04-06 dpl mei-juni 2005 - De Panne

depanne.be

04-06 dpl mei-juni 2005 - De Panne

De Panne

2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne

31e jaargang nr. 3 ■ Afgiftekantoor 8660 De Panne

mei-juni 2005

De Jutter

Buitenschoolse Kinderopvang De Jutter p. 3

S.O.S. Erfgoed in gevaar p. 5

Week van de Amateurkunsten p. 5

Compostdag op 18 juni p. 10

Activiteitenkalender p. 11

Sportieve happening voor senioren in juni p. 21

Het Duinelied wordt in ere hersteld p. 26

Dranouter aan Zee p. 28

België-Belgique

P.B.

8660 DE PANNE 1

3/9103

leeft


Administratie

2

Betalingen op de gemeentelijke

werkplaatsen

Vanaf 1 mei kan om veiligheidsredenen niet meer met

cash geld betaald worden bij de gemeentelijke werkplaatsen

voor de huur van borden verboden parkeren,

het ontlenen van sleutels of chipcellen of het ontlenen en

huren van feestmateriaal. Men kan enkel nog met proton

of bancontact betalen.

Indien men wenst contant te betalen kan dit enkel van

9 tot 12.00 uur in de ontvangerij van het gemeentehuis.

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op donderdag 5 mei,

maandag 16 mei, maandag 11 juli, donderdag 21 juli en

maandag 15 augustus.

Herprofilering en heraanleg E40/A18

tussen Franse grens en Veurne

Maandag 25 april 2005 starten asfaltwerken op de

E40/A18 tussen de Franse grens en Veurne in de richting

van Jabbeke. De eerste week gaat het enkel om voorbereidende

werken.

Vanaf maandag 2 mei 2005 wordt het verkeer richting

Jabbeke via doorsteken op de andere rijbaan gebracht,

alwaar beide richtingen slechts één rijstrook ter beschikking

zullen hebben. Vanaf 2 mei 2005 zullen bijgevolg

ook de op- en afritten van Adinkerke/De Panne en

Veurne richting Jabbeke/Brugge/Brussel volledig

afgesloten zijn.

Het verkeer richting Jabbeke dat wil afrijden in

Adinkerke/De Panne of Veurne zal naar de afrit te

Oostduinkerke omgeleid worden. Het verkeer dat wil

oprijden richting Jabbeke in Adinkerke/De Panne of

Veurne zal omgeleid worden via de Veurnekeiweg naar

de oprit te Oostduinkerke.

De opritten en afritten in Veurne en Adinkerke/De Panne

in de richting van Frankrijk blijven open. Het einde van de

werken is voorzien 31 mei 2005.

Ken uw wijkagent

Sedert 1 december hebben we er in onze gemeente een wijkagent bij. René Houquet is het team van de wijkagenten,

bestaande uit Francky Moerman, Alain Braem en Ronny Vermeulen, komen versterken. Rene zal voornamelijk op toer zijn

in de Oosthoek (gearceerde zone), Alain neemt nog steeds Adinkerke voor zijn rekening, Francky vertoeft in de zone West

(groene zone) en Ronny in de zone Oost (grijze zone). De wijkagenten kunnen tijdens de kantooruren gecontacteerd

worden op het politiecommissariaat, Zeelaan 21 te De Panne, op het telefoonnummer 058 42 97 40.

René Houquet

Francky Moerman Alain Braem Ronny Vermeulen


Kinderopvang De Jutter is verhuisd

Eindelijk is het dan zover. Na juist geteld 1 jaar is de kinderopvang terug naar z’n vertrouwde stek teruggekeerd. Op 18 april

werd alles ingepakt en verhuisd naar de vernieuwde De Jutter in de Veurnestraat 278.

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang is er voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De Jutter beschikt over twee

locaties, gelegen Veurnestraat 278 te De Panne en Kerkweg 5 te Adinkerke. Zowel in De Panne als in Adinkerke staat gekwalificeerd

personeel in voor een verantwoorde creatieve spelbegeleiding. De kinderen kunnen knutselen, schilderen,

zingen, dansen, buiten ravotten en nog veel meer.

Er is een ruim aanbod aan aangepast materiaal.

De voorbereidingen voor de zomervakantie zijn reeds volop aan de gang. Elke week wordt er rond een ander thema

gewerkt.

Week 1: “Muzikale week”: de stoeltjesdans, de muziekparade, muzikaal pak, muzikale piano, turnen op muziek.

Week 2: “Zandkastelen en slotgrachten”: kasteel met knikkerbaan, versierd kasteel, zandschilderijen, waterspel.

Week 3: “Kabouterweek”: pinnemutsen, klei en plasticine, de plop-dans, verhaaltjes, het kabouterlandschap.

Week 4: “De catwalk”: kroontjes, juwelen, schmink, tasjes en rokjes van papier, modeshow en feest.

Week 5: “Fruit”: de fruitwinkel, brochette maken, yoghurt met fruit, ‘appeltje blijf stil’.

✓ Openingsuren

Maandag-dinsdag-donderdag: 6.45 tot 8.15 uur en 16.00 tot 19.00 uur

Woensdag: 6.45 tot 8.15 uur en 11.30 tot 19.00 uur

Vrijdag: 6.45 tot 8.15 uur en 15.00 tot 19.00 uur

Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur (enkel in De Panne)

Schoolvrije dagen en vakantiedagen: 7.00 tot 19.00 uur (enkel in De Panne)

De opvang is gesloten op zondag en wettelijke feestdagen. Tijdens de schoolvakanties kan men enkel in De Panne terecht.

✓ Tarieven

De prijs bedraagt 0,70 euro per halfuur. Er wordt gerekend per halfuur, ook al blijft je kindje maar een kwartier. De prijzen

worden, in opdracht van Kind en Gezin, jaarlijks op 1 september aangepast aan de index. In vakantieperiodes (krokus-,

paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie) wordt gewerkt met dagprijzen (prijzen voor een derde dag, een halve dag of een

volledige dag).

Minder dan 3 uren: 3,00 euro

Tussen 3 en 6 uren: 5,00 euro

Vanaf 6 uren (dagprijs): 7,50 euro

Op zaterdag en vakantiedagen wordt een minimum tarief van 3,00 euro aangerekend. Bij de gelijktijdige opvang van twee

kinderen is er een korting van 25% op de totaalprijs.

Informatie & inschrijvingen:

Buitenschoolse Kinderopvang De Jutter

Veurnestraat 278, De Panne Tel. 058 42 23 96

Kerkweg 5, Adinkerke Tel. 058 42 15 17

Openbare Werken

3


Cultuur

4

Tentoonstellingen

Fotografieproject met

kunstfotograaf

Etienne Rotsaert

Nog tot 31 mei.

Dagelijks van 9 tot 12.00 uur en

van 13 tot 17.00 uur, zaterdag

van 9 tot 12.00 uur. (gesloten

op zon- en feestdagen)

Wintertuin gemeentehuis,

Zeelaan 21, De Panne

Survival

Suggestieve rotsen duiken op uit

de woestijn.

Tempelwachters van een

magisch-sur-realistische wereld.

De dode tak vecht contradictorisch

om te overleven in

dit milieu.

Desintegreren in naamloze moleculenclusters?

NEEN!

Titel: Survival

Locatie: Utah U.S.A.

Foto: Etienne Rotsaert

Van 1 juni tot 31 juli. Dagelijks van 9 tot 12.00 uur en

van 13 tot 17.00 uur, zaterdag van 9 tot 12.00 uur.

(gesloten op zon- en feestdagen)

Wintertuin gemeentehuis, Zeelaan 21, De Panne

Firewall

Etalagezoektocht in het teken van Dranouter aan Zee

Naar aanleiding van de eerste editie van Dranouter aan Zee organiseert de dienst Cultuur in

samenwerking met de Dienst voor Toerisme een etalagezoektocht met muziek in. Van 29 april

tot 31 augustus kunnen jong en oud op de Zeedijk, in de Duinkerkelaan, Nieuwpoortlaan en

Zeelaan op zoek gaan naar de Nederlandse naam van enkele blaasinstrumenten. Vijftien deelnemende

winkels, allemaal duidelijk herkenbaar, helpen u alvast op weg met een woordje uitleg

over het desbetreffende instrument.

Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme, de deelnemende winkels,

campings, hotels en restaurants. De hoofdprijs is een arrangement in De Panne, aangeboden

door de Dienst voor Toerisme. Verder zitten in de prijzenpot onder andere fotoboeken

van Annie van Gemert en boeken over Cabour naar aanleiding van 80 jaar IWVA.

De twee ego’s zoeken elkaar,

maar…

een onzichtbare muur scheidt ze…

Begrijpen kan nooit volledig.

Zò ontstaan soms misverstanden.

Gelukkig heeft elk individu achter die muur

zijn persoonlijk hoekje.

Dààr is vrijheid van denken en van voelen

zijn opperste recht.

Titel: Firewall

Locatie: New Mexico U.S.A.

Foto: Etienne Rotsaert

Jeugdateliers Gemeentelijke

Westhoekacademie afdeling

De Panne

Van 11 juni tot 19 juni. Dagelijks van 14 tot 18.00 uur

(gesloten op maandag en feestdagen)

Cultuurhuis De Scharbiellie, Kasteelstraat 34,

De Panne

De gerichte opleiding die door de Gemeentelijke

Westhoekacademie afdeling De Panne binnen de jeugdateliers

wordt verzorgd, is van groot pedagogisch belang.

De kinderen van de lagere graad (6 tot 11-jarigen) en de

jongeren van de middelbare graad (12 tot 17-jarigen) ontvangen

een artistieke beeldende “opleiding” die hen

individueel benadert en begeleidt.

De plastische expressie van deze jeugdigen gebeurt met

potlood, verf en klei. Maar niet alleen de zogenaamde

klassieke kunsttechnieken worden beoefend. Er is eveneens

plaats voor eigen PC-toepassingen. Ook de hedendaagse

“elektronische vormentaal” maakt deel uit van de

beeldcultuur van vandaag. De tentoonstelling is dan ook

heel belangrijk om de beeldende opleiding van de jeugd

te begrijpen en te waarderen.


Week van de Amateurkunsten

Het wordt stilaan een traditie: einde april - begin mei worden de amateurkunstenaars in heel

Vlaanderen in het zonnetje gezet.

De Panne stelt tentoon

Van 29 april tot 29 mei. Dagelijks van

14 tot 18.00 uur (gesloten op maandag

en feestdagen)

Cultuurhuis De Scharbiellie,

Kasteelstraat 34, De Panne

De expositie “De Panne stelt tentoon”

kadert in de Week van de Amateurkunsten

en brengt een dertigtal plaatselijke

artiesten samen. Eén voor één beoefenen

ze hun kunst als hobby, als amateur. Jammer

genoeg hangt er aan het woord amateur

vaak nog een negatieve bijklank. En toch,

amateur zijn binnen de kunsten verwijst allang niet

meer naar een bedenkelijke muffe kwaliteit of onprofessionele

realisaties. Wel integendeel. Naadloos sluiten

de amateurkunsten aan bij het gewone kunstgebeuren.

En is er wisselwerking mee. Het is hartverwarmend om

vast te stellen hoeveel mensen in De Panne betrokken

zijn bij het amateurkunstengebeuren. De kunst die zij

beoefenen wensen zij, geheel belangeloos, te delen met

een zo groot mogelijk publiek. Dat is en blijft het wezen

van de amateurkunsten.

Ons talent op het podium - Muziek, zang en

dans van amateurkunstenaars uit De Panne

Woensdag 4 mei om 14.30 uur in de gemeentelijke

feestzaal, Zeelaan 21, De Panne

Tijdens de Week van de Amateurkunsten biedt de

dienst Cultuur van De Panne plaatselijke podiumkunstenaars

de kans om hun talent voor een publiek naar buiten

te brengen. Ons talent op het podium is het jaarlijkse

evenement waarop deze amateurkunstenaars elkaar,

en elkaars publiek, ontmoeten én het publiek de verschillende

kunstdisciplines ontmoet. Alle podiumkunstenaars,

zowel in verenigingsverband als individueel,

kunnen deelnemen. Bovendien werken deze kunstenaars

uit verschillende disciplines, samen aan een aantrekkelijk

en afwisselend programma. Onze plaatselijke

S.O.S. Erfgoed in Gevaar

Van 16 april tot 28 mei. Dagelijks van 9 tot 12.00 uur en

van 13 tot 17.00 uur, zaterdag van 9 tot 12.00 uur

(gesloten op zon- en feestdagen), op 16 en 17 april:

doorlopend van 10 tot 18.00 uur

Gemeentehuis, Zeelaan 21, De Panne

De Erfgoeddag van zondag 17 april staat in het teken van

"Gevaar!". Het fenomeen gevaar heeft een dubbel effect

op mensen. Men heeft er schrik voor en is ervoor op zijn

hoede. Tegelijkertijd oefent het ook een grote aantrekkingskracht

uit en wekt het nieuwsgierigheid op.

5-Art slaat daarom voor de derde keer de handen in

elkaar op Erfgoeddag en pakt uit met een boeiende tentoonstelling

over allerhande rampen, gaande van

podiumkunstenaars nodigen u dan

ook hartelijk uit op een gevarieerd

namiddagprogramma met koffie en

cake én verrassen u met muziek,

zang, voordracht en theater.

De Gemeentelijke Culturele Raad

werkt mee aan het welslagen van dit

initiatief.

Gratis kaarten vooraf af te halen bij

de Dienst voor Toerisme, Zeelaan

21, 8660 De Panne, tel. 058 42 18 18,

fax 058 42 16 17, toerisme@

depanne.be.

Info: Dienst Cultuur, Zeelaan 21, 8660 De Panne,

tel. 058 42 97 53, fax 058 42 16 17, e-mail cultuur@depanne.be.

5-ART stelt tentoon

Van 30 april tot 8 mei. Dagelijks van 14 tot 17.00 uur;

zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 12.00 uur

en van 14 tot 17.00 uur

Gemeentelijke zaal De Kwelle, St. Rijkersstraat 20,

Alveringem

De unieke tentoonstelling ‘5-ART stelt tentoon’ blijkt een

uitstekend klimaat te vormen voor kunst en creativiteit.

Na het spetterend succes, de talrijke reacties en de massale

opkomst van de vorige edities organiseert de intergemeentelijke

culturele samenwerking 5-art dit jaar te

Alveringem voor de vierde maal deze gezamenlijke tentoonstelling.

De tentoonstelling ‘5-ART stelt tentoon –

Een neus voor kunst’ kadert in de Week van de

Amateurkunsten. Het gaat erom dat de kunst die liefhebbers

belangeloos beoefenen, met een zo groot

mogelijk publiek wordt gedeeld. Het woord “amateur”

stoelt hier trouwens enkel op het beoefenen van kunst

in de vrije tijd en oordeelt helemaal niet over een kwaliteitswaarde.

5-art brengt voor deze tentoonstelling schilderijen

en tekeningen, beeldhouwwerk en keramiek, erg

gevarieerd van thematiek van amateurkunstenaars uit

Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne

samen.

stormen, branden en overstromingen tot de twee wereldoorlogen,

die het erfgoed in de loop van de 20ste eeuw in

de Westhoekgemeenten, soms erg grondig, soms eerder

beperkt, hebben geteisterd.

De hier gebrachte tentoonstelling vormt het resultaat van

Cultuur

5


Cultuur

6

heel wat opzoekingswerk en is opgebouwd rond drie

grote thema's: calamiteiten, sluipend gevaar met betrekking

tot het materieel erfgoed en verdwijnend immaterieel

erfgoed. Bovendien evalueert deze tentoonstelling,

ze legt de vinger op de wonde, kijkt vooruit en wijst op

alternatieven.

Calamiteiten, immaterieel en materieel erfgoed vormen

immers het geheugen van onze maatschappij, van onze

beschaving. Beschadiging en verlies van deze cultuurgoederen

betekent een stukje geheugenverlies voor de

huidige en toekomstige generaties. 5-Art hoopt met deze

tentoonstelling het brede publiek voor het belang van de

zorg voor ons erfgoed te kunnen sensibiliseren, vandaag

en morgen.

Ontdek deze unieke tentoonstelling die met heel

verscheiden materiaal opgeluisterd wordt !

