08.09.2013 Views

download - Gemeente Zwalm

download - Gemeente Zwalm

download - Gemeente Zwalm

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GEMEENTE ZWALM – GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 6DE JAARGANG – NR. 7 – AUGUSTUS 2012

Kom supporteren voor jouw dorp op de Zwalmgames op 2 september!

De heroïsche dag met de sportieve strijd tussen

de 12 dorpen van Zwalm nadert met

rasse schreden. Zondag 2 september is het

zover! Die dag zullen de 12 dorpen van

Zwalm, veertig jaar na datum, het in allerlei

opdrachten en uitdagingen opnieuw tegen

elkaar opnemen. De opdrachten zullen

bestaan uit een mix van verschillende proeven

waar sportiviteit, kracht, inzicht, handigheid,

intelligentie en kennis aan bod zullen

komen. Een gezonde mix van interessante

proeven en ludieke opdrachten met een

knipoog naar de oude volksspelen.

Geen Zwalmgames zonder supporters. Kom

op 2 september af en schreeuw jouw dorp

naar de overwinning! Er wordt randanimatie

voorzien zodat er niet alleen voor de deelnemers,

maar ook voor de bezoekers de ganse

dag van alles te beleven is. Daarnaast zal er

ook gelegenheid zijn om iets te drinken en te

eten.

De Zwalmgames vinden plaats op zondag 2

september 2012 op het grasveld naast de

Sporthal in de Sportlaan te Munkzwalm en

zijn gratis toegankelijk. De openingsceremonie

start om 11 u. De finale opdrachten met

aansluitende prijsuitreiking worden voorzien

rond 17 u. De presentatie van de

Zwalmgames zal in handen zijn van Eveline

Hoste uit Hundelgem en Maxime De Winne,

Tibo van in ‘Thuis’.

De 12 dorpsteams zijn zich alvast aan het

klaarstomen om er op zondag 2 september

een spetterende dag van te maken! Jij komt

toch ook?

Dit Toer d’Amour-project in samenwerking

met cirQ vzw is mogelijk dankzij financiële

steun van Leader, Europees Landbouwfonds

voor Plattelandsontwikkeling.

Meer info via buurtwerker Filip Loobuyck,

buurtwerker@zwalm.be of 0474/29 47 67.

Zomerfeest Seniorenadviesraad Zwalm

Op maandag 17 september 2012 pakt de

seniorenadviesraad van Zwalm opnieuw uit

met het zomerfeest!

De seniorenadviesraad organiseert een

gezellige namiddag vol spelplezier en biedt

daarbij een natje en een droogje aan. Wat

kan je zoal doen: Tal van volkse spelen met

name dozen werpen, kegelspelen, eierenworp,

teerlingenworp, bakschieten en schijven

schuiven. Ook een kaartje leggen en bij

goed weer petanque behoren tot het pro-

gramma. Er zijn prijzen voor de winnaars. De

muzikale omlijsting wordt verzorgd door

Leon Vander Sijpt.Het zomerfeest gaat door

in feestzaal de Zwalmparel vanaf 13.30 u. De

toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is

verplicht! Doe dit voor 7 september!

Je kan inschrijven bij het bestuur van de seniorenadviesraad:

voorzitter André Brewaeys

(andre.brewaeys@telenet.be, 0474/52 10

61), ondervoorzitter Edith De Temmerman

(edith.de.temmerman@telenet.be, 09/384

57 61), secretaris Lucien Petrens (055/49 82

15) en penningmeester Leon Vander Sijpt

(055/49 86 81) of op de sociale dienst van

het gemeentehuis (id@zwalm.be, 055/48 05

87).

Meer info bij de sociale dienst van de

gemeente (id@zwalm.be, 055/48 05 87) of

bij de bevoegde schepen voor seniorenbeleid

Patrick Moreels via patrick.moreels@zwalm.be

of 0473/33 34 04.

Volgende gemeenteraadszitting

De datum van de volgende zitting van de

gemeenteraad is bij het verschijnen van

deze editie van de Zwalmse Post nog niet

vastgelegd. We verwijzen naar de website

van de gemeente en de lokale media.

Volgende editie

v/d Zwalmse Post

De volgende editie van ons gemeentelijk

informatieblad wordt voorzien midden

volgende maand. Verenigingen of organisaties

die iets willen aankondigen in de

Zwalmse Post of een andere bijdrage willen

leveren, kunnen hun artikelen elektronisch

versturen naar

zwalmsepost@zwalm.be en dit uiterlijk

maandag 10 september a.s. Mogen we er

telkens sterk op aandringen je aankondigingen

in te sturen op de wijze waarop je

ze terugvindt in de Zwalmse Post, namelijk

via een doorlopende tekst met volzinnen

(geen gedachtenstreepjes, hoofdletters,

kadertjes, euro-tekens of affiches)

en liefst in Arial 11-lettertype. Met dank!

Nummer 6-boek

nog steeds verkrijgbaar

Voor het sociaalartistiek project ‘Toer d’Amour

– Nummer 6’ stapte buurtwerker Filip

Loobuyck af bij de tachtig huisnummers 6 in

de twaalf dorpen van Zwalm, op zoek naar hun

levensverhaal. Het getal van de liefde bepaalde

de toevalligheid van de diversiteit: jong en

oud, alleenstaanden en grote gezinnen passeerden

de revue. Dit resulteerde in een boek

en een tentoonstelling. De N6-tentoonstelling

streek dit voorjaar neer in Munkzwalm, Sint-

Blasius-Boekel en Nederzwalm, telkens

gekoppeld aan een succesvol feestelijk evenement.

Het bijhorende N6-boek werd ondertussen

door vele Zwalmenaren gelezen en bekeken.

Het N6-boek brengt citaten, foto’s en verhalen

van Zwalmenaren met huisnummer 6.

Twee fotografen en vier schrijvers, allen uit

Zwalm, tekenden voor de portretten en de verhalen.

Het boek, dat eigenlijk elke Zwalmenaar

in huis zou moeten hebben, is nog steeds te

verkrijgen voor 9 euro in het gemeentehuis en

in de bibliotheek. Meer info: Filip Loobuyck,

buurtwerker@zwalm.be of 0474/ 29 47 67.


Belangrijke telefoonnummers

POLITIE BRAKEL - HOREBEKE - MAARKEDAL - ZWALM

Algemeen - bij dringende gevallen 101

Zonecommissariaat Algemeen nummer 055.42 60 00

Wijkcommissariaat Zwalm

Wijkagenten (gsm)

055.48 05 90

Wijkcoördinator TALLIEU Danny 0499.72 04 12

Inspecteur CARDON Steven 0474.90 04 07

Inspecteur VANDERMEIRSCH Elke 0477.62 40 71

Inspecteur VAN WAMBEKE Hans 0494.12 78 34

BRANDWEER 100

Zottegem 09.364 64 00

Oudenaarde 055.31 15 60

Brakel 055.43 13 13

CIVIELE BESCHERMING Liedekerke 053.66 67 95

ZIEKENHUIZEN (hulpdienst 100)

AZ Oudenaarde 055.33 61 11

St.-Elisabethkliniek Zottegem 09.364 81 11

U.Z. Gent 09.332 21 11

EUROPEES NOODOPROEPNUMMER

RODE KRUIS (algemeen 105)

112

Afdeling Zwalm - bloedgevers

ZIEKENWAGEN

055.49 86 15

Snoeck R. 09.384 23 18

Ambu 2000 055.42 77 77

HUISARTSEN

DE MAN Hans 055.49 99 61

DE MEESTER José 055.49 81 23

DE WEERDT Kris 055.49 70 40

SIMOENS Herman 055.49 83 35

VAN BRUWAENE Ann 055.45 78 68

VAN DER LINDEN Anne Marie 09.384 41 26 - 055.49 84 85

VAN HOOGENBEMT Els (homeopathie)

GEZAMENLIJKE WACHTDIENST

055.23 22 60

(Zwalm - Zingem)

APOTHEKEN

09.384 04 84

Wachtdienst 0900.10 500

BERTRAND V. 055.49 98 62

COSIJNS M. 055.49 70 34

DE BEULE A. - DE BRANT G. 055.49 81 47

BRANDWONDENCENTRUM 09.332 34 90 - 09.332 21 22

ANTI-GIF CENTRUM 070.24 52 45

ZELFMOORDPREVENTIE 02.649 95 55

TELE-ONTHAAL 106

CHILD FOCUS 110

MELDPUNT SENIOREN MIS(BE)HANDELING 09.360 33 66

GESPECIALISEERD HULPCENTRUM PARTNERGEWELD

055.21 23 23

KINDER- & JONGERENTELEFOON 0800.15111 - 078.15 14 13

CENTRUM MORELE DIENSTVERLENING 09.326 85 70

AIDS- EN SOA-TELEFOON 078.15 15 15

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING

09.216 73 30

VLAAMSE KANKERTELEFOON 078.15 01 51

DE DRUGSLIJN 078.15 10 20

SOLIDARITEIT VAN HET GEZIN (thuisverpleging)

Wachtdienst (24/24u) + CM + Thuiszorg 055.33 44 21

BOND MOYSON THUISVERPLEGING 09.333 55 00

PALLIATIEVE THUISZORG 055.20 74 00

WIT-GELE KRUIS 055.42 68 01

GEMEENTEBESTUUR

(secretariaat + technische dienst)

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

055.49 91 91

van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 11u30

woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00

donderdagavond (niet in juli en augustus) van 17u30 tot 19u30

OCMW

Zuidlaan 16 055.49 84 87

e-mail: sociale.dienst@zwalm.be

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Sportlaan 1 055.48 05 50

e-mail: zwalm@bibliotheek.be

STATION N.M.B.S.

Algemeen infonummer 02.528 28 28

Oudenaarde 09.242 68 00

Zottegem 09.242 67 41

Verloren voorwerpen 02.528 28 28

DE LIJN 09.210 93 11

Belbus 09.210 94 94

POSTKANTOOR Zwalm 022.01 23 45

V.D.A.B.

