07.09.2013 Views

Groep 8 doet het gewoon!

Groep 8 doet het gewoon!

Groep 8 doet het gewoon!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Groep 8 doet het gewoon!

____________________________________

Leuk dat u weer een kijkje komt nemen op onze site! Wij

hebben de afgelopen periode veel gedaan. Wat allemaal?

Dat kunt u hieronder lezen. Gezellig met een kopje

warme chocolademelk de verhalen van groep 8 doornemen.

Iris

Deze tekst gaat over allerlei dingen. Wil je weten over welke

dingen deze tekst gaat? Lees dan maar gauw verder.

Eerst vertel ik over het podiumoptreden. De meeste kinderen

vinden het podiumoptreden heel erg leuk, maar sommige kinderen

vinden het eng om op het podium te staan, dus zij kunnen

proberen hun angst te overwinnen. Dit jaar ga ik een keer zingen

en twee keer dansen. En dit jaar is bij ons in groep 8 het

podiumoptreden op vrijdag 18 januari 2013!

Nu ga ik wat vertellen over het Voortgezet Onderwijs. Als je

naar de middelbare school gaat, wil je natuurlijk wel op een leuke

school zitten. Daarom hebben we in groep 8 ook proeflessen op

verschillende middelbare scholen om te kijken wat je er allemaal

gaat doen en of je het een leuke school vindt om er naar toe te

gaat, etc. Ook hebben we voorlopige adviezen gehad om te kijken

welk niveau je kunt doen en naar welke scholen je kunt. Maar we

kijken natuurlijk ook naar de dingen die je kunt verbeteren. En

dat gaan we ook zeker doen!


Dit was mijn tekst over allerlei dingen. Ik vond het leuk om deze

tekst te schrijven over dingen die nog gaan komen en over dingen

die al geweest zijn.

_____________________________________________

~Kinderboekenweek~

Groep 8 heeft geholpen bij het openen van de

kinderboekenweek. We hebben een vossenjacht

georganiseerd waarbij wijzelf als vos verkleed waren.

Voor de onderbouw vond deze spectaculaire zoektocht

nog buiten plaats, maar voor de andere klassen moesten

we een droog plekje vinden voor in

de school.


Tijdens de kinderboekenweek hebben wij gewerkt over

het land China. Daar hebben we veel over geleerd. We

hebben ook leuke activiteiten met elkaar gedaan zoals

Chinese thee drinken en eten met stokjes. Als verrassing

kwam de vader van Eva nog

wat vertellen over China,

omdat hij daar vaak komt

voor zijn werk.


_____________________________________________

~Bureau Halt~

In de maand november zijn ze van Bureau Halt bij ons in

de klas geweest om te vertellen wat ze daar allemaal

doen en wat wij er aan kunnen doen om criminaliteit te

voorkomen.

___________________________________________________

~Schoolontbijt~

Op 1 november stonden de gangen in De Ark vol met

gedekte tafels, want wij deden mee aan het nationale

schoolontbijt.

Eva

We hadden het schoolontbijt op 1 november. We hebben de

langste ontbijttafel van Barendrecht gemaakt. We hadden de

tafels door heel de school gezet. En daar hebben we gezellig met

z’n allen aan ontbeten. We mochten in onze pyjama of ochtendjas


naar school komen. Er was brood, hagelslag, jam en nog een paar

dingen. Het was heel erg gezellig en we kwamen zelfs nog in de

krant!

Groetjes van Eva!

___________________________________________________

~EHBO~

Hieronder vertellen de kinderen wat over de EHBO-

lessen in groep 8, over het examen en het

bezoekje van de

ambulance aan school.

Remzi

We kregen EHBO van Lawrence en zijn vrouw, die weten er veel

over want ze maken het dagelijks mee. Het is hun beroep. Ze

zijn hier op onze school gekomen om les te geven over EHBO.

Zodat wij ook mensen in nood kunnen helpen. Dat is heel

belangrijk, want je kunt er zo iemands leven mee redden. We

kregen een keer in de week les over verschillende ongelukken.


