   Jaargang 8 nummer 1 january 2009

jbvlelystad.nl

   Jaargang 8 nummer 1 january 2009

Jaargang 8 nummer 1 january 2009
www.smic.nl


ungorbikes geweldige fietsen voor jong en oud

ungorbikes voor jarenlang fietsplezier.

ungorbikes hebben een lage instap.

ungorbikes kenmerkt zich door een dubbelwandig aluminium

frame uit een stuk.

ungorbikes hebben automatische verlichting voor en achter

www.smic.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

dhr Gungor. Botter 44-21 8243 JE Lelystad 0320-263744


Van de redactietafel

Je ziet het. Niet alleen is het hele gezicht van ons JBVtje veranderd maar er is nu ook een

heuse redactie. Zoals bekend was ons JBVtje het

unieke werk van Henk Edens. Hij was en is niet

alleen onze secretaris maar ook verzorgde hij,

soms met bloed, zweet en tranen, de hele uitgave.

Maand na maand. Jaren achtereen.

Een lintje voor hem lijkt me goed. Iets voor het

bestuur?

Echter, Henk wil al dat werk voortaan niet meer

alleen doen en heeft hij ons gevraagd hem te helpen.

Vandaar de start van een redactie, waarin een vijftal leden hun best zullen doen om voortaan

goed werk te leveren met een vernieuwd clubblad. Op verzoek van Henk en na enkele gesprekken

kunnen wij de redactie aan jullie voorstellen. Behalve Henk Edens, die dus gelukkig

als redactielid aanblijft, bestaat de redactie uit

Tjitte en Wendelyn Unlandt, Wilma v.d.Ham en Harm Burgstra.

Bij een mooi clubblad behoort ook een acurate distributie. En dat is één van de eerste taken

die wij moeten organiseren. Het blad wordt betaald door de inkomsten van de advertenties,

hetgeen direct betekent dat een slechte distributie eens ten koste van adverteerders zal gaan.

Jullie hebben wellicht gemerkt dat wij al bezig waren om dit goed op een rijtje te krijgen.

Een goede distributie is afhankelijk van de leden van de club. Dat geeft de zekerheid dat het

blad op tijd overal wordt afgeleverd. Wij zouden dan ook graag een drietal bezorgers per

straat (of combinatie van straten) willen. Eén eerste hoofdbezorger en een tweede/derde

bezorger om te helpen als de eerste niet aanwezig is en/of die eerste bezorger te helpen.

Dit moet toch mogelijk zijn.

Per maand een uurtje werk om de bladen te bezorgen lijkt ons niet teveel gevraagd.

Ook willen wij elke maand tijdig aan de vaste schrijvers doorgeven wanneer hun artikel voor

de volgende maand ingeleverd moet zijn. Vaste schrijvers zijn b.v. de voorzitter, een lid

wedstrijdcommissie, een lid PR en een lid van de redactie. Wij hebben verder Gerard Cligge,

Hans van Wijk en Jaap van Dijke gevraagd om als colomnisten, niet verplicht, maar toch zo

nu en dan actief te zijn.

Zij hebben in het verleden bewezen om helder en soms humoristisch op bepaalde zaken te

reageren. Natuurlijk kunnen ook andere leden schrijven over serieuze of minder serieuze

zaken. Graag zelfs.

En natuurlijk al die andere leden die tot dusver al regelmatig actief waren met het schrijven

van een artikel. Wij hopen ons magazine zodanig gevuld te krijgen dat andere verenigingen

en ook de media regelmatig met nieuwsgierigheid ons blad willen inzien en lezen.

Vanzelfsprekend zullen wij de opgebouwde ervaring en kennis van Henk zo goed mogelijk

gebruiken. Dat betekent dat de contacten met de leden, artikelschrijvers en bestuur niet

anders zullen zijn dan voorheen. Wij vertrouwen erop dat de aanpassing van lay-out en

gezicht van ons JBVtje een goed idee blijkt te zijn.

www.smic.nl

Extra dank daarvoor zijn we aan Henk verschuldigd vanwege de enorme voorbereiding die

hij zich heeft getroost om tot een leesbaar en mooi clubblad te komen.

3


Jeu de Boules Vereniging Lelystad

Stichting Sportcentrum Schouw “Het Schouwspel”

Schouw 45‐03, 8232 AZ Lelystad

Bestuur

Voorzitter Gerald Ruesink 337085 (0321)

Secretaris Henk Edens 228882

Penningmeester Fred van Dijk 241100

Bestuurslid: Wedstrijdzaken. Ella Dekker 245869

Bestuurslid: Public Relations Piet van Maaren 282452

Wedstrijdcommissie Ella Dekker 245869

Tjitte Unlandt 261765

Ron Verhoek 254918

Thierry Pietersen

Marco van Duinen

232366

Public Relations Piet van Maaren 282452

Ton Holslag 247418

Hans van Wijk 232579

Carola van Rheenen 246997

Barend van Eekeren 227185

Jenny v Waveren 224364

Redactie JBV Henk Edens 228882

Harm Burgstra 241680

Wendelyn Unlandt 261765

Tjitte Unlandt 261765

Wilma van der Ham 254554

Kleding Ada Ouwerkerk 252781

Terreinbeheerder Pieter Vlig 252149

Samenstelling JBV-tje

inleveren kopij Henk Edens j.edens@chello.nl

Website www.jbv-lelystad.nl

Webmaster Remco Niekolaas 252899

De vereniging is opgericht op: dinsdag 27 april 1999

RABO Bankrekening 1284.47.516 t.n.v. JBV Lelystad

www.smic.nl

Secretariaat Tevens correspondentieadres

Henk Edens Jol 15-11 8243 EP Lelystad

j.edens@chello.nl 0320-228882


snerttoernooi

Snerttoernooi 2005

Over het jaartal ben ik niet helemaal zeker maar de rest van het verhaal is wel authentiek.

We hadden het snerttoernooi en het was meteen ook snertweer.

Het was koud en sneeuw hing in de lucht.

Ik zat in het voorbereidend comité met o.a. Jan Vahlkamp. Vanwege het koude weer had ik

een fles kruidenbitter meegenomen, speciaal bedoeld voor hen die hielpen met de opbouw.

Ik had die dag niet zoveel gegeten en de kruidenbitter smaakte

goed.

Op een gegeven moment ging het sneeuwen en besloot Jan

Vahlkamp dat er maar een terrasverwarming moest komen voor

onder de luifel.

Samen met Jan zijn we deze wezen halen bij zijn dochter.

Onderweg hadden wij de grootste lol.

De kruidenbitter was aardig naar onze bol gestegen.

Teruggekomen was het zo hard gaan sneeuwen dat, en dit is

echt een van de weinigekeren dat dit gebeurd is, het toernooi

afgelast moest worden.

We hebben nog wel vrij gespeeld en ik heb nog nooit zoveel lol op de baan gehad.

Ton Holslag

www.smic.nl

5


Wim Hamel

Ik speel dan wel nooit, maar als iniatatiefnemer

van de vereniging dien ik natuurlijk lid te

blijven en bovendien weet je maar nooit

misschien ga ik wel weer eens spelen. Ik

oefen nog altijd in de ardennen en alhoewel

het terrein daar totaal anders is, was ik de

afgelopen zomer nog puik in vorm. Misschien

zijn er nog mensen die het hebben meegemaakt

het eerste oproepje in de Flevopost en

de eerste speelavond op de meent, op het

asfalt. Ik weet zeker dat Ruud en Ella erbij

waren en Jan Kuipers. De overige mensen

kan

ik mij niet zo goed herinneren. Martin de Wit

van de SGL heeft toen gezorgd dat wij achter

de SGL op de grindpaadjes konden spelen.

Helaas is Martin overleden door de gevolgen

van asbest. Op die grindpaadjes achter de

SGL was ik toen nog een van de betere tireurs,

maar ja ik heb altijd gespeeld in Amstelveen

en Abcoude dus ik was geoefend.

Ruud Dekker was destijds mijn grootste

6

concurrent en wij hebben

daar heel wat leuke en spannende

partijen gespeeld.

Voordat wij bij de Schouw

kwamen hebben wij ook nog

een tijdje gespeeld op het

knollenveld van de kogelstootbaan.

