Thermische comfort en Waterbeheer: project HOPPA - IBGE

ibgebim.be

Thermische comfort en Waterbeheer: project HOPPA - IBGE

Opleiding

Duurzaam Gebouw

ENERGIE

PASSIEF / LAGE ENERGIE

Leefmilieu Brussel

Thermisch comfort en waterbeheer

Voorbeeld: Huisvestingtehuis voor de vzw Hoppa

Isabelle BRUYERE

MATRIciel S.A


Opvangcentrum HOPPA

● Opvang- en wooncentrum voor

volwassenen met een meervoudige

handicap in Sint-Agatha-Berchem

● Bouwheer: vzw HOPPA

● Architect: ADV

Opvang van 25 volwassenen

3 eenheden van 6 kamers en 1 eenheid van 7 kamers, 1 badkamer per eenheid

4 paviljoenen gelegen in de vorm van een ster en gegroepeerd rond

gemeenschappelijke livings

Lage compactheid van het gebouw (V/At = 1,3)

personen met zeer weinig mobiliteit en een grotere gevoeligheid voor

temperatuurvariaties.

rustige en groene woonwijk

3


Opvangcentrum HOPPA

● Oppervlakte van het gebouw 1.913 m²

● Bouwkosten exclusief btw en premies 1.775 €/m²

● Subsidie voorbeeldgebouw 100 €/m²

4


Energieprestaties: BE

Zeer goed geïsoleerde muren:

● Gevel: 40 cm cellulose 0,23 W/m²K

● Groendaken: 40 cm cellulose 0,14 W/m²K

● Vloerplaat: 28 cm polyurethaan 0,20 W/m²K

En balansventilatiesysteem met

hoogrendementswarmterecuperator

MAAR

● Paviljoenontwerp op één niveau voor het visuele en

organisatorische comfort

● Zwakke compactheid

Isolatieniveau K26 en lage-energieprestaties:

30 tot 36 kWh/m².jaar

5


Energieprestaties: BE

● Zeer lage rentabiliteit van het passiefniveau

● Keuze om een deel van de investering te besteden aan

materiaalaspecten en waterbeheer

6


Verband tussen gebouw en

comfort?

Psychologisch comfort:

● Thermisch

● Visueel

● Akoestisch

● Ademhaling

Gezondheid

7


Natuurlijke verlichting

8


Natuurlijke verlichting

9


Thermisch comfort

● Oorspronkelijke optie - ventilatorconvectoren

Instructie T°

Zone thermique

Description

1 Activités de jour chauffe à 24°C en journée sauf WE. Ralenti à 16°C

2 Bureaux et zone réservée au

personnel

chauffe à 22°C en journée sauf WE. Ralenti à 16°C

3 Chambres chauffe à 22°C en journée. Ralenti à 18°C

4 Chambres chauffe à 22°C en journée. Ralenti à 18°C

5 Chambres chauffe à 22°C en journée. Ralenti à 18°C

6 Chambres chauffe à 22°C en journée. Ralenti à 18°C

7 Chambres chauffe à 22°C en journée. Ralenti à 18°C

8 Chambres chauffe à 22°C en journée. Ralenti à 18°C

9 Hall entre chambres chauffe à 22°C en journée. Ralenti à 18°C

Ten opzichte van 20°C of 21°C

10 Salles de bain chauffe à 24°C en journée. Ralenti à 18°C

11 Séjour et divers chauffe à 22°C en permanence (pour le personnel de nuit)

12 Restaurant chauffe à 22°C en journée. Ralenti à 16°C

Zone thermique

Description

1 Activités de jour froid à 25°C en journée sauf WE. Ralenti à 35°C

2 Bureaux et zone réservée au

personnel

froid à 25°C en journée sauf WE. Ralenti à 35°C

3 Chambres froid à 25°C en permanence

4 Chambres froid à 25°C en permanence

5 Chambres froid à 25°C en permanence

6 Chambres froid à 25°C en permanence

7 Chambres froid à 25°C en permanence

8 Chambres froid à 25°C en permanence

9 Hall entre chambres froid à 25°C en permanence

10 Salles de bain froid à 28°C en permanence

11 Séjour et divers froid à 25°C en permanence

12 Restaurant froid à 25°C en journée. Ralenti à 35°C

10


Thermisch comfort

Oorspronkelijke optie -

ventilatorconvectoren

Maatregelen om de behoeften aan

koeling te beperken:

● Vaste zonneschermen

► zonweringen van 1m diep voor de ramen

aan de kamers op het zuiden

► dakuitsteeksels van 1.5m voor de ramen

van het restaurant.

