Sebastiaan Hogt

sebastiaan.hogt.com

Sebastiaan Hogt

Portfolio

Sebastiaan Hogt

Westerbinnensingel 17c

9718 BR Groningen

Mobiel: 06 - 11 64 85 40

Internet: www.sebastiaan-hogt.com

E-Mail: Sebastiaan@sebastiaan-hogt.com


Portfolio Sebastiaan Hogt

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt mijn persoonlijke portfolio. Deze is bedoeld om inzicht in mij,

mijn ambities en mijn vaardigheden te krijgen. Ik heb hierin een keuze van

projecten gemaakt die zicht op mijn denkwijze zullen geven. In vervolg heb

ik deze projecten beknopt beschreven.

Als u meer informatie over afgelopen projecten en projecten naast mijn

studie wenst, verwijs ik naar mijn website: www.sebastiaan-hogt.com.

Ik wens u veel plezier met het verkennen van mijn portfolio.

Sebastiaan Hogt

2


Portfolio Sebastiaan Hogt

Voorwoord 2

Persoonlijke ambitie 4

Curriculum vitae 5

Fachhochschule Oldenburg 6

Platzkonzert 6

Hanzehogeschool Groningen 7

Appartementen in Patagonie 7

Specialisatie architectuur 9

Afstudeeropdracht 13

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Tekeningen 14

Phaff fabriek - Vector Works 14

Bestektekeningen woningen - AutoCAD 15

Projecten 16

Terras in Quakenbrück (planning en uitvoering) 16

Publicaties 18

Leeuwaarder Courant - Vergelijking verkeerssystemen 18

Diploma - Bachelor of Built Environment 19

Cijferlijst Bachelor - Hanzehogeschool Groningen 20

Beoordelingsformulieren 22

Beoordelingsformulier Spille 22

Beoordelingsformulieren KAW 23

3


Portfolio Sebastiaan Hogt

Ambitie

Persoonlijke ambitie

Ik ben geboren in de kleine stad Quakenbrück in het noorden van Duitsland. Mijn vroegere

leeftijden ben ik opgegroeid in Sandkrug bij de stad Oldenburg (BRD).

Al als kind heb ik van het huizen tekenen gehouden. Echter waren de tekeningen meer het

archetypus huis. Ik was toen geïnteresseerd hoe huizen (en vele andere dingen) gemaakt zijn.

Na mijn “Realschulabschluss”in Duitsland heb ik besloten om mijn ambitie na te streven en

MBO bouwkunde in Cloppenburg te volgen.

Na mijn MBO diploma (“Fachhochschulreife”) heb ik voor de Fachhochschule Oldenburg

gekozen om verder in de richting bouwkunde/ architectuur te gaan.

Echter beviel mij de organisatie en kwaliteit van deze school niet zodat ik gekozen heb om

een internationale opleiding te volgen.

Daarom heb ik in 2006 voor de Hanzehogeschool Groningen gekozen. Hier had ik de

mogelijkheid een bouwkundige studie te volgen met als specialisatie architectuur. Deze studie

eindigt halverwege in 2009 met het behalen van mijn Bachelor diploma.

Na de studie op de Hanzehogeschool wil ik de Masteropleiding op de Academie van

Bouwkunst volgen. Hier hoop ik door de combinatie van praktijkervaringen en theoretische

ervaringen een goede weg voor mijn toekomst te leggen.

Ik vind dat veel aspecten mee tellen om goede architectuur ontwerpen te kunnen maken. De

denkwijze van de ontwerper, de geschiedenis, de omgeving en de sociale context zijn enkele

hiervan. Ik probeer mijn eigen denkwijze steeds te scherpen en mij verder in de

materie te verdiepen. Door mijn studie en door bewust te analyseren en te observeren, hoop

ik nieuwe inzichten te krijgen.

