Arien de Groot De kunstenaars De gelegenheid

ariendegroot.nl

Arien de Groot De kunstenaars De gelegenheid

De gelegenheid

De galeriewanden bieden enerzijds zeven

beeldend kunstenaars gelegenheid hun

werk te exposeren, anderzijds bieden de

wanden kunstliefhebbers gelegenheid te

genieten van de kunst die wordt getoond.

Arien de Groot, Silvia Benniks,

Marcel Duran, Peter de Vis, Petra Koen,

Hans Hage en Willem Corsius nodigen u uit

om bij de gezellige start van de expositie

aanwezig te zijn.

Wij starten op vrijdag 17 mei om 17.00 uur.

Verder is de expositie open op vrijdag,

zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur

of desgewenst een afspraak maken.

T.A.S. Stationsstraat 7 in Groningen.

www.skpn.nl/home-tas.htm

Temporary Art Space Stationsstraat 7

Groningen van vrijdag 17 mei t.e.m zondag 2 juni 2013

De kunstenaars

Arien de Groot, “direction cuisine”, 50-50 cm acrylverf op doek

www.ariendegroot.nl

Arien de Groot

Een stukje van een kamer, zo klein, bijna een stilleven, of een

overzicht van een grote ruimte.

Het zijn interieurs en dat fascineert me.


Willem Corsius

Willem Corsius “Fontein”, digigrafiek*.

Naast beeldend kunstenaar ben ik ook vormgever, misschien zoek ik daarom in al mijn

werk naar een beeld van verstilde eenvoud en waar altijd emotie aanwezig is. Het gaat

mij vooral om het proces en het werk is nadien absoluut autonoom.

* Digigrafiek en Piëzografie zijn nieuwe termen voor jonge technieken.

Met deze technieken werk ik nu al bijna twintig jaar en maak hiermee mijn eigen

ontwikkeling door. De term digigrafiek gebruik ik voor de ‘harde’ afdrukken. De basis

voor mijn digigrafiek is een digitale opname die vervolgens wordt bewerkt in vorm

en compositie. Daarna reduceer ik de kleuren en versterk het contrast. Het printen

met piëzo printkoppen op 300 grams mat kunstpapier geeft prachtige fluweelachtige

afdrukken.

Petra Koen, “ademtocht” P1010826

www.willemcorsius.nl www.koen-kunstwerken.nl

Petra Koen

Als beeldend kunstenaar werk ik aan

de hand van mijn foto’s.

De meeste motieven vind ik buiten

in het landschap.

Wat het onderwerp ook is,

het gaat over:

KIJKEN

REACTIE

VERWONDERING

VERBEELDEN

VERWONDERING

REACTIE

KIJKEN

De verschillende technieken die ik

toepas, spelen een essentiële rol in

de beeldvorming. Het uiteindelijke

werk komt los van de werkelijkheid,

vormt een nieuwe realiteit en nodigt

uit tot een frisse blik


Silvia Benniks

Na mijn eindexamen heb ik mijn

horizon verlegd. Op de fiets ben ik de

nieuwe ruimte gaan verkennen.

Oost-Duitsland, Polen, Hongarije,

Bulgarije, Tsjecho-Slowakije. Nieuwe

ervaringen werden opgedaan, echter

dat was nog niet genoeg.

In 1997 volgde een fietsreis door

Nieuw Zeeland, Australië, Indonesië,

Thailand en Myanmar.

De reizen vormden vervolgens

de basis voor mijn werk. Ik kon er

mijn nieuwsgierigheid in kwijt, elk

jaar een reis, altijd op zoek naar

verschillen.

De nieuwe input zette wat ik zeker

dacht te weten op losse schroeven.

Ook de ontberingen, de zoektochten

naar een plaats om te overnachten

vormden het denken.

Mijn leven nam een nieuwe wending

met de komst van mijn dochter.

Ook hier nieuwe indrukken en een

nieuwe horizon. Ik zie de relatie met

de reizen. Ook hier wordt mijn werk

op een nieuwe manier gevoed. De

fysieke vernauwing van de horizon

bleek een inhoudelijke uitbreiding

niet in de weg te staan. Wellicht

keek ik in de verre landen, door de

onbekendheid, ook door de ogen van

een kind.

