Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

2

de speciale oorlogsbegroting (!). Maar tegelijkertijd

zetten zij ook in op uitbreiding van het Amerikaanse

leger, liefst met 92 duizend mensen (ter versterking

van infanterie en marine). Bovendien heeft Obama

de Republikeinse Minister van ‘Defensie’ Gates,

die juist zekerstelling van het nivo van de officiële

militaire begroting heeft bepleit (op 4,5 % van het

BBP), opgenomen in zijn kabinet. En de sterkste

aanduiding dat het oorlogszuchtige en militair

keynesiaanse beleid van Bush jr. wordt voortgezet

is wel het besluit van de nieuwe president om een

extra troepenmacht naar Afghanistan te sturen, van

17 duizend soldaten om te beginnen. Als het aan

de militaire commandant van de VS in Afghanistan,

David McKiernan ligt, komen daar nog minstens 25

duizend Amerikaanse soldaten bovenop.

Conclusie

De conclusie lijkt daarom gerechtvaardigd, dat het

beleid van militair keynesianisme onder Obama

steevast wordt voortgezet, en dat de VS beslist

niet zal terugkeren naar de New Deal-periode

van president Roosevelt. Het is mogelijk dat de

Democratische President in de toekomst meer zal

leunen op het beleid dat door zijn voorganger

Bill Clinton werd gevoerd. In de negentiger

jaren vertrouwde de VS regering primair op de

informaticasector als motor van de economie, en

liet militaire uitgaven de tweede viool spelen. Er

was sprake van militair keynesianisme, maar eerder

in secundaire zin. En om dat economisch beleid

te ondersteunen, zette Clinton in op uitbreiding

van de wapenexporten, o.a. via het smeden van

transatlantische samenwerkingverbanden tussen

monopoliebedrijven in de Amerikaanse en de

Europese militaire sectoren. Ook dat beleid vormde

een bedreiging voor de wereld, en hield massale

verspilling van financiële middelen in, zij het op een

iets beperktere schaal dan het beleid van Bush jr.

Op dit moment ontbreken er echter aanwijzingen

dat Obama serieus gaat snoeien in de militaire

begroting van de VS. Hoewel de euforie over zijn

verkiezing na acht verstikkende jaren Bush jr. erg

begrijpelijk is, blijft keynesiaanse verspilling voorlopig

aan de orde van de dag.

Peter Custers. De schrijver is auteur van het boek

Questioning Globalized Militarism.

Nuclear and Military Production and Critical Economic

Theory (Merlin Press, Londen, UK, 2007)

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven Jaargang 18, nr. 50, september 2009

More magazines by this user
Similar magazines