Exclusief Design - Durako

durako.info

Exclusief Design - Durako

PREMIUM

Deuren van

de hoogste

kwaliteit

Exclusief Design

Vleugeloverdekkende deurpanelen

met geïntegreerde deurgrepen


2

Detail: Model 6978

Pag 33


Polytec-modellen zijn

Europees beschermd.

Alle modellen hebben

een hoge isolatiewaarde

met warmtewerend

glas.

Exclusief Design

De vormgeving van een voordeur is een

vraag vanuit uw persoonlijke stijl. Voordeur-

panelen van POLYTEC NEDERLAND uit de

Exclusieve Design catalogus zijn daarom dan

ook zo individueel als u: zowel rechtlijnig als

creatief, puristisch als modern. In combina-

tie met hoogglans-decor, verfijnde edelstalen

lisenen óf in horizontaal lopende houtstruc-

tuur. Laat u zich vooral inspireren door de ve-

le nieuwe modellen die wij voor u hebben sa-

mengesteld. En het mooiste: de passende

buitengreep is bij meerdere modellen direct

in de voordeurvulling geïntegreerd. Perfect

voor iedereen die design, vorm en functiona-

liteit optimaal op elkaar afgestemd wil heb-

ben.

3


4

Detail: Model 6877


Hoogglans-decor

Hoog oggl glan an ans de deco c Hoogglans-decor

Hoog oggl glan an ans de deco c

6877 [A] 6879 [B]

Hoogglans-decor voor een luxe uitstraling

[A] Model 6877 | opliggende edelstalen lisenen |

vleugeloverdekkend paneel | designveld:

hoogglans-decor | optioneel: ornamentglas

satinato blank | stanggreep: 9028-13 edelstaal

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6879 met zijpaneel | opliggende edelstalen

lisenen | vleugeloverdekkend paneel | designveld:

hoogglans-decor | optioneel: ornamentglas madras

pave blank | stanggreep: 9025-13 edelstaal

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Afbeelding onder

Model 6877 | opliggende edelstalen lisenen |

vleugeloverdekkend paneel | designveld:

hoogglans-decor | optioneel: kleur Ral 7016

antracietgrijs, ornamentglas satinato blank |

stanggreep: 9028-13 edelstaal

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

5


6

Decorfolie en kleur

harmonisch gecombineerd

Model 6195 | designvelden: decor siena noce | optioneel: ornamentglas

satinato blank, geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 106, vleugeloverdekkend

paneel


6195 [A] 6193-30 [B]

[A] Model 6195 | designvelden: decor anteak |

optioneel: kleur Ral 7016 antracietgrijs,

ornamentglas reflo, geïntegreerde schaalgreep

V 106, vleugeloverdekkend paneel

[B] Model 6193-30 | designveld: decor siena noce |

optioneel: ornamentglas satinato blank,

vleugeloverdekkend paneel | stanggreep: 9023-13

edelstaal

6194-20 [C]

[C] Model 6194-20 | edelstalen ornamenten |

designveld: decor anteak | optioneel: ornamentglas

satinato blank, vleugeloverdekkend paneel |

stanggreep: 9026-13 edelstaal

Afbeelding onder:

Model 6193-30 met geheel glazen zijdeel |

designveld: decor anteak | optioneel:

ornamentglas satinato blank, vleugeloverdekkend

paneel | stanggreep: 9023-13 edelstaal

7


8

Edelstalen lisenen met

horizontaal lopende houtstructuur

Model 6199 met geheel glazen zijdeel | opliggende edelstalen lisenen |

geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 100 | vleugeloverdekkend paneel |

decor: teak terra | glazen zijpaneel: G 1186 zandstraaldesign met heldere

strepen

Alleen vleugeloverdekkend leverbaar!

