we zijn geen machines - Schone Kleren

schonekleren.be

we zijn geen machines - Schone Kleren

Zoals op vele gebieden in Indonesië zijn de lokale

politieke structuren in Serang complex. Het

Indonesische leger speelt een hoofdrol in alle

aspecten van het Indonesische leven tot op het

lokale niveau, en lokale militaire bevelhebbers

oefenen aanzienlijke macht uit. Er zijn ook officiële

lokale regeringsafgevaardigden, het equivalent

van lokale burgemeesters, bekend als

lurahs. Tenslotte is er een onofficiële machtsstructuur

waar lokale maffiabendes bij betrokken

zijn. In Serang is er een nauwe relatie tussen de

officiële en onofficiële machtsstructuren en

lurahs huren geregeld lokale bendes om hun wil

op te dringen. Die ingehuurde gangsters staan

bekend als “preman”.

Om haar macht over de arbeiders te vergroten

heeft PT Nikomas Gemilang, zoals veel fabrieken,

nauwe banden gesmeed met alle drie

de politieke structuren. Volgens arbeiders van

Nikomas die voor dit rapport werden geïnterviewd,

heeft de fabriek fondsen ter beschikking

gesteld van de lokale lurahs voor een aantal

openbare werken en heeft die ambtenaren ook

gevraagd om arbeiders voor de fabriek te

rekruteren. Dit is een heel interessante bron van

inkomen voor de ambtenaren, want gewoonlijk

vragen ze een premie aan de arbeiders vooraleer

ze hen aanbevelen aan de fabriek. PT Nikomas

stelt ook al lang Indonesische soldaten tewerk

om de veiligheid van de fabriek te verzekeren.

Tenslotte heeft de fabriek ook preman tewerkgesteld

om arbeiders die betrokken zijn bij

het organiseren van vakbondsacties in Nikomas,

te intimideren en lastig te vallen.

Het Like Cutting Bamboo rapport (september

2000) beschrijft hoe arbeiders die op 17 en 18

december 1999 betrokken waren bij een

demonstratie voor hoger loon, het slachtoffer

werden van hevige intimidatie en geweld. Eén

van de geïnterviewde arbeiders, Julianto (foto),

meldde dat hij voor zijn leven vreesde.

Fabrieksmanagers hadden hem naar een kantoor

gebracht en in het bijzijn van een Indonesische

soldaat werd hij uitgescholden. Men zei hem dat

hij zou aangevallen worden door ingehuurde

gangsters indien hij niet ophield met het organiseren

van de arbeiders. Vervolgens werd hij op

straat herhaaldelijk benaderd door vreemdelingen

die hem ervoor waarschuwden dat zijn leven

in gevaar was, indien hij op de fabriek zijn ontslag

niet zou indienen. Nadat een andere Nikomas

arbeider gelijkaardige bedreigingen had gekregen,

werd zijn huis leeggeroofd door een lokale

bende. Tegen april 2000 had deze intimidatie alle

20 arbeiders die een hoofdrol hadden gespeeld

in de organisatie van de demonstratie, ertoe gedwongen

ontslag te nemen.

Naast het onderzoek via interviews voor dit rapport,

had de auteur in januari 2002 een ontmoeting

met de huidige leider van de PT Nikomas

Gemilang afdeling van de SPTSK vakbond. Hij

sprak zich positief uit over de lonen en

omstandigheden op de fabriek en beweerde dat

de vakbondsrechten niet onderdrukt werden op

de fabriek.

Dit stond in sterk contrast met het confidentieel

getuigenis van 16 arbeiders die deelnamen aan

interviews en groepsinterviews in juli 2001 en

januari 2002. Ze meldden dat de arbeiders in

Nikomas nog altijd bang zijn dat meewerken met

de vakbond hun leven in gevaar kan brengen. Zij

vestigden de aandacht op een bijzonder voorval

dat hun vrees in belangrijke mate heeft doen

toenemen. Ze rapporteerden, en lokale vakbonden

en mensenrechtenorganisaties bevestigen

het, dat op 21 maart 2001 Rakhmat Suryadi, een

SPTSK vakbondsfunctionaris op de fabriek,

buiten de fabriek door een aantal mannen met

machetes werd aangevallen toen hij op weg was

naar zijn werk. Hij werd aan het hoofd en de

benen gewond en moest 18 hechtingen op het

achterhoofd krijgen. Hij verbleef een week in de

kliniek en was één maand werkonbekwaam. Zijn

aanvallers zeiden hem niets en deden geen

poging om hem te beroven. De aanval kwam

juist een maand nadat Mr. Suryadi in de

Indonesische krant Kompas werd geciteerd in

een artikel over de arbeidsmisbruiken bij onderaannemers

van Nike.

9

More magazines by this user
Similar magazines