Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

30

Dit artikel gaat over de participatie van kinderen

in humanitaire, kind-vriendelijke, duurzame,

vreedzame stedelijke planning en ontwikkeling van

omgevingen voor wonen en leren in Somalië.

Achtergrond

Somalië is al twintig jaar vooral met zichzelf in

oorlog geweest. Dit heeft geresulteerd in een

zeer gefragmenteerd land waar het nog dagelijks

doorgaande geweld een humanitare crisis heeft

veroorzaakt waar minstens 1.2 miljoen mensen,

waaronder honderduizenden kinderen, trachten

een veilige omgeving te zoeken ver van het geweld.

Grote groepen binnenlandse vluchtelingen en

stedelijke armen leven aan de rand van steden in

ongezonde en onveilige, informele nederzettingen

in een woon-, werk-, en leeromgeving die volledig

onacceptabel is. Kinderen en oudere jeugd in het

bijzonder betalen de rekening voor deze situatie

waar ziektes, gebrek aan gezondheidszorg en veilig

drinkwater, torenhoge voedselprijzen, gebrek aan

mogelijkheden voor spel en sport, voor leren en

kansen om in het eigen levensonderhoud te voorzien

de situatie nog verergeren. Deze hemeltergende

situatie vraagt om een urgente interventie om er

voor te zorgen dat deze groepen mensen op een

duurzame manier een nieuwe en veilige leefomgeving

krijgen met voorzieningen voor veilig drinkwater,

sanitair, afvalverwerking, gezondheidszorg, onderwijs,

enzovoorts en daarmee bewust te helpen aan het

letterlijk bouwen van de vrede en het creëren van

een duurzame stedelijke omgeving in Somalië.

Falende staat

Somalië word wel omschreven als een zogenoemde

stuurloze en gefaalde staat waar het conflict steeds

weer opnieuw oplaait en maar voortduurt. Sinds

de val van de centrale regering onder Siad Barre

in 1991 is Somalië één van de armste landen in de

wereld volgens de laatste cijfers van de UN Human

Development Index van 2001. De bevolking van het

land ligt rond de 7.7. miljoen mensen waarbij 73%

leeft van minder dan 2 US Dollar per dag, ofwel in

extreme armoede vrijwel zonder basisvoorzieningen

zoals water, voedsel, gezondheidszorg, enz. De

werkeloosheid in Somalië ligt rond de 60% van

de beroepsbevolking. De verstedelijking van

Somalië verloopt in steeds sneller tempo, in het

bijzonder vanwege ‘internally displaced persons’.

De binnenlandse vluchtelingen migreren naar de

meer ontwikkelde stedelijke gebieden op zoek naar

werk, weg van de onveilige conflictzones. Somalië’s

politieke systeem is gebaseerd op de clan met

politieke leiders die betrokken worden van deze clans

en kleine sub-clans, waarbij de laatste jaren er een

infiltratie plaatsvindt van extremistische groepen. De

KINDEREN BOUWE

ethiek van hun leidershap is meestal pure uitbuiting

waarbij de uitoefening van het politieke bewind en

uitgave van publieke gelden zeker niet in het belang

van de gemeenschap is. De eerste helft van 2007

gaf in Somalië een versnelde verslechtering van de

humanitaire situatie te zien: de voorjaar regens bleven

achterwege en het oplaaiende geweld in Mogadishu

had enormge migratie van mensen naar andere

gebieden tot gevolg, vooral naar het noordwesten

naar het zelfstandige maar nog niet erkende

Somaliland, naar het noordoosten naar Puntland,

een vorm van federale staat van het nieuwe bewind

de ‘Transnational Federal Government’, alsmede

naar vluchtelingenkampen in Dadaab over de grens

bij Kenia.

Humanitair ontwerpen

Gebrek aan aceptabele huisvesting en onderwijs

voor de vluchtelingen maar ook voor de rest van

de bevolking zijn twee van vele problemen waar

het land mee kampt. Huisvesting en onderwijs zijn

beide een menselijke basis behoefte omdat het

ene ons beschermt tegen de natuurlijke omgeving

en zekerheid en veiligeid verschaft en het andere

de wereld voor ons duidelijk maakt, zin geeft en ons

zicht geeft op een toekomst. ‘Humanitarian Design’,

of humanitair ontwerpen is een vorm van ontwerpen

voor de andere 90% van de wereldbevolking. Het

is architectuur die sociale verantwoordelijkheid

combineert met betaalbaarheid, duurzaam bouwen

en plannen maken en gebruikersvriendelijkheid.

Alleen recentelijk heeft activiteit in dit veld voldoende

aandacht gekregen van de wereldpers.

Architecten en stedelijke planners bij de overheid,

privé-sector en de internationale humanitaire en

ontwikkelingsorganisaties komen steeds vaker

met oplossingen voor een humanitaire crisis en

verlenen planning en ontwerpdiensten aan waar

dit gevraagd wordt. In de voormalige conflict

gebieden waar middelen en kennis vaak schaars

zijn, kan vernieuwend, duurzaam en collectief

ontwerpen vaak juist de benodigde oplossing zijn.

Ontwerpprofessionals verdiepen zich in nieuwe,

gebruikers-gerichte en duurzame plan -typologieën

voor woningen, scholen en ziekenhuizen en richten

zich op nieuwe typen van bouwmaterialen en –

methoden voor tijdelijke, transitionele of permanente

huisvesting voor de kwetsbaren in de samenleving.

De visie van humanitaire ontwerpers is ‘to innovate

globally and to build locally’ woningen, scholen,

en ziekenhuizen, enz. Ontwerpen worden hierbij

niet gerepliceerd maar elke situatie wordt gezien

als uniek waarbij het ontwerp is geinspireerd op de

lokale omstandigheden, het klimaat, de cultuur en

context: de plan-organisatie, vorm, proportie, massa,

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven Jaargang 18, nr. 50, september 2009

More magazines by this user
Similar magazines