t Zout februari 2011.pdf - Heilige Lebuinus

heiligelebuinus.nl

t Zout februari 2011.pdf - Heilige Lebuinus

’T ZOUT

Maandelijks magazine voor katholiek Zuidwest-Salland

1000 e viering oecumenisch avondgebed

vormelingendag bij Titus Brandsma

brand in kerktoren Wijhe

februari 2011


je hoeft ‘t niet

te geloven

maar adverteren in ‘t Zo u t wérkt!

bel Ton Hanssen 0570-592119


INHOUD

4

7

8

10

Zoutkristallen

13

14

16

Taizé aan de IJssel:

“Een gemeenschap waarin ik mijn diepste ziel kan blootleggen”

Goed ontmoet de mensen

een serie over de sacramenten

Vormelingendag bij Titus Brandsma

Uitgelicht

Rijkssubsidie voor restauratie

Broederenkerk

Kerktorenbrand Wijhe op

Nieuwjaarsdag

Een ooggetuigeverslag

Vieringenoverzicht

februari

En verder

7 Column Hiske

8 Assenstraat 20

9 Lezen met Matteüs

9 Column Marc Brinkhuis

11 Agenda

18 Omnibus

20 Smaakmakers, service en colofon

22 Salt & Pepper

Bereikbaarheidsdienst voor ziekenzalving en uitvaart

06 - 133 244 06

Bij de voorpagina

Het vriendschapsicoon van Taizé; opmerkelijk in deze icoon is dat

Christus hier, staande op dezelfde hoogte, de hand op de schouder

van zijn leerling legt.

Nieuw

Het eerste nummer van ´t Zout in het nieuwe jaar ligt voor u; oud en

vertrouwd en tegelijkertijd ook een beetje nieuw.

Want Laetitia van der Lans heeft het stokje overgedragen. Aan

mij de eer om haar het komend half jaar op te volgen en ervoor te

zorgen dat u ons blad met plezier blijft lezen. Een korte introductie

van mezelf: ik ben Gerda Albers, geboren in 1956 in Olst. Jarenlang

was ik directiesecretaresse en in m´n vrije tijd natuurgeneeskundig

therapeut. De laatste jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in

spiritualiteit. In Colmschate, waar ik lang gewoond heb, was ik actief

voor de Titus Brandsmaparochie en sinds kort zet ik me in voor de H.

Willibrordlocatie in Boskamp. Vorig jaar ben ik gaan schrijven voor ´t

Zout en ook maak ik deel uit van één van de filmgroepen van de H.

Lebuinusparochie. Een jaar geleden hebben we onze eerste schreden

op het filmpad gezet en werden we meteen in het diepe gegooid

omdat er zoveel te vieren was. Op de website van de H. Lebuinus

kunt u de filmpjes zien. We hopen met onze filmactiviteiten de

betrokkenheid van u als parochiaan bij onze geloofsgemeenschap te

vergroten, en ook degenen die niet zo vaak in de kerk komen hiermee

aan te spreken. Net zoals we dat met ´t Zout proberen te doen.

De komende maanden zal ´t Zout er gewoon blijven uitzien zoals

u dat gewend bent. Achter de schermen zijn we echter bezig om

te kijken wat er nog verbeterd en vernieuwd kan worden. Rond de

zomervakantie zal duidelijk zijn hoe we hiermee verder gaan.

In dit nummer besteden we o.a. aandacht aan de oecumene en

praten we met twee mensen die wekelijks deelnemen aan het

oecumenisch avondgebed in de Broederenkerk. Verder zijn er foto´s

van de plechtige inwijding van het nieuwe Lebuinuscentrum aan de

Mariënburgstraat in Deventer. Samen met vrijwilligers van de Maria

Koningin is daar de eerste verdieping omgetoverd tot een moderne

kantoorruimte waar het nu bruist van de activiteiten. Ook kijken

we nog even terug op de brand die op nieuwjaarsdag de kerktoren

van Wijhe in de as legde en waardoor Wijhe ineens landelijk in het

nieuws was.

Ik hoop dat dit nummer u weer nieuwe inspiratie zal bieden!

Gerda Albers

hoofdredacteur a.i.

‘t zout - februari 2011

3


Taizé

aan de IJssel:

“Een gemeenschap waarin ik mijn diepste ziel kan blootleggen”

Tekst en foto: Gerda Albers

Taizé is een naam die steeds meer tot

de verbeelding spreekt. Voor wie er nog

niet zo bekend mee is: Taizé is een Frans

dorpje, waar zo´n zestig jaar geleden

een oecumenische geloofsgemeenschap

ontstond onder leiding van de protestantse

broeder Roger. Vooral jongeren voelen

zich ertoe aangetrokken. Ook buiten Taizé

komen ze samen. Nog pas geleden kwamen

duizenden jongeren naar Rotterdam

om onder de naam ´Taizé aan de Maas´

een week met elkaar door te brengen.

Maar er is ook een Taizé aan de IJssel….

Wie op woensdagavond in de Broederenkerk

in Deventer komt treft daar zo´n 20

mannen en vrouwen aan, zittend rondom

een icoon of een kruis bij het hoofdaltaar.

Ze zijn niet bezig met een eucharistieviering,

maar met het oecumenisch meditatief

avondgebed. Het zijn mensen van

diverse pluimage, die zich aangetrokken

voelen tot een sfeer van stilte, gebed en samenzang,

geïnspireerd op de traditie van

Taizé. De groep kent vooral wat oudere

deelnemers en varieert in leeftijd van 35

tot 80.

1000e viering

Al 20 jaar komen de deelnemers wekelijks

bijeen in de Broederenkerk. In januari

1991 begon het met één vrouw en vier

mannen, op dit moment kent de groep

een vaste kern van ca. 40 personen uit

Deventer en omstreken. Op woensdag 2

maart vieren ze voor de 1000e keer het

4 ‘t zout - februari 2011

oecumenisch avondgebed, een indrukwekkende

mijlpaal en reden voor een

interview met twee betrokkenen.

Achtergronden

Fried Kolb (51), mede-initiatiefnemer en

Reint Jan Terbije (64), deelnemer van het

eerste uur, vertellen enthousiast hun verhaal.

Beiden zijn nog zeer regelmatig met

hun partners te vinden in de Broederenkerk.

Fried: ´´We zitten hier omdat het een

prachtige plek is, een mooi eeuwenoud

gebouw en omdat de oprichters destijds

banden hadden met deze kerk. Maar we

zijn een onafhankelijke groep. Zelf ben

ik van huis uit katholiek, maar langzamerhand

naar de zijlijn afgegleden. In

de Taizégroep vind ik weer inspiratie. De

stilte, de vriendschap, de liederen en de

bezinning vormen een rustpunt in mijn

dagelijks bestaan; ik werk in de geestelijke

gezondheidszorg en heb daarnaast ook

nog een druk gezin. De kracht van de

groep is dat iedereen zich er bijzonder vertrouwd

voelt. We hebben een heel sterke

band met elkaar, delen lief en leed.”

Reint Jan: “Ik fungeer als het centrale aanspreekpunt

binnen de groep. Vroeger was

ik ambtelijk dierenarts bij de rijksoverheid

en was o.a. betrokken bij de MKZ-crisis. Ik

kom uit een strikt hervormd milieu, maar

kon me met mijn gezin op een gegeven

moment niet meer vinden in de woorden

van de dominee. We gingen toen nog wel

regelmatig naar een inspirerende pastoor

in Zeeland. De basis voor het oecumenisch

denken is gelegd in Taizé, waar

ik met mijn gezin vaak kwam. Na een

persoonlijke crisis ben ik achttien jaar geleden

hier in Deventer terecht gekomen.

Ik noem mezelf nu een humanist met een

christelijk sausje. Waar ik vooral naar zoek

is verbondenheid tussen mensen. Kenmerkend

voor Taizé is de gelijkwaardigheid.

Hun grondregel luidt: let niet op wat

je scheidt, maar kijk naar wat je verbindt,

verzoen je met elkaar, probeer bruggen te

slaan. Veel mensen zijn teleurgesteld in

hun geloof vanwege de dogma´s. Het is

onbegrijpelijk dat een geloof groepen kan

uitsluiten, zoals homo´s, of mensen die

gescheiden zijn. Ik kan daar heel emotioneel

van worden.”

Levensvragen

“Mensen kiezen om diverse redenen voor

onze groep. Vaak is men al eens naar

Taizé geweest en daardoor geïnspireerd

geraakt, of men heeft er iets over gelezen

en komt eens kijken. Geregeld ook komen

er studenten langs. Anderen komen via de

kerk, soms gaat het om alleenstaanden of

mensen die in een moeilijke periode van

hun leven zitten, met grote levensvragen

bezig zijn. Relatieproblemen vormen vaak

ook een belangrijk thema. Zelf heb ik

ooit in Taizé besloten om na acht jaar van

toenemende twijfel te gaan scheiden. Dat

was moeilijk. Ik ben opgevoed met “gij

zult niet echtbreken” en dat je alles zelf

moet beslissen. Toen ben ik naar het kruis


Reint-Jan Terbije (l.) en Fried Kolb : ‘In de Taizégroep vinden we nieuwe inspiratie’

gegaan en heb gedacht: laat een calvinist

ook maar eens zijn hoofd buigen.”

Delen

En hij voegt eraan toe: “Het is fijn om

dingen met elkaar te kunnen delen,

gewoon in je eigen taal. Want in het Frans

uitleggen wat je ten diepste raakt, dat is

erg lastig. Hier in de groep komen de

mensen vooral bij de koffie soms met hun

persoonlijke problemen naar voren. Het

is op weg zijn met elkaar, het biedt een

stukje vriendschap en gezelligheid. Eén

keer per jaar hebben we ook een gezamenlijke

maaltijd.”

Volgorde

Een Taizéviering bestaat uit een aantal

lezingen, een stiltemoment en de kenmerkende

gezangen. De Latijnse, Nederlandse

of anderstalige liederen zijn eenvoudig

qua tekst, maar worden vierstemmig

gezongen in een voortdurend herhalend

ritme. Een meditatief stiltemoment van

zo´n zeven minuten vormt het hart van de

viering.