► planten met dicidualoof van het type

"middelhoge stam" tegenover de meeste

openingen naar het oosten en het

westen.

11


Thermisch comfort

Oorspronkelijke optie -

ventilatorconvectoren

Maatregelen om de behoeften aan koeling te

beperken:

● Beperking van de interne belasting:

performante lampen.

● Grote thermische massa

● Matiging van de lasten van het dak via een

extensief groendak.

12


Thermisch comfort

Oorspronkelijke optie - ventilatorconvectoren:

Energie-eisen

kWh/m²brut

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Demande d'énergie - profil mensuel

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUI AOU SEP OCT NOV DEC canicule

demande chaud demande froid temp. moyenne

Consommations nettes (demandes d’énergie), pour le projet avec des consignes de chauffage traditionnelles

Total

Chauffage Refroidissement

19.1

23.9

kWh/m²brut/an

kWh/m²net/an

36521.8 kWh/an

-34.9

-43.6

Ten opzichte van 30,3 kWh/m².jaar met hogere instructies

Impact van de instructie T°: +27% warmtevraag

°C

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

kWh/m²brut/an

kWh/m²net/an

-66715.1 kWh/an

13


Thermisch comfort

Oorspronkelijke optie - ventilatorconvectoren

► Energie-eisen

kWh/m²brut

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

Demande d'énergie - profil cumulé selon la température extérieure

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Demande chaud Demande froid

14


Thermisch comfort

Optie zonder mechanische koeling

● Met manuele free cooling (door het ondersteunend

personeel)

► Open overdag indien binnent°> 26°C.

► Gesloten wanneer binnen


Thermisch comfort

Optie zonder mechanische koeling

Comfort MET free cooling

distribution des catégories de confort dans le temps, pour chaque zone

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% cat I

20%

10%

cat II

0%

cat III

cat IV

source : NBN_EN_15251 (2007)

Catégorie Explication

I Niveau élevé attendu qui est recommandé pour les espaces occupés par des personnes très sensibles

et fragiles avec des exigences spécifiques comme des personnes handicapées, malades, de très

jeunes enfants et des personnes âgées.

II Niveau normal attendu qu’il convient d’utiliser pour les bâtiments neufs et les rénovations.

III Niveau modéré acceptable attendu qui peut être utilisé dans les bâtiments existants

IV Valeurs en dehors des critères des catégories ci-dessus. Il convient que cette catégorie soit acceptée

seulement pour une partie restreinte de l’année.

16


Thermisch comfort

Optie zonder mechanische koeling

Comfort ZONDER free cooling

distribution des catégories de confort dans le temps, pour chaque zone

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% cat I

20%

10%

cat II

0%

cat III

cat IV

source : NBN_EN_15251 (2007)

Catégorie Explication

I Niveau élevé attendu qui est recommandé pour les espaces occupés par des personnes très sensibles

et fragiles avec des exigences spécifiques comme des personnes handicapées, malades, de très

jeunes enfants et des personnes âgées.

II Niveau normal attendu qu’il convient d’utiliser pour les bâtiments neufs et les rénovations.

III Niveau modéré acceptable attendu qui peut être utilisé dans les bâtiments existants

IV Valeurs en dehors des critères des catégories ci-dessus. Il convient que cette catégorie soit acceptée

seulement pour une partie restreinte de l’année.

17


Thermisch comfort

Optie zonder mechanische koeling

Comfort MET free cooling

°C année type - température opérative

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

température de référence

limite_sup cat I

limite_sup cat II

limite_sup cat III

limite_inf cat I

limite_inf cat II

limite_inf cat III

2 chambres Est

Temperatuurprofiel van de minst comfortabele kamers, op het oosten

18


Thermisch comfort

Optie zonder mechanische koeling

Comfort MET free cooling - temperaturen tijdens hittegolf

40

35

30

25

20

15

°C canicule - température opérative

1 49 97 145 193 241

activités de

jour

administration

et vestiaires

groupe de 7

chambres de

l’aile Nord

2 chb nord

2 blocs de

chambre Est

2chb est

2chb sud

2 chb ouest

patio entre

chambres

salles de bain

couloirs et

séjours

restaurant

Text

19


Thermisch comfort

Optie zonder mechanische koeling

Comfort MET free cooling - Hittegolf

► operatieve binnentemperaturen boven 35°C:

gangen, restaurant en kamers naar het oosten

► Lokalen met de minst effectieve zonwering

► Oorsprong van de sterke

temperatuurstijging tijdens een hittegolf:

