Zicht op een toegankelijke woning - Woning in Zicht

woninginzicht.nl

Zicht op een toegankelijke woning - Woning in Zicht

Zicht op

een toegankelijke woning


Zicht op een toegankelijke woning

Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been?

Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt?

Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk zelfstandig

wonen?

Via Woning in Zicht bieden de Tilburgse woningcorporaties

TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg en ’t Heem hun toe gankelijke

woningen te huur aan.

In deze brochure leest u meer over:

de soorten toegankelijke woningen;

wanneer u voorrang krijgt;

hoe u een geschikte woning vindt.

Twee soorten toegankelijke woningen

De termen aanleunwoningen en seniorenwoningen gebruiken we niet meer.

Deze woningen heten nu rollator-toe en doorgankelijke en rolstoel-toegankelijke woningen.

Rollator-toe- en

doorgankelijke woningen

Ziet u dit pictogram bij een woning staan? Dan is het een rollatortoe-

en doorgankelijke woning. Kenmerken van deze woningen:

Het zijn vaak appartementen met een lift, patiowoningen of

eengezinswoningen met een slaap kamer en badkamer op de

begane grond.

U kunt de flat of het woongebouw zonder trappen of hoge

drempels bereiken.

De woningen bieden voldoende ruimte om met een rollator of

stok eenvoudig te bewegen.

De woningen hebben een entree, woonkamer, toilet, badkamer

en minstens één slaapkamer die zonder trap of hoge drempels

bereikbaar zijn.

De hele woning geschikt voor een rolstoel?

Zoekt u een woning die helemaal geschikt is voor een rolstoel? Dan zoeken we graag samen met u

naar een woning die zoveel mogelijk past bij uw wensen. Neem hiervoor contact op met Loket Z van

de gemeente Tilburg. De contactgegevens staan op de achterkant van deze brochure.

Of kijk op www.loketz.nl.

Rolstoel-toegankelijke woningen

Ziet u dit pictogram bij een woning staan? Dan is het een rolstoeltoegankelijke

woning. Deze woningen:

Kunt u gemakkelijk met een rolstoel binnenrijden.

Bieden voldoende ruimte om met de rolstoel achter de voordeur

een draai te maken.

Bieden de mogelijkheid om u eenvoudig te verplaatsen met een

rollator of stok.

Hebben een entree, woonkamer, toilet, badkamer

en minstens één slaapkamer die zonder trap of

hoge drempels bereikbaar zijn.


Voorrang met een indicatie

In principe kan iedereen een toegankelijke woning huren.

Uiteraard gaat wel de voorkeur uit naar woningzoekenden die

nu of binnenkort een toegankelijke woning nodig hebben.

Vandaar dat er voorrang is voor woningzoekenden met een

indicatie en woningzoekenden ouder dan 65 jaar. Deze woningen

hebben vaak specifieke voorzieningen en liggen meestal in

de buurt van zorg en winkelcentra. Deze complexen willen we

behouden voor de groeiende groep ouderen en mensen met een

beperking die dit hard nodig hebben.

Voor een toegankelijke woning zetten we alle geïnteresseerden op

een rij. De woningzoekenden met een AWBZ-indicatie (met de oudste

indicatiedatum) mogen de woning als eerste bezichtigen. Als zij

de woning allemaal weigeren, komen mensen met een Wmo-verhuisverklaring

aan bod. Zijn er geen geïnteresseerden met een indicatie?

Dan gaan we de woning aanbieden aan woningzoekenden

van 65 jaar en ouder (met de langste inschrijfduur). Daarna komen

woningzoekenden jonger dan 65 jaar met de langste inschrijfduur

aan bod. Met uitzondering van complexen die specifiek bedoeld

zijn voor mensen met een indicatie en/of ouder dan 65 jaar.

Bij de toewijzing van een toegankelijke woning hanteren we

onderstaande volgorde:

1 Woningzoekenden met een AWBZ-indicatie voor

langdurige persoonlijke verzorging, begeleiding en/

of verpleging

Als meerdere woningzoekenden met een AWBZ-indicatie reageren,

krijgt degene met de langste indicatieduur voorrang.

Bij gelijke indicatieduur, wordt de voorrang bepaald op basis van

de inschrijfduur. Een AWBZ-indicatie ontvangt u schriftelijk van het

Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Onder langdurig wordt verstaan

dat de benodigde zorg voor minimaal 1 jaar is geïndiceerd.

2 Woningzoekenden met een Wmo-verhuisverklaring

op grond van ergonomische beperkingen

Als meerdere woningzoekenden met een Wmo-verhuisverklaring

reageren, krijgt degene met de langste indicatieduur voorrang.