Detail: Model 6199 / opliggende edelstalen lisenen / decor teak terra


6199 [A] 6878 [B]

Afbeelding boven

Model 6878 met zijpaneel | opliggende edelstalen

lisenen | glas: G 1164 zandstraaldesign met

heldere strepen | optioneel: kleur Ral 7016

antracietgrijs, vleugeloverdekkend paneel |

stanggreep: 9027-13 edelstaal

[A] Model 6199 | opliggende edelstalen lisenen |

geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 100 |

vleugeloverdekkend paneel | Decor: anteak

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6878 | opliggende edelstalen lisenen |

decor: siena noce | glas: G 1164

zandstraaldesign met heldere strepen |

optioneel: vleugeloverdekkend paneel |

stanggreep: 9027-13 edelstaal

9


10

Detail: Model 6973


Exclusief

Geïntegreerde greep-element

Model 6973 | applicatie-edelstaal | geïntegreerde greep-element | vleugeloverdekkend

paneel | glas: G 1168 zandstraaldesign met heldere rand en strepen | optioneel: kleur Ral

3004

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

11


12

Exclusief

Geïntegreerde greep-element

Model 6189 | applicatie-edelstaal | geïntegreerde greep-element | vleugeloverdekkend

paneel | optioneel: ornamentglas satinato blank

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!


6189 [A]

[A] Model 6189 | applicatie-edelstaal |

geïntegreerde greep-element | vleugeloverdekkend

paneel | glas: G 1191 zandstraaldesign met helder

motief | optioneel: kleur Ral 7001 zilvergrijs

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6974 | applicatie-edelstaal |

geïntegreerde greep-element | gesloten

vleugeloverdekkend paneel

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

6974 [B]

Afbeelding onder

Model 6974 met geheel glazen zijdeel | applicatie

edelstaal | geïntegreerde greep-element | gesloten

vleugeloverdekkend paneel | optioneel: kleur Ral

7016 antracietgrijs | glas zijdeel: G 1169

zandstraaldesign met verfijnde heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

13


14

Puristische edelstalen

schaalgrepen

Model 6953 | geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 106 |

vleugeloverdekkend paneel | optioneel: kleur Ral 3004

purperrood, ornamentglas satinato blank

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!


6508 [A]

[A] Model 6508 | edelstalen ornament |

optioneel: geïntegreerde edelstalen, schaalgreep

V 106 | vleugeloverdekkend paneel, edelstalen

stootplaat SB 700-3 | glas: G 1182

zandstraaldesign met horizontale en verfijnde,

vertikale heldere strepen

[B] Model 6864 | opliggende edelstalen lisenen |

decor: siena noce | optioneel: ornamentglas

satinato blank, geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 106, vleugeloverdekkend paneel

[C] Model 6953 | geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 106 | vleugeloverdekkend paneel |

optioneel: ornamentglas madras pave blank

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Detail: Model 6953 / geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 106

6864 [B]

6953 [C]

15


16

Detail: Model 6956


6956 [A]

6958 [B]

[A] Model 6956 met geheel glazen zijdeel |

opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde

edelstalen schaalgreep V 100 |

vleugeloverdekkend paneel | glas zijdeel:

G 1171 zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6958 met geheel glazen zijdeel |

geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 103 |

vleugeloverdekkend paneel | optioneel: kleur

Ral 7001 zilvergrijs, ornamentglas

zandstraaldesign

6188 [C]

glas zijdeel: G 1177 zandstraaldesign met

heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[C] Model 6188 | geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 100 | optioneel: kleur Ral 7016

antracietgrijs, ornamentglas satinato blank,

vleugeloverdekkend paneel

17


18

Puristische edelstalen schaalgrepen

als design-element

Model 6861 met geheel glazen zijdeel | optioneel: geïntegreerde edelstalen schaalgreep V

107, vleugeloverdekkend paneel, edelstalen stootplaat SB 700-3 | glas zijdeel: G 1190

zandstraaldesign met heldere rand en heldere strepen


6861 [A]