› een temperatuurniveau dat al hoog was voor de

hittegolf

› Beperkte manuele afkoeling 's nachts

20


Thermisch comfort

Optie zonder mechanische koeling

Comfort MET free cooling – hittegolf

Aanvullende genomen maatregelen:

► buitenophaalgordijnen voor de ramen van de kamers op het oosten en

het westen

► Heroriëntatie van 2 kamers van het oosten naar het zuiden, met luifel

► Toevoeging van zonnekleppen zoals luifels voor de ramen naar het

zuiden van de woonkamers

► verlaging van het beglaasde oppervlak van de gevel van het restaurant

► Invoering van een werkingsstrategie van de instelling die specifiek is

aangepast aan hittegolven:

waterdistributie, samenbrengen van de bewoners in de meest

comfortabele lokalen, …)

21


Thermisch comfort

Optie zonder mechanische koeling

Comfort MET free cooling - hittegolf

Denkbare bijkomende opties:

► Wijziging van het beheer van de free cooling bij

een hittegolf

► Invoering van een robotisering van de openingen

► Invoering van een gecentraliseerde hygiënische

luchtkoeling via een traditionele of adiabatische

koelmachine.

► OF Gericht gebruik van mobiele airco units

verdeeld over enkele "toevluchtslokalen"

22


Opvangcentrum

● Andere milieumaatregelen

Thermische zonne-installatie: 40 %

van de behoeften aan SWW

De volgende materiaalkeuze

mechanische weerstand,

gebruiksduur,

ecologische kwaliteit,

impact op de gezondheid

thermische prestaties.

Buitenmuren: metselwerkblokken in gelabelde terracotta Natureplus, losse

cellulose geblazen in een kist OSB-panelen, houten gevelbekleding met

PEFC- of FSC-label

Lichte daken met een cellulose-isolatie

De vloerplaat is geïsoleerd met polyurethaan

Vloerbekledingen: tegels met Europees ecolabel en gelabeld Natureplus linoleum

houten schrijnwerkerij

Duurzaam beheer van water op de site

23


Akoestisch comfort

De volgende maatregelen werden genomen in het ontwerp en

in de inplanting van de functies:

● duidelijke scheiding van de woonzones en activiteitenzones,

● aanplanten van bomen (zorgen mee voor bescherming

tegen de zon), die de voortplanting van lawaai naar de

binnenkant van de huizenblok en van het ene paviljoen naar

het andere zullen helpen verminderen,

● groendaken en dubbele beglazing die de activiteiten isoleren

tegen eventuele luchtgeluiden,

● scheiding van de lokalen door zware dragende muren en

volle deuren, wat de geluidsoverdracht van de ene functie

naar de andere beperkt,

24


Akoestisch comfort

De volgende maatregelen werden genomen in het ontwerp en

in de inplanting van de functies:

● plaatsing van akoestische plafonds voor alle "gevoelige

activiteiten",

● vorm die de weergalm van de geluiden vermindert door nietrechthoekige

ruimten (schuin, schuine plafonds,…)

● invoering van technische installaties in de kelder voor een

goede akoestische isolatie ten opzichte van de activiteiten

met de bewoners,

● technische installaties verdeeld in ventilatiezones van het

"huiselijke" type die de voortplanting van geluid door de

buizen beperken

25


Probleem van het waterbeheer

26


Probleem van het waterbeheer

● Impact van menselijke activiteiten op de watercyclus

1. Opwarming van de aarde -> invloed op het slechte weer

2. Wateronttrekking en daling van de natuurlijke hulpbronnen

3. Afdichting van de oppervlakken met overstromingsgevaar

4. Watervervuiling

27


1. Opwarming van de aarde

28


2. Daling van de natuurlijke

hulpbronnen

Noodzakelijk beheer van het verbruik

Monsternemingen in het grondwater

● vertegenwoordigen 68% van het water verspreid

in BHG

● ongeveer 70% van de natuurlijk vernieuwde

volumes door regenval in het land.

29


2. Daling van de natuurlijke hulpbronnen

Verbruik

Ongeveer 106 liter water per persoon per dag:

het gemiddelde verbruik van de Belgen behoort tot de

laagste niveaus in Europa.

