08.09.2013 Views

De Zwinkrant - De Commeere

De Zwinkrant - De Commeere

De Zwinkrant - De Commeere

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong><br />

<strong>De</strong> gratis krant voor verwende uitgaanders<br />

23 ste jaargang april - mei 2011<br />

Gratis


2<br />

COLOFON<br />

DE ZWINKRANT<br />

Is een uitgave van de VZW <strong>Zwinkrant</strong>.<br />

<strong>De</strong> krant wordt verdeeld via vele tientallen<br />

adverteerders en kontaktpunten, verspreid over<br />

Knokke-Heist, Sluis, Cadzand, Aardenburg,<br />

Oostburg, Damme en Brugge, kortom over de<br />

hele Zwinstreek.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong> is bestemd voor iedereen die de<br />

Zwinstreek een warm hart toedraagt.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong> is volledig onafhankelijk en niet<br />

politiek, godsdienstig of ideologisch gekleurd.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong> staat of valt met de medewerking van<br />

de adverteerders.<br />

Voor verdere inlichtingen i.v.m. publiciteit<br />

en tarieven:<br />

Guy Poelvoorde,<br />

Pitsenbosdreef 7, 8200 Brugge,<br />

fax 050/ 33 21 59, GSM 0475/39 34 98,<br />

guy.poelvoorde@telenet.be<br />

Guido <strong>De</strong> Ville,<br />

Braambeierhoekstraat, 5 Damme,<br />

tel. 050/ 61 36 43<br />

Redactioneel: dezwinkrant@hotmail.com<br />

Eindredacteur en verantwoordelijke uitgever:<br />

Guy Poelvoorde<br />

Hoofdredacteur: Guido <strong>De</strong> Ville,<br />

GSM 0477/62 50 52<br />

Grafisch concept: Graphic <strong>De</strong>sign - die Keure<br />

Drukkerij: die Keure 050 471 272<br />

voor email publiciteit: isabelle.declerck@diekeure.be<br />

Website: www.dezwinkrant.be<br />

* alle carrosserie herstellingen<br />

* gratis vervangwagen<br />

* restauratie oude wagens<br />

Sluisstraat 43 - Knokke-Heist Tel. 050/61 51 41<br />

Café ‘t Wapen van Damme<br />

Christophe Van Moortel<br />

Kerkstraat 23 - 8340 Damme<br />

Open vanaf 9u30<br />

Gesloten op donderdag en vrijdag<br />

tel 050/84 29 98<br />

wapenvandamme@skynet.be<br />

SPAREN<br />

BELEGGEN<br />

LENEN<br />

VERZEKEREN<br />

<strong>De</strong>vroe Jan - Argenta<br />

Argenta Kantoor<br />

Krommestraat 18 - 8000 BRUGGE<br />

Tel.: 050 34 24 94 - Fax: 050 34 24 95<br />

e-mail: jan.devroe@argenta.be<br />

Kantooruren: ma-di-do-vr: 09u00-12u00<br />

16u00-18u00<br />

woe: 09u00-13u00<br />

za: op afspraak<br />

3


Met pijn in het hart...<br />

Met pijn in het hart... (deel 2)<br />

4<br />

Het doet ons natuurlijk deugd dat onze eigenste<br />

<strong>Zwinkrant</strong> zoveel impact heeft in de streek. <strong>De</strong><br />

2. Evenmin schuiven we de zwarte piet door naar<br />

de Damse horeca. <strong>De</strong> middenstand telt vele ge-<br />

verzorgde snacks - specialiteit: vleesfondue<br />

5<br />

laatste weken was ons artikel “Met pijn in het hart“ dreven en getalenteerde mensen maar ze moe-<br />

(editie februari-maart, zie ook onze website) een<br />

belangrijk gespreksonderwerp in Damme en ruime<br />

omgeving.<br />

ten ook tegen stroom oproeien. Het groot aantal<br />

zaken dat te koop staat of over te nemen, bewijst<br />

dat. Zorg daarentegen voor promotie, samenwer-<br />

seizoenssuggesties:<br />

asperges - mosselen - wild<br />

Het ligt niet in de bedoeling daaromtrent een eindeking,<br />

en steun. Volg vanuit het beleid de frisse innovatieve<br />

ideeen die her en der opborrelen. Werk<br />

Elke namiddag verse Pannenkoeken<br />

loze polemiek op te starten.<br />

ze niet tegen. Maak Damme opnieuw tot een le-<br />

Het ligt nog minder in onze bedoeling ook maar één<br />

woord uit ons artikel te herroepen.<br />

vend stadje.<br />

3. Wie de <strong>Zwinkrant</strong> regelmatig leest (al 24 jaar)<br />

Frank en Valérie Seurynck - Pauwels<br />

weet dat we ons nooit bezondigden aan afbraak-<br />

Kerkstraat 12 (Markt) - 8340 Damme<br />

Toch willen we nog een paar misverstanden uit de voetbal of demagogie. We zijn positieve geesten<br />

Tel. 050 35 46 75<br />

weg ruimen.<br />

en voerden altijd (subsidieloos) promotie voor<br />

Gesloten op maandag en vrijdag (behalve op feestdagen)<br />

1. Nergens in ons artikel is één woord van kritiek<br />

te vinden op de Dienst van Toerisme. Directeur<br />

Damme. Maar trop is teveel . Daarom ook de titel:<br />

“ met spijt in het hart”…<br />

4. We hopen dat “wie het schoentje past, het aan-<br />

Keuken doorlopend open<br />

Rookruimte<br />

Bert Vanhaecke en zijn medewerkers roeien trekt”. (trouwens kwatongen beweren nu al dat<br />

w w w. pa l l i e t e R da m m e . b e<br />

vol enthousiasme met de riemen die ze hebben ons artikel inderdaad al één en ander in beweging<br />

(krijgen). Integendeel we doen een oproep om heeft gezet …)<br />

hen vanuit het beleid meer middelen, meer fa- 5. En niet alleen de oude knarren onder ons krijgen<br />

ciliteiten, meer ruggesteun en ondersteuning te heimwee naar de tijd van Daniel Coens en Frank<br />

bieden. Nu ploeteren ze dagdagelijks door volle<br />

zee met een tanker met behulp van kleine roei-<br />

Dousselaere.<br />

spaandertjes .<br />

<strong>De</strong> hoofdredactie.<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

Pallieter<br />

R e s t a u R a n t<br />

Franse keuken


6<br />

> aal onder de palingen<br />

aal onder de palingen: Fons theerens<br />

“Mijn job? Zorgen dat<br />

niemand zich verveelt<br />

in Knokke-Heist.”<br />

<strong>De</strong> voormalige bibliothecaris Fons Theerens mag<br />

zich sinds een goeie vijf jaar een wel erg mooie<br />

titel aanmeten: Directeur Vrije Tijd. Zeker in een<br />

mondaine kustplaats als Knokke-Heist is een<br />

aantrekkelijke vrijetijdsvoorziening voor jongeren,<br />

actieve inwoners, tweede verblijvers en flukse<br />

gepensioneerden ‘serious business’ geworden. Met<br />

ondermeer cultuur, jeugd, sport en toerisme omvat<br />

zijn departement wel een derde van alle middelen<br />

van het Knokke-Heistse gemeentebestuur. Daarnaast<br />

heeft Fons als geboren en getogen Westkappelenaar<br />

ook een grote passie voor het volkseigen<br />

karakter en voor de heemkunde van de zwinstreek.<br />

Met een Bourgondische ziel als Fons Theerens<br />

waren we in gasthof <strong>De</strong> Siphon weer aan het goede<br />

adres voor een nieuwe ‘aal onder de palingen’.<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

“Die drang naar allerlei vormen van cultuurbeleving<br />

is bij mij niet uit de lucht gevallen”, begint<br />

Fons Theerens. “Beroepshalve was m’n vader<br />

postmeester in Wastkapelle maar daarnaast was<br />

hij als vrijwilliger heel erg actief in de plaatselijke<br />

bibliotheek. Daarnaast was hij jarenlang secretaris<br />

van de heemkundige kring Sint-Guthago én van<br />

de Culturele Raad van Knokke-Heist. <strong>De</strong> appel valt<br />

dus niet ver van de boom. Ik ben met dezelfde passies<br />

behept. Naast een engagement in het bestuur<br />

van Sint-Guthago ben ik ook actief bij Sincfala. <strong>De</strong><br />

geschiedenis van de streek is ontzettend rijk en<br />

boeiend. Sint-Guthago gaat veel ruimer dan Knokke-Heist.<br />

<strong>De</strong> vereniging is ontstaan in Oostkerke<br />

door wijlen René <strong>De</strong> Keyser die bestuursleden uit<br />

alle dorpen en gemeenten van de Zwinstreek rond<br />

LENTE ZOMER<br />

LENTE ZOMER<br />

LENTE LADIES ZOMER<br />

CITY Atos Lombardini Aniye By Blugirl Folies D&G For All Mankind Girbaud Hale Bob Just Cavalli Juicy Couture <br />

Liu Jo Liu Jeans Love Moschino Michael Kors Red Valentino Sonia Rykiel Scee By Twinset Twinset Ted Baker <br />

LADIES NEW Alysi Better Rich Cristina Effe Miss Money Money Pablo Tara Jarmon CASUAL Circle Of Gentlemen <strong>De</strong>pt <br />

CITY Hampton Atos Lombardini Bays Josephine&Co Aniye By Blugirl Pauline Folies B Oakwood D&G For Essentiel All Mankind S.Oliver Girbaud Tommy Hale Hilfi Bob ger Just Tommy Cavalli <strong>De</strong>nim Juicy Nan Couture <br />

LADIES<br />

Liu WOMEN Jo Liu Jeans Armani Love Jeans Moschino Airfi eld Michael Atmos Kors Blanc Nature Red Valentino Brax Caroline Sonia Rykiel Biss Cambio Scee By Twinset Etoile Du Twinset Monde Ted Fuego Baker <br />

LENTE ZOMER<br />

CITY NEW Gerard Atos Alysi Darel Lombardini Better Joseph Rich Ribkoff Aniye Cristina By Leo Effe Blugirl Guy Miss Folies Marccain Money D&G Money Marie For Méro All Pablo Mankind Natan Tara Girbaud Jarmon Save The CASUAL Queen Hale Bob Stills Circle Just Tricot Cavalli Of Chic Gentlemen Juicy Xandres Couture <strong>De</strong>pt <br />

Liu Hampton Trussardi<br />

Jo Liu Bays Jeans<br />

Mac Josephine&Co <br />

Love<br />

Raphaela<br />

Moschino<br />

Brax Pauline <br />

Rosner<br />

Michael<br />

B Nougat Kors Oakwood Red Valentino Essentiel Sonia S.Oliver Rykiel Tommy Scee By Hilfi Twinset ger Tommy Twinset <strong>De</strong>nim Ted Baker Nan <br />

NEW WOMEN Alysi Armani Better Jeans Rich Cristina Airfi eld Effe Atmos Miss Money Blanc Nature Money Brax Pablo Caroline Tara Jarmon Biss CASUAL Cambio Circle Etoile Of Du Gentlemen Monde Fuego <strong>De</strong>pt <br />

Hampton Gerard Darel Bays Joseph Josephine&Co Ribkoff Leo Pauline Guy Marccain B Oakwood Marie Essentiel Méro Natan S.Oliver Save The Tommy Queen Hilfi ger Stills Tommy Tricot Chic <strong>De</strong>nim Xandres Nan <br />

GENTLEMEN<br />

<br />

LADIES<br />

Trussardi WOMEN Mac Armani Raphaela Jeans Airfi Brax eld Rosner Atmos Nougat Blanc Nature Brax Caroline Biss Cambio Etoile Du Monde Fuego <br />