Reint-Jan: “Onze vieringen kennen

een vaste volgorde, waarbij enkelen bij

toerbeurt voorgaan. Elke inleider kiest

een thema. Geliefde thema´s zijn vriendschap,

liefde, geduld, licht en de heilige

Franciscus. Iedereen heeft zijn eigen

achtergrond, die vaak onbewust doorklinkt

in de keuzes. Heel af en toe wordt iemand

gecorrigeerd omdat hij of zij zich teveel

laat meeslepen door emoties, zoals rond

de misbruikaffaire in de rk-kerk, of omdat

het avondgebed teveel dreigt uit te lopen

op bijvoorbeeld een Mariaverering. Daar

kan niet iedereen zich dan in vinden.”

Ziel

De voorbeden vormen een belangrijk onderdeel

van het oecumenisch avondgebed.

Reint-Jan: “Ik sta steeds weer verbaasd van

wat mensen tijdens de voorbeden naar

voren brengen, ze leggen hier soms hun

hele ziel bloot. Dat geeft aan dat er een

sfeer van vertrouwen heerst. Voor mijzelf

is het avondgebed ook een moment waarop

ik probeer honderd procent eerlijk te

zijn tegen mezelf. Je houdt jezelf namelijk

nogal eens voor de gek in deze wereld.”

Feestelijke viering

En na deze persoonlijke ontboezemingen

besluit hij: “Iedereen is van harte

welkom om eens een keer deel te nemen

aan ons oecumenisch avondgebed. De

1000e viering op woensdag 2 maart a.s.

is een mooie gelegenheid om kennis te

komen maken. Deze speciale viering is

wat uitgebreider dan normaal en wordt

afgesloten met een gezellig samenzijn. AI

degenen die tot nu toe bij de groep betrokken

waren zijn hiervoor uitgenodigd. Ik

zou zeggen: kom een kijkje nemen op

woensdagavond om 19.00 uur en doe met

ons mee!”

‘t zout - februari 2011

5


Tel. 0570-612786

6 ‘t zout - februari 2011

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570 - 61 50 33

www.hupkesmeubelstoffering.nl

40 jaar


Hiske Heitbrink – Witteveen uit Olst is getrouwd met André en

samen hebben ze twee kinderen en vijf kleinkinderen. Jarenlang

werkte zij in het onderwijs en deed daarnaast veel parochiewerk.

Momenteel begeleidt zij bruidsparen in de huwelijksvoorbereiding

en is daarnaast actief in het rouwpastoraat.

Ze liggen weer in de donkerrode, ronde schaal van mijn oma

- de wensen voor 2011. Gekochte of zelfgemaakte kaarten.

“Prettige Kerstdagen, Gelukkig Nieuwjaar. Laten we er met

ons allen iets moois van maken in 2011” of andere persoonlijke

teksten. Woorden die je bewust maken van wat de ander jou

toewenst. Je even het gevoel van verbondenheid geven.

Duizenden jongeren, deelnemers aan de Taizé-ontmoeting

in Rotterdam eind december, hebben zeker verbondenheid

ervaren. In gebed, in liederen en in stilte. Wellicht ook in de

workshops, bv. over geloof in de samenleving, in onderlinge

steun; elkaar gegeven. “Zoveel jongeren die bezig zijn met het

geloof. Dat blijft niet onopgemerkt. Dit heeft een positieve

uitstraling.” (Trouw 6 dec. 2010)

Taizé, een internationale christelijke, oecumenische kloostergemeenschap.

Hun voornaamste doel is verzoening tussen

christenen, maar de gebedsmomenten zijn de kern van Taizé.

“….ook al zitten de mannen tot over de oren in hun werk,

het bidden gaat gewoon door. Dat geeft regelmaat, rust en

contact met God”, (Broeder Sebastiaan in Trouw).

Onlangs zag ik de film Des hommes et des Dieux, mannen van

God. Acht trappisten leven in een sober klooster tussen de

lokale moslimbevolking in Algerije. In goede harmonie, met

respect voor elkaar. Totdat religieuze fundamentalisten deze,

zeer eenvoudige, streek met veel geweld onveilig maken.

Verbondenheid van de monniken met elkaar in gebed en zang

wint het uiteindelijk van hun persoonlijke strijd, van angst,

wanhoop, vertwijfeling. Een zeer aangrijpende film.

In het openbare leven van Jezus zien we dat ook Hij momenten

van bezinning zoekt. Afstand van “zijn werk” neemt. We

zien dat o. a. in Marcus hoofdstuk 6, vers 46, Matteüs 14, vers

23, Johannes 6 vers 15.

Verbondenheid. Wat een mooi woord eigenlijk: het bindt je in

positieve zin, geeft kracht, rust, vrijheid, energie.

Mogen er in 2011 veel momenten van verbondenheid zijn.

Sacramenten

Iedere maand schrijft Leo Geurts, pastoraal werker, in deze

rubriek over een van de sacramenten, ditmaal over het vormsel.

Gesterkt in de Geest

Tekst: Leo Geurts

Wanneer kies je voor God? Of wanneer kom je tot de ontdekking

dat Christus jou heeft gekozen en antwoord je ook zelf

met ‘ja’?

In de vroege kerk bracht je dat naar buiten wanneer je het doopsel

ontving. Maar sinds we als baby’s worden gedoopt komt die

vraag voor elke christen op een ander moment. “Hij zal u dopen

met vuur…” zegt Johannes de Doper wanneer hij verwijst

naar Jezus. En deze zegt in het gesprek met de Schriftgeleerde

Nicodemus: “Alleen wie geboren wordt uit water en geest is in

staat binnen te gaan in het koninkrijk van God.” De vonk moet

wel overslaan… Bezieling, begeestering moet je eerst ontvangen

voordat het doorgegeven kan worden. Weer zo’n moment

waarop God en mens elkaar ontmoeten. De plechtigheid waarin

we dat vieren is een ritueel waarin we uitdrukking geven aan

wat is geweest of wat nog kan worden.

De bisschop komt zelf, als hoofd en vertegenwoordiger van de

ene kerk die het getuigenis van Jezus Christus bewaart en uitdraagt.

Met handoplegging en zalving geeft hij de kracht van de

Geest van Jezus Christus door. Niet als tovertruc of magie. Maar

het is een moment en handeling waarin Gods geloof in jou,

Zijn vertrouwen ervaren kan worden. En dan schept Hij zoveel

ruimte dat de Geest jou aan het werk zet. Nadrukkelijk klinkt

bij de zalving (een kruisje op het voorhoofd met Chrisma): ”Ik

leg op jou het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods”. Wat

bij de doop in de zalving was toegezegd, wordt hier bevestigd.

Maar dit alles is een zinloze handeling wanneer gedoopten - en

in ons geval vaak 12-jarigen- niet zelf “ja” zeggen. ”Ja” op het

geloof dat zij van hun ouders hebben doorgekregen, “ja” op

de herkenning van Gods roepstem, “ja” op het vermogen om

te bidden en christelijk te handelen. Dit gebeurt in de geloofsbelijdenis

en de hernieuwing van de doopbeloften. “Ik geloof”

betekent daar: ”Ik vertrouw op U God, Vader, Zoon en Geest”.

‘t zout - februari 2011

7


DIACONIE

Assenstraat 20

Het Meester Geertshuis is een

oecumenisch diaconaal ontmoetingscentrum

aan de Assenstraat

20 in Deventer. Coördinator Ceciel

Funnekotter doet verslag van haar

belevenissen in het werk.

Vertrouwen

Het nieuwe jaar lijkt wel met

een zucht van verlichting begonnen

te zijn als we op 1 januari de

deuren openen. Het Meester

Geertshuis stroomt vol, en de

geur van erwtensoep trekt door

het pand. De verantwoorde slager

aan de Smedenstraat heeft

soep ter beschikking gesteld en

wij serveren uit. “Hè, hè gezellig,

de beste wensen”, zo klinkt

het. “Hoe was je Kerst? Hoe was

oudejaarsavond”? Men begroet

elkaar alsof men elkaar in geen

weken gezien heeft, terwijl dat

niet het geval is: we zijn veel open

geweest.

De kersttijd roept een mix aan gevoelens

op. Voor bijna niemand

geldt dat mooie geromantiseerde

plaatje van een gelukkige familie

rond de kerstboom. Ik denk aan

Ria, die zich voor het derde jaar

na de breuk in haar huwelijk door

de kerstdagen heenworstelt. En

Aysha, die al voor het achtste jaar

de onzekerheid van haar verblijf

in Nederland moet dragen. Jannes

die zo snel als mogelijk is

geopereerd moet worden. Patricia

die zo graag weer contact

8 ‘t zout - februari 2011

met haar kinderen wil die in een

pleeggezin opgroeiden.

Ieder mens heeft wel iets waarmee

hij of zij in het reine moet

komen en met kerst voel je dat

het meest. Tussen kerst en oud

en nieuw is nog heel hard gewerkt

voor een bezoekster van

ons diaconale spreekuur. Ze had

een nieuwe woning gekregen:

geweldig na diverse adressen

waar zij en haar kinderen verbleven.

We konden haar samen

met hulp uit het kerkelijk circuit

ondersteunen en na een aantal

dagen zat ze in een opgefrist

huis met nieuwe vloerbedekking.

Een haastklus die met vereende

krachten voor elkaar kwam.

Dat geromantiseerde familiekerstplaatje

is wellicht dus in de

prullenbak beland. Maar hoe ziet

het er bij ons uit in deze tijd van

het jaar? In ons huis vindt men nu

een kleine open gemeenschap,

waar mensen zo maar kunnen

aanschuiven. Waar we vol overgave

kerstliedjes zingen, mooier

dan de mooiste engelenschaar.

Waar voor dakloze Richard een

slaapplek voor de nacht geregeld

wordt. En we in de lach schieten

als er door de soms zo knorrige

Marian gemopperd wordt op het

kerstdiner. Waar er praktisch een

handje wordt uitgestoken. Waar

je met of zonder woorden iets

merkt van ieders kwetsbaarheid.

Waar we in die wederkerigheid

leren van en aan elkaar. Waar tussen

dat alles soms – heel even-

God oplicht.

We kijken met vertrouwen naar

het nieuwe jaar.

Ceciel Funnekotter

Coördinator Meester Geertshuis

Namen en omstandigheden zijn

geanonimiseerd.

Het Meester Geertshuis is geopend van

13.30 tot 16.30 uur op maandag, woensdag,

vrijdag en zaterdag.

www.meestergeertshuis.nl

tel. 0570 - 613340

Vormelingendag bij Titus Brandma

Je wordt geroepen!