Zoals brandwonden; hierbij leerden we kennismaken met de

eerste, tweede en derdegraads brandwonden. Ook snijwonden,

botbreuken, verdrinking en nog veel meer. Ook hadden we

patiënten die dat dan zogenaamd hadden en die moesten wij toen

verzorgen. En toen dat achter de rug was, kregen we het examen

met alles wat we hebben geleerd. Uiteindelijk is iedereen

geslaagd, dus iedereen kan nu levens redden.

Van Remzi

Anna

Op woensdagochtend kwam Lawrence bij ons langs. Niet gewoon

met auto, maar met de ambulance. Eerst hield hij een

presentatie over zijn werk. Dat was heel leerzaam en er zaten

ook spannende foto’s tussen. We zagen een in elkaar gedeukte

vrachtauto. Na de presentatie ging hij vertellen over de

apparaten die hij had meegenomen. We gingen Lieke’s hartslag en

zuurstof meten met een soort monitor. We hebben Iris ingepakt

in een oranje deken. Met een pompje kon je de lucht eruit

pompen en dan werd de deken heel hard. De brancard stond ook


in de klas. Daarop lag een oranje plank. Iemand mocht erop

liggen en toen gingen we hem inpakken. Je kreeg een ‘spin’ over

je heen, een touw en daarmee werd je vastgemaakt. Je kon echt

niet meer bewegen! Daarna mochten we zelf aan de slag. Steeds

gingen een paar kinderen mee de ambulance in. Daar vertelde

Lawrence over wat er allemaal te zien is.

X Anna

Birgit

We hebben veel lessen gehad op donderdag over EHBO. Soms zat

er een stukje praktijk bij zoals dat juf Sanne een bloedneus

kreeg of dat juf Karla glas in haar hand had. Eindelijk is het dan

zover: het examen! We begonnen met vragen over bloedneuzen en

gebroken benen, later over het menselijk lichaam. Tussendoor

werden er groepjes uit de klas gehaald voor het praktijkexamen.

Daar bij het noodgebouw lagen de gewonde mensen. Joke had met

koken haar hand verwond, Zita had een bloedneus. Er waren ook

snijwonden, gebroken benen. Aan het einde van de dag kregen we

een certificaat.

Birgit

Esmée

Wij hebben 21 november het EHBO-examen gehad. Maar om die

te halen moet je wel heel veel weten. Elke donderdagochtend

kregen we EHBO van Rianne en Lawrence. We keken eerst een

filmpje (waar meestal een paar kinderen niet goed van werden,

letterlijk) en daarna gingen we over het onderwerp spreken.

Negen van de tien keer kwam er wel een juf die iets had gedaan

en wat wij moesten verbinden. Bij het examen moesten 14


kinderen eerst het theorie-examen doen (ik ook) en 14 kinderen

moesten eerst het praktijkexamen doen. Er zaten allemaal

moeders en vaders die wat hadden, bijvoorbeeld een gebroken

been. En we zijn bijna allemaal geslaagd. Het was mega leuk om

te maken en om te doen.

Xxx Esmée

___________________________________________________

~Voortgezet Onderwijs~

Vanaf de maand november zijn we bezig met het

voortgezet onderwijs. Eerst hebben de kinderen veel

gehoord en gezien door middel van een powerpoint over

het voortgezet onderwijs. Best ingewikkelde stof, met al

die verschillende niveaus. Die voorlichting heeft de juf

ook aan de ouders gegeven. Daarna heeft onze juf

voorlopige adviezen gemaakt en die heeft ze besproken

met de ouders en daarna met ons. Het advies heeft ze

bepaald door te kijken hoe je bent, naar hoe je het hebt

gedaan vanaf groep 3 t/m groep 8, de Cito-entreetoets

en de Drempeltoets. Nu we ons voorlopige advies hebben

gekregen, weten we waar we nog aan kunnen werken.