Oudenaarde 055.33 55 11

Brakel 055.42 34 06

Zottegem 09.326 79 70

NUTSVOORZIENINGEN (electriciteit, gas, water, teledistributie)

24/24u storingen/defecten op electriciteitsnet 078.35 35 00

Metering (informatie meteropname) 078.35 35 34

24/24u Gasreuk 0800.650 65

Belgacom - lijnprobleem 0800.337 00

Kabeldistributie - netbeheerder 078.35 35 34

Telenet 015.66 66 66

Straatlampentelefoon (defecten) adres + paalnr. 0800.635 35

TMVW (waterbedeling) 055.23 70 01

Erkenning Zwalmse Sportverenigingen

Voor eind mei dienden sportclubs hun erkenning

aan te vragen bij de gemeentelijke

sportdienst. Zeventien Zwalmse sportverenigingen

voldeden aan de vereisten die in het

erkenningsreglement werden vastgelegd. Zij

kunnen later dit jaar een aanvraag voor subsidiëring

voor hun werking indienen.

Volgende clubs kregen de erkenning : - BC

Initiatie - Sportacademie

Vanaf 18 september pakt de sportdienst

weer uit met tal van initiaties voor kleuters,

kinderen, volwassenen en senioren.

De kleuters kunnen op zaterdagvoormiddag

van 10 tot 11 uur of van 11 tot 12 uur kleuterturnen

volgen.

De sportacademie voor kinderen van het

basisonderwijs (eerste tot en met derde leerjaar)

organiseert lessen recreatief turnen op

zaterdag van 10 tot 12 uur en vanaf het vier-

Sport overdag

Voor sportievelingen die dagelijks of op

woensdag thuis zijn, starten we vanaf

woensdag 3 oktober met lessen ABX

De Gordel

Op zondag 2 september zal de laatste editie

van de jaarlijkse wandel- en fietsklassieker

'De Gordel' plaatsvinden. De Gordel is uitgegroeid

tot de grootste sportieve, muzikale en

familiale happening in Vlaanderen. Ontdek

de prachtige, groene Vlaamse Rand rond

Brussel en geniet van een uniek Gordelfeest

met optredens van Vlaamse vedetten in de

2

De Valkvrienden (biljart), Joggingclub Zwalm

(joggen), Run For Fun (joggen), Judoclub

Zwalm (judo), MVC De Spetsers (minivoetbal),

MVC De Valk (minivoetbal), MVC

Snookerboys (minivoetbal), MVC Tradecom

(minivoetbal), De Stokkenstappers (nordic

walking), SK Munkzwalm (voetbal), WIK

Boekel (voetbal), 55- Plus Wandelingen

de leerjaar ben je welkom om 11 uur. De initiaties

ropeskipping vinden plaats op woensdag

van 16 tot 17 uur voor beginners en van

17 tot 18 uur voor reeds gevorderde springertjes.

Sportieve volwassenen kunnen op dinsdagavond

deelnemen aan de lessen conditiegym

van 20 tot 21 uur of op vrijdag van 20 tot

21.30 uur aan de yogalessen.

Voor alle bovenstaande 10- lessenreeksen

(Absolute Body X-Press). Deze nieuwe lessenreeks

zal plaatsvinden van 10 tot 11 uur in

de gemeentelijke sportzaal en zal bestaan

vier Gordeltrefpunten !

Er kan gestart worden in Dilbeek, Sint-

Genesius-Rode, Zaventem en Overijse. Men

kan wandelen (7 - 14 of 15 km), fietsen (15 –

20 – 25 – 30 - 40 – 50 – 60 -100 km).

Je kan vooraf inschrijven op de sportdienst,

deelnemen kost 5 euro, kinderen tot en met

5 jaar nemen gratis deel.

Sportdagen voor personeel en senioren

Op maandag 17 september trekt het

Zwalmse gemeentepersoneel zijn sportiefste

outfit aan om te gaan sporten in Kluisbergen

op de ambtenarensportdag. Dit is een organisatie

van de burensportdiensten Vlaamse

Memorial Ivo Van Damme

Op vrijdag 7 september vindt de 36ste editie

van de Belgacom Memorial Van Damme

plaats in Brussel. Net als de voorbije jaren

willen wij jongeren tot 16 jaar de kans geven

Scholenveldloop

De jaarlijkse veldloop voor de kleuters vanaf

het tweede kleuterklasje tot en met de leerlingen

van het zesde leerjaar van het basisonderwijs

en -niet te vergeten- ouders,

Ardennen.

Op woensdag 3 oktober wordt het sportseizoen

voor de 55-plussers aangevat met

Senior Games, een seniorensportdag die

plaats heeft in Blankenberge. Meer dan

om van dit uniek sportief evenement te

genieten door gratis toegangskaarten en

vervoer te voorzien.

Er zijn nog vrije plaatsen, dus snel reserve-

grootouders en leerkrachten wordt dit jaar

georganiseerd op woensdagvoormiddag 26

september vanaf 9 uur. Ook dit jaar is er een

reeks voor andersvaliden.

(wandelen), WTC De Zwalmse

Wielervrienden (wielertoerisme), WTC

Zwalm Sportief (wielertoerisme), WTC

Zwalmstoempers (wielertoerisme),

Langzaam maar zeker (wielrennen),

Zwalmrenners Nederzwalm (wielrennen).

betaal je 25 euro bij de eerste les.

Voor de senioren starten de nieuwe lessen

op dinsdag van 14 tot 15 uur op 2 oktober en

vanaf 4 oktober wordt de curlingsport beoefend

op donderdag van 14 tot 15 uur. Er wordt

3 euro per sessie gevraagd.

Alle initiaties vinden plaats in de sporthal in

de Sportlaan 1 te Munkzwalm, ook voor meer

info of inschrijvingen kan je terecht op de

sportdienst.

uit 2 delen nl. een cardio-workout en een

workout met yoga, tai chi en pilates. Voor 10

lessen betaal je 25 euro.

5.000 leeftijdsgenoten ontmoeten elkaar

jaarlijks op dit sportief evenement. Er wordt

vanuit Zwalm busvervoer heen en terug

georganiseerd naar deze ontmoeting.

ren is de boodschap als je Usain Bolt wil zien

spurten!

Voor verdere inlichtingen kan je steeds op de

sportdienst terecht: 055/48 05 52 of sportdienst@zwalm.be


Zwalm Kluistert 2012-2013 met een

prachtig seizoensbegin

Vr 28.09.2012, 20 u. Kerk Munkzwalm

Festival van Vlaanderen

Il Solisti Del Vento: Weense muziek voor blazers

Heel vaak wordt de muziek voor blazers in de

muziekgeschiedenis hooguit een voetnoot

waardig geacht. Haar luchtige karakter en de

associatie met militaire muziek, ontnamen

haar het ‘ernstige’ karakter dat nodig was

om serieus genomen te worden. Toch zijn het

niet de minste componisten die hun bijdrage

tot dit repertoire leverden. En vaak met heel

pittige en hoogst originele resultaten tot

gevolg. I Solisti del Vento neemt je mee op

een reis doorheen dit veelal onontgonnen

maar o zo verrassende gebied in de muziekgeschiedenis:

van de Boheemse Feldmusik

waaraan ook Mozart met groot plezier deelnam,

over tafelmuziek van Beethoven tot

dramatische pareltjes van operacomponisten

als Donizetti en Gounod.

I Solisti del Vento werd in 1987 opgericht met

als missie de rijke blazersmuziek voor het

voetlicht te brengen, van het boeiende reper-

Vr 12.10.2012, 20 u. Feestzaal De Zwalmparel

Pop/rock

Stan Van Samang, Eric Melaerts & Bert

Gielen: Simply Live 2

Stan Van Samang volgde kleinkunst aan

Studio Herman Teirlinck, speelde mee in

films en series als ‘Vermist’, ‘Windkracht 10’,

‘Buitenspel’, ‘Wittekerke’... Maar sinds

‘Steracteur Sterartiest’, een wedstrijd die hij

met gemak won, werd zijn fenomenale stem

zijn handelskaartje. Van dan af ging het snel.

Zijn debuutalbum ‘Welcome home’ liet niet

lang op zich wachten en wat later volgden

ook nog de succes-cd’s ‘Take it from me’ en

‘King in my head’.

Naast zijn reeks grote zaalconcerten trekt

Stan Van Samang tijdens de donkere maanden

van het jaar graag naar de kleinere zalen

toire van Mozart tot nu. Het ensemble was en

is te gast op zowat alle belangrijke podia in

België en verzorgde tal van creaties en radioopnames.

Ook buiten de grenzen krijgt I

Solisti del Vento meer en meer bekendheid.

Zwalm gaat dit seizoen voor een Festival van

Vlaanderen-editie van grote klasse!

Meer info: www.isolistidelvento.be

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart - Duo voor 2

hoorns

Joseph Haydn - Duo nr.1 voor 2 hobo’s

Wolfgang Amadeus Mozart - Duo voor 2

fagotten

Joseph Haydn - Sextet (2 hobo’s, 2 fagotten,

2 hoorns)

Gaetano Donizetti - Duo voor 2 klarinetten

Ludwig van Beethoven - Sextet (2 klarinetten,

2 fagotten, 2 hoorns)

Joseph Haydn - Octet of Divertimento (2

hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 hoorns)

Ticket: 12 euro; -26/+65’ers betalen 10 euro;

abonnees betalen 9 euro.

voor een voor intimistische, akoestische liveshow

zonder franjes. Dat doet hij met de

beste muzikanten uit zijn begeleidingsband,

Eric Melaerts en Bert Gielen zaten ook aan

de knoppen bij de opnames van Stans meest

recente album ‘King in my head’ en gaan

voor de pure muziek, zweetdruppels. Voor de

eigen hits van Stan, met die niet te kloppen

stem van hem, maar ook flink wat covers. En

Stans acteertalent komt goed van pas, want

de songs krijgen een verhaal. En je weet van

Eric dat hij ook niet op zijn mondje gevallen

is, dus de humor en gezelligheid zijn verzekerd.

Spel- en ander plezier!

