klik hier voor meer informatie!

vdwlastechniek.be

klik hier voor meer informatie!

Bronafzuiging


Optimale bewegingsvrijheid en maximale bescherming tegen lasrook!

Venvulas ontwikkelt nieuw lasrookafzuig- systeem voor integratie in Röwac

lasmachines

Venvulas Lastechniek BV uit Vught introduceert een compleet doorontwikkeld, compact lasrookafzuigsysteem

voor integratie in Röwac lasmachines. Er bestaat ook een stand-alone

versie van dit nieuwe afzuigsysteem . Het geïntegreerde Röwac lasrookafzuigsysteem maakt

gebruik van moderne filtertechnologie, een krachtige ventilator, dunne flexibele slangen en voor

het elektrodenlassen speciaal gevormde, direct bij de lasplek te monteren afzuigmonden.

Gat in de markt

Vooral bij het lassen van omvangrijke constructies in productiehallen en scheepswerven, is een

effectieve centrale lasrookafzuiging in de regel moeilijk te realiseren. De lasser beschermen tegen

blootstelling aan lasrook is echter noodzakelijk en dit vooral bij het lassen met gevulde draad,

wat in de regel gepaard gaat met forse rookontwikkeling. Tot nu waren daarvoor twee opties.

De eerste is gebruikmaken van een apart mobiel afzuigsysteem. Nadeel hiervan is dat dit extra

stroomtoevoer vereist, extra plek inneemt en telkens opnieuw verplaatst en gepositioneerd moet

worden. Het effect van een boven de lasplek hangende afzuigkap is bij sterke rookontwikkeling

bovendien niet optimaal. De tweede optie is de lasser voorzien van een lashelm met overdruk en/

of geforceerde luchttoevoer. Dit wordt in de praktijk echter als oncomfortabel ervaren, omdat deze

systemen de bewegingsvrijheid en het zicht van de lasser belemmeren. Daarom wordt zo’n kap

vaak direct na het beëindigen van de lasbewerking afgezet/omhoog geklapt, waardoor de lasser

alsnog lasrook inademt.

Schoner binnenklimaat

Stroombron chopper met afzuiginstallatie

Rowac RGA installatie

Los van de comfortbeperkingen heeft het gebruik van een geventileerde lashelm bovendien

nog een belangrijk nadeel. Dit systeem beschermt de lasser weliswaar, maar levert geen enkele

bijdrage aan verbetering van de algehele luchtkwaliteit in de werkruimte. Het geïntegreerde

Röwac lasrookafzuigsysteem doet dit wel. In de ontwikkelingsfase zijn uitgebreide praktijkproeven

gedaan met dit nieuwe systeem, waarbij opviel hoeveel gruis en stof er bij het lassen met gevulde

draad vrijkomen. Bij gebruik van individuele bescherming tegen lasrook komen deze grove en

fijne deeltjes onbelemmerd in de ruimte terecht. Niet alleen daalt hierdoor de integrale luchtkwaliteit

in de ruimte, ook zullen de constructie en andere objecten in de ruimte snel met een laag

stof worden bedekt. Krachtige ruimteventilatie, wat in de wintermaanden natuurlijk ook gepaard

gaat met veel energieverlies, zal de luchtkwaliteit gunstig beïnvloeden, maar het probleem van

stofafzetting maar ten dele kunnen oplossen. Zwaardere deeltjes in de lasrook slaan namelijk

zeer snel in de ruimte neer. Het Röwac geïntegreerde lasrookafzuigsysteem filtert naast de lasrook

ook de aangezogen lucht uit de ruimte en legt daarmee de basis voor een in meerdere opzichten

gezond binnenklimaat. Bovendien verdwijnt er met dit systeem geen warmte naar buiten,

wat ten opzichte van centrale luchtafzuiging een aantrekkelijke energiebesparing oplevert.


