09.09.2013 Views

Beste vrijwilliger, Wat fijn dat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger ...

Beste vrijwilliger, Wat fijn dat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger ...

Beste vrijwilliger, Wat fijn dat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Beste</strong> <strong>vrijwilliger</strong>,<br />

<strong>Wat</strong> <strong>fijn</strong> <strong>dat</strong> u <strong>zich</strong> <strong>heeft</strong> <strong>aangemeld</strong> <strong>als</strong> <strong>vrijwilliger</strong> voor de RJT kerstvoorstelling op<br />

15 en 16 december! Zonder <strong>vrijwilliger</strong>s is het niet mogelijk om deze voorstelling te<br />

realiseren, wij zijn dan ook bijzonder blij met uw inzet. Mede dankzij u kunnen we<br />

drie mooie kerstvoorstellingen op de planken neerzetten en draagt u uw steentje bij<br />

aan het voortbestaan van het RJT!<br />

In deze brief vindt u een over<strong>zich</strong>t van alle <strong>vrijwilliger</strong>s en toelichting op de<br />

verschillende taken. De tijden waarop u wordt verwacht zijn in het schema terug te<br />

vinden. Wilt u ervoor zorgen <strong>dat</strong> u een kwartier voor tijd aanwezig bent?<br />

Op de dagen zelf kunt u <strong>zich</strong>t melden bij Ellen Rebel of Jorinde Haeser.<br />

(ook te bereiken via 06-45818864)<br />

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben neemt u dan gerust<br />

contact op.<br />

Wij danken u alvast voor uw inzet!<br />

Groetjes,<br />

de kerstcommissie<br />

Ellen Rebel<br />

Rachel Levi<br />

Jorinde Haeser


TOELICHTING ACTIVITEITEN<br />

Op de beneden verdieping vinden de volgende activiteiten plaats:<br />

Verkoop consumptiemunten + verkoop laatste toegangskaarten<br />

Onbewaakte garderobe<br />

Kaartcontrole + uitdelen programmaboekjes<br />

Verkoop consumptiebonnen + verkoop laatste toegangskaarten<br />

Bij binnenkomst kunnen de gasten consumptiebonnen kopen. Voor de bonnen geldt één bon voor 1<br />

euro en zes bonnen voor 5 euro.<br />

Ook kunnen hier de gereserveerde toegangskaarten worden opgehaald en worden betaald. Er is een<br />

lijst beschikbaar van de gereserveerde kaarten.<br />

In de pauze worden er eventueel nog extra consumptiebonnen verkocht op de 1 ste verdieping.<br />

Onbewaakte garderobe<br />

In de hal op de benedenverdieping kunnen de jassen van de gasten worden opgehangen. De<br />

garderobe is onbewaakt. Uiteraard zal de voordeur sluiten bij aanvang van de voorstelling zo<strong>dat</strong> er<br />

geen vreemden het pand in kunnen.<br />

Kaartcontrole + uitdelen programmaboekjes<br />

Bij de trap op de beneden verdieping vindt de kaartcontrole plaats. De kaartjes worden<br />

gecontroleerd op <strong>dat</strong>um en tijdstip. Voor elke voorstelling is een ander kleur toegangskaartje om de<br />

controle makkelijk te maken. Er zijn geen vaste plaatsen in de zaal. Na controle van de<br />

toegangskaarten ontvangt elke gast een programmaboekje en kunnen zij naar de 1 ste etage.<br />

In het programmaboekje zit ook een vrienden van RJT kaart. Meer informatie hierover kunnen de<br />

gasten krijgen op de 1 ste verdieping bij de vrienden van RJT stand.<br />

Op de 1 ste verdieping vinden de volgende activiteiten plaats:<br />

Cateringkraam<br />

Vrienden van Kraam + verkoop kerstkaarten<br />

Verkoop lootjes loterij<br />

Loterijprijzen + grabbelton<br />

Cateringkraam<br />

Bij het ontvangst, in de pauze en na afloop van de voorstelling worden er dranken en cake verkocht.<br />

Er is koffie, thee en frisdrank beschikbaar voor één bon per consumptie. Voor de kinderen is er gratis<br />

limonade te krijgen. De cakes en muffins worden ook verkocht voor één bon per stukje.<br />