Meer info: www.stanvansamang.be

Tickets: 14 euro; -26/+65’ers betalen 12

euro; abonnees betalen 11 euro.

5

Volledig programma Zwalm Kluistert

2012-2013

Festival van Vlaanderen - Il Solisti Del Vento

Weense muziek voor blazers

Vr 28.09.2012, 20 u. Kerk Munkzwalm

Boeiend blazersrepertoire van Mozart tot nu

Pop/rock - Stan Van Samang & Eric Melaerts:

Simply Live 2

Vr 12.10.2012, 20 u. De Zwalmparel

Humor, gezelligheid en pure rock ’n’ roll van

echte raspaarden

Humor - An Nelissen: De moedermonoloog

Vr 16.11.2012, 20 u. De Zwalmparel

Actrice en cabaretière neemt het moederschap

op de grappigste korrel

Pop/rock - De Mens: Wordt 20

Vr 25.01.2013, 20 u. De Zwalmparel

Vlaanderen energiekste rocktrio speelt al

zijn hits

Theater - Marleen Merckx & Bert Cosemans:

Franky & Johnny

Vr 22.02.2013, 20 u. De Zwalmparel

Liefde, passie, verdriet en humor tussen een

dienster en haar baas

Schooltheater - Theater O!: Nieuwsgierige

Lotje

Vr 13.03.2013, 10 u. De Zwalmparel

Familiecultuurdag - Theater O!: Slimme Lotje

Vr 17.03.2013, 11 u. & 15 u. De Zwalmparel

Heksentoeren: theater, voorleesuurtje, expo,

hapjes, … voor het hele gezin

Humor - Joost Van Hyfte: Kok

Vr 19.04.2013, 20 u. De Zwalmparel

Geen krampen in je maag van het eten, maar

van het lachen!

Kies voor de voordeligste ticketprijs! Kies

voor een abonnement!

Een ticket voor drie verschillende voorstellingen

levert je 3 euro korting per ticket.

Aanbod niet geldig voor de school- en familievoorstelling.

Voor alle info en ticketreservatie:

Cultuurdienst Zwalm - cultuur@zwalm.be -

055 48 05 88

Bestel je Zwalm Kluistert tickets nu ook

online!

Ook online via www.zwalm.be kan je sinds

kort je Zwalm Kluistert-tickets (geen abonnementen)

reserveren. Klik in het linkermenu

van de homepage op ‘Reserveer tickets

Zwalm Kluistert 2012-2013’ en je kan op

elk uur van de dag reserveren.

Informatiecampagne: "Gas - Elektriciteit:

durf vergelijken!" op 27 september

In het dagelijkse leven moet je steeds keuzes

maken. Daarvoor vergelijk je de verschillende

alternatieven die worden aangeboden.

Voor energie, en meer bepaald voor gas en

elektriciteit, is het niet altijd eenvoudig om

de beste leverancier of de juiste formule te

kiezen. Daarom heeft de gemeente beslist

om mee te werken aan de nationale informatiecampagne

van de FOD Economie:

"Gas–Elektriciteit: durf vergelijken!".

Je weet niet hoe je moet vergelijken? Je weet

niet hoe je naar een andere leverancier of

naar een andere tariefformule moet overstappen?

Je bent bang voor verandering of

voor mogelijke problemen? Je wenst informatie

over de vergelijkingsmogelijkheden?

Je hebt geen toegang tot de vergelijkingstools

(via internet bijvoorbeeld)? Daarom,

maar waarschijnlijk ook om andere redenen,

is deze campagne voor jou geschikt! Ze richt

zich tot iedereen.

Op donderdag 27 september houdt de

gemeente spreekuren om jou te helpen de

beschikbare vergelijkingstools op het internet

te gebruiken zodat je de aanbiedingen

van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers

kunt vergelijken en zelf een

keuze kunt maken met kennis van zaken

(prijs, vast of variabel contract, dag-/nachttarief,

groene energie, …). Je kan hiervoor

terecht op het gemeentehuis vanaf 15.00 uur

tot 20.00 uur in de schepenzaal en het

bureel van de burgemeester.

Om de gewenste informatie te verkrijgen,

moet je simpelweg de laatste jaarlijkse factuur

(globale afrekening, eindafrekening)

van je huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier

meebrengen en vervolgens naar het

gemeentehuis gaan waar de spreekuren

gehouden worden.

Voor meer informatie kan je terecht op de

website http://economie.fgov.be en in de

volgende Zwalmse Post.

Gratis digitale handelsgids succesvol

Begin juli 2012 werd er een digitale handelsgids

op de website van de gemeente gezet.

Al tientallen handelszaken hebben zich

ondertussen laten registreren. Met deze

nieuwe oproep verzoeken wij de Zwalmse

handelszaken, die nog niet opgenomen zijn

in de handelsgids, nogmaals om zich te laten

registreren. Deze registratie is volkomen gratis.

De bezoeker vindt er alle mogelijke info over

het plaatselijke handels- en dienstenaanbod

zoals onder meer de commerciële informatie,

openingsuren, contactgegevens, vakantieperiodes

enz. Ook acties of evenementen

en beeldmateriaal kunnen in deze gids worden

geplaatst.

Het gemeentebestuur zorgt zelf voor de

opmaak, hosting en onderhoud van de website.

Zowel handelszaken die zich wensen te

laten registreren als bezoekers die de handelsgids

wensen te raadplegen kunnen

terecht via de link ‘Digitale handelsgids’ die

zich bevindt links op de startpagina van onze

gemeentelijke website ‘www.Zwalm.be’.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij

Sven De Lange, afdeling burgerzaken, via

handelsgids@zwalm.be of 055/ 48 05 92 of

bij burgemeester Bruno Tuybens, ook

bevoegd voor lokale economie, via burgemeester@zwalm.be

of 0475/ 75 36 74.


Nieuw seizoen Zwalm Kluistert 2012-2013

De kakelverse brochure viel ondertussen in

elke Zwalmse brievenbus en de reservaties

kunnen beginnen!

Zwalm Kluistert’ is een begrip geworden. De

voorbije programmatie stond open voor

zowel de klassieke luisteraar, de liefhebber

van pop en kleinkunst, de allerkleinsten en

zelfs de humoristen onder ons. Het dient

gezegd: de formule sloeg aan. Meer nog, ze

stond af en toe borg voor uitverkochte voorstellingen.

Dit gaf ons de dynamiek om verder

te streven naar nog meer publiek en nog

meer diversiteit. Het nieuw voorgestelde

programma vormt hiervan de afspiegeling.

Het kwam, net zoals de voorbije edities, tot

stand door onze cultuurdienst samen met

een schare gewaardeerde en vrijwillige

medewerkers, zowel individuen als uit het

verenigingsleven. Inspraak als leidmotief.

Voor het seizoen 2012-2013 werd geopteerd

om naast de gevestigde waarden ook ruimte

Teleonthaal

Wil jij het hulpaanbod van Tele-Onthaal in

Oost-Vlaanderen mee versterken? Luister

even naar je toekomstige collega-vrijwilliger:

"Vrijwilliger zijn bij Tele-Onthaal, dat doet

wat met je… Het verrijkt en verruimt je leven.

De verhalen raken je vaak tot in het diepste

van je hart. Het heeft zin om er te zijn!" (vrijwilliger

Tele-Onthaal)

De hulpdienst Tele-Onthaal biedt opvang op

het gratis telefoonnummer 106 en online via

chat. Iedereen kan er anoniem terecht voor

te geven aan nieuw en aanstormend talent.

Noteer alvast het uniek kookcabaret van een

der grappigste Oost-Vlamingen, Joost Van

Hyfte.

Ook de flinke injectie vrouwelijkheid zal je

niet ontgaan, met topdames als An Nelissen

en Marleen Merckx. Na de kleinkunstacts

van afgelopen seizoen trekken we dit nieuwe

cultuurjaar de kaart van de pop en rock met

Stan Van Samang, Eric Melaerts en De Mens.

Cultuur voor de kids? Uiteraard! Volgend seizoen

bieden we, naast theater voor kleuters

in schoolverband, nu ook een gezinscultuurdag

aan met een theatervoorstelling

waar ook kinderen van 6 jaar en ouder van

zullen genieten. Naast het enthousiasme van

onze Zwalmse scholen zullen we hopelijk

ook op dat van jou kunnen rekenen.

Helemaal vooraan in de agenda staat een

klassiek concert van grote klasse. Weinig

ensembles zijn nationaal en internationaal

een gesprek wanneer het op een bepaald

moment moeilijk gaat in het leven. Het

gesprek gaat over levensmoeilijkheden zoals

eenzaamheid, relatieproblemen, rouwen,

zelfdoding,… Tevens kan iedereen er terecht

voor informatie over gespecialiseerde hulpverlening.

De hulplijn wordt bemand door

vrijwilligers. Zij worden voor hun taak opgeleid

en verder begeleid door beroepskrachten.

De vrijwilligers ontvangen een vergoeding

voor de verplaatsingen.

Je beantwoordt de oproepen aan de 106-telefoon.

Centraal in het hulpaanbod staat het

gesprek. Mensen krijgen de kans om uit te

spreken wat in hen omgaat. Naargelang de

hulpvraag van de oproeper liggen er in het

gesprek verschillende accenten: informatie

geven, opvang bieden of een crisisgesprek

voeren.

Je bent bereid om een deel van je vrije tijd

4

meer vermaard dan Il Solisti Del Vento. En ja,

zij komen naar Zwalm voor onze jaarlijkse

editie van het Festival Van Vlaanderen. Met

een programma vol Weense blazersmuziek

van Haydn, Beethoven en Mozart.

Alle tarieven werden bewust prijsvriendelijk

gehouden, omdat investeren in cultuur nu

eenmaal bijdraagt tot meer menselijk geluk.

Wij danken je alvast voor het bijwonen van

de voorstellingen en wensen je een aangename

verpozing toe.

Leven is immers méér dan werken.

Info & tickets: cultuurdienst Zwalm - cultuur@zwalm.be

of 055 48 05 88. Online via

www.zwalm.be kan je tickets (geen abonnementen)

reserveren. Dit vanaf 25 juni, 9 u.

