downloaden - Bijbelstand!

bijbelstand.nl

downloaden - Bijbelstand!

Als het er met ons mensen zo voorstaat, hoe kan

God jou dan toch genade aanbieden?

Dat is mogelijk geworden omdat Jezus, Gods

Zoon, die niets misdaan heeft en geen verkeerd

woord zei, onschuldig werd veroordeeld tot de

dood door kruisiging. God legde daar de zondeschuld

van de mensen op Hem. Zo stierf Jezus ook

in jouw plaats…

Daarom kun jij weer thuiskomen. Erken, net als de

zoon in het verhaal, je schuld en dank God voor

Zijn genade voor jou.

Daarom: kom!

Thuis. Daar vinden mensen waar zij zo

naar verlangen: geborgenheid,

vertrouwen, liefde.

In de nabijheid van de Vader begint een

ander leven. Een leven in relatie met

God de Vader. Stel het niet uit.

Er wordt op je gewacht.

SBE

bijbelstand

Wil jij ook dat het (weer) in orde komt met

God de Vader, maar je weet niet hoe?

Dan willen we je graag helpen, zonder

enige verplichting.

De Bijbelstand

Roerstraat 73

5626 DS Eindhoven

www.bijbelstand.nl

Welkom Thuis


Welkom Thuis

Wat roepen deze woorden bij je op?

Herken je dat verlangen dat je thuis

welkom bent? Waar iemand is die op je

wacht, naar je uitkijkt?

Onze gevoelens zijn verschillend.

Er is een ‘Thuis’ waar Iemand met liefde

en verlangen naar je uitkijkt en tijd voor

je heeft.

Bij Hem ben je welkom. Al je reserves,

wat je ook maar als bezwaar kunt

bedenken, zet die aan de kant.

Er wordt op jou gewacht!

De arts Lucas geeft het verhaal weer dat Jezus

als illustratie vertelde aan mensen, die vaker naar

Hem luisterden. Misschien kwamen ze wel omdat

ze wisten dat er in hun leven het een en ander te

verbeteren was. Jezus is er voor iedereen! Met dit

verhaal, je leest het in de Bijbel in Lucas 15, doet

Hij een uitnodiging.

“Een man had twee zonen. Op een dag zei de

jongste: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu

al hebben.’ De vader verdeelde zijn bezit tussen

zijn twee zonen. Een paar dagen later pakte de

jongste zoon zijn bezittingen en ging op reis naar

een ver land. Daar verbraste hij zijn hele hebben en

houden. Juist toen hij niets meer over had, werd

het land getroffen door een vreselijke hongersnood.

Het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een

baantje te krijgen bij een boer en moest naar het

land om op de varkens te passen. Hij had zo’n

honger dat hij graag wat van het varkensvoer had

gegeten, maar dat mocht niet. Eindelijk kwam hij

tot bezinning en dacht bij zichzelf: ‘Bij mijn vader

thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te

eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna

van de honger. Ik weet wat! Ik ga naar mijn vader

en zal hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen

God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer

uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen

als knecht?’ Zo ging hij op weg naar het huis van

zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en

had erg met hem te doen. De man holde hem tege-

moet, viel hem om de hals en kuste hem. ‘Vader’,

zei de zoon, ‘ik heb gezondigd tegen God en tegen

u. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd

te worden...’ Maar de vader liet hem niet eens

uitspreken en zei tegen de knechten: ‘Vlug! Haal de

mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem

die om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn

vinger en een paar schoenen. Slacht het kalf dat

we hebben vetgemest. Wij gaan feestvieren. Want

mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden.

Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.’

Lucas vertelt ons niet hoe de toehoorders reageerden.

Zij wisten dat wat die vader deed in de oosterse

cultuur van toen en nu, gewoon niet kon. De

schande die deze zoon zijn vader had aangedaan,

was zo groot dat hij de dood verdiende. Deze

luisteraars begrepen goed dat God (de vader in dit

verhaal) ook hun leven zou moeten veroordelen.

Met deze vertelling geeft Jezus aan dat God, de

Vader, in plaats van een veroordeling, onverdiende

genade geeft aan de mens die terugkomt.

De Bijbel, het boek van God, schrijft over mensen:

“Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.

Er is niemand verstandig. Er is niemand die

echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen

hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar

de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat

goed is, zelfs niet één.”

More magazines by this user
Similar magazines