Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste M inister –

kanselarij.belgium.be

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste M inister –

4

Inhoud

Woord vooraf 1

Missie, kerntaken en structuur 5

I de Beleidsorganen 10

Het Secretariaat 11

De Cel algemene beleidscoördinatie 11

De Beleidscel 11

II de Beheersorganen of horizontale directies 14

II/1 De Voorzitter van het Directiecomité 15

II/2 Het Directiecomité 15

II/3 Gemeenschappelijke stafdiensten 16

Budget & Beheerscontrole 16

Personeel & Organisatie 18

Informatie- en Communicatietechnologie 18

II/4 Ondersteunende diensten 20

Vertaaldienst 20

Secretariaat & Logistiek 20

III de operationele of verticale directies 24

III/1 De Directie Secretariaten en Overleg 25

De Secretarie van de Ministerraad 25

De Secretarie van het Overlegcomité 26

De Dienst Syndicale Aangelegenheden 27

De Secretarie van het College en van

het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid 28

III/2 De Directie Coördinatie en Juridische Zaken 29

De Studiedienst 29

De Dienst overheidsopdrachten 30

De Dienst geschillen 31

De Dienst protocol en onderscheidingen 31

III/3 De Directie Externe Communicatie 32

De Dienst ondersteuning en coördinatie 32

De Dienst creatie en distributie 32

De Dienst communicatie van de Ministerraad 35

De Dienst online en het Portaalteam 35

De Dienst offline 35

Het Internationaal Perscentrum in het Residence Palace (RP-IPC) 42

IV de dienst Administratieve Vereenvoudiging 46

V de Biculturele Instellingen 48

VI de Commissies 50

Commissie voor Schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap 50

Cultuurpactcommissie 50

VII Bijlagen 51

More magazines by this user
Similar magazines