfde doen» !

Christophe Humblet, manager van Conseils en Intervention

Systémique (CISB): “Wanneer een klant ons belt,

vraagt hij ons vaak om de oplossingen uit te voeren die

hij zelf heeft getest. Een voorbeeld is meer waard dan duizend

woorden: stel, u zit met het volgende probleem: u

moet een ezel in een stal leiden. Een zaak van groot belang

en dringend bovendien, anders zou het niet grappig zijn!

De meeste klanten stellen ons voor aan het touw te trekken,

het beest te duwen desnoods, of de ezel te lokken met

een wortel. Heel logisch dat ze in deze richting denken,

omdat de toekomst van hun bedrijf ervan afhangt! Maar

nee, er gebeurt niets, deze ezel is koppig! De ezel weigert,

staat stil en zet zijn hoeven dieper in de aarde. Dat

is meestal het moment dat onze klant ons om een oplossing

vraagt. Soms moet je gezond verstand aandragen, en

oplossingen voorstellen die misschien paradoxaal lijken.

Wij stellen een andere kijk voor, een nieuwe visie, een out

of the box thinking. Stel je de reactie voor van onze ezel als

we hem aan de staart zouden trekken om hem te beletten

in de schuur te stappen?”

Leden trefpunt

Christophe Humblet – Gérant

Conseils en Intervention Systémique Brève (CISB)

Problem Solving Coaching


T M +32 477 33 75 08


Microsoft: «Belgische kmo’s klaar voor cloud computing»

Ultimate Make Over is dit jaar aan zijn vierde seizoen toe.

De campagne heeft als doel kmo’s erop te wijzen dat informatica

de productiviteit verhoogt en

tot betere bedrijfsresultaten leidt. Sinds

de start van deze campagne bezochten

meer dan 130.000 bezoekers de website

www.ultimatemakeover.be. Aan de

Ultimate Make Over campagne is ook

een wedstrijd verbonden. Elke onderneming

krijgt bij inschrijving een evaluatie

van zijn huidige IT-infrastructuur.

De hoofdprijs is een complete herinrichting

van het bedrijf.

Uit een enquête die werd uitgevoerd naar aanleiding van

de Ultimate Make Over campagne die zich richt tot kmo’s

blijkt dat zowat iedereen Microsoft-producten gebruikt en

op de dienstverlening van Microsofts partners vertrouwt

om zijn IT te doen draaien. 90% van de ondervraagden

heeft een versie van Microsoft Office, verklaart Steven

Stokmans, directeur van het kmo-segment bij Microsoft

BeLux: “Een kwart van de ondervraagden heeft de meest

recente versie Office 2010 en 42% heeft Office 2007. 95%

van de ondervraagden is tevreden (63%) of zeer tevreden

(32%) over de dienstverlening die Microsoft aanbiedt. Dat

zijn indrukwekkende cijfers.”

De Belgische kmo’s zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden

van cloud-computing en gebruiken die zelfs al.

49% gebruikt online software en/of services. Een derde

(34%) doet dat via een partner. Slechts 12% vertrouwt op

open source. Een derde (33%) van de ondervraagden heeft

een intranet om informatie veilig door te spelen naar medewerkers.

Ongeveer evenveel (34%) heeft plannen om

een interne site op te zetten. Voor e-mailverkeer

gebruikt de meerderheid Outlook

en bijna de helft (46%) stelt zijn agenda

open voor andere collega’s. E-mails lezen

buiten de kantooromgeving gebeurt in

42% van de gevallen via de internetverbinding

thuis. 38% wil zijn mails mobiel bekijken

via iPhone, Windows Mobile of Blackberry.

De resterende 20% heeft ofwel geen

toegang of geen behoefte om zijn mails

buiten kantoor te lezen. “Het voordeel van

cloud computing is dat ook kmo’s van de meest recente

technologieën kunnen genieten, en dat op een flexibele

manier en voor een maandelijks vooraf gekende kost. Zo

kan men makkelijker concurreren met grotere organisaties.

Met het net gelanceerde Microsoft Dynacmics CRM

online kan men zijn klanten optimaal opvolgen en binnenkort

komt Office 365 op de markt, een compleet online

pakket,” aldus Steven Stokmans, directeur van het kmosegment

bij Microsoft BeLux.

Microsoft

Corporate Village

Leonardo da Vincilaan 3

1935 Zaventem

T +32 503 31 13

F +32 704 35 35

www.microsoft.be

21

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


22

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

DirectLease nog performanter dankzij DirectSearch

Met een ingrijpende upgrading van de zoekfunctie voor leasewagens vergroot DirectLease nogmaals de voorsprong

met zijn concurrenten qua gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. De actualisering is gebaseerd op de recentste

milieuwetgeving en –fiscaliteit en een grondig onderzoek van de behoeften van de klanten. Het unieke zoeksysteem

DirectSearch houdt bovendien rekening met elk type car policy en elk budget. Alle bedrijven sleutelen op dit moment

aan hun car policy’s zodat die in lijn zijn met de verstrengde milieunormen en de daarmee gepaard gaande fiscaliteit

van bedrijfswagens. In vele gevallen wordt de samenstelling van het volledige wagenpark tegen het licht gehouden.

De gevolgen van al die factoren op de uiteindelijke leaseprijs of de ‘total cost of ownership’ zijn niet altijd even duidelijk.

“Onze belofte aan de klanten dat ze ‘direct weten waar ze aan toe zijn’, vereist innovatie en daadkracht van

onze kant”, zegt country manager Erwin Coesens. “Werd DirectSearch, de zoekmachine van DirectLease, al geprezen

om zijn gebruiksvriendelijkheid, dan hebben we daar nu een aantal dimensies aan toegevoegd. We hadden één doel

voor ogen: meer informatie met een minimum aan poespas. Perfect op maat ook van elke car policy, en zo zijn er in de

praktijk evenveel als er bedrijven zijn. DirectSearch houdt rekening met al die variabelen.” Meer info: Erwin Coesens

– Country manager DirectLease - +32 (3) 544 73 38 – erwin.coesens@directlease.be.

DirectSearch belooft “meer informatie met een minimum aan poespas”

DirectLease


T F +32 3 544 74 65


Partners :

Media partners :

Eeninitiatie fvan

:

BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Brussels Hotels Association

In samenwerking met : In het kader van :

www.tribunedebruxelles.be

BRUSSELS

HOTELS I TOURISM I CONGRESS & EVENTS

18-03-2011

BECI

Vrijdag 18 maart 2011

BIP I 10Koningsplein I 1000 Brussel 10.00u - 17.00u

Ingang langs het binnenplein Hotel s, Toerisme, Events,

Congressen & Beurzen, ...

V.U. Olivier Willockx, Louizalaan 500, 1050 Brussel

Honderdenjobs &stageplaatsen !

Breng minstens 10 Cv’ s

mee

Gratis inschrijving :

http://jobdays.beci.be


24

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

Leden trefpunt

AOS Studley biedt oplossingen op het vlak van vastgoed, huisvesting

en facility management.

AOS Studley bouwt aan de toekomst

Ter ondersteuning van haar verdere groei, heeft AOS Studley

Patrick Waûters aangesteld als Director Facility Management

Consulting. Patrick en zijn team adviseren

bedrijven om de facilitaire diensten in hun gebouwen

te verbeteren. Daarnaast werd Stefan Olefs benoemd tot

Manager Workplace Strategy. Binnen dit departement begeleidt

men organisaties bij het bepalen en optimaliseren

van de werkomgeving ter ondersteuning van het realiseren

van hun strategische doelstellingen. Zijn team wordt versterkt

met de komst van Lara Paemen. Ze beschikt over een

jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties in

tranformatie en meer specifiek op het vlak van workplace

consulting, communicatie en change management. Dit

team heeft de ambitie om meer dan ooit innovatieve oplossingen

aan te bieden op het vlak van vastgoed, huisvesting

en facility management in een model zonder enig belangenconflict.

AOS Studley

Charles Schallerlaan 54

1160 Brussel

T +32 2 775 95 11

F +32 2 775 96 00

belgium@aosgroup.com

www.aosgroup.com

Art & Build Architect

genomineerd voor MIPIM

Awards 2011

Ontworpen door het architectenbureau ART & BUILD (geassocieerd

met architect Jean-Paul ROZÉ voor de uitvoering)

en ontwikkeld door AG Real Estate, werd de nieuwe zetel

van de Groupe Chèque Déjeuner te Gennevilliers, Ile-de-

France, Frankrijk, genomineerd voor de MIPIM Awards 2011

in de categrorie “Business centres”, in competitie met twee

andere realisaties getekend door Zaha Hadid Architects en

Kohn Pedersen Fox Associates.

In 2008 behaalde Art & Build dit award voor het gebouw

“Agora” van de Europese Raad te Straatsburg. Deze nieuwe

nominatie op de MIPIM Awards 2011 sterkt de ondersteuning

en de ontwikkeling van de activiteiten van Art & Build

in Frankrijk en in Europa. Art & Build is tevens aanwezig in

Italië waar de zetel van de “European Food Safety Authority”

in afwerkingsfase is te Parma.

De nieuwe hoofdzetel van Groupe Chèque Déjeuner in

Gennevilliers, Ile-de-France.

Art & Build Architect


T +32 538 72 71

F +32 2 538 65 57


MCCANN LOWE

ELECTRIC CAR SHARING :

ZEN CAR IN BRUSSEL.

ZEN CAR is een gloednieuw concept binnen de duurzame mobiliteit. Het gaat om een eenvoudig en praktisch systeem van autodelen

waarbij de auto 100% elektrisch, geluidloos en niet vervuilend is ! ZEN CAR : 40 wagens in 2011 en vele standplaatsen in de stad

[ op termijn ]. U huurt eenvoudigweg een ZEN CAR wanneer u er één nodig heeft voor een korte verplaatsing in de stad. Deze elektrische

wagen staat te uwer beschikking wanneer u hem nodig heeft. De rest van de tijd rijden andere bestuurders ermee. U bouwt zo mee aan

een vernieuwende visie op de wereld en op mobiliteit. U denkt niet alleen aan uzelf maar ook aan anderen, aan de planeet, de stad, de

lucht ... Kies voor ecologisch autodelen met ZEN CAR en iedereen heeft er baat bij !

Met de steun van:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projet soutenu par :

GIMB

[ De Gewestelijke

Investeringsmaatschappij voor Brussel ]

Projet soutenu par :

BECI

[ Brussels Enterprises

Commerce and Industry ]


26

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

Bedrijfsprofiel

Brussels Gewest stimuleert

innovatie in ondernemingen

Sedert 1 januari 2011 zijn drie nieuwe steunmaatregelen van kracht die tot doel hebben onderzoek,

ontwikkeling en innovatie te ondersteunen. Een klein overzicht.

Hulp aan jonge innoverende ondernemingen

Het betreft hier een steunmaatregel die de oprichting en het voortbestaan van ondernemingen met hoog innovatiepotentieel

wil stimuleren door de uitvoering van hun strategisch innovatieplan te financieren over een periode van

drie jaar. De maatregel is bestemd voor kleine ondernemingen die maximum 6 maanden oud zijn op het ogenblik van

de toekenning van de steun.

De subsidie kan allerlei soorten kosten beslaan en het bedrag beloopt maximum 500.000 euro.

Er werd een precieze kalender voorzien voor het indienen van de subsidieaanvragen. INNOVIRIS – het Brussels instituut

voor Onderzoek en Innovatie - zal één keer per jaar een oproep tot kandidaturen lanceren om de jonge innoverende

onderneming(en) van het jaar aan te duiden.

Steunmaatregel om beroep te kunnen doen op advies en ondersteuning voor innovatie

Met deze steunmaaregel wil het gewest de lokale industrie versterken door strategische innovatie aan te moedigen.

De maatregel is dus bestemd voor Brusselse kmo’s die beroep willen doen op gespecialiseerde dienstverleners inzake

strategische innovatie.

De hulp kan oplopen tot 75% van de toelaatbare uitgaven en ligt tussen 25.000 en 200.000 euro per begunstigde over

een periode van 3 jaar.

Steunmaatregel om een doctoraat in een onderneming uit te voeren

Het doel van deze maatregel is bruggen te bouwen tussen de academische wereld en de bedrijfswereld door doctoraten

in de onderneming te financieren.

Minstens één keer per jaar zal INNOVIRIS een oproep voor kandidaturen lanceren om onderzoeksinstanties, die over

een onderzoekscel binnen het Gewest beschikken, uit te nodigen deze tegemoetkoming aan te vragen.

De subsidie beloopt maximum 100% van de toegelaten kosten en kan maximaal 60 maanden per onderzoeksinstantie

en per onderzoeker beslaan.

Meer informatie over deze steunmaatregelen en andere innovatiesteun kan u terugvinden op het subsidieportaa l

www.ecosubsibru.be en op de site van INNOVIRIS : www.innoviris.be

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

ALLES WAT U ZOU MOETEN WETEN

OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL


Brussel, kosmopolitische hoofdstad, kruispunt van culturen

en talen… Stad van kunst en amusement waar sfeer en

gastronomie de sleutel vormen voor de lokale levensstijl.