[A] ] Model 6861 met geheel glazen zijdeel |

optioneel: kleur Ral 7016 antracietgrijs,

geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 107,

vleugeloverdekkend paneel, edelstalen stootplaat

SB 700-3 | glas zijdeel: G 1190 zandstraaldesign

met heldere rand en heldere strepen

[B] Model 6497 | optioneel: geïntegreerde

edelstalen schaalgreep V 107,

vleugeloverdekkend paneel, edelstalen stootplaat

SB 700-3

6497 [B]

6860 [C]

[C] Model 6860 met geheel glazen zijdeel |

optioneel: kleur Ral 3004 purperrood,

geïntegreerde edelstalen designgreep V 105,

vleugeloverdekkend paneel, edelstalen stootplaat

SB 700-3 | glas zijdeel: G 1189 zandstraaldesign

met heldere rand en heldere strepen

Detail: Model 6860 / geïntegreerde edelstalen

designgreep V 105

19


20

Verfijnde edelstalen lisenen

maken hét accent

Model 6957 met geheel glazen zijdeel | opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde

edelstalen schaalgreep V 103 | vleugeloverdekkend paneel | glas zijdeel: G 1175

zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!


6957 [A]

6497 [B]

[A] Model 6957 | opliggende edelstalen lisenen |

geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 103 |

vleugeloverdekkend paneel | optioneel: kleur Ral

7016 antracietgrijs

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6497 | geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 102 | vleugeloverdekkend paneel |

edelstalen stootplaat SB 700-3

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

6497 [C]

[C] Model 6497 | geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 103 | vleugeloverdekkend paneel |

decor: anteak

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

21


22

6954

Verfijnde edelstalen lisenen

maken hét accent

Model 6954 | opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde edelstalen designgreep V 109 |

vleugeloverdekkend paneel | decor: siena noce

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Detail: Model 6954 / geïntegreerde edelstalen designgreep V 109


6959 [A]

Afbeelding boven

Model 6954 met geheel glazen zijdeel |

opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde

edelstalen designgreep V 108 |

vleugeloverdekkend paneel

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[A] Model 6959 met geheel glazen zijdeel |

opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde

edelstalen schaalgreep V 101 |

vleugeloverdekkend paneel | glas zijdeel: G 1174

zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6954 met geheel glazen zijdeel |

opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde

edelstalen designgreep V 108 |

vleugeloverdekkend paneel | optioneel: kleur Ral

7016 antracietgrijs | glas zijdeel: G 1170

zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Detail: Model 6954 / geïntegreerde edelstalen

designgreep V 108

6954 [B]

23


24

Elegante designgrepen

perfect geïntegreerd

Model 6969 met geheel glazen zijdelen | geïntegreerde edelstalen

designgreep V 99 | vleugeloverdekkend paneel | decor: anteak | glas: G 1180

zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!


6969 [A]

[A] Model 6969 | geïntegreerde edelstalen

designgreep V 99 | vleugeloverdekkend paneel |

glas: G 1180 zandstraaldesign met heldere

strepen | optioneel: kleur Ral 7016 antracietgrijs

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6971 met geheel glazen zijdeel |

geïntegreerde edelstalen designgreep V 99 |

vleugeloverdekkend paneel | glas zijdeel: G 1176

zandstraaldesign met heldere strepen en heldere

vierkanten

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

6961 [C]

6971 [B]

[C] Model 6961 met geheel glazen zijdeel |

geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 96 |

vleugeloverdekkend paneel | optioneel: kleur Ral

7001 zilvergrijs | glas zijdeel: G 1179

zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Detail: Model: 6971 / geïntegreerde edelstalen

designgreep V 99

25


26

Gebogen lisenen als

blikvanger

Model 6197 | opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde edelstalen

designgreep V 97 | vleugeloverdekkend paneel

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Detail: Model: 6197 / geïntegreerde edelstalen designgreep V 97


6197 [A]