Bij gelijke indicatieduur, wordt de voorrang bepaald op basis

van de inschrijfduur. Een Wmo-verhuisverklaring ontvangt u schriftelijk

van Loket Z als uw huidige woning niet past bij uw fysieke

gesteldheid. En als die woning daarvoor ook niet eenvoudig aan te

passen is.

3 Woningzoekenden ouder dan 65 jaar

De woningzoekende met de langste inschrijfduur krijgt de woning

als eerste aan geboden.

4 Woningzoekenden jonger dan 65 jaar

De woningzoekende met de langste inschrijfduur krijgt de woning

als eerste aan geboden. In een aantal complexen zijn forse investeringen

gedaan om deze toegankelijk te maken voor woningzoekenden

met een AWBZ-indicatie, Wmo-verhuisverklaring en/of

ouder dan 65 jaar. Mensen jonger dan 65 jaar kunnen hier niet op

reageren. Dit staat dan duidelijk in de advertentietekst vermeld.

Hoe vindt u een toegankelijke woning?

Zoekt u een toegankelijke huurwoning in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout?

Hieronder vertellen we hoe u in vijf stappen een geschikte woning vindt.

Stap 1: inschrijven

Ga naar www.woninginzicht.nl. Het inschrijfformulier vindt u onder tabblad ‘inschrijven’.

Daar kunt u ook aangeven of u een AWBZ-indicatie of een Wmo-verhuisverklaring

heeft. Als u een AWBZ-indicatie of Wmo-verhuisverklaring heeft, gaat u hiermee

naar een corporatie. Hier laat u uw indicatie als bewijs zien, waarna in het systeem

wordt opgenomen dat u voor een toegankelijke woning in aanmerking komt. Voor

het eerste jaar betaalt u € 13,- inschrijfgeld. Daarna betaalt u € 11,- per jaar.

Uw zoekprofiel

U maakt het uzelf extra gemakkelijk als u een zoekprofiel aanmaakt. Hierin geeft

u aan welk type woning u zoekt. Of welke wijk uw voorkeur heeft. U ziet dan

automatisch alle vrijgekomen woningen die aan uw wensen voldoen. Verder is

het mogelijk een e-mail te ontvangen als er een woning vrijkomt die bij u past.

Stap 2: zoeken

U vindt de toegankelijke woningen op www.woninginzicht.nl. Ze staan tussen de

woningen die we aanbieden via het Aanbodmodel. Ga hiervoor in het menu naar

het tabblad ‘Huur en Koop’ en kies voor ‘Aanbodmodel’. Iedere werkdag komen er

nieuwe woningen bij waarop u gedurende een periode van 7 dagen kunt reageren.

Houd de website dus goed in de gaten.

Stap 1: inschrijven

Stap 2: zoeken

Hulp nodig?

Heeft u geen internet? Of hulp nodig bij het inschrijven? Maak dan een afspraak bij één van de woningcorporaties. U vindt de

contactgegevens op de achterkant van deze brochure. Neem bij de afspraak altijd uw legitimatiebewijs mee. Heeft u een Wmo-

verhuisverklaring en/of AWBZ-indicatie? Neem die dan ook mee.


De modellen

We bieden onze woningen aan via 4 verschillende modellen. Bij ieder model

verschilt de wijze van verdelen van de woningen. De toegankelijke woningen

vindt u altijd in het Aanbodmodel. Wilt u precies weten wat het Aanbodmodel

inhoudt? Kijk dan op www.woninginzicht.nl. Ga naar ‘Hoe werkt het?’ en

dan naar de pagina ‘De modellen’.

Stap 3: reageren

Wilt u reageren op een woning? Log dan in, zoek de woning op en klik bij

woning details’ op ‘reageer’. Bij iedere woning staat welke eisen we aan een

nieuwe huurder stellen. Kijk goed of uw situatie bij de woning past. U heeft een

week de tijd om op een vrijgekomen woning te reageren. Iedere werkdag kunt

u vanaf 19.00 uur nieuw aanbod op de website vinden en op maximaal 3 verschillende

woningen reageren. Na uw reactie ziet u in ‘Mijn WiZ’ direct de plaats

waarop u op dat moment staat. Dit kan later uiteraard nog veranderen.

Bijvoorbeeld als iemand met een langere indicatieduur reageert.

Tabel huur-inkomen Wmo-verhuisverklaring, 65+ en 65- Tabel huur-inkomen AWBZ-indicatie

Heeft u een gezinsinkomen

van € 0 tot € 29.900?