Een leuke tijd,

licht aansluiten in de sporthal

en een tas met bier en fris mee voor de

verkoop om de prijzen te kunnen kopen.

De meeste mensen zullen mij nog kennen,

maar aan de namen te zien zijn er denk ik

meer die mij niet kennen, de vereniging is

grandioos gegroeid in die 10 jaar. In ieder

geval wens ik de vereniging nog steeds het

allerbeste toe en ik hoop dat het leden aantal

nog eens zoveel mag groeien als in de afgelopen

jaren.

Groetjes Wim Hamel

www.smic.nl


oodbal

De angsthaas met de broodbal.

Je ligt op punt en de tegenpartij ligt met 4

ballen vlak voor de but.

Taktisch is het zeer slim en intelligent het punt

te pakken.

Edoch de tegenpartij roept “ANGSTHAAS”

en om toch dapper over te komen

knikker je een rustig balletje half naar de but.”

BROODBAL” wordt er geroepen.

Waar komt dit vandaan?

In de bouleencyclopedie werd reeds in

1683,gepetanqued met 12 harde

4wekenkadetjes en een pepernoot als but.

Toen op 30 februari 1684 een haas een kadetje

pakte tijdens de olymp.kampioensch.

gooide de sponsorbakker een heel brood

naar de haas.

Het publiek riep” wat een angsthaas “die

haas,“edoch een briljante broodbal”,vandaar.

De bakker gleed uit, tijdens deze worp en riep

“ik lig”.“Wij liggen” ,riep een speler en het

publiek verdween ,want die snapte er geen

boule meer van. Daarna is er 200 jaar niet

meer gebouled.

In 1883 gooide Jean guillaume boulange

12 kadetjes en een zak pepernoten op het

plein .De kinderen schopten alles door elkaar

en hadden veel jeu met de balletjes,de naam

Jeu de boule is hieruit voortgekomen(zie

art.234 blz 16,hfst.4 van de bouleencyclopedie)uit

1685.Zelf heb ik het enige exemplaar

(deze neem ik 23 febr. Mee ,met 10 kadetjesuit

1688 ,naar Kunst en kitsch in het Aviodrome.

Doorgegeven pen

Hier een tipje voor de penningmeester;

Misschien is het verstandig om tijdens de

aankomende RECESSIONELE -KRITIEK-

CRISIS ,in 2009 de contributie te verlagen tot

0,50 eurocent.

Hoe doen we dat?

1e speel op de 8 banen in de Schoener,

Archipel,karveel enz.(geen gezeur met stichting

en baanhuur}

2e Laat ondergetekende zorgen voor blikjes

bier,wijn en jonge klarejenever uit de

Plus en verkoop dit voor het driedubbele tijdens

toernooien(provisie onderget. 77%)

3e Verhoog de Fanny tot 40 Euro.

4e Huur een Haptonoom in, voor slechte

spelers en laat ze voor geld spelen in Frankrijk

( 24% voor de club,en restant voor onderget.voor

het macaber goede idee).

Over ideeen gesproken.Een bankdirecteur

krijgt 2 miljoen voor slechte of goede ideeen,

Henk’s briljante ideeen zouden door de penningmeester

gehonoreerd moeten worden

met 2000 Euro. Wij spelen nu op onze baan

in het donker met geelgroene boules en een

nachtbril,

Degene die de toss wint staat met 3-0 voor

en mag altijd de but uitgooien en de banen in

heel Lelystad kiezen.Zelf neem ik a.s. Dinsdag

mijn MAWT(Magnetische Altijd Winnend

Tossmunt),mee naar de club

Jaap van Dijke

Een stukje schrijven als je nog maar net lid bent valt niet mee.

Maar ik kan wel vertellen dat ik het erg gezellig vind, vooral op de dinsdagavond

Op zaterdag leer ik van verschillende mensen veel. Je denkt ach jeu de boule dat hebben

wij als kind allemaal gespeeld. Natuurlijk , maar in de praktijk is `t toch effe anders, en daar

kom je achter!

Vandaag het eurotoernooi, laat ik in het begin denken dat dit iets voor gevorderde is, op

europees niveau, (lachen) je schrijft gewoon in en betaalt 1 euro dan heb je een heerlijke

dag helemaal met het weer van de afgelopen periode. We hebben niet mogen klagen. Sleel

ik 1-wereld wedstrijd 13-3, niet te geloven word je tweede Word je in de tweede ronde hard

teruggepakt 0-13. Maar gelukkig kan ik goed tegen mijn verlies. Om nog effe op het weer

terug te komen. Ik hoop van harte en velen met mij denk ik, dat we een goede koude, droge

jeu de boulewinter tegemoet gaan.

Loes.

www.smic.nl

7


Samen sporten

Winnen is natuurlijk leuker dan verliezen. Maar een goede sfeer is net zo belangrijk. En die maak je samen.

Plezier in je sport, daar gaat het om. De Rabobank helpt daar graag bij door Jeu de Boules Vereniging

Lelystad financieel te ondersteunen. Wij vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de samenleving.

Dat telt voor ons zwaarder dan winst maken. We dragen sportclubs, vrijwilligersorganisaties en lokale

initiatieven een warm hart toe en we zijn dan ook de grootste sponsor van Nederland.

Rabobank wenst u veel plezier bij de beoefening van uw sport.

www.rabobank.nl/flevoland

Het is tijd voor een bank die het anders

doet.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.smic.nl


Een Jeu de Boules Geschiedenis

Dit is geen verhaal van vele prijzen, maar wel

de geschiedenis van een vijfjarig boulend

jongetje tot en met een drieënvijftigjarige

man , die zich in de maand december 2008

wanhopig probeert te plaatsen voor de A

poule in een polderhoofdstad.

Met mijn ouders ging ik 's zomers op zeilvakantie

in Friesland. Mijn moeder was toen al

ernstig ziek en zij ging dan ook elke middag

een paar uur rusten in de aangemeerde boot

aan een Fries weilandje. Dan leerde mijn

vader mijn twee broers en mij de eerste beginselen

van het edele 'Jeu de Boules'.

Wij hadden ieder twee fel gekleurde plastic

ballen, gevuld met water.

Jaren later werd ik, zesentwintig jaar oud, lid

van een Jeu de Boules club in Wijk bij Duurstede.

Het spel vond daar toen plaats in een paardenmanege.

Ik herinner mij nog goed mijn

eerste competitie wedstrijd. Ik zou opgehaald

worden door voor mij twee onbekende

dames, waarmee ik dan samen een triplette

KKijk

eens

op: wwww.lelycentreonline.nl

9

zou gaan vormen. We moesten die zomeravond

in Utrecht spelen.

Om zeven uur kwam er een groene Lada

voorrijden met daarin twee dames, die ruimschoots

de zestig gepasseerd waren. Ik vergeet

nooit meer het gezicht van mijn vrouw,

toen ik achterin de groene Lada vertrok om

mijn eerste wedstrijd te gaan spelen.

Tijdens de wedstrijd bleek al gauw dat de

dames van wanten wisten en we togen 's

avonds terug met alle punten in onze boulestas.

Vele jaren later plaatste een drieënvijftig jarige

man zich met veel moeite voor de A poule.

Terugkijkend behoor ik nu ook tot de oude

garde en ben allang niet meer de jongste van

de club.

Vaak moet ik nog terug denken aan de groene

Lada. Dat was toch het begin van een

carrière met vele hoogte - én dieptepunten.

Ik wens iedereen een heel sportief en gezond

2009 toe.

Henk Jan Bekius.

Winkelen

in heet

Lelyceentre:

Altijd

gezellig.

Elke dinnsdagmoorgen

markt.

Enn

elke vrrijdag

avvond

kooopavond.

.

HHet

Lelyccentre

iss

zo geboouwd,

ddat

je meet

een`roondje`centrum

alle winkels

kunnt

bezoekken!

www.smic.nl


Uit de oude doos

De 1e wedstrijdcommissie van JBV Lelystad.

Het zal medio 2001 geweest zijn.

We waren net verhuisd naar het Schouwspel

en we hadden voor het eerst voor onze spelers

een licentie aangevraagd bij de NJBB.

Onze 1e wedstrijd was in Zeewolde. Weet niet

eens meer of het doublette of triplette was

maar wat ik nooit zal vergeten is dat we tegen

een man speelden van dik in de tachtig. Hij

vertelde dat hij al jaren speelde en overal

betrokken was geweest bij oprichting van

verenigingen en afdelingen voor de NJBB.