Gerard CITY CITY Darel Benvenuto Atos Joseph Lombardini Bogosse Ribkoff Aniye Leo Boss By Guy Black Blugirl Marccain Folies Circle D&G Of Marie Gentlemen For Méro All Mankind D&G Natan Girbaud Essentiel Save The Hale Gentiluomo Queen Bob Just Stills Cavalli Guess Tricot By Juicy Chic Marciano Couture Xandres <br />

Trussardi Hugo Liu Jo Ikks Mac Liu Jeans Jaguar Raphaela Love Lagerfeld Moschino Brax Rosner Olivier Michael Strelli Nougat Kors Paul Red Smith Valentino Robert Graham Sonia Rykiel Sand Scee Tommy By Twinset Hilfi ger Tailored Twinset Ted Valentino Baker <br />

GENTLEMEN<br />

Venti NEW NEW Alysi Better Better Rich Rich CASUAL Cristina Effe Armani Miss Jeans Money Boss Money Orange Pablo Burlington Tara Jarmon Façonnable CASUAL Geox Circle Giordano Of Gentlemen Joe Black <strong>De</strong>pt <br />

Mason’s Hampton Marlboro Bays Josephine&Co Classics Mcgregor Pauline B Oakwood Oakwood Parajumpers Essentiel S.Oliver Pierre Cardin Tommy Hilfi Ra-Re ger State Tommy Of <strong>De</strong>nim Art Sun68 Nan <br />

CITY Benvenuto Bogosse Boss Black Circle Of Gentlemen D&G Essentiel Gentiluomo Guess By Marciano <br />

GENTLEMEN<br />

Tommy WOMEN <strong>De</strong>nim Armani Tommy Jeans Hilfi ger Airfi eld Trussardi Atmos Jeans Blanc Zilton Nature NEW Brax Gant Caroline MEN Brax Biss Bugatti Cambio Digel Etoile Jacques Du Monde Britt Jupiter Fuego <br />

Hugo LeDûb Gerard Ikks Lodenfrey Darel Jaguar Joseph Meyer Lagerfeld Ribkoff Milestone Olivier Leo Guy Noblesse Strelli Marccain Paul Odemark Smith Marie Méro Robert maatwerk Natan Graham Olymp Save Sand The Profuomo Queen Tommy Roy Stills Hilfi Robson ger Tricot Tailored Chic Van Gils Xandres Valentino <br />

Venti CITY Trussardi NEW Benvenuto Better Mac Bogosse Rich Raphaela CASUAL Boss Brax Black Armani Rosner Circle Jeans Nougat Of Boss Gentlemen Orange Burlington D&G Essentiel Façonnable Gentiluomo Geox Giordano Guess By Marciano Joe Black <br />

Mason’s Hugo Ikks Marlboro Jaguar Classics Lagerfeld Mcgregor Olivier Strelli Oakwood Paul Smith Parajumpers Robert Graham Pierre Sand Cardin Tommy Ra-Re Hilfi ger State Tailored Of Art Valentino Sun68 <br />

Venti Tommy NEW <strong>De</strong>nim Better Tommy Rich Hilfi CASUAL ger Trussardi Armani Jeans Jeans Zilton Boss Orange NEW Gant Burlington MEN Brax Façonnable Bugatti Geox Digel Giordano Jacques Britt Joe Jupiter Black <br />

Mason’s LeDûb GENTLEMEN<br />

Lodenfrey Marlboro Meyer Classics Milestone Mcgregor Noblesse Oakwood Odemark Parajumpers maatwerk Pierre Olymp Cardin Profuomo Ra-Re Roy State Robson Of Van Art Gils Sun68 <br />

Tommy CITY <strong>De</strong>nim Benvenuto Tommy Bogosse Hilfi ger Trussardi Boss Black Jeans Circle Zilton Of Gentlemen NEW Gant D&G MEN Essentiel Brax Bugatti Gentiluomo Digel Guess Jacques By Marciano Britt Jupiter <br />

LeDûb Hugo Lodenfrey Ikks Jaguar Meyer Lagerfeld Milestone Olivier Noblesse Strelli Paul Odemark Smith Robert maatwerk Graham Olymp Sand Profuomo Tommy Hilfi Roy ger Robson Tailored Van Valentino Gils <br />

Venti NEW Better Rich CASUAL Armani Jeans Boss Orange Burlington Façonnable Geox Giordano Joe Black <br />

WWW.DELEYE.BE BRUGGE MAALSESTEENWEG 21<br />

Mason’s Marlboro Classics Mcgregor Oakwood Parajumpers Pierre Cardin Ra-Re State Of Art Sun68 <br />

Tommy <strong>De</strong>nim Tommy Hilfi ger Trussardi Jeans Zilton NEW Gant MEN Brax Bugatti Digel Jacques Britt Jupiter <br />

LeDûb Lodenfrey Meyer Milestone Noblesse Odemark maatwerk Olymp Profuomo Roy Robson Van Gils<br />

WWW.DELEYE.BE BRUGGE MAALSESTEENWEG 21<br />

WWW.DELEYE.BE BRUGGE MAALSESTEENWEG 21<br />

WWW.DELEYE.BE BRUGGE MAALSESTEENWEG 21


8<br />

> aal onder de palingen<br />

zich verzamelde. Wij zorgen voor lezingen en voordrachten<br />

en zijn misschien nog het meest bekend<br />

van onze uitgave ‘Rond de Poldertorens’.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: U was meer dan twintig jaar actief<br />

als bibliothecaris van Knokke-Heist.<br />

Hoe kijkt u terug op die periode en wat waren de<br />

belangrijkste realisaties?<br />

theerens: Ik was nog een jonge snaak van 25 jaar<br />

toen ik, met een diploma van historicus en bibliotheekwetenschappen<br />

op zak, door het gemeentebestuur<br />

werd aangesteld als bibliothecaris. <strong>De</strong><br />

bibliotheek was toen nog een vzw en ik heb die<br />

omvorming tot volwaardige gemeentelijke dienst<br />

mogen realiseren. Het cultureel centrum, waarin<br />

dus ook de bibliotheek huisde, was net gebouwd.<br />

Toch waren de bibliotheek en de culturele programmering<br />

van ‘Scharpoord’ toen nog twee volledig<br />

gescheiden werelden. <strong>De</strong> integratie tot ‘vrije tijd’<br />

kwam er pas veel later.<br />

We zijn er trots op dat we bij de eersten in Vlaanderen<br />

waren, en zelfs de allereerste in West-<br />

Vlaanderen, om te gaan automatiseren. Eind jaren<br />

’80, toen de steekkaarten nog gemeengoed waren,<br />

gebruikten wij al computers voor het bijhouden van<br />

de administratie. Ook voor het publiek zelf volgden<br />

we snel de nieuwe technologie op. In ’94 startten<br />

we met een ruime mediatheek, met ondermeer de<br />

meeste CD’s van Vlaanderen. We startten toen ook<br />

reeds met internet. Nu is dat niet meer weg te denken<br />

maar toen was het een totaal nieuw gegeven. Ik<br />

herinner me nog goed dat bij de presentatie bijna<br />

niemand van de aanwezigen maar een idee had<br />

over hoe dat in z’n werk ging. Enkel burgemeester<br />

Lippens kon er vlot mee overweg en introduceerde<br />

alle geïnteresseerden in het gebruik van internet.<br />

Hij had het internet leren kennen in Amerika, vandaar…<br />

(lacht). Op vandaag beschikt de bibliotheek<br />

over 20 voor bezoekers toegankelijke computers<br />

met internet, geïntegreerd in een internetcafé.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: Wat moeten we ons voorstellen bij<br />

een directeur ‘vrije tijd’? Hoe kwam die functie<br />

en die structuur tot stand?<br />

theerens: Dat kadert eigenlijk in een algemene<br />

reorganisatie van de gemeentediensten in Knokke-<br />

Heist. Door het aanbieden van steeds meer dien-<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

sten ontstonden er op den duur teveel gemeentediensten,<br />

een 25 tal, waardoor het moeilijk werd om<br />

nog overzichtelijk en doelmatig te werken. Bovendien<br />

kostten al die afzonderlijke diensten heel wat<br />

geld. Daarom opteerde het bestuurde er voor om<br />

te werken met overkoepelende ‘directies’. Voor wat<br />

mij betreft is dat dus de ‘directie vrije tijd’ met daaronder:<br />

cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, toerisme<br />

en musea / erfgoed. Op die manier kan er een visie<br />

rond vrije tijdsbeleving doorgetrokken worden naar<br />

al die verschillende werkingen. Er is ook een betere<br />

afstemming mogelijk. Vooral rond communicatie is<br />

dat interessant. Zo werd er één communicatiemanager<br />

aangesteld voor de ganse directie vrije tijd.<br />

Dat komt de eenvormigheid en de overzichtelijkheid<br />

naar de ‘klant’ ten goede. Een voorbeeld van<br />

die communicatie is het KH Magazine. Een ‘glossy’<br />

getint blad over alles wat er leeft en te beleven valt<br />

in Knokke-Heist en dit gericht op zowel eigen bewoners<br />

als tweede verblijvers. Ook de praktische,<br />

gemeentelijke informatie wordt hierin op een aantrekkelijke<br />

manier verpakt.<br />

Ook intern zijn er voordelen aan die centralisering,<br />

gezien we nu werken met een centrale financiële<br />

administratie per directie. Door een efficiënter financieel<br />

beheer besparen we zo heel wat geld.<br />

Ik had het daarnet over een doorgetrokken visie<br />

rond vrijetijdsbeleving. In dat verband zal het opgevallen<br />

zijn dat ook de afdeling toerisme daar onder<br />

ressorteert. Dat is een heel bewuste keuze va<br />

het gemeentebestuur omdat toerisme één van de<br />

belangrijkste levensaders van de gemeente is en<br />

blijft. Wat goed is voor het toerisme is goed voor<br />

Knokke-Heist. Ook de gewone Knokke-Heistenaar<br />

plukt de vruchten van het toerisme. Onze gemeente<br />

kan al die gemeentelijke infrastructuur realiseren<br />

net omwille van dat toerisme. Daarom willen we<br />

het hen naar de zin maken met de organisatie van<br />

aantrekkelijke vrijetijdsmomenten en aangepaste<br />

infrastructuur.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: Vergt een toeristische<br />

kustgemeente met veel tweede verblijvers een<br />

specifiek vrijetijdsaanbod?<br />

theerens: Er is altijd een brede en toegankelijke<br />

maar kwalitatieve programmering geweest. Daarbij<br />

maken we eigenlijk geen verschil tussen toerist<br />

zorro uitgeverij<br />

Braambeierhoekstraat 5, 8340 Damme<br />

0474 / 591 728 - www.zorrobooks.be - info@zorrobooks.be<br />

<strong>De</strong> avonturen<br />

van<br />

Patrick & Yves 2<br />

IK SLAAP<br />

ALS EEN<br />

CROISSANT<br />

de autobiografie<br />

van<br />

VITALSKI<br />

NOOIT MEER MOE<br />

dr Michael Maes<br />

Het cvs-mysterie<br />

eindelijk ontsluierd<br />

DE TUIN<br />

MET TIEN<br />

DEUREN<br />

door Cornelia van Lierop<br />

een erotisch sprookje<br />

www.vbro.be<br />

Wij zijn fier op Nederlandstalige muziek!<br />

9


10<br />

> aal onder de palingen<br />

of eigen inwoner. Ons beroemde vuurwerkfestival<br />

is uiteraard aantrekkelijk voor de verblijfstoerist<br />

maar trekt ook enorm veel streekbewoners en lokale<br />

jeugd aan. Hetzelfde met openluchtevenementen<br />

zoals Kneistival. Het is wel zo dat we ook hier<br />

oog hebben voor het toerisme en op de ‘weerkundig<br />

moeilijkere periodes’ een extra sterke indoor programmering<br />

bieden. Knokke-Heist moet heel het<br />

jaar door aantrekkelijk blijven.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: Knokke-Heist wil bruisend zijn<br />