4


Portfolio Sebastiaan Hogt

Naam: Sebasti aan Hogt

Adres: Westerbinnensingel 17c

9718 BR Groningen

Mobiel: 0031- 6116 4854 0

Geboortedatum: 11 April 1985

Geboorteplaats: 49610 Quakenbrück, Duitsland

Nati onaliteit: Nederlands

Ouders: Jolanda Hogt, geb. Aagten, Huisvrouw,

Drs. Ben Hogt, Leidende Chefarzt van de Ongeval- en

herstellingschirurgie, Orthopäde in het

Christliche Ziekenhuis Quakenbrück

Broer: Alexander, geb. 25. Mai 1982

Bezochte scholen: 1991 - 1995 :“Grundschule” Sandkrug

1995 - 1997 :“Orienti erungsstufe”, Paulus Schule

Oldenburg

1997 - 2001 :“Hauptschule” Paulus Schule Oldenburg

2001 - 2002 :“Fachoberschule” Technik FOT 1-1,

BBS II, Cloppenbrug, beglijdend een Stage

2002 - 2003 :“Fachoberschule Technik” FOT 2-3, BBS II,

Cloppenburg

2003 - 2006 :“Fachhochschule OOW”, Architectuur

2006 - 2009 :Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Curriculum vitae

Curriculum vitae

Diplomas: school-diplomas:

Fachhochschulreife,

Vordiplom Architektur,

VOL-VCA (Veilighid voor Operati oneel Leidinggevenden),

Bachelor of build enviroment

andere diplomas (certi fi cati es):

EHBO-Instructeur diploma (instructeur bij de “DLRG”

[Deutsche-Lebens-Rett ungs Gesellscha ])

Zweminstructeur diploma (zweminstructeur “DLRG”)

SAN-B diploma (ambulancier-diploma bij de “DLRG”)

Werkervaring: Architectuurbureau Spille, Dipl.- Ing. Architekt W. Spille,

49632 Essen/Oldbg., vanaf augustus 2001 t/m juli 2002

functi e: - tekenwerk, (Bauantrag-niveau)

KAW architecten en adviseurs, Groningen

HBO-Stage vanaf augustus 2008 t/m januari 2009

functi e: - tekenwerk, ontwerpafdeling

Talen: Duits (vloeiend), Nederlands (vloeiend), Engels (basis)

Computer: AutoCAD, So tech Spirit, 3dsmax, Photoshop CS2,

Illustrator CS2, Indesign CS2, GoLiveCS2, Vector Works,

SketchUp, Microso Offi ce,

Hobbies: Tennis, Golf, Zwemmen, Fotograferen, Architectuur excursies,

Muziek, Duiken (in der DLRG Quakenbrück),

“Öff entlichkeitsarbeiter“ (OEKAS) in de DLRG jeugd

en in de bestuur van de “OG. Quakenbrück”,

Beroepswens: Architect

5


Portfolio Sebastiaan Hogt

Poster presentatie

Fachhochschule Oldenburg

Fachhochschule Oldenburg

Platzkonzert

Platzkonzert was een opdracht op de `Fachhochschule

Oldenburg` om vrije ruimtes in Oldenburg een nieuwe

functie te geven.

De locatie was een ongebruikte plein in het oude

Oldenburgse havengebied.

Deze ontwerp heb ik zamen met Holger Fischer ontwikkeld.

Het nieuwe ontwerp houdt multifunctionele zitplaatsen en

speelelementen in dat via een centrale punt door iedereen

kan worden aangestuurd.

Ons doel was om een `zwevende`plaat boven het water te

creeren.

6


Portfolio Sebastiaan Hogt

Poster 1 Eindpresentatie

Hanzehogeschool Groningen - Patagonie

Layout posters

Hanzehogeschool Groningen

Appartementen in Patagonie

Het project was een individuele opdracht ter

voorbereiding op de specialisatie architectuur.

Als locatie heb ik Patagonie gekozen omdat het een hele

spannende omgeving leverde; vele extremen en en

scheiding van landen door de Anden.