MAEKV Europese Kunstverdienste

Van 17 juni tot 9 juli. Dagelijks van 10 tot 12.00 uur en

van 14 tot 18.00 uur (gesloten op zondag)

Gemeentehuis, Zeelaan 21, De Panne

Het wordt zo stilaan een traditie dat de Europese

Kunstverdienste v.z.w. haar jaarlijks congres houdt in het

gemeentehuis van De Panne. Ter gelegenheid daarvan

organiseert zij ook een prestigieuze tentoonstelling van

de werken van haar leden. Daarbij toont zij verschillende

disciplines zoals olieverfschilderijen, aquarellen, pentekeningen,

pastels, beeldhouwwerken en toegepaste technieken.

Elk jaar beoordeelt een deskundige en onafhankelijke

jury de kunstwerken in elke categorie en kent zij

waardevolle prijzen toe aan de kunstenaars. Ook het

publiek kan zijn voorkeur uitdrukken en een prijs van het

publiek toekennen. Bent u geïnteresseerd in de evolutie

van de kunst in ons land en de naburige landen dan is

deze schitterende en gevarieerde tentoonstelling zeker

een bezoek waard.

Fototentoonstelling “Bakens van kracht,

energie anders bekeken”

Fototentoonstelling van 2 juli tot en met 7 augustus te

Alveringem over onze energievoorziening voor en

door de inwoners van Alveringem, Veurne, de Panne,

Koksijde en Nieuwpoort (5-Art gemeenten).

We leven met een overvloed aan zeer toegankelijke energie

die zichtbaar is via energiecentrales, koeltorens,

masten, kabels (boven- en ondergronds), nachtverlichting,

windmolens, brandstofdepots, tankstations enz.

Ons moderne leven wordt bepaald door de beschikbaarheid

van energie. Alveringem wil de huidige, en toekomstige,

energievoorziening op de gevoelige plaat vastleggen,

in het kader van het 5-Art thema “S.O.S.

Maatschappij op drift”.

De inzendingen hoeven zich niet te beperken tot foto’s

over onze regio. De enige materiële vereiste is de minimum

grootte van 24 op 30 cm. Ofwel wordt de inzending

ophangklaar afgeleverd, ofwel aanvaardt de inzender dat

de dienst cultuur van Alveringem de inzending ophangklaar

maakt. Er grijpt geen selectie plaats, alle inzendingen

worden tentoongesteld. Inzendingen gebeuren tegen

uiterlijk 1 juni, deelname wordt gemeld tegen 15 mei.

Info, melding deelname en inzending van het materiaal:

Dienst Cultuur, Gemeentehuis, St. Rijkersstraat 19,

8690 Alveringem, tel. 058 28 88 81, fax 058 28 88 83, e-mail

toerisme.cultuur@alveringem.be, www.alveringem.be.

Ook in de zomermaanden staat de dienst Cultuur garant

voor heel wat tentoonstellingen. Wij beperken ons hier

tot een opsomming, plaats en duur. Voor verdere details

verwijzen wij u naar de uitgebreide 5-artbrochure, gratis

af te halen bij de dienst voor Toerisme.

Fotorealisaties ‘On the road’. Kunstfotograaf Etienne

Rotsaert in beeld en woord

Van 2 juli tot 31 juli

Cultuurhuis De Scharbiellie, Kasteelstraat 34, De Panne

Francis Brichet

Van 15 juli tot 13 augustus

Gemeentehuis, Zeelaan 21, De Panne

Rituelen van kwetsbaarheid, tentoonstelling met

werk van Eddy Walrave en Jean-Pierre Zinjé

Van 5 augustus tot 25 september

Cultuurhuis De Scharbiellie, Kasteelstraat 34, De Panne

Jean-Jacques de Grave (1923-2002)

Van 19 augustus tot 1 oktober

Gemeentehuis, Zeelaan 21, De Panne


Bezoek aan de kerncentrale van

Gravelines en de historische stad

Op zaterdag 3 september organiseert 5-art,

de culturele samenwerking tussen

Alveringem, De Panne, Koksijde,

Nieuwpoort en Veurne, een daguitstap

naar de kerncentrale van Gravelines. Deze

dagreis is de aanloop naar een debatavond op 30 september

”Kernenergie, toekomst of verleden?” en kadert in

het 5-art thema “S.O.S. – maatschappij op drift”. Het programma

voorziet een geleid bezoek aan de kerncentrale,

la Maison du Sauvetage en een artisanale visrokerij in

Gravelines. Tevens bestaat de mogelijkheid om daarna

vrij rond te toeren in de stad met een bezoek aan Musée

l’Estampe. Deze uitstap is bedoeld voor de inwoners van

de 5-art gemeenten. Het vertrek is voorzien aan de

carpool bij het Bakkerijmuseum te Veurne om 8.15 uur.

De terugreis is voorzien om 18.00 uur vanuit Gravelines.

Inschrijven kan via de Dienst voor Toerisme en Cultuur

van Alveringem tot 22 augustus tel. 058 28 88 81 toerisme.cultuur@alveringem.be.

Reservatie na overschrijving

op rekening 068-2173757-14 van 5-art met vermelding

van uw naam of cash aan de balie van de Dienst voor

Toerisme en Cultuur, Gemeentehuis, Sint-Rijkersstraat 19,

Alveringem. Deelnemingsprijs: 26,00 euro per persoon.

In deze prijs is de toegang tot de kerncentrale, de 2 geleide

bezoeken, middagmaal en vervoer inbegrepen.

Georges Schelstraete stelt

tentoon

Van vrijdag 22 juli tot donderdag 15 september

woensdag tot zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur,

zondag van 10.30 tot 19.00 uur (maandag en dinsdag

gesloten)

Huis Esther, Duinkerkelaan 77, De Panne

Premie bij plaatsing zonneboiler

De gemeente verleent een premie bij de plaatsing van

een zonneboiler voor een bedrag van 15% van de factuur,

met een maximum van 620 euro.

Voorwaarden:

• woning is gelegen op het grondgebied van de gemeente

De Panne

• op basis van een factuur van een zonneboiler met

kwaliteitslabel, geïnstalleerd door een erkend installateur

• aanvraag indienen bij de gemeentelijke milieudienst

op het door de gemeente ter beschikking gestelde

formulier

• uitbetaling na voorlegging van de factuur en controle

ter plaatse door een medewerker van de milieudienst

• de installatie moet tenminste 10 jaar aanwezig blijven

en kan onder geen enkel beding afzonderlijk van de

woning of het gebouw verkocht of verwijderd worden

Andere premies verleend door het gemeentebestuur

vindt u terug in het groene boekje Uw milieu beschermen,

verdien er wat aan. Deze boekjes zijn te verkrijgen in alle

infozuilen van het gemeentehuis, op de Milieudienst en

de dienst Ruimtelijke Ordening.

Je borst baadt in zacht licht.

Het streelt je rug, het schildert je schouder.

Ik - bevoorrecht getuige - word stil bij zoveel sterkte, voel

je kwetsbaarheid, vind rust in jouw beweeglijkheid.

En ik wil - telkens weer - je beeld proberen te vangen in

krassende lijnen, in vlekken, die vloeien tot huid.

Dan wandelt weemoed langs en warme blijdschap.

Informatie:

Georges Schelstraete, Tel. 056 66 73 61

info@zjors.be - www.zjors.be

Fotowedstrijd Totentrekkers

Ooit dit figuurtje gezien wanneer u naar

een boom stond te kijken en u uw fantasie

de vrije loop liet ? Wel, leg het vast op foto

en u zult beloond worden !!

Tot 15 augustus loopt er een fotowedstrijd

over het thema “menselijke vormen in het

natuurelement hout”. Op 10 en 11 september

wordt er, ter gelegenheid van

Pannerama en Open Monumentendag, met het thema

“Hout” een opmerkelijke tentoonstelling gehouden over

allerlei vormen die u terugvindt in hout.

Alle werken zullen in het bezoekerscentrum

De Nachtegaal of in opengestelde woningen tentoongesteld

worden. In het totaal worden tien inzendingen

genomineerd. Deze werken komen bovendien in aanmerking

voor het behalen van een prijs, respectievelijk een

multimediabon van 100,00 euro, vier boekenbonnen van

25,00 euro en vijf fotoboeken van Annie van Gemert.

Uiterste inzenddatum: 15 augustus 2005.

Dienst Cultuur, Zeelaan 21, De Panne

Tel. 058 42 97 53 of 058 42 97 33

cultuur@depanne.be

Keramiek en hittebestendig glas

horen niet in de glasbol

Naar aanleiding van een aantal recente kwaliteitsproblemen

bij de aanlevering van gezuiverd glas bij de glasfabrieken

dienen wij de inwoners van onze gemeente te

wijzen op het volgende :

De laatste jaren is men bij de glasfabrikanten, voor de

productie van flessen en bokalen, steeds strenger bij de

controle van de grondstoffen. Een belangrijk onderdeel

van de kwaliteitscontrole is het gehalte keramiek en hittebestendig

glas in het aangeleverde gerecycleerde glas.

Deze stoffen smelten immers niet in het glasbad en

zorgen ervoor dat de productie totaal in de war gestuurd

wordt.

Hittebestendig glas vind je o.a. terug in een keramische

kookplaat, kachelruitjes, ovenschalen, microgolfovenschalen,

microgolfruitjes, glazen koffie- en theekannen,

koffiezetkannen en laboratoriumglas.

Keramiek en hittebestendig glas horen NIET thuis in de

glasbollen, maar kan je kwijt op het containerpark bij

steen of keramiekafval. Bij twijfel kan steeds de parkwachter

geraadpleegd worden.

Cultuur - Milieu

7


Milieu

8

Bedrijvenmakenwerk vanminder

verpakking

Sinds haar ontstaan veranderde de SPA Reine-fles zes keer

van vorm. Telkens werd de fles een stuk lichter. Op dertig

jaar tijd is het gewicht van een fles gedaald van 56,6 g naar

37,3 g.

We komen dagelijks in contact met verpakkingen.

Ze maken deel uit van onze moderne levensstijl.

Misschien hebt u zich bij het winkelen al eens geërgerd

aan de hoeveelheid verpakking. Nochtans

spelen verpakkingen een belangrijke rol en zorgen ze

ervoor dat onze producten goed bewaard en

beschermd worden. Bovendien doen vele bedrijven

heel wat inspanningen om de hoeveelheid verpakking

tot een minimum te beperken.

Bedrijven hebben er belang bij om zo weinig mogelijk

verpakkingsmateriaal te gebruiken voor hun producten.

Het verpakkingsmateriaal betekent voor de bedrijven

immers een grote kost. Hoe minder verpakking, hoe lager

de kost. Door de hoeveelheid verpakking te beperken,

leveren de bedrijven tegelijk een bijdrage tot een beter

leefmilieu. Als er minder verpakking gebruikt wordt, moet

er daarna ook minder verpakkingsafval verwerkt worden.

Een dubbele winst dus.

Er zijn ook wettelijke verplichtingen die de bedrijven

aanzetten om na te denken over hun verpakkingen. Grote

bedrijven moeten regelmatig bij de overheid een plan

indienen met acties om hun verpakkingen milieuvriendelijker

te maken. Er zijn verschillende mogelijkheden om

daaraan te werken. De meest voor de hand liggende

manier is om de verpakking lichter te maken of deels weg

te laten, maar het kan ook door een verpakking beter

recycleerbaar te maken of door gerecycleerd materiaal te

gebruiken in de verpakking.

Verbeteringen aan de verpakking gebeuren vaak in kleine

stapjes. Die zijn nauwelijks zichtbaar en ogen dus zelden

spectaculair, maar toch zijn ze belangrijk. Er zijn tal van

interessante voorbeelden, die onopgemerkt blijven.

De bedrijfswereld en de overheid hebben heel wat voorbeelden

verzameld om te tonen wat er zoal mogelijk is.

De voorbeelden zijn te vinden op een nieuwe website

www.preventpack.be. Ga gerust een kijkje nemen.

Het is belangrijk om de hoeveelheid verpakking tot een

minimum te beperken, maar toch moet een verpakking

voldoende sterk blijven om het product goed te beschermen.

Een product legt immers een lange weg af van producent

naar consument. Dankzij de verpakking komt het

product in perfecte staat in de winkel terecht. Is dat niet

het geval, dan wordt het product onverkoopbaar, want

consumenten laten beschadigde producten in het winkelrek

liggen. Naast het beschermen en bewaren van een

product heeft een verpakking nog andere functies. De

verpakking bevat heel wat nuttige informatie en maakt

het product herkenbaar in de winkelrekken. Een verpakking

maakt het ook mogelijk om een product aan te bieden

volgens de wensen van de consument. De keuze voor

een product is bijvoorbeeld afhankelijk van de gezinssituatie.

Er is een tendens naar kleinere, vaak individuele

porties, als gevolg van de kleinere gezinnen en het toenemende

aantal alleenstaanden. Ook wijzigingen in onze

levensstijl hebben een invloed op de producten en verpakkingen.

We kopen steeds meer bereide maaltijden en

individueel verpakte producten voor op school, op het

werk of voor onderweg.

Een verpakking ontwerpen is dus een hele opdracht,

waarbij de bedrijven al deze vereisten en functies met

elkaar trachten te verzoenen.

Succesvolle zwerfvuilacties op

5 en 18 maart

Na het succes van de editie 2004, organiseerde het

Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden

in samenwerking met acht kustgemeenten

op 5 maart de tweede editie van de Lenteprik.

In totaal trotseerden meer dan 200 vrijwilligers de

sneeuw en ijzige wind. De buit bedroeg 1.446 kg en,

gespreid over acht locaties, werd 6,5 km strand gereinigd.

Minder vrijwilligers dan in 2004 dus, maar ze

verzamelden wel meer afval !

Ondanks het barre weer verzamelden toch een 10-tal

enthousiaste vrijwilligers om heel wat “onnatuurlijk”

afval van het strand te rapen. Het afval werd opgesplitst

volgens soort; plastiek, papier en karton, touw en textiel,

metaal, glas en hout. Tevens konden de deelnemers veel

leren over de natuurlijke aanspoelsels die door de zee

afgezet worden, zoals schelpen, dode kwallen, zeewier

en eikapsels van wulk en resten van dode dieren. Dat

natuurlijk organisch materiaal hoort thuis op een strand,

is helemaal niet vies en mag dus gerust blijven liggen.

De minst toeristische, en meteen ook de meest natuurlijke,

strandzones stonden die dag extra in de kijker. In de

toeristische strandzone heeft de gemeente met de strandreinigingsmachine

een snelle en efficiënte oplossing om

het strand proper te houden. Maar waar het strand gelegen

is tegenover meer natuurlijke stukken duin, wordt


een handmatige reiniging van het strand gestimuleerd.

De vloedlijn, waar de zee het hoogst komt op het strand, is

immers heel nuttig. Het is een voedselbron voor vogels en

allerlei kleine beestjes. Zeeklassen en speurneuzen

vinden er interessante strandvondsten. Onderzoekers

vinden er materiaal om verontreiniging op te volgen en

planten kunnen zich er vestigen, en zo de natuurlijke

vorming van duinen stimuleren. In De Panne werd 139 kg

afval verzameld over 1 km strand.

De Provincie West-Vlaanderen, i.s.m. alle West-Vlaamse

afvalintercommunales, lanceerde begin dit jaar de campagne

“Laat geen sporen na. Reken af met zerfvuil. In het

kader van deze campagne werd op 18 maart een zwerfvuilactie

gehouden in de omgeving van de

Westhoekscholen. 180 leerlingen en een 30 tal leerkrachten

waren bereid om hun schouders onder deze actie te

zetten. Ook de aanpalende Sint-Pieterswijk werd in het

project betrokken. De zone op en rond de school werd in

10 delen opgesplitst.

Op een goed uur werd niet minder dan 1,5 ton afval selectief

ingezameld op een oppervlakte van ca.190 ha.

De milieudienst had de handen vol om alles te wegen en

te noteren. Gigantische hoeveelheden afval werden aangebracht

in zakken, bakken, emmers, kruiwagens en zelfs

in een winkelwagentje gevonden in het bos.

Groep 6 won uiteindelijk nipt de strijd en sleepte een

broodjeslunch, op kosten van de school, in de wacht.