Nadat hij de but had uitgegooid stapte hij de

afstand uit en als hij dan terug liep, kreeg hij

spontaan last van z’n been. Dan begon hij

ineens te slepen met z’n linker been, een

prachtig “spoor” voor z’n boule.

Na dit toernooi vond het bestuur van JBV

Lelystad dat wij ook maar eens wedstrijden

moesten gaan organiseren. Het bestuurslid

Wim Hamel werd de 1e voorzitter van de

wedstrijdcommissie en Hans Blom en ondergetekende

werden de 1e wedstrijdcommissieleden.

Wim Hamel had jaren speelervaring en leerde

10

ons van alles over het opzetten van wedstrijden,

maken van schema’s en andere zaken

die bij een wedstrijdcommissie horen. Heel

veel zaken die wij destijds hebben geïntroduceerd

worden nog steeds gebruikt. Zo introduceerden

wij de eurotoernooien met als doel

de leden wat meer echt wedstrijdritme op te

laten doen. Doordat er wat te winnen viel,

werd het spelletje ineens serieus genomen

en daar leerden we allemaal van. Ook het 1e

surprisetoernooi kwam uit onze koker. Wim

Hamel heeft destijds bij het 1e surprisetoernooi

voor iedere deelnemer een eigen gedichtje

geschreven. Dat waren er toen al ca.

dertig. Verkleed als Sinterklaas met assistentie

van de Kerstman hebben we die destijds

allemaal voorgedragen. Ik ben uiteindelijk 3

jaar lid geweest van de wedstrijdcommissie.

Wim werd na het 2e jaar opgevolgd door Ruud

Dekker en na het 3e jaar zijn zowel Hans Blom

als ik gestopt en hebben anderen onze taken

overgenomen. Dit is een van de vele stukjes

historie van onze vereniging.

Ton Holslag

Natuurlijk met een heerlijke kom snert met roggebrood en

katenspek.

Zaterdag 21 Februari 2009

Aanmelden vanaf 11.30 uur,

Aanvang toernooi 12.00 uur.

Kosten € 3.50 per persoon.

Kinderen tot 14 jaar € 1.00

Iedereen kan meedoen, dus neem je buurman,buurvrouw, zwager,

(schoon)moeder, neef, tante, oom, je zoon of dochter of wie dan ook mee.

Bij : Piet van Maaren - Ton Holslag - Hans van Wijk

Carola van Rheenen - Barend van Eekeren

of Jenny van Waveren.

Je komt toch ook!

www.smic.nl


Beste JBV Lezers,

Als één van de eerste doorgegeven penschrijvers dacht ik : “laat mij voor ons nieuwe ‘super-de-luxe

jbv-kleurenaflevering’ wat schrijven. Mijn entreé bij de J.B.V. plm. 10 jaar geleden.

Mijn hobby is en was ‘Bowlen’. Overal in Nederland was ik bij wedstrijden aanwezig, net zoals

jullie nu het land doorreizen. Ook hier in Lelystad, toen ik hier kwam wonen, tot de brand er

hier in ging.

Een piepkleine advertentie trof toen mijn oog, en dat ging over jeu de boules. Mijn gedachte:

geen grote maar kleine ballen en zo is het gekomen en gebleven, tot nu toe.

Maar bowlen doe ik ook nog steeds.

Nog even over Henk’s klacht. Bowlen is ook altijd een ondergeschoven sport geweest. Het

enige waar je met een bal wat mee kunt verdienen is professioneel voetbal en een bal gehakt.

Met wat vallen en opstaan is JBV best een aardige club geworden. Door de jaren heen zijn

er veel voorzitters en besturen geweest die op hun manier allemaal langer of korter iets

gedaan hebben. Maar ik durf te beweren dat als wij Henk Edens niet als secretaris hadden

gekregen we nooit zo ver gekomen waren.

HENK JE BENT EEN KANJER!

Het is erg mooi dat wij in onze club allemaal opgeleide mensen hebben en krijgen.

Bijvoorbeeld de scheidsrechters en de betweters ( de laatste niet opgeleid maar van nature).

En nu een semi-hospitaal. Maar dat reanimeren zie ik nog niet zo zitten. Vooral de ‘mond op

mond beademing’. Maar het hoeft ook niet persé Pamela Anderson te zijn. Ik pas ook voor

het borstdrukken, met een gebroken rib door de sterke knuisten van een bouler.

Veel geluk er mee.

Hans van Esseveld

www.smic.nl

11


10 jaar Jeu de Boules Vereniging Lelystad

Dit jaar vieren wij FEEST. Feest met hoofdletters

omdat onze vereniging 10 jaar bestaat.

En dat is voor een sportvereniging als de onze

toch een hele prestatie.

Het bestuur vindt dat dit niet zomaar voorbij

kan gaan en heeft daarom leden gevraagd

om mee te werken in een lustrumcommissie.

Deze commissie bestaat uit zes leden die in

koppels van twee de opdracht hebben de

volgende activiteiten verder uit te werken.

Hans van Wijk en Gerald Ruesink:

Zij houden zich bezig met een feestelijke

activiteit uitsluitend voor de eigen leden.

Gerard Cligge en Henk Ronde:

Zij gaan zich inzetten voor een feestelijke dag

voor sponsoren en oud leden.

Tjitte Unlandt en Ron Verhoek:

Zij proberen van een NJJB toernooi iets bijzonders

te maken.

Wat staat er op stapel:

Voor de leden zal een Tour de Boules toernooi

worden georganiseerd over 4 wedstrijddagen

in de periode tussen het eerste en

tweede deel van de zomer competitie.

Op zijn Frans met een echte Gele, Groene en

Bolletjes trui. Het NJJB jubileumtoernooi zal

12

dit keer niet op het Schouw plaats vinden,

maar ergens in een bosrijke omgeving.

Dit toernooi staat gepland op 25 juli 2009.

Wij gaan er van uit dit toernooi op een ander

locatie groter kan worden dan op het eigen

terrein. Met een grotere deelname van buitenaf

en van onze eigen

vereniging. Op de langste dag

van het jaar 21 juni 2009 zullen

wij een spetterende boule avond

organiseren. Opgeluisterd met

muziek, eten, sneltekenaars en standjes met

heel veel activiteiten.

Voor wie deze dag/avond zal zijn weten we

nog niet. Natuurlijk onze eigen leden, maar

onze oud-leden en sponsoren zullen hierbij

zeker niet vergeten worden.

We zitten nog vol met ideeën en nog niet alles

is al helemaal uitgedacht.

Dus veel meer kunnen we nu nog niet kwijt

maar we houden jullie op de hoogte.

Mochten jullie nog suggesties hebben dan

houden wij ons aanbevolen.

De Lustrum Commissie.

www.smic.nl


Boules-hit

PRIMEURRRRR!!!

Boules-hit

We hebben sinds kort een nieuwe redactie die zeer voortvarend gestart is; er

is onder andere aan mij gevraagd om regelmatig wat voor het clubblad te

schrijven. Het argument was dat het tot nu toe wel leuke stukjes waren. Nu

ben ik om te beginnen al niet beroepsmatig lollig, op bestelling kun je het helemaal

vergeten dat het leuk wordt. Een goed begin lijkt me dan om een herkenbare

koptekst aan zo een (hopelijk) regelmatig terugkerend stukkie te

hangen. Best wel prettig voor de mensen die geen behoefte hebben aan onzin,

weet je in ieder geval welk deel van het blad je kunt overslaan zonder wat belangrijke info te

missen. Na lang denken ben ik op bovenstaande titel gekomen; het dekt wel zo ongeveer

de lading.

Het zal niet meevallen om de tekst geschikt voor alle leeftijden te houden, ik zal daar mijn

best op moeten doen. Aan de andere kant; in het jbv-tje van december 2008 staat letterlijk

de volgende tekst:”De eerste avond krijg je uitleg en mag je de basisbeginselen uittesten op

een pop. Dat valt de eerste keer nog best wel tegen. Ga je te snel of te langzaam, druk je te

diep of juist niet diep genoeg?” Dus met de censuur valt het wel mee….