Heeft u een gezinsinkomen

van € 29.900 tot € 38.000?

Heeft u een gezinsinkomen

hoger dan € 38.000?

U komt in aanmerking voor

woningen met een rekenhuur

van € 0 tot € 664,66

U komt in aanmerking voor

woningen met een rekenhuur

hoger dan € 524,37

U komt in aanmerking voor

woningen met een rekenhuur

hoger dan € 664,66

U komt in aanmerking voor

woningen met een rekenhuur

van € 0 tot € 664,66

U komt in aanmerking voor

woningen met een rekenhuur

hoger dan € 664,66

Stap 3: reageren

met ieder gezinsinkomen

met een gezinsinkomen

hoger dan € 38.000

Stap 4: aanbieden

Is de termijn voor reacties gesloten? Dan bekijken we aan wie we de woning

aanbieden. Als u een woning aangeboden krijgt, is dit te zien onder het tabblad

‘Mijn WiZ’. De betreffende corporatie laat dit ook aan u weten. Op de vorige pagina

onder ‘Voorrang met een indicatie’ leest u hoe dit bij toegankelijke woningen in zijn

werk gaat.

Stap 5: bezichtigen

Bieden we u de woning aan? Dan ontvangt u een e-mail of een brief van de

woning corporatie die de woning verhuurt. Daarna mag u de woning bezichtigen.

In de e-mail of brief staat de termijn die u heeft om te beslissen of u de woning

accepteert. Zorg ervoor dat u binnen die termijn reageert. Ook als u de woning niet

accepteert, vragen we u nadrukkelijk om contact met ons op te nemen. Dan kunnen

we de woning alvast aan de volgende kandidaat aanbieden.

Accepteert u de woning?

Als u de woning accepteert, dan krijgt u van de woningcorporatie die de woning

verhuurt een uitnodiging om de formele zaken te regelen. Uw inschrijving als

woningzoekende eindigt op dat moment. Uiteraard kunt u zich later altijd weer

opnieuw inschrijven.

Reageren? Dit is ook afhankelijk van uw inkomen

Woningzoekenden met een AWBZ-indicatie mogen zonder inkomensbeperking

reageren op alle toegankelijk woningen (oftewel alle woningen met een

rollator- of rolstoelicoon tussen € 0 en € 664,66). Voor woning zoekenden

met een Wmo-verhuisverklaring en 65-plussers geldt net als voor alle andere

woningzoekenden de reguliere huurinkomentabel. Als u in aanmerking wilt

komen voor een woning boven € 664,66, dan gelden de reguliere inkomenseisen

van de corporaties, zoals in de advertentietekst staan vermeld.

Stap 4: aanbieden

Stap 5: bezichtigen


De contactgegevens

De woningcorporaties

Heeft u vragen over deze brochure? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de woningcorporaties.

Of kijk bij de veelgestelde vragen op de website www.woninginzicht.nl.

Woning in Zicht

Postbus 47 - 5000 AA TILBURG

Of gebruik het contactformulier op www.woninginzicht.nl.

TBV Wonen

Postbus 356 - 5000 AJ TILBURG

Verhuurlijn: (013) 594 05 00

E-mail: info@tbvwonen.nl

www.tbvwonen.nl

Bezoekadres: Spoorlaan 430 TILBURG

Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur.

Tiwos - Tilburgse Woonstichting

Postbus 10051 - 5000 JB TILBURG

Informatietelefoon: (013) 549 07 77

E-mail: email@tiwos.nl

www.tiwos.nl

Bezoekadres: Stationsstraat 24 TILBURG

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur

en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

WonenBreburg

Postbus 409 - 5000 AK TILBURG

Klantenlijn: 0900-02 09 (10ct/min)

E-mail: info@wonenbreburg.nl

www.wonenbreburg.nl

Bezoekadres: Joannes van Oisterwijkstraat 35 TILBURG

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

’t Heem

Postbus 62 - 5070 AB UDENHOUT

Telefoon: (013) 522 92 00

E-mail: info@t-heem.nl

www.t-heem.nl

Bezoekadres: Slimstraat 2A UDENHOUT

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur

en vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur.

Andere organisaties

Vestia

Telefoon: (013) 507 64 27

Woonzorg Nederland

Klantenservice: (0900) 123 49 96

Loket Z

www.loketz.nl

Telefoon: 14013

CiZ

Joulehof 14 - 4622 RG BERGEN OP ZOOm

Telefoon: (088) 789 14 60

www.ciz.nl

More magazines by this user
Similar magazines