Naast deze prijs zorgde de Provincie West-Vlaanderen

ook voor een prijs. Alle vrijwilligers van de deelnemende

gemeenten worden uitgenodigd op een happening in het

Domein Raversijde. Op zaterdag 14 mei krijgen zij gratis

toegang tot het Memoriaal Prins Karel, het

Openluchtmuseum Atlantikwall en de Archeologische

Site met het Bezoekerscentrum Walraversijde.

Bekendmaking Openbaar

Onderzoek omtrent het beheersplan

voor het gedeelte Calmeynbos

in eigendom van het IWVA

De intercommunale watermaatschappij Veurne Ambacht

brengt ter algemene kennis van het publiek dat het

beheersplan betreffende het gedeelte van het

Calmeynbos in eigendom van het IWVA, gelegen

Kerkstraat, De Panne in openbaar onderzoek is. Dit bosbeheerplan

werd opgesteld voor de IWVA waterwinning

de Westhoek en voorziet in ecologisch beheer van deze

verhogen. Ook de nieuwe recreatieve voorzieningen,

voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters,

worden in het beheer geïntegreerd.

Het beheersplan ligt gedurende de periode van 9 mei tot

en met 9 juni ter inzage in de gemeentelijke bibliotheek,

Lindenlaan 2, De Panne en in de Doornpanne,

Doornpannestraat 1, Oostduinkerke, tijdens de kantooruren.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en

opmerkingen schriftelijk worden gericht aan Aminal

Afdeling Bos en Groen, Danny Maddelein, Zandstraat 255

bus 3, 8200 St. Andries.

Openingsuren van de bibliotheek zijn:

Openingsuren van de bibliotheek zijn:

Ma: 16.00 - 20.00

Di, Do & Za: 9.00 – 12.00

Woe: 14.00 – 20.00

Vr: 15.00 – 19.00

Groenkorven

Het gemeentebestuur is al langer op zoek naar een oplossing

voor de groenkorven. Niet alleen het zwerfvuil vormt

een probleem, ook de ophaling ervan. Het schepencollege

bevestigt dat de groenkorven in elk geval blijven

bestaan en gaf de opdracht uit te kijken naar vernieuwing

of vervanging. Voor de bevolking blijft de inzamelformule

ongewijzigd, enkel de groenkorf zelf zal misschien veranderen.

De groenkorf in de Hoge Duinenlaan werd vanaf 22

maart tijdelijk vervangen door twee containers en naast

de groenkorf in de St.-Pieterswijk staat nu ook een metalen

prototype. Ook in de Groene Biezenlaan vind je een

(ander) metalen type terug. Dit proefproject zal op diverse

lokaties uitgetest worden. Hebt u opmerkingen rond

dit proefproject ? Geef ze dan gerust door aan de milieudienst

tel. 058 42 97 54 – milieu@depanne.be of de technische

dienst tel. 058 41 17 71 – technischedienst@depanne.be.

Milieu

duinen, waardoor de natuurwaarde van het gebied kan

Milieubarometer

De Milieudienst koos, in overleg met de milieuraad, een

set van 31 indicatoren (bv. hoeveelheid restafval per

inwoner, drinkwaterverbruik, klachten hinder, …).

Van deze indicatoren worden jaarlijks meetgegevens bijgehouden

en grafieken weergegeven. De milieubarometer

laat ons toe de toestand en belangrijke ontwikkelingen

van natuur en milieu in onze gemeente op te

volgen. U kan alle gegevens raadplegen op de website

www.depanne.be of opvragen bij de milieudienst.

9


Milieu

10

Aandacht ! Aandacht ! Aandacht !

In een kustgemeente moeten we steeds rekening houden

met de wind. Op deze foto, genomen in de Zeelaan op

7 april, merkt u dat niet samengebonden papier welig in

het rond dwarrelt en geen verzorgde indruk nalaat.

Om dergelijke taferelen te vermijden is het noodzakelijk

uw papier en karton op een correcte manier aan te

bieden. Papier en karton dienen samengebonden met

een touw, of in een stevige kartonnen doos te worden

geplaatst. Gebruik geen plastieken verpakkingen. Aan de

ophaler werd gevraagd om eerst de hoofdstraten en de

Zeedijk op te halen.

Juni Compostmaand

De zomer komt er aan. Beginnen ook

jouw groene vingers te kriebelen?

Noteer dan zeker de activiteit van 18 juni al in je agenda.

Je leert er natuurlijk en afvalarm tuinieren. Het resultaat is

een levendige tuin waar de natuur zelf het werk doet.

Deze zomer vindt voor de tweede maal Juni

Compostmaand plaats, een maand waarin de compostmeesters

centraal staan. In heel Vlaanderen organiseren

de compostmeesters, samen met de gemeente of het

intergemeentelijke samenwerkingsverband, demonstraties,

workshops, uiteenzettingen en tentoonstellingen.

Het centrale thema van Juni Compostmaand is ‘afval

brengt leven in de tuin’. Zo kun je minder snoeien, zodat

insecten en vogels zich te goed kunnen doen aan de

zaden van de struiken, dode stengels laten staan zodat ze

een beschutting vormen voor insecten en takkenwallen

vlechten met snoeihout, om egels een overwinterplaats te

bieden. Het resultaat is niet enkel een mooie tuin waar de

natuur zelf het werk doet, maar ook heel wat minder tuinafval.

Ook in onze gemeente valt er wat te beleven in het kader

van Juni Compostmaand. Op zaterdag 18 juni kun je van

8 tot 12.00 uur op de Markt de spelregels van het thuiscomposteren

leren van compostmeesters.

Voor meer informatie over de activiteiten in het kader

van Juni Compostmaand kan je steeds terecht bij de

milieudienst tel. 058 42 97 54 of op het containerpark

058 42 97 29. Om te weten welke activiteiten er in andere

gemeenten plaatsvinden, kan je de Vlaamse Infolijn bellen

op 0800 3 02 01 of surfen naar www.vlaco.be.

Nieuwe regelgeving indien u gaat

bouwen of verbouwen in 2006

De Vlaamse overheid wil

energiezuinig bouwen en

verbouwen stimuleren en

vindt gezonde en comfortabele

gebouwen belangrijk.

Zoals in alle Europese

landen zal ook in

Vlaanderen iedere bouwer

en verbouwer

binnenkort aandacht

moeten schenken aan

energiebesparende

maatregelen. Alle gebouwen

met bouwaanvraag

vanaf 1 januari

2006 zullen een

bepaald niveau van

isolatie en energieprestatie

(isolatie, verwarmingsinstallatie,

ventilatie, zonneenergie,…)

moeten

behalen. In een

nieuwbouwwoning

zal ook een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig

zijn. Tot 1 januari 2006 is de huidige isolatieregelgeving

nog van kracht.

De voordelen voor de bouwers en verbouwers zijn:

• Jaarlijks besparen door een lagere energiefactuur;

• Een gezonde woning, met hoger comfort;

• Een energiezuinige woning met een waardeverhoging

op de verkoop- en verhuurmarkt;

• Een beter leefmilieu als ieder zijn steentje bijdraagt

om minder energie te verbruiken

De extra kosten bij het uitvoeren van de werkzaamheden

zijn beperkt en op korte termijn terugverdiend. Daarna is

er zuivere winst voor de gebruikers en hun portemonnee.

Meer informatie vindt u in de gratis folder Energieprestatieregelgeving

vanaf 2006 - op een mooie dag hebt

ook u een energiezuinig huisje …. Deze folder is gratis te

verkrijgen op de dienst Ruimtelijke Ordening en de

Milieudienst. Meer informatie vindt u terug op

www.ernergiesparen.be/energieprestatie.

Inzameling van luiers

OVAM draagt de gemeente op om luiers en incontinentiemateriaal

enkel op het containerpark in te zamelen.

De containers aan het gemeenschapshuis te Adinkerke en

aan de depot te De Panne werden op 18 april verwijderd

Milieudienst, Zeelaan 21, De Panne

Tel. 058 42 97 68 Fax 058 42 16 17

milieu@depanne.be


KAARTINGEN

✔ iedere 1ste maandag van de maand om 14.00 uur.

Gemeenschapshuis Adinkerke.

Org. Gepensioneerden “Doe stille voort”

✔ iedere 2de dinsdag van de maand om 14.00 uur.

Gemeenschapshuis Adinkerke. Org. KBG Adinkerke

✔ iedere 2de dinsdag van de maand om 14.00 uur.

Rialto. Org. SBG De Panne

✔ iedere 2de donderdag van de maand om 14.30 uur.

De Korre. Org. VVVG De Panne-Adinkerke

SPORT VOOR SENIOREN

✔ iedere maandag om 15.00 uur. Polyvalente zaal.

Gratis seniorenturnen. Org. Sportdienst

✔ iedere dinsdag van 9 tot 10.00 uur. Zwembad

gereserveerd voor de senioren.

✔ iedere 1ste en 3de dinsdag van de maand.

Wandeling. Vertrek rond 13.00 uur. Org. Wandelclub

VVVG De Panne-Adinkerke tel. 058 42 10 66

✔ iedere dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur. Zwembad.

Aquagym. Org. Sportdienst

✔ iedere 4de dinsdag van de maand om 15.00 uur

Bowling. Bowling, De Pannelaan, Adinkerke.

Org. VVVG De Panne-Adinkerke tel. 058 42 10 66

✔ iedere woensdag om 15.00 uur. Gemeentelijke

turnzaal Adinkerke.

Heilgymnastiek

✔ iedere donderdag van 9 tot 10.00u. Zwembad

gereserveerd voor de senioren

✔ iedere donderdag van 10 tot 12.00 uur. Polyvalente

Zaal.

Volleybal. Org. & info: VVVG De Panne-Adinkerke

tel. 058 42 10 66

✔ iedere vrijdag om 15.30 uur. Ingang Calmeynbos.

Fit-o-meter in groep onder begeleiding

ALLERLEI

✔ iedere maandag om 19.00 uur. Taverne Vivaldi.

Biljart carambole. Org. De Moedige Kloppers

✔ iedere maandag van 19 tot 20.00 uur. Zwembad.

Sfeerzwemmen. Geniet van het zwemmen op een

sfeervol muziekje. Org. Sportdienst

✔ Iedere 1ste en 3de maandag van 14 tot 16.00 uur.

De Korre. Tekenen en schilderen.

Deelname 6,00 euro, verzekering en koffie

inbegrepen. Org. Hobbyclub Seniorenraad

✔ iedere dinsdag van 14 tot 16.00 uur. De Korre.

Dansinitiatie “De Zeemeeuwen”.

Deelname 2,00 euro, verzekering en koffie

inbegrepen. Org. Hobbyclub Seniorenraad

✔ iedere 4de dinsdag van de maand om 14.45 uur.

Bowling Adinkerke. Bowling. Org. Markant De Panne-

Adinkerke. Info Roos Dewaele tel. 058 51 47 80

✔ iedere 1ste dinsdag van de maand om 18.00 uur.

Bibliotheek. Verteluurtje voor kleuters.

Org. Bibliotheek tel. 058 42 97 50

✔ iedere woensdag van 14 tot 16.00 uur. De Korre.

Kantklossen. Deelname 4,00 euro, verzekering en

koffie inbegrepen. Org. Hobbyclub Seniorenraad

✔ iedere woensdag om 14.00 uur. Sportzaal

Westhoekscholen. Jeugdsportacademie. Deelname

1,50 euro. Org. Sportdienst tel. 058 42 18 20

✔ iedere woensdag van 14 tot 17.00 uur. Zwembad.

Ravotnamiddag. De kinderen kunnen zich vermaken

met allerlei speelmateriaal op het water.

Org. Sportdienst

✔ iedere donderdag om 19.45 uur. Zwembad.

Aquagym. Org. Sportdienst

✔ iedere vrijdag van 14 tot 16.00 uur. De Korre. Scrabble

en rummiecub. Deelname 2,00 euro, verzekering en

koffie inbegrepen. Org. Hobbyclub Seniorenraad

✔ iedere zaterdagnamiddag. Zwembad. Ravotnamiddag.

De kinderen kunnen zich vermaken met allerlei

speelmateriaal op het water. Van 14 tot 17 uur.

Org. Sportdienst

✔ iedere zondag van 10 tot 12.00 uur. Skeeleren volgens

eigen niveau. Niet bij regenweer. Vertrek aan

sportzaal vloersporten Koksijde. Inschrijving: 10,00

euro. Info bij Norbert Becue tel. 058 41 16 81

BLOEDINZAMELINGEN

✔ Donderdag 14 juli

van 17 tot 19.30 uur

Gemeenschapshuis, Kerkweg 5, Adinkerke

✔ Donderdag 28 juli

van 17 tot 20.00 uur

De Korre, Koninklijke Baan 7, De Panne

Organisatie Rode Kruis

www.rodekruis-depanne.be

WANDELKALENDER

Zondag 1 mei. Houtsaegerwandeling

Vertrek aan de Markt (fontein) om 14.00 uur.

Org. Dienst voor Toerisme

Donderdag 5 mei. Erfgoedwandeling

Vertrek aan het gemeentehuis om 10.00 uur.

Org. Dienst voor Toerisme

Zaterdag 7 mei. Slufterwandeling

Vertrek aan het Monument Leopold I om 14.00 uur.

Org. Dienst voor Toerisme

Zondag 8 mei. Groene Gordelwandeling

Vertrek aan het Canadezenplein om 9.30 uur.

Org. Dienst voor Toerisme. Inschrijving verplicht

Zondag 8 mei. Pietje Mol Wandeling

Vertrek aan de ingang De Mol (parking Le Perroquet – te

bereiken met bus 2 vanaf het station) om 14.00 uur.

Org. Dienst voor Toerisme

Zaterdag 14 mei. Kruidenwandeling

Vertrek aan het bezoekerscentrum De Nachtegaal,

Olmendreef, om 14.00 uur. Org. Dienst voor Toerisme

Zaterdag 11 juni. Wandeling in de Dumontwijk van

weleer

Vertrek aan het gemeentehuis om 14.00 uur.

Org. Dienst voor Toerisme. Inschrijving verplicht

De wandelingen voor juli tot en met september vindt u

terug in de wandelkalender en evenementenkalender,

uitgegeven door de Dienst voor Toerisme. Deze is gratis te

bekomen in het gemeentehuis.

Activiteitenkalender

11


Activiteitenkalender

12

TENTOONSTELLINGEN

zie programma in rubriek cultuur.

Info. dienst Cultuur tel. 058 42 97 53

Week van de Amateurkunsten. 5-ART stelt tentoon

Nog tot 8 mei. Gemeentelijke zaal De Kwelle, Sint-

Rijkersstraat 20, Alveringem

Fotografieproject met kunstfotograaf Etienne Rotsaert

Survival. Nog tot 31 mei. Wintertuin Gemeentehuis.

Firewall. Van 1 juni tot 31 juli. Wintertuin Gemeentehuis.

La revoluciòn eterna. Van 1 augustus tot 30 september.

Wintertuin Gemeentehuis.

S.O.S. Erfgoed in gevaar

Nog tot 28 mei. Gemeentehuis.

Week van de Amateurkunsten. De Panne stelt tentoon

Nog tot 29 mei. Gemeentelijk Cultuurhuis De Scharbiellie.

Jeugdateliers Gemeentelijke Westhoekacademie afdeling

De Panne

Van 11 juni tot 19 juli. Gemeentelijk Cultuurhuis

De Scharbiellie.

mei

OOSTHOEKKERMIS

zaterdag 30 april

Officiële opening met wandelconcert door Koninklijke

Harmonie Nu of Nooit De Panne om 16.00 uur.

woensdag 4 mei

21ste Ereprijs gemeente De Panne. Internationale wielerwedstrijd

voor beloften en elite zonder contract.

Start 14.30 uur. Inschrijving en prijsuitreiking in Café

Lusthof. Vertrek aan parking polyvalente zaal en aankomst

Koksijdeweg. Org. K.V.C. Panne Sportief i.s.m.

Gemeentebestuur De Panne

donderdag 5 mei

Indoor Soccer Tornooi. Polyvalente zaal.

Aanvang 8.30 uur. Toegang gratis. Org. ZVC De Panne

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei

Dranouter aan Zee met o.a. Ray Davies & Band,

The Waterboys acoustic, Flip Kowlier, Bart Peeters, Urban

Trad & Ialma, Stash, Aedo, Gesman en Imperior De

Percusion. Leopold I Esplanade. Info. & tickets tel. 070 22

50 05 www.uitblazen.be

Zondag 1 mei

UNIZO Gezinsdag in De Panne “Dranouter aan Zee”.