Meer informatie ook bij de schepen van

Cultuur Patrick Moreels via pm@zwalm.be of

0473 333 404.

(minimum 4 u./week) te laten inpalmen door

je medemens in nood. Je maakt tijd vrij voor

vorming. Je durft je kwetsbaar opstellen om

zonder vooroordeel te leren luisteren naar de

ander.

Je krijgt het vertrouwen van mensen die hun

ervaringen en hun moeilijkheden met jou

delen. Je krijgt kansen om zelf te groeien en

je vaardigheden te verbeteren door vorming

en begeleiding.

Bij Tele-Onthaal vind je zowel professionaliteit

als een sfeer van huiselijkheid, geborgenheid

en zorg voor elkaar. Dit alles maakt

het vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal erg

uniek én aantrekkelijk. Dat de vrijwilliger bij

Tele-Onthaal gemiddeld 8 jaar blijft, getuigt

hiervan.

Interesse? Bel 09/220.82.92 of mail naar

oost-vlaanderen@tele-onthaal.be. Meer

info: www.tele-onthaal.be

Brochure kinderopvang

en vrijetijdsinitiatieven

Vanaf 1 juli 2012 staat de nieuwe brochure

‘Kinderopvang en vrijetijdsinitiatieven’

Zwalm op de gemeentelijke website! In deze

brochure zullen een aantal recente aanpassingen

staan ten opzichte van de brochure die

je een aantal maanden geleden in de bus

hebt ontvangen.

Deze brochure zit vol informatie over de verschillende

kinderopvanginitiatieven alsook

de ondersteunende initiatieven voor de zorg

van kinderen en de vrijetijdsmogelijkheden

en vakantiewerkingen.

Voor meer informatie kan je terecht op het

gemeentehuis bij de dienst sociale

zaken/jeugd ilse.dhaene@zwalm.be of

055 480 587.

Gezocht: M/V met

veel zin om te spelen

Het gemeentebestuur van Zwalm zoekt vrijwilligers,

stagiaires en monitoren voor de

speelpleinwerking in de zomervakantie (van

16 juli tot 17 augustus en van 27 tot 31

augustus 2012). Vooral in augustus kunnen

we bijkomende hulp gebruiken.

De monitoren van de speelpleinwerking vormen

een gemotiveerde en leuke bende. Ze

gaan graag met kinderen om en kunnen

tegelijk nog een centje bijverdienen. Er

wordt wel een grote inzet gevraagd, zin voor

initiatief en verantwoordelijkheid. De voorbereiding

van de activiteiten gebeurt meestal

na de uren en dus op vrijwillige basis,

maar er wordt dan ook heel wat plezier

gemaakt. De hoofdmonitor leidt alles in

goede banen en zorgt voor de directe communicatie

met de jeugddienst. De kandidaten

beschikken over een monitorengetuigschrift

of volgen een schoolopleiding die verband

houdt met begeleiding van kinderen.

Wij verwelkomen ook graag jongeren die nog

hun stage voor het behalen van het getuigschrift

moeten doen!

Heb je helemaal nog geen ervaring maar wil

je graag eens kennismaken met het speelplein

en proeven van de sfeer? Dat kan door

je al vrijwilliger te melden bij het speelplein

van Zwalm! Als vrijwilliger kan je ook naopvang

doen. Van 16 u. tot 18 u. sta je dan in

voor de kinderen die wat langer blijven. Zo

heb je de hele dag om andere spelen te doen

en kan je toch nog een centje bij verdienen.

Meer informatie kan bekomen worden bij de

jeugddienst ilse.dhaene@zwalm.be of 055

480 587. Stuur je curriculum vitae met foto

en vermelding van de job en van de periode

waarvoor je solliciteert voor 25 juni naar het

gemeentebestuur van Zwalm, Zuidlaan 36 -

9630 Zwalm, ilse.dhaene@zwalm.be –

055 480 587.


Natuurlijk is kraantjeswater drinkbaar!

Geen enkel product wordt zo streng en veelvuldig

gecontroleerd.

Thuis kan u op elk moment van de dag kraantjeswater

drinken. Maar het is ook handig

om onderweg deze lekkere dorstlesser bij de

hand te hebben.

Daarom krijgt u van ons een handige en herbruikbare

drinkbus!

Kraantjeswater moet aan meer dan 60 kwaliteitseisen

voldoen. Bovendien wordt aan ons

kraantjeswater een extern kwaliteitslabel

toegekend door het onafhankelijke instituut

Quality Control.

Kraantjeswater bevat geen vet, suiker, cholesterol,

kleurstoffen of cafeïne. Het is dus

een gezonde dorstlesser.

Het is stukken goedkoper dan flessenwater.

Uit 1m 3 of 1.000 liter krijg je zo’n 4.000 glazen.

Gemiddeld kost één liter nooit meer dan

0,4 cent; dit is 0,1 cent per glas.

Het is ecologisch. Kraantjeswater drinken

betekent minder belasting voor het milieu.

Ook uw PMD zak is minder snel vol.

Houd onze website www.water-link.be in het

oog. U leest er de komende weken waar en

wanneer u ons kan vinden … met onze drinkbussen.

Ook bij de medewerkers van

AquaFoon vindt u informatie over onze actie.

AquaFoon 078 35 35 99 - bereikbaar elke

werkdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag

van 9.00 tot 13.00 uur.

VMM bestrijdt Reuzenbalsemien langs

de Zwalmbeek

De Reuzenbalsemien is een invasieve exoot

die de laatste jaren massaal oprukt langs de

onbevaarbare waterlopen. De soort vormt

een bedreiging voor de inheemse flora en

fauna, kan oeverafkalvingen en problemen

met waterafvoer veroorzaken. Langs drie

waterlopen waar de Reuzenbalsemien massaal

voorkomt start de Vlaamse

Milieumaatschappij een specifieke bestrijding.

Een aantal exotische planten zijn momenteel

aan een sterke opmars bezig langs de oevers

van onze waterlopen. Eén van de meest

opvallende is de Reuzenbalsemien, een éénjarige

plant die oorspronkelijk uit de

Himalaya komt en tot 2 m hoog kan worden.

Ze werd in het begin van de 20e eeuw als

sierplant ingevoerd en verwilderde later vanuit

deze siertuinen.

De soort komt momenteel zo massaal voor,

dat in de zomer de oevers langs veel van

onze waterlopen roze kleuren door de overmatige

bloei.

De Reuzenbalsemien is een ‘invasieve’ soort

die onder gunstige omstandigheden op

korte termijn snel kan uitbreiden. Eén bloeiend

plantje kan op enkele jaren een massa

aan nieuwe planten geven. De soort verspreidt

zich ook makkelijk langs waterlopen.

De Reuzenbalsemien zag men tot voor kort

vooral langs de grotere bevaarbare waterwegen

en niet of alvast veel minder langs de

onbevaarbare waterlopen.

Omdat de Reuzenbalsemien een geduchte

concurrent is voor onze inheemse oeverplanten

en op die manier de biodiversiteit kan

aantasten, is deze toename niet zo positief

voor het natuurlijke leven langs de waterlopen.

Bovendien zorgt deze plant voor onstabiele

oevers doordat ze in de herfst volledig

afsterft en de oever van de beek onbegroeid

achterlaat.

Daardoor wordt de oever gevoeliger voor

oevererosie en uitschuringen. Dit kan de

kosten voor oeverherstel door de waterbeheerder

aanzienlijk doen oplopen. Een te

sterke aanwezigheid van de

Reuzenbalsemien kan de afvoer beperken en

zelfs overstromingen bij hevige zomerbuien

veroorzaken.

In juni wordt de bestrijding in Zwalm gestart

met het maaien van de plant. Het tijdstip van

maaien is hierbij belangrijk. Als de plantjes

nog te klein zijn, kunnen deze zich regenereren

door vanuit de wortels nieuwe volwaardige

planten te vormen; het beste tijdstip is de

bloeiperiode juist voor de zaadvorming. Het

maaisel wordt verwijderd omdat gebleken is

dat afgemaaide plantenresten terug kunnen

wortelen. Het maaisel zorgt ook voor een

voedselaanrijking van de grond, wat de soort

in de hand werkt.

In augustus zal gecontroleerd worden of hergroei

optreedt. Afhankelijk van de ernst van

deze hergroei wordt het maaien herhaald in

augustus of september of worden de planten

individueel uitgetrokken.

Op basis van de ervaringen met deze pilootgebieden

zal de VMM, in samenwerking met

de andere waterbeheerders, een gebiedsdekkende

bestrijdingscampagne voor deze

soort starten.

5

Inbraakpreventie voor uw woning

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid

van de bewoner(s). Dit is een belangrijke

vaststelling omdat dit het belang onderstreept

om sluitsystemen te gebruiken die

ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor

wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk

het gebouw verlaat.

Het risico op inbraak is even hoog in de

namiddag als in het tweede deel van de

nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens

de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te

treffen.

Meestal komt de inbreker langs de achterzijde

van de woning. Deze manier van werken

biedt hem niet alleen meer discretie, maar

vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

Het is eerder uitzonderlijk dat een confrontatie

tussen de inbreker en de bewoner plaatsvindt.

De beveiliging tegen inbraak berust op het

zinvol en met risico evenredig combineren

van drie soorten maatregelen die door de

beveiligingsspecialisten organisatorische,

bouwkundige en electronische maatregelen

genoemd worden:

Organisatorische maatregelen strekken er

vooral toe de woning voor de dief onaantrekkelijk

te maken, hem geen gelegenheid te

geven en de buit zo laag mogelijk te houden

door o.a. een goed sleutelbeheer, het scheppen

van een bewoonde indruk, het merken

en registreren.

Bouwkundige maatregelen hebben tot doel

de weerstand van toegangen en uitgangen

en van alle andere gevelopeningen te verhogen:

degelijke sloten, gelaagd glas, enz..