● Gebruik van drinkwater

► Slechts 45% van de hoeveelheid water dat wordt gebruikt

voor onze consumptie moet echt drinkwater zijn

► Doelstelling: het verbruik van drinkwater verminderen met

70%, d.w.z. dalen naar 32 liter/dag/bewoner

Steeds duurdere waterzuivering:

► Betere kwaliteit : Leidingwater is een van de meest

gecontroleerde consumentenproducten. Maar liefst 62

parameters definiëren de drinkbaarheid ervan.

► Toename van de verontreiniging

Source : CSTC

30


2. Daling van de natuurlijke hulpbronnen

250 m³/an

200 m³/an

150 m³/an

100 m³/an

50 m³/an

0 m³/an

Estimation du potentiel d'économies d'eau par postes

(choix des équipements - bureaux)

Consommations de référence Consommations après économies

- 33 % - 25 % - 54 %

- 44 %

1 000 m³/an

900 m³/an

800 m³/an

700 m³/an

600 m³/an

500 m³/an

400 m³/an

300 m³/an

200 m³/an

100 m³/an

0 m³/an

- 56 %

WC WC Lavabos Vaisselle Douches Entretien du Entretien des Fuites

(grande (petite chasse

bâtiment abords

chasse) /urinoir)

Estimation du potentiel d'économies d'eau

(bureaux)

Consommations d'eau potable

• Waterspoeling met dubbele

bediening (3/6 liter)

• Wastafels met stop (


HOPPA - Waterbeheer

● Beperking van het verbruik

► waterdistributienetwerk ontworpen om lekken snel te kunnen

opsporen + lekdetector

► beperkte aftapdebieten dankzij de installatie van een algemene

drukreductor

► daarnaast worden er doorstroombegrenzers (beluchters)

rechtstreeks op de kraan geïnstalleerd

► er worden ergonomische kranen voorzien om waterverlies tijdens het

vullen van bijvoorbeeld een emmer te vermijden;

► wc met dubbele bediening met beperkt volume (


HOPPA - Waterbeheer

● Opvang van regenwater

• gelijkvloers gebouw

•Project met lage dichtheid:

grote dakoppervlaktes

(grote hoeveelheid

regenwater opgevangen)

• Waterbehoefte


HOPPA - Waterbeheer

● Optimale dimensionering van de tank

► Kwaliteit van het water

Stagnatie, reiniging, natuurlijke lediging.

► Zuinig aspect

500 m³/an

450 m³/an

400 m³/an

350 m³/an

300 m³/an

250 m³/an

200 m³/an

150 m³/an

100 m³/an

50 m³/an

0 m³/an

5.000 litres 10.000 litres 15.000 litres 20.000 litres 25.000 litres 30.000 litres

Consommation d'eau [m³/an] Economie d'eau [m³/an] Rejet d'eau/eau récoltée [% ]

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

35


HOPPA - Waterbeheer

● Optimale dimensionering van de tank

► Kwaliteit van het water

Stagnatie, reiniging, natuurlijke lediging.

► Zuinig aspect

ASPECTS FINANCIERS

17,0 ans

16,5 ans

16,0 ans

15,5 ans

15,0 ans

14,5 ans

14,0 ans

13,5 ans

13,0 ans

12,5 ans

12,0 ans

Prix de l'eau 3,2 €/m³ TVAC

Temps de retour sur

investissement

0 m³ 5 m³ 10 m³ 15 m³ 20 m³ 25 m³ 30 m³ 35 m³

Volume de la citerne 5 m³ 10 m³ 15 m³ 20 m³ 25 m³ 30 m³

Investissement 13.068 € 13.794 € 14.520 € 15.246 € 15.972 € 16.698 €

Eau récupérée 292 m³/an 351 m³/an 385 m³/an 407 m³/an 419 m³/an 427 m³/an

Economie sur la facture d'eau 935 1.125 1.234 1.302 1.341 1.365

Entretien 150 150 150 150 150 150

Temps de retour sur investissement 16,6 ans 14,2 ans 13,4 ans 13,2 ans 13,4 ans 13,7 ans

36


HOPPA - Waterbeheer

● Optimale dimensionering van de tank

37


3. Gevaar voor overstromingen

● Afdichting van de bodems

► infrastructuren

► constructies

Bijdrage aan de overstromingsverschijnselen van de valleibodems

1955 1985 2006

Studie van de evolutie van de afdichting van de bodem in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest door de ULB-IGEAT in 2006