Mijn ontwerp neemt deze scheiding op om gebruik te

maken van woningen, die aan elke kant een extreem

hebben.

Voor de presentatie heb ik twee posters gemaakt die

een zamenhangende layout hebben (zie hieronder in

klein, links en op de volgende pagina ziet u een grote

weergave).

7


Portfolio Sebastiaan Hogt

Poster 2 Eindpresentatie

Hanzehogeschool Groningen - Patagonie

Voor een onderzoek heb ik merdere postkaartjes (zie onderaan)

voor een tussenpeiling gemaakt. Deze postkaartjes

geven een indruk van de omgeving en van het

uitgangspunt van mijn ontwerp.

Postkaartjes

8


Portfolio Sebastiaan Hogt

Poster Tussenpresentatie

Hanzehogeschool Groningen - Specialisatie

Specialisatie architectuur

Binnen de specialisatie architectuur

was het van mij gekozen onderwerp

het ontwerpen van een

kinderdagverblijf in het

Noorderplantsoen.

Al snel had ik mijn locatie gevonden

en geanalyseerd.

Bij de tussenpresentatie (zie Poster

hiernaast) heb ik de resultaten van

mijn eerste studie gepresenteerd

en alvast sommige impressies en

uitgangspunten van het komende

proces ter indruk gegeven.

De naam van dit project heb ik

gerelateerd aan de functies van een

boom: Storm en Schaduw.

9


Portfolio Sebastiaan Hogt

Posters eindpresentatie

Hanzehogeschool Groningen - Specialisatie

Het verdere ontwerpproces draaide om het

uitwerken van de uitgangspunten.

In een vormstudie heb ik onderzocht hoe de

toekomstige volume in de situatie past.

Het ontwerp ziet voor, bepaalde bomen in

het park te slopen en hieraan gerelateerde

torens met een speciale functie voor kinderen te

plaatsen. Deze torens geven een vast rhytme weer.

Het ontwerp heb ik uitgewerkt tot een schetsontwerp.

Met behulp van een materiaalstudie heb ik een

indruk van het uiterlijk van het gebouw gekregen.

De presentatieposters geven het thema als contrast

op de achtergond weer.

Op de volgende paginas zijn de

eindpresentatie-posters weergegeven.

10


Portfolio Sebastiaan Hogt

Poster 1 eindpresentatie

Hanzehogeschool Groningen - Specialisatie

11


Portfolio Sebastiaan Hogt

Poster 2 eindpresentatie

Hanzehogeschool Groningen - Specialisatie

12


Portfolio Sebastiaan Hogt

Australie: Green Star

CO2 reductie

Nederland: BREEAM NL

energiebesparing

Verenigde staten: LEED

economie

Japan: CASBEE

stedenbouwkundige inpassing

Zuid Afrika: SBAT

sociaal economische inpassing

i-DuBo

overkoepelnd meetsysteem

Factor 1: De mens

Duitsland: DGNB

passieve energie

Hanzehogeschool Groningen - Afstuderen

Factor 2: De ecologie

Engeland: The Code

waterbesparing

i-DuBo

uitslag voor gebouwen

Factor 3: De economie

Afstudeerproject

Als afstudeeropdracht heb ik samen met

Robert Cruiming een onderzoek gedaan

naar de benadering en toepassing in

zeven verschillende landen. Leidend in

het onderzoek hebben we uit elk land

een meetsysteem waarmee duurzaam

bouwen wordt gekwalificeerd geanalyseerd

en met elkaar vergeleken. Vanuit deze

bestaande meetsystemen hebben we een

nieuw overkoepelend internationaal toepasbaar

meetsysteem ontwikkeld; i-DuBo.

Het staat voor internationaal, interactief

en intelligent duurzaam bouwen en het

is eenvoudig als tabel in een spreadsheet

toepasbaar met elke woning. Daarnaast

kan het ook als checklist voor de bouw

gebruikt worden.