Op het moment dat ik dit schrijf heb ik het surprisetoernooi al weer een week achter mij

gelaten. Dit toernooi vind ik best wel gezellig wat volgens mij ook de bedoeling is. Toch

vielen er tijdens de borrel wat kritische geluiden te horen over de prijzen. Het toernooi is

prima georganiseerd, dus daar gaat de kritiek niet over, maar wat we toch wel merken is dat

het overgrote deel van de prijzen al een aantal jaren circuleert binnen de vereniging. Het

staat natuurlijk best wel royaal om een prijs aan de vereniging terug te schenken maar het

begint steeds meer op de Koninginnedagkoopwaar te lijken. We weten wat daar mee gebeurt

aan het einde van de dag; ca 80% gaat rechtstreeks de container in. Is het dan niet een

leuker idee om in de volgende edities wat leuke en/of bruikbare prijzen in te zetten? Je kunt

bijvoorbeeld plantjes, bloembollen, vogelvoersetjes, zakken pinda’s, bonbons, kaas, flesje

wijn en dergelijke als prijs weggeven. Dat kost ook geen vermogen en is misschien toch wel

leuker omdat je het kan gebruiken. Ik denk dat het dan nog steeds wel mogelijk is om voor

iedereen een prijsje te hebben, evt. een eurootje meer rekenen?

Ander onderwerp: Het nationale volkslied; ik ben daar al eerder over begonnen maar ik vind

toch dat we in het lustrumjaar 2009 daar maar eens serieus werk van moeten gaan maken.

Ik ben nog steeds voorstander voor het spelen van het Wilhelmus als er iemand een toernooi

heeft gewonnen. Een vlag om te hijsen is vast wel zo geregeld, maar is er misschien iemand

binnen de vereniging die een versie van Het Wilhelmus op CeeDee heeft? (of het erg goed

op zijn vingers kan fluiten?), (nah, toch maar liever een CD; die kun je tenminste uitzetten).

Het is niet zo gek als het lijkt; je bent meestal toch een uur of 4 aan het spelen geweest om

te winnen. Denk nog maar eens aan het afstandschaatsen; het langste onderdeel duurt maar

een kwartier en dan spelen ze alle volksliederen die maar van toepassing zijn. Het komt zelfs

live op televisie!!!

Dus ter afsluiting een oproep aan alle leden om in de platenkast op zoek te gaan naar een

knappe uitvoering van Het Wilhelmus

Cordialement,

Gerard

www.smic.nl

13


activiteitenkalender 2009

Dag Datum Activiteit Melden Aanvang

di 13-1-2009 Wintercompetitie 19.15 19.30

do 15-1-2009 vrij spelen 19.15 19.30

za 17-1-2009 doublettecompetite afd 04 10.30 11.00

di 20-1-2009 interne wintercompetitie 19:15 19:30

do 22-1-2009 vrij spelen 19:15 19:30

di 27-1-2009 interne wintercompetitie 19:15 19:30

do 29-1-2009 vrij spelen 19:15 19:30

zo 1-2-2009 eurotoernooi 13:15 13:30

di 3-2-2009 interne wintercompetitie 19:15 19:30

do 5-2-2009 Tripletten Clubkampioenschap 19:15 19:30

di 10-2-2009 interne wintercompetitie 19:15 19:30

do 12-2-2009 Tripletten Clubkampioenschap 19:15 19:30

di 17-2-2009 interne wintercompetitie 19:15 19:30

do 19-2-2009 Tripletten Clubkampioenschap 19:15 19:30

za 21-2-2009 Snerttoernooi (PR) 11.30 12.00

di 24-2-2009 interne wintercompetitie 19:15 19:30

do 26-2-2009 Tripletten Clubkampioenschap 19:15 19:30

za 28-2-2009 doublettecompetitie Afd.4 10.30 11.00

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER EN WEDSTRIJDLEIDER

Wij hebben van de opleidingscommissie NJBB de volgende informatie ontvangen.

De opleidingscommissie heeft in alle afdelingen een opleiding scheidsrechter 2 en wedstrijdleider

2 gehouden.

Voor diegene die niet in de gelegenheid waren om aan bovengenoemde opleiding deel te

nemen, zal er in elke zone in 2009 een opleiding scheidsrechter 2 en wedstrijdleider 2

worden gehouden.

De kosten voor deze opleiding zijn € 40,00 per persoon.

De tijdsduur van de opleiding is van 19.30 t/m 22.15 uur.

De inschrijving en de betaling geschieden via het bondsbureau.

De opleidingen voor wedstrijdleider 2 zijn in;

Zone A 11 februari, 4 maart, 18 maart en 1 april 2009 wordt gehouden bij:

de But ’84, Preistingestraat 59 te Steenwijk. Zone B 21 januari, 11 februari,

4 maart en 25 maart 2009 wordt gehouden bij: PVN, Galecopperzoom 1, te Nieuwegein.

De opleiding voor scheidsrechter 2 zal eveneens per zone worden gehouden.

Informatie hierover in de info van januari 2009

Zijn er leden die interesse hebben in het volgen van een cursus wedstrijdleider of scheidsrechter.

De vereniging betaald het cursusgeld. De kilometers zijn voor eigen rekening.

Als je interesse hebt geef dit dan zo snel mogelijk door aan de wedstrijdcommissie. Dan

zullen wij je even bijpraten en de opgave verzorgen.

Ella Dekker

www.smic.nl

14


Beste Jeu de

Boulemaatjes

Ik hoop dat jullie de feestdagen in gepaste

vorm hebben doorgebracht.

In het jaar 2008 zijn we er wat het aantal -

zieken betreft aardig doorgerold.

Helaas is er iemand in ons midden die

genezen was verklaard van darmkanker,

maar nu weer te horen heeft gekregen dat

hij longkanker heeft. Egbert, we wensen jou

en je vrouw heel veel sterkte voor de komende

tijd. Verder wens ik een ieder een

heel sportief en plezierig boulejaar

Ada

p.s. gelukkig hoort Ada bijna altijd wie er

ziek is of door omstandigheden

niet kan spelen. Maar een enkele keer niet.

Dus schroom alsjeblieft niet en geef dit door

aan Ada. Je kunt haar aanspreken op het

veld, Ada is er bijna altijd. Of je kunt haar

natuurlijk ook even bellen.

15

Op 4 donderdagavonden in februari wordt het triplettenclubkampioenschap

gespeeld. De opzet is hetzelfde als bij de

doublettecompetitie.

De bedoeling is dat er in poules gespeeld gaat worden of een

halve of hele competitie.

Dit is afhankelijk van het aantal opgegeven teams.

U kunt zich als team bij de wedstrijdtafel op dinsdagavond en via

de mail opgeven tot en met 1 februari 2009.

Dit geeft ons nog een paar dagen tijd om een goed schema te

maken.

Donderdag 5, 12 , 19 en 26 Februari 2009

Melden 19.30 uur,

Aanvang toernooi 19.30 uur.

Kosten geen.

Graag aanmelden als team tot uiterlijk

1 februari bij:

de wedstrijdtafel of per mail

wedstrijdsecretaris@jbv-lelystad.nl

www.smic.nl


vuurwerk

Als eerste willen wij als leden van de wedstrijdcommissie

, Ella, Marco, Ron, Thierry en Tjitte, jullie allen voor 200-

9 het allerbeste toewensen. Tjonge mensen, wat gaat

zo’n jaar toch snel voorbij! 13 weken zitten er al weer op

van de wintercompetitie, en de 2e helft gaat van start. Op

het moment van dit schrijven moet er nog 1 avond gespeeld

worden, maar is toch wel redelijk duidelijk wie er naar de

A-poule gaan.

En voor wie het niet gehaald heeft: niet getreurd , over 3

maanden beginnen we weer van voor af aan!

De poule indeling staat vanaf 31 december op de website

Beste leden, dit jaar wordt een KNALLER! In vele opzichten.

Als eerste hebben we, zoals iedereen met eigen ogen kan zien, een prachtig vernieuwd

JBV-tje waar we met zijn allen buitengewoon trots op mogen zijn.

Verder gaan we dit jaar met nog meer motivatie deelnemen aan de Nationale Competitie en

de Afdelingscompetitie. Met twee teams gaan we proberen de promotie van vorig jaar naar

de tweede klasse van de Nationale Competitie Zone A te verdedigen en hierin zo hoog

mogelijk te eindigen, wie weet hebben we in juni nog een extra feestje te vieren….