Onder dat motto waren 73 van de 110 aanstaande Lebuinusvormelingen

op zaterdag 15 januari jl. actief bezig in en

rondom de locatie Titus Brandsma.

In drie ronden kon men deelnemen aan drie van de vijf activiteiten:

een rap maken over je roeping o.l.v. Rick (de Rapper) of

proberen het verhaal uit te beelden van de zalving en roeping

van David (o.l.v. Maureen). Maar je kon je ook laten meevoeren

op de activiteiten van Rock Solid, een vorm van interactieve

jongerencatechese met behulp van spelletjes (gevangen

en zweven op de kracht van de Geest m.b.v. zoveel mogelijk

ballonnen). Er was ook een ganzenbord met allerlei opdrachten

die je in groepjes van twee of meer moest doen (de lamme

leidt de blinde). En je kon ook kennis maken met de vormheer:

Mgr. Woorts, die in een van de workshops vertelde over

zichzelf, zijn roeping en de taak van de kerk. Om 19.00 uur

werd er in aanwezigheid van veel ouders afgesloten met een

bijzondere viering.

Het is maar dat je het weet en gevoeld hebt: je bent geroepen!

Een goede start van de vormselvoorbereiding.

Leo Geurts


Geroepen om te leven

Toen ik onlangs de film Des hommes

et des Dieux zag wist ik: ja, dit is mijn

kerk, dit is mijn geloof. De film

vertelt het waargebeurde verhaal

van een groep monniken in een

klooster in Algerije eind vorige

eeuw. Ze maken deel uit van de

dorpsgemeenschap en hebben uitstekende

relaties en vriendschappen

met de moslimbewoners. Eén van de

monniken is huisarts en houdt

spreekuur voor de dorpelingen. Maar

er komt steeds meer geweld in het

land door moslimextremisten. Ook de

monniken lopen gevaar. Ze worstelen

met een vreselijk moeilijke keuze

die het hart raakt van hun roeping als

monnik en christen: het klooster en het dorp verlaten om hun

leven te redden of er blijven en het grote risico lopen vermoord te

worden. Na lang wikken en wegen besluiten ze te blijven. Hier is

hun leven, hier heeft God hen een plek gegeven en laten ze zien

wat kerk-zijn is: gemeenschap van en met Jezus Christus. Het

is inmiddels Kerstmis. God is mens geworden, zegt de prior, dat

betekent dat Hij kwetsbaar wil zijn en ook ons tot die kwetsbaarheid

uitnodigt. Alleen zo kunnen wij leven. Niet lang daarna worden

ze ontvoerd en vermoord. Liefde en trouw tot het uiterste,

net als Jezus.

De film speelt in uitzonderlijke omstandigheden, maar geeft

wel aan voor welke keuze christenen steeds weer staan. Wij zijn

geroepen om in een wereld waar haat, geweld en eigenbelang

vaak de boventoon voeren een ander geluid te laten horen. Vriendelijke

omgang met elkaar, behulpzaamheid, vertrouwen dat het

leven ons geschonken is, dat het kostbaar is en om respect vraagt.

De monniken besluiten koste wat het kost zo te blijven leven. Ze

zijn niet naïef en weten dat er krachten zijn die hen uit de weg

willen ruimen. Toch kiezen ze ervoor om te blijven. En ze durven

zelfs het risico van een mogelijke gewelddadige dood te aanvaarden.

Zo zijn ze trouw aan hun roeping, trouw aan Jezus.

Kan dat in alle eenvoud ook onze roeping zijn? Laten zien dat we

in het leven geloven, dat we niet willen verharden, maar steeds

laten zien dat we in verbondenheid met elkaar willen leven.

“Wat ben ik blij dat ik naar de open dag in de kerk ben gegaan”,

vertelde een mevrouw in één van onze geloofsgemeenschappen.

“Na de dood van mijn man voelde ik me eenzaam. En daar werd

ik echt welkom geheten. Ze hadden belangstelling voor me en

van het een kwam het ander. Ik zing nu bij het koor.” Aandacht

voor elkaar. Een uitgestoken hand. Gewoon doen. Zo laten we

zien wat kerk-zijn is.

Marc Brinkhuis

Lezen met Matteüs

Zout laten smaken en Licht laten stralen!

‘t zout - februari 2011

PAsTOREs

Dit jaar lezen we vooral uit het Matteüs-evangelie. Matteüs maakt

veel gebruik van het Oude Testament om aan te tonen dat de

beloftes van God aan Israël met de komst van Jezus in vervulling

zijn gegaan. Hij beschrijft Jezus als de nieuwe Mozes. Zoals

Mozes in de eerste vijf boeken van de Bijbel de Wet van God

ontvangt en doorgeeft aan het volk, zo spreekt Jezus in vijf grote

toespraken tot zijn volgelingen. In februari lezen we uit de eerste

en beroemdste toespraak, de Bergrede (Matteüs 5-7). Jezus maakt

het ons niet gemakkelijk. Hij lijkt de wetten van Mozes te willen

overtreffen. “Heb je vijand lief”. “Keer de andere wang toe”. “Let

op de balk in je eigen oog”. “Wees onverdeeld goed, zoals jullie

hemelse Vader goed is”. Het zijn geen gemakkelijke voorschriften

die ons gegeven worden. De Tien Geboden zijn niet gemakkelijk,

maar vragen vooral om iets niet te doen: niet stelen, niet

moorden. Jezus vraagt vooral om wel te doen. Wees goed! Heb

lief! Wanneer doe je dat genoeg? Vraagt Hij niet teveel van ons?

Aan het begin van de Bergrede staat er echter opgewekt: “Jullie

zijn het zout der aarde”. “Jullie zijn het licht der wereld” (Mat

5,13-14).

We hebben al zout en licht in ons. Het is geen vraag of gebod,

maar een constatering: we zijn het zout van de aarde, wij zijn het

licht van de wereld. Bij al de geboden die volgen mogen we ervan

uitgaan dat we al de mogelijkheid ontvangen hebben om ze uit

te voeren. We bezitten al het talent om goed als God te zijn, om

te vergeven, om onze vijanden lief te hebben. Je moet het licht

wel laten stralen! “Je steekt een lamp niet aan om haar onder de

korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar en dan

schijnt ze voor allen in huis” (Mat 5,15).

Zo bezien mogen we leven vanuit het vertrouwen dat God ons al

kracht en mogelijkheden heeft geschonken. Laat het maar zien!

Of zoals Jezus het zegt: “Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,

opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel

verheerlijken” (Mat 5,16).

Marc Brinkhuis

9


UITGElIChT

Jongerenproject: Jop Provider

Ben je tussen de 12 en 17 jaar en heb je

je nog niet opgegeven voor één of meer

activiteiten van Jop Provider? Doe het dan

snel, want veel activiteiten starten binnenkort

en vol=vol!

Een paar jaar geleden zijn de Ichtuskerk

en de Titus Brandsmakerk gezamenlijk

begonnen met het project Jop Provider”.

Dit is een vorm van keuzecatechese voor

jongeren van 12 tot 17 jaar en hun ouders.

De jongeren en ouders die hebben deelgenomen

waren erg enthousiast. Elk half

jaar kunnen de jongeren opnieuw uit een

zeer gevarieerd aanbod van activiteiten

kiezen. Dit halfjaar kun je onder andere

kiezen uit: Sirkelslag Young (spel), bekijk

het maar (fotograferen), begeleiden weekend

vormelingen, hoe is je naam? (helpen

op Brinkgreven), ga je zondag nog

wat leuks doen, is er leven na de dood,

paaswake (+paasnacht), op bezoek bij het

Meester Geertshuis, avondvierdaagse,

jongerenkoor.

Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste

volwassenen die mee willen werken aan

de bijeenkomsten van Jop Provider. U

kunt met een eigen idee komen voor een

activiteit of gebruik maken van complete

draaiboeken. Bijeenkomsten worden

altijd door meerdere volwassenen voorbereid

dus u staat er niet alleen voor! Voor

vragen of meer informatie kun je terecht

bij: Gerrit Stam, tel.: 855210,

email: gstam@concepts.nl en

Leida Andela, tel.: 650947,

email: info@titusbrandsmakerk.nl

10 ‘t zout - februari 2011

Met pastoor Skiba naar Lourdes

Hebt u altijd al eens een keer met een groep vanuit de hele parochie naar Lourdes gewild?

Dan is dit uw kans! De Lourdeswerkgroep Olst/Wijhe organiseert van 21 t/m 26

mei weer een bedevaartreis naar Lourdes en het zou fijn zijn als we een groep konden

vormen vanuit onze hele Lebuinusparochie! Pastoor Joachim Skiba gaat dit jaar mee

met ons als eigen hotelpastor. Gaat u ook met ons mee?We gaan 6 dagen en reizen met

het vliegtuig vanaf vliegveld Eindhoven. Voor vervoer naar het vliegveld wordt gezorgd.

De bedevaart staat onder deskundige leiding van een ervaren hotelleider. U overnacht in

een goed hotel.

Tijdens de reis kunt u deelnemen aan diverse plechtigheden, zoals de lichtprocessie,

de sacramentsprocessie, een mooie Nederlandse viering aan de grot en een speciale

viering met handoplegging. Ook kunt u onder begeleiding de plaatsen bezoeken waar

Bernadette geleefd heeft en krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie

naar de Pyreneeën. De reis wordt medisch begeleid en ook als u wat extra zorg nodig

hebt is er voldoende hulp mogelijk.

Achter in uw eigen kerk vindt u meer informatie maar u kunt ook gewoon eens vrijblijvend

contact opnemen met: Annie Roesink, Olst/Boskamp tel. 0570-561256 of Mariet

Kruit, Wijhe/Boerhaar tel. 0570-525320.

Regionale jongerendag

vicariaat Deventer

Durf jij de boel achter je te laten en op

weg te gaan? Kom dan naar de jongerendag

van het vicariaat Deventer op zondag

20 maart 2011 in Nijverdal. De dag begint

om 11.00 uur met een eucharistieviering

in de St. Antonius van Paduakerk. Hierna

zullen we genieten van een stevige lunch

om vervolgens goed op weg te gaan.