maar heeft ook een gezinspubliek, ouderen en<br />

mensen die rust zoeken. Hoe gaan jullie om met<br />

die ogenschijnlijke tegenstelling?<br />

theerens: Hier is het inderdaad soms wat zoeken<br />

naar een evenwicht. Het mag hier inderdaad<br />

bruisen, ook de jongeren moeten aan hun trekken<br />

komen, maar we hebben zeker oor voor klachten<br />

van ouderen of gezinnen met kinderen. Zo moeten<br />

evenementen nog altijd ‘op maat van Knokke-Heist’<br />

zijn. Ik kan het voorbeeld geven van Polé Polé. Mensen<br />

denken misschien dat het bestuur er rouwig om<br />

is dat dit evenement naar Zeebrugge is vertrokken<br />

maar dat is niet het geval. Het was en is een mooi<br />

evenement maar het barstte hier gewoon uit zo’n<br />

voegen. Polé Polé haalt een 12 000 bezoekers terwijl<br />

onze evenemtenzone eerder geschikt is voor<br />

een 5000 personen. Los daarvan zijn er in Knokke-<br />

Heist, naast de drukkere zones op en rond de dijk<br />

en de Lippenslaan, genoeg rustige en ongerepte<br />

plekjes om in alle rust van de natuur te genieten.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: steden als Oostende, Nieuwpoort<br />

en Koksijde doen ook steeds meer inspanningen<br />

om publiek aan te trekken en aan zich te binden.<br />

Wat stelt Knokke-Heist daar tegenover?<br />

theerens: Wij gaan niet mee in een concurrentieel<br />

opbod want we zijn gewoon onvergelijkbaar met<br />

andere badsteden. Knokke-Heist heeft een internationale<br />

naambekendheid en specifieke uitstraling.<br />

Dit wil niet zeggen dat we zelfgenoegzaam zijn, integendeel.<br />

We blijven innovatief en in het kader van<br />

het ambitieuze infrastructuurprogramma Horizon<br />

8300 staat er nog heel wat op het programma.<br />

Ook onze geografische ligging is een troef. Door de<br />

expressweg zijn we beter gepositioneerd dan de andere<br />

badplaatsen om een publiek uit regio Brussel<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

en vooral Antwerpen aan te trekken. Ook de Nederlanders<br />

zien we graag komen en dat zijn natuurlijk<br />

wel heel dichte buren.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: Wat doet een directeur vrije tijd<br />

eigenlijk zelf in z’n vrije tijd?<br />

theerens: Ik ben zodanig veel bezig met een andere<br />

z’n vrije tijd dat ik er zelf nauwelijks heb! M’n<br />

tijd buiten de job bij de gemeente gaat bijna volledig<br />

naar m’n engagement bij de heemkundige kring.<br />

Ook het lezen van reisgidsen kan me bekoren. En<br />

zoals de lezers aan de begeleidende foto zullen zien<br />

ben ik nogal te vinden voor lekker eten en drinken…<br />

Piet <strong>De</strong> Ville<br />

Dorpsstraat 173<br />

8340 Sijsele<br />

Tel. 050/ 35 10 25<br />

Fax 050/ 37 12 32<br />

Moerkerkesteenweg 105<br />

8310 Sint-Kruis-Brugge<br />

T 050 35 48 29<br />

BOUWSPECIALITEITEN<br />

SIERSCHOUWEN<br />

VLOEREN EN FAIENCE<br />

MARMER, GRANIET<br />

EN NATUURSTEEN<br />

11


12<br />

> SchuinSchriFt (geSchreven 20 Maart 2011)<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

Heel de wereld Khadafi<br />

Gelezen in een advertentie in The National Geographic Magazine van maart 1948,<br />

lang voor ik geboren ben: “… Back home, I teach history – but I’m always ready to<br />

learn some. Where can I do that better than in Britain? Your local colour isn’t simply<br />

on the surface. Here, every lane and field and hillside has seen history in the making<br />

for 2000 years”. Toén wisten de Amerikanen nog dat zij in vergelijking met het<br />

oude westen geen geschiedenis hadden, ze bestonden toen amper 150 jaar. Naar<br />

aanleiding van WO II kregen ze uiteraard heel wat nieuws over onze contreien, en<br />

ze hadden er duidelijk belangstelling voor, gelet op deze publiciteit voor reizen naar<br />

Suffolk. Ondertussen zijn ze dommer (naïever?) met de jaren geworden en het vervelende<br />

is dat zij vinden dat ook de rest van de wereld dat maar moet zijn.<br />

Ondertussen lentert het weer. Een koppel wilde eenden waggelt door de grasberm.<br />

Hij schudt met zijn gat en zij vlijt zich neer, dat wordt gezellig autootjes kijken met<br />

zijn tweeën en dromen van een warm nest met lekker veel eieren. Tot zover het goede<br />

nieuws. In het nieuws op radio en TV hebben ze het voortdurende over de aardbeving,<br />

de Tsunami en de kernramp in Japan. Maar ik wil nieuws over Libië horen.<br />

3 dagen geleden nog hét hot item op alle kanalen, nu weggemoffeld onder de mat<br />

van een natuurramp aan de andere kant van de wereld. Tegen de natuur kan een<br />

mens nooit op. Als diezelfde mens dan ook nog eens woningen gaat bouwen in een<br />

gebied waarvan met weet dat daar vroeg of laat problemen komen dan is dat zijn eigen<br />

probleem, hoe schrijnend de gevolgen ook mogen zijn. Dat een volk uitgemoord<br />

wordt door een dictator daar kan de wereld wél iets aan doen. Maar iedereen kijkt<br />

de andere kant op. Libië grenst echter aan Europa, dat beetje Middelandse Zeewater<br />

niet meegerekend. Tripoli en Tobruk, het hadden Europese steden kunnen zijn. Het<br />

heeft iets heroïsch, zo’n opstand tegen een tiran en de hunker naar democratie.<br />

Ik veerde op telkens een stad in het oosten weer in handen van de opstandelingen<br />

kwam maar het monster laat zijn tanden zien. Nog even en ook Benghazi wordt<br />

heroverd wat ongetwijfeld tot een bloedbad zal leiden maar wij … wij doen nikske.<br />

Minister Van Acker verkondigt met zijn doodsgraversgezicht dat de internationale<br />

diplomatie werkt met de snelheid van een lichtjaar. Ik weet niet wat dat onderdeurtje<br />

gestudeerd heeft maar als het weken duurt voordat iemand ook maar geen blad<br />

voor de mond neemt en verkondigt op welke manier ze nu daadwerkelijk gaan tussenkomen<br />

dan kan ik dat niet snel werken noemen. Ondertussen tikt de klok en<br />

proeft die bebaarde barbaar het bloed al op zijn lippen. Wat er daar ondertussen is<br />

gebeurd tussen het ter perse gaan van dit stukje en het moment dat jij dat leest weet<br />

ik uiteraard niet. Frankrijk lijkt aan te stevenen op harde actie. Sarkozy die met zijn<br />

spierballen rolt, het heeft wel iets komisch. Vraag is alleen waarom ze zich plots nu<br />

als de grote verdediger van de democratie opwerpen. In hun voormalige protectoraten<br />

worden mensenrechten al decennia met voeten getreden maar al die tijd bleef<br />

het stil in Parijs. Het zal toch niet waar zijn zeker dat Sarkozy’s slechte resultaten in<br />

de peilingen daar mee te maken hebben? Dat Rusland en China inmenging in Libië<br />

afkeuren zegt vooral veel over die twee grootmachten want zelf boter op hun hoofd<br />

en bloed aan hun handen. Dat de VS en Het Verenigd Koninkrijk dan weer wel ingrijpen,<br />

zal toch wel niets met olie te maken hebben zeker? Dit keer wordt de actie wél<br />

gesteund door de VN-veiligheidsraad. Te vrezen valt dat het een soort lakmoesproef<br />

wordt voor deze organisatie. Want neen, deze dadendrang is niet zonder gevaar. Lo-<br />

WWW.GEERTPRAET.COM<br />

PATHOEKEWEG 32 - 8000 BRUGGE - tel. 050 84 22 92<br />

13


14<br />

> SchuinSchriFt (geSchreven 20 Maart 2011)<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

gisch dat daarover moet worden nagedacht en diplomatiek overleg nodig was. Maar<br />

wachten tot Khadafi de oppositie monddood – of gewoon dood - heeft gemaakt is niet<br />

minder dan schuldig verzuim. Leve de tsunami in Japan, kunnen we met zijn allen<br />

de andere kant op kijken. Waarom België dan weer wél meedoet, dat begrijpen we<br />

ook niet. Van <strong>De</strong> Crem wel natuurlijk. Zijn Kremlin in Aalter is immers te klein voor<br />

zijn hoogmoed. Willen we eindelijk eens mogen meespelen met de grote jongens? Of<br />

menen we te moeten bewijzen dat de politieke impasse niet belet dat dit land verder<br />

wordt bestuurd? Zo lijkt iedereen wel een eigen agenda te hebben. <strong>De</strong> grote vrees<br />

is dat de Noord-Afrikaanse lente zal leiden tot een radicalisering en de macht van<br />

de Islam imams groot wordt. Ik heb altijd al een hekel aan de lessen geschiedenis<br />

gehad. Iedereen vond het normaal dat je alles wist over het meer dan 2000 jaar oude<br />

verleden. <strong>De</strong> Amerikanen weten dat niet en kunnen er dan ook niet uit leren. Weten<br />

zij veel dat de geschiedenis zich altijd herhaalt en het Oude Westen dus niet eeuwig<br />

de plak zal blijven zwaaien over de rest van de wereld. Ondertussen is het business<br />

as usual en gaat, net als vroeger, iedereen ten oorlog voor zilverlingen, gouddukaten<br />

en olie. Heel de wereld Khadafi.<br />

expositie Micheline Baetens,<br />

jeannine dierckens<br />

& irina Yarantseva<br />

Bevlogen esthetiek<br />

Vanaf 16 april is er bij Galerie de Twaalf Apostelen te Sluis werk van 3<br />

verschillende kunstenaars te zien. Irina Yarantseva uit Brugge schildert<br />

in warme aardse tinten om zo de sfeer van een interieur positief te beïnvloeden.<br />

Micheline Baetens uit Knokke-Heist schildert voornamelijk abstract<br />

en verwerkt uiteenlopende materialen in acryl op doek. Jeannine<br />

Dierckens uit Assebroek wil met haar schilderijen en beelden in keramiek<br />

haar bewondering voor mens en dier op de kijker overbrengen. <strong>De</strong><br />

tentoonstelling loopt tot en met 22 mei 2011.<br />

<strong>De</strong> expositie is open vanaf 11:00 op zaterdag 16 april, met aansluitend<br />

de vernissage om 18:00. Uw aanwezigheid op de vernissage en<br />

expositie wordt zeer op prijs gesteld.<br />

Galerie de Twaalf Apostelen<br />

Kapellestraat 28, Sluis<br />

www.galerie-de-twaalf-apostelen.com<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

Micheline Baetens<br />

jeannine dierckens<br />

irina Yarantseva<br />

Westkapellestraat 425 • 8300 Knokke-Heist<br />

Tel. 050 61 49 91 • Fax 050 62 49 17 • E-mail: de.groote.bouw@scarlet.be<br />

deN hoorN - st.-rIta<br />

hoornstraat 56 * 050/500260<br />

BakkerIJsUPerette<br />

MIchel eN sofIe<br />

ruime parking<br />

sluitingsdag: maandag<br />

Verzorgde kaasschotel<br />

UItgeBreId WIJNgaMMa<br />

oM U Nog Beter te dIeNeN NU ook<br />

Verse groeNteN & frUIt<br />

15


16<br />

Tweede Comedy avond<br />

Donderdag 19 mei 2011<br />

Met Bart Vantieghem (winnaar CCC 2011),<br />

Gerrit <strong>De</strong> Bremme (MC) en <strong>De</strong> Mugge Van Brugge<br />