Effectieve bronafzuiging

Venvulas heeft in de ontwikkelingsfase van dit nieuwe, geïntegreerde lasrookafzuigsysteem vooral

onderzocht hoe lasrook zich gedraagt en op welke manier en op welke plek deze het beste afgezogen

kan worden. Opstijgende rook blijkt zich zeer snel in de ruimte te verspreiden. Dus des

te dichter de afzuigopening bij de lasplek is , des te effectiever is de afzuiging. Daarentegen mag

de afzuigunit de lasser natuurlijk niet hinderen bij het uitvoeren van de lasbewerking. Venvulas

combineerde deze uitgangspunten door een aantal nieuwe typen afzuigkappen en een nieuw

laspistool te produceren in respectievelijk rechte uitvoeringen (met spleetafzuiging) en piramidevormige

uitvoeringen voor effectieve afzuigingbij hoeklassen en een laspistool met verschillende

type afzuigmonden . Door de afzuiging terealiseren door middel van een snelle luchtverplaatsing,

opgewekt door een krachtige ventilator, kon de diameter van de slang tussen afzuigmond

en filterunit in de lasmachine drastisch worden beperkt. Maar nu moest nog het vraagstuk van

de filtratie op zich worden opgelost. Venvulas vond het antwoord bij een gespecialiseerde filterfabrikant.

In de filterunitwordt een tweetraps luchtreinigingssysteem toegepast. Eerst worden de

‘grovere deeltjes’uit de lasrook gefilterd met een zogeheten ‘grofvuilfilter’. Deze deeltjes komen in

een lade terecht die periodiek door een trilsysteem geleegd wordt en buiten de machine worden

deze opgevangen in een wegwerpzakje . Achter het ‘groffilter’ wordt de lasrook door een DIN EN

1822 Klasse H13 fijnstoffiltergeleid die wordt gekenmerkt door een effectief filtratierendement van

99,99%.Na dit filter wordt de gezuiverde lucht terug de ruimte in geblazen.

Comfortabel werken

Omdat dit lasrookafzuigsysteem geïntegreerd is in de lasmachine, is het werken ermee eenvoudig

en comfortabel. Daar waar de laswagen staat is immers direct een goede afzuiging voorhanden.

Zodra de lasser met lassen begint, schakelt automatisch de afzuigmotor in. Stopt de lasser, dan

schakelt de afzuiging na 1 minuut vanzelf uit , de afzuigventilator staat dus niet de hele dag te

draaien.Ook dit heeft een gunstig effect op de energiekosten. De afzuigkappen die nodig zijn

tijdens het elektrodenlassen zijn standaard voorzien van een

magneet en kunnen daardoor zo dicht mogelijk bij de te lassen zone, eenvoudig op de staalconstructie

worden gepositioneerd. Voor non-ferro en andere niet-magnetische constructies zijn er

speciale montagebeugels en standaards beschikbaar voor het bevestigen en positioneren van

de afzuigkappen. Ook wordt momenteel gewerkt aan ‘zuignapachtige oplossingen’ voor directe

montage van de afzuigmonden op gladde oppervlakken. Het nieuwe geïntegreerde lasrookafzuigsysteem

van Röwac kan standaard worden geleverd bij nieuwe lasmachines, maar ook achteraf

worden ingebouwd (ook bij oudere Röwac lasmachines) mits de machine over een gescheiden

draadaanvoerunit beschikt. Er is ook een stand-alone versie van dit nieuwe

Röwac lasrookafzuigsysteem op de markt gebracht (op alle merken toepasbaar), de maximale

lengte van het tussenpakket op alle lasmachines is 15 m. lang.

Neem voor meer informatie contact op met : Venvulas Lastechniek BV in Vught,

Tel: (073) 656 08 21,

Fax.: 073 656 08 24,

Filter

E-mail: info@venvulas.nl,

Internet: www.venvulas.nl


Stroombron chopper met afzuiginstallatie

Afzuigmotor (1)

De pomp is voorzien van een phase bewakings

schakelaar om er voor te zorgen dat de pomp altijd

in de juiste richting draait , en dat er bij wegvallen

van een phase gestopt wordt met lassen om er voor

te zorgen dat er geen schade veroorzaakt wordt aan

een van de componenten.

Afvoerslang (2) Aanvoerslang (3)

POS. Omschrijving NO.