Wallonië, het ‘groene’ alternatief met z’n prachtige

landschappen in het zuidelijke deel van België.

De ideale locatie om gezellig samen te zijn ver

van de stress van de stad en heerlijk te genieten

van talloze sport- en recreatieactiviteiten…

VRAAG UW GRATIS DVD

02 509 24 34

MEETINGS.INCENTIVES@OPT.BE

WWW.MEETINGPOINTBELGIUM.BE

Het Wallonie-Bruxelles Convention Bureau is een departement van Wallonie-Bruxelles Tourisme

(W.B.T.). Het handelt als bemiddelaar tussen vraag en aanbod, verstrekt informatie over de laatste

nieuwigheden en legt originele programma’s voor… Dit helemaal gratis. Bezoek de website

www.meetingpointbelgium.be en ontdek de vele facetten van deze boeiende tweeledige missie.

challenge

& teambuilding

culture

sports activities

family days

theme dinners

& interactive parties

culinary

teambuilding

wellness

DE OOOH’S GROEIEN HIER AAN DE BOMEN.

Wallonie-Bruxelles Convention Bureau | Sint-Bernardusstraat 30, 1060 Brussel || meetings.incentives@opt.be


28

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

Toolbox

Bedrijfsleider, verzeker u van een

bestuurdersverzekering

Een bestuurdersverzekering of nog genoemd, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering,

is een verzekeringspolis

die de financiële gevolgen van een professionele

fout van een bestuurder of zaakvoerder van

een vennootschap dekt. Er bestaan grote verschillen

tussen de verschillende bestuurdersverzekeringen.

De omvang van de premie wordt

vooral bepaald door de aard

van de activiteiten en door de

financiële toestand van het bedrijf. Het

aantal bestuurders is minder van belang.

Voor kmo’s zijn er reeds polissen

op de markt voor premies van 1.500 tot

3.000 EUR per jaar.

De verzekeringsnemer

De verzekering wordt niet door de bestuurders

individueel aangegaan maar

wel door de vennootschap voor al haar

bestuurders. Zo wordt vermeden dat

telkens dezelfde bestuurder (diegene

die verzekerd is) zou worden aangesproken.

Er rust geen verplichting op

de vennootschap om dergelijke verzekering

af te sluiten.

De verzekerde(n)

Een ruime interpretatie van de verzekerden

is belangrijk. Het kan van belang

zijn dat niet alleen de bestuurders

in rechte, maar ook de feitelijke bestuurders,

werknemers en zelfs echtgenoten

en erfgenamen van de bestuurders

onder de verzekerden vallen. Het

komt ook vaak voor dat niet enkel de

bestuurders van de vennootschap verzekerd

zijn, maar ook de bestuurders

van de filialen van de verzekeringsnemer.

In een groepsstructuur is het dus

best dat de verzekering wordt aangegaan

door de holding- of moedervennootschap.

De verzekerde periode

Enkel vorderingen ingesteld tijdens

de verzekeringsperiode en de uitloopperiode,

worden gedekt. Wanneer de

fout begaan werd, is van geen belang.

De uitloopperiode is de periode vol-

gend op de beëindiging van de polis,

en bedraagt meestal 60 maanden of

vijf jaar. Vijf jaar is ook de verjaringstermijn

van een bestuursfout.

Een gevaarlijke clausule omtrent de

verzekerde periode, is de ‘uitsluiting

van het gekende verleden’. Dergelijke

clausule zorgt ervoor dat vorderingen

ingesteld op grond van omstandigheden

of feiten waarvan de verzekerde

op het ogenblik dat hij/zij de verzekering

afsloot op de hoogte was of had

moeten zijn, niet verzekerd zijn.

De polisvoorwaarden

Willen de bestuurders niet voor onaangename

verrassingen komen te staan,

doen ze er goed aan om de polisvoorwaarden

grondig door te nemen. In

principe worden enkel burgerrechtelijke

en administratieve vorderingen

op grond van bestuursfouten alsook

de verdedigingskosten gedekt, en dit

ongeacht wie de vordering instelt.

Sommige polissen geven evenwel

geen dekking aan aansprakelijkheidsvorderingen

ingesteld door de vennootschap,

wegens het gevaar op samenspanning.

Hoewel het gevaar op

samenspanning reëel is, geldt toch dat

de goede trouw vermoed wordt en dat

de kwade trouw moet worden bewezen.

Strafrechtelijke vorderingen worden

nooit gedekt, de verdedigingskosten

hiervoor vaak wel. Alle bestuursfou-

Aandachtspunt

Guy Van De Velde - Partner Deloitte Accountancy

gvandevelde@deloitte.com

ten komen in aanmerking, behalve

de fouten die opzettelijk begaan werden.

Zoals bij veel verzekeringen moet

men ook hier opletten voor de talloze

uitsluitingen. Naargelang de sector

waarin men actief is, zijn sommige uitsluitingen

zeer relevant en moet men

overwegen ze toch in de polis op te

nemen, ook al brengt dat extra kosten

mee voor de vennootschap.

De verdedigingskosten worden door

de meeste polissen verzekerd. Aangezien

procedurekosten vaak de belangrijkste

schadepost zijn, is deze dekking

zeer belangrijk. Vaak is er een plafond

voor advocatenkosten voorzien in de

polisvoorwaarden. Wil u niet bedrogen

uitkomen, is het belangrijk na te gaan

of dit plafond wel voldoende hoog is.

Een andere vaak voorkomende en verraderlijke

uitsluiting is dat de dekking

afhankelijk is van het rechtsgebied

waar er gevorderd is. Vorderingen ingesteld

in de Verenigde Staten van

Amerika worden in de meeste Europese

polissen uitgesloten.

Lou Monsieurs, Tax & Legal Services

Zeker in barre economische omstandigheden, wanneer het risico op aansprakelijkheidsvorderingen

groter dan gewoonlijk is, kan een bestuurdersverzekering goed

van pas komen. Anderzijds kunnen goed voorbereide bestuursvergaderingen, correcte

en heldere notulen, transparante informatie en communicatie aantonen dat

bij het nemen van beslissingen gefundeerd te werk werd gegaan. Op die manier

kunnen veel aansprakelijkheidsvorderingen worden voorkomen.


izzbox news Actualiteit over de Brusselse economie

BIZZ BOX

Dankzij 200 verdeelpunten verspreid in 390 Brusselse ondernemingen, de Bizzbox folderrekken

verspreiden de economische en institutionele informatie van de Brusselse spelers. Opgericht in

samenwerking met Beci, dit netwerk beoogt een dubbele gezamenlijke doelstelling: de betrekkingen

verstevigen tussen de instellingen in de hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten.

De rubriek Bizzbox News is bedoeld om dit doel nog verder te versterken.

Vincent Gilleman, voor Bizzbox

Wist u het al ? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

biedt ondernemingen talrijke financiële

steun¬maatregelen. Om u te helpen en wegwijs

te maken zullen Brussel Export en het Bestuur Economie en

Werkgelegenheid aanwezig zijn op de beurs Ondernemen in

de ruimte “Ondernemen te Brussel”.

Welke steunmaatregelen zijn ter beschikking ?

Brusselse ondernemingen kunnen subsidie ontvangen

voor materiële, immateriële en milieu-investeringen,

consultancy, opleidingen, kinderopvang en

export. Voor meer informatie kan u terecht op de stand

van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid en op

www.premieskmo.be.

Indien u wenst te exporteren, begeleidt Brussel Export uw

KMO en helpt u afzetmarkten zoeken voor uw producten

of diensten in het buitenland. Brussel Export organiseert

daarnaast missies naar het buitenland, evenals contactdagen

en seminaries. Ook kan u voor uw prospecties gratis

een beroep doen op een wereldwijd netwerk van 88 economische

en handelsattachés. Meer informatie vindt u op de

stand van Brussel Export en op www.bruxelles-export.

be.

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

www.bizzbox.be’NUTTIGE TIPS

Steun voor ondernemingen en exportbegeleiding :

laat u adviseren !

BON A SAVOIR

GOSSIPZONE : Het beste in uw stad aan de beste prijsjes

www.gossipzone.be is een webplatform dat elke dag een promotioneel aanbod

voorstelt dat 24uur geldig is. Door middel van geo-localisatie van het aanbod, geeft

GOSSIP ZONE aan de deelnemende commercanten een doelgerichte visibiliteit en dit

zonder een grote financiële investering. Alle aanbiedingen zijn omtrent lifestyle. De

internauten kunnen zich zo een restaurantje,of een schoonheidsbehandeling cadeau

doen aan de helft van de prijs of nog van kortingen genieten tot en met -70%. En de gebruiker

kan zijn ‘deal van de dag’ delen met zijn of haar vrienden via de sociale netwerken

(Facebook, Twitter…). In ruil, zal hij of zij een korting van 6€ ontvangen op diens

volgende aankoop, wat het gemeenschapsaspect ten goede komt en het propaganda

van … uw informatie ?Doeltreffend !

De steunmaatregelen voor de export

hebben betrekking op :

prospectie van markten buiten de EU

deelname aan beurzen en salons buiten de EU, gekoppeld aan

een prospectiereis

deelname aan buitenlandse beurzen en salons (binnen en buiten

de EU)

de realisatie van exportbevorderende informatiedragers

deelname aan opleidingsprogramma’s in buitenlandse handel

het beroep doen op experts in zake buitenlandse handel

deelname aan aanbestedingen voor markten buiten de EU

technische opleiding van potentiële klanten uit niet-EU landen

het openen van collectieve vertegenwoordigingskantoren buiten

de EU

Het interactieve aanvraagformulier voor de subsidies vindt in

de rubriek “Financiële steun” van de website www.brusselexport.be,

dat u ingevuld dient over te maken aan de directie

Steun aan Ondernemingen bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid.

2 niet te missen stands op de beurs Ondernemen;

afspraak op 30 en 31 maart (Thurn & Taxis) !

U kan gratis inschrijven: www.entreprendreondernemen.be.

BIZZBOX IS ER OOK

AANWEZIG!

Een Bizzbox folderrek in uw

onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

02.345.74.55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN.

COMMUNICEREN.

De ondernemingen

hebben eindelijk hun eigen netwerk.

29

N°3 - MARS 2011 - DYNAMIEK


Als ondernemer, manager of verantwoordelijke voor personeelszaken, wenst u de juiste

beslissingen te kunnen nemen. Welke gebeurtenis ook uw aandacht vraagt.

Duidelijke informatie over de risico’s van een situatie, en inzicht in opportuniteiten die uit de

regelgeving voortvloeien, zijn voor u van belang. In de experts van Partena HR vindt u een

partner. Op die manier kan u beslissen, met kennis van zaken.

Daarbij mag de loonadministratie (conform uw loonbeleid en in regel met de steeds

evoluerende wetgeving) geen bekommernis zijn. Dat is het dagelijkse engagement van de

payroll consultant.

Partena HR, als onafh ankelijk erkend sociaal secretariaat, staat stil bij u, duidelijk en doordacht.

Ontdek meer via www.partenahr.be.

Partena vzw rkend ociaal ecretariaat voor Werkgevers bij van . . met nr aatschappelijke zetel artuizersstraat , russel btw . .


Business to Business

Sociaal secretariaat: Absenteïsme op de werkvloer 31

Business management: Klaar voor de groei? 34

Liberalisering van de postmarkt: bpost riposteert 36

Print Power: Print Media gaan in het offensief 38

CRM: Groeikansen voor bedrijven 40

De callcenters van de toekomst 42

Niet alleen verkopers verkopen 43

Absenteïsme op de werkvloer:

hoe het tij keren?

Voor het eerst sinds 2004 stijgt het aantal werknemers dat afwezig is wegens ziekte, niet

langer. Dat bewijzen de cijfers over het ziekteverzuim in de Belgische bedrijven voor het jaar

2010. Toch blijft absenteïsme op de werkvloer een belangrijk issue voor de bedrijfsleiders,

want behalve ziekteverzuim is er ook het groeiend succes van loopbaanonderbreking,

tijdskrediet en verlof omwille van privéredenen. De cijfers en de analyse van HRdienstenbedrijven

Securex en Partena.

HR-dienstenbedrijf Securex

heeft de jongste cijfers rond

ziekteverzuim verzameld

op basis van gegevens over 254.000

werknemers bij ruim 25.400 werkgevers.

Het gaat om klanten van het sociaal

secretariaat van Securex.

Het goede nieuws eerst: het ziekteverzuim

is gedaald. 51,9% van de

werknemers is vorig jaar geen enkele

dag afwezig geweest wegens ziekte.

Dat is een betere score dan de 50,4

procent “nulverzuim” uit 2009.

De betere score geldt niet voor alle

bevolkingsgroepen. Ondernemingen

waar veel vrouwen werken, worden

(door zwangerschappen) met een

hoger ziekteverzuim geconfronteerd.

Van alle werkende vrouwen heeft

zich in 2010 47,3 procent geen enkele

keer afwezig gemeld. Ook ondernemingen

met jonge werknemers doen

het minder goed. Het nulverzuim van

werknemers van 25 tot 29 jaar bedraagt

met moeite 45,6 procent.