Voor de koffie en thee zijn er grote kannen aanwezig die regelmatig bijgevuld moeten worden.<br />

Heeft u een cake gebakken? Dan ontvangen we deze graag uiterlijk een uur voor aanvang van de<br />

voorstelling.<br />

Vrienden van RJT stand + verkoop kerstkaarten<br />

Elke gast ontvangt in het programmaboekje een “Vrienden van RJT” aanmeld kaart. Gasten kunnen<br />

bij de Vrienden van RJT kraam meer informatie ontvangen over deze actie. Ook kunnen hier


ingevulde kaarten worden ingeleverd.<br />

Daarnaast worden de RJT kerstkaarten verkocht bij deze kraam. 5 kerstkaarten voor 3 euro.<br />

Verkoop lootjes loterij<br />

Er zullen RJT spelers rondlopen om lootjes voor de loterij te verkopen.<br />

1 lootje = 1 euro en 12 lootjes = 10 euro<br />

De uitslag van de loterij zal gedeeltelijk plaats vinden tijdens de voorstelling. De overige prijzen<br />

worden uitgereikt na afloop van de voorstelling.<br />

Loterij prijzen + grabbelton<br />

Bij deze stand zijn de prijzen voor de loterij te bekijken en zijn er ook lootjes voor de loterij te koop.<br />

Daarnaast staat er een grabbelton voor de kinderen. Er kan gegrabbeld worden voor 50 eurocent per<br />

keer.<br />

De kantine zal gebruikt worden <strong>als</strong> kleedkamer voor de spelers en ruimte voor de<br />

docenten/<strong>vrijwilliger</strong>s:<br />

Catering backstage<br />

Bij de catering tafels zal er eten en drinken worden verzorgd voor de spelers en <strong>vrijwilliger</strong>s. Op de<br />

zaterdag wordt hier lunch en avondeten verzorgd. En op zondag een lunch. Tussendoor zullen er<br />

kleine hapjes worden verzorgd. Ook is hier drinken voor iedereen te krijgen.<br />

Kinderbegeleiding (kap/grime ondersteuning)<br />

Je bent aanspreekpunt voor de kinderen en helpt hen waarbij nodig. Alle spelers zijn zelf<br />

verantwoordelijk voor hun make up en kapsels. De jongste spelers zullen hier wat ondersteuning bij<br />

nodig hebben. Ook is het belangrijk om er voor te zorgen <strong>dat</strong> de kinderen op tijd op het podium<br />

staan en hun concentratie houden tijdens de voorstelling.<br />

Op en afbouw team:<br />

Opbouw team<br />

De locatie zal in kerst/RJT sfeer moeten worden gebracht. Taken die moeten gebeuren:<br />

- Zaal inrichten met 300 losse stoelen en banken.<br />

- Zaal en gangen aankleden in kerst en RJT sfeer<br />

- Podium inrichten<br />

- Gang activiteiten opbouwen en klaar zetten + bewegwijzering<br />

- Inrichting kantine voor spelers en catering<br />

Afbouw team<br />

Al het materiaal wat is opgebouwd zal weer moeten worden opgeruimd. De school moet weer netjes<br />

worden achter gelaten (gymzaal, gangen en kantine).


VRIJWILLIGERS PER VOORSTELLING<br />

Kaartcontrole en uitdelen<br />

programma boekjes<br />

Verkoop<br />

consumptiebonnen +<br />

kaartverkoop<br />

2 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur<br />

1. Petra Harteveld (moeder Danique OPL3)<br />

2. Dorien Dohe (moeder safanne Opl2)<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur<br />

1. Esmeralda van Vliet (moeder eveline vrij)<br />

2. Daphne Ouwerkerk (moeder rachel vrij)<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur<br />

1. Linda Haaswijk (moeder zat)<br />

2.<br />

2 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Bianca, moeder van Bente van den Boom<br />

2. Muriel, moeder van Josephine Rodenburg (beide opleidingsgroep 1)<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Dorien Dohe (moeder safanne Opl2)<br />

2. Sietske (moeder saskia opleiding)<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Andrea Meijboom (Deniz Sozeri OPL1) (+cake)<br />

2. Dorien Dohe (moeder safanne Opl2)<br />

Cateringkraam gasten 4 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Ilona Boon (moeder vrij)<br />