Wat ook gaaf is, is dat we met de klas al proeflessen

hebben gevolgd op de middelbare school. Zo zijn we al op

de Focus Beroepsacademie en het Dalton Lyceum

geweest. In februari gaan we naar het Calvijn Groene

Hart. We krijgen dan lessen zoals ze op de middelbare


de klas het normale werk doet. Na goed nadenken van de juf

heeft ze voor iedereen het voorlopig advies kunnen bedenken.

In december waren we al naar het Focus Beroepsonderwijs

geweest en we hebben daar drie proeflessen gevolgd: drama,

mentorklas en Engels. Zo konden we kijken hoe het op die school

een beetje gaat. We gaan ook nog naar Dalton Lyceum om

proeflessen te volgen en nog een paar zodat iedereen een leuke

school kan uitzoeken.

Groetjes, Maaike

___________________________________________________

~Unicef~

Eind november is er een mevrouw bij ons in de klas

geweest die wat kwam vertellen over kindersterfte. Er

sterven maar liefst 19.000 kinderen per dag. Ook

vertelde ze welke rol Unicef daarin heeft. Dit was een

hele leerzame middag die we afsloten met een leuk

spelletje om onze kennis te testen: Petje-op, petje-af!

Het leuke is dat Yuna en Anna samen en Maaike en

Esmée samen hierover ook nog een spreekbeurt hebben

gehouden in de klas. Zij vertelden onder andere over

kindsoldaten en over de rechten van het kind.


Marisha

Iemand van Unicef is bij ons gekomen en vertelde over kinderen

in arme landen. En hoe moeilijk ze het daar hebben. Als laatste

deed ze toen ook nog een spel om te kijken of iedereen had

opgelet. En ook hadden twee groepjes afgesproken om er een

spreekbeurt over te houden: Yuna en Anna en Esmée en Maaike.

Yuna en Anna hebben het als eerste gehouden. Ze hielden het

over oorlogskinderen. En hoe erg dat was. Het was echt heel

erg. Die kinderen werden uit huizen meegenomen en ze moesten

hun ouders doodschieten. Anders werden ze zelf gedood. Veel

kinderen deden dat ook. Maar later zijn veel kinderen bevrijd

door Unicef. Unicef helpt die kinderen om de oorlog uit hun te

halen. Ze hebben ook verteld over de rechten van het kind.

Esmée en Maaike gaan deze week hun spreekbeurt houden. Dan

leren we er nog meer over.

Van Marisha

___________________________________________________

~Boekbesprekingen~

Het eerste halfjaar hebben we allemaal een

boekbespreking gehouden in de klas. We kozen dan een

boek uit waar we de klas meer over wilden vertellen en

waarmee we ze enthousiast wilden maken, zodat ze het


oek ook wilden gaan lezen. Nu iedereen hem heeft

gehad, starten we in de maand februari met de

spreekbeurten.

Robin

Boekbesprekingen zijn altijd spannend. Je gaat voor de klas staan

en je promoot een boek die jij leuk vindt. Je vertelt er wat over.

Je gaat voorlezen en je mag een mooie powerpoint maken. Dan

vragen beantwoorden, complimenten over de boekbespreking

krijgen en wat tips. Als laatst mag bijna iedereen een cijfer

geven. En dan het beslissende cijfer van de juf. Het was dan erg

spannend, maar ook heel erg leuk. Soms wil je het boek gelijk

gaan lezen.

Groetjes, Robin

___________________________________________________

~Sinterklaas~

Op 5 december hebben we een hele gezellige ochtend

met elkaar gehad. We hebben genoten van het luisteren

naar elkaars gedichten en het bekijken en uitpakken van

de surprises. Daarna hebben we de ochtend afgesloten

met een spelletje kruidnotenbingo.


___________________________________________________

~Kerstviering~

Wilt u meer weten over hoe de kerstviering was bij ons

in de klas? Lees dan snel verder en kom er achter wat

de kinderen ervan vonden.