1 Afzuigmotor

2 Afvoerslang

3 Aanvoerslang

4 Filter

5 Vuilafvoerdop

Filter (4)

Vuilafvoer (5)


filter na drie weken

Filter

Het nieuwe filtersysteem van Venvulas in eigen huis

ontworpen en doorontwikkeld neemt zoveel vervuiling uit

de lucht weg dat we kunnen spreken van schone lucht

ondanks dat er in de ruimte gelast word. Dit is mede te

danken aan de rookgasafzuigpakketten die op een

manier opgebouwd zijn die nieuw is in de laswereld

daarbij zorgt de keuze van andere materialen er

voor dat de werking van de toortsen beduidend

beter is dan voorheen het geval was.

Niet alleen het filteren gaat deze uni t

goed af , ook de levensduur van de

filter voordat ze aan vervanging toe

zijn is aanzienlijk verlengt .

filter na twee weken


3

4

8

1

2 10

9

13

RGA-COLI-Pakket

RGA-Li Pakket

Artiekelnummer Omschrijving Ref. nr. Tek. Nr. St./Verp.

103.30.03 VV25 RGA-Li Pakket 3m

103.30.04 VV25 RGA-Li Pakket 4m

28

29

27

23

31

26

32

25

12

24

RGA-COLI Pakket Onderdelen

Artiekelnummer Omschrijving Ref. nr. Tek. Nr. St./Verp.

113.35.00 Hals vv25 RGA pakket 1 1

125.25.00 Contacttiphouder M6-VV25 2 1

127.06.08 Contact tip M6x8 - Ø 0,8 E-Cu. 3 10

127.06.10 Contact tip M6x8 - Ø 1,0 E-Cu. 3 10

127.06.12 Contact tip M6x8 - Ø 1,2 E-Cu. 3 10

127.06.16 Contact tip M6x8 - Ø 1,6 E-Cu. 3 10

121.25.02 Gasmondstuk cilindrisch Ø 18 VB 25. 4 1

121.25.06 Gasmondstuk conisch Ø 15 VB 25. 4 1

173.06.13 Colietse kabel 3m 5 1

173.06.14 Colietse kabel 4m 5 1

Binnenspiraal 6 1

157.20.50 Teflon binnenliner zwart 7 1

133.90.05 Afzuigmondstuk 8 1

Veer tbv afzuigmondstuk 9 1

131.02.02 Veer gasmondstukhouder 10 1

11

22

14

6

7

21 14

20

15 16

17

19

18

5


RGA-COLI Pakket Onderdelen

Artiekelnummer Omschrijving Ref. nr. Tek. Nr. St./Verp.

133.90.17 Handgreep 11 1

133.90.41 Schakelknop 12 1

130.11.02 Veertje tbv schakelaar (niet afgebeeld) 1

130.11.06 Microschakelaar (niet afgebeeld) 1

133.90.23 Regelschuif 13 1

131.14.00 Moer zeskant M10x1x5mm 14 1

133.90.05 Verbindingsstuk 15 1

000.50.12 Krimpkous 60mm 16 1

182.17.54 Lederhoes 1,5mtr 17 1

183.98.32 PVC-Afzuigslang (ø32mm) per mtr 18 1

175.04.25 Slangklem 19 1

Kabelschoen man tbv CA 20 1

133.90.06 Aansluiting tbv afzuigslang 21 1

133.90.41 Behuizing tbv CA 22 1

131.50.00 Boutje M4x6 23 1

Kabelschoen vrouw tbv CA 24 1

190.02.02 Centraal aansluiting Euro standaard kontaktpen 25 1

131.56.02 Standaard kontaktpen kompleet 26 1

131.58.00 O-ring tbv gaspijp 4x1mm 27 1

131.60.00 Binnenspiraalmoer 28 1

131.62.00 Moer centraalstekker 29 1

131.66.00 Nippel tbv teflon binnenspiraal (ø 4,0 mm) 31 1

131.68.00 O-ring tbv teflon binnenspiraal 4x1,5mm 32 1

Artiekelnummer Omschrijving Ref. nr. Tek. Nr. St./Verp.

Binnenspiraal 6 1

Similar magazines