2. Jacqueline van Riet (moeder zat)<br />

3. Christa Westra (moeder Dana zat)<br />

4. Jose de Leede (moeder Suzan opl)<br />

5.Daphne Ouwerkerk (moeder Rachel Vrij) na afl naar huis<br />

Cake van: Mirjam Rotmans + Marjon Bohre + Esther Dol + Nelleke en Timoteus<br />

Waarsenburg<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Anita Knijnenburg (moeder Vrij)<br />

2. Petra Harteveld (moeder Danique OPL3)<br />

3. Daphne Ouwerkerk (moeder Rachel Vrij) tot 14:00 uur<br />

4.Glenn Caprino (vader Zella Vrij)<br />

Cake van: Bianca Fruianu + Elma Blonk + Andrea Meijboom<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Petra Harteveld (moeder Danique OPL3)<br />

2. Heleen van Woudensberg (zat)<br />

3.<br />

4.<br />

Cake van: Heleen van Woudensberg + Ingrid Hubers-Hoek; Jose de Leede


Verkoop lootjes loterij 4 RJT spelers<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur<br />

(worden op de dag zelf gekozen)<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur<br />

(worden op de dag zelf gekozen)<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur<br />

(worden op de dag zelf gekozen)<br />

Kraam loterij + grabbelton 3 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Titia Schrama (moeder Laura Opl2)<br />

2. Liesbeth Bouman (moeder Sarah Koning)<br />

3. Kim Kortekaas (moeder van Isa Menheere)<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Mariska Wassenaar (moeder David OPL3)<br />

2. Petra Nahold (moeder Mees, Vrij) (10-14:00 verder flexibel)<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Mariska Wassenaar (moeder David OPL3)<br />

Vrienden van kraam 2 PR commissie/Bestuursleden<br />

Voorstelling 1 van 18:15 – 19:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Frank van den Heuvel<br />

2. Sander van der Brugge<br />

Voorstelling 2 van 11:15 – 12:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Hester Muntslag<br />

2.<br />

Voorstelling 3 van 15:15 – 16:00 uur + in de pauze en na afloop<br />

1. Jan Kommer<br />

2.<br />

Catering backstage 2 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Zaterdag van 10:00 – 19:00 uur<br />

1. Ingrid van Roekel (moeder Esmay zat)<br />

2. Marja van de Heyde (moeder zat)<br />

3. Sandra Vonk (moeder vrij)<br />

Kinderbegeleiding<br />

(+kap/grime<br />

ondersteuning)<br />

Zondag van 10:00 – 18:00 uur<br />

1. Lenie Bouwhuis, (moeder za)<br />

2.<br />

4 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Voorstelling 1 van 17:00 – 21:00 uur<br />

1. Margreet Terwindt (moeder Madelief opleiding)<br />

2. Angelique van Vliet (moeder Karin, Vrij) m.n. voor kleding VRIJ<br />

3.<br />

4.<br />

Voorstelling 2 van 10:00 – 14:00 uur<br />

1. Miranda Theijn (moeder opleiding)<br />

2. Hanneke van Zanten (moeder opleiding)


Opbouw team 5 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

Afbouw team 5 <strong>vrijwilliger</strong>s<br />

3. Evelien op der Heijde-Flach ( moeder van Bien OPL3)<br />

4. Judith van Walraven (moeder van Anne Droes OPL3)<br />

Voorstelling 3 van 14:00 – 18:00 uur<br />

1. Miranda Theijn (moeder opleiding)<br />

2. Evelien op der Heijde-Flach ( moeder van Bien OPL3)<br />

3.Ivanda Heesels (moeder Carmel Vrij)<br />

4.<br />

Zaterdag van 10:00 – 14:00 uur<br />

1. Arjen Veldhoven (vader zaterdaggr)<br />

2. Harry Windt (vader zaterdaggr)<br />

3. Rob Schotman (vader zaterdaggr)<br />

4. Frank Rebel (vader vrijdag)<br />

5.<br />

Zondag van 18:00 – 20:00 uur<br />

1.Michiel Kuipers (vader zaterdaggr)<br />

2. Ad vd Spek (vader zaterdaggr)<br />

3. Sander van Venetie (vrijw. Zaterdaggr)<br />

4.<br />

5.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!