© PhotoAlto/Reporters

SOCIAAL SECRETARIAAT

In 2010 is 51,9% van de werknemers geen

enkele dag afwezig geweest wegens ziekte

31

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


dossier Buisiness

Hoe het evenwicht tussen

werk en privé verbeteren?

© PhotoAlto/Reporters

Positieve trend

Toch benadrukt Securex de positieve

trend. Globaal hebben de Belgen zich

in 2010 iets minder vaak ziek gemeld

dan in 2009. Gemiddeld was een

werknemer 1,14 keer afwezig wegens

ziekte, in vergelijking met 1,18 keer

in 2009. Het totale ziekteverzuimpercentage

van de Belgische werknemers

-anders gezegd: het aantal

werkdagen op 100 dat wegens ziekte

of privé-ongeval niet werd gepresteerd-

lag vorig jaar op 5,68 procent.

Kostprijs: 10,8 miljard euro

Vooral het kortdurende ziekteverzuim

ging omlaag. Maar het langdurige

ziekteverzuim - tot meer dan een jaar

onafgebroken afwezigheid op het

werk - is in 2010 wel gestegen. Het

langdurige ziekteverzuim lag in 2010

op 1,75 procent. Vooral bij de bedienden

was er een stijging merkbaar van

langdurige afwezigheden.

De totale kostprijs van het ziekteverzuim

voor de bedrijven en de

overhead, volgens Securex: 10,8

Afwezigheid wegens

privéredenen

miljard euro. Dat is

iets minder de kostprijs

van 10,9 miljard

in 2009.

Securex reikt zijn

klanten tools aan

om het absenteïsme

te beheren: “Na een

audit en de uitvoering

van een actieplan,

laten we u

niet aan uw lot over.

Verzuim is geen statisch

gegeven: een

voortdurende opvolging

van de cijfers

is van groot belang

om snel te kunnen

bijsturen waar nodig.

Daarom stellen

we een individuele

toolkit met handige

hulpmiddelen

samen. Zodat het

verzuimbeleid van

uw bedrijf altijd aan

de échte noden van

uw medewerkers

aangepast blijft.”

HR-dienstenbedrijf Partena becijferde

in 2010 dan weer de impact

van het absenteïsme op de werkvloer

wegens loopbaanonderbreking, tijdskrediet

en verlofregelingen omwille

van privéredenen – alles wat

niet met vakantie of wettelijke verlofdagen

te maken heeft. De studie

gebeurde in samenwerking met de

Waalse werkgeversorganisatie UWE,

en spitste zich toe op het Franstalige

landsgedeelte.

De studie kwam er na drie vaststellingen:

Het groeiend “succes” van de verlofregelingen

wegens privéredenen;

Het aantal maatregelen dat van

kracht gaan, blijft stijgen;

Het stijgend aantal wetsvoorstellen

op regionaal, federaal en

Europees niveau die nieuwe vormen

van loopbaanonderbreking

of verlof mogelijk willen maken.

Ter illustratie, Partena becijferde dat

het aantal loopbaanonderbrekingen

om zwaar zieke familieleden te

ondersteunen tussen 2006 en 2008

met 60% is gestegen. Het aantal ouderschapsverloven

steeg in diezelfde

periode met 34%. Het totaal aantal

werknemers waarvan sprake is

aanzienlijk: in 2008 hebben 407.616

loontrekkenden van een of andere

loopbaanonderbreking gebruik gemaakt,

en 147.704 werknemers hebben

verlof wegens dwingende redenen

gevraagd.

Partena en UWE wijzen op het

groeiend belang van loopbaanonderbreking,

tijdskrediet en andere verlofregelingen

in het HR-beleid van de

Belgische bedrijven, maar ook op de

stijgende kosten voor de bedrijven en

voor de maatschappij in haar geheel.

Dringende aanbevelingen

Partena en UWE stellen een ingrijpende

hervorming van deze verlofregelingen

voor – ze hebben zeven aanbevelingen

klaar.

Meer eenvoud en flexibiliteit met

betrekking van de voorwaarden,

al is het maar meer homogeniteit

in wettelijk te respecteren termijn;

Meer coherentie tussen de bestaande

maatregelen en elke

nieuwe wetgeving;

De sociale partners betrekken in

elk wetgevend initiatief;

Het behoud van het federaal kader,

om scheeftrekkingen tussen

bedrijven onderling en tussen

werknemers te vermijden;

Een harmonisering van de federale

maatregelen met het Europese

niveau;

Een simpele en heldere communicatie

naar alle doelgroepen;

“Een dynamisch HR-beleid hoeft

niet te botsen met deze verlofregelingen

die de balans tussen werk en

privé van de werknemers inderdaad

drastisch kunnen verbeteren”, voeren

Partena en UWE aan: “Maar het

groeiend aantal formules doet ook de

financiële kosten en de administratieve

rompslomp voor de bedrijven

stijgen.”


JWT Group

Om de administratie van uw personeel

en uw sociaal statuut te optimaliseren, biedt

Securex u de beste oplossingen.

Uw administratie vereist een grondige en nauwkeurige aanpak. Dat vraagt tijd.

Tijd die u als zelfstandige niet altijd heeft. Of het nu gaat om uw loonadministratie,

het betalen van uw sociale bijdragen, inkomensverzekeringen of sparen voor uw

pensioen, Securex heeft de meest effi ciënte oplossingen om al uw administratieve

verplichtingen na te komen en uw sociaal statuut te versterken. Grote onderneming,

KMO, zelfstandige of starter, Securex is de ideale partner voor uw human capital

management.

Meer info op www.securex.be/kmo

HR SERVICES HEALTH & SAFETY HR INSURANCE HR CONSULTING SOCIAL ADMIN HR RESEARCH

SOCIAL ADMIN

33

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


dossier Buisiness

BUSINESS MANAGEMENT

Klaar voor de groei?

2011 zal gekenmerkt worden als het jaar dat de bedrijven, hersteld van hun moeilijkheden, kun-

nen innoveren en voorsprong kunnen nemen op de concurrenten. De voorbije crisis heeft de bedrijfsleiders

geleerd hoe belangrijk verandering is, en welke opportuniteiten er zijn om nieuwe,

meer efficiënte paden te bewandelen. Maar hoe de juiste, duurzame keuzes maken om uw besturingssysteem

te veranderen? De theorie van de 3 pijlers “Mensen, Middelen en Beheer” – met de

opmerkingen van Philippe Tailleur, CEO van Sage, wereldwijde leverancier van business software

voor de kmo’s

Philippe Tailleur, CEO Sage :

“Belgische ondernemers moeten op zoek durven gaan naar investeerders.”

In de lange periode van economische

moeilijkheden die we zojuist

hebben ervaren, werden bedrijven

gedwongen om op zichzelf terug

te plooien en te gehoorzamen aan de

wetmatigheden van voorzichtig beleid,

lees besparingen. Nu de eerste tekenen

van economisch herstel zichtbaar worden,

is het volgens Philippe Tailleur,

CEO van Sage, de uitgelezen moment

voor elk bedrijf om het eigen business

model en dagelijks beleid in vraag te

stellen – precies om de nieuwe opportuniteiten

op de markt vast te grijpen:

het heeft geen zin om te wachten tot

de klanten vanzelf komen. Vandaag

moet je kunnen dromen en moet je

durven ondernemen om nieuwe business

te starten, zo stelt de CEO van

Sage. Om te ondernemen moet je de

situatie analyseren, de financiële middelen

becijferen, de management tools

evalueren en eventueel veralgemenen.

Om bedrijfsleiders aan te moedigen

tot innovatie en hen in het innovatie-

proces te begeleiden,

lanceert Sage het Sage

Instituut, een platform

voor networking en

informatie dat ontmoetingen

mogelijk

maakt tussen bedrijfsleiders,

managers en

persoonlijkheden. Sage

Instituut organiseerde

een eerste rondetafelgesprek

in januari jl.,

in samenwerking met

twee andere partners,

het durfkapitaalfonds

“Business Angels Network

Vlaanderen”

en het Training Institute

voor CEO’s en

managers. Topic was de human input

in het bedrijfsleven. “Met dit partnership

kunnen we het volledige plaatje

bieden aan bedrijfsleiders die willen

ondernemen en die tegelijkertijd adviseur,

manager en financier moeten

zijn”, zegt Philippe Tailleur, CEO van

Sage Belgium.

“Succes is geen toeval, maar een

keuze”

Met woorden als deze beklemtoont Carl

Van de Velde het belang van creatief

te zijn. Goede marketing & sales tools

zijn essentieel: “Je moet kunnen investeren

in tools voor het management

van klantenrelaties, en automatiseren

waar mogelijk. Maar de beste tools zullen

nooit een gebrekkige motivatie vertonen.

Je moet vooral je team kunnen

inspireren en motiveren”, zegt Van de

Velde. De keuze voor de analysing tools

is minstens zo belangrijk. Om sneller

dan de concurrenten met concrete resultaten

te komen moet een bedrijf de

tijd om nieuwe producten te ontwikkelen

zo kort mogelijk houden, en dat

kan best door te investeren in research

en innovatie.

Up to date info boezemt

investeerders vertrouwen in

“De eigen middelen van een ondernemer

zetten een rem op de verdere groei

van zijn bedrijf. Daarom moet je op zoek

durven gaan naar investeerders”, zegt

Philippe Tailleur (Sage). Het Business

Angels Network (BAN) is een beleggingsfonds

dat op dit moment ruim 150

projecten ondersteunt – tussen 100.000

en 1000.000 euro – dankzij de inzet van

diverse beleggers en financiële deskundigen.

De banksector is voorzichtiger

ten opzichte van kleine beleggers. De

geldsluis gaat dicht en het faillissement

dreigt. Een vicieuze cirkel dreigt voor

de ondernemer en belemmert zijn mogelijkheden

voor een volgend project.

Financiering is niet enkel een som geld

ontvangen op moment x, het is een

heuse planning om vanaf de start voldoende

financiële middelen te hebben

om een project te coveren tot aan de

meet. “De ondernemer moet zijn financiële

huishouding door en door kennen

om de juiste analyse te kunnen maken.

Je moet betrouwbare tools hebben, dat

is essentieel om het vertrouwen van

de investeerders te behouden. Parameters

per bedrijfseenheid bijvoorbeeld,

die toelaten om bepaalde resultaten te

nuanceren en te duiden, om de marketingkost

te berekenen of om het onderscheid

te maken tussen algemene

kosten en de rekening van de bedrijfsleider”,

legt Philippe Tailleur uit.

Tools & begeleiding

De bedrijfsfilosofie van Sage mikt op


het ontwikkelen van software die continu

beantwoordt aan de verwachtingen

van de markt, de nieuwste wettelijke

regelgeving en de noden van vandaag.

“Wij zijn in de eerste plaats een lokale

speler die de producten samen met de

klanten test. We zetten producten op de

lokale markt, en we kijken eerst naar de

grootte van de bedrijven, de verschillende

wetgevingen en de lokale gebruiken,

en dus minder naar het internationale

level. Ook al delen we onze technologie

en zitten onze experts in Groot-Brittannië”,

zegt het Belgische hoofd van

de wereldwijde nummer 3 op het vlak

van software, na SAP en Oracle. “Sage

is in België de nummer 1, voor Kluwer,

Microsoft Dynamics, Exact. Sage kan

rekenen op een verkoopsgroei van 24%

van de producten Sage Bob 50 en hoopt

binnen drie jaar dubbel zo groot te zijn

als vandaag…”

«Proactive» software

Sage heeft Proactive geïntegreerd in

haar software oplossingen: via algoritmen

krijgt de boekhouding gedetail-

leerde vragen en worden uit te voeren

taken, acties en reportings voorgesteld.

Het werk van een Word gebruiker – die

gemiddeld minder dan 20% van de

mogelijkheden van het programma gebruikt

– is moeilijk te voorspellen. Maar

de regels van de kunst met betrekking

tot alle cijferwerk zijn wel bekend: en

vele taken zijn repetitief en weinig inspirerend.

Meer automatisering in deze

bedrijfstak betekent dat je rekenfouten

(codering, berekening…) vermijdt – uitgerekend

die rekenfouten die flink

kunnen knabbelen aan de winstmarge

van een gemiddeld boekhoudkantoor.

Ruim 10.000 Belgische bedrijven

waarvan 1.500 fiduciaires hebben ingetekend.

“Onze business is flink veranderd.

Dertig jaar geleden leverden

we software pakketten met een uitgebreide

handleiding. Vandaag wordt

alles gedownloaded, en onze solutions

worden abstracter. Om de handleiding

op papier te zetten zou je al gauw 2.000

bladzijden nodig hebben. Wij begeleiden

dus onze resellers, en we trainen

en begeleiden onze klanten. We bieden

dossier Buisiness

«Onze business is flink veranderd.

