Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

Relatief veilig met kernwapens

Pleidooi voor wereld zonder kernwapens mist realiteitszin

door generaal majoor bd. A.J. van Vuren

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven

Het is makkelijk om je te laten meeslepen met de gedurfde en verfrissende

ideeën van de Amerikaanse president Barack Obama. Door

zijn recente betoog in Praag bijvoorbeeld, waarin hij pleitte voor

een kernwapenvrije wereld. Wie kan daar tegen zijn? De vraag is

echter hoe groot het werkelijkheidsgehalte van dit streven is.

Obama relativeerde zijn voorstel zelf al door te zeggen dat hij de afschaffing van alle kernwapens

misschien niet meer zal beleven. En hij is pas 47! Maar zou zijn voorstel op lange

termijn dan wel haalbaar zijn? Ooit was de fabricage van kernwapens absolute toptechnologie,

maar zoals dat met vrijwel alle technologie gaat, leren anderen na verloop van tijd

het kunstje ook. En dat is nu juist het probleem: je kunt kernwapens wel afschaffen, maar de

kennis om die wapens te vervaardigen blijft bestaan. Dus kan ook na nucleaire ontwapening

een land of zelfs een terreurorganisatie kernwapens gaan maken.

Obama zegt dat landen die dan toch weer kernwapens willen gaan maken, daarvan met

straffen moeten worden weerhouden. Dat lukt natuurlijk evenmin als in het verleden, toen

men Israël, India en Pakistan niet van kernwapens wist af te houden. En tegenwoordig weet

de ’internationale gemeenschap’ ook al geen definitief eind te maken aan het nucleaire

wapenprogramma van Noord-Korea en het – veronderstelde – kernwapenproject van Iran.

Niet alles aan kernwapens is trouwens slecht. Geen enkel land dat kernwapens bezit, is met

kernwapens aangevallen. De Koude Oorlog werd nooit een hete oorlog, juist omdat men

elkaars kernwapens vreesde. Wanneer je kernwapens hebt, ben je dus betrekkelijk veilig.

Daarnaast kun je wanneer je kernwapens hebt minder conventionele strijdkrachten aanhouden.

Een klein land als Israël kan geen conventionele strijdmacht in stand houden die

opgewassen is tegen de conventionele overmacht die de Arabieren in potentie kunnen realiseren.

Kernwapens zijn dus relatief goedkoop én compenseren het verschil in bevolkingsgrootte.

Rusland is een ander voorbeeld. Dat land telt 142 miljoen inwoners en dat aantal daalt gestaag.

In Siberië, dat rijk is aan grondstoffen, is de bevolkingsdichtheid bijzonder laag. Dat deel

van Rusland grenst over 6000 kilometer aan het naar grondstoffen dorstende China met 1,3

miljard inwoners. De Russen kunnen een eventuele Chinese dreiging niet met conventionele

strijdkrachten het hoofd bieden, maar wel met kernwapens.

Obama wil de Amerikaanse kernwapens niet ineens afschaffen, maar reduceren in het

tempo waarin andere kernmachten afbouwen. Er zijn thans circa 25.000 kernwapens in de

wereld waarvan de Amerikanen en de Russen samen ongeveer 90 procent bezitten. Het is te

hopen dat Obama met de Russen nieuwe verdragen sluit over evenwichtige vermindering

van hun kernwapens. In dat geval kunnen die twee landen met meer recht van spreken bij

andere kernwapenmogendheden aandringen op vermindering van hun nucleaire arsenaal.

Zij kunnen dan ook met groter moreel gezag aan landen die kernwapens ontwikkelen de eis

stellen daarmee te stoppen. Algehele afschaffing van kernwapens is echter een illusie, omdat

de kennis om ze te maken nu eenmaal bestaat. Bovendien bieden kernwapens door hun

afschrikkende werking veiligheid tegen zowel nucleaire als conventionele aanvallen. Dat is

geen leuke boodschap, maar wel een reële.

Dit artikel is overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 11 april 2009

Jaargang 18, nr 50, september 2009

25

More magazines by this user
Similar magazines