Uitgevoerd door de ULB-IGEAT voor het MRBC, AED /Direction de l'eau – oktober

1955 1985 2006

Intensiteit van de afdichting van donkerblauw (doorlatende bodem) tot donkerrood (waterdichte bodem)

38


3. Impact van de afdichting

● Sterke stijging van het waterdebiet dat terug naar het

collectieve netwerk gaat,

► stijging van het volume te zuiveren afvalwater en van de kosten

(economische en milieukosten die hierbij komen kijken)

► vermindering van de prestaties van de collectieve

zuiveringsstations dor verdunning van het afvalwater (daling van

de organische belasting door de stijging van de hydraulische

belasting)

► Verzadiging van de bestaande overloopnetwerken en

overstromingen bij grote stormen

● Vermindering van de groene ruimtes met ondergronds

waterbekken dat steeds minder gevoed wordt

39


3. Hoe de impact van de afdichting

beperken

● De voetafdruk van de gebouwen beperken

● De ondoordringbare bekledingen beperken: ontwerp van de

directe omgeving en rechtstreekse infiltratie bevorderen

● Het regenwater onttrekken aan het afvloeiend water:

► de ruimten met aangeplante (bij voorkeur met bomen) open grond

maximaal vergroten: uitlekken, directe verdamping, verdamping

(uitwaseming), percolatie in de ondergrond en infiltratie…

► Door het ontwerp van de omgeving (holle oppervlakken), de keuze

van de zomen

40


3. Hoe de invloed van de afdichting

beperken

● De ondoordringbare oppervlakten loskoppelen van de

afvloeiing

● De afvloeiing op het perceel verlengen.

► Groendaken op de gebouwen

aanbrengen:

► De watercyclus op het perceel

tot zijn recht doen komen:

41


HOPPA - Waterbeheer

● Beheer van regenwater

• 50% verzamelde daken

recuperatietank en retentietank

(storm)

• 50% verzamelde daken

infiltratie en retentie (storm) in

greppels/geulen

42


HOPPA - Waterbeheer

● Beheer van regenwater

► 1_Verzamelde dakoppervlakten voor de

recuperatie van regenwater met

recyclage voor toiletten, wasplaats,

onderhoud en besproeiing

► 2_Verzamelde dakoppervlakten voor

infiltratie in de bodem via

2

infiltratiegreppels/geulen 2

► 3_Retentie- en infiltratiegreppels/geulen

van regenwater afkomstig van de daken

van de gebouwen en de omgeving.

► 4_Waterbanen aangelegd in open lucht

► 5_Reinigingsgeulen voor het water van

de verkeerswegen en parkeerplaatsen.

5

5

1

2

1

4

2

2

43

3

3


HOPPA - Waterbeheer

● Beheer van regenwater

44


4. Watervervuiling - oorsprong

● Grondgebied van het Gewest voornamelijk gewijd aan

huisvesting en tertiaire activiteiten,

● + controle van het industrieel afvalwater,

de veroorzaakte watervervuiling is voornamelijk afkomstig

van huishoudens (voornamelijk doorspoelen van toiletten).

● Maar OOK vervuiling van afvloeiend water dat een niet

geringe vervuiling kan vervoeren, door het fenomeen van

de bodemuitloging: koolwaterstoffen, pesticiden,

meststoffen, afval, uitwerpselen, zware metalen, enz.

44


4. Watervervuiling

● Volgens de gewestelijke waterbalans hieronder bedroeg de lozing van

afvalwater in 1995 57 miljoen m3/jaar en stroomde dit afvalwater direct in

de Senne.

● In 2005 werd de lozing van afvalwater door Leefmilieu Brussel geschat

op 67 miljoen m3/jaar.

● Sinds 2007 gaan vrijwel alle lozingen van afvalwater via een

waterzuiveringsinstallatie.

● De productie van afvalwater is als volgt verdeeld:

► 83% van het huishoudelijk en soortgelijk afvalwater is afkomstig van

gezinnen, toeristen en de dienstensector van het Brussels Gewest;

► 2% industrieel afvalwater;

► 15% komt van het Vlaamse Gewest, via collectors.