Bart Vantieghem<br />

Gratis naar<br />

Het Zwin<br />

Nieuwe vraag:<br />

<strong>De</strong>ze vogel nestelt op of in de grond<br />

tussen dichte vegetatie.<br />

<strong>De</strong> zang is zeer muzikaal en<br />

gevarieerd.<br />

stuur uw antwoord naar:<br />

Christiane Jonckheere,<br />

Braambeierhoekstraat 5,<br />

8340 Oostkerke-Damme,<br />

email: jonckheerechris@hotmail.com<br />

<strong>De</strong> Mugge Van Brugge<br />

Aanvang om 20 uur - gratis toegang - tafelreservatie mits diner<br />

DE SMISSE - Kerkstraat 6 - Damme - www.desmisse.com<br />

Van 1 april t.e.m. 31 mei 2011 geniet u van comfortabele voordelen<br />

op Ponto, Indy en Aqua<br />

www.jori.com<br />

Du Fossé Meubelen en Woninginrichting, 4524 CZ Sluis - Kapellestraat 22 -<br />

Oude Kerkstraat 19 - T (0117) 46 13 89 - F (0117) 46 21 25<br />

Telefoon vanuit België: 00 31 117 46 13 89 - mail: dufosse@zeelandnet.nl<br />

JORGEN22885_Promo_Indy_166x113_QN 1 3/14/11 6:09:03 PM<br />

RONDRIT DOOR DE DAMSE POLDERS<br />

* Bezoek aan Damme, Oostkerke.<br />

* Rit langs de kanaallandschappen<br />

* Speciaal voor alle feestelijkheden,<br />

verjaardagen, communies,<br />

huwelijken<br />

en verwendagen.<br />

Alle mogelijke opties<br />

U kunt zelf uw route schikken<br />

GSM: 0475/ 77 09 10<br />

Huifkarren Damme<br />

17


18<br />

> de KnotWilg<br />

vespa’s, biertours, boottochten…<br />

Benedict Stael kleurt damse toeristische zomer<br />

Oostkerkenaar Benedict Stael, uitbater van taverne<br />

<strong>De</strong> Knotwilg, zet een pak toeristische activiteiten in<br />

de zwinstreek op het getouw. <strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong> sprak<br />

met hem.<br />

“Zestien jaar geleden ben ik hier in Oostkerke toegekomen<br />

en heb ik <strong>De</strong> Knotwilg gestart. Het was in<br />

die tijd restaurant en ik heb er terug een café van<br />

gemaakt. Aanvankelijk deed ik alles alleen. Na enkele<br />

jaren heeft mijn vrouw Nancy haar werk opgegeven<br />

(bij Phillips) en is ze mij komen bijstaan in de<br />

zaak. Intussen is <strong>De</strong> Knotwilg geëvolueerd naar een<br />

taverne waar je ook kunt eten.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: Je bent op een gegeven moment<br />

ook met fietsverhuur begonnen.<br />

Benedict stael: Inderdaad, en dat had een speciale<br />

reden. Er was sprake van dat het pand waarin wij <strong>De</strong><br />

Knotwilg uitbaten zou verkocht worden. Ik zocht dus<br />

snel naar een alternatief en dat was fietsverhuur.<br />

In drie weken tijd ontwikkelde ik een concept, liet<br />

ik folders drukken, startte ik een mailcampagne…<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

Uiteindelijk werd het gebouw dan toch niet verkocht,<br />

maar ik heb de fietsverhuur behouden. Het is ook<br />

meer dan fietsverhuur. Het waren begeleide fietstochten.<br />

En bij de fietsverhuur zonder begeleiding<br />

breng ik de fietsen ter plaatse. Een service die er<br />

niet veel bieden. Vooral bij de hotels uit Brugge en<br />

omstreken slaat de fietsverhuur met levering goed<br />

aan.<br />

Intussen verhuur ik mijn fietsen ook vanuit Toerisme<br />

Damme en vanuit de fietsparking op ’t Zand.<br />

<strong>De</strong> fietstochten met begeleiding heb ik intussen stop<br />

gezet.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: al snel kwamen er ook de<br />

volksspelen bij. Een uit de hand gelopen hobby?<br />

stael: Dat klopt. Ik ben 14 jaar geleden in contact<br />

gekomen met de oude volksspelen. Iemand die hier<br />

bij mij fietsen huurde, bracht eens aan paar oude<br />

volksspelen mee naar <strong>De</strong> Knotwilg. Ik zag al snel<br />

hoe die op zich simpele spelen heel wat mensen, van<br />

allerlei leeftijden, konden animeren. Waar volksspelen<br />

zijn, is er ambiance. Het is ook iets dat bij<br />

Guy Poelvoorde<br />

Pitsenbosdreef 7, 8200 Brugge<br />

A PASSION FOR PAINTINGS<br />

AANKOOP EN VERKOOP<br />

SCHILDERIJEN VAN DE<br />

17e EEUW TOT HEDEN<br />

Restauratie- en conservatieadvies<br />

Gratis expertise * Discretie verzekerd<br />

Enkel na afspraak<br />

Tel 0475 39 34 98 - Fax 050 33 21 59<br />

http:/www.guyart.com - e-mail: paintings@guyart.com<br />

Airshow<br />

het Zwin, het hele jaar door.<br />

Natuurworkshops voor kinderen – op woensdag namiddag tijdens de Paasvakantie<br />

Ochtendwandeling – elke zondag om 10.00 u.<br />

Lentewandeling – zaterdag 9 april om 15.00 u.<br />

Ooievaarswandeling – zaterdag 16 april en 7 mei om 13.30 u.<br />

Paaswandeling – zaterdag 23 april om 15.00 u.<br />

ZWIN op stelten – 14 en 15 mei van 9.00 tot 17 u.<br />

Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist • T +32 (0)50 60 70 86 • info@zwin.be<br />

Organisatie: provinciedienst natuur- en milieueducatie (het Zwin)<br />

www.zwin.be<br />

19


20<br />

> de KnotWilg<br />

onze streek past vind ik. Ik ben toen zelf volksspelen<br />

gaan verzamelen. <strong>De</strong> beste vind je in Frankrijk. En ik<br />

maak er ook zelf. Ik heb enkele eigen creaties die je<br />

niet kunt kopen in de winkel. Daar ben ik wel fier op.<br />

<strong>De</strong> mensen kunnen dus in <strong>De</strong> Knotwilg een arrangement<br />

volksspelen reserveren. In de zomer zet ik er<br />

ook altijd een tweetal uit in die tuin, waarmee men<br />

gratis kan spelen.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: Er zitten ook volksspelen vervat<br />

in het circuit van je Belgian Beertourbus, heb ik<br />

begrepen.<br />

stael: The Belgian Beertourbus is een initiatief van<br />

mezelf en van mijn kompaan Bernard <strong>De</strong>paepe. We<br />

rijden met een minibus door het Brugse Ommeland<br />

en Zeeuws-Vlaanderen, houden halt bij authentieke<br />

herbergen en drinken er een typisch streekbier. In<br />

enkele van die herbergen staan inderdaad ook oude<br />

volksspelen.<br />

In Damme drinken we een Maerlant- of een Uilenspiegelbier,<br />

in Zeebrugge een Rodenbach met<br />

garnaaltjes, in Brugge een Brugse Zot… Ook in de<br />

Nederlandse kroegen proeven we de betere Belgische<br />

bieren.<br />

Het circuit bedraagt 120 kilometer.<br />

<strong>De</strong> reacties zijn erg positief. We hebben zelfs Amerikanen<br />

die de toer meedoen en dolenthousiast zijn.<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: We kunnen de zwinstreek dus<br />

verkennen met de fiets en de bierbus, maar sinds<br />

kort kunnen we dat ook vanop een Vespa.<br />

stael: Zo is dat. Ook hiervoor werk ik samen met<br />

Bernard <strong>De</strong>paepe, die dit al deed vanuit Brugge. Nu<br />

kun je de Vespa’s ook huren vanuit Damme. We werken<br />

hiervoor samen met Toerisme Damme. Je kunt<br />

ze huren voor een halve dag, een dag of weekend.<br />

Je kunt ermee op ontdekking gaan in de streek. Het<br />

is interessant om de fietsknooppuntenbewegwijzering<br />

te volgen. <strong>De</strong> Riante Polderroute of de Maerlantroute,<br />

maar ook de Vroommroute, speciaal ontworpen<br />

voor de verkenning van de streek per Vespa,<br />

is een aanrader.<br />

Toerisme Damme ontwikkelde ook een culinair Vespaweekend,<br />

met overnachtingen, diners en lunches<br />

inbegrepen.<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

<strong>De</strong> <strong>Zwinkrant</strong>: En tot slot kunnen we ook nog met<br />

de fiets de boot op.<br />

stael: Ik werkte samen met de Rederij Boot Damme<br />

Brugge (de Lamme Goedzak) de formule Bike &<br />

Boat uit. Dat is in feite een combiticket waarmee<br />

je een hele dag een fiets krijgt en je de boot neemt<br />

van Brugge naar Damme en terug of omgekeerd. <strong>De</strong><br />

fiets kan mee de boot op. Hiervoor betaal je 14 euro.<br />

<strong>De</strong> klant doet 4 euro voordeel met dit combiticket.<br />

Benevens deze activiteiten is er in Damme nog<br />

één ander te beleven deze zomer. Zoals de tweede<br />

DammeGoedzakavond op 19 juli, waarbij 5 Damse<br />

chefs een middeleeuws menu serveren op het<br />

marktplein van Damme. Of de geleide dorpswandelingen<br />

in Damme, Lapscheure en Oostkerke: een<br />

kruidenwandeling, een smokkelroute, een erfgoedwandeling<br />

en een uilenspiegellegendewandeling.<br />

Voor meer details:<br />

www.toerismedamme.be en<br />

www.thebelgianbeertourbus.be<br />

of tel. toerisme Damme: 050 288 610<br />

RDV<br />

MUCH MORE THAN CINEMA<br />

Kinepolis Brugge: Koning Albert I-Laan – 8200 Brugge – tel. 050 30 50 00<br />

Elke woensdag nieuwe programmatie beschikbaar op onze site<br />

VERJAARDAGSFEESTJES<br />

nodig al je vriendjes uit voor<br />

een onvergetelijke namiddag<br />

LADIES@THE MOVIES<br />

no misters, only sisters,<br />

elke eerste dinsdag van de maand<br />

CINÉMANIE<br />

de andere fi lm, beter bekeken<br />

MAGIC SUNDAYS<br />

elke eerste zondag van de maand,<br />

met animatie vanaf 13u30<br />

XL GAMING<br />

speel jouw games op reuzegroot scherm<br />

SENIORENMIDDAGEN<br />

fi lmvoorstelling met koffi e en gebak<br />

www.kinepolis.com<br />

21


22<br />

> tour culinair: pallieter<br />

tour culinair:<br />

pallieter<br />

In deze rubriek loodsen we u langs aanbevelenswaardige<br />

restaurants, brasseries, bistro’s, eetcafés<br />

en andere stopplaatsen voor hongerige magen.<br />

Op de markt van Damme, vlak naast het stadhuis,<br />

ligt restaurant Pallieter. <strong>De</strong> zaak heeft het grootste<br />

terras van het plein. Al decennialang wordt in het<br />

pand horeca gedreven.<br />

<strong>De</strong> huidige uitbaters zijn Frank Seurynck en Valérie<br />

Pauwels. Zijn namen restaurant Pallieter vijf jaar<br />

geleden over van Filip Traen.<br />

Het koppel verdiende eerder z’n sporen in het<br />

Brugse horecaleven. Ze runden eerst 5 jaar een<br />

traiteurszaak in de Schaarstraat en baatten ook 5<br />

jaar lang restaurant <strong>De</strong> Nisse uit, in de Hooistraat.<br />

<strong>De</strong> Nisse was een klein avondrestaurantje, onder<br />

andere gekend voor z’n fondue.<br />

“We waren in feite op zoek naar een groter restaurant”,<br />

vertelt Valérie. “<strong>De</strong> Nisse telde maar 30 plaatsen,<br />

en dat is toch beperkt. We kenden restaurant<br />

Pallieter goed en hebben dus niet lang getwijfeld<br />

toen het over te nemen stond. Hier hebben we meer<br />

ruimte en zitten we op een toplocatie. Vlak in het<br />

historische centrum van Damme”.<br />

Een jaar geleden wijzigden Frank en Valérie het<br />

interieur. <strong>De</strong> bordeaux kleur, die de zaak destijds<br />

kenmerkte, verdween en werd vervangen door grijstinten.<br />

Er kwamen ook nieuwe tafeltjes en stoelen.<br />

Hout, leer en knappe schilderijen geven restaurant<br />

Pallieter een stijlvol cachet.<br />

Het restaurant staat garant voor de klassieke Frans/<br />

Belgische keuken. Vast op de kaart staan kreeftensoep,<br />

coquilles, carpaccio, escargots en garnaalkroketten.<br />

En als hoofdgerechten onder meer gebakken<br />

zeetong, kabeljauwhaas, bouillaibaisse, côte à<br />

l’os en varkenshaasje. Erg populair hier, en meegekomen<br />

uit <strong>De</strong> Nisse, is de fondue. Zowel een fondue<br />

met gemengd vlees als een rundsfondue. Restaurant<br />

Pallieter biedt ook een fonduemenu aan. Dit be-<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