Een aantal gasten zal spreken over hun

tocht: een missionaris vertelt over zijn

missie in het buitenland en een pelgrim

over zijn grote pelgrimstocht. Het thema

is: Op weg gaan. De jongerendag is voor

iedereen van 15 t/m 30 jaar en de toegang

is gratis. Opgave en info bij jongerenwerker

Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl of

06-16842077, graag vóór 14 maart a.s.


AGENDA

Februari

2 Maria Lichtmis J. Vianneykerk 19.00 uur zegening kaarsen, lichtprocessie, Blasiuszegen

6 Utrechts Byzantijns Koor. Om 11.00 uur misviering in de Nicolaaskerk in Schalkhaar

volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus. Voorganger is pastoor Brenninkmeijer. Medewerking

wordt verleend door het Utrechts Byzantijns Koor dat in 2011 zijn 60-jarig jubileum viert.

6 Kinderclub Heilig Hartkerk 10.30 – 11.45, € 0,50 per kind.

9 Oecumenisch avondgebed in de traditie van Taizé, hoogaltaar Broederenkerk, 19.00 uur.

16 Oecumenisch avondgebed in de traditie van Taizé, hoogaltaar Broederenkerk, 19.00 uur.

16 Meditatieviering met aanbidding, 19.00 uur Joannes Vianneykerk. Celebrant pastoor K. Smits.

Thema: Gij zult niet doden (5e gebod). Vanaf 18.30 uur biecht horen in de Vianneykapel.

Na de viering koffie/thee.

23 Oecumenisch avondgebed in de traditie van Taizé, hoogaltaar Broederenkerk, 19.00 uur.

20 Mantra´s zingen. Een nieuwe viering: zingen met hart en ziel – mantra´s uit diverse religies,

elke derde zondag van de maand, 19.30 uur in de Broederenkerk. Contactpersonen: Hetty

Heling (0570-653267) en Ria Vroegindeweij (06-57584066).

20 Wandeling naar Abdij Sion. Vertrek: 8.05 uur vanaf Prof. Einthovenstraat 4, Deventer. Begin

eucharistieviering 9.30 uur, rond 11.50 uur terug. Informatie/aanmelden bij Barbara Mul,

tel. 620440 of e-mail bm@tradin.nl

27 Kinderclub Heilig Hartkerk 10.30 – 11.45, € 0,50 per kind.

Maart

2 1000e viering oecumenisch avondgebed in de traditie van Taizé, hoogaltaar Broederenkerk,

19.00 uur.

4 Wereldgebedsdag, 14.30 uur viering vredeskapel, Nicolaaskerk Schalkhaar

16 Meditatieviering met aanbidding, 19.00 uur, Joannes Vianneykerk. Celebrant pastoor K. Smits.

Thema: Gij zult geen onkuisheid doen (6e gebod). Vanaf 18.30 uur biecht horen in de Vianneykapel.

Om 18.45 uur Vespers van de Veertigdagentijd. Na de viering koffie/thee.

19 Lezing Abdij Sion. Door Brouns-Wewerinke houdt een lezing over ´Mozes, profeet en

leraar´. Het programma begint om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Brouns-Wewerinke

is exegeet Nieuwe Testament en lid van de cisterciënzergroep van abdij Koningsoord in

Arnhem. Nadere informatie: info@abdijsion.nl. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.

20 Nachtwandeling naar Abdij Sion, in het teken van de 40-dagentijd. Informatie bij Barbara

Mul, tel. 620440 of e-mail bm@tradin.nl.

tweespraak

en zo zijn wij in

dialoog

en niemand kan

ons horen

wij twee-in-één

tezamen

en ik maar denken

lieve vriend

en jij geeft antwoord

kameraad

en dit gezelschap

is de bron

van al het zwijgen boudewijn

‘t zout - februari 2011

Hejtalleheurd det ...

ze in Wieje ut pastorale plan (van vonk

tot vuur) iets te letterluk hebt enomn?

op nieuwjoarsdag doar de kerktoorn

in de hens is egoan en de pestoor ut

bienoa te heet kreeg onder de voetn?

e biekant zien schoenn nie op moch

haaln van ut blusvolluk? Rap der uut.....

wed der al ezegd!!

de klokkn dachtn: wulle mut die andere

11 locaties ok loatn weetn det d´r

wat loos is: gewoon deur luudn en deur

luudn.......

de goldn hane doar zo van eschrokkn

is, det e noar benedn is esprongn!

dur in de pastorie van de Maria

Koninginne ’n hele verhuuzing is ewes?

De perochie noar boaven, de locatie

noar beneedn. Caroline veulde zich

bienoa ’n zwerfster. Beneedn, boaven,

beneedn, boaven……... Wa wilt ulle

toch?

de tweede vormelingndag een allejekus

groot succes was. Van rap tut bisschop !!

de Broederen toch nog ’n subsidie in de

wacht hebt eslept, zodat onze oldste

kerke weer 100 joar oaverende blif

stoan.

der toch nog wè wat stuuvers bie mut.

Wie hef der nog wat in ’n oale sokke of

onder ’t matras?

d´r weer volop eschilderd wudt in de

perochie. De ikoonncursussen zit weer

bastns vol. Voort krig iedere kerke ’n

ikoon van onze eigen heilige Lebuinus.

onze pestoor noa 1 joar in onze

perochie en noa alle belèvenissn van de

afgeloopn tied wè toe is an een bettien

rust

hij Lourdes al hef eboekt

wulle volgend joar misschien wè kunt

inskrievn bie Skiba Tours International ?

11


IITTALIA - Arabia

12 ‘t zout - februari 2011

Diepenveen

Telefoon: 0570-592500

Fax: 0570-590254

mobielnr. 06-53573103

de haan Diepenveen

Bouwbedrijf sinds 1937

www.dehaandiepenveen.nl

Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud

Exclusief bad-, bed en tafellinnen

Van Dyck - Essenza

stelton - Alfi - Geschenken

Borduurcomputer voor namen en logo’s

Een groeiend begrip:

Broederenstraat 18A

in Deventer ...

een advertentie in ‘t zout wordt gelezen

bel Ton Hanssen: 0570-592119


50 jaar Radboudkerk - opening jubileumjaar

Dit jaar viert de Radboudkerk feest vanwege het 50-jarig bestaan.

Het jubileumjaar werd op zondag 30 januari jl. geopend met een

officiële eucharistieviering, die verzorgd werd door het gemengd

koor St. Cecilia onder leiding van Teus de Mik. Het koor had

speciaal voor deze gelegenheid de Jorismis van Herman Finkers

ingestudeerd.

Aansluitend aan de viering werd de tentoonstelling “50 jaar Radboud”

geopend. Deze tentoonstelling is semipermanent en zal

gedurende het hele jubileumjaar in de kerk te

bezichtigen zijn. Dat kan na iedere viering, maar ook tijdens het

wekelijks spreekuur op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Een

belangrijk onderdeel is het jubileumboek, dat voor iedereen ter

inzage ligt en uiteraard ook te bestellen is. Het jubileumboek is

samengesteld door Karin te Riele, met ongelooflijk veel medewerking

van alle parochianen wat betreft foto’s en verhalen. Een

ander onderdeel van de tentoonstelling is de zgn. tijdcapsule. Op

het eind van het jubileumjaar wordt in de kerk een kistje met

wensen geplaatst voor de toekomstige Radboudparochianen. Het

is de bedoeling dat in 2061, bij het honderdjarig bestaan van de

Radboud, de parochianen het kistje openmaken en de wensen

van hun voorgangers te lezen krijgen. In het hele jubileumjaar

is het mogelijk om een dergelijke boodschap op te schrijven en

in de daarvoor bestemde kist te stoppen. Mocht het onverhoopt

gebeuren, dat de Radboud voor 2061 haar deuren sluit, dan zal

bij de laatste viering het kistje met berichten worden geopend.

Kijk voor meer nieuws over het jubileumjaar op www.heiligelebuinus.nl>locatie

Radboud of op de speciale Hyvespagina:

www.radboudkerk.hyves.nl.

Rijkssubsidie restauratie Broederenkerk

De kogel is door de kerk. Op 13 januari jl. heeft staatssecretaris

Halbe Zijlstra een bedrag van bijna twee miljoen euro aan

subsidie toegekend aan de Broederenkerk voor een grondige

restauratie van de kapconstructie en de muren. Daarmee ontving

de Broederenkerk het hoogste bedrag van alle gehonoreerde projecten

(circa 40) van die dag. De aanvraag was voorbereid door

Kreek Architecten bv (ir. Coraline Vester) die ook de restauratie

zal begeleiden. Daarnaast heeft Bernard Duimel, oud-lid van het

bestuur van de Broederenkerk achter de schermen veel werk

verzet om deze toekenning rond te krijgen. Met deze toekenning

is 70 % van de totale kosten van de restauratie gedekt. Het

parochiebestuur en de locatieraad staan nu voor de opdracht om

dekking te vinden voor de resterende 30 %. Verwacht mag worden

dat de restauratie voor het einde van dit jaar van start gaat.

Binnenkort overleggen vertegenwoordigers van parochiebestuur,

locatieraad, pastoraal team en architect met elkaar om te komen

tot een plan van aanpak.

De locatieraad is intussen begonnen aan de ontwikkeling van

voorstellen voor een breder gebruik van de kerk na de restauratie

die in de loop van 2012 zijn beslag moet krijgen.

‘t zout - februari 2011

ACTUEEl

Van de bestuurstafel

Begroting 2011

In verband met het nog niet echt operationeel zijn van een centrale

financiële administratie voor alle locaties, heeft het bestuur

samen met de penningmeesters van de locaties een begroting

voor 2011 opgesteld. Deze procedure is laat opgestart en omvat

vele werkzaamheden, waarvoor goede medewerking van alle

betrokkenen is verkregen. De eerste uitkomsten maken het

noodzakelijk aan een aantal onderwerpen zoals de kosten van de

gebouwen en energie extra aandacht te besteden. Het bestuur

gaat uit van een sluitende begroting en hoopt de procedure zo

snel mogelijk met goed resultaat te kunnen afronden.

Vacature bestuur

Zoals u weet bestaat het bestuur van de H. Lebuinusparochie uit:

- pastoor Joachim Skiba, voorzitter

- Bernard Assink, vice-voorzitter en tevens portefeuillehouder

gebouwen/terreinen en communicatie

- Gerard van den Berg, portefeuillehouder gebouwen/terreinen

en begraafplaatsen

- Teja Broekhuijsen, portefeuillehouder mens en organisatie

- Han Claus, penningmeester

- Ton Hanssen, secretaris

In het najaar van 2010 is Bernard Duimel om gezondheidsredenen

afgetreden. Het bestuur is hem dankbaar voor alle verrichte

werkzaamheden. Dit betekent wel dat er een vacature is ontstaan.