Annelot

Natuurlijk hebben we kerst gevierd in de klas. We begonnen met

de kaarsen aansteken. Het waren er 5. 5 kinderen mochten dit

doen en terwijl ze het kaarsje aanstaken, lazen ze een kort

versje op. We gingen natuurlijk ook liederen zingen zoals ‘Eer zij

God’. De juf heeft een verhaal verteld over vadertje Panov, een

oude man die Jezus wilde ontmoeten. Daarna droegen een stuk of

6 kinderen een versje op. Anna en Esmée hadden een groot vers

opgedragen, dat was erg mooi. Aan het eind van de kerstviering

in de klas gingen we naar buiten waar alle ouders zaten te

wachten. Toen zongen we met de hele school ook nog een paar

liederen onder begeleiding van de pianist. Maar na het zingen was

het feest nog niet afgelopen, want je kon nog even blijven om

chocolademelk of glühwein te drinken. Het was erg gezellig.

Romy

Kerst is het feest dat Jezus geboren wordt. Ook in groep 8

hebben we daar iets mee gedaan zoals kerstknutselwerkjes

gemaakt en natuurlijk heeft groep 8 naar het kerstverhaal

geluisterd.

Toen we op school bij elkaar kwamen om kerstliedjes te zingen en

naar het verhaal van vadertje Panov te luisteren, was het daarna


tijd om op het schoolplein nog wat liedjes te zingen met de hele

school om daarna lekker warme chocomelk te drinken met elkaar.

Daarna was het lekker kerstvakantie!

De komende weken/dagen gaan we in groep 8 nog veel doen:

volgende week vrijdag hebben we het podiumoptreden, we gaan de

Cito-eind oefenen en maken, we hebben op 25 januari met de

hele klas een filmavond, we gaan middelbare scholen bezoeken,

we gaan op kamp! En natuurlijk de musical!

Tot gauw!

Groetjes van Romy

Amber

De week voor de vakantie zijn we druk bezig geweest met het

oefenen van kerstliedjes. Zodat we woensdagavond lekker konden

meezingen en eindelijk was het woensdag. ’s Avonds kwamen we

gezellig met z’n alleen in de klas. De juf had een mooie

powerpoint gemaakt. We gingen liedjes zingen en een paar

kinderen mochten een kaarsje aansteken of een gedichtje

voorlezen. Daarna ging de juf een verhaal vertellen over een oude

man die vadertje Panov heette. Ten slotte zongen we nog een

paar liedjes. Aan het eind van de avond gingen alle klassen naar

buiten en zongen we met z’n allen een paar liedjes. Toen mochten

we naar onze ouders en konden we warme chocolademelk halen en

voor de ouders was er glühwein. Ook waren er nog lekkere

schuimpjes en kransjes die we konden pakken. Het was een hele

gezellige en geslaagde avond.

Groetjes, Amber


Yuna

Om 18.30 uur moesten we in de klas zijn. We kregen een

bijbelverhaal te horen van onze juf. Het was een best leuk

verhaal. Het ging over een schoenmaker waarbij Jezus langs zou

komen, maar de schoenmaker had hem niet gezien. Toen het

bijbelverhaal klaar was, gingen we een paar liedjes zingen. Het

was heel gezellig. Daarna gingen we naar buiten waar de andere

groepen ook waren. Daar gingen we nog veel meer liedjes zingen.

Toen alle liedjes voorbij waren, mocht je je ouders gaan zoeken.

Als laatste kon je nog warme chocolademelk en een schuimpje

krijgen. Het was heel leuk.

Yuna

Wessel

Op kerstdag was er een gezellige sfeer. We gingen zingen en

naar verhalen luisteren en we gingen ook nog wat gedichten

voorlezen, maar daar hoorde ook nog bij de kaarsen aansteken.

Toen we dat hadden gedaan, waren we bijna klaar en gingen we

even gedichten voorlezen over Jezus en God.

We gingen naar buiten. Daar gingen we nog wat liedjes zingen en

alle groepen waren er. De vaders en moeders waren er ook. We

waren klaar en iedereen (behalve de onderbouw) ging zijn vader

en moeder opzoeken. Dat was een echte zoektocht. We mochten

ook chocomelk drinken en de ouders glühwein. Op het laatst ging

iedereen naar huis.