staat uit een aperitief (kirr), gemengde fondue, een<br />

irish coffee of een tiramisu en een halve fles wijn<br />

per persoon. Tegen 38 euro. Vooral bij groepen is dit<br />

menu een groot succes.<br />

“We hebben ook altijd enkele seizoenssuggesties<br />

op de kaart”, weet Valerie. “Nu zijn dat de asperges.<br />

Onze asperges komen uit Ede, waar wij ook wonen,<br />

van bij de kwekerij Spitsbroek. Het zijn naar mijn<br />

mening de beste. Ook Sergio Herman haalt ze van<br />

daar. Ook mosselen en wild zijn hier toppers. Ons<br />

mosselseizoen loopt van juli tot 15 oktober. Enkel<br />

wanneer ze op hun best zijn dus. We stoppen met<br />

mosselen wanneer het wildseizoen begint”.<br />

Een grote troef voor Pallieter is natuurlijk het grote<br />

terras. “Zowel de Dammenaars als de (fiets)toeristen<br />

zitten graag op ons terras. We hebben als eerste<br />

zon, al van in de vroege voormiddag. In de lente en<br />

de zomer zijn vooral de slaatjes en de pasta’s populair<br />

op het terras. En uiteraard ook de pannenkoeken,<br />

die we hier elke namiddag vers bakken”.<br />

Frank en Valérie hebben trouwens nog toekomstplannen.<br />

In Ede, net over de Nederlandse grens,<br />

willen ze een Bed & Breakfast beginnen.<br />

RDV<br />

info<br />

Restaurant Pallieter<br />

Kerkstraat 12 (Markt) - 8340 Damme<br />

tel 050 35 46 75<br />

maandag gesloten<br />

MEIFOOR BRUGGE<br />

13 MEI 2011 - 5 JUNI 2011<br />

‘T ZAND<br />

BEURSPLEIN<br />

SIMON STEVINPLEIN<br />

KONING ALBERTPARK<br />

Meifoor 2011<br />

<strong>De</strong> 811e editie van de Brugse meifoor vindt dit jaar<br />

plaats van vrijdagavond 13 mei tot en met zondagavond<br />

5 juni en dit in het Koning Albertpark, op ’t<br />

Zand, het Beursplein en het Simon Stevinplein. Dit<br />

jaar mogen we met de ‘Rock & Roll 360°’ opnieuw<br />

een spectaculaire attractie verwelkomen en staat<br />

voor het eerst in de geschiedenis een pastakraam<br />

op de kermis.<br />

Op vrijdag 13 mei start de feestelijke openingsavond<br />

om 19 uur met het doorknippen van het lint, dat<br />

meteen ook het startschot is voor de kinderstoet.<br />

Alle kinderen tussen 4 en 10 jaar kunnen meestappen<br />

in de stoet van verklede kinderen.<br />

Vooraf inschrijven is echter verplicht en kan van<br />

4 april tot 10 mei via de stedelijke website www.<br />

brugge.be. Je ontvangt een inschrijvingsbewijs<br />

die je op vrijdagavond 13 mei meebrengt. Verklede<br />

deelnemers aan de kinderstoet, die hun inschrijvingsbewijs<br />

kunnen voorleggen ontvangen van de<br />

foorreizigers een “combi-kaart” waarmee ze gratis<br />

van tal van attracties, aangepast aan de leeftijd,<br />

kunnen genieten.<br />

<strong>De</strong> openingsavond wordt dan in het Koning Albertpark<br />

omstreeks 22.30u afgesloten met een spetterend<br />

en oogverblindend vuurwerk.<br />

Traditioneel is er op vrijdag 3 juni de wel gesmaakte<br />

verminderde prijsdag.<br />

Ook dit jaar belooft de Meifoor een feest van ontspanning<br />

en plezier te worden!!<br />

23


24 25


26<br />

> ManKen en Kalle<br />

de avonturen van Manken en Kalle<br />

in het herberglandschap (XXXvi)<br />

Nooit gehoord van Manken en Kalle? In de Zwinstreek<br />

zijn ze een aandoenlijk, onafscheidelijk koppel: de ene<br />

is kreupel en de ander niet goed bij zijn hoofd. Samen<br />

baggeren ze, elkaar ondersteunend, door het wilde leven.<br />

Een beetje zoals die rij sukkelaars op dat schilderij<br />

van Breughel maar dan met zijn tweetjes. Manken<br />

en Kalle zijn onlangs aan hun grote queeste begonnen:<br />

de zoektocht naar het échte café. Cafébazinnen met<br />

mollige bovenarmen, herbergiers met jeneverneuzen,<br />

vieze glazen op het aanrecht, een glazen bol “chikletten”<br />

uit de jaren stilletjes op de hoek van de toog …<br />

alles kan. Dus ook een waard die doorgestudeerd<br />

heeft, een bijdetijdse herbergierster die een Stella kan<br />

tappen waar ze in Leuven een punt aan kunnen zuigen,<br />

nieuw meubilair en hightech-toestanden… het mag<br />

allemaal behalve: ETEN SERVEREN. Want daaraan<br />

gaan we kapot mijnheer. Hoeveel echte cafés liggen<br />

er nog verscholen tussen het riet van het uitgaansle-<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

ven? Heerlijke kroegen waar ze geen spaghetti op de<br />

kaart hebben staan, onvervalste bruine heerlijkheden<br />

die je geen tosti proberen aan te smeren, oorden van<br />

vertroosting waar buikvulling zich beperkt tot een<br />

verschrompelde droogworst of een te lang gekookt<br />

ei? Siddert ende beeft gij vuige stielbedervers die het<br />

echte café uit het herberglandschap willen bannen.<br />

<strong>De</strong> wraak van Manken en Kalle zal zoet zijn.<br />

vandaag:<br />

café Monico<br />

Ze zeggen wel eens dat dit hier zo’n typisch kafeetje<br />

is waar mensen hun geld van het OCMW komen opdoen,<br />

glimlacht blonde Wilma. Feit is dat iedereen<br />

hier welkom is, zonder onderscheid tussen rang of<br />

Garage Claeys Bvba<br />

Uw verdeler voor<br />

de Oostkust.<br />

(zonder autorijbewijs)<br />

Kalvekeetdijk 205<br />

8300 Knokke-Heist<br />

T: 050 62 08 03<br />

F: 050 62 00 27<br />

<strong>De</strong>pannagedienst<br />

24 op 24 uur tot uw dienst!<br />

<strong>De</strong> Blauwe Zaal<br />

Hippisch centrum<br />

Uitgebreide Accomodatie<br />

Blauwezaalhoek 4<br />

8310 Sint-Kruis Brugge<br />

Brandhout Beuk & Eik<br />

Blauwezaalhoek 4<br />

8310 Sint-Kruis Brugge<br />

GSM: 0475/95 90 60<br />

27


28<br />

> ManKen en Kalle<br />

stand. Wilma? Een naam die je ook niet vaak hoort?<br />

Jullie zijn zeker niet de eersten die hier over beginnen,<br />

zegt ze, iedereen refereert direct naar de<br />

Flinstones. Nu, het café bestaat al een tijdje maar<br />

niet van in het stenen tijdperk. Vroeger was er al een<br />

café Monico aan garage Couvreur en dat is dan naar<br />

hier verhuisd. Ze vermoedt dat het toch zeker al 100<br />

jaar bestaat. Wellicht heeft het altijd zo geheten<br />

maar waar de naam vandaan komt weet ze ook niet.<br />

Wel dat er in België nog andere cafés, ja zelfs hotels<br />

zijn met die naam. Huismeubel Nancy beweert<br />

hier zeker al 25 jaar over de vloer te komen. Ze is<br />

een echte kettingroker. Als ze aan het hoesten slaat<br />

komt er zeker genoeg teer uit haar longen om de<br />

hele Parmentierlaan te asfalteren. Dat zou Wilma<br />

overigens goed uitkomen, ze zijn immers van plan<br />

om ook hier van die modernistische rode straatstenen<br />

te leggen en dat vindt ze maar niets. En als dat<br />

rookverbod er echt wordt doorgejaagd dan zien ze<br />

mij hier niet meer, poneert Nancy. Het zat er aan te<br />

komen, wat zal volgen is een welles-nietes discussie<br />

die uren gaat duren. <strong>De</strong> een vindt dat ze de mensen<br />

moeten vrij laten in hun keuze, zorg dat er café<br />

voor rokers zijn en andere voor niet-rokers. Thierry<br />

vindt dan weer dat het probleem opgelost zou zijn<br />

als iedereen gewoon zou stoppen met roken. Trouwens,<br />

kijk eens om je heen, hier is momenteel minder<br />

dan 20 procent aan het roken. Wilma spreekt<br />

dat tegen, zeker 80 procent van mijn klanten zijn<br />

rokers. Ik sta hier nu al een kleine dertig jaar en<br />

ben door al die rook tamelijk goed bewaard gebleven.<br />

Straks zal ik nog moeten afkicken als hier<br />

niet meer gerookt wordt. Toch hangt er een spreuk<br />

aan de muur: Als je een roker kust is het alsof je<br />

een asbak likt. Zeer beginselvast zijn ze hier niet.<br />

Plots stelt iemand zich de vraag wat ze dan zullen<br />

doen met café Ferrybank in Heist. Daar huisvesten<br />

ze immers een Koninklijke rokersclub waar ze om<br />

ter langst aan hun stenen pijp moeten lurken met<br />

enkele grammen toebak. Zal dat dan ook verboden<br />

worden? Dat is toch cultureel erfgoed? Dat ze de<br />

Monico dan ook maar klasseren als erfgoed, zegt<br />

Wilma, dan zou het probleem opgelost zijn. Om het<br />

plaatje compleet te maken hebben we uiteraard<br />

een foto van haar nodig. Daar komt echter niets<br />

van in huis, ze wil onder geen beding dat we een<br />

kiekje maken. Ik heb dat nooit gewild, zegt ze. Ook<br />

niet toen ze hier kwamen voor Terzake. Er werd in<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