Vooralsnog wordt de portefeuille gebouwen en terreinen

waargenomen door Bernard Assink en Gerard van den Berg. Het

bestuur wil graag een vrouwelijke portefeuillehouder voor communicatie

aantrekken. Dit mede ter verlichting van de taken van

Bernard Assink. Kent u personen die u hiervoor geschikt acht,

meld dit dan bij de secretaris, ton.hanssen@concepts.nl.

Vrijwilligersbeleid binnen de H. Lebuinusparochie

Teja Broekhuijsen heeft een notitie geschreven over het vrijwilligersbeleid

binnen de H. Lebuinusparochie. Zij zal deze notitie

met de betreffende portefeuillehouders uit de locaties bespreken.

13


ACTUEEl

Kerktorenbrand Wijhe op Nieuwjaarsdag,

een ooggetuigeverslag

Ineens was Wijhe landelijk nieuws: op nieuwjaarsdag ging

de kerktoren in vlammen op. Als een lopend vuurtje ging het

nieuws door het dorp en de brand trok zelfs de aandacht van de

regionale en landelijke pers. Hans Mulder was die nieuwjaarsochtend

ooggetuige van het gebeuren en vertelt zijn verhaal.

“Toen ik op 1 januari van het nieuwe jaar om acht uur het hondje

ging uitlaten, meende ik achter de kerktoren de maan te zien

schijnen. Maar toen ik dichterbij kwam hoorde ik geknetter:

de kerktoren stond in brand! Zo vlug mijn benen mij dragen

konden liep ik terug naar huis om 112 te bellen. Toen ik weer

buiten kwam zag ik verlamd toe hoe de vlammen uit de torenspits

sloegen, brandende stukken hout vielen naar beneden en

de hele spits veranderde in een oogwenk in één grote vuurbol.

Pyjama

Daar kwamen de brandweerwagens, de politieauto’s en een

ambulance; er werd een hoogwerker opgesteld, slangen werden

uitgerold, de Stationsweg werd afgezet.

Begin nou toch alsjeblieft te spuiten, dacht ik, misschien kan

de schade dan nog beperkt worden, maar tegelijkertijd zag ik de

hele toren al in vlammen opgaan en ik besefte dat er geen houden

aan was. Vier brandweerlieden wilden de pastoor in zijn

pyjama naar buiten dragen, maar dat heeft onze zielenherder,

die onder alle omstandigheden zijn kalmte bewaart, kunnen

voorkomen. Inmiddels was het aantal toeschouwers aanmerkelijk

gegroeid: de bewoners van de Stationsweg, de burgemeester

- als hoofd van de brandweer -, de leden van de locatieraad die

weliswaar niets konden doen, maar wier afwezigheid zou zijn

opgevallen. O ja, en de voorzitter van de bouwcommissie die zo

14 ‘t zout - februari 2011

nauw bij de restauratie betrokken was geweest. Daar kwam een

stuk van de torenspits naar beneden. Het kruis viel kapot en de

haan, de mooie pasvergulde haan die met zoveel feestelijkheid

door mijnheer pastoor met witte handschoentjes aan op de

spits was geïnstalleerd, lag verbogen op het kerkplein. Steeds

lager kwam het vuur. Als het nou toch alsjeblieft maar niet bij

de wijzerplaten komt, dacht ik.

Klok

Toen begon de klok te luiden. Het was vreemd om de

klok van een brandende toren te horen luiden, maar ik

bedacht dat een mens “au” zegt als hij zich pijn doet.

Een klok die pijn heeft gaat luiden. En er kwamen

mensen die meenden naar de dienst van tien uur te

gaan, maar ze begrepen al snel dat er vandaag geen

dienst zou zijn.

Inmiddels waren er geen vlammen meer te zien, maar

het nablussen heeft nog uren geduurd en er moest

een bovenmaatse hijskraan aan te pas komen om het

verbrande hout en de wankele gedeelten van de toren

af te halen. Toen het sein ”brand meester” was gegeven,

mocht ik de kerk in. Achterin lagen plassen vuil bluswater,

in de toren lekte het alsof er een douche aanstond;

alles was vies en smerig.

Spreuk

Inmiddels zijn we de schrik aardig te boven en staat

de kerk alweer in de steigers, er komt een nieuwe

spits. In een boek dat ik laatst gelezen heb, zegt de hoofdpersoon:

“Het leven bestaat er niet uit heel te blijven, maar om

eenvoudig weerstand te bieden aan de onvermijdelijke verwoestingen.”

Hans Mulder, locatievoorzitter


France TOUT

Mme drs. Françoise Renckens

e-mail: info@francetout.nl

Vermeersweg 42, 7391 JL Twello

Tel.: +31 (0)571 - 275 375

Mob.: +31 (0)6 - 136 301 93

www.francetout.nl

Lost uw Franse probleem op

‘uitnodiging om te leven in aandacht’

Praktijk voor Psychosynthese

Veroni Nij Bijvank

counsellor/gids

Schapenzandweg 12

7431 PZ Diepenveen

telefoon 0570 – 592353

info@gids-veroni.nl

www.psychosynthese-diepenveen.nl

Boudewijn Betzema

is even stil...

want voorbereiden op bijzondere voorstelling 4 mei!

Wilt u toch graag luisteren naar

De Kleine Prins, of

De clown van God,

lekker bij u thuis...?

bel 06 - 42 12 23 99

voor een afspraak met

Boudewijn of mail hem:

info@betzema.nl

www.vlamvast.nl

‘t zout - februari 2011

15


NAAR DE KERK IN DE hEIlIGE lEBUINUsPAROChIE

Zaterdag 5 februari 2011 t/m vrijdag 4 maart 2011

Zaterdag 05-02-2011

locatie tijd voorganger soort viering + zang

Nicolaas, Schalkhaar 19.00 D. Bouwman g.v. samenzang

Willibrordus, Boerhaar 19.00 pastor Brummelhuis e.v. samenzang

Nicolaas, Lettele 19.00 pater Boerkamp e.v. jeugdkoor, knd

Radboud, Deventer 19.00 pastores Skiba/De Graaf e.v. Schola

Willibrord, Boskamp 19.00 past. w. Geurts c.v. dames/herenkoor

Zondag 06-02-2011

Nicolaas, Lettele 8.30 A. Haverkamp g.v. gemengde zang

J. Vianney, Deventer 9.30 pastores Skiba/De Graaf e.v. Vox Vivace

Theresia, Olst 9.30 pater Boerkamp e.v. dames/herenkoor

O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe 9.30 pastores Leemereise/Geurts e.v. dames/herenkoor

Titus Brandsma, Colmschate 10.30 pastor Brummelhuis e.v. samenzang

Maria Koningin, Deventer 10.30 T. Maas c.v. gemengd koor

Heilig Hart, Deventer 11.00 pater Boerkamp e.v. K.B.O.viering Gregorius

Broederen, Deventer 11.00 pastores Skiba/De Graaf e.v. Schola, cr/knd Latijn

Nicolaas, Schalkhaar 11.00 pastoor Brenninkmeijer e.v. Utrechts Byzantijns Koor

Zaterdag 12-02-2011

J. Vianney, Deventer 17.00 J. Egberts c.v. samenzang

O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe 17.00 pater Boerkamp e.v. dames/herenkoor

Nicolaas, Schalkhaar 19.00 pater Boerkamp e.v. jongerenkoor

Nicolaas, Lettele 19.00 W. Hoogland g.v. herenkoor

Radboud, Deventer 19.00 pastores Limbeek/Broekhoff e.v. kinderkoor

Willibrord Boskamp 19.00 pastoor Skiba e.v. Ardente

Titus Brandsma, Colmschate 20.30 A. v.d. Berg g.v. tienerviering

Zondag 13-02-2011

Nicolaas, Lettele 8.30 pastores Limbeek/Broekhoff e.v. gemengde zang

Theresia, Olst 9.30 pastores Leemereise/De Gaaf e.v. dames/herenkoor

Willibrordus, Boerhaar 9.30 pastoor Skiba e.v. dames/herenkoor

Nicolaas, Schalkhaar 10.00 past. w. Geurts g.v. jeugdkoor

Maria Koningin, Deventer 10.30 pater Boerkamp e.v. gemengd koor

Titus Brandsma, Colmschate 10.30 T. Engelen g.v. belevingsviering

Broederen, Deventer 11.00 parochiaanvoorganger g.v. Cantorij, cr/knd

Heilig Hart, Deventer 11.00 pastoor Skiba e.v.

Zaterdag 19-02-2011

Maria Koningin, Deventer 17.00 pastor Zandbelt e.v. gemengd koor

Willibrordus, Boerhaar 19.00 parochiaanvoorgangers c.v. dames/herenkoor

Nicolaas, Schalkhaar 19.00 A. Elders g.v. Brugkoor

Nicolaas, Lettele 19.00 pastoor Skiba e.v. jongerenviering jong. koor

Radboud, Deventer 19.00 pater Boerkamp e.v. gemengd koor

Willibrord, Boskamp 19.00 pastor Limbeek e.v. dames/herenkoor

16 ‘t zout - februari 2011

Dinsdag

katholieke vieringen

in de woon-zorgcentra

9.30 Ludgerus Deventer, e.v.

9.30 Weytendaal Wijhe, e.v.

8/2 16.00 Averbergen Olst, communieuitreiken

Woensdag

1e/3e 10.00 Park Braband Schalkhaar, e.v.

18.30 Willib. kapel Boskamp, e.v.

Donderdag

4e/l 11.00 Huize Corel Deventer, c.v.

Vrijdag

1e 9.00 Ludgerus Deventer e.v.

2e/3e/4e 9.00 Ludgerus Deventer c.v.

1e 10.00 Bloemendal Deventer, e.v.

1e/3e 10.30 P.W. Jansen Colmschate, c.v.

Zaterdag

1e/3e/4e 17.00 Willib. kapel Boskamp, e.v.

12/2 17.00 Sparrenheuvel, Diepenveen e.v.

Zondag

1e/3e 11.15 Groote en Voorster Deventer, c.v.