[A] Model 6197 met geheel glazen zijdeel |

opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde

edelstalen designgreep V 97 |

vleugeloverdekkend paneel | decor: siena noce |

glas zijdeel: G 1172 zandstraaldesign met

heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6967 met geheel glazen zijdeel |

opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde

edelstalen schaalgreep V 100 |

vleugeloverdekkend paneel | glas zijdeel: G 1173

6967 [B]

zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Afbeelding onder

Model 6967 met geheel glazen zijdeel |

opliggende edelstalen lisenen | geïntegreerde

edelstalen schaalgreep V 100 |

vleugeloverdekkend paneel | optioneel: kleur Ral

3004 purperrood | glas zijdeel: G 1173

zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

27


28

Elegante designgrepen

perfect geïntegreerd

Model 6960 met geheel glazen zijdeel | geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 98 | vleugeloverdekkend paneel | glas: G 1178

zandstraaldesign met heldere strepen

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Detail: Model 6960 / geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 98


6960 [A]

[A] Model 6960 | geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 98 | vleugeloverdekkend paneel |

glas: G 1178 zandstraaldesign met heldere

strepen | optioneel: kleur Ral 7001 zilvergrijs

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

[B] Model 6968 | geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 98 | vleugeloverdekkend paneel |

glas: G 1187 zandstraaldesign met heldere rand |

optioneel: kleur wit / Ral 7001 zilvergrijs

Alleen als vleugeloverdekkend paneel leverbaar!

Swarovski

6968 [B]

6841 [C]

[C] Model 6841 met geheel glazen zijdeel |

ornamentramen edelstaal | glas: G 1185

zandstraaldesign heldere rand en heldere strepen |

applicaties –CRYSTALLIZED – Swarovski elements

| optioneel: geïntegreerde edelstalen schaalgreep V

104 | vleugeloverdekkend paneel

Detail: Model 6841 | geïntegreerde edelstalen

schaalgreep V 104

29


30

Sierlijke ornament voor een

exclusieve uitstraling

Model 6963 | sierlijke ornament en sierbeugel – edelstaal | glas: G 1166 zandstraaldesign

met heldere rand en heldere strepen | optioneel: geïntegreerde edelstalen schaalgreep V 104 |

vleugeloverdekkend paneel

Detail: Model 6963 / geïntegreerde edelstalen / schaalgreep V 104


Afbeelding boven

Model 6962 | sierlijke ornament en sierbeugel –

edelstaal | glas: G 1165 zandstraaldesign met

heldere rand en heldere strepen | optioneel: kleur

Ral 7016 antracietgrijs, vleugeloverdekkend paneel

| stanggreep: 9025-13 edelstaal

[A] Model 6963 | sierlijke ornament en

sierbeugel – edelstaal | decor: siena noce | glas:

G 1166 zandstraaldesign met heldere rand en

heldere strepen | optioneel: geïntegreerde

edelstalen schaalgreep V 104,

vleugeloverdekkend paneel

6963 [A] 6962 [B]

[B] Model 6962 | sierlijke ornament en sierbeugel

– edelstaal | glas: G 1165 zandstraaldesign met

heldere rand en heldere strepen | optioneel: kleur

Ral 7001 zilvergrijs, vleugeloverdekkend paneel |

stanggreep: 9025-13 edelstaal

Detail: Model 6962 / met sierlijke ornament en

sierbeugel – edelstaal

31


32

Detail: Model 6977


6977 [A]

6978 [B]

[A] Model 6977 | sierlijke ornament en sierbeugel

– edelstaal | glas: G 327-1 zandstraaldesign met

heldere rand | optioneel: vleugeloverdekkend

paneel | stanggreep: 9024-13 edelstaal

[B] Model 6978 | sierlijke ornament en sierbeugel

– edelstaal | glas: G 1167 zandstraaldesign met

heldere rand | optioneel: vleugeloverdekkend

paneel | stanggreep: 1041-13 edelstaal

6978 [C]

[C] Model 6978 | sierlijke ornament en sierbeugel

– edelstaal | glas: G 1167 zandstraaldesign met

heldere rand | optioneel: kleur Ral 7016

antracietgrijs, vleugeloverdekkend paneel |

stanggreep: 1041-13 edelstaal

Detail: Model 6978 / sierlijke ornament en

sierbeugel – edelstaal

33


Ornamentglas madras pave blank Ornamentglas reflo

Glassoorten

Ornamentglas zorgt voor

transparantie of discretie.