Knokke een reportage gemaakt over de hoge vastgoedprijzen<br />

waardoor al de jonge gezinnen naar het<br />

binnenland moesten vluchten. Ook toen heb ik niet<br />

beeld willen komen, zegt ze, en zelfs zonder mijn<br />

kop op TV was dat de beste reclame die ze voor mijn<br />

café konden maken. Heel Knokke praatte erover.<br />

El als we per se een foto willen moeten we maar<br />

de poster aan de muur naar aanleiding van 25 jaar<br />

Café Monico fotograferen. Nu, ook zonder foto heeft<br />

ze ons hart gestolen. Je zou haar niet beter kunnen<br />

beschrijven als een kruising tussen cafébazin, engelbewaarster<br />

en sociaal werkster. Als het rookverbod<br />

effectief als gevolg zou hebben dat dergelijke<br />

monumenten moeten verdwijnen dan hoeft het voor<br />

ons ook niet.<br />

Café Monico praktisch:<br />

adres: Paul Parmentierlaan 77<br />

tel: 050/60.24.29<br />

Huisbier: Jupiler<br />

Prijs van een pintje: 1,50 euro<br />

Open vanaf 9 uur tot 21 uur<br />

sluitingsdag: zondag<br />

Het échte Brugse stadsbier<br />

29


T H E A R T O F C O N T E M P O R A R Y P R I N T I N G<br />

D R U K K E R I J D I E K E U R E<br />

K L E I N E PAT H O E K E W E G 3 - 8 0 0 0 B R U G G E<br />

TEL. 050 47 12 72 - FAX 050 34 37 68<br />

www.diekeure.be - info@diekeure.be<br />

31


Sluitingsdagen<br />

Winterperiode: dinsdag, woensdag en donderdag<br />

Voor- en naseizoen: dinsdag en woensdag<br />

Juli en augustus: enkel woensdag<br />

Damse Vaart Noord 23, 8340 DAMME (Hoeke) - Reservatie gewenst: Tel. 050 60 29 24<br />

33


handelSKring daMMe > handelSKring daMMe<br />

handelskring damme vliegt er weer in.<br />

<strong>De</strong> bijdrage in de vorige editie van de <strong>Zwinkrant</strong> over<br />

Damme heeft, zacht uitgedrukt, héél wat stof doen<br />

opwaaien. Het item haalde zelfs VRT-radio. Elders in<br />

deze <strong>Zwinkrant</strong> komt de hoofdredactie terug op die<br />

eerdere bijdrage. Een van de spelers in het -commerciële-toeristische<br />

gebeuren in Damme is de Handelskring<br />

vzw die er een paar jaar geleden is opgericht.<br />

<strong>De</strong> kring kwam er omdat de nood werd aangevoeld<br />

aan meer activiteiten in Damme, activiteiten die vooral<br />

bedoeld zijn om de lokale handelaars tot steun te<br />

zijn. Patricia <strong>De</strong> Schepper van Bakkerij Lievens, voorzitter:<br />

“We kregen van echt ongelooflijk veel mensen<br />

te horen dat er meer moest bewegen in Damme. Dàt<br />

is de reden waarom we het nog eens hebben geprobeerd<br />

met een handelskring. Anderen hadden het<br />

ons al voorgedaan. Al van bij ’t begin sloeg ons initiatief<br />

aan. Heel wat handelaars en horecazaken uit<br />

het centrum van het historische Damme werden lid<br />

van onze vereniging.” Nu, een paar jaar verder, zijn er<br />

een paar vaste evenementen die elk jaar terugkeren.<br />

“Het is niet allemààl gelukt wat we tot nu toe hebben<br />

geprobeerd”, zegt Rita Caerels van Boekhandel<br />

Napoleon. “We hebben drie avondmarkten georganiseerd<br />

en die zijn niet geworden wat we er wilden van<br />

maken. We merkten wel dat tijdens de derde editie<br />

beduidend meer bezoekers aanwezig waren dan tijdens<br />

de eerste twee edities, maar hebben toch besloten<br />

dat initiatief te laten varen. Het was voor ons<br />

zeer moeilijk voldoende gevarieerde standhouders<br />

te vinden. <strong>De</strong>rtig eetkraampjes in de Kerkstraat zetten<br />

is perfect mogelijk, maar dat is niet de bedoeling<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

van een avondmarkt.” Andere ideetjes sloegen wel<br />

aan. “Let op, we hebben nu enkele vaste items, maar<br />

broeden doorlopend op nieuwe ideeën. Maar we<br />

moeten roeien met de riemen die we hebben en onze<br />

financiële mogelijkheden zijn erg beperkt. Subsidies<br />

krijgen we niet”, zegt Siegfried Van Reeth van Boekhandel<br />

Ballade uit de Kerkstraat. “Maar dat zal ons<br />

niet beletten de komende jaren verder te werken en<br />

nieuwe zaken uit te proberen”. <strong>De</strong> eerste activiteit van<br />

dit jaar heeft plaats op Paasmaandag 25 april. “Dan<br />

is er opnieuw onze Paaseierenraap. Ook hier merken<br />

we een constante stijging van het aantal kinderen dat<br />

deelneemt. Dit jaar heeft de Paaseierenraap plaats<br />

van 14- tot 17 uur, opnieuw op verschillende plaatsen<br />

in het centrum van Damme. Het gaat om de buurt van<br />

de molen, de Haringmarkt, de parkeerplaats achter<br />

Huyze <strong>De</strong> Grote Sterre en het pleintje met de beelden<br />

van Nele en Tijl aan de Damse Vaart. Paashazen begeleiden<br />

het geheel en elk kindje dat vijf eieren met<br />

verschillende kleuren kan afgeven aan de stand in de<br />

Kerkstraat, krijgt een zak vol lekkers. Inschrijven kan<br />

de dag zelf, maar vol is vol en dus is het beter dat je<br />

op voorhand inschrijft. Dat kan in Boekhandel napoleon<br />

en in Bakkerij Lievens”, aldus Patricia <strong>De</strong> Schepper.<br />

Een andere activiteit is de rommelmarkt in juli.<br />

“Dit jaar op vrijdag 22 juli, van 6 uur ’s morgens tot 18<br />

uur. We voorzien opnieuw in veel randanimatie. Vorig<br />

jaar haalden we ruim 300 standhouders, dit jaar kunnen<br />

er nog enkele extra standhouders bij. Er kwam<br />

vorig jaar een pàk volk op af. Ook hier is inschrijven<br />

noodzakelijk. Dat kan bij dezelfde twee handelszaken<br />

als voor de Paaseierenraap.” Uiteraard wordt het<br />

centrum van Damme die dag verkeersvrij en voorziet<br />

de politie opnieuw in omleidingen. Op donderdag 2,<br />

vrijdag 3-, zaterdag 4- en zondag 5 juli organiseert de<br />

Handelskring ook haar jaarlijkse boekenmarkt op de<br />

Markt. “Ook hiervoor blijft de belangstelling groeien.<br />

We voorzien in een twintigtal standen en de ervaring<br />

leert dat die vlug zijn volboekt. Elk jaar nodigen we<br />

enkele auteurs uit die we ter plekke dan interviewen<br />

en dit jaar komt er extra randanimatie door mensen<br />

uit de boekensector. We zijn nog volop aan het<br />

onderhandelen en bespreken, dus veel meer details<br />

www.noorderlicht.be<br />

Gesloten op maandag & dinsdag.<br />

Tijdens het seizoen enkel op<br />

dinsdag gesloten.<br />

Damse Vaart Noord 33<br />

8340 Hoeke (Damme)<br />

tel.: 050/60 13 39<br />

fax.: 050/35 46 00<br />

33€<br />

kunnen we daarover jammergenoeg voorlopig niet<br />

kwijt.”, aldus Siegfried. En dan is er nog het onthaal<br />

van de Sint, in december. Vorig jaar met een show in<br />

het stadhuis en de grote stadhuiszaal zat bomvol ouders<br />

en kinderen, die genoten van een kindershow.<br />

“Daar hadden we de pech dat de Damse Vaart er<br />

dichtgevroren bijlag en de traditionele boottocht van<br />

de Sint en zijn pieten van Brugge naar Damme niet<br />

kon plaatshebben. Maar dat werd ruimschoots goedgemaakt<br />

door de ambiance in het stadhuis”. Meer<br />

info op 0498 33 69 15 (Rita Caerels).<br />

Nico Blontrock<br />

NoorderlIcht<br />

breidt uit<br />

Johan en Michèle van restaurant Noorderlicht<br />

langs de Damse Vaart in Hoeke wensen hun<br />

befaamd restaurant uit te breiden en koppelen<br />

daaraan het inrichten van twee luxueuze<br />

kamers, twee themakamers met zicht op de<br />

Damse Vaart. Als alles naar wens verloopt is het<br />

begin juli klaar. Ook het restaurant zelf wordt<br />

wat ruimer met o.a. een leuke aperitiefbar.<br />

34 35


36<br />

> art@KnoKKe-heiSt<br />

Kunst nog meer in de schijnwerpers<br />

te Knokke-heist<br />

9 april is het zover: 27 galeries van Knokke-Heist<br />

organiseren voor het eerst op dezelfde dag een<br />

vernissage.<br />

“Een opportuniteit voor de kunstliefhebbers om<br />

naar Knokke-Heist te komen. Art@knokke-heist<br />

biedt een ruime keuze aan geïnteresseerden om<br />

verschillende vernissages bij te wonen in de 27<br />

deelnemende galeries” zegt Graaf Leopold Lippens,<br />

burgemeester van Knokke-Heist, die dit initiatief,<br />

waar gemeente en galeries de handen in elkaar<br />

slaan, toejuicht. “Een duidelijke win-win, waar de<br />

bezoeker van Knokke-Heist extra mee gebaat is!”<br />

Knokke-Heist telt heel wat galeries (een vijftigtal<br />

op 2km²), heeft heel wat kunstbeelden in openlucht<br />

en heeft aandacht voor kunst en architectuur in het<br />

algemeen. Tal van kunstliefhebbers zakken regelmatig<br />

af naar de kustgemeente om te genieten van<br />

kunst en terzelfdertijd van de 10km zandstrand, de<br />

ononderbroken wandel- en fietsdijk van 9 km, de<br />

topgastronomie in de streek, de uitmuntende shoppingsmogelijkheden<br />

en het verpozen op één van<br />

de talloze terrasjes. Kortom, puur genieten van de<br />

sfeer in Knokke-Heist!<br />

<strong>De</strong> interesse van zovelen in kunst heeft bij de gemeente<br />

het initiatief aangewakkerd om, in grondig<br />

overleg met de galeries, voor de bezoekers en bewoners<br />

3 momenten per jaar in te lassen om een<br />

bezoek aan de galeries extra de moeite te maken. Op<br />

elke eerste zaterdag van de paasvakantie, de zomervakantie<br />

en de herfstvakantie organiseren een groot<br />

aantal van de galeries een vernissage zodat kunstliefhebbers<br />

of geïnteresseerden een keuze te over<br />

hebben. Zij kunnen die dag een selectie maken uit de<br />

galeries/kunstenaars die hun interesse wegdragen.<br />

Voor 2011 zijn de data respectievelijk 9 april, 2 juli<br />

en 29 oktober.<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

Praktische informatie:<br />

<strong>De</strong> deelnemende galeries nodigen hun gasten uit<br />

en voeren hun eigen publiciteit rond dit gebeuren.<br />

Knokke-Heist plaatst een artikel in haar lifestyle KH<br />

Magazine, editie april-mei-juni 2011 voor haar bezoekers<br />

en talrijke 2everblijvers. Dit magazine wordt<br />

verdeeld binnen en buiten de gemeente.<br />

In elke uitgave van KH magazine wordt de agenda<br />

van de volgende edities van art@knokke-heist meegegeven.<br />

Daarnaast worden nog andere communicatiekanalen<br />

gebruikt zoals de website www.artknokkeheist.be<br />

en de speciaal ontworpen brochure “art@<br />

knokke-heist”. U kan deze brochure downloaden via<br />

www.artknokke-heist.be of via www.knokke-heist.<br />

info/publicaties .<br />

<strong>De</strong>ze brochure is verkrijgbaar bij de dienst toerisme<br />

van Knokke-Heist en bij de deelnemende galeries.<br />

Voor bijkomende informatie:<br />

Toerisme Knokke-Heist vzw<br />

Zeedijk-Knokke 660 - 8300 Knokke-Heist<br />

Tel. +32 (0)50/630.380<br />

Toerisme@knokke-heist.be<br />

www.artknokke-heist.be<br />

GEBRS. DE LEYN<br />

<strong>De</strong> grootste uit de streek voor:<br />

Hoornstraat 96, 8340 Moerkerke - Damme<br />

TEL. 050/50.03.24 - fax 050/50.12.84<br />

Freddy<br />

Bogaard<br />

eXCLUSIeVe<br />

VerLICHTINg<br />

Industrieweg 1 SLUIS<br />

(naast HORECA TOTAAL)<br />

WWW.BOGAARDLIGHTS.NL<br />

Tel. +31 117 461 853 - Fax. +31 117 420 315<br />

gesloten op woensdagnamiddag en zondag<br />

37


Investeer in hernieuwbare energie<br />

Groenkracht cvba verenigt milieubewuste mensen met een hart voor hernieuwbare energie. <strong>De</strong> coöperatieve<br />

vennootschap investeert in windturbineparken, solarprojecten en biomassacentrales. <strong>De</strong> belangrijkste<br />

ontwikkelingspartner van Groenkracht is momenteel Electrawinds, producent van groene stroom uit<br />