Een derde team heeft zich aangemeld om te starten in de derde klasse van de Nationale

Competitie.

Voor de Afdelings Competitie hebben nog maar 4 teams opgegeven.

We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer meer teams zich zullen inschrijven voor de Afdelingscompetitie.

Vorig jaar speelden we met 7 teams.

Dus kom op mensen, zoek teamgenoten en geef je (met zijn drieën) op en vermeld dan of

je in de NC of de AC wilt uitkomen.

Als dit nu niet lukt geef je dan als individu op dan proberen we een team samen te stellen.

Je moet wel in het bezit zijn van een W-licentie.

We moeten voor 1 februari de teams opgeven voor

de NC en voor 15 februari voor de AC. Wacht dus

niet te lang.

En boven alles is dit jaar natuurlijk ons Lustrumjaar!

10 jaar JBV Lelystad, en dat zullen ze weten!

De lustrumcommissie heeft al het nodige in petto

om er een zinderende zomer van te maken met

activiteiten in mei, juni en juli. Elders in een artikel

van de lustrumcommissie meer informatie hierover.

Voor ons als wedstrijdcommissie is vooral het

Lustrumtoernooi op 25 juli interessant. We hopen

op een overweldigende deelname, zowel van leden

als van spelers van andere verenigingen.

Het betreft hier een officieel NJBB-toernooi dus

mensen, denk aan je licentie want zonder W-licentie

kun je niet meedoen.

Het is trouwens toch al aan te raden om een W-licentie

te nemen, want dat geeft je de mogelijkheid

om ook “buiten de deur” te gaan spelen, iets wat

velen van ons nog niet ervaren hebben, en dat is jammer. De sfeer, de spanning en de gezelligheid

die deelname aan een toernooi bij een andere vereniging meebrengt is iets wat je

eigenlijk meegemaakt moet hebben.

Daarnaast kun je het ook nog zien als een goede training. Gewoon een keer doen dus!

www.smic.nl


dinsdagavond en via de mail opgeven tot en met 1 februari 2009.Dit geeft ons

nog een paar dagen tijd om een goed schema te maken. Een terugblik op het

afgelopen jaar komt in het volgende JBV-tje. Evenals de totale activiteitenkalender

2009, want we hebben nog geen groen licht van de afdeling of we

volgend jaar vier NJBB-toernooienmogen organiseren.

Voor het komende jaar wensen we iedereen veel geluk en gezondheid en een

heel plezierig en sportief boule-jaar! Verder hopen we dit jaar op enthousiasme

voor het spel, inzet voor de club en geduld en begrip voor elkaar. Daar toasten we op.

Ella, Marco, Ron, Thierry, en Tjitte.

Wintercompetitie Apeldoorn, Bericht van organisatie :

Het ging niet van een leien dakje doordat er een oude loting opgehangen was. Bovendien

bleek dat niet iedereen op de hoogte was gesteld van de nieuwe begintijden waardoor

sommige deelnemers later (te laat) kwamen. Onze excuses daarvoor.We doen er alles aan

om fouten te voorkomen en alles zo goed mogelijk te organiseren, maar soms wil dat niet

lukken. De volgende keren beginnen we gewoon allemaal om 11.00 uur. We weten dat door

de grote deelname niet iedereen tegelijkertijd kan spelen, maar in de praktijk lost zich dat

vlot op door een efficiënt gebruik van de banen .

Autobedrijven Dijkstra Almere B.V.

Verkoop en service

De Huchtstraat 5

1327EA ALMERE

Autobedrijven Dijkstra Drachten B.V.

Verkoop en service

De Roef 13A

9206AK DRACHTEN

Autobedrijven Dijkstra B.V.

Verkoop en service

Artemisweg 191

8239DD LELYSTAD

Autobedrijven Dijkstra Groningen B.V.

Verkoop en service

Wismarweg 24

9723HB GRONINGEN

Autobedrijven Dijkstra B.V.

Verkoop en service

Artemisweg 191

8239DD LELYSTAD

Telefoon: 0320-237944

Fax: 0320-237949

www.smic.nl

17


10 jaar JBV-Lelystad

Het initiatief om tot een jeu de boules vereniging in Lelystad te komen is in 1997 genomen

door Wim Hamel. Wim plaatste een oproep in de Flevopost tot meer geïnteresseerden in

Lelystad voor jeu de boules. Wim, nu nog steeds lid maar helaas hebben we hem al een tijd

niet meer gezien, was samen met Ans Galjé in Lelystad komen wonen. Zij waren lid van de

Meteoor in Amsterdam en wilden ook in Lelystad graag blijven boulen.

Na verwerking van de reacties was er een groepje van bijna 20 belangstellenden

en was er, dankzij de aanmelding van een conciërge

van de SGL, ook al een locatie om te spelen: de schelpenpaden

binnen de hekken van de SGL. In de loop van die eerste winter zijn

Ella en ik ook toegetreden tot dit selecte clubje.

Na zomers een toernooitje gespeeld te hebben op de nabij gelegen

kogelstootbaan (gewonnen door nieuw lid Ada Ouwerkerk) werd

besloten dit terrein als voorlopige locatie te gaan gebruiken. Vanuit

de nabijgelegen sportzaal “Het Kofschip” werd stroom getapt om de

baan met 2 schijnwerpers te verlichten.

Hier was duidelijk sprake van een gedoogbeleid, want we deden dit gewoon zonder vergunningen

en doorberekende kosten. De Gemeente werd wel ingelicht. Nadeel van deze locatie

was dat we voorafgaand aan een avondje petanque met ladders de boom in moesten om

twee schijnwerpers op te hangen en na afloop die hete lampen er weer uit te halen.

Bij Wim thuis werd in deze tijd alles opgeslagen. Het terrein was qua grootte beperkt:

maximaal 6 banen, dus de wens werd al snel geuit een eigen onderkomen te krijgen. Om

een serieuze gesprekspartner richting Gemeente te zijn leek het ons wel noodzakelijk eerst

een officiële Vereniging op te richten met statuten. Jan Kuipers werd als ervaren voorzitter

bij de kanovereniging bereid gevonden zich als voorzitter beschikbaar te stellen, Wim Hamel

als secretaris en ondergetekende als penningmeester. De oprichtingsvergadering vond plaats

in de kantine van de volleybalvereniging, waar ik als volleyballer nog actief was en Jan, Wim

en ik werden zonder tegenkandidaten als eerste bestuurders gekozen.

Na een aantal vergaderingen hadden we het voor elkaar en konden de Statuten en het

Huishoudelijk Reglement eerst de ledenvergadering en vervolgens de notaris passeren. Op

27 april 1999 vond deze historische gebeurtenis op het kantoor van Hak en Rein Vos plaats

met medewerking van notaris Bart Jan Binnerts.

Ans had zich inmiddels opgeworpen als barjuffrouw en kwam elke

dinsdagavond met een volgeladen koelbox frisdrank en bier aanzetten.

De inkoopbonnen kwamen telkens perfect overeen met de winst die er

uit voort zou moeten vloeien. Als penningmeester was het in die tijd dus

echt een makkie.

Vanaf het moment dat we een bestuur vormden als vereniging in oprichting

hebben we diverse brieven richting Gemeente geschreven om een

echte locatie te verkrijgen. In december 1997 hebben we een uitgewerkt

plan met summiere begroting bij de Gemeente neergelegd.

Het idee was om op een ongebruikt terrein langs de spoorlijn (uitstekende

drainage vanwege het zandlichaam) met veel zelfwerkzaamheid

banen aan te leggen met een zeecontainer erbij voor opslag materiaal

en eerste primitieve kantinefaciliteiten.

Een reactie hierop van de Gemeente was zeer teleurstellend: geen

terrein voor ons. Jan Kuipers heeft rond deze tijd heel wat bezoekjes aan

het Gemeentehuis afgelegd. In april 1999 werd er contact gelegd met

BV-De Jol over eventueel gebruik van hun 6 jeu de boules banen bij

Boswijk.

Er was daar in het verleden ook een vereniging van ca 40 leden geweest,

die ten onder is gegaan aan goede afspraken t.a.v. bargebruik. Het gesprek

verliep positief, maar in het vervolg bleken er geen duidelijke afspraken te maken,

zodat wij de boot af hielden bij de biljarters te gaan spelen.