Org. UNIZO De Panne

MAEKV Europese Kunstverdienste

Van 17 juni tot 9 juli. Gemeentehuis.

Fotorealisaties “On the Road”. Kunstfotograaf Etienne

Rotsaert in beeld en woord

Van 2 juli tot 31 juli. Gemeentelijk Cultuurhuis

De Scharbiellie.

Francis Brichet

Van 15 juli tot 13 augustus. Gemeentehuis.

Georges Schelstraete stelt tentoon

Van 22 juli tot 15 september.

Huis Esther, Duinkerkelaan 77

Rituelen van kwetsbaarheid met werk van Eddy Walrave

en Jean-Pierre Zinjé

Van 5 augustus tot 25 september. Gemeentelijk

Cultuurhuis De Scharbiellie.

Jean-Jacques de Grave (1923-2002)

Van 19 augustus tot 1 oktober. Gemeentehuis.

Alle vermelde activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk,

ook niet-leden van de organiserende verenigingen

Fietsritten

met vertrek aan het gemeentehuis

Zondag 1 mei Leffinge vertrek om 8.30 uur

Woensdag 4 mei Beauvoorde vertrek om 14.00 uur

Donderdag 5 mei Ledringhem vertrek om 8.30 uur

Zondag 8 mei Klerken vertrek om 8.30 uur

Woensdag 11 mei Oostduinkerke vertrek om 14.00 uur

Zondag 15 mei vrije keuze vertrek om 8.30 uur

Maandag 16 mei Stene (Oostende) vertrek om 8.30 uur

Woensdag 18 mei Leisele vertrek om 14.00 uur

Zondag 22 mei Helleketel vertrek om 8.30 uur

Woensdag 25 mei Booitshoeke vertrek om 14.00 uur

Zondag 29 mei Fraudeursroute vertrek om 8.30 uur

Org. WTC De Pannetrappers tel. 058 41 17 48

Maandag 2 mei

“Intimiteit en sensualiteit”. Wanneer je jaren lang hebt

samengeleefd en je dierbare overlijdt, verdwijnt de intimiteit

van de relatie die je had met de dierbare. In een

korte inleiding wordt dit probleem belicht, daarna krijgt

iedereen de gelegenheid zijn eigen verhaal te doen.

Ontmoetingscentrum Nabij-Zijn, Koning Albertstraat 31 te

Diksmuide. Aanvang 20.00 uur. Org. Nabij-Zijn vzw, zelfhulpgroep

voor rouwenden in de Westhoek tel. 0497 61

36 15

Dinsdag 3 mei

Uiteenzetting over pijnlijke gewrichten door CM.

Om 14.00 uur aan ’t kapelletje. Org. KVLV Adinkerke


Verteluurtje voor kleuters. Bibliotheek.

Aanvang 18.00 uur. Org. Bibliotheek tel. 058 42 97 50

Viering moederdag met Bingo en koffietafel. Rialto.

Aanvang 14.00 uur. Deelname leden 2,00 euro, niet-leden

2,50 euro. Inschrijven vóór 1 mei. Org. VIVA SVV De

Panne. Info: Fernande Vandooren tel. 058 51 80 30

Woensdag 4 mei

Interscholencup. Voetbaltornooi voor lagere scholen.

Terreinen KRC De Panne. Aanvang 13.30 uur.

Org. Sportdienst i.s.m. KRC De Panne en White Star

Adinkerke

Ons talent op het podium. Muziek, zang en dans van amateurkunstenaars

uit De Panne. Gemeentelijk feestzaal.

Aanvang 14.30 uur. Gratis kaarten vooraf af te halen bij de

Dienst voor Toerisme tel. 058 42 18 18 (zie rubriek cultuur)

Vrijdag 6 mei

Voordracht “De Ijslandvisserij” door Joris Surmont.

Gemeentelijke feestzaal. Aanvang 14.30 uur. Toegang 2,00

euro. Org. VVVG De Panne-Adinkerke tel. 058 42 10 66

Zaterdag 7 mei – zaterdag 25 juni

Met belgerinkel naar de winkel. Op woensdag 18 mei

wordt deze actie ingeluid met een shoppingrace in het

centrum van De Panne. De prijstrekking gaat door op 25

juni op de avondmarkt. Org. UNIZO De Panne i.s.m. Dienst

voor Toerisme

Zaterdag 7 mei

Operette “Gravin Maritza” van Emmerich Kalman opgevoerd

door het Heistse operettegezelschap. Cultureel

Centrum Diksmuide. Vertrek 13.00 uur op het

Koningsplein. Deelname leden 19,00 euro, niet-leden

21,00 euro (vervoer inbegrepen). Inschrijving door storting

op rekening 979-9497236-68. Org. CRM De Panne-

Adinkerke tel. 058 42 29 50

Gravin Maritza

Meer nog dan “Die Csardasvorstin” is dit een echte

Hongaarse operette. Het stuk speelt zich volledig af op

een kasteel in Hongarije, waar de bezittingen van Gravin

Maritza worden beheerd door rentmeester Török.

Maritza blijft niet ongevoelig voor de genegenheid die

haar ‘rentmeester’ voor haar koestert. Dit alles, en het

gevolg hiervan, kunt u volgen door het bijwonen van deze

productie waarvan de romantische, weemoedige , opgewekte

en betoverende muziek u zal meevoeren naar een

wereld waar liefde en muziek heersen en waar dromen

werkelijkheid worden. Het Vlaams Muziek Theater staat

garant voor een prachtig geheel van kleding, decors, dans

en muziek die u een romantische avond gaat bezorgen.

Karaoke-avond in de James. Zeelaan 105 tel. 058 41 21 66

7 en 21 mei

4 en 18 juni

7, 14, 21 en 28 juli

4, 11, 18 en 25 augustus

Maandag 9 mei

KBG fietstocht voor senioren. De afstand bedraagt 35 Km,

en er is een stop voorzien te Izenberge met een bezoek

aan een schapenboer. Vertrek om 14.00 uur aan de Sint-

Pieterskerk. Deelname gratis. Org. KBG De Panne i.s.m.

Sportdienst. Info: Michel Bossant tel. 058 41 30 74

(zie rubriek Sport)

Woensdag 11 mei

Workshop “Oosters Kookateljee”. Voor kinderen van 6 tot

12 jaar. Gemeenschapshuis. Van 14 tot 16.00 uur.

Deelname 2,50 euro (drankje inbegrepen). Vooraf

inschrijven verplicht. Org. Jeugddienst tel. 058 42 21 94

(zie rubriek jeugd)

Maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 mei

Top Adventure. Sportinstuif voor secundaire scholen.

Info: Sportdienst tel. 058 42 18 20

Donderdag 12 mei

Voordracht “Fit en lenig na 50” door Eric Decabooter van

het centrum voor preventie van rugklachten. Initiatie

rond lichaamsbeweging in de dagdagelijkse omgeving.

Gemeentelijke feestzaal. Aanvang 14.30 uur. Toegang

leden 2,50 euro, niet-leden 5,00 euro. Org. CRM De Panne-

Adinkerke tel. 058 42 29 50

Vrijdag 13 mei

De zes grote bedevaartdagen zijn opnieuw op komst.

De crypte en de Onze Lieve Vrouwekerk zullen opnieuw

overspoeld worden door een massa bedevaarders uit

gans Vlaanderen. Op 13 mei is de eerste grote bedevaartdag

met om 11.00 uur eucharistieviering in de crypte en

de kerk en om 14.00 uur gebedsnamiddag.

De crypte is elke dag open van 9 tot 17.30 uur

Zondag 15 mei

Rommelmarkt. Centrum Adinkerke: Garzebekeveldstraat,

Slachthuisstraat, Koekuitstraat, Doornstraat en

Moeresteenweg. Van 5 tot 19.00 uur.

Org. Comiteit Rommelmarkt Adinkerke

Dinsdag 17 mei

Bezoek tentoonstelling “Erfgoed in Gevaar” en koffietafel.

Rialto. Aanvang 14.00 uur. Deelname leden 1,50 euro,

niet-leden 2,50 euro. Inschrijven vóór 14 mei. Org. S plus

De Panne. Info: Fernande Vandooren tel. 058 51 80 30

Woensdag 18 mei

Kykhillrun. Stratenloop. Aanvang 13.30 uur.

Info: Sportdienst tel. 058 42 18 20

Fietsgraveeractie. Zwembad. Van 13.30 tot 16.00 uur.

Org. Preventiedienst tel. 058 42 97 57

Donderdag 19 mei

Fietsnamiddag van max. 25 Km. Verrassingsbestemming.

Vertrek om 14.00 uur op het Koningsplein. Deelname gratis.

Org. CRM De Panne-Adinkerke tel. 058 42 29 50

Vrijdag 20 mei

Bezoek aan het Vlas-, Kant- en Linnenmuseum te Kortrijk.

Org. VVVG De Panne-Adinkerke tel. 058 42 10 66

Activiteitenkalender

13


Activiteitenkalender

14

Zaterdag 21 mei

Officiële opening ’t KoT. Receptie met een hapje en een

drankje, een muziekgroepje, een barbecue en tal van

activiteiten. Org. ’t KoT. Info: Jeugddienst tel. 058 42 21 94

(zie rubriek Jeugd)

Zaterdag 21 en zondag 22 mei

Verbroedering De Panne – St.-Adresse. Info: Sportdienst

tel. 058 42 18 20

BRITSE WEEK

zaterdag 21 mei

8.30 Wekelijkse markt op het Marktplein

20.30 Wandelconcert door de Koninklijke Harmonie

Nu of Nooit De Panne

22.30 Vuurwerk op het strand (centrum)

zondag 22 mei

8.00 Rommelmarkt in de Kasteelstraat

10.00 Tentoonstelling oude militaire voertuigen op

de Markt

11.00 Bloemenneerlegging - Koning Albertplein

11.30 Bloemenneerlegging aan het DVA monument -

Leopold I Esplanade

12.15 Plechtigheid aan het Plaket in het

Gemeentehuis

maandag 23 mei

11.00 Ontvangst met receptie in het gemeentehuis

van alle Britten, die op dat ogenblik in De Panne

verblijven.

19.30 Brits – Belgisch Verbroederingsbal in de feest

zaal van het gemeentehuis.

Drinks vanaf 1,50 euro.

Toegang gratis

Maandag 23 mei

“Perinatale rouw”. Wat gebeurt er wanneer een pasgeboren

kind overlijdt ? Ontmoetingscentrum Nabij-Zijn,

Koning Albertstraat 31 te Diksmuide. Aanvang 20.00 uur.

Org. Nabij-Zijn vzw, zelfhulpgroep voor rouwenden in de

Westhoek tel. 0497 61 36 15

Dinsdag 24 mei

Fietsdriedaagse in de Limburgse Kempen. Verblijfplaats

Hotel De Watermolen, Monshofstraat 9 te 3950 Bocholt.

Fietsarrangement, wat niet wegneemt dat niet-fietsers

ook mee kunnen, ter plaatse zijn er andere ontspanningsmogelijkheden,

zoals wandelen, zwemmen, kegelen,

minigolf, petanque, fitness en sauna. Deelname leden

135,00 euro, niet-leden 140,00 euro per persoon in half

pension op basis van een tweepersoonskamer.

Toeslag single 15,00 euro. Org. CRM De Panne-Adinkerke

tel. 058 42 29 50

Vrijdag 27 mei

Laureatenviering. Gemeentelijke feestzaal.

Aanvang 19.00 uur. Info: Sportdienst tel. 058 42 18 20

Zaterdag 28 mei

Herdenkingsplechtigheid voor de Tsjechische en

Slowaakse gesneuvelden

9.30 Ontvangst van de ambassadeurs van Tsjechië en

Slowakije in het gemeentehuis

10.00 Samenkomst in de Garzebekeveldstraat

10.30 Optocht naar de militaire begraafplaats en

bloemenhulde aan de Tsjechische en Slowaakse

graven

11.15 Bloemenhulde aan het Monument van de

Gesneuvelden

11.30 Receptie aangeboden door de ambassades van

Tsjechië en Slowakije in het gemeenschapshuis te

Adinkerke

Zaterdag 28 en zondag 29 mei

Commodore Cup. Zeilwagenwedstrijd. Org. L’Oiseau Bleu

Zondag 29 mei 2005

Dag van het Park. Wandeling met fakkels door het park

Kykhill en de Dumontwijk met natuurgids. Inwijden van

vleermuizenkelder met infohuisje en even parkeren bij

natuurvriendelijke tuinen. Sfeervolle randactiviteiten

voor hondenbaasjes en initiatie Djembé of Didgeridoo.

Afspraak om 20.00 uur aan het park ingang Zeelaan.

20.00 uur Inhuldiging vleermuizenkelder met

infohuisje

20.00 – 21.00u. Demo Djembé en Didgeridoo met Dieter

en vrienden

20.00 – 21.00u. Demonstratielessen hondenschool

Houtem: iedereen mag deelnemen, ook

voor kleine hondjes !

21.00 – 22.30u. Fakkelwandeling (honden mogen ook

mee) in het park en de Dumontwijk

Dinsdag 31 mei

Gouwwandeling te Diksmuide. Vertrek om 9.15 uur op het

Koningsplein. Org. VVVG De Panne-Adinkerke tel. 058 42

10 66

Diavertoning over Duitsland: Zuid-Beieren, Tirol en

Salsburg door Roger Beelen met koffietafel. Rialto.

Aanvang 14.00 uur. Deelname leden 2,00 euro, niet-leden

2,50 euro. Inschrijven vóór 28 mei. Org. VIVA SVV

De Panne. Info: Fernande Vandooren tel. 058 51 80 30


juni

Woensdag 1 juni

Filmvoorstelling “The Incredibles”. Voor kinderen van 6

tot 12 jaar. Gemeentelijke feestzaal. Van 14 tot 16.00 uur.

Deelname 1,25 euro (drankje inbegrepen).

Org. Jeugddienst tel. 058 42 21 94 (zie rubriek Jeugd)

Fietsritten

met vertrek aan het gemeentehuis

Woensdag 1 juni Hondschoote vertrek om 14.00 uur

Zondag 5 juni Gistel vertrek om 8.30 uur

Woensdag 8 juni Alveringem vertrek om 14.00 uur

Zondag 12 juni Elverdinge vertrek om 8.30 uur

Woensdag 15 juni Houtem vertrek om 14.00 uur

Zondag 19 juni Wylder vertrek om 8.30 uur

Woensdag 22 juni Izenberge vertrek om 14.00 uur

Zondag 26 juni Werken vertrek om 8.30 uur

Woensdag 29 juni Nieuwpoort vertrek om 14.00 uur

Org. WTC De Pannetrappers tel. 058 41 17 48

Donderdag 2 juni

Voordracht “Gehoorproblemen bij het ouder worden”

door professor Frans Debruyne, neus- keel en oorarts en

hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde KULeuven.

Uiteenzetting over hoe ons gehoor in elkaar zit, hoe het

functioneert, wat de oorzaken kunnen zijn van een minder

goed gehoor en de mogelijkheden om dit te verbeteren.

Gemeentelijke feestzaal. Aanvang 14.30 uur. Toegang

leden 2,50 euro, niet-leden 5,00 euro. Org. CRM De Panne-

Adinkerke tel. 058 42 29 50

Sportieve happening voor senioren

(zie rubriek sport)

Donderdag 2 juni

Mini-golf tornooi. Tennisclub Pannebaaltje.

Aanvang 14.00 uur. Deelname 2,00 euro

Donderdag 9 juni

Bowling. The Bowling Stones.

Aanvang 14.00 uur. Deelname 2,00 euro

Donderdag 16 juni

Sneukelfietstocht. Monument Leopold I

Donderdag 23 juni

Ochtendjogging en gymnastiek.

Aanvang 9.00 uur. Deelname gratis

Donderdag 30 juni

Zelfverdediging. Polyvalente zaal.

Aanvang 14.00 uur. Deelname gratis

Informatie en inschrijvingen:

Sportdienst, Sportlaan 2, De Panne tel. 058 42 18 20

Vrijdag 3 juni

Voordracht “Ons geheugen” door Jacques Dutrie.