Electronische beveiliging is in sommige

gevallen een noodzakelijke aanvulling op de

voorgaande maatregelen en heeft naast een

algemeen afschrikkende functie de taak een

inbraak of een poging te detecteren en de

omwonenden en de politiediensten rechtstreeks

of onrechtstreeks te alarmeren.

De samenhang tussen deze maatregelen is

voor de hand liggend: een niet gesloten

inbraakwerende deur heeft weinig of geen

waarde evenals een detectie die zonder verder

gevolg blijft.

Daarenboven is het noodzakelijk alle kwetsbare

punten goed te beveiligen.

Het volstaat niet de achterdeur te verstevigen

en vooraan een toegang te laten via de

kelderopening. De meeste inbrekers zoeken

wel een toegang via het zwakste punt maar,

indien dit niet lukt, zoeken zij eerst een

andere toegang vooraleer het objectief te

verlaten.

De basisvoorwaarde opdat de beveiliging

effectief zou zijn is en blijft echter dat men ze

aanwendt. Het gebeurt vaak dat een beveiliging

omzeild wordt, niet door een kundige

dief, maar omdat de bewoner ze gewoonweg

niet in gebruik had gesteld.

Hetgeen voorafgaat betekent ook dat beveiliging

maatwerk is, zeker voor wat de bouwkundige

en electronische maatregelen aangaan

en dan vooral wanneer die in combinatie

met elkaar gebruikt worden. Verder deskundig

advies van beveiligingsspecialisten is

hier dan ook nodig.

Vermijd tekenen van afwezigheid zoals een

openstaande garagedeur zonder wagen in

de garage, neergelaten rolluiken overdag

evenals volstrekt duistere woningen 's

avonds, briefjes op de deur met de vermelding:

"afwezig tot ...", een volgepropte brievenbus.

Laat bij afwezigheid de radio spelen.

Ook kunt u overdag wat goedkoop speelgoed

achterlaten in de tuin of een oude fiets

tegen de gevel plaatsen. Blijf op het antwoordapparaat

vaag omtrent de reden van

uw afwezigheid.

Een bewoonde indruk kan ook geschapen

worden door het gebruik van verlichting.

Hier moet ervoor gezorgd worden dat men

een wisselend verlichtingsbeeld creëert dat

zoveel mogelijk overeenstemt met de normale

gang van zaken. Met andere woorden, vermijd

dat er midden in de nacht licht brandt in

de keuken of in de hall. Om dit te realiseren

kan er nuttig gebruik gemaakt worden van

tijdschakelaars wat toelaat het aan- en uitgaan

vooraf te programmeren.

De meeste inbrekers zijn erop uit om zo snel

mogelijk gemakkellijk verhandelbare goederen

of waarden te stelen in zo weinig mogelijk

tijd.

Waardeberging houdt dan ook in een minimum

aan waarden (geld, juwelen, ...) in huis

te houden, de waarden verspreid en veilig op

te bergen.

Sluit alles veilig af. Afsluiten betekent het

slot op de nachtschoot draaien, geen deuren

en/of gemakkelijk bereikbare ramen op een

kier laten staan, geen vliegenraam laten

inzitten, ...

Dit is niet enkel nodig wanneer u de woning

verlaat maar ook wanneer u thuis boven of in

de tuin aan het werk bent.

Draag zorg voor uw sleutels, hang geen label

met adres, naam of telefoonnummer aan de

sleutelring. Zijn uw sleutels zoek of gestolen,

vervang dan het slot of de cylinder. Dit

doet u trouwens best ook wanneer u een

reeds eerder verhuurde woning betrekt. Laat

geen sleutels aan de binnenkant van de deuren

of ramen. Eén der meest gebruikte

inbraakmethoden is het breken van het glas

ter hoogte van het slot of van de raamhefboom;

wanneer de sleutels op het slot zijn is

inbreken bijzonder gemakkelijk.

Een goede buur is beter dan een verre

vriend. Een gepaste nieuwsgierigheid voor

wat er op straat en bij de buur gebeurt is een

nuttige maatregel om diefstal te voorkomen.

Wanneer u verdachte voertuigen of personen

ziet, die vreemd zijn aan de buurt, houdt dan

een oogje in het zeil en verwittig indien

nodig de politie. Geef ook geen inlichtingen

omtrent de afwezigheid van buurman of

buurvrouw aan onbekenden. Hoge struiken

geven misschien wel wat meer privacy maar

maken ook dat een dief een woning gemakkelijk

kan observeren en in alle rust kan werken.

Vermijd onnodige schade. Bij afwezigheid

heeft het weinig nut binnendeuren en kasten

af te sluiten. Het sluitmechanisme is doorgaans

zo zwak dat het geen echte hindernis

vormt, maar u hebt wel bijkomende schade

bij de braak ervan.

Stel geen hulpmiddelen ter beschikking.

Ladders dienen veilig opgeborgen te worden

of vastgemaakt bijvoorbeeld d.m.v. een ketting

en een hangslot.

Buitenstopcontacten moeten stroomloos

gemaakt worden bijvoorbeeld d.m.v. een

binnenschakelaar. Vermijd voorwerpen in de

omgeving van de woning achter te laten die

inklimming kunnen vergemakkelijken.

Beperk de afvoermogelijkheden. Het

gebeurt dat inbrekers hun wagen tot voor de

deur rijden om zo gemakkelijk alles op te

laden. Het degelijk afsluiten van het hekje

aan de oprit is een goede maatregel.

Maak u een gepaste dosis wantrouwen

eigen. Laat onbekenden niet zomaar binnen,

zelfs al klinkt hun verhaal aannemelijk. Een

deurspionnetje en een deurketting zijn hier

een noodzakelijke uitrusting.

Een telefoonaansluiting in de slaapkamer -

hetzij een tweede toestel hetzij één toestel

waarop een verlengsnoer met contact is aangesloten

- is een nuttige en goedkope investering

en laat toe vanuit een "veilige" plaats

de hulpdiensten te bellen.


Berichten verenigingen

Gezinsbond Zwalm/Horebeke

Op woensdag 22 augustus vanaf 14 uur kan

je 25 km fietsen of 6 km wandelen, petanque,

kubb viking en andere volksspelen.

Start en aankomst in het parochiaal centrum

De Zwaluw, Decoenestraat.

De (klein)kinderen kunnen zich uitleven in

een springkasteel en andere spelen en dit

onder toezicht van volwassen begeleiders.

Prijs 3 euro per persoon, pannenkoeken en

verzekering inbegrepen.

Vooraf inschrijven bij: Nelly Flamand - 055 49

87 93 of 496 89 60 66. of via mail: gezinsbondzwalm@hotmail.com.

Ook niet-leden

zijn van harte welkom.

Den Artistjee

organiseert op 24, 25 en 26 augustus in de

kerk van Beerlegem "Expo Beerlegem".Het

is een tentoonstelling met bevriende kunstenaars

uit de streek.Een grote diversiteit aan

disciplines zullen er worden tentoon gesteld.

Chris Masson – keramiek, Manfred Scholtz –

glaskunst, Romine, Claudine Vanheuverswijn,

Danny Schiettecatte en Betty

Ramsdam acryl-en olieverf op doek en Maria

Piens olieverf,houtskool en aquarel.

Tijdens de Lichtjeswandeling op 24 augustus

zal de expo toegankelijk zijn van 18u tot 23u

en op 25 en 26 augustus van 10u tot 18u.

De kunstenaars zullen tijdens de tentoonstelling

aanwezig zijn en graag een woordje

uitleg geven over de gebruikte technieken.

Gratis toegang en iedereen van harte welkom!

Info Chris 0497/89.64.32 of christian.masson@hotmail.com

SK Munkzwalm

In het weekend van 25 en 26 augustus organiseert

SK Munkzwalm zijn jaarlijkse barbecue.

Naar goede gewoonte kan men volop

genieten van een divers aanbod aan soorten

vlees en groenten, en word alles bereid in

eigen keuken, met eigen mensen. De deelnameprijs

voor volwassenen is 14 euro en voor

kinderen 7 euro. Op zaterdag kan men aanschuiven

vanaf 18u30 en op zondag starten

we om 11u30.

Kaarten kunnen steeds bekomen worden bij

de spelers en bestuursleden van SK

Munkzwalm, eveneens tijdens de openingsuren

van de kantine, telefonisch via het nr

0495 78 53 74 en uiteraard aan de inkom

zelf. Voor meer informatie kunt u terecht bij

Daniel Meerschaut via 055/498328.

Feestcomité Beerlegem

Derde grote kermis rommelmarkt op zondag

26 augustus 2012 vanaf 8 tot 16u op het

dorpsplein en de verkeersvrije Gaverstraat te

Beerlegem. Deelname stand _ 1.00/ lopende

meter te storten via reknr BE74 8601 1032

0607, via mail kellensl@yahoo.com -

0477/46.86.50

42ste Boekelse Spelen

Op zaterdag 16 juni en zondag 17 juni

organiseerden De Boekelse Spelen hun

jaarlijks eetfestijn in de feestzaal van Café

Oud België te Sint-Blasius-Boekel. Dit

jaar waren ze aan hun 13de editie toe. Er

waren 430 personen aanwezig op het eetfestijn

verspreid over de twee dagen. Het

bestuur wenst deze mensen te bedanken

voor hun steun want de opbrengst gaat

volledig naar de verwezenlijking van de

42ste editie van de Boekelse Spelen op

kermismaandag 27 augustus 2012. Ook

wenst het bestuur alle medewerkers en

bestuursleden te bedanken voor hun

opmerkelijke inzet tijdens deze twee

dagen.

Volgende grote afspraak is dus op 27

augustus voor de 42ste editie van de

Boekelse Spelen op het voetbalterrein

van WK Boekel vanaf 14u voor de inschrijvingen

van de allerkleinsten en om 14u30

starten de volkspelen.

Curieus Zwalm

organiseert in samenwerking met Johan’s

Lodge enkele interessante lezingen.

Donderdag 30 augustus om 20 uur spreekt

nieuwe Zwalmenaar Guido Kindt over zijn

Afrika. Als journalist van Het Nieuwsblad/De

Standaard en van diverse reis- en andere bladen,

reisde hij ontelbare keren naar Afrika.