In het voorjaar van 2000 werden we als driekoppig dagelijks bestuur (het bestuur was inmiddels

versterkt van 3 naar 5 leden met Ada Ouwerkerk en Ed Frank; opgevolgd door Rob de

Groot) op het Gemeentehuis uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Jacques Mattie

www.smic.nl


en directeur sportbedrijf Jan Schuitema.

De mededeling van de heer Mattie was kort en krachtig: er worden jeu de boulesbanen

aangelegd in Lelystad en daar kunnen jullie als vereniging gaan spelen. BV de Jol gaat

verhuizen van Boswijk naar de Schouw.

Naast een biljartzaal en midgetgolf krijgen zij 8 jeu de boulesbanen. Dit komt onder een

Stichting te vallen die het complex huurt en dus ook contactpersoon richting Gemeente is.

Als jullie geen gebruik van deze aanbieding maken komen jullie de komende 5 jaar in ieder

geval niet in aanmerking voor een ander terrein.

Dit was dus een aanbieding waar we niet gelukkig mee waren, maar wel mee in moesten

stemmen onder het motto beter iets dan niets. De plannen voor de aanleg inziende zagen

we al snel dat door groenstroken weg te laten het aantal banen bij de aanleg al vergroot kon

worden van 8 naar 12. De “expert” die de Gemeente had ingehuurd bleek in Dongen al jeu

de boulesbanen te hebben aangelegd met hetzelfde materiaal als bij ons.

Zij hadden ons inziens echter geen ervaring met de wensen die jeu de boulesverenigingen

in den lande hebben om de exploitatiekosten beheersbaar te houden en toch goede voorzieningen

te hebben. Uit de vele geplande bossages, niet aaneengesloten banen en

straatlantaarns als verlichting bleek deze onervarenheid wel. Het aantal banen werd op

advies van ons bij aanleg op 12 gebracht, maar de verlichting kon niet worden aangepast.

In het voorjaar van 2000 is het jeu de boulesterrein aangelegd.

Rob de Groot trad als afgevaardigde van de JBV-Lelystad toe tot het dagelijks bestuur van

de Stichting.

Door vertraging in de bouw van het biljartgebouw met toilet konden we echter pas in januari

2001 met een 25-tal leden op het terrein spelen. In deze donkere winterperiode werd

meteen al duidelijk dat (zoals we al gevreesd en uitgesproken hadden) het onmogelijk is bij

straatlantaarnverlichting te spelen.

In eerste instantie werden er 2 bouwlampen bijgehangen en deze werden later vervangen

door minder stroom vretende verstralers.

Het probleem met deze extra stroomvreters was echter dat biljarten (met alle lampen

daarboven aan) en jeu de boules moeilijk samen gingen omdat de stop regelmatig doorsloeg.

Een zwaardere zekering en later een extra groep losten dit probleem op. In mei 2001 vond

de tweede oplevering van het complex plaats en werden de jeu de boulesbanen met een

worp van wethouder Jacques Mattie officieel geopend.

Het leden tal groeide in 2001 naar 43 en er werden een aantal kluszaterdagen ingesteld die

druk bezocht werden. In een heel gezellige sfeer werden telborden opgehangen, balken en

keerplanken geplaatst om de boules uit het groen te houden en werd ook het groen rond de

banen gesnoeid en het onkruid verwijderd. Groenonderhoud werd na 1 jaar voor veel geld

weer overgedragen aan het Sportbedrijf omdat de midgetgolfspelers en biljarters geen motivatie

hadden hun deel van het complex bij te houden.

In 2003 waren we gegroeid tot zo’n 60 leden en hadden we heel wat onprettige en teleurstellende

discussies achter de rug tot verbetering van de terreinverlichting. In de ogen van

de Stichting leek de aanschaf van de schijnwerpers die nu ons

terrein verlichten haalbaar en werd een investering gedaan die

we over 10 jaar terug betalen. Met de nodige spierkracht van

vooral onze fitte VUT-ters werden de palen stevig in beton

neergezet en werden de kabels gelegd.

De inzet van met name Jan Kuipers werd hiermee eindelijk beloond

en onze Vereniging was weer een stapje verder in ontwikkeling.

Jan Kuipers was dan ook de persoon die (op dat moment

al terminaal) de terreinverlichting mocht ontsteken voor ons eerste

en tot nu toe enige (interne) avondtoernooi: het “Jan Kuiperstoernooi”.

Jan is in 2003 aan de gevolgen van kanker overleden.

Daar Jan zijn hart vooral lag bij het promoten van de petanquesport

voor jong en oud, is vanaf 2004 het Jan Kuiperstoernooi

gestart als generatieklooftoernooi, waarbij teams van jong met

oud (al of geen lid) tegen elkaar strijden voor een mooie trofee.

De extra gezellige sfeer op dit toernooi door de aanwezigheid van

alle leeftijden zou zeer waardevol geweest zijn voor Jan. Inmiddels hebben wij ons als

Vereniging weer verder ontwikkeld.

www.smic.nl


WERKSTRAF

De bestuurders van de eerste periode hebben allen plaats gemaakt

voor anderen, het ledental is gegroeid naar ruim 100 en

met de nodige zelfwerkzaamheid is het aantal banen naar 17

gegaan.

Mijn wens voor de toekomst is dat wij gezamenlijk als vereniging

sterk blijven staan en doorgroeien naar een club met een accommodatie

die nationaal meetelt met voldoende banen (minimaal

32) en goede kantinefaciliteiten.

Ook het spelniveau zie ik de komende jaren graag omhoog gaan,

maar mag nooit ten koste gaan van de gezellige sfeer die nu

binnen de vereniging heerst.

Ik wens jullie allen en ook mijzelf een mooie toekomst binnen

JBV- Lelystad.

Ruud Dekker

Op de lagere school had ik vaak strafwerk. Met enkele maten het pleintje achter de school

schoonmaken was natuurlijk een leuke straf. Minder leuk was het nablijven in de klas en

bijvoorbeeld een zinnetje: “Ik mag niet met propjes gooien,” driehonderd maal opschrijven.

Je hoopte dat het zinnetje op één regel zou passen en dan begon je met: Ik,Ik,Ik, 300 maal

onder elkaar en dan: mag,mag, mag en zo ging je maar door.Weten jullie het nog?Trouwens,

als jullie het persé willen weten, op het propje stond alleen maar: “ik vint je lief." Tegenwoordig

hebben de rechters, voor de criminelen onder het volk, het woord strafwerk verandert in

werkstraf. In de gevangenis kom je haast niet meer. Diefstal: 100 Uur werkstraf. Brandstichting:

250 Uur. Vrouw mishandelt echtgenoot: 150 Uur. Nog vele voorbeelden zijn te noemen,

jullie lezen het dagelijks in de krant. Wat jullie niet lezen en dus ook niet weten is, hoe het

met die werkstraffen gaat. Nou een puinhoop vrienden, een grote puinhoop. Niemand wil die

gestraften hebben, overal wordt met ze geleurd, weinig resultaat. Eén van die gasten heeft

het laatst in de keuken van een verzorgingstehuis gepresteerd om bewust suiker in de

erwtensoep te doen. Die oudjes maar roepen: " Wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan?

" Je zou die ellendeling moeten verzuipen in die soep! Nog wat, iemand die een kind seksueel

wat heeft aangedaan laat je toch niet in een park werken of in een bosrijke omgeving?

Dat is toch schreeuwen om moeilijkheden. De rechters weten echt niet waar ze met die lui

heen moeten en plotseling kreeg ik een lumineus idee. Wij als Pétanqueclub “JBV Lelystad”

gaan ons aanmelden als werkverschaffers. Wij hebben zoveel mankracht nodig op toernooidagen,

en extra handen zijn altijd van harte welkom. Wij letten er vanzelfsprekend wel op

dat die handen uitsluitend met het opgedragen werk bezig zijn. Achter de bar moet je ze

natuurlijk niet zetten. Ik zie het al voor me. Komt een goede innemer aan de bar. “Hé, hallo!