Mijn dochter laat me nu op eenzelfde manier naar de mij zo

bekende wereld kijken. In de schilderijen probeer ik in het land

door te dringen, in de mensen te kruipen, ze te doorgronden. In

de sculpturen ga ik op zoek naar andere dingen. Hier speelt de

omgeving een minder grote rol maar staat het willen bevatten

van een nieuw mensje voorop.

Inmiddels is de cirkel weer rond. In 2008 reisde ik met man en

dochter door Cuba. Op de fiets.

Silvia Benniks, “Uitdagend”.

Marcel Duran

De kunst van Marcel Duran geeft de

charme weer van het alledaagse leven.

Zijn schilderijen roepen een sfeer op

van schoonheid en intimiteit met

onderwerpen uit zijn directe omgeving:

de stad Groningen en het landschap van

de provincie met bijvoorbeeld bloeiend

fluitekruid in de berm, een bosschage in

een heiig veld of een verstild kerkje op

een half afgegraven terp. Maar ook het

oude centrum van Parijs of het platteland

van zuid Frankrijk en Italie, waar Duran

regelmatig verblijft, vormen een bron van

inspiratie.

Marcel Duran, “Drentse Aa bij Paterwolde”.

www.silviabenniks.nl

Overal legt hij zijn impressies vast: “Ik wil

de sfeer, het wezen van een onderwerp

pakken. Dat wordt voor een groot

www.marcelduran.nl

deel door licht bepaald en door wat dit doet met vormen en

verschillen in toon en kleur. Dat gevoel, die eerste indruk die ik

heb, probeer ik tastbaar te maken door te noteren wat ik zie”.

Het mengsel dat garant staat voor het eigene aan Duran’s

schilderkunst bestaat uit zijn hang naar schoonheid, naar het

exotische, zijn romantische instelling en de jarenlange studie

in schilderen, beeldhouwen en tekenen. Duran kan kijken, niets

ontgaat hem, behalve dan datgene wat hij niet wil zien.

Specifiek aan zijn werk is de combinatie van liefdevolle aandacht

(ook in de portretten die hij in opdracht maakt), harmonie in

compositie en stemmige, goed overwogen kleurstellingen.

Met zijn frisse en onvervaarde stijl van schilderen weet hij zijn

onderwerpen raak neer te zetten.


Peter de Vis

Mijn inspiratie vind ik in de vergankelijkheid.

Voor mij is datgene dat voorbij en/of vergaan is

en het proces dat daaraan vooraf gaat onderdeel

van de werkelijkheid. Die werkelijkheid geef

ik weer in abstracte composities die door hun

“huid”verwijzen naar het verleden, naar door

de tijd aangetaste materialen en het proces van

erosie.

Peter de Vis, “Zonder titel”, werk op papier, gemengde techniek.

Hans Hage

Van jongs af aan ben ik in de schilderkunst

geïnteresseerd. Met name in de Italiaanse en

Noordelijke Renaissance, maar ook in bijvoorbeeld

het Surrealisme of het Symbolisme. In mijn

latere eigen werk vormt dit een grote bron van

inspiratie.

Voor mij gaat het maken van kunst bovenal

om het zichtbaar maken van ‘het andere’, soms

‘het onveilige’, als contrast met het alledaagse.

Onderwerpen kunnen van alles zijn, personen, een

verhaal of het onderbewuste. Ook de actualiteit

levert thema’s op voor mijn werk. De bedoeling

is dat het werk bij de toeschouwer een bepaalde

sfeer of een bepaald idee veroorzaakt. Soms

levert dit bijna droombeelden op, ook wel wordt

Hans Hage, “Sketch”, werk op papier.

een meer angstige sfeer opgeroepen, waarbij de

toeschouwer tot nadenken wordt aangezet.

Het uiteindelijke werk komt al zoekend en tastend

tot stand. Ik ben pas tevreden als dat proces goed

is verlopen en het werk mijzelf bevalt.

Hans Hage,

Groningen, 1959

Atelier: Het Paleis, Langestraat 174, Groningen

www.peterdevis.nl www.hanshage.nl

Similar magazines