Oostende. Sluit je aan bij meer dan 560 leden en investeer in een duurzaam alternatief: groene stroom voor<br />

een beter leefmilieu !<br />

Het bedrag is onbeperkt en kan vanaf 125 euro I Jaarlijkse opbrengst: 6 % bruto.<br />

www.groenkracht.be<br />

in samenwerking met<br />

ER<br />

IS<br />

GEEN<br />

BETERE<br />

MANIER<br />

OM RUIMTE<br />

Het<br />

Koetshuis<br />

Verhuur feestzaal,<br />

prachtig gelegen<br />

temidden de Damse<br />

polders tussen Brugge<br />

en Damme.<br />

www.citroen.be<br />

Blauwezaalhoek 4<br />

St.-Kruis-Brugge<br />

Info: 0475 64 44 89<br />

mICRO-hybRIde e-hdi TeChNOlOgIe<br />

C4 = 0g CO 2 aan het stoplich<br />

C4 = 0g CO2 aan het stoplicht*<br />

C4 mICRO-hybRIde = 0g COe-hdi 2 aan TeChNOlOgIe het stoplicht*<br />

mICRO-hybRIde e-hdi TeChNOlOgIe<br />

C4 = citroen.be 0g CO2 aa<br />

39<br />

mICRO-hybRIde e-hdi<br />

TE BENUTTEN<br />

Gemengd verbruik (I/100 km): van 4,7 tot 6,9. CO -uitstoot (g/km): van 125 tot 159.<br />

2<br />

Y F Y<br />

NIEUWE CITROËN C4<br />

pOsITIve pOweR<br />

NIEUWE CITROËN C3 PICASSO. Er is al een nieuwe CITROËN DE C4 vanaf SPACEBOX<br />

13.770€<br />

Citroën toont nogmaals zijn avant-gardetechnologie met een revolutionair concept dat de wereld van de monovolumes<br />

radicaal verandert: de Citroën C3 Picasso, de SPACEBOX, een maximum aan ruimte zonder de minste belemmering. Dankzij<br />

zijn complete en intuïtieve modulariteit zal de C3 Picasso u bijstaan in uw dagelijks leven. Finishing touch van dit creatieve<br />

design is de driedelige panoramische voorruit die licht brengt GaRaGE in een monovolume - CaRRoSERiE<br />

met maar één wens: u achter het stuur.<br />

OPENDEURDAGEN VAN 20 T.E.M. Gerard 23 MAART Kerkaert<br />

Officieel erkend hersteller<br />

CRÉATIVE TECHNOLOGIE<br />

en commercieel agent Citroën<br />

Sijseelsesteenweg 3, 8340 Damme (Vivenkapelle)<br />

T +32 50 35 49 20 - F +32 50 37 04 37<br />

gerard.kerkaert@skynet.be - www.garagekerkaert.be<br />

(1) , recyclagepremie van 1.500€ (2) (3)<br />

Y F Y<br />

NIEUWE CITROËN C4<br />

Afgebeeld voertuig: CITROËN C4 Exclusive (opties: rood ‘Babylone’, 17” velgen ‘Phoenix’, meedraaiende bi-xenon koplampen en Citroën e-MyWay GPS)<br />

pOsITIve pOweR<br />

Er is al een nieuwe CITROËN C4 vanaf 13.770€<br />

*Als de nieuwe CITROËN C4 stilstaat, staat hij ook echt stil. Motor inbegrepen. Geen gram CO die ontsnapt,<br />

2<br />

dankzij zijn micro-hybride e-HDi technologie met Stop & Start-systeem van de laatste generatie.<br />

inbegrepen.<br />

GEMENGD VERBRUIK (L/100 KM) VAN 4,2 TOT 6,4. CO2-UITSTOOT (G/KM): VAN 109 TOT 159.<br />

(1) Nettoprijs btwi van de nieuwe CITROËN C4 1.4 VTi 95 MAN Attraction besteld in maart 2011. (2) Citroën neemt uw oud voertuig over voor 1.500€ bij aankoop van een nieuwe CITROËN C4. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op<br />

naam van de koper van het nieuwe voertuig. (3) Resultaten van de nieuwe CITROËN C4 in de Euro NCAP-tests inzake de bescherming van de volwassen inzittenden: 5 sterren (maximale score van 5 sterren). Aanbiedingen geldig in maart 2011, niet cumuleerbaar met andere<br />

lopende promoties en geldig bij ons.<br />

(1) , recyclagepremie van 1.500€ (2) Y F Y<br />

NIEUWE CITROËN (3) C<br />

pOsITIve pOweR<br />

Afgebeeld voertuig: CITROËN C4 Exclusive (opties: rood ‘Babylone’, 17” velgen ‘Phoenix’, meedraaiende bi-xenon koplampen en Citroën e-MyWay GPS)<br />

Er is al een nieuwe CITROËN C4 vanaf 13.770€<br />

*Als de nieuwe CITROËN C4 stilstaat, staat hij ook echt stil. Motor inbegrepen. Geen gram CO die ontsnapt,<br />

2<br />

dankzij zijn micro-hybride e-HDi technologie met Stop & Start-systeem van de laatste generatie.<br />

inbegrepen.<br />

GEMENGD VERBRUIK (L/100 KM) VAN 4,2 TOT 6,4. CO2-UITSTOOT (G/KM): VAN 109 TOT 159.<br />

(1) Nettoprijs btwi van de nieuwe CITROËN C4 1.4 VTi 95 MAN Attraction besteld in maart 2011. (2) Citroën neemt uw oud voertuig over voor 1.500€ bij aankoop van een nieuwe CITROËN C4. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op<br />

naam van de koper van het nieuwe voertuig. (3) Resultaten van de nieuwe CITROËN C4 in de Euro NCAP-tests inzake de bescherming van de volwassen inzittenden: 5 sterren (maximale score van 5 sterren). Aanbiedingen geldig in maart 2011, niet cumuleerbaar met andere<br />

lopende promoties en geldig bij ons.<br />

(1) Afgebeeld voertuig: CIT<br />

*Als de nieuwe CITROËN C4 stilstaat, staat hij ook echt stil. Motor<br />

dankzij zijn micro-hybride e-HDi technologie met Stop & Start-syste<br />

, recyclagepremie<br />

Y F Y<br />

NIEUWE CITROËN C4<br />

pOsITIve pOweR<br />

GEMENGD VERBRUIK (L/100 KM) VAN<br />

(1) Nettoprijs btwi van de nieuwe CITROËN C4 1.4 VTi 95 MAN Attraction besteld in maart 2011. (2) Citroën n<br />

naam van de koper van het nieuwe voertuig. (3) Resultaten van de nieuwe CITROËN C4 in de Euro NCAP-tests in<br />

lopende promoties en geldig bij ons.<br />

Er is al een nieuwe CITROËN C4 vanaf 13.770€ (1) , recyclagepremie van 1.500€ (2) Kinesitherapie- en<br />

osteopathiepraktijk DAMME<br />

Afgebeeld voertuig: CITROËN C4 Exclusive (opties: rood ‘Babylone’, 17” velgen ‘Phoenix’, meedraaiende bi-xenon koplampen en Citroën e-MyW<br />

Chris steen<br />

Kinesitherapeute - 0476.608407<br />

<strong>De</strong>lphine D’haveloose<br />

*Als de nieuwe CITROËN C4 stilstaat, staat hij ook echt stil. Motor inbegrepen. Geen gram CO die ontsnapt,<br />

2 Osteopate - 0496.613887<br />

dankzij zijn micro-hybride e-HDi technologie met Stop & Start-systeem van de laatste generatie.<br />

inbegrepen.<br />

Céline Louwagie<br />

Manueel therapeute - 0498.390350<br />

www.osteokinedamme.be<br />

GEMENGD VERBRUIK (L/100 KM) VAN 4,2 TOT 6,4. CO2-UITSTOOT (G/KM): VA<br />

(1) Nettoprijs btwi van de nieuwe CITROËN C4 1.4 VTi 95 MAN Attraction besteld in maart 2011. (2) Citroën neemt uw oud voertuig over voor 1.500€ bij aankoop van een nieuwe CITROËN C4. Dit voertuig moet volledig zijn<br />

praktijkadres: DaMsE Vaart ZUiD 9a<br />

naam van de koper van het nieuwe voertuig. (3) Resultaten van de nieuwe CITROËN C4 in de Euro NCAP-tests inzake de bescherming van de volwassen inzittenden: 5 sterren (maximale score van 5 sterren). Aanbiedingen geldig<br />

lopende promoties en geldig bij ons.<br />

8340 DaMME<br />

citroen.be


coM<br />

Amaury Schoonvaere Niels <strong>De</strong>leyn<br />

2d<br />

40<br />

Op zaterdag 12 maart strijdt aanstormend West-<br />

Vlaams<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

garage<br />

dhondt<br />

VERLIEFD · VERLOOFD · GETROUWD<br />

VAN<br />

PASSIE<br />

VOORGOUD<br />

valentijn2011-A5.indd 1 21/01/11 11:31<br />

Koning Leopoldlaan 28<br />

9990 Maldegem<br />

Tel 050 71 17 45<br />

www.lintime.be<br />

Open vanaf 14 u. ‘s middags<br />

tot in de vroege uurtjes<br />

Gezellige sfeer<br />

‘s zondags gesloten<br />

Herstellingen van<br />

alle merken en<br />

Amerikaanse wagens<br />

Garage & atelier<br />

auto - Elektriciteit<br />

Electronica<br />

albertlaan 52 - 8300 Knokke-Heist<br />

Tel. 050 60 86 75 - fax 050 60 10 83<br />

BOSCH<br />

Service<br />

Car Service<br />

Maatschappelijke zetel:<br />

Papaverstraat 6, 8300Knokke-Heist<br />

Tel. 050 60 88 79, Fax 050 62 32 35<br />

verkoop, herstellingen,<br />

onderhoud en<br />

vernieuwingen van liften<br />

41


PODIUM<br />

Compagnie Lowie - Edith<br />

do 7 april om 14 uur<br />

In oktober 1963 sterft Edith Piaf, één van de meest geliefde zangeressen ooit.<br />

Twee jaar later vertelt haar jonge weduwenaar Théo Sarapo over ‘zijn Edith’.<br />