Naast de afgebeelde voorbeel-

den laat uw wederverkoper

graag meer mogelijkheden

zien.

Fonkelende Swarovki-kristal-

len of gematteerd glas: met

een sierglassoort geeft u uw

voordeur een persoonlijke

tint. Precies zoals u wenst.

Hoogglans-decor

De vlakken van de voordeurmo-

dellen op pagina 5 in deze cata-

logus zijn voorzien van hoog-

glans-decor. Deze geven de

voordeuren een extra luxueus

effect. Een luxe in welke u zich

kunt spiegelen.

34

swarovski elements

Swarovki-kristallen

In de tussenruimte fonkelen en glinsteren

CRYSTALLIZED -Swarovki-Elements-

als echte diamanten. Ze bestaan

uit bijzonder facetgeslepen kristalglas,

die de invallende lichtstralen prachtig

reflecteren. In combinatie met gematteerd

glas ontstaan briljante onovertroffen

sierglassoorten.

Hoogglans-decor

Hoog oggl glan an a s de deco c

Ornamentglas satinato blank

Zandstraaldesign

Gezandstraald glas blijft fascineren door

een wisselspel van matte en transparante

vlakken.

Tijdens het zandstralen wordt het glasoppervlak

met quarz-zand onder hoge

luchtdruk gestraald en daardoor bewerkt.

Hierdoor ontstaan gematteerde,

als fijne nevel, ondoorzichtige motieven.

Aanwijzing:

Aan de afmetingen van de afgebeelde deuren

zijn geen rechten te ontlenen. Enkele

afbeeldingen laten optionele uitvoeringen

zien welke wij met een meerprijs leveren.

Technisch bepaalde veranderingen, druktechnische

kleurafwijkingen en vergissingen

zijn voorbehouden. De afgebeelde modellen

zijn in Europees verband beschermd.

Alle afbeeldingen in deze catalogus zijn

beschermd door de auteurswet. De daarvan

ter grondslag liggende rechten, in het

bijzonder voor het gebruik van de afbeeldingen

of het reproduceren blijven, ook bij

alleen gebruik, voorbehouden. Voor het

gebruik van het beeldmateriaal dient men

vooraf schriftelijk toestemming aan

POLYTEC NEDERLAND BV te vragen.

Daarbij dien men POLYTEC NEDERLAND

als bron te vermelden.


Modellenoverzicht

Premium | Exclusief Design

6188 pag. 17 6189 pag. 12,13 6193-30 pag. 7 6194-20 pag. 7 6195 pag. 6,7

6197 pag. 26,27 6199 pag. 8,9 6497 pag. 19,21 6508 pag. 15 6841 pag. 29

6860 pag. 19 6861 pag. 18,19 6864 pag. 15 6877 pag. 5 6878 pag. 9

6879 pag. 5 6953 pag. 14,15 6954 pag. 22,23 6956 pag. 17 6957 pag. 20,21

6958 pag. 17 6959 pag. 23 6960 pag. 28,29 6961 pag. 25 6962 pag. 31

6963 pag. 30,31 6967 pag. 27 6968 pag. 29 6969 pag. 24,25 6971 pag. 25

6973 pag. 11

6974 pag. 13 6977 pag. 33 6978 pag. 33

35


Made in Germany

Van de marktleider van hoogwaardige

deurpanelen kunt u eersteklas kwaliteit

en duurzaamheid verwachten.

Wij garanderen u, dat de productie

voor 100 % in Duitsland plaatsvindt.

www.polytec.nl

Similar magazines