___________________________________________________


~Podiumoptreden~

Op vrijdag 18 januari hebben wij ons podiumoptreden

gegeven. We hebben voor een spetterende show gezorgd

waarbij ieders talent duidelijk naar voren kwam. De juf

was ook echt trots op ons.

_____________________________________________

~Winterpret~


___________________________________________________

~Op de planning~

Wat gaan wij de komende periode nog allemaal doen? Dat

leest u hieronder.

- Op 30 januari vindt het voorleesfestival plaats in de school.

- Wij gaan onze spreekbeurten houden in de klas vanaf

februari.

- Op 5, 6 en 7 februari gaan wij aan de slag met de Cito-

eindtoets.

- Op 14 of 15 februari gaan we proeflessen volgen op het

Calvijn Groene Hart.

- Uiteraard worden de open dagen van de middelbare scholen

de komende tijd bezocht.

- Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen hun rapport mee.

- En last but not least: we gaan van 22 april tot en met 26

april gezellig met elkaar op kamp!!!!

Hieronder vertellen de kinderen nog wat over de komende tijd.

Marc C

Zoals iedereen weet, gaan wij (groep 8) op kamp. Iets waar we

ons allemaal op verheugen. Een korte 5 dagen met veel plezier.

Iedereen in het kamphuis deelt een kamer met twee of drie

anderen. Waarschijnlijk een beetje krap, maar wel gezellig denk

ik.

We gaan zeker veel dingen doen. Spelletjes, ontbijten, lunchen

en avondeten natuurlijk. Op een dag hebben een kampvuuravond.

We gaan dan zingen met de hele klas.


Mijn conclusie is heel erg simpel … DAT WORDT EEN SUPER

KAMP!

Marc C.

Anne

We zijn in dit schooljaar veel boeken aan het lezen onder

andere: ‘Het geheime weekboek van groep 8’, ‘Achtste groepers

huilen niet’ en de ‘Guillotine’. We zijn nu bezig met het geheime

weekboek van groep 8. In het kort gaat het boek over een paar

kinderen die in een weekboek schrijven. We gaan ook nog een

filmavond houden. Dat wordt helemaal te gek. We gaan de film

‘Achtste groepers huilen niet’ kijken. Daar hebben we ook al het

boek van gelezen. Het is een zielig en een waargebeurd verhaal,

maar met wat chips en drank wordt het helemaal te gek.

Groetjes, Anne

Levi

Dinsdag 15 januari gaan we een kijkje nemen op de middelbare

school Dalton. We gaan daar een proefles doen! Vrijdag 18

januari is het podiumoptreden van groep 8! Het wordt echt super

tof, want er zijn super gave acts.

Vrijdag 25 januari hebben we een filmavondje met groep 8 en

natuurlijk de leukste juf ever, juf Sanne! De film heet ‘Achtste

groepers huilen niet’. Het wordt echt super tof!

Dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 februari gaat het echt

spannend worden: de Cito Eindtoets! Maar gelukkig gaan we het

wel oefenen, dus: wees niet bang! Doe je best!


Maandag 22 april gaan we op kamp!!!! We gaan een lekker feestje

bouwen en leuke dingen doen! Op vrijdag 26 april komen we dan

weer terug.

Dus in het kort: dit is het leukste en beste jaar!

Levi :p

Charlotte

Leuke dingen te doen in groep 8

Het eerst wat we gaan doen is het podiumoptreden. We hebben

leuke acts en we zullen genieten. Daarna gaan we high-teaen.

Verder op 25 januari hebben we een filmavondje met heel de

klas. We kijken samen de leuke, maar ook verdrietige (zielige)

film … ‘Achtste groepers huilen niet' en ik denk dat we deze

filmtitel niet waar kunnen maken! Tuurlijk hebben we nog tijd om

te leren en scholen bezoeken, tijdens die bezoeken volgen we

proeflessen met veel plezier. En kamp om niet te vergeten. Wij

weten er nog weinig over, maar een ding wel: We hebben er

allemaal zin in!