Dertig jaar geleden leverden we

software pakketten met een uitgebreide

handleiding. Vandaag wordt alles

gedownloaded, en onze solutions worden

abstracter. Om de handleiding op papier

te zetten zou je al gauw 2.000 bladzijden

nodig hebben. Wij begeleiden dus onze

resellers, en we trainen en begeleiden

onze klanten.»

Philippe Tailleur, CEO van Sage

een service waarop je je kan abonneren

en waar de kmo betaalt wat hij nodig

heeft. Dat biedt de klant meer vrijheid”,

benadrukt Philippe Tailleur (Sage).

Sage wil blijven groeien en zet de helft

van haar mensen (meer dan 40 in België)

in voor research & development.

“Dit is hét moment om te investeren.

Volgend jaar zal het te laat zijn”, dat is

de ultieme boodschap van Sage aan de

Belgische ondernemers. Sage Institute

ging een half jaar geleden van start en

heeft ondertussen honderden ondernemers

met elkaar in contact gebracht.

Sylvie Cousin

Hoe gelukkig

bent u in uw

klantenrelaties?

Ontdek het zelf en leg

de test af van 10 vragen

via www.sage.be/crm

Sage is dé referentie voor softwareoplossingen aangaande

boekhouding, commercieel beheer, ERP en CRM voor KMO’s en

fiduciaires. Het CRM aanbod van Sage is speciaal ontwikkeld om meer

flexibiliteit, kracht en transparantie aan uw business toe te voegen.

Sage nv | Noordkustlaan 16A | 1702 Groot-Bijgaarden | 02 721 18 30 | www.sage.be | info@sage.be

35

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


36

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

dossier Buisiness

© Danny Gys/Reporters

LIBERALISERING VAN DE POSTMARKT

bpost riposteert

Meer concurrentie, lagere volumes, de digitale uitdaging… bpost incasseert de slagen en richt

zich weer op om de brievenpost weer in ere te herstellen en een mooi rapport te kunnen

voorleggen. Ze investeren in een feilloze dienstverlening en gaan back to basics. Basics die ze

aan grondige inspectie onderwerpen. Ze innoveren ook maar wel op een voorzichtige manier…

“bpost houdt zich klaar voor de toekomst.” Maar hoe stellen ze het achter de schermen van de

grote ommezwaai die bpost 9 jaar geleden genomen heeft? Was deze succesvol? Wij spraken

met CEO Johnny Thijs en zijn rechterhand Baudouin Meunier.

Het is dan eindelijk zover.

Sinds januari 2011 is de liberalisering

van de postmarkt

in voege getreden. Of op zijn minst, in

theorie is dat zo. Want er is nog geen

enkele concurrent die zelfs maar te

kennen gegeven heeft de strijd te

willen aangaan op het traditionele

terrein van het nationale postbedrijf.

Dat zou wel eens kunnen zijn omdat

de crisis hen er in 2009 toe verplicht

heeft om hun rendabiliteit op hun

thuismarkt op te krikken. Bpost is tevreden

over haar prijs-kwaliteitsverhouding

maar gaat er niet van uit

dat ze buiten de gevarenzone zijn.

Dat is toch wat we kunnen opmaken

uit wat de charismatische CEO

van bpost vertelt. Hij heeft van

betrouwbaarheid een obsessie gemaakt

door de kwaliteitsvereisten

elk jaar te verstrengen en is er ook

in geslaagd om de productiviteit

per werknemer met 50% te doen

stijgen in vergelijking met 2002.

Dat geldt maar voor de helft van

de omzet want bpost biedt onder-

Johnny Thijs, CEO bpost.

dak aan verschillende marktleiders,

zoals voor direct mailing, pakjes, internationale

post,… die wel al aan

concurrentie blootstaan. Deze postreus

concentreert zich nu op haar

basisberoepen en op de kwaliteit

van haar diensten. Ook de opleidingen

en reconversie van het personeel

kan op de nodige aandacht rekenen.

Daarnaast worden er andere profielen

aangeworven om in te spelen op

nieuwe kansen die voor groei moeten

zorgen.

Een goed rapport

De nationale kampioen gaat er van

uit dat ze hun marktaandeel maar

kunnen verdedigen met een onbe-

rispelijke kwaliteit. Ze moeten hun

voorsprong op de concurrenten behouden

door vijf dagen per week

de beste kwaliteit en een universele

dienstverlening in het hele land aan

te bieden. Iets waartoe de concurrentie

niet verplicht is. Om zich een

betrouwbaar imago aan te meten, investeert

bpost al verschillende jaren

in kwaliteit. Aangezien de Belgen erg

gehecht zijn aan hun papieren krant

koos bpost voor een heel zichtbare

strategie: de kranten vallen nu elke

dag voor 7u30 bij de abonnees in de

bus. “We konden ons wel inbeelden

dat het nieuws om 11u al niet meer

zo vers was. Maar wij zijn overal

druk bezig en bekijken elk jaar onze

doelstellingen” zegt Johnny Thys.

Alles wordt altijd en overal opgemeten:

“Eerst en vooral kunnen we onze

klanten niet ontgoochelen. Een verloren

dag wordt zeer slecht onthaald.

Ten tweede is het altijd mogelijk om

beter te doen.” De kwaliteitsvereisten

worden voortdurend naar boven

bijgesteld. Bpost komt van ver

en nu is de doelstelling om 95% van

de gewone post te leveren op Dag+1,

voor pakjes geldt dat 98% op Dag+2

de bestemmeling moet bereiken. In

2012 moet dat zelfs 98,5% worden.

In de postkantoren moet 82% van de

«Na een eerder moeilijke start begrijpen onze medewerkers nu

dat er geen alternatief was voor een radicale omwenteling als we

wilden blijven bestaan. Zowel de mobiliteit als de flexibiliteit waren

de prijs die we moesten betalen»

Johnny Thijs, CEO bpost


klanten binnen de vijf minuten geholpen

worden. De klanten bevestigen

deze resultaten. Het Nederlandse

Coolblue zag blijkbaar zijn omzet

met 40% toenemen terwijl het aantal

klachten in hun call center met

75% verminderde en dat allemaal

sinds ze met bpost samenwerken.

Een belangrijk element is dat een

duizendtal klanten (grote bedrijven)

instaan voor 65% van de omzet van

het postbedrijf.

Keuzes maken

Door de afnemende volumes en de

toenemende concurrentie zijn ze verplicht

geweest om meerdere keuzes

te maken. Zo werden de postbedelingsrondes,

de sorteercentra en de

procedures gemoderniseerd. Dertig

procent van het personeel werd opgeofferd

of omgeturnd van loketbediende

tot pakweg callcentermedewerker.

Johnny Thijs geeft toe dat

“na een eerder moeilijke start, onze

medewerkers nu begrijpen dat er

geen alternatief was voor een radicale

omwenteling als we wilden

blijven bestaan. Zowel de mobiliteit

als de flexibiliteit waren de prijs die

we moesten betalen.” Bpost besloot

ook om activiteiten die niet binnen

de langetermijnvisie pasten weg te

snoeien en te investeren in andere

activiteiten die aanleunen bij hun

klassieke werkzaamheden. Deze

worden trouwens nog altijd niet voldoende

benut.

© bpost

De post krijgt haar adelbrieven

terug

“Geadresseerde publiciteit telt voor

10% van de mediamix van de Belgische

adverteerders. Mass media

wordt dankzij de direct marketing op

academisch vlak goed ondersteund

maar er zijn niet veel aanbieders op

de markt. Daarom hebben we specialisten

aangeworven die een echte

toegevoegde waarde inbrengen door

samen met onze klanten mee te denken.”

Direct Marketing is een efficiënte

tool voor massacommunicatie:

je kan het personaliseren, meten en

testen… Volgens een onderzoek dat

bpost elk jaar uitvoert, zou 80% van

het geadresseerd reclamedrukwerk

gelezen worden. Bpost wil dat de

post haar adelbrieven terugkrijgt.

Daarom willen ze facturen leesbaarder

maken en er zo ook een communicatie-opportunity

van maken. “Wij

geven onze klanten in een vroeg

stadium raad en zijn veel reactiever

als het gaat over klachten. Wij bieden

ook een call center aan met 350

medewerkers op vijf verschillende

plaatsen,” voegt de CEO er nog aan

toe.

Een alliantie met de grootste

concurrent

Volgens Johnny Thijs verdient internet

extra aandacht: “Voor de komende

jaren wordt dat de grootste

uitdaging. 76% van de Belgische gezinnen

hebben een aansluiting, 85%

gebruikt het alle dagen om e-mails te

verzenden… E-mail vervangt gewone

brieven en dat stijgt jaar na jaar.

De vermindering van het volume

valt wel nog mee: gemiddeld 1 à 2%

per jaar. In het crisisjaar 2009 is het

postvolume met 4% gedaald maar

in andere landen ging dat soms tot

een vermindering van 10%. Is dat nu

een goed of een slecht voorteken?”

dossier Buisiness

vraagt de grote baas van bpost zich

af. Elektronische facturen zoals Zoomit

winnen terrein. In 2011 zal er een

wettelijk kader bestaan voor digitale

aangetekende brieven en voor bpost

is dat een aanleiding om een nieuw

product te lanceren.

Bpost wil ook inspelen op e-commerce.

Dat is een echte groeifactor.

“Wij hebben ervaring met fullfillment,

het behandelen en verzenden

van pakjes. Wij kunnen de logistiek

van internetwinkels op ons nemen,”

valt Baudouin Meunier, Directeur Business

Solutions en lid van het directiecomité,

in.

Innovatieve business solutions

Bpost wil bewijzen dat er bijna altijd

een globale oplossing mogelijk is. Ze

innoveren maar blijven voorzichig.

Met hybride en kwalitatief hoogstaande

producten kunnen hun klanten

altijd kiezen. “Wij willen onze

klanten niet om het even wat opdringen.

Wij hebben een gamma opties

die deel uitmaken van een integraal

aanbod dat we via onze verschillende

filialen aanbieden. Denk maar aan

ons document management met

Exbo (dat toelaat om snel heen en

weer te schakelen tussen papier en

digitaal en omgekeerd, of ook de

‘click to post’ die sterk groeit en het

op afstand drukken van minstens

10.000 exemplaren), het gepersonaliseerde

drukken met Speos, de

distributie van pakjes met Taxipost,

de elektronische handtekening met

CertiPost…” geeft Baudouin Meunier

ons een reeks voorbeelden. “Door te

diversifiëren realiseren we meer omzet”

geeft Johnny Thijs ons nog als

toemaatje.

Rest alleen nog de vraag welk business

model de concurrentie gaat

hanteren? Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Sylvie Cousin

«Bpost wil ook inspelen op e-commerce. Dat is een echte

groeifactor. “Wij hebben ervaring met fullfillment, het

behandelen en verzenden van pakjes. Wij kunnen de logistiek

van internetwinkels op ons nemen.»

Baudouin Meunier, Directeur Business Solutions bpost

37

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


38

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

dossier Buisiness

PRINT POWER

Print media gaan in het offensief

Elf sectoren, die meer dan vijfduizend bedrijven in de gedrukte media vertegenwoordigen, startten

in Brussel de pan-Europese campagne Print Power op. Print Power moet professionals in marketing,

reclame, direct marketing en media overtuigen van de effectiviteit en de duurzaamheid

van print media.

Pulp- en papierproducenten, papierhandelaren,

drukkers, producenten

van printers, drukpersen,

inkt, omslagen, uitgevers en postbedrijven

spreken met Print Power in de eerste

plaats communicatieprofessionals

aan. ‘Tijdens de crisis hebben bedrijven

hun drukwerk teruggeschroefd en vervangen

door goedkopere e-mailcampagnes’,

zegt country manager Ulbe

Jelluma van Print Power. ‘Maar velen

komen daar nu van terug, omdat de

effectiviteit van print veel groter blijkt.’

Duurzaamheid

‘Bedrijven combineren verschillende

media in functie van budget, doelstellingen

en doelgroep’, gaat Jelluma verder.

‘Wij willen benadrukken dat gedrukte

media op zich een effectief en

duurzaam kanaal zijn en andere media

uit de mix zelfs kunnen versterken. In

de VS geven Amazon en eBay bijvoor-

«Tijdens de crisis hebben bedrijven hun

drukwerk teruggeschroefd en vervangen

door goedkopere e-mailcampagnes. Maar

velen komen daar nu van terug, omdat de

effectiviteit van print veel groter blijkt»

Ulbe Jelluma, country manager Print Power

beeld een catalogus uit op papier, als

aanvulling op hun online activiteiten.’

De interactie met andere media komt

overigens ook sterk naar voren in de

campagne, die gevoerd wordt via advertenties,

mailings, online communicatie

en events. Zo wordt in de advertenties

gebruik gemaakt van een ‘quick response’

code die via een smartphone

toegang geeft tot de website.

Grote autoriteit

De voordelen van print media

zijn onmiskenbaar, stelt

Print Power. Wat gedrukt

staat op papier heeft een

grote autoriteit en prikkelt

de verbeelding. Dat maakt

print media voor de consument

zeer concreet, onbetwistbaar,

overtuigend,

verdiepend en verbredend.