Onlangs nog maakte hij een lange rondreis

door Zambia. Guido raakte gefascineerd

door het mensen- en dierenleven in Afrika.

Hij schreef er een boek over het ‘Afrika syndroom’

en komt hierover vertellen in Johan’s

Lodge, op donderdag 30 augustus om 20 u,

inkom gratis.

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden

dat de Titanic zonk. Naar aanleiding hiervan

schreef journalist Dirk Musschoot een boek

over de Belgen op de Titanic ‘100 jaar Titanic.

Het verhaal van de Belgen en de

Nederlanders’. Op donderdag 27 september

om 20 u. komt Musschoot vertellen over dit

succesboek. Hij maakte ook naam met tal

van andere boeken, waaronder dat over de

Vlaamse seizoenarbeiders en over de

Vlaamse trektocht naar Amerika..

Curieus organiseerde al verschillende lezingen

met enkele sterke vrouwen in Johan’s

Lodge, denk hierbij maar aan Christine Van

Broeckhoven en Marleen Temmerman. Nu

organiseren we samen een lezing over sterke

vrouwen door Eliane Van Den Ende. Op 25

oktober zal zij het hebben over

‘Karakterdames, verdoken vrouwenverhalen’.

Eliane is historicus, journaliste en

auteur. In haar boek ‘Karakterdames’ vertelt

ze over de sleutelrol van vrouwen in de

geschiedenis. Leerde Bruegel schilderen van

zijn schoonmoeder? Heeft België zijn ontstaan

te danken aan een oude jodin? Wist je

dat het eerste computerprogramma ontsproten

is aan het brein van een vrouw? Kom het

te weten op donderdag 25 oktober in Johan’s

Lodge.

vzw ’t Roborstje

’t Roborstje is een begeleidingstehuis bijzondere

jeugdbijstand. Voor de 13de keer op

rij richten we een mosselsouper in op 31

augustus 2012 in het Parochiaal Centrum De

Zwaluw van Munkzwalm vanaf 18.30 uur.

Naast mosselen kan je ook een kipgerecht

krijgen en dit alles wordt met frietjes opgediend.

Voor mosselen betaal je 18 euro en

voor een kipschotel 12 euro. Kinderen onder

de 12 jaar kunnen tegen 8 euro mosselen

eten en kip tegen 6 euro. Kaarten zijn te verkrijgen

in ’t Roborstje, bij het personeel en

de leden van de Raad van Bestuur van ’t

Roborstje. Kloosterstraat 3, 9630 Zwalm, tel

& fax 055/49 74 03, e-mail:

6

troborstje.dir@telenet.be, website:

http://users.telenet.be/troborstje.

Judoclub Zwalm

Vanaf woensdag 5 september geeft de club

terug gratis proeflessen judo. Kinderen vanaf

6 jaar kunnen kiezen op woensdag van

16u30 tot 17u30 of van 17u30 tot 18u30. Op

zaterdag kan er gekozen worden van 9 tot

10u ofwel van 10 tot 11u. De proeflessen (max

. 4) zijn gratis (verzekering inbegrepen) en

uiteraard volledig vrijblijvend. De lessen

gaan door in de sporthal van Zwalm . Info :

Karel Vander Schelden, 0494/03.09.46,

judoclubzwalm@telenet.be.

Exclusief akoestisch singer-songwriter

festival aan station Sint-

Denijs-Boekel

Openlucht festival in het hartje van de

Vlaamse Ardennen op zaterdag 8 september,

voorzien van voldoende schuilplaatsen

en verharde ondergrond. Een familiefestival

voor jong en oud met de nadruk

op gezelligheid, ne keer iets anders om te

eten en uiteraard goeie muzikanten die

het beste van zichzelf geven. Een goed

gevuld programma met een grote verscheidenheid

aan artiesten en muziekstijlen.

Alle artiesten spelen op basis van akoestische

instrumenten in gezelschap van één

tot zes begeleidingsmuzikanten. Dit jaar

sluiten we Rembert De Smet (2 belgen) in

onze armen als hoofdact met zijn "Esta

loco" en presenteert Filip De Fleurquin

onder begeleiding van "The Famous

Hollow Bamboo" zijn nieuwe album

"Telephone Booth Hotel" Terwijl iedereen

geniet van de concerten kunnen de kinderen

volop genieten van de kinderanimatie

alsook randactiviteiten onder begeleiding

van ervaren animatoren. Vanaf 19u start

de kinder-bioscoop.

Een leuk, verzorgd ééndagsfestival met

oog voor detail! Voor tickets en info zie

www.hademo.be,

ofwel afhaalbaar in muziekcafé de Giraf.

JoggingClub Zwalm

Dit jaar gaat onze 23ste Zwalmjogging door

op zaterdag 8 september om 15u00 met

start, aankomst en prijsuitreiking aan het

Parochiaal Centrum. Door het grote succes

van de vorige editie wordt deze jogging

opnieuw gecombineerd met een halve marathon

doorheen de allergroenste en -mooiste

plekjes van de Zwalmvallei (Munkzwalm). De

inschrijvingen, eveneens in het Parochiaal

Centrum 'De Zwaluw' (De Coenestraat) starten

vanaf 13u00. Je kan er kiezen tussen 4,1

km, 10,6 km of de halve marathon. Voor je

deelname betaal je 5 euro. Om 14u30 is er

een kinderjogging rond de sporthal: 300m (-

7 jaar) en 800m (-12jaar). Kinderen betalen 3

euro. Er zijn trofeeën voor de kinderen (eerste

drie per geboortejaar), voor de eerste

senior en eerste veteraan zowel man als

vrouw per afstand en voor de grootste deelnemende

club. Iedere deelnemer ontvangt

een waardevolle naturaprijs en neemt deel

aan de tombola na de jogging. Er zijn verschillende

spons- en drankbevoorradingen

onderweg én drank en versnaperingen aan

de aankomst. Kleedkamers en douches vind

je in de Sporthal (Sportlaan 1) op 300 meter

van het parochiaal centrum. Voor meer

inlichtingen kan je terecht bij voorzitter Jean

Paul Gevaert op 055/61 01 19 of kijk naar

www.JCZwalm.be

Landelijke Gilde Hundelgem-

Munkzwalm

Eetfestijn: warme beenhesp met rauwkost

en frieten op zondag 9 september 2012 in de

parochiezaal te Hundelgem. Kaarten te verkrijgen

bij de bestuursleden. Volwassenen:

14 euro, kinderen 7 euro.

KVLV Munkzwalm

We starten zondag 9 september met ons

medewerking aan de Open Monumentendag

in Zwalm. Wil je mee een bar aan de kerk van

Rozebeke of St.-Blasius-Boekel bemannen;

laat het maar weten aan Annie 055 49 84 20

of annie.vdd@telenet.be. We starten om 13

u. en sluiten de bar om 18 u.

Maandag 17 september, maandag 1 oktober,

15 en 29 oktober voorzien we een cursus

naaien met de machine voor dummies. Wel

in de namiddag van 13.45 u. tem 16.45 u.

Parallel loopt ook een cursus Zelf gemaakt -

zelf VERmaakt voor ervaren naaiers. Voor

hen zal Lieve De Zutter, ‘n lesgeefster die de

knepen van het vak door en door kent, haar

bundel leuke patronen en ontwerpen ter

beschikking stellen. Kies plezierige stofjes

of breng oude kledij mee en maak aantrekkelijke

accessoires. Afspraak in het parochiaal

centrum van Munkzwalm, Decoenestraat

12. Uitgebreide info over ons naaiatelier op

afzonderlijk blad; vraag ernaar of bekijk het

op onze website. Prijs: 35 euro voor de cursus

van 4 namiddagen, KVLV-leden betalen

20 euro. Wie niet van onze afdeling is, moet

bij betaling haar lidkaart kunnen voorleggen.

Wie per keer betaalt, betaalt 10 euro.

Inschrijven vóór 10 september. Doe het bij

Annie (zie hoger).

‘Brei met mij’ is bedoeld als breiatelier voor

jongeren en gaat door op maandag 17 september

van 13.30u. tot 17u. Andere data

maandag 1 oktober, 15 en 29 oktober; zelfde

uren. Afspraak in het parochiaal centrum van

Munkzwalm, Decoenestraat 12.

Ook ervaren breiers zijn welkom. Ben je debutant,

dan leren we jou breien; ben je al gevorderd

en heb je breiwerk opstaan, breng het mee. Vaak

blijft onafgewerkt breiwerk even liggen tot we

weer tijd of zin krijgen…. Hulp ter plaatse. Er

werd al gevraagd ‘kousen’ te leren breien; vooral

hiel en teen zouden nogal wat moeilijkheden

opleveren… Agnes, Alice, Yvette en Diane staan

te beschikking! Wens je graag hulp bij iets

anders? Deel het ons mee, we hebben ‘krakken’

in huis!!…Vooraf inschrijven en je vragen vooraf

stellen maakt het ons wel gemakkelijker. Doe

het bij Diane Romeyns, Wafelstraat 21

Munkzwalm. 055 49 87 83 of

steyaert.romeyns@telenet.be .

Kan je maar bepaalde dagen deelnemen? Geen

bezwaar; je betaalt per keer. Deelname 4 euro

per namiddag; KVLV-leden 3 euro - koffie inbegrepen.

Meer info over ons breiatelier op afzonderlijk

blad; vraag ernaar of bekijk het op onze website.

Donderdag 20 september gaan groene vingers

om 19.15 u een bloemstuk maken om Bloemen

als cadeau eens anders te presenteren dan in

een boeket. Het parochiaal centrum, in de


Berichten verenigingen (vervolg)

Decoenestraat 12, Munkzwalm is de plaats waar

Jean-Pierre Capiau de les zal geven.

’t Wordt een zomer-herfststuk, verpakt tussen

bananenbladeren. Je kan het als een soort

geschenkboek zien, gevuld met bloemen van het

seizoen en met herfstvruchten. Verrassend mooi!