Gemeentelijke feestzaal. Aanvang 14.30 uur. Toegang 2,00

euro. Org. VVVG De Panne-Adinkerke tel. 058 42 10 66

Dinsdag 7 juni

Voordracht “Verzorgen kamerplanten” door Roger

Verledens. Viering vaderfeest met koffietafel. Rialto.

Aanvang 14.00 uur. Deelname leden 1,50 euro, niet-leden

2,50 euro. Inschrijven vóór 4 juni. Org. S plus De Panne.

Info: Fernande Vandooren tel. 058 51 80 30

Verteluurtje voor kleuters. Bibliotheek.

Aanvang 18.00 uur. Org. Bibliotheek tel. 058 42 97 50

Woensdag 8 juni

Daguitstap per bus naar Baarle-Hertog. Rondleiding in

centrum van Baarle-Hertog met gids en bezoek aan

kaarsmuseum en grensmuseum. Vertrek om 7.00 uur.

Org KBG De Panne. Info: Michel Bossant tel. 058 41 30 74

Donderdag 9 juni

Daguitstap “Een dagje Congo” in Tervuren. Bezoek aan het

Africa-museum, lunch in het Koloniënpaleis en wandeling

in het park. Causerie met diaprojectie door professor

Zana Etambala. Keuze tussen bezoek aan het museum,

tentoonstelling “Het geheugen van Congo” of tentoonstelling

“Congo: Natuur en Cultuur”. Het geheel wordt rond

16.15 uur afgesloten met koffie en gebak. Deelname leden

50,00 euro, niet-leden 52,00 euro (maaltijd inbegrepen).

Inschrijving door storting op rekening 979-9497236-68.

Org. CRM De Panne-Adinkerke tel. 058 42 29 50

Zaterdag 11 juni

Tuintrip. Bustrip naar de tuinen van Scotney Castle (GB).

Vertrek om 7.45 uur aan het gemeentehuis.

Overtocht Calais - Dover met P&O Ferries. In de voormiddag

brengen we een bezoek aan Smarden, dit is een

prachtig bewaard middeleeuws dorpje. Tegen de middag

zijn wij in Ashford voor een vrij middagmaal en wat tijd

voor shopping. In de namiddag rijden we langs landelijke

wegen naar Scotney Castle voor een bezoek aan deze

schitterende landschapstuin met kasteelruïne.

Terugkomst voorzien om 21.45 uur. Prijs 35,00 euro

(inkom tuinen inbegrepen). Inschrijven bij de Dienst voor

Toerisme tel. 058 42 18 18

Dinsdag 14, woensdag 15 en

donderdag 16 juni

KBG sportdagen. Provinciale seniorensportdagen KBG.

Fietstochten en wandeltochten met sneukels en als afsluiter

een warme maaltijd in de polyvalente zaal.

Op 16 juni kunnen de senioren uit De Panne deelnemen.

Info. en inschrijvingen: Sportdienst tel. 058 42 18 20

Donderdag 16 juni

Daguitstap naar Brugge. Rondrit bezienswaardigheden,

rondvaart op de reien en bezoek chocolade-museum.

Vertrek om 9.00 uur. Deelname 51,00 euro (maaltijden

inbegrepen). Inschrijven vóór 1 juni. Org. S plus De Panne.

Info: Fernande Vandooren tel. 058 51 80 30

Activiteitenkalender

15


Activiteitenkalender

16

Fietsnamiddag. Vertrek om 14.00 uur op het Koningsplein.

Deelname gratis. Org. CRM De Panne-Adinkerke

tel. 058 42 29 50

Zaterdag 18 juni

Compostdag. Interactieve infostand op de Markt met verschillende

activiteiten; compost onder de loep, leven in

het compostvat en compostmeesters aan het woord.

Van 8 tot 12.00 uur. Info Milieudienst tel. 058 42 97 54

(zie rubriek Milieu)

Volkse muzikale happening.

Uitnodiging voor de inwoners

om, bij de opening van Panne-

Kermis, om 16.00 uur voor het

gemeentehuis samen “Leve De

Panne” te zingen. De aanwezigen

krijgen een miniversie van de

partituur met de tekst. Zij die het

liedje niet zo goed kennen krijgen

het aangeleerd door niemand

minder dan Kurt Defrancq

© VRT-Phile Deprez

die, samen met de ‘Blikken

Dooze’, zorgt voor de nodige

ambiance. Achteraf wordt een receptie aangeboden door

het gemeentebestuur en de aanwezige kinderen krijgen

een gratis beurt op de paardenmolen.

Dinsdag 21 juni

“Zorg ook goed voor jezelf”. Parochiehuis ’t Libelleke.

Aanvang 14.00 uur. Org. KVLV Adinkerke

juli

Fietsritten

met vertrek aan het gemeentehuis

Zondag 3 juli Steene (Fr.) vertrek om 8.30 uur

Woensdag 6 juli Route des Fraudeurs

vertrek om 9.30 uur

Zondag 10 juli Poperinge vertrek om 8.30 uur

Maandag 11 juli Herzeele vertrek om 8.30 uur

Woensdag 13 juli Zoutenaaie vertrek om 14.00 uur

Zondag 17 juli Schoorbakke vertrek om 8.00 uur

Woensdag 20 juli Uxem vertrek om 14.00 uur

Donderdag 21 juli Boezinge vertrek om 8.30 uur

Zondag 24 juli Bovekerke vertrek om 8.30 uur

Woensdag 27 juli Ramskapelle vertrek om 14.00 uur

Zondag 31 juli Pitgam vertrek om 8.30 uur

Org. WTC De Pannetrappers tel. 058 41 17 48

Dinsdag 5 juli

Verteluurtje voor kleuters. Bibliotheek.

Aanvang 18.00 uur. Org. Bibliotheek tel. 058 42 97 50

Donderdag 7 juli

Daguitstap naar de Antwerpse Kempen. Geleid bezoek

aan de Antwerpse Kempen per luxecar. Koffie, middagmaal

en lichte broodmaaltijd zijn voorzien. Org. CRM De

Panne-Adinkerke tel. 058 42 29 50

Woensdag 22 juni

Fietsgraveeractie. Jeanne D’Arcplein. Van 13.30 tot

16.00 uur. Org. Preventiedienst tel. 058 42 97 57

9-daagse reis naar Wenen per luxecar. Verblijf in

Schlosshotel Wilhelminenberg en bezoek aan o.a.

Ringstrasse Galerie, Hundertwasserhaus, Zentral Friedhof,

Ankeruhr, Schönbrunn met zijn tuinen, Karlskirche,

Stadspark met Strausskapelle, Augustinerkirche, Prater

met Riesenrad, Sankt- Stephansdom, Naschmarkt met

Jugendstill-huizen en het nieuwe Museum Quartier.

Zowel het oude als het nieuwe Wenen komen ruim aan

bod. Deelname leden 925,00 euro, niet-leden 940,00 euro

per persoon in half pension op basis van een tweepersoonskamer.

Toeslag single 200,00 euro.

Org. CRM De Panne-Adinkerke tel. 058 42 29 50

Zaterdag 25 juni

Avond- en feestmarkt UNIZO De Panne.

Org. UNIZO De Panne

Beach Party. Org. ’t KoT. Info: Jeugddienst tel. 058 42 21 94

(zie rubriek Jeugd)

Zondag 26 juni

Zeewijding. Elk jaar lokt de zeewijding een massa

mensen. Stoet met ruiters, muziek, ezels, redders en vissers.

De zeewijding wordt traditioneel gezien als opener

van het zomerseizoen. Aan de voet van het monument

Leopold I wordt een eucharistieviering opgedragen,

opgeluisterd door een zangkoor. Dit jaar wordt gewerkt

rond het thema “Jezus, blijf bij ons.”

Vrijdag 8 juli

Fietstocht naar Gijverinkhove met bezoek aan Georges

Grard museum met gids. Vertrek om 14.00 uur op

het Koningsplein. Org. VVVG De Panne-Adinkerke

tel. 058 42 10 66

Maandag 11 juli

KBG fietstocht voor senioren. De afstand bedraagt maximum

40 Km, en er is telkens een stop voorzien met een

eventueel bezoek. Vertrek aan de Sint-Pieterskerk.

Org. KBG i.s.m. Sportdienst. Info: Michel Bossant,

Sint-Elisabethlaan 89 tel. 058 41 30 74 (zie rubriek Sport)

Woensdag 13 juli

Sporttak in de kijker: duatlon en triatlon. Info: Sportdienst

tel. 058 42 18 20

Donderdag 14 juli

Dagfietstocht “Carpe Diem”. Vertrek om 9.45 uur op het

Koningsplein. Groepsmiddagmaal wordt voorzien.

Org. CRM De Panne-Adinkerke tel. 058 42 29 50

Vrijdag 22 juli

Fietstocht naar Pervijze met bezoek aan ‘t Sfeerhuisje.

Vertrek om 14.00 uur op het Koningsplein. Org. VVVG

De Panne-Adinkerke tel. 058 42 10 66

Dinsdag 26 juli

Fietsgraveeractie. Markt. Van 10.30 tot 17.00 uur.

Org. Preventiedienst tel. 058 42 97 57Woensdag 3


augustus

Woensdag 3 augustus

De Panne Beach Run (loopcriterium). Strandloop voor

iedereen over een afstand van 8 Km. Info: Sportdienst

tel. 058 42 18 20

Fietsritten

met vertrek aan het gemeentehuis

Woensdag 3/08 Eggewaartskapelle vertrek om 14.00 uur

Zondag 7/08 Steenstraete vertrek om 8.30 uur

Woensdag 10/08 Gijverinkhove vertrek om 14.00 uur

Zondag 14/08 Westouter vertrek om 8.00 uur

Maandag 15/08 Esquelbecq vertrek om 8.30 uur

Woensdag 17/08 Molenwal vertrek om 14.00 uur

Zondag 21/08 Ruidenberg vertrek om 8.30 uur

Woensdag 24/08 rondrit langs Lo vertrek om 9.30 uur

Zondag 28/08 Vlamertinge vertrek om 8.30 uur

Woensdag 31/08 Beauvoorde vertrek om 14.00 uur

Org. WTC De Pannetrappers tel. 058 41 17 48

Donderdag 4 augustus

Fietsgraveeractie. Zeedijk. Van 10.30 tot 17.00 uur.

Org. Preventiedienst tel. 058 42 97 57

Daguitstap naar de Vlaamse Ardennen en de

Zwalmstreek. Geleid bezoek aan Oudenaarde en een

tocht door de Zwalmstreek over het parcours van de

Ronde van Vlaanderen. Koffie, middagmaal en lichte

broodmaaltijd zijn inbegrepen. Org. CRM De Panne-

Adinkerke tel. 058 42 29 50

Zondag 7 augustus

Tuinfeest met barbecue. Optreden van Country & Western

Club “High Chaperal” en doorlopend tombola. Tuin WZC

Sint-Bernardus. Aanvang 14.00 uur. Gratis ingang.

Iedereen welkom. Org. De vrienden van de rusthuizen

De Panne-Adinkerke

Maandag 8 augustus

KBG fietstocht voor senioren. De afstand bedraagt maximum

40 Km, en er is telkens een stop voorzien met een

eventueel bezoek. Vertrek aan de Sint-Pieterskerk.

Org. KBG i.s.m. Sportdienst. Info: Michel Bossant, Sint-

Elisabethlaan 89 tel. 058 41 30 74 (zie rubriek Sport)

Cursus EHBO

De Rode Kruis afdeling

De Panne-Adinkerke start op vrijdag

16 september met een cursus

EHBO. Deze cursus behandelt

onderwerpen als reanimatie,

wondverzorging, brandwonden

en eerste hulp bij baby’s.

Donderdag 11 augustus

Fietsnamiddag van max. 25 Km. Vertrek om 14.00 uur op

het Koningsplein. Deelname gratis. Org. CRM De Panne-

Adinkerke tel. 058 42 29 50

Vrijdag 12 augustus

Voorstelling Dralion van Cirque du Soleil te Oostende.

Dralion is de versmelting van oude circustradities met de

avant-garde benadering van Cirque du Soleil. Dralion

staat bol van bruisend enthousiasme en schetst een

expressief beeld van de vier elementen die essentieel

zijn voor ons bestaan: aarde, vuur, lucht en water. Vertrek

om 14.30 uur op het Koningsplein en om 14.35 uur op de

Markt. Deelname leden 58,00 euro, niet-leden 61,00 euro

(vervoer inbegrepen). Org. CRM De Panne-Adinkerke tel.

058 42 29 50

Fietstocht naar Izenberge met bezoek aan openluchtmuseum.

Vertrek om 14.00 uur op het Koningsplein.

Org. VVVG De Panne-Adinkerke tel. 058 42 10 66

Donderdag 25 augustus

Musical Annie door Festivaria. Annie is het verhaal van

een klein, sympathiek weesmeisje dat ervan droomt de

wereld buiten het verschrikkelijke weeshuis te verkennen.

Op een dag wordt Annie uitgekozen om een week

door te brengen bij de beroemde miljardair "Daddy"

Warbucks. Hoewel het contact aanvankelijk koeltjes verloopt,

ontstaat er een hartverwarmende vriendschap.

Hij belooft haar zelfs haar ouders terug te vinden. Hij looft

een cheque uit van 50.000 dollar aan de mensen die kunnen

bewijzen dat ze Annie's ouders zijn. Maar de enige

persoon die Annie's plezier in de weg staat, is Miss

Hannigan, de van jenever overlopende directrice van het

weeshuis. Samen met haar broer Rooster en z'n vriendin

Lily, smeedt ze snode plannen om die beloning binnen te

rijven. Deelname leden 51,00 euro, niet-leden 53,00 euro

(vervoer, ticket en maaltijd inbegrepen). Inschrijving door

storting op rekening 979-9497236-68. Org. CRM De Panne-

Adinkerke tel. 058 42 29 50

Vrijdag 26 augustus

Fietstocht naar Lo met bezoek aan de kruidentuin. Vertrek

om 14.00 uur op het Koningsplein. Org. VVVG De Panne-

Adinkerke tel. 058 42 10 66

De lessen worden op een praktische manier gegeven

door ervaren lesgevers en dit telkens op vrijdagavond in

het Rode Kruis lokaal, Koninklijke Baan 7 te De Panne.

De cursus kan gratis gevolgd worden vanaf de leeftijd van

16 jaar. Inlichtingen en inschrijvingen: Dhr. Crudenaire

Philip tel. 058 41 26 23 (na 18.00 uur) www.rodekruisdepanne.be.

Activiteitenkalender

17


Activiteitenkalender

18

september

Zaterdag 3 september

Bezoek aan de kerncentrale van Gravelines en de historische

stad. Geleid bezoek aan de kerncentrale, la Maison

du Sauvetage en een artisanale visrokerij in Gravelines.

Tevens bestaat de mogelijkheid om daarna vrij rond te

toeren in de stad met een bezoek aan Musée l’Estampe.

Het vertrek is voorzien aan de carpool bij het

Bakkerijmuseum te Veurne om 8.15 uur. De terugreis is

voorzien om 18.00 uur vanuit Gravelines. Org. 5-art, de

culturele samenwerking tussen Alveringem, De Panne,

Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Inschrijven bij de Dienst

voor Toerisme en Cultuur van Alveringem tel. 058 28 88 81

toerisme.cultuur@alveringem.be tot 22 augustus.

Reservatie na overschrijving op rekening 068-2173757-14

met vermelding van uw naam of cash aan de balie van de

Dienst voor Toerisme en Cultuur, Gemeentehuis, Sint-

Rijkersstraat 19, Alveringem. Deelname 26,00 euro (toegang

tot kerncentrale, 2 geleide bezoeken, middagmaal en

vervoer inbegrepen) (zie rubriek cultuur)

3-daagse reis naar Durbuy, Hotton, Bastogne,

Grevenmacher, Remich, Luxemburg stad en Echternach.

Met o.a. bezoek aan de internationale gemeenschap van

het Krishna-bewustzijn, grotten van Hotton, monument

Mardasson, oorlogsmuseum en Amerikaans kerkhof van

generaal Patton. Vertrek om 6.00 uur op het Koningsplein.

Deelname 325,00 euro per persoon op basis van een

tweepersoonskamer. Toeslag single 50,00 euro.

