Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

40

WEBSITE, SUBSIDIE, UITBREIDING

Het nieuwe internetadres van de homepage van

de Stichting Vredescentrum Eindhoven (SVCE)

is www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl.

U bent van harte welkom om daar alvast te

,surfen’. Daarbij moeten we wel opmerken

dat aan sommige details nog gesleuteld

wordt en dat uiteraard ook in de toekomst

altijd weer veranderingen te verwachten zijn.

Tegenwoordig wordt in de SVCE hard

gewerkt aan subsidieaanvragen. Twee

daarvan zijn ingediend, bij NCDO en

bij de Gemeente Eindhoven, en er

zijn twee andere in voorbereiding om

ook snel ingediend te kunnen worden.

We zijn dringend op zoek naar een verdere

uitbreiding van het Bestuur en de Raad

van Advies, en misschien nog dringender

– naar uitbreiding van het bureau. Er is

met name behoefte de redactie van het

VredesTertsPeriodiek aan te vullen dan

wel gedeeltelijk te vervangen, waarbij

enige verjonging zeer welkom zou zijn.

Redactie (PS)

NIEUWS VAN DE

STICHTING

VREDESCENTRUM

EINDHOVEN

(SVCE)

WIE KOMT ONZE REDACTIE VERSTERKEN?

Dit nummer is het vijftigste van de

VredesTertsPeriodiek. Een zaak om trots op

te zijn. Vanaf september 1991, ruim drie jaar

na de oprichting van de Bestuurscommissie

Vredescentrum TU/e is de periodiek drie maal

per jaar verschenen. In het eerste nummer

wordt de samenstelling van de redactie niet

eens genoemd. Peter Schmid weidt in zijn

Redactioneel reeds de nodige aandacht

aan het verschijnen van het vijftigste nummer.

Het is echter niet enkel feestgedruis. De redactie

heeft behoefte aan verbreding, liefst met een

of twee werkende leden. De laatste nummers

zijn in hoofdzaak verschenen door de inzet van

drie leden, Peter Schmid als hoofdredacteur,

Henny van der Graaf als vormgever en Bart

van der Sijde als eindredacteur. Daarnaast

was er altijd redactieassistentie van Hendrik

Venema en sinds kort is ook Piet Schram tot

de redactie toegetreden. Het zijn vrijwel

allemaal mensen met dubbelfuncties in het

Vredescentrum. We zoeken nieuwe mensen

(man/vrouw) buiten deze kleine kring. En er

komt nog iets bij. De eindredacteur heeft bij de

omvorming van de Bestuurscommissie naar de

Stichting Vredescentrum Eindhoven te kennen

gegeven dat hij nog drie nummers (48 t/m

50) als zodanig wilde functioneren. Dit is dus

zijn laatste nummer. Wie volgt hem op?? Het

specifieke werk behelst deels het binnenhalen

van artikelen, met name van de sprekers van

symposia en lunchbijeenkomsten en deels

het bewerken van deze artikelen in een

“format” dat wij voor de VredesTertsPeriodiek

hanteren. Wij wachten met spanning af!

Redactie (BvdS)

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven Jaargang 18, nr. 50, september 2009

More magazines by this user
Similar magazines