Mee te brengen: tafelbeschermer, scherp tafelmesje

en snoeischaar.

Het bloemstuk kost 25 euro; het lesgeld voor de

leden is 2 euro; niet-leden betalen 5 euro.

Inschrijven bij Marleen Helderweirt vóór donderdag

13 september. Bel haar op 0494/680985 of

mail helderweirt.marleen@skynet.be. Marleen

werkt tijdens de dag; Linda Van Wambeke

springt bij!

Zaterdag 29 september doen we een treinuitstap

naar Brussel. We bezoeken er het federaal

Parlement met een gids, eten in het MIM en wandelen

in de namiddag met gids door de Marollen.

Na de wandeling gebruiken we een drankje in

een of ander leuk cafeetje. Terug met de trein van

18.36 u. (of 19.36 u.) in Brussel-Zuid; 19.21 u.

(20.21 u.) in Munkzwalm.

Inschrijven vóór maandag 10 september bij

Annie of Lea 055 49 87 79 leavanhoucke@fulladsl.be

.Het aantal deelnemers is beperkt tot 2

keer een groep van 25 deelnemers. In hoofdzaak

bedoeld voor leden KVLV-Munkzwalm en partner

of vriendin; niet bedoeld voor kinderen. Vertrek

om 8.39 u. op spoor 1. Wie gratis rijdt of 65+ is,

betaalt vooraf bij inschrijving 23 euro, de’normaalbetalenden’

31,60 euro; prijs groepsmenu

van 18 euro en gidsbeurten telkens inbegrepen.

Let op, Niet betaald= niet ingeschreven!

Woensdag 3 oktober komen de sportieve 55plussers

aan de beurt. De Senior Games hebben

elk jaar plaats in Blankenberge. Een aanrader!

Keuze uit meer dan 40 verschillende sporten,

ook fietsen en wandelen. Je schrijft je best rechtstreeks

in bij Ruth De Fraine, sportfunctionaris

van Zwalm. Mail of bel haar rdf@zwalm.be of 055

48 05 52 . Wens je gebruik te maken van het

georganiseerd busvervoer van de gemeente, doe

het dan best vóór 24 augustus; indien je zelf

instaat voor de verplaatsing, dan kan het tot 15

september. Onthaal met koffie vanaf 9 u. Om

16.15 u. gratis muzikale afsluiter met Willy

Sommers. Einde rond 17 u. Programma en andere

informatie van ‘Senior Games’ staan in de folder,

te vinden in de sporthal of de bib

Deelnamegeld 7 euro, broodjesmaaltijd, koffie,

soep, water, aandenken en sportverzekering

inbegrepen, evenals het optreden van Willy

Sommers + 5 euro voor het busvervoer. Schrijf je

NU al in!

De Zwalmse Wielervrienden

Vierde familiefietstocht op zondag 9 september

2012, inschrijving 13u30, start 14u00. Afstand 30

km.

Deelname kost 4 euro (twee consumpties + verzekering),

vertrek en aankomst Café De Patrijs in

Nederzwalm, tussenstop Café Rosanne in

Hundelgem. Meer informatie bij Luc Kellens via

0477/46.86.50

55 plus wandelingen

De zomervakantie zit er bijna op en de voorbije

zomeravondwandelingen verliepen sfeervol. Op

maandag 10 september 2012 start de 55 Plus

Wandeling echter opnieuw in de namiddag om

14 uur stipt. De wandeling gaat door in

Edelare(Oudenaarde) met samenkomst op de

parking van de Kapel van Kerselare. De afstand

bedraagt 6,5 km. Het parcours verloopt voor

70% over verharde wegen, is in de eerste helft

heuvelachtig en paden verhogen bij momenten

ook de moeilijkheidsgraad. Carpoolen en gezamenlijk

naar de startplaats rijden in Edelare kan.

Hiervoor komen we terug samen aan de kerk van

Munkzwalm en vertrekken er ten laatste om

13u15.Tijdens de wandeling ontdekken we o.a.

de romantisch gelegen Ladeuzemolen aan de

Maarkebeek. We passeren op een heel afgelegen

plekje de woning waar schilder Valerius De

Saedeleer enige tijd verbleef en er uiteindelijk

ook stierf.We besluiten onze panoramische tocht

met een stukje "Lange Ommegang", wat ons

terugbrengt naar het gekende bedevaartsoord

van Kerselare. In de alomgekende taverne "Jan

van Gent" kunnen we dan nog even gezellig

napraten...

Wie nog meer info wenst over deze wandeling of

zij die voor de eerste maal wensen deel te

nemen, gelieve contact op te nemen met: Roger

Van Gansbeke, Decoenestraat, 19, tel. 055 49 83

37, gsm 0484 84 83 97, e-mail: roger.van.gansbeke@telenet.be.

KVLV St.-Denijs-Boekel

Op dinsdag 11 september 2012 gaat KVLV St.-

Denijs-Boekel op dagreis naar de druivenstreek

Overijse met aansluitend geleide wandeling naar

de Grote Markt van Brussel en de Marollenwijk.

Vertrek aan kerk om 7.30u. en de terugreis naar

Sint-Denijs-Boekel aankomst voorzien omstreeks

20.15u.

Gelieve vóór 30 augustus in te schrijven bij Linda

Kesteleyn. Inschrijving enkel geldig bij betaling

van 57 euro en bij voldoende inschrijvingen ontvang

je 15 euro drinkgeld terug op de bus.

Iedereen is van harte welkom, ook niet leden van

KVLV. Tel.: 055 49 92 04, gsm: 0473 77 76 43, lindakesteleyn@telenet.be.

voorZwalm

voorZwalm is de verkiezingslijst van de Zwalmse

afdelingen van sp.a en Groen, schepen Marleen

Vanwildemeersch en mensen uit het sociaal en

christelijke middenveld voor de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober a.s. Op vrijdagavond

14 september om 20 uur, dag op dag één maand

voor de verkiezingsdag, organiseert voorZwalm

een meeting in de Zwalmparel, Sportlaan 1

(Munkzwalm) om haar verkiezingsprogramma

en haar kandidaten aan het geïnteresseerde

publiek voor te stellen. De inkom is gratis, er is

muzikale animatie en gelegenheid tot het nuttigen

van een drankje. Voor meer informatie kunt

u terecht bij info@voorzwalm.be, op de website

www.voorzwalm.be of bij Bruno Tuybens via burgemeester@zwalm.be

of 0475/75 36 74.

Iedereen is welkom.

Jeugdhuis De Zebbe vzw

organiseert op zaterdag 15 september een

heuse streetparade door de straten van

Zwalm.

Met dit project wil het jeugdhuis De Zebbe de

jeugd van Zwalm in de kijker zetten. De beste

manier om dit te doen is door op straat te

komen. Nee, niet om te betogen. Wel willen

wij op straat komen op een creatieve en vrolijke

manier. Daarom willen wij met een swingende,

bruisende en luide parade de straten

van Zwalm "onveilig" maken.

We willen zoveel mogelijk groepen en jeugdverenigingen

mobiliseren om een wagen te

maken en met ons mee door de straten van

Zwalm te trekken. Heb je zin om een wagen te

7

bouwen? Of gewoon zin om met ons mee te

feesten? Neem dan eens een kijkje op onze

website www.zwalmtakeover.be of kom op 15

september om 14u naar de Zwalmparel waar

de parade start.

De parade wordt afgesloten met een gratis

vat en een grote fuif in de Zwalmparel tot in

de vroege uurtjes.

Op 15 september zullen verschillende straten

in Zwalm tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn of

zal er tijdelijke 1 richtingsverkeer gelden,

jeugdhuis De Zebbe verontschuldigd zich

alvast voor eventuele ongemakken. De

bewoners van de getroffen straten worden tijdig

verwittigd. De volledige route kan bekeken

worden op www.zwalmtakeover.be

Meer info en inschrijvingen: www.zwalmtakeover.be

of 0494/ 21 19 97.

Vriendenkring der Zwalmse

AAndersvaliden en Senioren 'De

Zwalmvrienden'

nodigt elkeen uit op zaterdag 15 september om

18u.00 in het Parochiaal Centrum te Munkzwalm.

We starten met een eetmaal (7 euro voor leden

én 14 euro voor niet-leden, incl. lidmaatschap).

Rond 20u00 begint een amusementsavond (met

o.a. Zwalm-on-air, bingo,...) doorspekt met veel

en fantastische prijzen. Breng je vrienden, buren

en familie mee! Voor meer info én inschrijving:

Guido De Temmerman op 0478 40 76 16.

Heemkundekring De Zwalm

Het jaarlijks eetfestijn van de heemkundekring

gaat door op zondag 16 september in de

Zwalmparel vanaf 11.30 uur tot 14 uur. Naar jaarlijkse

gewoonte wordt u onze lekkere verse forel

of een half parelhoentje met fine champagnesaus

aangeboden, dit alles voorzien van de nodige

frietjes. Onze bestuursleden zullen u de kaarten

ten huize aanbieden. Indien we u niet thuis

vonden, kan u altijd een seintje geven op het

secretariaat (tel. 055/49 73 04) of bij één van de

bestuursleden om uw kaarten te reserveren, dit

graag vóór 10 september.

Iedere eerste zondag van de maand, dus de eerste

keer op zondag 2 september wordt ons documentatiecentrum

op Franskouter (oude gemeenteschool

in Sint-Denijs-Boekel) opengesteld

voor het publiek van 10 tot 12 uur. Dit jaar zal de

tentoonstelling over de handschoennijverheid

nog te bezichtigen blijven. Tevens zullen de

foto’s van de voorbije tentoonstellingen, geklasseerd

in fardes, nog te bekijken zijn.

We proberen ook ons genealogiehoekje verder

uit te breiden, en rekenen tevens op de medewerking

van al onze leden om familiegegevens

over de Zwalmse families verder aan te vullen.

Heb je nog oude foto’s, bidprentjes, overlijdensberichten

of andere … bezorg ze ons. We scannen

ze in en bezorgen ze u terug. Zoek je zelf

iets, misschien vind je wel iets terug in onze

bestanden. Tot dan!