Inschrijving door storting van 150,00 euro voorschot op

rekening 474-2141971-54. Org. VVVG De Panne-Adinkerke

tel. 058 42 10 66

Maandag 12 september

KBG fietstocht voor senioren. De afstand bedraagt maximum

40 Km, en er is telkens een stop voorzien met een

eventueel bezoek. Vertrek aan de Sint-Pieterskerk. Org.

KBG i.s.m. Sportdienst. Info: Michel Bossant, Sint-

Elisabethlaan 89 tel. 058 41 30 74 (zie rubriek Sport)

De activiteiten voor juni tot en met september vindt u tevens terug in de evenementenkalender, uitgegeven door de Dienst

voor Toerisme. Deze wordt huis-aan-huis bedeeld en is gratis te bekomen in het gemeentehuis. De redactie wenst u een

zonnige zomer toe.

Wie gaat mee naar Hlohovec ?

In het Slowaakse Hlohovec staat een wegwijzer naar

De Panne

De oudste verbroedering van onze gemeente is die met

de Slowaakse Stad Hlohovec. Bijna 25 jaar geleden werd

een vriendschapsprotocol tussen beide steden getekend,

en nog steeds worden jaarlijks enthousiaste bezoeken

uitgewisseld.

Colofon

De Panne Leeft is het officiële informatieblad van de gemeente De Panne. Verschijnt in januari, maart, mei, september en november. Niet in juli

en augustus. Bijdragen, suggesties, activiteiten uiterlijk één maand vòòr verschijningsdatum op de redactie.

Deze editie is ontstaan dankzij de medewerking van de verschillende gemeentelijke diensten en de plaatselijke verenigingen.

Redactieadres:

Dienst Informatie, Zeelaan 21, 8660 De Panne, tel. 058 42 97 57, e-mail: info@depanne.be

Verantwoordelijke uitgever:

Willy Vanheste, burgemeester, Zeelaan 21, 8660 De Panne

Tussen 15 en 19 juli aanstaande is het de beurt aan

De Panne en Adinkerke om naar Hlohovec te reizen.

Nu reeds zijn de Slowaken druk bezig met de voorbereiding

van dit bezoek en de ervaring leert ons dat het programma

één aaneenschakeling wordt van interessante

bezoeken en ludieke en vriendschappelijke momenten.

De tocht daarheen geschiedt per comfortabele minibus

en het verblijf in de Slowaakse gastgezinnen is gratis.

Enkel de reiskosten moeten worden betaald en die

worden geschat op 75 à 100 euro voor de huur van de

minibus en het verbruik.

Wie dit prettige Slowaakse avontuur wil wagen neemt

contact op met de voorzitter van de “Vrienden van

Hlohovec“, Johan Geerts, Kasteelwijk 28 te Adinkerke,

tel. 058 41 44 72 of met Marina Brouckxou-Pladys,

Westhoeklaan 20, tel. 058 41 20 28.


Schep ademruimte met natuurverf

Je woning renoveren, opfrissen of schoonmaken, is niet

altijd zonder risico voor je gezondheid en die van je

omgeving. Heel wat producten die we dagelijks gebruiken

bevatten chemische stoffen die de lucht in huis vervuilen.

Chemische stoffen zijn een belangrijke oorzaak van een

stijgend aantal aandoeningen als eczeem, astma, kanker

en allergieën. De productie en verwijdering van deze stoffen

hebben een grote impact op het leefmilieu. Ook verf

bevat chemische stoffen (oplosmiddelen, conserveermiddelen,

droogmiddelen en weekmakers) die allesbehalve

milieuvriendelijk zijn of goed voor je gezondheid.

Natuurverf heeft deze nadelen in veel mindere mate.

Een groot voordeel van natuurverf is het ademend karakter.

Ook de prijs valt best mee. Natuurverf kost nauwelijks

meer als kwaliteitsverf. Elke verf, of het nu gaat over

muurverf, caseïne, lak, vernis of lazuren, bestaat in feite

Synthetische Verf Natuurlijke Verf

De meeste bestanddelen komen uit de petro- De grondstoffen zijn van natuurlijke

chemische industrie oorsprong (meestal hernieuwbaar)

(niet-hernieuwbare bronnen)

Bindmiddel Kunsthars (gechloorde rubber, polyether, alky- Hars op basis van plantaardige olie (lijnzaad,

dhars, ...). Deze kunnen de huid en lucht- ricinus, rozemarijn, lavendel, ...), bijenwas,

wegen irriteren. natuurhars (den), caseïne (melkzuur), krijt, ...

Oplosmiddel Op basis van olie: koolwaterstof (white spirit, Op basis van olie: natuurlijke extracten

methylbenzeen, xyleen, ...). Zijn erg giftig bij (terpentijnolie, citrusverdunners (gedistilleerd

verdamping (nog verschillende weken na het uit de schillen van citrusvruchten). Zijn niet

aanbrengen van de verf). Kunnen neuro- helemaal onschadelijk.

logische, spijsverterings- en ademhalings- Op basis van water.

problemen en allergieën veroorzaken.

Op basis van water (acryl of latex): minder

giftig want het oplosmiddel is water, maar

kunnen nog tot 10% giftige oplosmiddelen

bevatten.

Pigment De giftigste zijn die op basis van zware Plantaardige (valeriaan, thee, ui, ...) of minemetalen

als lood, zink, chroom, cadmium, ... ralekleurstoffen (terrasienna, yzeroxyde, ...).

Toegevoegde Emulgatoren, verdikkings- en schimmel- Geen chemische toevoegingen of anders

componenten werende middelen die ook hun aandeel aan beperkt tot een strikt minimum (niet of weinig

giftigheid meebrengen en trouwens niet altijd giftig) waardoor de verf blijkbaar langer

onmisbaar. meegaat.

GEZOCHT: Dorpen in beweging

Dorp inZicht is een uniek instrument dat door dorpsbewoners

kan worden gebruikt om het leven in hun

dorp te bekijken én te verbeteren.

Dorp inZicht bevat een reeks van 328 vragen waaruit, op

maat van het dorp, een vragenlijst kan worden samengesteld.

De vragenlijst wordt verdeeld en opgehaald bij alle

inwoners.

Dorp inZicht biedt, via het internet, een softwareprogramma

aan dat de bewoners toelaat om de vragenlijsten te

verwerken in overzichtelijke tabellen en resultaten.

De onderzoeksresultaten zijn voor de bewoners een stevige

basis om in samenwerking met het lokaal bestuur en

allerlei andere instanties te werken aan oplossingen en

aan de toekomst van hun dorp.

Dorp inZicht laat initiatiefnemers toe om in dorpen van

300 tot maximaal 3000 inwoners zelf een bevraging te

organiseren.

uit drie componenten: een bindmiddel of basis (hars) die

een filmlaagje vormt, een oplosmiddel of solvent dat er

voor zorgt dat je de verf op een oppervlak kan uitstrijken

en dat tijdens het drogen vervliegt en een pigment voor

de kleur.

Aan deze basiscomponenten worden nog andere componenten

toegevoegd om de verf een speciaal effect te

geven (mat of glanzend), om het droogproces te versnellen

of om schimmel tegen te gaan. Er bestaan verschillende

soorten verf naargelang het soort bindmiddel, oplosmiddel

en pigment dat gebruikt wordt. Hieronder vind je

een tabel met een overzicht.

Wil je meer weten over natuurverf ? Surf dan naar

www.milieuadvieswinkel.be, www.ovam.be of

www.natuurverfnetwerk.be. bron: www.billy-globe.org

Uitgangspunt van deze methodiek is een onderzoek dat

peilt naar de mening van de dorpsbewoners zelf. Immers,

wie kan beter oordelen over het alledaagse leven in een

dorpsgemeenschap dan de inwoners zelf. Zij zijn het best

geplaatst om aan te geven wat het leven en wonen in hun

woonplaats aangenamer kan maken.

Het initiatief kan uitgaan van een dorpsraad, een bewonerscomité,

een adviesorgaan of een socio-culturele vereniging.

Vanaf begin 2005 heeft RISO een medewerker in dienst

die initiatiefnemende groepen op weg kan helpen en

ondersteunen bij hun dorpsbevraging. RISO West-

Vlaanderen is op zoek naar groepen die Dorp in Zicht

willen toepassen

Informatie:

RISO West-Vlaanderen

Tine Vandewalle Tel. 051 50 34 86

Tine.Vandewalle@west-vlaanderen.be

Milieu - Welzijn

19


Welzijn

20

De poetsdienst stelt zich open

voor een breder publiek

Het OCMW wil iedereen de mogelijkheid geven om zo

lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven.

Om nog beter aan de verwachtingen en de noden van de

inwoners te kunnen voldoen heeft de raad voor maatschappelijk

welzijn van het OCMW beslist om de leeftijd

van de gebruikers van de poetsdienst terug te brengen op

55 jaar in plaats van 60 jaar. Met deze beslissing hoopt het

OCMW een nog groter publiek te kunnen bereiken en

senioren, die hun feitelijke verblijfplaats hebben in onze

gemeente en ouder zijn dan 55 jaar, een handje te kunnen

toesteken bij het huishouden. Ook alleenstaande

zwaar gehandicapte personen, personen die een zwaar

gehandicapte persoon ten laste hebben en personen die

wegens ziekte of ongeval het huishouden niet alleen kunnen

beredderen, kunnen een beroep doen op de poetsdienst.

In deze gevallen oordeelt het bijzonder comité

voor de sociale dienst op advies van de betrokken maatschappelijk

assistent.

Onder poetshulp valt het gewone onderhoud, wassen en

strijken, kleine boodschappen en het bereiden van kleine

maaltijden. Men kan éénmaal per week of éénmaal om de

veertien dagen een

beroep doen op de

poetshulp, naargelang u

het nodig acht. De prijs

per uur voor de poetsdienst

is afhankelijk van

het inkomen en varieert

tussen 2,73 euro en

8,68 euro. Maandelijks

wordt u een factuur

toegestuurd.

Informatie:

OCMW

Koninklijke Baan 10, De Panne

Nathalie Vandamme Tel. 058 42 97 80

Verstandig Zonnen

Gratis vrijwilligersverzekering

West-Vlaanderen telt zo

naar schatting 230.000 vrijwilligers

die zich inzetten

voor de jeugdvereniging,

het milieu, zieken en

gehandicapten of de

sportclub. Omdat het provinciebestuur

van West-

Vlaanderen vrijwilligerswerk

belangrijk vindt,

biedt de Provincie een

gratis vrijwilligersverzekering

aan. Er werd een

reglement ontwikkeld

waarbij elke vrijwilligerorganisatie,

met uitzondering van openbare besturen,

een contingent van maximaal 80 vrijwilligersdagen krijgt

toegewezen. De organisatie kan dit contingent naar eigen

goeddunken aanwenden om de vrijwilligers te verzekeren

tijdens het organiseren van haar activiteiten. Die activiteiten

moeten doorgaan in West-Vlaanderen, mogen

geen commercieel karakter hebben en moeten de private

levenssfeer overstijgen. Het kan daarbij gaan om de organisatie

van een buurtfeest, een solidariteitsactie, een

sportactiviteit, een actie om zwerfvuil op te ruimen,enz...

Alle vrijwilligers-organisaties kunnen een aanvraag doen,

om het even in welke sector ze actief zijn. De verzekering

zal de burgerlijke aansprakelijkheid dekken van de vrijwilliger,

alsook rechtsbijstand bieden en tussenkomen bij

lichamelijke ongevallen.

Informatie:

Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk

West-Vlaanderen

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41

te 8200 Sint-Andries

Tel 050 40 34 87

vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk

Wacht jij ook op die eerste zon die alles zo lichter en draaglijker maakt ? Die ons

een scheut natuurlijke energie toedient om te ondernemen en te plannen !

Die ons naar buiten lokt voor wat tuinwerk, een gezonde wandeling, een

vrienden- of familiefeest of een fietstochtje, of gewoonweg… om te genieten !

Weet dan dat langdurig zonnen niet zonder risico’s is voor je gezondheid en

bescherming aan te raden is. Op termijn kan overmatige blootstelling huidkanker

veroorzaken.

Verstandig zonnen is dus de boodschap! Hier zijn alvast een aantal tips:

✔ Zoek tussen 12 en 15.00 uur de schaduw op

✔ Draag een zonnebril met goede UVA- en UVB-bescherming

✔ Beweeg liever dan te bakken in de zon

✔ Gebruik de juiste zonnecrème voor je huidtype

Met de campagne ‘verstandig zonnen’ wenst de Provincie West-Vlaanderen te

sensibiliseren tot verstandig zonnen. Via diverse kanalen zal dan ook de aandacht

worden getrokken op deze preventieve boodschap. Immers, voorkomen

is beter dan genezen. Info: tel. 050 40 33 97.


Juni Seniorenmaand. Sportieve happening voor senioren

De sportdienst heeft een fijn programma samengesteld

dat toegankelijk is voor elke senior, zowel de sportieve

als de minder sportieve.

Donderdag 2 juni: Mini-golf tornooi. Wil je wel eens

gezellig samen tegen een balletje slaan en kijken wie

dat met de meeste precisie kan ? Dan is mini-golf zeker

iets voor jou! Deze mini-golf gaat door op het domein

van de tennisclub Pannebaaltje om 14.00 uur.

Wekelijkse belevenissen in het

zwembad

Dinsdag: 9.00-10.00 zwemmen voor senioren

15.30-16.30 aquagym voor senioren

Woensdag: 14.00-17.00 ravotmiddag in het water

(Speelobjecten in het water)

Donderdag: 9.00-10.00 zwemmen voor senioren

Zaterdag: 14.00-17.00 ravotmiddag in het water

Door het instellen van het zomeruur is er op maandagavond

geen sfeerzwemmen meer. Wij hopen u opnieuw

te mogen verwelkomen vanaf oktober, op maandagavond

telkens van 19 tot 20.00 uur. De lessenreeks aquagym voor

iedereen is ten einde. De eerste les gaat opnieuw door op

donderdag 8 september van 19.45 tot 20.45 uur.

Jeugdsportacademie

Iedere woensdagmiddag kunnen jongeren van 7 tot 12

jaar in de sportzaal van de Westhoekscholen aan allerlei

sportactiviteiten deelnemen. Bedoeling is kennis te

maken met verscheidene sporten, zonder onmiddellijk te

moeten aansluiten bij een club. De initiaties gaan door

van 14 tot 16.00 uur, onder leiding van gediplomeerde lesgevers.

Wil jij ook meedoen? Deelnameprijs is 1,50 euro,

verzekering inbegrepen. Inschrijven ter plaatse.

Seniorensport

• Seniorenturnen: iedere maandag om 15.00 uur in de

polyvalente zaal. Gratis.

• Seniorenvolley: iedere donderdag om 10.00 uur in de

polyvalente zaal. Gratis.

• Seniorenzwemmen: iedere dinsdag en donderdag,

telkens van 9 tot 10.00 uur

• Aquafitness/gym: iedere dinsdag van 15.30 uur tot

16.30 uur

Gelieve vooraf in te schrijven op de sportdienst.

De plaatsen zijn beperkt. Deelnameprijs: 2,00 euro.

Donderdag 9 juni: Bowling. Samen gezellig een

partijtje bowling spelen, en zo misschien nieuwe mensen

leren kennen. Iets voor jou? Afspraak aan The

Bowling Stones om 14.00 uur. Deelnameprijs: 2,00 euro.

Donderdag 16 juni: Sneukelfietstocht (in samenwerking

met KBG). Hou je wel van fietsen, maar vind je het

niet fijn alleen ? Dan is dit de ideale uitdaging. Je vertrekt

in groep, en regelmatig wordt er even gestopt

voor een hapje of een drankje.

Donderdag 23 juni: Ochtendjogging en gymnastiek

met koffie op het strand. Wil je af van stramme spieren,

neem dan zeker deel aan deze activiteit. Afspraak om

9.00 uur aan het Monument Leopold I. Deelname is

gratis.

Donderdag 30 juni: Zelfverdediging voor senioren.

Er worden allerlei technieken aangeleerd zodat u zich

in onverwachte omstandigheden kan verdedigen.

Afspraak in de polyvalente zaal om 14.00 uur.

Deelname is gratis.

