Views
5 years ago

Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie

Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR Strategie

Ondernemende ambtenaren bestaan echt - HR

de praktijk tekst en fotografie: hans veltmeijer Ondernemende ambtenaren bestaan echt Van een stoffig imago heeft de gemeente Zwolle al jaren geen last. Vorig jaar nog werd de gemeente uitgeroepen tot ‘beste werkgever non-profit’. Nu de externe dienstverlening structureel op een hoog peil is beland, wordt het blikveld meer naar binnen gericht. Met een compleet pakket e-HRM voor alle ambtenaren wakkert de Overijsselse hoofdstad ‘eigenaarschap, zelfleiderschap en ondernemerschap’ verder aan. In 2002 gooide Zwolle het roer drastisch om. De toen 1100 werknemers moesten zich voortaan flexibel, resultaatgericht, innovatief, extern georiënteerd en samenwerkingsgericht (FRIES) opstellen. Tweehonderd functieprofielen vervingen de bestaande zevenhonderd functiebeschrijvingen. Het personeel werd wakker geschud en aangespoord zichzelf verder te ontwikkelen, door nieuwe ervaringen op te doen en cursussen en studies te volgen. “De professionaliteit en de zelfstandigheid van de medewerkers moesten toenemen en de strategie concentreerde zich op klantgericht werken,” vertelt John Tijhaar die in 2006 zijn baan als HRM-manager bij de Belastingdienst verruilde voor de functie van Eenheidsmanager Advies en Faciliteiten in Zwolle. Drie programma’s moesten de cultuuromslag stuwen. Bij ‘de burger centraal’ werd een elektronische dienstverlening opgetuigd. ‘Kostenbewust en lenig’ beoogde de managers resultaten met hun afdeling te boeken die binnen het budget zouden vallen, maar waar ook van afgeweken zou kunnen worden. Ten slotte bereikte ‘samen maken we de stad’ dat de hoge ambtenaren niet meer vanuit een ivoren stadhuistoren opereerden. Tijhaar: “We zoeken nu altijd andere partijen die met hetzelfde thema bezig zijn. Zo hebben we een hele nauwe samenwerking met de ROC’s en de woningbouwcorporaties, ook op gebieden zoals sociale veiligheid.” Interne klantgerichtheid Inmiddels weten de 1200 ambtenaren in Zwolle heel goed hoe zij de burger moeten bedienen. Zo leerden voormannen dankzij verplichte opleidingen wat ‘communicatie en gastheerschap’ tegenover Zwollenaren inhield, en gingen dat ook toepassen. Nu snapten bewoners bijvoorbeeld waarom al die bloembollen uit hun wijk verdwenen (de gemeente wilde geen tweede Keukenhof). Met het digitale burgerloket kunnen de inwoners bovendien eenvoudig zelf hun zaken regelen. 14 Ondertussen is de blik meer naar binnen gericht. De goede dienstverlening en het ondernemerschap vinden nu ook intern plaats. Het leverde al de titel op van ‘beste werkgever non-profit 2008’, naar aanleiding van een onderzoek door Intermediair. En misschien nog wel prestigieuzer: Zwolle is de enige Nederlandse gemeente met het keurmerk ‘Investors in People’, dat tot en met 2010 geldig is. ‘Een investering in mensen verbetert de prestatie van de organisatie’ was een van de tien indicatoren van Investors in People die Zwolle ter harte nam. In dat licht moet ook de aanschaf dit jaar van een compleet pakket e-HRM van leverancier Raet bezien worden. Tijhaar stelde een business case en het pakket van eisen op. Daarna deed hij de Europese aanbesteding van het project en nu is hij verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. ‘De strategie concentreerde zich op klantgericht werken’ “Dienstverlening zit in de genen van de organisatie,” stelt hij. “Daarbij is geen onderscheid te maken tussen interne en externe klantgerichtheid. Het gaat in 2009 om het doorontwikkelen van onze totale HRM-dienstverlening. Zodat we aan de ene kant een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan het blijven van de beste werkgever van Nederland. Anderzijds past het bij het streven van de gemeente Zwolle om informatie toegankelijk te maken, ongeacht waar je bent en hoe laat het is.” Eigenaarschap Met de reorganisatie van 2002 werden ook beleid en uitvoering van elkaar gescheiden. Het HR-beleid wordt sindsdien organisatiebreed

Excellente ondernemingen bestaan bij de gratie ... - Bureau Baarda
HR Strategie HvA, Talent maak er werk van - Hogeschool van ...
'De markt zorgt zelf voor teambuilding' - HR Strategie
'Als je wilt dat mensen betrokken zijn, moet je zorgen ... - HR Strategie