Open VLD Zwalm

organiseert een groots Breughelfestijn à volonté

op zaterdag 22 september 2012 van 18u tot 22u

in feestzaal ‘De Zwalmparel’, Sportlaan 1 te

Munkzwalm. Volwassenen 14 euro, kinderen van

6 tot 12 jaar 7 euro. Kaarten te verkrijgen bij alle

bestuurleden. Voor meer info Silvan De Clercq

0473/42.20.64

sp.a Zwalm

organiseert voor de 13de keer haar jaarlijks eetfestijn

op zondag 30 september 2012 van 11u30

tot 14u30 in De Zwalmparel, Sportlaan 1.

Volwassenen betalen 13 euro, kinderen van 6 tot

12 jaar 7 euro. Op het menu :kalkoenfilet met

grandveneursaus, warm fruit en kroketjes of

pangasiusfilet met wittewijnsaus, groentjes en

puree. Kaarten kosten 13 euro, kinderkaarten 5

euro. Kaarten te verkrijgen via bestuursleden

sp.a Zwalm of via Nina Roest op het nummer

0484/65.78.38.

Verbroedering Zwalm-Schwalmstadt

Het bezoek van onze vrienden uit Schwalmstadt

van 2 tot 5 augustus was een ongelooflijk succes.

Het vernieuwde bestuur bouwde deze traditionele

culturele uitwisseling uit tot een heuglijke

gebeurtenis voor alle deelnemers. Op zondag

30 september organiseert de Verbroedering haar

jaarlijks eetfestijn in het Parochiaal Centrum "De

Zwaluw" te Munkzwalm. Vanaf 11u30 tot 14u kan

U genieten van ossentong in Madeirasaus of

zalm op Normandische wijze, beide tegen 14

euro, voor de kinderen van 6 tot 12 jaar gehaktballetjes

in tomatensaus tegen 8 euro ,kinderen

van 0 tot 6 jaar gratis. Het menu wordt geserveerd

met frieten en groenten. Kaarten te bekomen

bij de leden en via e-mail: bestuur@verbroedering-zwalm-schwalmstadt.be.

U kan ook

telefonisch terecht bij voorzitter Frans Verlaeckt

055/49 73 04, bij secretaris Liliane Wambacq

055/49 89 77 of bij penningmeester Julien

Rogiers 055/49 92 01.


Open Monumentendag op zondag 9 september

‘Muziek, woord, beeld’ uit drie Zwalmse kerken

(Roborst, Rozebeke en Sint-Blasius-

Boekel)

Op zondag 9 september is er de 24ste editie

van Open Monumentendag. Het thema

‘Muziek, woord en beeld’ krijgt in tal van steden

en gemeenten over heel Vlaanderen een

eigen invulling. Ook in onze gemeente, waar

bekend en minder bekend patrimonium te

over is, kan er jaarlijks op een uitgelezen

manier gesnoept worden van een monument(en)

en kan er deelgenomen worden

aan de OMD-activiteiten.

Muziek, woord, beeld? Dan denk je misschien

ook aan oude schouwburgen, cinemazalen,

kiosken, of aula’s. Dat hebben wij

toch niet in Zwalm?

En toch….! Waar in Zwalm zijn beeldtaal en

kunst, geschreven en gesproken woord en

hemelse muziek al eeuwenlang aanwezig?

Inderdaad, in onze 12 kerken.

Op 9 september leidt een fiets- of wandel-

parcours je naar alle schatten uit drie bijzonder

erfgoedrijke en dicht bij elkaar gelegen

kerken: Roborst, Rozebeke en Sint-Blasius-

Boekel. En daar zal het erfgoedwonder zich

voltrekken:

Ontdek het ‘beeld’ van de kerken vroeger en

nu in oude prentkaarten, foto’s en werk van

kunstenaars uit onze regio. Beleef de unieke

mogelijkheid om in Roborst en Sint-Blasius-

Boekel onder deskundige begeleiding het

orgel te bezoeken. Hang aan de lippen van

gepassioneerde gidsen. Bewonder een uitzonderlijke

tentoonstelling van de dekenale

collectie kerkgewaden en enkele oude verzamelstukken

uit de kerkmode. Word vertederd

door poëzie van op de preekstoel.

Vergewis je van hoe mooi en zuiver het

Crescendo-koor kan klinken in Roborst. Wist

je al van de kunstschat van Sint-Blasius-

Boekel? Antoon Van den Heuvel schilderde

haar in 1666 en over hem kom je heel wat

meer te weten.Weet je nog wat een apostel-

8

broodje is? Al eens rondgelopen net onder

het dak van een kerk? Word betoverd door de

in barok getooide muzikanten van het

Ardalus-ensemble. Geniet van kunstenaars

uit onze streek die hun inspiratie halen uit

religieuze gewaden, symbolen, beelden en

geloof. En uiteraard…in de OMD-bar kan elke

dorst gelest worden.

Open Monumentendag Zwalm kwam tot

stand met de medewerking van Cultuurraad

Zwalm, de enthousiaste leden van de werk-

Oproep tentoonstellingsmateriaal Open Monumentendag

Misschien heb jij thuis nog een mooie toevoeging

aan onze collectie ‘Muziek, woord,

beeld’ uit de kerken van Sint-Blasius-Boekel,

Roborst en Rozebeke?

Bezit jij een foto, schilderij, tekeningen,

tekst, memorabilia, …van een deze drie

Zwalmse kerken of hun interieur? Of een

ander verzamelobject dat deel uitmaakt van

de kerkelijke symboliek, vb. een doopkleed,

een habijt, een oud filmpje, een heiligen-

OMD Junior op 10, 11 en 12 september

OMD Junior is het broertje van Open

Monumentendag. Meteen aansluitend op

Open Monumentendag organiseren enkele

gemeenten speciale activiteiten en openstellingen

voor kinderen en/of klasgroepen.

Onze gemeente doet mee sinds 2008.

In samenspraak met alle Zwalmse scholen

wil het gemeentebestuur op die manier kinderen

klassikaal laten kennismaken met erfgoed.

Het lokale monument is de uitvalsbasis

om enkele algemene doelstellingen na te

streven: kinderen betrekken bij monumentenzorg,

ze te prikkelen, hen kennis te laten

maken met monumenten, landschappen of

archeologische sites. Deze ‘kleine OMD’ is

geen saaie geschiedenisles met jaartallen en

moeilijke termen, maar wel een recept om

kinderen te laten proeven van de waarde en

het belang van ons (on)roerend erfgoed.

Het religieuze erfgoed staat onder druk. De

toekomst is onzeker. De laatste jaren zijn er

allerlei door de overheid gesteunde organisaties

ontstaan om de collecties te inventariseren

en te bewaren en alzo de geschiedkundige

overlevering te waarborgen. Denken

we maar aan erfgoedcellen, het CRKC

(Centrum voor Religieuze Kunsten en

Cultuur) en de Stichting Open Kerken. Ook

de eerste initiatieven om kinderen op een

speelse en creatieve manier bij dit erfgoed te

betrekken, worden genomen.

In de Sint-Blasiuskerk zullen de kinderen uit

het vijfde en zesde leerjaar van onze

Zwalmse scholen een sessie erfgoedbeleving

meemaken. 10 tot 12-jarigen hebben

immers de geschikte leeftijd bereikt om

geschiedenis, monumenten en erfgoed te

waarderen. Vanaf de vijfde klas vertonen kinderen

trouwens historisch tijdsbesef. In het

leerplan is een educatieve erfgoedactiviteit

bovendien passend materiaal bij het halen

van de eindtermen ‘wereldoriëntatie’ en

‘muzische vorming’.

Telkens begeleid door een Zwalmse gids die

ervaring heeft met de doelgroep, wandelen

de kinderen door de kerk en staan ze even

stil bij specifieke lokale kunstschatten uit de

muziek, het woord en het beeld van de Sint-

Blasiuskerk. De cultuurdienst van Zwalm

ontwikkelde een leerschriftje waarin de kinderen

diverse spelmaterialen en opdrachten

krijgen aangereikt en waarin de lokale

wetenswaardigheden vertaald worden naar

algemene begrippen uit de architectuur,

bouwkunde, kunst, religieuze beeldtaal en

muziekeducatie.

OMD Junior Zwalm kwam tot stand met de

medewerking van kunsthistorica Stefanie

beeldje, ...

Of bezit je een kunstwerk dat een confrontatie

aangaat met, of geïnspireerd is door het

religieuze erfgoed?

Graag een seintje aan de cultuurdienst

Van der Zweth, vzw Torens aan de Dijle, het

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

(CRKC), de Stichting Open Kerken, Lea Van

Houcke, Greet Van Herpe en orgellisten Sven

Vermassen en Gert Amerlinck, de kerkraad

Neem contact op

De Zwalmse Post

Zuidlaan 36 – 9630 Zwalm – algemeen telefoonnr. 055 49 91 91

e-mail: zwalmsepost@zwalm.be

Colofon

v.u.: College van Burgemeester en Schepenen

Per adres: Gemeentehuis – Zuidlaan 36, 9630 Zwalm – algemeen telefoonnr. 055 49 91 91

e-mail: zwalmsepost@zwalm.be

Foto’s: Mark de Vilder

groep OMD, de kerkraden van Roborst, Sint-

Blasius-Boekel en Rozebeke, het Dekenaat

Horebeke en tal van vrijwilligers, kunstenaars,

muzikanten, experten en erfgoedverzamelaars

uit Zwalm en omstreken.

Voor de volledige programmafolder en de

fiets- en wandelroute kan je terecht bij de

gemeentelijke cultuurdienst via

cultuur@zwalm.be of 055 480 588, of bij

schepen van cultuur Patrick Moreels via

pat.moreels@zwalm.be of 0473/ 33 34 04.

Zwalm (cultuur@zwalm.be – 055 480 588)

voor 25 augustus 2012.

van Sint-Blasius-Boekel en het Dekenaat

Horebeke. Wens je meer info over OMD

Junior? Cultuurdienst Zwalm:

cultuur@zwalm, 055 480 588

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!