2e 10.30 Sint Jozef Deventer, c.v.

4e 10.30 Sint Jozef Deventer, e.v.

2e/4e 10.30 Deventer Ziekenhuis, c.v.

Vaste wekelijkse vieringen

Maandag

8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed

8.30 H. Hart Deventer, morgengebed

Dinsdag

8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed

8.30 H. Hart Deventer, morgengebed

9.00 Vredeskapel Schalkhaar, e.v.

9.00 H. Hart Deventer, e.v.

Woensdag

8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed

8.30 H. Hart Deventer, morgengebed

9.00 Theresia Olst, e.v.

12.00 Broederen Deventer, middaggebed

18.30 J. Vianney, biechtgelegenheid

19.00 J. Vianney, e.v.

19.00 Titus Brandsma Colmschate, e.v.

19.00 Broederen Deventer, o.v. avondgebed

Donderdag

8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed

8.30 H. Hart Deventer, morgengebed

9.00 J. Vianney Deventer, e.v.

19.00 Willibrord Boerhaar, e.v.

Vrijdag

8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed

8.30 H. Hart Deventer, morgengebed

9.00 O.L.Vr. Onb. Ontv. Wijhe, e.v.

9.00 H. Hart Deventer, e.v.

9.00 Nicolaas Lettele, e.v. + aanbidding

12.00 Broederen Deventer, middaggebed


Zondag 20-02-2011

locatie tijd voorganger soort viering + zang

Nicolaas, Lettele 8.30 A. Meijer g.v. herenkoor

O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe 9.30 pastor Limbeek e.v. dames/herenkoor

Theresia, Olst 9.30 parochiaanvoorgangers c.v. dames/herenkoor

J. Vianney, Deventer 9.30 pater Boerkamp e.v. Vigiliekoor

Nicolaas, Schalkhaar 10.00 pastor Brummelhuis e.v. gemengd koor

Titus Brandsma, Colmschate 10.30 pastoor Skiba e.v

Broederenkerk, Deventer 11.00 pater Boerkamp e.v. gemengd koor, cr/knd

Heilig Hart, Deventer 11.00 pater Spronck e.v. Gregorius

Zaterdag 26-02-2011

J. Vianney, Deventer 17.00 past. Brummelhuis/ e.v. samenzang

v.Koningsveld

O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe 17.00 parochiaanvoorgangers c.v. dames/herenkoor

Nicolaas, Schalkhaar 19.00 pater Boerkamp e.v. gemengd koor

Nicolaas, Lettele 19.00 R. ten Have g.v. gemengde zang

Radboud, Deventer 19.00 diaken Brinkhuis c.v. gemengd koor

Willibrord, Boskamp 19.00 pastor Limbeek e.v. dames/herenkoor

Zondag 27-02-2011

Nicolaas, Lettele 8.30 pater Boerkamp e.v. herenkoor

Theresia, Olst 9.30 pastores Leemereise/ e.v. dames/herenkoor

v.Koningsveld

Willibrordus, Boerhaar 9.30 pastor Limbeek e.v. dames/herenkoor

Nicolaas Schalkhaar 10.00 A. Elders g.v.

Maria Koningin, Deventer 10.30 pater Boerkamp e.v. Cantorij

Titus Brandsma, Colmschate 10.30 diaken Brinkhuis c.v.

Broederen, Deventer 11.00 pater Spronck e.v. gemengd koor, cr/knd

Heilig Hart, Deventer 11.00 B. van Vilsteren c.v.

‘t zout - februari 2011

Abdij sion

Vulikerweg 6, 7431 PJ Diepenveen,

tel. 531392

Abt Alberic Bruschke, www.abdijsion.nl

Getijden:

4.15 nachtwake

7.15 lauden & eucharistie

9.45 terts

12.15 sext

14.20 noon

17.30 vespers

19.30 dagsluiting

Zondags vervalt de terts en is de eucharistie

om 9.30 uur.

U bent welkom in alle diensten maar de

vespers en de dagsluiting zijn wellicht het

meest geschikt om mee te bidden.

De dagsluiting kunt u ook bidden op

de website. Te vinden bij het onderdeel

meebidden.

Heilige van de maand

Edward III de Belijder

Edward III, koning van Engeland,

stierf kinderloos in het voorjaar

van 1066. Kinderloos omdat hij om

religieuze redenen de echtelijke

sponde niet met zijn gade wenste

te delen. Hij werd opgevolgd door

de zoon van zijn schoonvader,

Harold en die werd in het najaar van

datzelfde jaar in de slag bij Hastings

door Willem de Veroveraar in de pan

gehakt. Waarom Edward heilig werd

verklaard mag Joost weten, maar in

ieder geval is hij wel de beschermheilige

van koningen.

legenda:

e.v. = eucharistieviering,

c.v. = communieviering,

g.v. = gebedsviering,

o.v. = oecumenische viering,

knd. = kindernevendienst,

cr. = crèche

17


OMNIBUs

Dank

Al is het inmiddels februari, ik wil graag

dat u nog even met mij teruggaat naar

vorig jaar. Bezigheden van allerlei aard

waren er de oorzaak van dat ik er niet

op tijd aan toe kwam om u te bedanken.

Allereerst voor het hartverwarmende

feest vanwege mijn 50-jarig priesterschap.

Hartverwarmend alleen al vanwege

het feit dat nogal wat mensen zich

hebben ingezet om er iets moois van te

maken. Maar ook vanwege de liturgie

en de woorden die gesproken zijn in

zowel Wijhe als Boerhaar en omdat veel

mensen mij tijdens de receptie lieten

weten dat ze blij zijn dat ik nog steeds

beschikbaar ben voor de parochie.

Heb dank allemaal, ook dat u voor mij

gebeden hebt en voor de vele giften en

gaven die ik mocht ontvangen. Ook wil

ik, mede namens mijn zus en huisgenote

Willemien, dankzeggen aan allen

die hun medeleven hebben betoond bij

het sterven van onze oudste zus Riek.

Zij heeft het 50-jarig priesterfeest nog

mee kunnen maken, maar het werd allengs

duidelijk dat ze niet lang meer te

leven had. We zijn bijzonder dankbaar

naar allen die haar regelmatig bezocht

hebben na haar opname in Het Weijtendaal

en vooral ook voor de liefderijke

zorg die ze van de verzorgenden en

verpleegkundigen heeft ontvangen.

Tot slot dank ik ook de vele vrijwilligers

die Het Weijtendaal mee helpen maken

tot een plek waar het goed is om te

leven, zeker voor mensen die hulpbehoevend

zijn. Houden zo!

Emeritus pastoor J.H.G. Leemereise

Bedankt voor uw steun aan

de Kerstpakkettenactie

Dankzij uw financiële steun en de door

u afgestane kerstpakketten konden wij,

als gezamenlijke kerken, in de week

voor kerst ruim 500 kerstpakketten

bezorgen. De pakketten gingen vooral

naar (eenouder)gezinnen en alleenstaanden,

die al jaren van een minimum

inkomen rond moeten komen.

Namens de gezamenlijke kerken willen

we graag iedereen hartelijk bedanken

18 ‘t zout - februari 2011

die zijn of haar steentje heeft bijgedragen

aan het succes van deze kerstpakkettenactie.

Stichting Kerstpakketten gezamenlijke

kerken Deventer

Stille Omgang 2011

De Stille Omgang 2011 zal plaatsvinden

in de nacht van 20 op 21 maart 2011.

U kunt zich vóór 5 maart 2011 opgeven bij:

Deventer/Schalkhaar:

M.J.V. Tijssen, Rolklaver 62,

7422 RB Deventer, telefoon 652283

na 19.00u, maartentijssen@concepts,nl

Olst:

L. A.G. Kakkenberg, Dahliastraat 18,

8121 DK Olst, telefoon 0570-563328

Lettele/Okkenbroek:

B. G. van Oldeniel, Bathmenseweg 19,

7437 PW Lettele, telefoon 0570-551340

Antoine magazine

In januari verscheen eenmalig de “enige

echte Roomsche Glossy” Antoine. Hoofdredacteur

van deze exclusieve uitgave is

de priester Antoine Bodar. Het blad “biedt

schoonheid, inkeer, verstilling aan de

moderne lezer. Antoine biedt vermaak,

diepgaande interviews, beschouwingen,

reisreportages, zingevingsvragen. Debat

tussen agnosten en gelovigen, gesprek

tussen atheïsten en priesters. En een

literair verhaal. Antoine is een platform

voor wie spiritualiteit serieus neemt,” aldus

Boekencentrum. Onder anderen Jan

Siebelink, Leo Fijen, Maxima, Augustinus

en Herman Finkers werken mee aan het

nummer.

De lezer beziet Bodars wereld door de

ogen van een kloosterling: Amsterdamse

binnenstad, Italiaans landschap, een

verstilde kapel en de humor van het leven.

Hoe een priester overal en altijd ook

mens is. Katholieke recepten en een liturgische

modereportage ontbreken niet.

Prijs: ca. € 7,06 (excl. verzendkosten)

Bestellen: www.boekencentrum.nl.

Volg Titus Brandsma op

Twitter

Sinds 19 januari is Titus Brandsma van

dag tot dag te volgen via Twitter.

Titus Brandsma, patroonheilige van

de locatie Colmschate, was priester/

hoogleraar en in de oorlog één van de

belangrijkste katholieken die zich verzette

tegen het nazisme. De dagen voor

zijn arrestatie bezoekt hij de hoofdredacteuren

van alle katholieke dagbladen

om hen ervan te weerhouden om

advertenties van de NSB in hun bladen

op te nemen. Gedurende zijn gevangenschap

in Scheveningen, Amersfoort,

Kleef en uiteindelijk in Dachau, maakt

hij een onuitwisbare indruk op zijn medegevangenen.

Een ongeschokt en zelfs

blijmoedig vertrouwen in God zorgt

ervoor dat hij voor hen een lichtpuntje

in de duisternis bleef. 25 jaar geleden

werd hij zalig verklaard door Johannes

Paulus II.

Nu, 69 jaar na zijn arrestatie, kan

iedereen via Twitter volgen wat Titus

Brandsma heeft meegemaakt, hoe zijn

dagen eruit zagen en wie hij sprak.

Maar vooral ook wat hem dreef en op de

been hield. Zes maanden lang twittert

hij dagelijks via @PaterTitus42, http://

twitter.com/#!/PaterTitus42.