Nieuw lid?”“Nee meneer, ik kom hier mijn werkstraf uitdienen, 350 uur.” “Zo, wat heb je gedaan

als ik vragen mag?” “Ik heb mijn vrouw vergiftigd meneer, maar volgens mijn advocaat was

ik, toen ik het gif in het glas deed, ontoerekeningsvatbaar. Wat zal ik voor U inschenken

meneer?" “Ach laat maar, ik heb plotseling geen trek.” Mensen, je hele baromzet duikelt toch

naar beneden! Nee, nee, dat moeten we niet doen! Even heel wat anders. Komt er eentje

regelmatig zijn”straf” bij ons uitdienen, beginnen we hem een beetje te kennen, dan zullen

we vast

vervolg pagina 22

www.smic.nl


Van de Voorzitter, wat er aan vooraf ging.....

22 december 2008, donkere dagen voor kerst wordt opeens een begrip, terwijl ik aan het

internetten ben en met Henk Edens bel over het nieuwe JBV-tje wordt mijn pc wel erg

langzaam.

Waar ik tot voor kort altijd riep "Maakt niet uit, hij past zich aan aan de gebruiker"

krijg ik nu toch het idee dat ik sneller kan dan mijn pc. 24 december 2008,

9:00 uur ik zet mijn pc aan..........er gebeurt niks...... Ik besluit te bellen met een

pcshop in Dronten voor hulp en ik kan de pc gelukkig brengen voor onderzoek.

15:00 uur "Uw computer staat klaar"... snel ophalen, de ventilator op de cpu

was doorgebrand, hierdoor is de cpu verwoest en heeft men een nieuwe

moeten plaatsen.

Met Henk hebben we de afspraak gemaakt dat iedereen voor kerst de kopij

aanlevert, de opmaak van het nieuwe JBV-tje kost nl. de eerste keer behoorlijk

wat tijd voor Henk, dat gaat mij niet lukken

27 december 2008 alles doet het weer! Zo, nu kan ik iedereen voor 2009

veel geluk en een goede gezondheid toewensen. Ik hoop dat wij met z'n allen

ook in 2009 weer veel plezier mogen beleven aan onze sport en elkaar.

Petanque is onze grootste gemene deler maar niet de enige, velen komen naar de vereniging

om iets samen te doen, wij vervullen daarmee als sportvereniging in behoeften die verder

gaan dan het sporten alleen. Ik ben er dan ook trots op dat wij regelmatig met zoveel mensen

bij elkaar zijn.

Ik vind het wonderlijk om te ervaren hoe afhankelijk wij (menen) te zijn geworden van internet,

zoals je hierboven kunt lezen.

Nu is het zo dat wij thuis dagelijks het internet gebruiken voor allerlei zaken en dit als het

ware een onderdeel is geworden van ons leven. Veel surf ik ook langs diverse Petanque

sites, zowel van verenigingen als andere sites. Het valt me dan regelmatig op, en dit wordt

ook door verschillende boulers uit het hele land aangegeven, dat wij een hele mooie, actuele

en ook persoonlijke site hebben. Om dit zo te houden zijn wij natuurlijk ook afhankelijk

van jullie input.

We kunnen dan ook dit jaar op dit gebied weer schitteren.

Schitteren doet onze vereniging dit jaar zeker, wij hebben als bestuur nog een aantal verrassingen

voor de leden die dit lustrumjaar tot een kleurrijk jaar gaan maken.

Zoals jullie in het stukje van de lustrumcie kunnen lezen worden er ook diverse activiteiten

georganiseerd, zowel voor leden, sponsors, familie en overige NJBB leden.

Wij starten dit jaar fantastisch met dit nieuwe blad waarvan ik hoop dat jullie het net zo mooi

vinden als ik. In december hebben we ons laatste grote interne toernooi gehad.

Hoewel dit het surprise toernooi was vind ik het niet zo'n grote surprise dat Henk Edens weer

eens heeft bewezen dat hij de meest veelzijdige speler is van onze vereniging.

We zullen in 2009 flink ons best moeten doen om hem te kloppen op de kampioenschappen.

Aangezien ik de gehele maand januari een opleiding volg in Breda zal ik deze maand niet

kunnen spelen. Ik hoop er vanaf februari weer bij te zijn en jullie

weer te treffen op de baan, veel plezier!

Gerald Ruesink

www.smic.nl

21


niet te beroerd zijn om hem wat boulen bij te brengen en slaat dit aan dan is hij al goed op

weg om een beter mens te worden en vind hij vast zijn plaats in onze maatschappij wel.

Misschien wordt hij na een paar jaar wel bestuurslid van onze club. Je kunt nooit weten

vrienden welke verassingen het leven in petto heeft.

Ben toch ook wel benieuwd of het Bestuur al werk gemaakt heeft van mijn ingeving om een

oproep te plaatsen aan de leden voor een clublied.

Of dat de wedstrijdcommissie al werkt gemaakt heeft van het lumineus idee om bij tossen

alleen de baan te mogen kiezen of als eerste mag beginnen. Maar niet beide. Of dat de

lustrumcommissie het grandioos idee heeft geaccepteerd om in het pikkedonker met verlichte

boules en banen te spelen.

Misschien zijn ze wel te druk met de voorbereidingen van onze ledenvergadering, feesten,

toernooien of het schrijven van kopij voor ons volgende JBV-tje.Bestuur, Wedstrijd en lustrumcommissie

wat doen we met deze geweldige ideeën,dit gaat de vereniging toch een boel

euro`s en nieuwe leden opleveren. O ja bij Paul de leeuw gezien en gehoord, dat je makkelijk

een lied kan schrijven op de muziek van Blueberry hill van Fats Domino.

Dit is een idee die nu eens niet van mij komt, en dus ook niet geregistreerd staat. Hier kun

je geld mee verdienen.

Boul ze vrienden!

(Henk)

Het volgende JBV-tje ontvang je op 10 februari. Kopij graag inleveren voor zondag 1 februari.

Schrijf ook eens een stukje, of misschien heb je wel leuke foto`s of een leuk idee.

stuur dit dan naar j.edens@chello.nl en onze redactie maakt er wel wat moois van. Doen dus.!

www.smic.nl

22


Organisatie

Lieve vrienden, ik hoef jullie niet te vertellen

hoe belangrijk, ook in de sport, een goede

organisatie is.

Het geldt voor alle sporten en ook voor ons

jeu de boules. Is de organisatie niet goed,

worden de afspraken niet nagekomen, dan

kan je het wel schudden. De vele voetbalanalytici

hebben het vaak over het op de juiste

plek staan van spelers, het inschuiven, het

kort dekken, enz.enz.

Dit maakt allemaal deel uit van de organisatie.

De afspraken zijn voor de wedstrijd gemaakt.

Overleg om de organisatie, het systeem, te

wijzigen vindt meestal in de rust plaats. Bij

ons “jeu de boules” wordt de organisatie voor

en ook tijdens de partij bepaald. Die schiet,

die gaat als eerste en die als tweede, maar

er kan direct gewisseld worden als een speler

(nog)niet de juiste vorm heeft. Als je de toss

hebt gewonnen vindt ook overleg plaats over

de keuze van het terrein en er wordt gesproken

over de afstand van het butje . “Op welke

afstand zullen we gaan spelen?” Allemaal

bekende koek, OK, maar waar ik heen wil

gaan is het volgende. Treed je bij het voetbal

of het hockey uit de organisatie, kom je afspraken

niet na, dan worden fouten vaak

opgevangen door je maatjes in het veld en

behoeft het niet zo te zijn dat de partij verloren

gaat. Bij het boulen zijn minder mogelijkheden

soft boules

tot correctie. Je hebt in het triplette maar twee

boules tot je beschikking, dus in bepaalde

situaties is overleg beslist noodzakelijk.

Je moet buiten je opdracht, volgens afspraak,

niets doen zonder overleg want dan gaat het

fout, dan gaat het punten kosten. Wat je vaak

ziet is, dat de tegenpartij begint en al direct

een boule op het butje plaatst. De tirreur gaat

schieten en mist tweemaal. Nu moet er natuurlijk

verdedigd worden maar de pointeur

volgt, zonder overleg, haar eigen weg. Ze zal

wel wat laten zien, en ze speelt harder dan

normaal naar de vijandelijke boule. De bedoeling

is uiteraard de boule van de tegenpartij

van haar plaats te krijgen en zelf te blijven

liggen. Maar wat zie je meestal gebeuren, de

boule belandt tegen de achterlijn. Weer een

boule kwijt! Toch komt het ook voor dat het

lukt en dan praat niemand er meer over. Maar

in mijn opinie is het fout en moet je in overleg

direct de verdediging gaan organiseren, anders

gaat het punten kosten.

