Views
4 years ago

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN -

34 B+U 6 2009 Groen zwemmen Duurzaam zwembaD voor HellenDoorn Zwembaden verbruiken veel energie en ze vormen veelal een zware belasting voor het milieu. Het is dus geen wonder dat er naar duurzamere oplossingen wordt gezocht. De gemeente Hellendoorn zette hier intensief op in en onderzocht de mogelijkheden van alternatieve energievoorzieningen, zoals de toepassing van biodiesel en houtverbranding in het nieuw te bouwen Het Ravijn - zwem sport zorg -. Het Ravijn zal na gereedkomen bestaan uit drie binnenbaden, vier buitenbaden, een sporthal, een spel- en sportuitleen en een ‘zorgvloer’. TEKST Kaj elHorst

Voortgangsrapportage Sectorakkoord Duurzaamheid in beweging
VOORRANG VOOR DUURZAAM - Ecofys
Duurzaam succes - VNO-NCW
LokaLe duurzame energie in nederLand
Duurzaam Koelen van datacenters - Optimair
Duurzame techniek. De nieuwe generatie. - Pranger-Rosier
HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? - Grundfos
de marketing van duurzaamheid - VAR
Knooppunt Duurzaam Herfst 2010 - MenZ en Media
Duurzame Woningwaarde - De bouw vernieuwt
geïntegreerd ontwerpen Meer duurzame energie in ... - Rooilijn
Duurzaam ondernemen: kansen in de crisis - WagenaarHoes
DE TOEKOMST VAN DUURZAAM PERSONENVERVOER - Europa
Thema: duurzaamheid
Duurzaamheid in de stad - Planbureau voor de Leefomgeving
DuurzaamheiD in De pocket - Dutch Green Building Council
Duurzame innovatie als sleutel voor de crisis - Centrum voor ...
Duurzame innovatie in de stad - Pianoo
PPS nieuwe kansen voor een duurzame omgeving - VVSG
Onderzoek-duurzaamheid-Nederlandse-stroomleveranciers-161014
folder Duurzaam op weg - MKB Infra