Ulbe Jelluma: ‘Zo wijst onderzoek

van Microsoft in

Groot-Brittannië uit dat een

investering van één euro

in krantenadvertenties vijf

euro opbrengt, en twee keer

meer effectief is dan adverteren

op tv. Eén euro investering

in direct mail levert op zijn beurt

veertien euro return op die kan oplopen

tot veertig euro. Zeer gepersonaliseerde

direct mailings genereren tien keer

meer trafiek naar de winkels en drie

keer meer verkoop dan massacommunicatie.’

Meer cases en feiten vind je op

de website www.printpowerbelgium.

be

Positieve respons

Marc Van den Eynde, secretaris-generaal

van het Paper Chain Forum dat

samen met Print Power de campagne

startte om printmedia te promoten, is

alvast tevreden met de eerste respons:

‘We zijn gestart met een campagne in

tijdschriften, waarop we een honderdtal

reacties hebben ontvangen, en daarnaast

schreven we zo’n drieduizend

marketingmensen rechtstreeks aan.

Eind januari kwam daar een opvolging

op, een direct marketingcampagne

waarbij we diezelfde mensen informatie

over een wedstrijd stuurden. De

mailing maakt gebruik van Augmen-

Een investering van één euro in krantenadvertenties

brengt vijf euro op, en twee keer meer effectief is dan

adverteren op tv.

ted Reality om de effectiviteit van het

medium nog te vergroten. Wanneer de

ontvangers naar de website van Printpower

gaan, kunnen ze virtueel op de

jackpot spelen door een A5-kaart uit de

mailing voor de webcam te bewegen.’

Juiste mediamix

Tot nog toe was de campagne voornamelijk

gericht op de printsector, maar

het is de bedoeling ook het brede publiek

te informeren. ‘Eerst wilden we bij

professionals de aandacht vestigen op

het belang van gedrukte media in een

mediamix’, legt Van den Eynde uit. ‘In

de volgende kwartalen van 2011 richten

we ons op de consument, met de nadruk

op duurzaamheid. Het imago van

papier als ontbosser en milieuvervuiler

klopt niet. In twintig jaar tijd heeft de

papierindustrie zijn uitstoot van CO2

met 40 procent teruggebracht en wordt

72 procent van de Europese papierconsumptie

hergebruikt door de papier –

en kartonindustrie.’

Barbara Vandenbussche


40

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

dossier Buisiness

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Groeikansen voor bedrijven

Om je adressenboekje om te toveren tot een visvijver vol kansen heb je niet echt nood aan magie.

Ideeën zijn er genoeg maar vaak kennen bedrijfsleiders de rijkdom van hun netwerk niet en

concentreren ze zich helemaal op het operationele aspect. Enkele methodes en tools om je adresboekje

te laten renderen.

Prospectie is voor KMO’s een belangrijk

punt. Hun producten

zijn soms complex van aard en

kennen een lange verkoopscyclus. Een

goede relatie is daarbij onontbeerlijk.

Maar kleine en middelgrote ondernemingen

hebben maar zelden de tijd en

middelen om aan prospectie te doen.

Dat is jammer want zo genereer je

groei. Een beheerstool voor de contacten

zou 10 tot 15% meerverkoop kunnen

opleveren.

Prospectie: dagelijkse

beslommeringen gaan voor

Ondernemers laten zich vaak door hun

intuïtie leiden terwijl hun netwerk vaak

nuttige contacten telt. Ze hebben geen

besef van het aantal contacten en het

potentieel dat daarin schuilt. “Over het

algemeen denkt hij dat hij ze allemaal

al eens afgelopen is en dat hij er maar

enkele honderden heeft. Maar vaak komen

we op enkele duizenden uit… Dit

is een goede visvijver om aan prospectie

op lange termijn te doen. Als deze

goudmijn goed uitgebaat wordt, kan dit

de toekomst verzekeren,” legt Yannick

Bollati van Templay uit. Dit bedrijf biedt

een organisatiemodel aan dat ze samen

met de bedrijfsleider invoeren. De resultaten

volgen onmiddellijk.

Tot op het bot

Volgens de ervaring van Yannick Bollati

heeft men niet vaak de neiging om een

contact weer warm te maken als het al

18 maanden oud is. We zijn die persoon

uit het oog verloren of hebben hem ingedeeld

bij diegenen zonder interesse.

Maar ondertussen wil die persoon

misschien wel iets kopen. Daarom is

het belangrijk om in zijn gedachten

aanwezig te zijn. Er zijn niet veel mensen

die in staat zijn uit het blote hoofd

een netwerk met duizenden adressen

bij te houden. Je inbox is niet verbonden

met je agenda en je moet alles opnieuw

ingeven.

Een beheerstool voor de contacten zou 10 tot

15% extra verkoop kunnen opleveren.

Een adressenboekje methodisch

bijhouden

Als je je netwerk indeelt volgens hun

(ingeschatte) aankoopintenties kan je

voor elk segment een actieplan opstellen

en gerichter investeren: klantenbezoeken,

uitnodigingen voor de hot

prospects, individuele opvolging voor

het ‘rijp fruit’, doelgerichte acties voor

het ‘groene fruit’, mailings voor alle

contacten,… kregen we bij Templay te

horen. “Maar dat vergt allemaal tijd”

horen we u al opwerpen. Maar daarvoor

moet je de juiste methodiek gebruiken:

systematische acties opstellen met

regelmatige deadlines, het netwerk

beetje bij beetje in de commerciële keten

integreren. En als het reservoir aan

contacten uitgeput raakt, kan je nieuwe

contacten vinden door adressenbestanden

te huren.

Ontmoetingsmomenten

beheren

Intelligente tools zoals CRM (Customer

Relationship Management) verbinden

verschillende toepassingen (mail,

agenda, software voor bestekken, etc)

in jouw plaats. Zo kan je potentiële

klanten en gebeurtenissen aan elkaar

linken: een eerste gesprek, een vraag

om inlichtingen, een uitnodiging, een

heractivering, een aanbod, enz. De tool

verwittigt je dan als het tijd wordt om

een nieuwe stap te zetten.

Hoe kiezen?

“Voor een KMO is cloud-toepassing

beter. Zo moet je geen tijd steken in

back-ups en heb je overal toegang,”

zegt Cédric Pierrard. Hij werkt voor Efficy

dat gespecialiseerd is in snelle en

sterk geïntegreerde B2B CRM. De prijzen

variëren van 5 tot 150 euro per maand

voor een gebruiker. Opgelet, laat je niet

vangen door gratis software. Plots blijkt

dat je dan 350 moet betalen om het

systeem aan Outlook te kunnen linken.

De belangrijkste criteria om verstandig

te kiezen? Gebruiksgemak, flexibiliteit

en de mate waarin het geïntegreerd

is met Office (Outlook, Excel…), tablet

PC’s, enz. “Daar kan je niet op beknibbelen

want het gebruiksgemak zorgt

ervoor dat het een dagelijks werkinstrument

wordt,” horen we nog van de

verantwoordelijke van Efficy.

Hoe ziet de CRM-software van de toekomst

eruit? Deze zoekt instant-informatie

op sociale netwerken. Verder

moeten flexibiliteit en geheugen samengaan.

Sylvie Cousin

© PhotoAlto/Reporters


42

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

dossier Buisiness

KLANTENBEHEER

De call centers van de toekomst

De call centers zijn niet efficiënt genoeg: slechte vorming, slecht betaald personeel buiten de

landsgrenzen, slecht geïntegreerde tools,… Daarnaast worden ze met grote uitdagingen geconfronteerd:

de informatie die ze moeten beheren stijgt sterk, de tools worden complexer en

ondertussen wijzigen de verwachtingen. Hoe kan je een oproep veranderen in een bevoorrechte

ontmoeting met de klant? Wij spraken met een expert.

Een call center kan een echte relatie

met de klant opbouwen maar

daarvoor moet deze tijdig over de

juiste informatie beschikken. De meeste

organisaties hebben niet genoeg ervaring

op dit vlak en moeten dringend

hun gegevens integreren en in real time

beschikbaar maken. Dat blijkt uit een

onderzoek dat het Amerikaanse studiebureau

Loudhouse Research in 2010 uitvoerde

bij 135 call centers in de VS en het

VK. Wij hoorden hetzelfde verhaal bij

N-Allo, het grootste Belgische call center.

De outsourcing-markt kent in België

een sterke concentratiebeweging: 4

spelers (N-Allo, Sitel, IPG, SNT) palmen

samen 85% van de markt in. In 2010

werkte 7% van de actieve bevolking in

deze markt met 80.000 arbeidsplaatsen.

Integratie

De technologische druk op de sector

verklaart een deel van deze concentratie:

de spelers moeten sterk investeren

in tools en expertise om tegemoet te

komen aan de noden: een steeds meer

gesofisticeerde integratie, de gevolgen

van het succes van sms, chat, sociale

media… Dat zorgt voor een alsmaar

bredere kloof tussen de grote en kleine

spelers in deze mature markt (jaarlijks

groeit deze met 4 à 5%). De belangrijkste

uitdaging voor de sector wordt in 2011

het verbinden van het oproepcentrum

met andere gegevensbanken, online

toepassingen en de systemen van het

bedrijf. Bovendien moet dit allemaal

gemakkelijk te gebruiken zijn voor de

adviesverlener.

Een toenemende complexiteit

Een journalist van Humo is gedurende

een maand in een call center gaan

werken. Het blijkt niet zo eenvoudig te

zijn met maar liefst 28 programma’s…

Peter Volkaerts, Marketing & Sales

Een call center kan een echte relatie met de klant opbouwen

maar moet daarvoor tijdig over de juiste informatie beschikken.

Manager bij N-allo: “Onze agenten

moeten werken met de back end

systemen van de klant, deze zijn

ontwikkeld met SAP en weinig geschikt

voor telefonische adviesverleners. Wij

moeten dus een programma maken

die de informatie gaat zoeken voor de

call center-medewerker. Dat heet de

‘Unified Agent Desktop’. De cost to serve

is daardoor verbeterd: de behandeling

van een oproep gaat sneller, de klanten

moeten minder lang wachten en het

gesprek verloopt sneller waardoor de

kostprijs vermindert.”

Cosourcing

“De klanten gebruiken hoe langer

hoe meer ons tele-platform (VoIP) via

de Software as a Service. Onze missie

verandert. Wij gaan onze noden na,

geven raad om oplossingen te vinden

en stellen ons communicatieplatform

voor. Daarna helpen we met onze

personeelsleden als de klant overbelast

is of als hij gesloten is” zegt Peter

Volkaerts.

Om personeelsverloop tegen te gaan,

worden er profile levels ingevoerd.

Afhankelijk van de opleiding, het

type project en de complexiteit van

de gesprekken worden er andere

competentieniveaus verlangd. De

opvolging wordt geprofessionaliseerd

en is zowel op de kwaliteit als de

productiviteit gebaseerd. “Voor B2Bverkoop

zijn andere vaardigheden

nodig dan je kan verwachten van een

jongere die voor het eerst van start gaat

met een marktonderzoek” benadrukt

Peter Volkaerts (N-Allo). Door de nieuwe

media worden schrijfvaardigheden

belangrijker, iets dat ertoe aanzet om

jongere kandidaten aan te werven.

Wat gaat in de toekomst het verschil

uitmaken? Call centers kunnen zich

niet langer tevreden stellen met 80%

van de oproepen die binnen de 20

seconden beantwoord worden. Alle

medewerkers zullen, gewapend met de

nodige informatie, de klanten of zelfs

burgers tevreden moeten stellen alsof

hij die al langer kende. Zo draagt hij bij

aan het vertrouwenskapitaal van de

organisatie. Sylvie Cousin

© PhotoAlto/Reporters


dossier Buisiness

PRAKTISCHE GIDS

Niet alleen verkopers verkopen

Bedrijven die in de markt willen blijven, vertrouwen hun klantenrelaties niet alleen aan de

commerciëlen toe. Met meerdere ambassadeurs kan je meer mensen betrekken bij de resultaten

van het bedrijf en informatie uitwisselen op alle niveaus. Laurence Hébette schreef

een praktische gids voor KMO’s en we gingen daarom eens poolshoogte nemen.

De kwetsbaarheid van KMO’s

kan deels verklaard worden

door hun gebrek aan een commerciële

onderbouw en hun kortetermijnvisie.

De bedrijfsleider wordt

helemaal in beslag genomen door de

dagelijkse leiding en steunt voor de

klantenrelaties op de verkopers. Vaak

is deze relatie voor verbetering vatbaar.

Voeg daar nog aan toe dat de klanten

meestal maar in het informaticasysteem

opgenomen worden als ze een

bestelling plaatsen en je weet meteen

dat informatie over potentiële klanten

binnen het bedrijf niet gedeeld wordt.

Van zodra iemand een bestelling plaats,

wordt hij of zij als een ‘verworven’ klant

beschouwd terwijl er nog net zoveel te

doen valt om ervoor te zorgen dat dit

niet bij een eenmalige bestelling blijft.