13


Portfolio Sebastiaan Hogt

kisten

zolder

27,7 m²

Verdiepingstekening

Doorsnede D - D

Peil + 4,75 m

vide

tanklokaal/ opslagruimte

kurk/

laboratorium

30,3 m²

kleine zolder

108,5 m²

verdamp/

apparaat

11,0 m²

grote zolder

perslokaal/ opslagruimte

grote zolder

231,1 m²

Peil + 7,50 m

kleine zolder

ketelhuis

spoellokaal

kelder ruim 2

dak

217 m²

privé kantoor

Tekeningen

Tekenwerk - Phaff fabriek te Winschoten

Tijdens mijn stage bij KAW architecten heb ik

de bestaande toestand van de Phaff fabriek in

Winschoten inklusief bouwkundige staat

getekend. Dit is met het CAD programma

Vector Works getekend.

kelder ruim 1

kantoor

Peil + 4,50 m

Peil +/- 0,00 m

Peil - 2,80 m

winkel

14


Portfolio Sebastiaan Hogt

Plattegrond woningen

Tekeningen

Tekenwerk - Bestektekeningen Utiliteitsbou, woningen

Bestektekeningen met AutoCAD van een woontoren. Afbeelding is een uitsnede van een

woning (totaal 4 op een verdieping).

15


Portfolio Sebastiaan Hogt

Projecten - Terras in Quakenbrück (BRD)

Terrasontwerp en uitvoering

Voor een oude verwaarloosde terras

in Quakenbrück heb ik een nieuw

ontwerp gemaakt.

De basis was om de oude terras te verbreden

en nieuwe opgangen te maken.

Het nieuwe ontwerp voegt zich in zijn

omgeving en lijkt niet op een “vreemd”

object.

16


Portfolio Sebastiaan Hogt

Projecten - Terras in Quakenbrück (BRD)

De uitvoering van de terras is volgens de

planning verlopen.

De grote bloembakken op de hoeken geven het ontwerp

een rustieke overgang naar de tuin en geven nog een

gezellige indruk van op de terras en daarvoor zittend.

De bedoeling was een terras te maken die zich elegant bij

het gebouw voegt maar toch ziijn eigen karakter krijgt.

17


Portfolio Sebastiaan Hogt

Publicaties

Leeuwarder Courant ed. Zuid

29-04-2009

Artikel over verkeerssystemen; een

vergelijking tussen Drachten en

Bogota.

Artikel samen geschreven met

Robert Cruiming.

18


Portfolio Sebastiaan Hogt

Bachelor of Built Environment - Diploma

19


Portfolio Sebastiaan Hogt

Bachelor of Built Environment - Cijferlijst

20


Portfolio Sebastiaan Hogt

Bachelor of Built Environment - Cijferlijst

21


Portfolio Sebastiaan Hogt

Beoordelingsformulieren - Spille

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulier Spille

(stage architectuurbureau Wolfgang

Spille)

Tijdens mijn MBO stage heb ik veel

over gebouwen en hun bouwwijze

kunnen leren. Hier ben ik begonnen

alle gebouwen en details met de hand

te tekenen om de samenhangen te

leren.

In het verdere verloop van mijn

stage heb ik ookn tekeningen met de

computer gemaakt.

Bij het architectuurbureau Wolfgang

Spille heb ik veel over het bouwen en

ontwerpen kunnen ervaren.

22


Portfolio Sebastiaan Hogt

Beoordelingsformulieren - KAW

Beoordelingsformulieren

KAW

(stage KAW architecten en adviseurs)

Voor mijn HBO stage heb

ik gekozen om in een grotere

architectuurbureau stage te

lopen.

Bij KAW heb ik een beeld

gekregen om architectuur in zijn

context te zien.

In dit bureau kon ik aan

heel ambitieuze projecten

meewerken en hieruit heb ik

veel ervaringen

kunnen opdoen.

23


Portfolio Sebastiaan Hogt

Beoordelingsformulieren - KAW

24

Similar magazines