Over haar leven dat begon op straat. Over haar leven vol onwaarschijnlijke successen, vol<br />

liefde, maar ook vol intens verdriet. Over haar leven dat heel vroeg stopte, onder invloed van<br />

drank en drugs. Edith is een aangrijpende voorstelling met live gezongen klassiekers als ‘La<br />

Vie en Rose’, ‘Milord,’ ‘Padam’ en ‘Je ne regrette rien’ als vuurrode draad.<br />

Apostello - Jezus was a wrestler<br />

vr 15 & za 16 za april om 20.30 uur<br />

een jongerenproductie van vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist<br />

Niels <strong>De</strong>leyn, Amaury Schoonvaere (spel en regie) - Benoit de Clerck (beeld)<br />

Bernard van Damme (worstelaar) - Nico <strong>De</strong>clerck (Jezus)<br />

John J.A. Kreuger - Unforgettable, The Nat King Cole story<br />

zo 17 april om 20.30 uur<br />

Frank Focketyn - Brief aan mijn rechter<br />

do 21 april om 20.30 uur<br />

Bert Kruismans - Geen gezeik, iedereen rijk! - standup-comedy<br />

vr 22 april om 20.30 uur<br />

Vlaams Muziek Theater - Die Csardasfürstin<br />

za 23 april om 20.30 uur<br />

Appassionata - Blauwe regen<br />

vr 6 & za 7 mei om 20.30 uur<br />

een jongerenproductie van vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist<br />

<strong>De</strong> Gelaarsde Kip - Het Weeshuis<br />

za 28 mei om 20.30 uur & zo 29 mei om 14.30 uur<br />

een jongerenproductie van vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist<br />

KLASSIEK LEEFT: GOSPEL<br />

White‘n’Black Gospel<br />

za 16 april om 20.30 uur - St. Margarethakerk, Knokke<br />

White‘n’Black brengt Gospel van de bovenste plank: spirituals, gospels en traditionals in een<br />

swingende bezetting! ‘Ain’t no mountain high enough’, ‘Oh happy day’, ‘I will follow him’.<br />

Stil zitten hoort er niet bij! Get the grove, feel the soul!<br />

Cultuurcentrum Knokke-Heist<br />

EDITH<br />

© Sophie Peirsman<br />

APOSTELLO<br />

JOHN J.A. KREUGER<br />

FRANK FOCKETYN<br />

© Dimitrie Van Zeebroeck<br />

KLASSIEK LEEFT GOSPEL<br />

CULTUURCENTRUM KNOKKE-HEIST vzw<br />

T: 050 630 430 - cc.ticket@knokke-heist.be<br />

meer info: www.ccknokke-heist.be en de seizoensbrochure<br />

Te huuR: <strong>De</strong> kans van uw leven!<br />

Kerkstraat 18 - 8340 Damme<br />

Gelegen in de stad van “Tijl Uilenspiegel” biedt dit u een verzekerde<br />

goudmijn. <strong>De</strong>ze toplocatie aan de Damse markt garandeert u het ganse<br />

jaar door een enorme toestroom aan fietsers, wandelaars en culinaire<br />

ontdekkers. <strong>De</strong>ze statige herenwoning geeft uitstraling aan eender<br />

welke handel of vrij beroep. Met als kers op de taart: het bovengelegen<br />

ruim appartement, met droomuitzicht.<br />

Het pand bestaat uit vijf verdiepingen: Middeleeuwse kelder, een polyvalent<br />

handels-gelijkvloers met ruim terras (70 pers.), modern duplexappartement<br />

en grote zolder, om te bouwen tot extra kamers.<br />

Ook mogelijkheid tot koop!<br />

Uw vastgoedmakelaar in vertrouwen<br />

Reeds meer dan 20 jaar actief als makelaar!<br />

Een gevarieerd aanbod, een groot klantenbestand,<br />

onze unieke aanpak en de jarenlange<br />

ervaring zijn onze troeven.<br />

www.de-brugse-databank.be<br />

Park 2, 8000 Brugge<br />

050/34.34.20<br />

43


8e STRIPFESTIVAL<br />

VAN KNOKKE-HEIST<br />

zondag<br />

8 mei<br />

Nieuwe Locatie<br />

casino<br />

Knokke-Heist,<br />

Zeedijk-albertstrand<br />

tijd<br />

10.00 - 17.00 uur<br />

thema<br />

oud van Goud<br />

Kinderanimatie<br />

Speciale attractie<br />

Furries<br />

Star wars<br />

Speciale gasten<br />

Ridder Marc Sleen<br />

en Nesten<br />

toegang Gratis<br />

met o.a. Dino Attanasio, Jan Bosschaert, Jeff Broeckx, Charel Cambré, Francis Carin, D’Auwe,<br />

Willy <strong>De</strong>gryse, Ersel, Hachel, Dick Heins, Eric Heuvel, Jarry, Jean-Pol, Daan Jippes, Krings,<br />

Hec Leemans, Georges Van Linthout, Malik, Luc Morjaeu, Olivier Paques, Bruno di Sano,<br />

Claus Scholz, Christian Verhaeghe, Marc Verhaegen<br />

Meer info: www.stripfestivalknokkeheist.be<br />

LINGERIE<br />

TAMARA<br />

Lingerie ° Slaapmode ° badmode<br />

Dorpsstraat 91<br />

8340 Sijsele-Damme<br />

050/81 15 81<br />

Open:<br />

Ma - di - do - vr<br />

10-12 en 14-18 u.<br />

Za 10-12.30 en 14-18 u.<br />

Zo & woe gesloten<br />

45


46<br />

> uilenSpiegeltentoonStelling<br />

toerisme damme pakt uit met internationale<br />

uilenspiegeltentoonstelling.<br />

<strong>De</strong> Damse dienst voor Toerisme toont dat ze wakker<br />

is. Niet alleen pikt ze tijdig in bij de “Vespa<br />

- rage” (zie interview Benedict Stael) maar ook op<br />

cultureel gebied was ze alert.<br />

Van 29 juli tot en met 6 november 2011 vindt in<br />

Huyse de Grote Sterre op het marktplein te Damme<br />

de internationale Uilenspiegeltentoonstelling<br />

“unFASSbar - Niet te vatten! Uilenspiegel 500 jaar<br />

actueel” plaats.<br />

500 jaar geleden steekt Johannes Grüninger uit<br />

Straatsburg Tijl Uilenspiegel in een vat. Of anders<br />

gezegd. Grüninger, drukker in Straatsburg, verpakt<br />

een aantal exemplaren van zijn nieuw boek Ein kurtzweilig<br />

Lesen von Dyl Ulenspiegel in boekenvaten.<br />

Samen met andere boeken, die gesneden zijn maar<br />

niet altijd gebonden, komen ze zo, goed beschermd,<br />

op de Buchmessen van Frankfurt en Leipzig. Daar<br />

is het nieuwe boek een topper. Grüninger zal het<br />

meerdere keren herdrukken. In Antwerpen verschijnen<br />

Nederlandse, Engelse en Franse vertalingen.<br />

Onbuigzame theologen van het oude en het nieuwe<br />

geloof schelden op het boek, wat zeker bijdraagt tot<br />

het succes. Humanisten vertalen het, half schertsend,<br />

in het Latijn.<br />

<strong>De</strong> vloed van vooral Duitse, Nederlandse en Franse<br />

Uilenspiegel-uitgaven is sindsdien niet gestopt,<br />

hoewel niet altijd even groot. Tot de romantici zich<br />

voor zijn verspreiding inzetten. Zij zien in het kleine<br />

boek de oude humor van het Duitse en Vlaamse<br />

volk. In Duitsland verschijnen vooral geïllustreerde<br />

bewerkingen van de oude druk. In België blaast de<br />

roman La légende d’Ulenspiegel (1867) het verhaal<br />

nieuw leven in, waarbij Uilenspiegels hart veel linkser<br />

slaat, maar nog vaker veel rechtser, dan Hermann<br />

Bote – hij verzamelde in Braunschweig de<br />

Uilenspiegelverhalen - of Johannes Grüninger konden<br />

dromen. Vrij van politiek vinden we hem al meer<br />

dan 100 jaar terug in de kinderkamer als kinderboek<br />

| de <strong>Zwinkrant</strong> |<br />

of als pop. Je vindt hem ook in de keuken als koffie<br />

of in de salons als snuisterij. In de musea, die ter<br />

gelegenheid van het 500 jarig jubileum de handen<br />

in elkaar slaan voor een rondreizende tentoonstelling<br />

en een uitgebreide tweetalige cataloog, vind<br />

je hem tussen de boekbanden, en tegelijk in prent,<br />

beeldhouwwerk, muziek, film en computer. “Uilenspiegel”<br />

blijft nog altijd de naam van een boek, maar<br />

heeft ook het boekenvat opengebroken - en niet alleen<br />

omdat boeken nu anders vervoerd worden.<br />

<strong>De</strong> tentoonstelling toont voor het eerst in 500 jaar de<br />

16 bewaarde bladen van de ongebonden eerste druk<br />

van 1510 of 1511. Je ziet alle 32 pagina’s zonder te<br />

moeten bladeren, wat bij een boek van een dergelijke<br />

ouderdom en waarde sowieso een hachelijke<br />

zaak is. <strong>De</strong> wereld van het boek en de boekdrukkunst<br />

rond 1500 vormen de achtergrond waartegen<br />

we het origineel tonen. Vervolgens krijg je het succesverhaal<br />

tussen de boekbanden en erbuiten, en<br />

enkele van de 96 histories van de oudste druk. Op<br />

het einde ontmoet je de onvatbare Uilenspiegel van<br />

vandaag en misschien bekijk je hem wel met andere<br />

ogen.<br />

Garage Godderis N.V.<br />

Nieuw adres: Legeweg 121<br />

8020 Oostkamp - Moerbrugge<br />

Tel. 050 31 67 67<br />

OFFICIEEL VERDELER ALFA ROMEO<br />

47


Paasmenu (24/04/2011) - € 34,50<br />

Tartaar van rode biet, appel en gerookte paling met Mierikswortel<br />

Lamskroontje met dragonsaus en taartje met geroosterde groentjes<br />

Loempia van banaan en chocolade<br />

Feest van de arbeid (01-05-2011) - € 36,00<br />

Gebakken asperges met langoustines en sot l’y laisse<br />

Schartongrolletjes op een tagliatelle van groene asperges en een mousseline van kruiden<br />

Moelleux van chocolade<br />

OLH hemelvaart (02/06/2011) - € 34,50<br />

Tomatensoepje met groentenbolletjes en gerookte forel<br />

Tataki van kalfsvlees met gegrilde courgette en tomatensalsa met geitenkaas<br />

Gefl ambeerde meloen met amandel en kumquats<br />

Pinksteren (12/06/2011) - € 35,00<br />

Venkelsoepje met zalmballetjes<br />

Gegrilde zeeduivelfi let met gestoofde spitskool en garnaaltjes<br />

Gemarineerd groen fruit met muntpesto en limoensorbet<br />

Nationale feestdag van België (21/07/2011) - € 35,50<br />

Zeetongfi let en lomo iberico bellota met rabarber en gember<br />

Wilde zeebaars met bombarijst, veraci en zeekraal<br />

Soepje van aardbeien en verse munt en citroensorbet<br />

OLV hemelvaart (15/08/2011) - € 33,50<br />

Soepje van Noordzeekrab met beignets van krab<br />

Staartvis met venkel, dille en wakame<br />

Panna cotta van yoghurt met verse ananas en amandel<br />

Restaurant & Tearoom<br />

Buiten- & binnenspeeltuin<br />

Communie- & lentefeesten<br />

Huwelijksfeesten- & recepties<br />

Bedrijfsfeesten- & seminaries<br />

Rouw- en groepsmaaltijden<br />

Feestelijke menu’s in <strong>De</strong> Lindenhoeve<br />

Beestenmarkt 4 - 45 24 EA Sluis • www.delindenhoeve.nl • +31 (0)117 46 18 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!