Wel dit was het weer. Is iemand het niet

met me eens dan zie ik zijn of haar reactie

wel in ons boekje of op onze website.

Boul ze , in organisatieverband

of niet, geeft niet, niemand die

het ziet!

(Henk)

JBV Lelystad koopt soft-boules voor binnen

Met de aanschaf van speciale soft boules is JBV Lelystad ook in staat om binnen in bijv.

gymzalen demo’s te geven en kinderen kennis te laten maken met de sport Jeu de Boules.

JBV Lelystad heeft deze speciaal gekocht in het kader van het BOS-project om de factor

“weer” geen invloed meer te laten zijn als er met de kinderen en begeleiders afspraken gemaakt

worden. Als er maar en gymzaal of andere ruime overdekte ruimte is waar eventueel

naar uitgeweken kan worden.

De boules zijn aanzienlijk lichter dan de stalen boules waar buiten mee gespeeld wordt.

Voordeel voor de kinderen is dat zij daardoor beter kunnen leren gooien zonder zich te forceren

en te blesseren.Ook volwassenen kunnen met de softboules spelen. Het is even

wennen want de ballen reageren iets anders dan een normale jeu de boules bal maar in

principe kan er normaal mee gespeeld worden.

De normale acties tijdens het spel, het plaatsen, opspelen en schieten van de andere

boules kan ook met deze boules. Op de site van de leverancier http://www.petanquemolle.

com of op http://www.jbv-lelystad.nl/ vindt je meer info over deze speciale boules.

www.smic.nl

23


Oliebollentoernooi

Jeugd JBV Lelystad houdt stand tijdens

Oliebollentoernooi

Traditioneel op de laatste zondag van

het jaar is er het jaarlijkse Oliebollentoernooi

bij Folatre in Pijnacker voor

jeugdige petanquespelers.

Het is een doublettetoernooi en staat

bij vele spelers al vast in de agenda.

Namens JBV Lelystad deden Cheyenne

Veenhuizen en Nikita Holslag -

samen mee met de pupillen/aspiranten.

Kimberley Holslag speelde met Sylvian

de Bonte van JBV Zoetermeer.

Omdat Sylvian als 16 jaar is en de

oudste speler telt, speelden zij mee met de junioren.

De meeste teams bestonden uit duo’s uit de nationale selectie die regelmatig samen spelen

en trainen.

Nikita en Cheyenne begonnen met een megapartij tegen twee aspiranten uit de Nederlandse

selectie. Pas na 1 uur en 3 kwartier (!) gaven ze zich eindelijk gewonnen en delfden het

onderspit met 11-13. Het was meteen de langste partij van die dag.

De 2e partij moesten in een deel van de baan met hele grove kiezels spelen en dan komt

Nikita toch nog wat kracht tekort. Alles valt dan meteen dood en dan wordt het echt gooien

i.p.v. plaatsen. Als ze hem er al bij kreeg werden haar kleine boules ook nog weggeschoten.

Het kan dus wel, dames en heren tireurs. Dat werd dan ook 0-13. De 3e was weer wat gelijkwaardiger

en werd dan ook nipt verloren. De 4e partij was hun beste partij van de dag. Ze

gaven de tegenstander geen kans en deze hielp hun ook nog een beetje met wat ongelukkige

schoten maar die eindigde wel in 13-3 voor onze dames. De 5e partij was belangrijk

voor de tegenstanders want die ging om de winst in het toernooi dus zochten ze weer de

grove kiezels op en gingen ook op maximale lengte spelen.

Maar dit kan ook tegen je keren als je zelf ook niet in dit grove spul kunt spelen en dus als

de but naar de meiden ging, gooiden zij uit in het normale grind en op een redelijke afstand.

Het mocht niet baten want de wedstrijd werd wel verloren maar deze keer met 5-13.

Kimberley en Sylvian kenden elkaar niet. Sylvian heeft wegens gebrek aan een maatje vorig

jaar de jeugdtoernooien niet kunnen spelen. Het was dus even wennen. Wie ben je en wat

kun je, maar gaandeweg de dag ging het steeds beter.

Daarbij was bij de junioren vrijwel de gehele Nederlandse jeugdselectie aanwezig, dus aan

pittige tegenstanders geen gebrek.

Kimberley en Sylvian groeiden per partij en voelden ook dat ze

sterker werden. Het hoogtepunt was de 3e partij tegen Tim van

Drunen en Jaenno van de Ploeg, beide spelers uit de nationale

jeugdselectie. Deze werd gewonnen. Vooral winnen van Tim was

extra speciaal omdat

Kimberley ooit 3 jaar geleden haar 1e toernooi samen met hem

speelde.

Vervolgens moesten ze tegen 2 spelers die beiden namens NL

hadden deelgenomen aan het EK in Nieuwegein, afgelopen zomer.

Deze jongens zijn een begrip binnen het jeugdboulen en tegen hen

mogen spelen is al bijzonder voor een pupil, die Kimberley op dit

moment nog is.

www.smic.nl

24


Met goed plaatsen van Sylvian en goed schieten

van Kimberley wisten ze het lang vol te houden

en dwongen ze zelfs respectvolle blikken af van

deze “sterren” maar uiteindelijk moesten ze helaas

het onderspit delven.

Traditioneel wordt dit toernooi afgesloten met

porselein en aardewerk schieten. Ik heb alles

goed bekeken en zie hier wel weer een leuke

activiteit in voor onze vereniging. Voor meer info,

zie de foto’s op de site.

Het was een lange maar mooie

dag met jeu de boules van een buitengewoon hoog niveau.

Ik kan iedereen echt aanraden om ook eens bij een jeugdtoernooi te gaan

kijken want deze jongens en meisjes spelen op een niveau waarbij je echt

op het puntje van je bankje zit.

Het was weer geen straf om daarbij aanwezig te zijn.

Ton Holslag

www.smic.nl

25


www.smic.nl

26


Elsschotweg 4

1321AH Almere

Alles op het gebied van schoonmaak

en glasbewassing

Zowel voor bedrijf

als voor particulier

Bel voor meer informatie:

Telefoon 036 - 54 65 136

Mobiel 06 - 510 979 14

email : info@degrobedrijfsdiensten.nl

website: www.degrobedrijfsdiensten.nl

Oproep

Natuurlijk ben je stinkend jaloers, dat je niet

wat hebt geschreven in dit eerste JBV-tje

in kleur. Reken maar dat dit collectors item

over 10 jaar nog gelezen zal worden.

Maar niet getreurd, de deadline voor het

volgende nummer is 28 januari. Je hebt nog

tijd zat om wat te schrijven. Laten we er voor

zorgen dat dit nummer net zo dik gaat

worden als het januarinummer. Er zijn

nogal wat oproepen geplaatst in de laatste

JBV-tje , zoals een oproep voor een clublied,

of het oplossen van het tos probleem,

het idee om met verlichte boules te

spelen, of thuis te zoeken naar

het Wilhelmus? Of vragen te stellen aan

onze eigen scheidsrechters over spelsituatie`s.

Deze oproepen waren gericht aan

het bestuur, wedstrijdcommissie, lustrumcommissie,

scheidsrechters, en aan alle

leden. Dus genoeg om over te schrijven of

te reageren. Stuur dit naar j.edens@chello.

nl en onze redactie maakt er wel wat moois

van.

www.smic.nl


Kwaliteitsgarage Carstad Occasions

U kunt bij ons familiebedrijf terecht voor het totale onderhoud van

uw auto. Wij zijn vooral gespecialiseerd in VW ‐ AUDI ‐ SEAT ‐ SKODA

KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

APK keuringen, Aankoop keuringen

Kleine/grote onderhoudsbeurten

Inkoop VW / Audi

*****AIRCO SERVICE*****

Maandag tot en met Vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

Zaterdag Alleen op afspraak.

Jol 13‐16 8243 EH Lelystad, tel : 0320‐222476

internet : www.carstad.nl, email: carstad@wxs.nl

www.smic.nl

28

More magazines by this user
Similar magazines