Views
4 years ago

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN -

34 B+U 6 2009 Groen zwemmen Duurzaam zwembaD voor HellenDoorn Zwembaden verbruiken veel energie en ze vormen veelal een zware belasting voor het milieu. Het is dus geen wonder dat er naar duurzamere oplossingen wordt gezocht. De gemeente Hellendoorn zette hier intensief op in en onderzocht de mogelijkheden van alternatieve energievoorzieningen, zoals de toepassing van biodiesel en houtverbranding in het nieuw te bouwen Het Ravijn - zwem sport zorg -. Het Ravijn zal na gereedkomen bestaan uit drie binnenbaden, vier buitenbaden, een sporthal, een spel- en sportuitleen en een ‘zorgvloer’. TEKST Kaj elHorst

Nieuwbouw NIOO Cradle to Cradle leidt tot vernieuwend ... - DWA
De Stilen gaat duurzaam-magazine.pdf - Architekstenburo De Haan
LokaLe duurzame energie in nederLand
VOORRANG VOOR DUURZAAM - Ecofys
Voortgangsrapportage Sectorakkoord Duurzaamheid in beweging
Duurzaamheid, ook in recessietijd - Awvn
Duurzaam herstel - VNO-NCW
Duurzame openbare verlichting met zonlicht - Cree
geïntegreerd ontwerpen Meer duurzame energie in ... - Rooilijn
Duurzaam ondernemen: kansen in de crisis - WagenaarHoes
Duurzaam succes - VNO-NCW
Brochure: Gemeentehuis Oss, natuurlijk duurzaam! - Gemeente Oss
'Samen op weg naar een duurzame energievoorziening voor de ...
Het dak op met de Windenergie - Duurzaam Almere
Duurzaamheids - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Thema: duurzaamheid
Duurzaamheid in de stad - Planbureau voor de Leefomgeving
Duurzaam Koelen van datacenters - Optimair
HANblad 12: duurzaamheid - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Informatieboekje duurzame renovatie Soesterberg - augustus 2014
Duurzame techniek. De nieuwe generatie. - Pranger-Rosier
Duurzame innovatie in de stad - Pianoo