De commerciële

verantwoordelijkheid delen

Door het volledige klantenbeheer aan

een beperkt aantal klanten toe te vertrouwen,

wordt de KMO kwetsbaarder

en dat houdt verschillende risico’s

in. Een verkoper verlaat het bedrijf en

neemt ook zijn adressenboekje mee

waarna je opnieuw van nul moet beginnen.

Laurence Hébette schreef het boek

«Pilotez efficacement votre stratégie

commerciale» en daarin legt ze het idee

uit dat het volledige bedrijf verantwoordelijk

is voor de klantenrelaties. Andere

diensten moeten ook informatie verzamelen

en contacten onderhouden. Een

voorbeeld: als er een herinneringsbrief

gestuurd wordt voor een onbetaalde

factuur kan de boekhouder ook de situatie

van de klant natrekken. Merkt hij

dat er structurele betalingsproblemen

zijn? Dan moet de verkoper zich wat inhouden…

De leverancier kan ook aan de

chef-magazijnier vragen wat hij vindt

van het merk in vergelijking met de andere

leveranciers. Al deze inlichtingen

helpen om de klant beter te kennen

en een beter begrip te hebben van

diens noden, gewoontes, tevredenheid…

Duidelijke en redelijke

opdrachten

Is het de bedoeling dat iedereen

verkoper wordt? En is dat niet te veel

gevraagd? “Het gaat niet om een

revolutie. Als je tegen de boekhouder

zegt dat hij beter naar de klant

«I Het gaat niet om een revolutie. Als je tegen de

boekhouder zegt dat hij beter naar de klant moet

luisteren is dat een veel te vage opdracht die hem van

zijn stuk kan brengen. Maar als je hem drie vragen

laat stellen als hij de klant aan de lijn heeft, beschik je

wel over nuttige informatie.»

Laurence Hébette, consultante en optimisation commerciale

moet luisteren is dat een veel te vage

opdracht die hem van zijn stuk kan

brengen. Maar als je hem drie vragen

laat stellen als hij de klant aan de lijn

heeft, beschik je wel over nuttige informatie.

Je mag ook niet nalaten om hem

te zeggen wat je gedaan hebt om hem

te stimuleren” zegt Laurence Hébette.

Zij schreef dit boek op basis van haar 15

jaar ervaring met KMO’s in de uitzendsector

die zij als consultant bijstaat om

hun handelsrelaties te verbeteren.

Voordelen

Volgens de auteur zorgt deze gedeelde

verantwoordelijkheid ervoor dat

de werknemers elkaars rol en taak beter

begrijpen. “Dat voorkomt ook de

klassieke breuklijnen tussen de zogenaamde

externe en ondersteunende

functies. Deze breuklijnen zijn gebaseerd

op vooroordelen. Een contract

losweken lijkt soms gemakkelijk voor

sommigen terwijl de buitendienst dan

weer geen goed zicht heeft op interne

beperkingen waardoor leveringen niet

kunnen uitgevoerd worden binnen de

afgesproken (en soms irrealistische)

termijnen.

Een praktische gids

In haar boek biedt Laurence Hébette

bedrijfsleiders de kans om zelf een

diagnose te maken van strategische

commerciële elementen. Ze kunnen

hun sterke punten nagaan en mankementen

of voor verbetering vatbare

gewoontes opsporen. In het boek wordt

er gefocust op bedrijven: een goede

aanleiding voor de baas om zichzelf in

vraag te stellen. Sylvie Cousin

Het boek kan je bestellen via de

website van de uitgever:

www.edipro.info

Laurence

Hébette, auteur van

een praktische gids

voor kmo’s.


visit.brussels-expo.be


Brussel zoekt

internationale events

Gaat Brussels Metropolitan ooit de strijd kunnen aangaan met steden zoals Londen, Tokio of

New York en hen grote internationale activiteiten kunnen ontfutselen? Sommigen reageren

hierop met een schamper lachje, maar toch is dit meer dan een mooie droom. Eerste

minister Yves Leterme heeft aangekondigd dat hij graag zou zien dat de opbrengsten van de

wereldtentoonstelling in Shanghai Brussels Metropolitan ten goede komen..

Eind vorig jaar was de toekomstvisie

van eerste minister Yves

Leterme over de metropolitane

regio het nieuws van de dag. Deze visie

verdedigde hij, in aanwezigheid

van de politieke en economische top,

tijdens het Attractiveness Symposium

in de Bozar van de vzw Brussels

Metropolitan. Hij wil de opbrengsten

van het Belgische paviljoen in Shanghai

gebruiken voor een versterking

van de internationale uitstraling en

grote internationale activiteiten te

lokken. Deze uitspraken herhaalde

hij de dag erna nog eens op Radio 1

waarna de volledige pers deze overnam.

Toerisme,

Events & Congressen

Brussel zoekt internationale events 45

Toeristische toppers van Brussel 48

Patrick Bontinck, Directeur van het BITC: “Inspelen

op toerismeboom”

Pierre-Yves Bolus, directeur van Atrium:

50

“Grote merken aantrekken”

Eindelijk een internationaal

51

conferentiecentrum?

Waarom vallen de Brusselse

52

hotels in de smaak? 53

Hoe de internationale uitstraling van Brussel

versterken en grote internationale events aantrekken?

Uitstraling

45

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


46

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

dossier Event

Troeven en zwaktes

Het zal niemand verbazen dat deze

opinie van onze minister een aangename

verrassing was voor de bedenkers

van Brussels Metropolitan

zoals het VOKA, UWE of BECI, zelfs

als dit voor hen meer dan vanzelfsprekend

was. De woordvoerder van

Yves Leterme, Dominique Dehaene,

benadrukt dat de helft van de wereldbevolking

in steden woont. Deze

steden voeren onderling een hevige

concurrentiestrijd om knappe koppen,

hoofdzetels, investeringen en

prestigieuze evenementen aan te

trekken. Hiervoor heeft Brussel een

aantal stevige troeven in handen

zoals “de centrale ligging in Europa,

de aanwezigheid van internationale

instellingen, een goede levenskwaliteit,

een grote diversiteit…” Letermes

woordvoerder voegt daar nog aan toe

dat de Belgische economie sterk op

de export gericht is, dat het onderwijs

van een hoog niveau is,… maar dat

er ook een aantal – voor grootsteden

vanzelfsprekende - zwakke punten

zijn. Om deze aan te pakken moeten

we volgens de eerste minister “een

open en constructieve samenwerking

aangaan met alle overheden,

© Reporters

«Ik stel voor om in overleg met de gewesten alle

initiatieven die internationale evenementen willen

aantrekken te ondersteunen. Dit geldt voor alle

sectoren en niet alleen voor Brussel maar voor heel

het land»

Eerste Minister Yves Leterme

van het federale tot het gemeentelijke

niveau, om zo de problemen van

de hoofdstad bij de horens te vatten.

Inzet: 5 miljoen euro

Wat wil dat in de praktijk zeggen

voor het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest en voor alle entiteiten die

zullen moeten meewerken maar er

ook de vruchten van zullen dragen?

Dominique Dehaene: “Eerste minister

Yves Leterme stelt voor om in

overleg met de gewesten alle initiatieven

die internationale evenementen

willen aantrekken te ondersteunen.

Dit geldt voor alle sectoren en

niet alleen voor Brussel maar voor

heel het land.” Maar zijn daar dan wel

voldoende middelen voor aangezien

de opbrengsten van het Belgische

paviljoen in Shanghai daarvoor moeten

dienen? Dat blijkt nog goed mee

te vallen. De federale overheid heeft

recht op meer dan vijf miljoen euro

en ze beweert dat ze deze wil besteden

om grote internationale evenementen

te stimuleren.

Een grote architectuurwedstrijd?

De Brusselse architect Karel Lowette

was ook aanwezig tijdens het Attractiveness

Symposium. Hij herinnert

zich de toespraak van Yves Leterme

nog zeer goed. Deze ondernemer is

behalve voorzitter van het VOKA Comité

Brussel en vice-voorzitter van

het uitvoerend comité van BECI ook

een grote voorstander van Brussels

Metropolitan. Volgens hem kan deze

doelstelling zeker bereikt worden

door een architectuurwedstrijd uit te

schrijven. Vijftig jaar nadat het Atomium

opgetrokken werd, vindt Karel

Lowette dat het weer tijd wordt om

eens na te denken over een nieuw

stedelijk symbool dat de metropoli-

tane zone en België een gezicht moet

geven. “In het begin was dit idee verre

van concreet maar verschillende personen

hebben mij erover aangesproken

en daarna begon het toch vorm

te krijgen. Dit monument kreeg zo

de naam Europolis. Deze stedelijke

icoon moet gekoppeld worden aan

de Europese aanwezigheid in onze

hoofdstad,” verklaart Karel Lowette.

Een plan voor de internationale ontwikkeling

van Brussel

Wat wordt er juist beoogd met Europolis?

“Dat kan verschillende richtingen

uitgaan. We willen ons nog niet

te veel vastpinnen op deze vraag. We

werken langzaamaan verder. Bij het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Marie-Laure Roggemans hiervoor verantwoordelijk

en zij schuift enkele

geschikte plaatsen naar voor. Het

project werd ook opgenomen in het

Plan voor de Internationale Ontwikkeling

van Brussel dat Charles Picqué

in 2010 opgestart en voorgesteld

heeft,” zegt Karel Lowette ons nog.

Alles goed en wel, maar hoe staat het

nu juist met deze projecten? Als we

Karel Lowette mogen geloven, gaat er

nu schot in de zaak komen. Dat blijkt

uit de vele contacten met het kabinet

van de minister-president en de vele

andere personen die de bedenker van

dit project hierover aanspreken. Karel

Lowette verduidelijkt ook dat er

nog andere belangrijke initiatieven

in de pijplijn zitten. Maar daarover

kan hij tot maart of april nog niets

meedelen.

Cultuur? Een museum? Bouw of renovatie?

Hoe dit project er juist gaat uitzien

blijft nog koffiedik kijken. Volgens

Karel Lowette is het heel waars-


chijnlijk dat cultuur deel van het project zal uitmaken. Niet op

gewestelijk of nationaal niveau maar meteen op Europees niveau.

Karel Lowette: “Het heeft geen zin om het te willen hebben

over de drie gemeenschappen in ons landje. Het gaat eerder om

een project waarin de 27 Europese lidstaten zich kunnen herkennen.

Het gaat dus echt om een project op Europese schaal.”

Meer hebben we hem niet kunnen ontwringen. Het heeft dus

geen zin om het al te hebben over het budget. We weten zelfs

niet of het om een nieuwbouw of een renovatie, een museum of

een cultuurcentrum zal gaan… “Laten we eerst onze ideeën mooi

aflijnen en op inhoudelijk vlak verder werken,” besluit de vicevoorzitter

van het uitvoerend comité van BECI.

Johan Debière

«Het wordt tijd om na te denken over

een nieuw stedelijk symbool dat de

metropolitane zone en België een gezicht

moet geven. Verschillende personen hebben

mij erover aangesproken en daarna begon

het toch vorm te krijgen. Dit monument

kreeg zo de naam Europolis. Deze stedelijke

icoon moet gekoppeld worden aan de

Europese aanwezigheid in onze hoofdstad»

Karel Lowette, vicevoorzitter BECI

Business

to bowling

Het grootste state of the art

bowlingcomplex uit de Benelux

› met 36 banen

› uitgebreide faciliteiten voor meetings

en teambuildingactiviteiten

› centrale en unieke ligging

vlakbij Brussel

› makkelijk bereikbaar

› parking voor 400 auto’s

› groot terras.

Vraag naar onze b-t-b-brochure

voor meer info!

www.bowlingstones.be

Steenweg op Brussel 397 / 1780 Wemmel

T 02 532 36 26

wemmel@bowlingstones.be


48

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

dossier Event

© M. Gronemberger/ Reporters

Toeristische toppers in Brussel

Het Paleis voor Schone Kunsten, meesterwerk van Victor Horta..

Het Paleis voor Schone Kunsten

Het Paleis voor Schone Kunsten opende haar deuren in 1928. Dit meesterwerk van Victor Horta is een van Europa’s meest vooraanstaande

cultuurtempels. Het wordt beschouwd als een van de culturele en architecturale parels van ons koninkrijk. De vele

culturele en artistieke activiteiten (film, muziek, dans, theater, literatuur) verlenen het een grote internationale uitstraling waardoor

er alsmaar maar meer bezoekers op afkomen. Top of the bill: de prestigieuze klassieke muziekwedstrijd Koningin Elizabeth

gaat hier door.

De Munt

De Munt

Aan het muntplein is de beroemde

Brusselse opera gelegen. In 1700 liet

Gio-Paolo Bombard de voorloper van

het huidige gebouw optrekken aan het

plein voor de ‘Herberge van Oistervant’.

Toen werden daar munten geslagen

en dat verklaart meteen ook waarom

we het nu over ‘De Munt’ hebben.

De Nationale Opera vierde in 1999

haar driehonderdste verjaardag met

de tentoonstelling “Opera. Tastbare

emotie”. Dit is sinds het verblijf van

Gerard Mortier een van Europa’s

grootste operahuizen. Hij was van 1982

tot 1992 directeur en onder zijn impuls

werden de klassieke opvoeringen

vervangen door geëngageerde en nonconformistische

voorstellingen.