Bron: MILIEU-EFFECTRAPPORT VAN HET ONTWERPPROGRAMMA VAN

MAATREGELEN BIJ HET BEHEERPLAN VAN DE WATERSTAAT VAN HET

BHG

46


4. Watervervuiling

● het verbruik van een kubieke meter leidingwater milieu-impact die gelijkstaat

aan een parcours van 36 km met de auto (jaar 2000):

► beheer van afvalwater (90%)

► Beheer van afvloeiend water, lekkende distributienetwerken en collectieve sanering

► voornamelijk effect op de eutrofiëring en verzuring van de waterstromen.

Het belangrijkste effect van het waterbeheer komt dus van:

● ongecontroleerde lozingen van afvalwater zonder zuivering

● slechte prestaties van de waterzuivering door de bestaande collectieve

waterzuiveringsinstallaties (WAZU)

● het geringe belang dat gehecht wordt aan de zuivering van het afvloeiend water

(op kwantitatief en kwalitatief vlak).

*Op basis van een analyse van de productiecyclus van de waterdistributie,

uitgevoerd door de Universiteit van Luik

47


4. Watervervuiling

● Om een alternatief beheer van het afvalwaterop het perceel

te bevorderen, moet men:

► De volumes en vervuilingsgraad beperken:

› Afzonderlijk afvoernetwerk;

› Scheiding aan de bron van stoffen en water;

› De vervuiling van helder water door aanraking met de stoffen beperken.

► Een alternatieve zuivering van het afvalwater overwegen:

› Op het perceel alternatieve technieken integreren om de vervuilende

stoffen te zuiveren aan de bron, terwijl het energieverbruik en het gebruik

van chemicaliën beperkt wordt.

› Een bundeling van de zuivering van huishoudelijk afvalwater overwegen op

de schaal van een activiteitenzone

48


4. Watervervuiling

● Voorbeelden van verwezenlijkingen:

• Kasteel van Modave - Procedé MHEA – 100 E.H. – 5m ² / EH. – studies +

uitvoering: Eloy&Fils – mei 2002

• AA Dock's gebouw - Brussel - Zuivering van afvalwater door een rietveld

49


Wat u moet onthouden

Opvangcentrum HOPPA

Energieprestaties met betrekking tot de aard van

de bezetting en de architectuur

Laag-energiegebouw

Rechtstreeks verband tussen het gewenste

comfort en het verbruik

De eerste stappen om het comfort te

25

waarborgen, zonder mechanische koeling

20

- De interne aanvoer beperken

- Een doeltreffende zonnewering voorzien 15

40

35

30

°Ccanicule - température opérative

1 145 193 241

50


Wat u moet onthouden

Opvangcentrum HOPPA

Om de impact van het gebouw en de omgeving op

de watercyclus te beperken, maatregelen met

betrekking tot

Het verbruik van het drinkwater

Het beheer van het regenwater op het dak:

Groendaken

Opvang van regenwater

Beheer van de rest van het regenwater op de site:

Herinfiltratie in de bodem op het perceel.

51


Wat u moet onthouden - Waterbeheer

Watercyclus

op het open

perceel

Aantastingen van het milieu:

Daling van de hoeveelheid beschikbaar water (uitdroging van de reserves)

en vermindering van de kwaliteit

Vervuiling: lozing van ongezuiverd rioolwater, vervuild afvloeiend water,…

Stijging van het afvloeiend water: afdichting

Stijging van overstromingsrisico op de lage punten van de waterscheiding

INGRIJPEN OP HET WATERVERBRUIK VAN HET GEBOUW

INGRIJPEN OP DE HOEVEELHEID GELOOSD WATER BUITEN HET PERCEEL

INGRIJPEN OP DE KWALITEIT VAN HET GELOOSDE WATER BUITEN HET 52

PERCEEL


Wat u moet onthouden - Waterbeheer

De watercyclus op het

perceel sluiten:

passen in de natuurlijke

watercyclus

► Mogelijke acties op de schaal van het perceel:

› Vermindering van het gebruik van drinkwater

› Daling van het volume geloosd regenwater buiten het perceel:

› Het volume van het geloosde afvalwater verminderen: zuinige uitrusting,

alternatieve zuivering,…

› De kwaliteit van het geloosde water buiten het perceel waarborgen

53


Contact

Isabelle BRUYERE

Projectbeheerder en marketingverantwoordelijke

MATRIciel s.a.

Place de l’Université, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve

: 010/24.15.70

E-mail: bruyere@matriciel.be

54

More magazines by this user
Similar magazines