Bijscholing voor redders

Op 23 mei organiseert het Vlaams Instituut voor

Sportbeheer en recreatiebeleid de jaarlijkse verplichte

bijscholing voor redders in het gemeentelijk zwembad

van De Panne. Wie zich wenst in te schrijven, kan de nodige

documenten verkrijgen op de sportdienst of op de

website van ISB: www.isbvzw.be.

Watergewenning en initiatie

zwemmen

De sessies watergewenning

en initiatie

zwemmen zijn

opnieuw volop aan

de gang. Verschillende

kinderen leren hun angst voor het water te overwinnen,

anderen proberen hun eerste baantjes te zwemmen.

Wilt uw kind ook deelnemen aan deze sessies ?

Na de zomervakantie starten we opnieuw met nieuwe

sessies: basis watergewenning, watergewenning voor

gevorderden, voorbereidend zwemmen en initiaties

zwemmen.

Deze lessen zullen telkens op donderdagavond doorgaan,

en men dient zich vooraf in te schrijven op de sportdienst.

Interscholencup

Op 4 mei organiseert de sportdienst, in samenwerking

met de locale voetbalclubs “KRC De Panne” en “White

Star Adinkerke”, voor de vijfde maal een voetbaltornooi

voor lagere scholen. Het tornooi gaat dit jaar door op de

terreinen van KRC De Panne. Er zal gespeeld worden met

twee ploegen van zeven personen, en zowel jongens als

meisjes kunnen deelnemen. Inschrijven kan via de scholen.

Aanvang om 13.30 uur.

Sport

21


Sport

22

Activiteiten van de sportraad

i.s.m. de sportdienst

✔ Kykhillrun

Deze stratenloop gaat door op woensdag 18 mei om

13.30 uur. We hopen opnieuw veel lagere schoolkinderen

aan de startlijn te mogen verwelkomen.

✔ Verbroedering De Panne - St. Adresse

Op 21 en 22 mei heeft de gemeente opnieuw de eer

om haar Franse vrienden te verwelkomen. Het ganse

weekend staat er opnieuw een sportieve verbroedering

op het programma. Laat ons alvast hopen op

prachtig weer.

✔ Laureatenviering

Op 27 mei worden alle kampioenen uit onze gemeente

gevierd. Deze viering gaat door in de gemeentelijke

feestzaal om 19.00 uur.

Alle clubs kunnen nu reeds hun kampioenen doorgeven

aan het secretariaat van de sportraad (sportdienst:

Tel. 058 42 18 20)

Paaseiduiken

Op maandag 4 april was het weer zover. Meer dan 200 dol

enthousiaste kinderen stonden te springen om in het

water te duiken. Een paaskuiken en een “gekke zwemmer”

zorgden voor de gepaste sfeer. Iedereen werd opgewarmd

op de tonen van de YMCA. Alle kinderen werden

per leeftijd op de rand van het zwembad geplaatst.

Daarna werden alle jetons in het water gegooid. Sommige

kinderen waren ietsje te enthousiast en sprongen reeds in

het water nog voor het startsignaal werd gegeven.

Op het signaal van het kuiken en de “gekke zwemmer”

sprongen alle kinderen in het water, op zoek naar winnende

jetons. De allerkleinsten werden nog geholpen

door mama of papa, terwijl de iets oudere kinderen de

klus alleen probeerden te klaren en op de tast jetons

probeerden te vinden.

In ruil voor een winnende jeton kregen de kinderen een

bonnetje dat ze aan de kassa konden omruilen voor een

heerlijk paasei. En zo keerden alle kinderen met iets lekkers

terug naar huis. Wij hopen alle kinderen volgend jaar

terug te zien !! Tot dan !!

KBG sportdagen in De Panne

Op 14, 15 en 16 juni organiseert de sportdienst de provinciale

seniorensportdagen KBG. Er worden 3.000 senioren

verwacht. Op 16 juni kunnen de senioren uit De Panne

deelnemen. Er zijn een aantal fietstochten en wandeltochten

met sneukels voorzien. Als afsluiter is er een

warme maaltijd in de polyvalente zaal. Vooraf inschrijven

op de sportdienst is noodzakelijk (voor 1 juni).

Fietstochten KBG in samenwerking

met de sportdienst

Vanaf mei start de KBG van De Panne met een aantal

fietstochten voor senioren. De afstanden bedragen maximum

40 km. Er is telkens een stop voorzien met een eventueel

bezoek. Iedereen is verzekerd via de sportdienst.

Er wordt in groep gereden aan een matig tempo. De startplaats

is telkens aan de Sint-Pieterskerk.

De tochten zijn gepland op 9 mei, 11 juli, 8 augustus, en

12 september. Vooraf inschrijven is niet nodig. Bij slecht

weer gaat de tocht niet door. Info: Michel Bossant,

Sint.-Elisabethlaan 89, De Panne Tel. 058 41 30 74.

Top Adventure

Top Adventure, de sportinstuif voor secundaire scholen,

gaat door op 9, 10 en 12 mei. Naast allerlei traditionele

sporten komen ook een aantal spectaculaire sporten

zoals zeerafting, powerkite of zeilwagenrijden aan bod.

“3atlon 4 fun”

Wie wil proeven van “triatlon” op een recreatieve manier,

kan bij de sportdienst terecht. Dankzij een eenvoudig

trainingsschema en de tips van een gediplomeerd triatlontrainer

wordt de debutant in 10 weken klaargestoomd

voor zijn eerste “JUST FOR FUN” triatlon.

De “2atlon/3atlon 4 fun” cursus richt zich naar alle fitte

personen (+12 jaar) die zich een paar maal in de week

kunnen vrijmaken om te sporten en samen met anderen

willen zwemmen, fietsen en lopen.

Ben je niet zo sportief of volledig uit conditie, geen

probleem. Trainingservaring is niet noodzakelijk.

Een gezonde dosis doorzettingsvermogen volstaat.

De instapdrempel is heel laag.

Ben je fietsvaardig, kun je 50 meter zwemmen en 400

meter lopen ? Dan kan je reeds starten.

Of misschien heb je reeds een sportcarrière achter de rug

of ben je een jogger of wielertoerist op zoek naar een

nieuwe uitdaging ?

Minimum voorwaarden: minstens 12 jaar zijn, 50 m kunnen

zwemmen, fietsvaardig zijn en 400 m kunnen lopen.

Na de cursus moeten de meeste deelnemers minimum in

staat zijn om op een verantwoorde wijze te finishen in

een just for fun triatlon

Afstanden:

just for fun triatlon: 200 m zwemmen – 10 km fietsen –

1,5 km lopen

sprint triatlon: 400 m zwemmen – 10 km fietsen – 2,5 km

lopen

Inhoud trainingsprogramma

Het trainingsprogramma bestaat uit een schema van 10

weken. Het accent licht vooral op de uitbouw van de

basisuithouding in de drie verschillende onderdelen.

Om de evolutie op te volgen zijn er een paar testmomenten

voorzien. Op het einde van de cyclus staan er ook een

tweetal koppeltrainingen op het menu. Dit is noodzakelijk

om verrassingen te voorkomen op het finishers event.

De deelnemers krijgen wekelijks één begeleide groepstraining

van een gediplomeerd trainer en moeten daarnaast

nog twee andere trainingen individueel afwerken.

Deelnemers met een sportverleden en/of uitstekende

conditie krijgen uiteraard een aangepaste en meer doorgedreven

training van de begeleider. Bij het trainingsprogramma

hoort een trainingsboekje waarin alle info

staat over het vooropgestelde doel, het trainingsprogramma,

de begeleiding en het materiaal. De eerste trainingen

zullen plaatsvinden begin juni. Iedereen kan deelnemen

aan deze initiaties ! Inschrijven voor 20 mei op de sportdienst.

Noteer alvast in uw agenda:

13 juli: Sporttak in de Kijker: Duatlon en triathlon

3 augustus: De Panne Beach Run. Strandloop

voor iedereen over een afstand

van 8 km.

12-20 november: Vlaamse zwemweek

20 november: De Lotto Panne Beach Endurance

Informatie en inschrijvingen:

Sportdienst, Sportlaan 2, De Panne

Tel. 058 42 18 20, sport@depanne.be


Werking 2004 in cijfers

Wie de bibliotheek geregeld bezoekt zal dit zeker beamen

: je bent er nooit alleen !

Er staat altijd wel iemand aan de balie, van de internetpc’s

zijn er toch altijd enkele bezet, in de leeszaal zit altijd

wel iemand een tijdschrift of een krant te lezen. Kortom, je

merkt dat de bibliotheek wel een grote groep leden heeft.

Voor wie dat nu eens in cijfers wil uitgedrukt zien geven

we hier de resultaten van het werkjaar 2004.

Het voorbije jaar was goed voor 100.044 uitleningen.

T.o.v. 2003 is dit opnieuw een stijging van meer dan 2.000

uit-leningen. De internetpc’s waren goed voor meer dan

5.700 raadplegingen. In 2004 werden ook bijna 2.200 tijdschriften

uitgeleend. Sinds de start van de dvd-afdeling

halfweg oktober werden zowat 1.700 dvd’s ontleend.

Je bent in de bibliotheek nooit alleen, je bent er één van

de 3.695 leden die de bibliotheek telt. Dit wil echter niet

zeggen dat je voor ons ‘slechts’ een nummer bent.

We proberen de 3.695 leden een service te bieden alsof

ze elk afzonderlijk onze enige klant zijn.

Deze mooie cijfers bewijzen dat de bibliotheek door het

publiek wordt geapprecieerd. Uit het stijgende ledenaantal

kan men besluiten dat de bibliotheek een vaste plaats

heeft verworven in het cultuurlandschap van onze

gemeente. Door het stijgende aantal uitleningen stellen

we vast dat de collectie blijft boeien en dat de mensen er

vinden wat ze zoeken. Voor 2005 en de volgende jaren

zullen we dus op dezelfde manier verder werken.

Nieuwe aanwinsten

Romans

Wisselmoeder ALLEN, Charlotte Vale

Hotel Babylon ANONYMUS

Dol op Emily BROWN, Amanda

Strijdkracht CLANCY, Tom

Een vrouw hoort niet te werken DASWANI, Kavita

Copycat DEFLO, Luc

De Mysterieuze vlam van koningin Loana ECO, Umberto

Vang me als ik val FRENCH, Nicci

Eindeloos wit HERMANS, Rudi

De uitgeslotenen JELINEK, Elfriede

Shopalicious! KINSELLA, Sophie

Doder dan dood LAURYSSENS, Stan

De hongerheldin NOTHOMB, Amélie

Belofte maakt schuld PATTERSON, James

Informatieve boeken

308.2 De vierde vrouw : leven in polygamie in

Kameroen

315.1 Een moslima ontsluiert

322 Bijna familie : over nieuw samengestelde

gezinnen

395.6 Profiel van een seriemoordenaar

415.5 Beter slapen : 60 raadgevingen op maat

605.13 Maagklachten : over oorzaken, behandeling en

voedingsadviezen

615.4 Een mooie huid : 60 raadgevingen op maat

615.4 Wellness-baden bij je thuis

615.9 Ban de buik : gids voor mannen die fit en

gezond door het leven willen

616.6 Slank en fit met aquafitness

618.54 De nieuwe Flandriens : het wielrennen na

Museeuw

625.5 Tijd voor …. Haken en breien

628.85 Het bloedgroependieet voedingswijzer

638.2 Ontwerp je eigen tuin

694.2 Handboek meubels stofferen

718.2 Argenteuil : van diplomatenresidentie tot

koninklijk domein

939 Het geheugen van Congo : de koloniale tijd

961 100 wereldplekken die je gezien moet hebben

985.3 Fietsen met kinderen in Vlaanderen

reisgidsen

Canada Kreta

Languedoc-Roussillon Napels

Dordogne Mallorca, Menorca en Ibiza

Lot Zwitserland

cd’s

Toen en Nu 60/BOEIJEN, Frank

Live en akoestisch 60/BUISONJE, Xander de

25 jaar Hazes 60/HAZES, André

Grand 60/MONZA

Genius loves company 70/CHARLES, Ray

Hotel New York 78/ANOUK

Love. Angel. Music. Baby 78/STEFANI, Gwen

Nieuwe dvd’s

Bambi

Shrek 2

Shark Tale

1984

24 : televisieserie reeks 1

Collateral

Dead man walking

Dogville

FC De Kampioenen reeks 1 & 2

Good Will hunting

The good, the bad en the ugly

Mission Impossible 2

The piano

Shakespeare in love

The Stepford wives

Vanilla sky

Verteluurtje voor de kleinsten

dinsdag 3 mei

dinsdag 7 juni

dinsdag 5 juli

telkens om 18.00 uur

Informatie:

Bibliotheek, Lindenlaan 2, De Panne, Tel. 058 42 97 50, bibliotheek@depanne.be

Bibliotheek

23


Jeugd

24

Kwaliteitsvolle zomeropvang

voor kinderen van elke leeftijd

De zomer staat terug voor de deur, daarom willen wij met

genoegen en een karrenvracht speelplezier het zomerpakket

“opvang” voorstellen.

Buitenschoolse Kinderopvang De Jutter

Ook dit jaar kunnen alle kinderen

van 2,5 jaar tot en met 6 jaar terecht

bij De Jutter om daar een hele of

halve dag te spelen. Een volwaardig

team van kinderverzorgsters en monitoren staan in een

gloednieuw gebouw klaar om uw kind(eren) een toffe

zomer aan te bieden. Informatie over de zomeropvang is

te verkrijgen in De Jutter, Veurnestraat 278

tel. 058 42 23 96.

Gemeentelijke Speelpleinwerking

De Ravotter

Wil je een uitdagende zomer vol spel, avontuur en sport ?

Dan is De Ravotter beslist iets voor jou. Twee maanden

lang staat een team van gebrevetteerde monitoren klaar

om alle kinderen van 6 tot 12 jaar te animeren. Het speelplein

De Ravotter vindt plaats van 1 juli tot 31 augustus en

dit telkens van maandag tot vrijdag van 9 tot 17.00 uur op

het oud voetbalterrein in de Veurnestraat 284b. Er is

opvang voorzien van 8 tot 17.30 uur. Voor en na deze uren

kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse kinderopvang

De Jutter.

Een dag speelplein kost voor het eerste kind 5,00 euro,

voor het 2de kind van hetzelfde gezin 3,75 euro en vanaf

het derde kind betaalt u 2,50 euro. In deze prijs zijn een

warme maaltijd, drank, vieruurtje, toezicht, verzekering

en gebruik materiaal inbegrepen. Kinderen die boterhammen

eten, betalen 3,75 euro, ongeacht het aantal aanwezige

kinderen van het zelfde gezin. Inschrijven kan

vanaf maandag 20 juni op de jeugddienst. Vanaf vrijdag

1 juli kan dit ook op De Ravotter zelf. Breng bij inschrijving

een vignet van de mutualiteit mee.

SWAP

Ben je tussen 12 en 16

jaar en wil je allerlei

nieuwe dingen uitproberen?

Dan is de SWAP een

middel om jouw honger

te stillen. Je kan deze

zomer o.a. Capoeïra dansen,

Walibi bezoeken,

breakdancen en henna tattoos maken. Je hebt enkel een

SWAP-pas of SWAP-sticker nodig. De pas of sticker kost

slechts 4,00 euro.

Buiten de twee maanden vol activiteiten krijgt iedere

SWAP-per nog een boekje met kortingsbonnen. Deze kan

men gebruiken in heel Vlaanderen, maar er zijn ook extra

kortingen die te gebruiken zijn in onze gemeente. Jouw

SWAP-pas is te koop op de jeugddienst. De programmaboekjes

zullen vanaf half mei ter beschikking liggen in het

jeugdcentrum.

Move-X

Ben je 16 of ouder en heb je zin om deze zomer een uitstap

te doen, festivals te bezoeken of te voetballen ? Kom

dan naar de Move-X. Deze werking is er door en voor jongeren.

Wil je deze zomer zelf beslissen wat je doet ?

Move-X is er voor jou. Samen met leeftijdsgenoten wordt

er een zomerprogramma opgesteld. Ben je nieuwsgierig

en wil je meewerken aan dit project ? Aarzel niet om de

jeugddienst de contacteren.