Groetjes, Charlotte

Lieke

Op 25 januari organiseren wij een filmavondje met de hele klas.

Het begint om 20.00 uur en we kijken de film ‘Achtste groepers

huilen niet’! een leuke film hoor, maar ook wel zielig. We gaan

ook lekker pannenkoeken eten mmmm! Het wordt echt gezellig!

We gaan met de hele klas gezellig een lang weekend op kamp! We

gaan naar Ellemeet. Deze mensen gaan mee: juf Sanne, Lawrence

(van EHBO), juf Joke en verder weet ik het niet sorry. Het

wordt vast top!


Groet, Lieke

Merlijn

VO

We zijn naar de Focus Beroepsacademie geweest. We hebben

daar drie proeflesjes gevolgd: drama, mentoruur en English.

Eerst drama, lekker lachen. Daarna mentoruur. Dat was best wel

interessant. En daarna Engels, dat was wel leuk.

Sint

Op 5 december was het weer zo ver: Sinterklaas. Lekker veel

surprises en heel veel lol maken. Het duurde heel erg lang

voordat we klaar waren, maar iedereen vond de surprise leuk die

ze kregen. Zoals een beker, hoorn, lippenstift, voetbalveld en zo

kun je nog even doorgaan. Op het einde ging iedereen weer naar

huis.

Boekbespreking

Dit jaar was het weer zo ver: lekker lezen. Iedereen moest weer

een boek lezen voor de boekbespreking. Op maandag of

donderdag deed iedereen een boekbespreking. Het was best wel

interessant en leuk en leerzaam.

Merlijn

Marco

Sint

We hebben woensdag 5 december op school Sinterklaas gevierd.

Toen we op school kwamen, gingen we eerst naar de gang want

daar kwam Sinterklaas en de zwarte pieten. Daarna gingen we de

surprises uitpakken. Als je op het bord tikte, kwam er een naam


tevoorschijn en die mocht dan een surprise pakken. We hebben

daarna nog spelletjes gedaan.

VO

We zijn pas geleden naar het Focus Beroepsacademie geweest.

Daar hebben we drie lessen gevolgd. Eerst mentorles, daarna

Engels en daarna DRAMA en toen gingen we weer naar school.

Boekbesprekingen

In dit jaar heeft iedereen zijn boekbespreking gehad. Alle

boekbesprekingen waren mooi en er waren mooie cijfers. Nu de

spreekbeurten nog …

Schoolontbijt

We hadden op 1 november het schoolontbijt. We hadden bijna

alle tafels buiten de klassen gezet. Dus door heel de school. Er

stond lekker eten voor ons klaar om op te eten en het was heel

lekker.

Advies

We kregen pas geleden ons advies te horen. Er waren goede

adviezen en een paar dagen geleden hadden we nog een

adviesgesprek met alleen de juf. Toen legde ze het nog een keer

uit en of je tevreden was.

Lars

We hebben in groep 8 al een hoop dingen gedaan, bijvoorbeeld:

naar Boijmans van Beuningen. Daar hebben we heel veel grappige

en kunstige dingen gezien. We hebben zoals elk jaar weer

Sinterklaas gevierd. Ook dit jaar waren er een hoop leuke en

mooie surprises zoals: een airhockeytafel, een computer, een

korfbalveld en nog veel meer. We zijn ook bij middelbare scholen

geweest voor volgend jaar. We zijn naar de Focus

Beroepsacademie geweest en daar hebben we drie proeflessen


gevolgd: docentenuur, Engels en drama. We hebben ook les

gekregen over scholen door oud-leerlingen van onze school. Maar

er staan ook nog meer leuke dingen op de planning zoals: het

podiumoptreden, de Cito (oké, die is was minder leuk), de

musical, we gaan op kamp en we gaan ook nog een filmavondje

houden op school. Dan gaan we kijken naar de film ‘Achtste

groepers huilen niet’. Nou als ik het zo bekijk, denk ik dat we

nog een super jaar krijgen!

Lars

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!