© Danny Gys/ Reporters

Antoine Dansaertstraat

De Dansaertstraat nodigt uit tot een

ontdekkingstocht en is een must

voor iedereen die op enkele passen

van de Beurs in het stadscentrum wil

shoppen. Sinds 1990 leeft deze wijk

weer op en komt er een hip publiek af

op de luxewinkels die zich daar blijven

vestigen. Deze straat heeft een magische

uitstraling dankzij de trendy bars en

restaurants, de stockverkopen van de

haute couturewinkels, de etalages met

hoogstaand Scandinavisch design,

de avant-garde meubelwinkels en

natuurlijk ook omdat de beste studenten

van de modeschool van La Cambre er zich

vestigen,…

Het museum telt meer dan 200

werken van René Magritte.

De Kerstmarkt

Op het einde van het jaar kunnen

we massaal ons hartje ophalen in de

feeërieke sfeer van de twee kilometer

lange kerstmarkt tussen de Grote Markt

en de Vismarkt. Meer dan 2,5 miljoen

bezoekers waren in verrukking door alle

uitgestalde waren. De editie 2011 start

op 26 november. Op het programma:

240 kraampjes, een sleepiste en

schaatsbaan, het groot rad,… maar

ook culturele tentoonstellingen, de

Lichtparade, een solidariteitswedstrijd

en een speciale actie van het WWF om

de ijsberen te redden.

Murielle Lona

© Gregory De Muylder/ Reporters

dossier Event

De Dansaertstraat, een must voor iedereen die wil shoppen in Brussel.

Het Magrittemuseum

Sinds 2 juni 2009 heeft de bekende

Belgische kunstenaar René Magritte

eindelijk recht op een terecht eerbetoon.

Zijn schitterende surrealistische

kunstwerken hebben onderdak

gevonden in dit museum dat naar

hem genoemd is. Het indrukwekkende

neoklassieke Hotel Althenloh uit de 19de

eeuw is uitzonderlijk gelegen aan het

Koningsplein in het hartje van Brussel.

Met meer dan 200 werken van Magritte

op 2500 m² tentoonstellingsruimte is

dat de grootste collectie op deze planeet.

De twee kilometer lange kerstmarkt tussen de Grote Markt en de

Vismarkt.

49

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


50

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

dossier Event

PATRICK BONTINCK, DIRECTEUR VAN HET BITC

«We moeten inspelen op de toerismeboom van

de tien volgende jaren»

Het BITC is erin geslaagd om de aantrekkingskracht van Brussel nog te verbeteren door verder de nadruk

te leggen op haar drie belangrijkste projecten: “Walk’n Shop”, “Quality Academy” en hun “solden

project”. Daarbij maken ze geen echt onderscheid tussen zakenklanten en toeristen. Interview met BITCdirecteur

Patrick Bontinck.

Om de economie er zoveel als mogelijk

bij te laten winnen, is de

directeur van het BITC er van

overtuigd dat er nog meer bedrijfsinitiatieven

op het vlak van shopping nodig

zijn Patrick Bontinck: “De voorbije tien

jaar hebben we een grote stijging van

het aantal korte verblijven gezien. Een

van de elementen die aan de basis daarvan

liggen, is het shopping-aanbod. We

moeten daar dus verder op inspelen.”

Het Brusselse aanbod is dit jaar trouwens

flink verbeterd dankzij Atrium. Zij

zijn er als tussenpersoon in geslaagd om

gereputeerde internationale merken aan

te trekken en ze hebben ook het nodige

gedaan om dit aanbod te dynamiseren.

“We hebben de Louizawijk die zich bovenaan

profileert en de Dansaertwijk die

zich op mode en design richt. Daarnaast

is er ook nog de Nieuwstraat en de onmiddellijke

omgeving daarvan waar we

de grote merken vinden. De duidelijke

identiteit van deze wijken

laat ons toe om beter te communiceren

naar de toeristen.

We kunnen echt aan wijkpromotie

doen,” zegt Patrick Bontinck

tevreden.

Partnerships

Om dit aanbod te promoten

bij de toeristen en het zakencliënteel

gebruikt het BITC

nog altijd de traditionele

brochures maar ze laten natuurlijk

de moderne communicatiemiddelen

niet links

liggen. Patrick Bontinck: “Naast wat er

nu al bestaat, zijn we bezig met het maken

van een nieuwe website. We hebben

ook een partnership met Atrium en de

website Shop in Brussels (http://www.

shopinbrussels.be) afgesloten. Zo kunnen

we alle informatie over shopping

meteen overnemen voor onze website.

Dat betekent dat toeristen de volledige

inlichtingen zullen

kunnen vinden over

alles wat er in Brussel

te doen valt.”

Het BITC werkt trouwens

ook aan een iPhone

applicatie, iets

dat in zwang is bij

zakenlui.

Shoppen in

Brussel met je

iPhone in de

hand

Patrick Bontinck:

“Deze iPhone-applicatie

kan je gratis

downloaden en zo

heb je alle shoppinginformatie

meteen

op zak. De toeristen

hebben dan op hun

gsm niet alleen de

«We hebben de Louizawijk die zich bovenaan profileert en de

Dansaertwijk die zich op mode en design richt. Daarnaast is er

ook nog de Nieuwstraat en de onmiddellijke omgeving daarvan

waar we de grote merken vinden. De duidelijke identiteit van

deze wijken laat ons toe om beter te communiceren naar de

toeristen. We kunnen echt aan wijkpromotie doen.»

hotels en populaire plaatsen maar ook

alle winkels en andere zaken waar ze

kunnen shoppen of gewoon een aangenaam

ogenblik doorbrengen.” Ook is er

een vergevorderd project voor een televisiekanaal

in de hotels. Patrick Bontinck:

“Dit zal uitgezonden worden als een

internetzender die in de hotels te bekijken

valt. De kijker zal recht hebben op

Patrick Bontinck, Directeur BITC

een overzicht van alle voorstellingen en

tentoonstellingen maar ook van de bestaande

shopping-mogelijkheden. Deze

uitzending van een twintigtal minuten

wordt dan als een lus herhaald.” De doelstelling

daarvan is duidelijk de toeristen

of zakenlui aan te zetten om te consumeren

maar ook om ze te stimuleren om terug

te komen met hun hele gezin.


Kwaliteit staat voorop

En dat is geen loze belofte

voor Patrick Bontinck: “We

zoeken kwaliteit en daarom

werken we mee aan een

initiatief van minister Doulkeridis

dat trouwens ook

door het Gewest en de Cocof

gesteund wordt. We willen

een kwaliteitsplan opstellen.

Veel andere toeristische

trekpleisters bieden de mogelijkheid

om (handels-)

zaken, culturele activiteiten,

restaurants, enz. te evalu-

dossier Event

PIERRE-YVES BOLUS, DIRECTEUR VAN D’ATRIUM

«Grote merken aantrekken en nieuwe merken

laten groeien»

Het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest heeft de laatste tijd heel

wat erkenning gekregen voor

haar plan voor de commerciële

aantrekkingskracht. Kan u daar

iets over zeggen?

Dankzij de projecten van Atrium

hebben we inderdaad de prijs voor

de ‘Beste stad op het gebied van

commerciële aantrekkelijkheid’ op de

MAPIC Awards van Cannes ontvangen.

Dit komt bovenop twee andere

onderscheidingen die we daarvoor al

gekregen hadden. In juni kregen we

tijdens het wereldcongres van het Town

Centre Management (AMCV) in Londen

een award. Op lokaal vlak kregen we

wat later de prijs ‘Brusselaar van het

jaar’ in de categorie economie.”

Vanwaar al dat succes?

Dit weerspiegelt alle voorbereidingen

en alle werk die we verricht hebben om

Een gevarieerd

winkelaanbod is een sterke

troef voor citytrippers.

eren. Wij willen hetzelfde

doen via internet. Iedereen

kan op internet een formulier

invullen om de kwaliteit

van hun verblijf na te gaan.”

Dit is een heel interessant

initiatief want het laat toe

om het aanbod in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest

verder te verbeteren.

Johan Debière

Plus d’infos:

www.brusselsinternational.be

de handelswijken op marketingvlak

te positioneren. Vooral de award

van MAPIC is een erkenning van de

retailsector. De prijs ‘Brusselaar van het

jaar’ bevestigt dan weer dat ons werk

beantwoordt aan de verwachtingen

van de Brusselaars.

Hoe slaagt u erin om u te

onderscheiden?

Door deze mozaïek van verschillende

wijken met hun eigen aanbod te

benadrukken: dat is de krachtlijn van

onze communicatie. Ik denk dat onze

werking ook aantrekkelijk is omdat

we actief op zoek gaan naar merken

in plaats van af te wachten tot ze ons

weten te vinden zoals veel andere

steden doen.

Welke merken verkiest u? Grote

ketens of onafhankelijke merken?

Beiden! We willen de grote merken

aantrekken om het prestige van Brussel

hoog te houden maar we willen ook

jonge merken steunen en helpen

opstarten. Wie weet worden dit wel de

toekomstige grote merken. (JD)

Plus d’infos:

http://www.

atrium.irisnet.

be

© Danny Gys/ Reporters

Pierre-Yves Bolus,

directeur van Atrium.

51

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


52

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

dossier Event

PROJET NEO

Eindelijk een internationaal

conferentiecentrum?

Brussel profileert zich als Europese hoofdstad en biedt onderdak aan de NAVO en veel internationale

bedrijven. Toch heeft de stad geen permanent aanbod voor de organisatie van conferenties

dat overeenstemt met haar ambities. Daarom hebben Freddy Thielemans, de burgemeester van

Brussel, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hiervoor de koppen samen gestoken. Het resultaat

heet NEO en is niets minder dan een groots project.

Met het NEO-project willen ze

de Heizelvlakte onder handen

nemen en er een echt

model op het vlak van stedelijk beleid

van maken. De bedoeling is om de Brusselse

economie een duwtje in de rug te

geven met een dynamische bijdrage en

door nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen.

Door bij het Tentoonstellingspark

een congrescentrum van internationale

dimensies te bouwen, krijgt de stad een

stevige troef in handen die helpt om het

internationale imago te verbeteren.

Dit ontwikkelingsproject is een echte

uitdaging. Behalve het conferentiecentrum

voorziet het in nog verschillende

andere luiken: woningen, een nationaal

commercieel centrum, hotels, sportinfrastructuur,

een spektakelzaal met

10.000 plaatsen en kantoorruimtes.

Een stedenbouwkundige

wedstrijd

De studie voor de herinrichting van het

Heizelplateau werd toevertrouwd aan

de NV EXCS (Exhibition and Congres).

Om dit project van de grond te krijgen

is gedelegeerd bestuurder Henri Dineur

naar Melbourne en Singapore gegaan

waar ze grootschalige conferentie-infrastructuur

hebben. Het Australische

centrum is een mooi voorbeeld: Melbourne

is erin geslaagd om een groter

deel van de markt voor nationale en

internationale conferenties naar zich

toe te trekken. Daarvoor trokken ze een

conferentiezaal met 5000 plaatsen, een

Hilton-hotel en een commercieel centrum

op. Een project van zo’n omvang

moet door specialisten begeleid worden

en daarom werd er een internationale

stedenbouwkundige wedstrijd

uitgeschreven. De partner die het NEOproject

zal uitvoeren, moet rekening

NEO, een ontwikkelingsproject voor de Heizelsite.

houden met de principes van goed bestuur

en duurzame ontwikkeling die de

overheid na aan het hart liggen. Na een

strikte selectieprocedure werd dit project

toegewezen aan het studiebureau

KCAP uit Rotterdam.

2014

Freddy Thielemans: “Het vertrekpunt?

Brussel is een congressenstad maar we

hebben dringend nood aan een zaal

waar minstens 3500 deelnemers in terecht

kunnen. Sinds kort hebben we in

het centrum van de stad Square maar

voor grote internationale congressen

beschikken ze daar niet over voldoende

capaciteit. Verder stellen we ook vast

dat het Heizelplateau niet langer aan de

innovatieve top staat. Het is belangrijk

om dit volledig opnieuw te bedenken

en te herwaarderen en daarvoor is een

duidelijk plan nodig. De taak van het

kantoor KCAP bestaat er net uit om een

financiële constructie voor te stellen en

voor alle gebouwen architecten te zoe-

ken. Ook moeten ze ervoor zorgen dat

alle vergunningen in orde komen. Wij

hopen dat in 2014 of 2015 de eerste steen

gelegd zal kunnen worden en dan liefst

voor de constructie van het conferentiecentrum.”

Toenadering

“Voor het Tentoonstellingspark zal

de uitbreiding van de stad tot aan de

Heizel een godsgeschenk zijn. De tentoonstellings-

en congressensectoren

groeien naar elkaar toe. Dit is een model

dat navolging verdient: medische

congressen kunnen gelijktijdig met een

voorstelling van de producten gebeuren.”

Ook andere sectoren zijn hierin

geïnteresseerd. Ze willen uitzonderlijke

evenementen organiseren die afgestemd

zijn op de technologische evolutie

en Brussel waardig zijn.