Opening Lebuinus parochiecentrum

Met het doorknippen van een rood lint en het inzegenen

van de ruimtes door pastoor Joachim Skiba werd op

dinsdag 4 januari jl. de opening gevierd van het Lebuinus

parochiecentrum in de voormalige pastorie van de

Maria Koningin aan de Mariënburgstraat. Op de eerste

verdieping zetelen nu de centrale diensten, zoals het

secretariaat en de financiële afdeling. Ook is er een grote

vergaderruimte en zijn er werkplekken voor diaken Marc

Brinkhuis en pastoraal werker Leo Geurts. De openingshandeling

werd verricht door Caroline, Dini en Martin.

Hierna volgde een gezellig samenzijn van bestuur, teamleden

en vrijwilligers van de Maria Koningin die zich

geweldig hebben ingezet tijdens de verhuizing.

‘t zout - februari 2011

OMNIBUs

19


SMAAKMAKERS

Bestuurslid Communicatie

Het bestuur wil graag een vrouwelijke portefeuillehouder voor communicatie

aantrekken. Kent u personen die u hiervoor geschikt acht, meldt u dit dan bij

de secretaris van het bestuur, ton.hanssen@concepts.nl.

sERVICEPAGINA

Heilige Lebuinus Parochie

www.heiligelebuinus.nl

Centraal secretariaat

Caroline Legebeke, Mariënburghstraat 2

7415 BP Deventer, tel. 0570-609040

info@heiligelebuinus.nl

di. en do. 9.00 – 17.00 uur

Pastores

J.R. (Joachim) Skiba

pastoor

0570-521237

jskiba@heiligelebuinus.nl

M.J. (Marc) Brinkhuis

gemeenschapsopbouw

06-33756089

mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

M. (Menco) van Koningsveld

diaconie

055-5431650

mvankoningsveld@heiligelebuinus.nl

W.J. (Wil) Boerkamp o.carm.

0570-656258 / 06-30250988

wil.boerkamp@planet.nl

C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman

jongerenpastoraat

06-83202244

jpsalland@live.nl

L. (Leo) Geurts

catechese

0570-609040

lgeurts@heiligelebuinus.nl

F.N. (Fokko) de Graaf

diaken

0570-651054

fdegraaf@heiligelebuinus.nl

20 ‘t zout - februari 2011

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06-13324406

Locaties

Broederen, Deventer

Heilig Hart, Deventer

Maria Koningin, Deventer

Radboud, Deventer

J. Vianney, Deventer

Nicolaas, Schalkhaar

Nicolaas, Lettele

Titus Brandsma, Colmschate

Theresia, Olst

Willibrord, Boskamp

Willibrordus, Boerhaar

O.L. Vr. Onbevlekt Ontvangen, Wijhe

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen, kijk dan op

www.heiligelebuinus.nl onder ‘dopen’ voor de

doopdata en alle informatie.

Colofon

’t Zout

Verschijnt 11x per jaar in 8000 huishoudens van de

Heilige Lebuinus Parochie

Redactie

Marloes Stegeman uit Olst/Deventer, Jeroen

Flierman uit Colmschate, Gerda Albers uit Olst

(hoofdredactie) en pastoraal werker Leo Geurts.

Met dank aan Hans Mulder.

Vaste medewerkers

John Gruter, Hiske Heitbrink, Thom Letteboer

(Salt en Pepper), Veroni Nij Bijvank,

Ceciel Funnekotter, Jan Tijssen en de locatie contactpersonen

voor de Zoutkristallen.

Fotografie

Thom Legebeke e.a.

Verschijningsdata

Nummer 2 (5 maart tot 2 april 2011): 1 maart

Nummer 3 (2 april tot 30 april 2011): 29 maart

Algemene kopij naar zout@heiligelebuinus.nl

Kopij uiterlijk binnen:

Nummer 2 (5 maart tot 2 april 2011): 11 februari

Nummer 3 (2 april tot 30 april 2011): 11 maart

Kopij voor de Zoutkristallen zie de aanwijzingen

aldaar.

Bijdrage

Parochianen ontvangen ‘t Zout gratis. De kosten

worden betaald door de locaties. Een vrijwillige

bijdrage is zeer welkom op bankrekening

1182.02.944 t.n.v. Heilige Lebuinus parochie o.v.v.

´t Zout of bij uw locatie.

Abonnement

Niet-parochianen kunnen zich abonneren op

’t Zout. Een jaarabonnement kost € 25,-- inclusief

portokosten. Neem hierover contact op met het

centraal secretariaat. ’t Zout is ook te downloaden

via www.heiligelebuinus.nl

Advertenties: Ton Hanssen 0570-592119

Aanleveren foto’s

Foto’s voor ’t Zout minimaal 1 MB of 300 DPI.

Vormgeving

Boudewijn Betzema, grafisch ontwerp

Druk en opmaak Zoutkristallen

Drukkerij Acora

Postadres redactie

Mariënburghstraat 2, 7415 BP Deventer

Verhuizing/adreswijziging

Gelieve dit door te geven aan uw locatiesecretariaat,

zij geven het door aan de redactie.

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken

te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.


Behorende Bij ‘t zout voor de locaties olst, Boskamp, Wijhe, Boerhaar

I zoutkristallen nr. 1- 2011

Theresia

Thorbeckestraat 11, 8121 ZA Olst parochie.olstwijhe@kpnplanet.nl

www.heiligelebuinus.nl. Secr.: woensdag Olst 565727/vrijdag Wijhe

524086, 09.00-11.00 uur. Bank 139204210. Beheerder de Bron: Jan

Bruggeman, 0570-563145 of thorbecke@home.nl

Contact-persoon ’t Zout: Betsie Engberink. h.b.engberink@home.nl.

Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 9 februari 2011.

Berichten en mededelingen

Oud papier

Op zaterdag 5 februari staat tot 11.30 uur

de container voor uw oud papier weer bij

de Bron.

nr. 1 2011

Nieuws voor Olst, Boskamp, Wijhe, Boerhaar

Intenties

5 februari t/m 4 maart

Voor het eerst naar school?

Bent u er al volop mee bezig? Of beseft u nu ineens dat uw kind het volgend schooljaar vóór 1 oktober 2012 al vier jaar wordt?

Dan is binnenkort het moment om een keus te maken voor een basisschool aangebroken.

Natuurlijk zult u eerst informatie willen hebben van de scholen bij u in de buurt. Misschien wilt u zich nog wel beter oriënteren

op de mogelijkheden die er zijn. Dat is op zich heel begrijpelijk. De keus is ook niet zo eenvoudig. Het is er één voor de komende

acht jaar. De zes SCOS-scholen voor bijzonder onderwijs in Wijhe, Boerhaar, Olst en Boskamp willen u graag laten zien en vertellen

over wat zij uw kind kunnen bieden. Door een afspraak te maken met de directeur van de school waarover u zich wilt laten

informeren, kunt u in een kennismakingsgesprek nog meer van de school te weten komen.

Maandag 7 februari 2011 kunt u uw kind tussen 15.30 uur en 16.30 uur op de school van uw keuze aanmelden. Denkt u er even

aan om een kopie van het burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van uw kind mee te nemen? Indien u het betreffende

formulier niet meer kunt vinden is een kopie (voor- en achterzijde) van de zorgpas van uw kind ook toegestaan.

Mocht u onverhoopt op bovenstaande datum verhinderd zijn, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de scholen voor

een andere afspraak om uw zoon / dochter te laten inschrijven.

mw.Titia Claassen mw. Ali Voskuil mw. Hester Buitenhuis

Kbs St. Jozef Kbs De Bongerd PCBS Matzer

www.jozefschoolwijhe.nl www.debongerdwijhe.nl www.matzer.nl

tel. 521523 tel. 521235 tel. 521342

mw. Marjan Nicolaï dhr. Hans Flierman mw. Jannie Kelder

Kbs St. Willibrord Kbs St. Aloysius PCBS Pr.Willem Alexander

www.willibrordolst.nl www.aloysius-boskamp.nl www.pwaolst.nl

tel. 561808 tel. 561564 tel. 561710

Collecte

Tijdens de adventsperiode is er middels

de bekende bus achter in de kerk weer

gecollecteerd. De opbrengst van deze

adventscollecte is in totaal € 190,- waarvan

€ 100,- een extra gift is. Bedankt voor

uw bijdrage.

6 februari

Riek Poppe, ouders Kleinmeulman-Hutten,

overleden familie Stegeman-ten Have, Lyda

Melenhorst, Willy en Marcel, ouders Nienhuis-

Hollegien, overleden familie Altena-Wanchers,

Geert Roddeman en kleinzoon Tim

13 februari

Riek Poppe, ouders Kleinmeulman-Hutten

20 februari

ouders Kleinmeulman-Hutten, overleden familie

Altena-Wanchers

27 februari

Riek Poppe, Bertus en Jan Overkempe


Tarieven 2011 van de H. Willibrordlocatie

Boskamp en de H. Theresialocatie

Olst

Misintenties:

Misintentie 10,00

Jaargedachtenis 15,00

Huwelijks- en jubileumvieringen:

Huwelijksviering 250,00

Gezongen jubileum

(aparte viering) 200,00

Jubileumviering tijdens

normale viering 65,00

Uitvaart:

Alleen avondwake 95,00

Requiemmis met begrafenis/

crematie 180,00

Avondwake en requiemmis met

begrafenis / crematie 275,00

Woord- en communiedienst met

begrafenis /crematie 150,00

Pastor mee naar crematorium

Steenbrugge 50,00

Koster mee naar crematorium

Steenbrugge 25,00

Boekje voor speciale vieringen

(huwelijk, uitvaart) per stuk

(min. 25 stuks) 0,75

Intenties

5 februari

Gerritdina Vlaskamp, Herman ten Have,

overleden ouders Boerkamp-Ten Have, ouders

Bouwmeester en kinderen, overleden ouders

Melenhorst-Boerdijk, Marietje Klein Koerkamp,

Gerrit Harleman, ouders Boschman- Lipman,

Willem Boksebeld namens de parochie, Gerardus

Henricus Groot Koerkamp namens de parochie,

Marie Haverkamp- Neplenbroek, Ferco

en Marina Logtenberg en overleden familie

Logtenberg-Van Rossum

Informatie voor Boskamp en Olst

Graf- en nisrechten:

Openen en sluiten graf 175,00

Grafrechten voor 20 jaar 1100,00

Verlenging grafrechten

met 10 jaar 350,00

Nisrechten voor 20 jaar 1025,00

Bijplaatsen 2e urn voor 20 jaar 515,00

Naamplaat van brons (max.