Jongerenontmoetingsruimte

‘t KoT

't KoT is een plaats voor jongeren vanaf 14 jaar, waar vrije

tijd en ontmoeting hand in hand gaan. Tot nu toe werden

er vooral losse activiteiten georganiseerd, maar vanaf de

paasvakantie werd er definitief van start gegaan. Door

een aantal vrijwilligers werd een eerste agenda opgemaakt.

Wekelijks zijn er een aantal vaste activiteiten en

iedere laatste donderdag van de maand wordt de filmavond.

De vrijwilligers komen om de 14 dagen op dinsdagavond

samen om de activiteiten voor te bereiden en nieuwe

plannen te maken. Iedere dinsdag- en donderdagavond

is ’t KoT open van 19.30 tot 22.00 uur.

Van 6 tot 8 mei vertrekt ‘t KoT op weekend naar de

Ardennen en op 15 mei doet ‘t Kot mee aan de rommelmarkt

in Adinkerke. Heb je op de zolder of in de kelder

nog rommel staan, breng dit dan op dinsdag- en donderdagavond

naar ’t KoT, naar de jeugddienst van De Panne,

of geef een seintje en we komen het ophalen.

Op 21 mei wordt ‘t KoT officieel geopend. Heb je ook

zin in een receptie met een hapje en een drankje, een

muziekgroepje, een barbecue en tal van activiteiten ?

Zorg dan dat je er zeker bij bent.

Op 25 juni, na de examens en aan het begin van de zomer,

komt er een Beach Party. Meer informatie over dit en

ander activiteiten kun je altijd terugvinden aan ’t KoT.

Meer informatie nodig ? Contacteer Mario Meeuws in

’t KoT, Kerkweg 5 te Adinkerke of in het jeugdcentrum de

BulTe, Visserslaan 11 te De Panne.

Animatieprogramma

Woensdag 11 mei

Workshop “Oosters Kookateljee”

Van Marokko tot Syrië of Turkije. Een namiddag koken en

natuurlijk ook proeven van de Oostelijke kookkunsten.

Wat je zelf hebt klaargemaakt, smaakt toch zoveel beter!

Waar: gemeenschapshuis, Kerkweg 5, Adinkerke

Wanneer: van 14 tot 16.00 uur

Wie: alle kinderen van 6 tot 12 jaar

Prijs: 2,50 euro (drankje inbegrepen)


Woensdag 1 juni

Filmvoorstelling “The Incredibles”

Mr. Incredible is een superheld. Althans,

dat was hij, tot een lading rechtszaken er

voor zorgt dat alle superhelden door de

overheid een nieuwe, anonieme identiteit

aangemeten krijgen. Bob Parr, zoals

Mr. Incredible nu heet, leeft met zijn

vrouw Helen (de vroegere Elasticgirl) en hun drie kinderen

(Violet, Dash en Jack Jack) een normaal leventje, wat

hem totaal niet bevalt. Als hij opnieuw de kans krijgt om

de rol van superheld te spelen, grijpt hij die met beide

handen.

Waar: gemeentelijke feestzaal

Wanneer: van 14 tot 16.00 uur

Wie: alle kinderen van 6 tot 12 jaar

Prijs: 1,25 euro (drankje inbegrepen)

Inschrijvingen & informatie:

Jeugddienst

Visserslaan 11, De Panne

Tel.: 058 42 21 94 Fax: 058 42 25 52

jeugd@depanne.be

Tip van het JIP

De zomer komt er aan. Tijd

voor vakantie, reizen, kampen

en avontuur. Een aantal

jongeren moet en wil daar

geen zorgen over maken,

want mama en papa nemen

hen ook dit jaar weer mee

naar dezelfde camping of

hotel, waar je weer dezelfde

vrienden en kennissen

tegenkomt. Andere jongeren

daarentegen kijken vol verwachting uit naar het scouts- of

chirokamp. Nog anderen moeten er niet aan denken om

op reis te gaan, omdat de zomer juist het moment is dat de

ouders druk bezet zijn (horeca of andere kustactiviteiten...).

Maar de zomer kan zoveel meer zijn. Wat kun je zoal

doen, welke mogelijkheden bestaan er, hoe begin je er

aan ? Sommige jongeren willen zelf een reisje plannen,

anderen willen meer geleid worden en nog anderen zijn

op zoek naar meer sport of vreemde culturen tijdens hun

vakantie. Voor elke nood of behoefte is er wel iets te vinden.

Ben je op zoek naar avontuur, cultuur, sport, taalvakanties,

jeugdvakanties, voor jongeren van 8 tot 12, van

12 tot 14 of tot 16 jaar ? Alles is mogelijk. Hier volgt een

klein overzicht van brochures en folders die ter beschikking

liggen in het JIP:

✔ Jeugdvakanties Duinen-Heide: organiseren verschillende

vakanties in de Ardennen voor jongeren tussen

8 en 16 jaar. Knutselkampen, muziekkampen, computerkampen,

fietskampen,..

✔ Holebikamp: voor jongeren tot 19 jaar en jongeren van

19 tot 26 jaar. De kampen vinden plaats in

Oostduinkerke.

✔ JEKA: 11 bestemmingen

in 10 landen,

zoals Oostenrijk,

Kroatië, Ierland,

Frankrijk, Noorwegen,

Spanje…voor jongeren

die willen meedoen

met speleologie,

klimmen, mountainbiken, canyoning, Barcelona

bewonderen, Praag bezoeken, paragliden, en nog veel

meer.

✔ Free-time: organiseert vakanties in binnen en buitenland

voor jongeren geboren tussen 2000 en 1988.

✔ PEJA organiseert internationale avonturenkampen.

Hierbij beleef je een vakantie met jongeren vanuit heel

Europa.

✔ Klap: vakanties voor kinderen en jongeren van 6 tot 30

jaar met of zonder handicap.

✔ Ook elke mutualiteit organiseert zomervakanties voor

haar leden.

Informatie:

Wegwijzer, Beenhouwersstraat 9, Brugge,

tel.050 33 75 88

info@wegwijzer.be - www.wegwijzer.be

Of spring eens binnen in het JIP,

Visserslaan 11, De Panne.

Jeugd

25


Diversen

26

Het Duinelied wordt in

ere hersteld

Cover van de originele partituur anno 1878

Wist u dat De Panne een eigen volkslied heeft ?

Dat het dateert uit de 19de eeuw, dat de maker ervan

in die tijd een zeer vermaarde auteur en componist

was en dat het vroeger in de lagere scholen gebruikt

werd als muzikale vorming ?

Wie kent nog dat kinderdeuntje Leve De Panne, daar staat

mijn huis…? Iedere rasechte Adinkerkenaar en

Pannenaar zal zeker het refrein kennen en misschien in

zijn zelfs een strofe. Het is trouwens geweten dat uitgeweken

inwoners de kriebels over hun rug voelen als ze

dat oude vertrouwde wijsje opnieuw horen.

Omdat het geschreven werd voor de visserskinderen van

De Panne, toen nog een gehucht van Adinkerke, is het niet

verwonderlijk dat vanuit de volkse Sint-Pieterswijk het

plan rijpte om dit brokje volkscultureel erfgoed niet te

laten verdwijnen. Samen met de Oosthoek is deze wijk

immers de bakermat van De Panne. Vol enthousiasme

hebben twee vrienden, Robert Florizoone

(Adinkerkenaar) en Will Vansteene (Pannenaar), het

gedurfde initiatief genomen om een herwaarderingproject

uit te werken voor het Duinelied “Leve De Panne”.

Op de originele partituur uit 1878 staat immers het

onweerlegbare bewijs dat het gaat om een lied dat

geschreven werd voor De Panne:

Pannelied voor de kinders van Ter Panne,

een gehucht van Adinkerke in de duinen bij Veurne.

De componist

Dit eenvoudige kinderliedje werd in 1878 geschreven

door Alfons Mervillie, in die tijd een zeer begaafde componist

en auteur. Hij kreeg les van Hugo Verriest, was

ondermeer bevriend met Peter Benoit en heeft een rijke

schat aan muziekcomposities nagelaten, waaronder een

twaalftal gedichten van Guido Gezelle die hij op klankheldere

muziek heeft gezet. Ook werken voor orgel, een

Te Deum, een vierstemmige mis en tal van poëtische

impressies behoren tot zijn oeuvre. Hij was ook de auteur

van diverse volkse boekjes in eenvoudige versvorm met

de bedoeling de Vlaamse taal dichter bij het volk te brengen.

Voor zijn lijvig boek over Paus Pius X reisde hij maandenlang

door Italië en werd zelfs bij de paus in audiëntie

ontvangen. Hij trok ook naar Engeland voor de vertaling

van het vermaarde boek ‘Evangeline’ van de Canadese

auteur Longfellow.

Leve De Panne

Alfons Mervillie componeerde het Pannelied, in de volksmond

gekend als ‘Leve De Panne’, voor zijn zus die als

Zuster Josephine les gaf aan de visserskinderen van Ter

Panne, toen nog een gehucht van Adinkerke. De tekst is

kinderlijk eenvoudig, wat de mensenkennis van Mervillie

typeert. Hij heeft het immers zonder artistieke pretenties

geschreven voor kinderen van de lagere school. In 1908

heeft Pastoor Dequidt, die van 1906 tot 1911 in De Panne

verbleef, de 19eeuwse tekst wat opgefrist. Vandaag kreeg

het een derde ‘facelift’ van de hand van Will Vansteene,

waarbij absoluut geen afbreuk wordt gedaan aan het

volkse karakter van de taal. Keuntjes blijven keuntjes !

Een volks deuntje

Jaren bleef het verankerd in De Panne en Adinkerke.

Iedere Adinkerkenaar en Pannenaar kent zeker het

refrein en sommigen zelfs meerdere coupletjes. Zelfs kinderen

uit Veurne en Diksmuide die tussen beide wereldoorlogen

op schoolreis naar De Panne kwamen, leerden

dit liedje om het luidkeels te zingen op het brede strand.

Tot in de jaren zeventig was dit lied vaste leerstof in de

lagere scholen van De Panne. In de jaren ’60 had de toenmalige

studentenclub “de Morinnen” er zelfs met een

aangepaste tekst een eigen codexlied van gemaakt, dat

vandaag nog als clublied verder leeft in de huidige

studentenclub “Moeder Kloeffe”. Maar met de opkomst

van het digitale tijdperk kwijnde het volkse deuntje langzaam

weg.

Herwaardering

Met een grootscheepse herwaarderingactie wil men nu in

De Panne en Adinkerke dit Pannelied nieuw leven inblazen.

Hiervoor kunnen de initiatiefnemers rekenen op de

spontane medewerking van de dienst Cultuur, de Dienst

voor Toerisme en de plaatselijke feestcommissies van

Panne Centrum en Adinkerke.

Diverse acties moeten dit initiatief ondersteunen. De tekst

(refrein en één couplet) wordt opgenomen in de toeristische

evenementenbrochure, er zal een verklarende vertaling

worden opgemaakt in het Frans, Duits en Engels, er

werd een versie gemaakt in het Pannes dialect en de


kleuter- en lagere scholen krijgen de muziekpartituur en

de tekst met een begeleidende muziekcassette, met de

bedoeling het Pannelied opnieuw aan te leren.

Diverse uitvoeringen

In de Panne en Adinkerke zijn diverse muzikanten en

muziekverenigingen actief. Hun versie zal worden opgenomen

om die dan te bundelen met de versies van

artiesten en groepen die regelmatig optreden in onze

badplaats en ermee sympathiseren. Er werd reeds

contact opgenomen voor uitvoeringen door een koor, fanfare,

kerkorgel, draaiorgel en een groot kermisorgel.

Francois Glorieux heeft zich bereid verklaard om drie

klassieke versies te vertolken. Daarnaast werd medewerking

toegezegd door de Pannese sopraan Karolien

De Meyer, door het 80-jarig Pannes pianotalent

Jacqueline Mahieu en door de Schotse Leicester Pipe

Band. Mogen zeker ook niet ontbreken: Jo Arend met een

jazzy versie, J.P. Faict met een rock versie en Pol Horna met

een big band uitvoering. Er is een cassette uit de jaren ’70

ontdekt met een jeugdversie door de Duinengalmpjes,

onder leiding van Maurice Lermytte. Verder wordt

gedacht aan een poëtische voordracht en aan een hiphop

uitvoering. Speciaal hiervoor werd een vertaling

gemaakt in het Pannes dialect. De organisatoren zijn nog

op zoek naar een plaatselijk “rapper”talent. Kandidaten

mogen zich aanmelden voor een auditie.

Volkse muzikale happening op

zaterdag 18 juni

Op zaterdag 18 juni worden om 16.00 uur, bij de opening

van Panne-Kermis, zoveel mogelijk inwoners van

De Panne en Adinkerke uitgenodigd om vóór het gemeentehuis

samen “Leve De Panne” te zingen. De aanwezigen

krijgen een miniversie van de partituur met de tekst.

Zij die het liedje niet zo goed kennen krijgen het aangeleerd

door niemand minder dan Kurt Defrancq die,

samen met de ‘Blikken Dooze’, zorgt voor de nodige ambiance

en het lied op een ludieke manier zal aanleren. Kurt

Defrancq is Oostendenar, dus een raséchte kustjongen,

en gekend van o.a. zijn dagelijkse verschijning op Eén in

Thuis. Vorig jaar dweilde hij als Modest, zoon van Roza,

alle wielerkoersen af. Achteraf wordt een receptie aangeboden

door het gemeentebestuur en de aanwezige kinderen

krijgen een gratis beurt op de paardenmolen.

U kunt nu alvast een beetje repeteren:

refrein

Leve De Panne

daar staat mijn huis.

Leve De Panne

en het zeegeruis.

Leve de duinen met blanke kruinen

groen van de biezen en wit van ‘t zand

Ja, ja, ja !

Hopsa, hopsa, hand in hand,

we zijn de kind’ren van het duinenland.

Hopsa, hopsa, ‘t brede strand

is voor de kind’ren hét vakantieland !

couplet (2)

Hoe heerlijk toch, is hier het leven

in d’open en zuivere lucht.

Waar vlinders en zeemeeuwen zweven

bij ’t ruisen van ’t watergerucht

We zien hier met hopen

de keuntjes* die lopen

en stoeien in ’t kruid.

Maar komt iemand storen

ze spitsen hun oren

en ’t spelen is uit.

Ja, ja, ja …

refrein

* keuntjes : Pannes dialect voor konijntjes

Versie anno 2005 – will vansteene

150 jaar Mervillie

Met belgerinkel naar de winkel van 7 mei tot 25 juni

Doe je boodschappen per fiets en laat je Belgerinkel –

spaarkaart afstempelen bij de deelnemende handelaars,

die je kan herkennen aan de Belgerinkel – affiche aan het

raam. Met een volle kaart maak je kans op een fiets, een

geschenkbon of een andere leuke prijs. Spaarkaarten zijn

verkrijgbaar bij de deelnemende handelaars. Op vertoon

van je spaarkaart krijg je ook een gratis fietscontrole bij de

deelnemende fietsenhandelaars. Is je fiets in orde, dan

maak je kans op één van de extra prijzen. Op woensdag

18 mei wordt deze actie ingeluid met een shoppingrace in

het centrum van De Panne. De prijstrekking gaat door op

Volgend jaar is het precies 150 jaar geleden dat Alfons

Mervillie werd geboren. Het is de bedoeling om voor die

gelegenheid een CD uit te brengen met alle opnames en

met een begeleidende inlegbrochure met o.a. de originele

tekst, de verklarende teksten en de Pannese tekst, de

partituur en informatie over de componist en de diverse

uitvoerders. Dit zou tevens kunnen dienen als origineel

relatiegeschenk

Ook wordt gedacht om het plein vóór de Sint-Pieterskerk

om te dopen tot Mervillieplein. Maar zover zijn de initiatiefnemers

nog lang niet. Ze blijven echter dromen onder

het motto: als je wilt dat je dromen uitkomen, moet je

wakker worden.

25 juni op de avondmarkt.

Tijdens de actie zal iedere

week een fietser gekiekt

worden door de fotograaf

van belgerinkel. Wie zijn

foto op de website herkent

wint een fietsbox van

Westtoer. Een lijst met de deelnemende (fietsen)handelaars

is te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme.

Deze actie is een samenwerking tussen UNIZO De Panne

en het gemeentebestuur.

Diversen

27

More magazines by this user
Similar magazines