Murielle Lona

Meer info: www.neobrussels.com


dossier Event

BRUSSELS HOTELS ASSOCIATION

Waarom vallen de Brusselse hotels

in de smaak?

Toeristen of zakenlui, ze zijn allemaal tevreden over de Brusselse hotels. “Dat is het resultaat van

ons beleid om het aanbod tot alle categorieën uit te breiden. Alle betrokkenen leggen sterk de

nadruk op innovatie en we luisteren ook voortdurend naar de noden en wensen van alle verschillende

soorten klanten,” legt de voorzitter van de Brussels Hotels Association (BHA) Rodolphe

Van Weyenbergh uit.

Een ander typische eigenschap

van het Brusselse hotelaanbod

vloeit voort uit de typering van

de wijken. Dit is het resultaat van

voorbereidend werk dat organisaties

zoals Atrium uitgevoerd hebben. Rodolphe

Van Weyenbergh: “Sommige

hotels met een toegespitste of gediversifieerde

benadering kiezen voor

bepaalde wijken waar bijvoorbeeld

mode, design of luxe al aanwezig zijn.

Op deze manier kan een nieuw hotel

zijn imago en karakter deels aan de

«Sommige hotels met een toegespitste of gediversifieerde

benadering kiezen voor bepaalde wijken waar bijvoorbeeld

mode, design of luxe al aanwezig zijn. Op deze manier

kan een nieuw hotel zijn imago en karakter deels aan de

omgeving ontlenen. Dit is trouwens een wisselwerking

want het hotel kan ook helpen om de identiteit van de

wijk te promoten. Op deze manier hebben we een breed

hotelaanbod dat zich toelegt op mode of op luxe…»

Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van BHA

omgeving ontlenen. Dit is trouwens

een wisselwerking want het hotel

kan ook helpen om de identiteit van

de wijk te promoten. Op deze manier

hebben we een breed hotelaanbod

dat zich toelegt op mode of op luxe…”

Welke crisis?

Dit dynamisme lijdt duidelijk niet

onder de crisis aangezien er regelmatig

nieuwe hotels de deuren openen.

In Sint-Gillis kwam er het Hotel Pantone

bij. Tijdens de week is dit een

trekpleister voor het zakencliënteel

terwijl het tijdens de weekends eerder

bij de toeristen in trek is. De

Starwood-keten opende het Hotel

Aloft dat zich specifiek op mannelijke

en vrouwelijke zakenlui tussen 30 en

40 jaar richt die met Facebook opgegroeid

zijn.

Brussels Booking Desk

Ook bij de Brussels Booking Desk maken

ze dezelfde positieve vaststelling.

Daar behandelen ze aanvragen van

potentiële klanten die ze dan verschillende

voorstellen bezorgen. Vo-

Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal

van de Brussels Hotels Association (BHA).

rig jaar zelfs voor meer dan een half

miljoen overnachtingen. Hun grote

voordeel is dat ze organisatoren snel

en eenvoudig een algemeen overzicht

van alle beschikbare hotels in

Brussel kunnen bezorgen.

Johan Debière

Meer info :

http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/

content/2029/brussels-booking-desk.do

http://www.brusselshotelsassociation.be

53

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK


54

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

AGENDA

Opleiding

Management

& Human Resources

Les clés d’une gestion de projets

réussie Donderdag 7 april 2011 - van

9 tot 17 uur

Mieux écouter pour mieux manager

Dinsdagen 3 mei en 10 mei 2011

Techniques de réunion Vrijdag 6 mei

2011 - van 9 tot 12.30 uur

Organisatie

Gagnez 12 ans d’expérience professionnelle

en 1 an : Alter Ego –

Assistante de direction Vanaf september

2011 – van 9 tot 13 uur

Plus de 90 trucs pratiques pour

mieux gérer votre temps

Dinsdag 22 maart 2011, vrijdag 6 mei

2011- van 9 tot 17 uur

Affirmez-vous dans vos relations

professionnelles

Donderdagen 28 april en 19 mei 2011

Sales & Marketing

Les cinq clés du développement de

votre clientèle

Donderdag 17 maart 2011 van 13.30

tot 16.30 uur

Mieux écouter pour mieux vendre

Donderdagen 17 maart en 24 maart

2011

Faire Faire Ou Comment réussir la

délégation responsable

Dinsdag 17 mei 2011 – van 9 tot 17 uur

Infos : Brigitte van der Mensbrugghe

02 643 78 30 – bvdm@beci.be

ociale wetgeving

Séminaries

Comment conclure une CCT d’entreprise

et quels pièges éviter ?

Jean-Philippe Cordier, Assistant

en droit social à l’ULB, Maître de

conférences à l’UCL et avocat associé

Stibbe - Maandag 14 maart 2011 van

14 tot 17 uur

L’accord interprofessionnel 2011-2012

Sous la présidence de Mr Jean-Claude

Daoust, Président de Beci

Mr Pieter Timmermans, Adminis-

trateur – Directeur général de la

FEB et Mme Catherine Vermeersch,

Conseiller au Département social de

la FEB - Woensdag 23 maart 2011 van

9 tot 10.30 uur

Beci HR Lunch

Mettez à profit votre temps de midi

pour prendre connaissance de l’actualité

sociale - Olivier Rijckaert, Avocat

associé Field Fisher Waterhouse -

Vrijdagen 29 april en 17 juni 2011 van

11 tot 13 uur

Les vacances annuelles des employés

Brigitte Van de Velde, Conseillère juridique

Secrétariat Social d’Entreprises

Partena HR - Donderdag 5 mei 2011

van 14 tot 17 uur

Les moyens d’action face à un comportement

fautif dans l’entreprise

Patricia Meeremans, Juriste spécialisée

en droit social/droit du travail

Donderdag 26 mei van 14 tot 17 uur

Infos : Frédéric Simon

T +32 2 643 78 17 – fs@beci.be

Handelswetgeving

Apprenez à décortiquer les comptes

de la partie adverse

Vrijdagen 13 mei en 20 mei 2011 - van

14 tot 17 uur

Internationale afdeling BECI

Training on International Sales &

Marketing

Learn how to make your product an

international selling success. Part of

International Business Academy -

Wednesday 30 March 2011

Incoming Delegation from Malta

About 15 Maltese businessmen will be

visiting Brussels looking for interesting

business contacts - Thursday 31

March and Friday 1 April 2011

Networking Travel to London

Exclusive Travel to London, discovering

the economic side of the city in a

different way and meeting prominent

English business people during

exclusive events. - Thursday 31 March

till Saturday 2 April 2011

‘Good Morning Brussels’ with Vincent

Van Quickenborne

Belgian Federal Minister for Enterprise

and Simplification will

address the subject of - Intellectual

Property in a European context. Part

of International Business Academy. -

Wednesday 27 April 2011

Incoming Delegation from Sri Lanka

- An important delegation will visit

Brussels in order to enhance the business

relations. - Tuesday 3 May 2011

I nformation session on program

and services of Enterprise Europe

Brussels

Enterprise Europe Network offers you

a wide variety of services. Come and

discover which one suits you best. -

Thursday 12 May 2011

Training on Commercial Finance

What kind of loans can you obtain to

run your business? - Which services

can you expect? Part of International

Business Academy. - Wednesday 25

May 2011

Seminar on the Services Directive

Information session on the EU Directive

on services in the internal market.

- Thursday 9 June 2011

Seminar on Brand protection - Information

session on brand protection

with a special focus on China. - Thursday

16 June 2011

Seminar on EU funding and tenders -

Practical information and case studies

on existing EU tender opportunities -

Thursday 23 June 2011

Club Paris-Bruxelles

Incoming delegation from Paris composed

of businessmen and investors.

- Tuesday 28 June 2011

Training on CE-Marking

What are the requirements for

obtaining CE marking? Advantages?

- Part of International Business Academy

- Wednesday 29 June 2011

Infos : Beci’s International Department

on 02/643.78.02. or cg@beci.be

Events

30/03 BECI Entrepreneurs Night

31/03 BECI Zinner

05/04 BECI Speed Business Lunch

06/04 BECI Soirée Info

www.beci.be/events

events@beci.be


Ons beroep?

U helpen bij de uitvoering van het uwe!

Nieuwe klanten

vinden?

Events, clubs,

lunchbijeenkomsten, business

meetings, ondernemingslijsten

en publicaties van Beci: breid

uw contacten uit en maak

uzelf bekend!

Uw belangen

laten verdedigen?

Beci vertegenwoordigt

de Brusselse ondernemingen

bij de lokale, federale en

internationale autoriteiten

en in sectorcommissies.

Word lid

www.beci.be

Administratieve

rompslomp?

Uw business

ontwikkelen?

Richt uw onderneming op,

begrijp de fi scale, sociale

en handelswetgeving, verken

de internationale markt

en verbeter dankzij

de diensten van Beci!

Beci

De sleutel voor uw succes

Ondernemingsloket, btw,

publicatie in het Staatsblad, neerlegging

jaarrekeningen, registratie van

huurovereenkomsten, vzw-formaliteiten,

oorsprongcertifi caten,

ATA-boekjes, visa van facturen:

Beci voert al deze taken

voor u uit!


56

N°3 - MAART 2011 - DYNAMIEK

TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECI

DOOR DIRECTIE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR*

Anzizy Tombofeno NP traat

38 - 1020 Brussel Nace : 62010


-

Boursier BVBA

1080 Brussel Nace : 71111 - Bouwar-
-

-

-

:

Boursier Alexandre

Céline CVBA venplein

11 - 1030 Brussel Nace :
-

na

Alfred

Chabot Cécile NP
Connected World BVBA traat

18 - 1000 Brussel Nace :-

-afg.

Edora VZW

Brussel Nace : 82300 - Organisatie


-

-


Envisagé BVBA Waterloosesteenweg

1472 - 1180 Brussel


ESIA BVBA
cacao en specerijen afg. : Hounsou


Finnovaregio VZW

1000 Brussel Nace : 70220 - Overige

Fontes Ferreira NP Dwarsstraat 17 -


Cristiano

Formatech New Technologies NV


cy-activiteiten

afg. : Baidaoui Fouad

G8 Consulting - AxiomEPM BVBA-randapparatuur en software in ges-

puterconsultancy-activiteiten

afg. :

Wellens Luc

Indigo Studios BVBA van


Nace : 7021001 - Verlenen van advies


-

-


-

-


INIPI SARL


OpEx Management SARL Route

bourg

Nace : 70220 - Overige ad-

-


gebied van bedrijfsvoering afg. :

Ries Olivier

Parmaco EBVBA

rige

ondersteunende activiteiten


-

-


-tie

afg.

Passion Chocolat BVBA Vanderlindenstraat

20 - 1030 Brussel Nace :
T.I.M.S. - Transactions Immobilières

Mathieu Seynave SPRL


-

-


bouwprojecten 68100 - Handel in

eigen onroerend goed afg. : Seynave


UNICEF Belgique -


Projectgegevens


Brussels Enterprises Commerce &

Industry

Afrika-Verein e.V

Netherlands-African Business Council

Centre for Mediation & Arbitration, Paris

Paris Chamber of Commerce & Industry

Addis Ababa Chamber of Commerce &

Sectoral Associations

Burundi Federal Chamber of Commerce

& Industry

Kenya National Chamber of Commerce &

Industry

Uganda National Chamber of Commerce

& Industry

Mauritius Chamber of Commerce &

Industry

Promofirenze – Special Agency of the

Florence Chamber of Commerce, Italy


Dit project geniet de steun van de EU-PRO€INVEST
:


Onderscheiding vereist karakter.

De nieuwe Volkswagen Jetta.

De nieuwe Jetta onderscheidt zich niet enkel door zijn oogverblindende buitenkant,

maar toont vooral karakter door zijn buitengewone ruime binnenkant. En zoals steeds

staat dit staaltje Duitse ingenieurskunst garant voor veiligheid en energie-efficiëntie. Door

de BlueMotion Technology, met een uitstoot van 109 g CO2/km, is de nieuwe Jetta een van

de zuinigste voertuigen op de markt. Daarboven onderscheidt hij zich meteen met een

fiscale aftrekbaarheid van 80%. Da’s karakter hebben, niet?

Test uw karakter: vraag vandaag nog een testrit aan uw Volkswagen-concessiehouder.

Vanaf 455 €/maand excl. BTW

+ 400 liter brandstof aangeboden*

2/ KM.

Das Auto.

* Volkswagen Jetta 1.6 L TDI 105 pk. Catalogusprijs incl. BTW : 22.990 €. Huurprijs incl. BTW : 541 €/maand. Aanbieding in Verhuur op Lange Termijn “Full Service” Volkswagen Lease

berekend op basis van 60 maanden en 100.000 km. Aanbiedingen voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier (CBFA 020172 cA). Voor meer informatie: www.gratis400L.be. Prijzen

en aanbiedingen op 01.03.11 en geldig tot 31.03.11. Getoond model met opties.Velgen niet beschikbaar in België. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be

More magazines by this user
Similar magazines