40 tekens) 160,00

Elke letter of teken meer

kost extra 1,55

Uitstrooien as overledene op

halve grafplaats met rechten

voor 20 jaar 550,00

Bijstrooien as 2e persoon

op dezelfde plek met rechten

voor 20 jaar 275,00

Verlenging van de rechten voor

10 jaar na afloop eerste 20 jaar 175,00

Ruiming van het graf na afloop van de

grafrechten is opgenomen in de kosten

voor de grafrechten (vanaf 1-1-2003).

Collectes tijdens avondwakes en uitvaarten:

Collecte tijdens de avondwakes is voor

de eigen kerk. Van de collectegelden tijdens

de uitvaart worden in de locatiekerk

in overleg met de familie 10 H. Missen

gelezen.

Willibrord

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp. willibrord@heiligelebuinus.

nl. www.heiligelebuinus.nl. Secr.: vrijdag 563843 - 14.00-15.00

uur. Bank 139204202. Contactpersoon ’t Zout: Gerda Albers

gerda.albers@wxs.nl. Kopij voor volgend nummer inleveren

vóór 11 februari 2011.

12 februari

Gerritdina Vlaskamp, overleden ouders

IJsseldijk-Overmars, Harm Dollenkamp, Herman

Boerkamp, Herman van Oldeniel, overleden

ouders Van Rossum-Mentink, Riek Elshof, Willem

Boksebeld namens de KBO, Gerardus Voetdijk,

Marie Haverkamp-Neplenbroek, Wim Blanke en

Jos Zuethoff

19 februari

Gerritdina Vlaskamp, Gerrit Harleman, Gerardus

Henricus Groot Koerkamp namens de parochie,

Willem Boksebeld namens de parochie, Marie

Haverkamp-Neplenbroek, overleden familie

Collectes tijdens avondwakes en

uitvaarten vanuit zorgcentrum

St. Willibrord:

Bij een avondwake en / of requiemmis

vanuit de kapel van het verzorgingshuis

St. Willibrord worden dezelfde kosten aan

de familie in rekening gebracht als zijnde

gebeurd vanuit de locatiekerk. De financiële

afwikkeling verloopt ook via de lokatie.

Van de collecteopbrengsten tijdens

collectes bij een avondwake of uitvaart

vanuit St. Willibrord komt de eerste 50,=

euro ten goede aan het verzorgingshuis

en de rest is voor de locatie. Ongeacht de

opbrengst van de collecte bij de uitvaart

krijgt de overledene 10 H. Missen ter

nagedachtenis.

Gerrit Kamp, penningmeester H. Theresia

Herman van der Linde, penningmeester H.

Willibrord

Boerkamp-Spijkerman, voor beterschap voor

een ernstig zieke

26 februari

Gerritdina Vlaskamp, Gerard Roelofs, Maria

Overmars-Van Vilsteren, overleden familie

Isfordink-Kappert, overleden ouders IJsseldijk-

Overmars, overleden familie Hagen-Heinen,

Herman van Oldeniel, Gerrit Harleman namens

de KBO, Jan Isfordink namens de parochie,

Gerardus Henricus namens de parochie, Trees

en Hein Dollenkamp namens de parochie, Marie

Haverkamp-Neplenbroek, Wim Blanke

Lees verder op volgende pagina

zoutkristallen nr. 1 - 2011

II


Familieberichten

Wij herdenken

Wilhelmus Johannes Jozephus (Willem)

Boksebeld,

† 5 december 2010 op 78-jarige leeftijd.

Willem was een man van eenvoud, een

echt buitenmens die genoot van de

natuur, van alles wat de schepping zo

rijk maakt. Graag fietste hij naar Middel,

waar hij jarenlang op de boerderij

gewerkt heeft, lange tijd met zijn vader.

Ze waren zo vertrouwd met elkaar dat ze

geen woorden nodig hadden om elkaar

te verstaan. Hij mocht ook graag lachen

en wat plagen, vaak met Marietje, zijn

vrouw. Dat gaf een heel eigen sfeer in

huis, waardoor de kinderen zich veilig

en geborgen wisten. Hij hield veel van

zijn kleinkinderen en was trots op Sam,

de stamhouder, die hij nog in zijn armen

heeft gehad. Moge hij nu zelf geborgen

zijn bij God, zijn Vader.

Albertus Antonius Maria (Bennie) Voetdijk,

† 22 december 2010 op 56-jarige leeftijd.

Bennie was een oud-parochiaan, de laatste

jaren woonde hij met zijn gezin in Zevenaar,

waar hij een grote varkensfokkerij

had. Hij hield van schaatsen, maar werd

helaas tijdens het beoefenen van die

sport door een hartstilstand getroffen.

De uitvaartdienst was op 30 december jl

in Zevenaar. Moge hij rusten in vrede.

Johanna Gerritdina (Annie) Kruitbos-

Dollenkamp,

† 29 december 2010 op 78-jarige leeftijd.

Het leven van Annie stond in het teken

van haar man Jan, haar kinderen en

kleinkinderen, voor wie ze een zorgzame,

lieve vrouw en moeder/oma was. Groot

was het gemis, toen Jan 5 jaar geleden

overleed. Op haar eigen bescheiden

manier heeft Annie in al haar bidden,

werken en inzet, ook voor de medemens

en onze geloofsgemeenschap, iets van

Gods liefde zichtbaar gemaakt. Moge zij

nu verenigd zijn met Jan en al haar dierbaren

en geborgen zijn in het Licht van

Gods barmhartige liefde.

III zoutkristallen nr. 1 - 2011

Berichten en mededelingen

Als u dit leest is het alweer februari en

liggen de feestdagen ver achter ons. Ook

de Actie Kerkbalans loopt al ten einde.

De tijd gaat snel, zeker als het allemaal

erg hectisch is, zoals het afgelopen jaar.

Op een paar zaken wil ik toch graag nog

even terugkomen. Allereerst is het ons

gelukt om met vereende krachten de

kerk weer tijdig klaar te krijgen voor de

kerstvieringen. Het was een enorme klus,

waarvoor iedereen die geholpen heeft

nogmaals heel hartelijk wordt bedankt.

Terugblik

Vrijdag 17 december jl. stond in het teken

van onze eerste Boskampse kerstmarkt.

Kinderen genieten van een clown op de

kerstmarkt

Door het winterse weer was het werkelijk

een plaatje rond de kerk, maar het weer

zal ook mensen ervan weerhouden hebben

om te komen. Aanvankelijk kwam de

belangstelling wat traag op gang, maar

gaandeweg de markt werd het steeds

gezelliger. Het kerkplein was met de

vele vuurkorven en de jampotten met

waxinelichtjes bijzonder sfeervol. Terwijl

de midwinterhoornblazers uit Haarle hun

rondjes over het kerkplein liepen en hun

klanken tot ver in de omgeving lieten

horen, genoten de bezoekers in de grote

tent van een warme consumptie. Het

weer was er naar om zich de snert, het

broodje warme worst en de warme chocolademelk

en glühwein goed te laten

smaken. Ook in zaal IJsseldijk en zorgcentrum

St. Willibrord, waar de in totaal

ruim 20 zeer verschillende marktkramen

stonden, werd het steeds drukker. De

stemming zat er goed in en de standhouders

waren na afloop goed te spreken

over de eerste Boskampse kerstmarkt.

Het geheel werd muzikaal begeleid door

Just a Band van Gerard Kolkman en door

de muziek van Jan-Willem Nienhuis. De

kerk was fraai in het licht gezet en binnen

zongen achtereenvolgens koor Ardente,

het kinderkoor en het dames- en herenkoor.

De schapen en ezels in de levende

kerststal stonden er als een plaatje bij.

Ook het kerstconcert van de koren Nobiz

en Joya was van grote klasse, evenals het

optreden van de koninklijke muziekvereniging

Apollo op zondagmiddag.

Opbrengst

De kerstmarkt inclusief de verkoop van

kerstgraftakken en kerstbomen en het

kerstconcert hebben samen ruim

g 2000, - opgebracht. Dit geld komt ten

goede aan de restauratie. De deurcollecte

op kerstavond heeft het mooie bedrag

van g 618,14 opgeleverd. Alle gevers

heel hartelijk bedankt.

Kerkbalans

Inmiddels is de retourenveloppe voor de

actie Kerkbalans naar ik aanneem alweer

bij u opgehaald. Op het moment dat ik

dit schrijf moeten de enveloppen nog

bezorgd worden en ik kan dan ook niets

zeggen over het resultaat. Ik hoop dat we

de goede resultaten van de afgelopen

jaren weten vast te houden.

Afronding restauratie

Nu de binnenkant van de kerk vrijwel

klaar is en naar ik hoor door iedereen erg

mooi wordt gevonden, is het zaak om

de restauratie verder af te ronden. De

vergunning voor de bouw van de nieuwe

berging en de nieuwe entree en verbinding

van de kerk naar de parochiezaal is

binnen. Dit betekent dat wij, zodra het

weer het toelaat, kunnen starten met

deze klus. Om het allemaal ook financieel

te kunnen behappen is het noodzakelijk

dat we een deel van de werkzaamheden

zelf gaan uitvoeren. Ik hoop en vertrouw

Lees verder op volgende pagina


erop dat er voldoende mensen zijn die

mee willen helpen. We hebben getoond

samen sterk te zijn en tot veel in staat.

Dat motiveert om door te gaan.

Herman van der Linde, voorzitter locatieraad

Oude metalen

Oud ijzer en andere metalen, maar ook

kabels e.d. zijn nog steeds van harte welkom.

Ook als u denkt het is niet veel, u

weet het: vele kleintjes maken een grote!

Het ligt in de bedoeling om de oud

ijzeractie op zaterdag 16 april 2011 te

herhalen. Ook tussentijds kunt u bellen

(06-53701545) en worden uw spullen

opgehaald.

Agenda

Het ligt in de bedoeling om op Koninginnedag

weer een markt te houden en

op vrijdag 16 december 2011 weer een

kerstmarkt, het is maar dat u het alvast

weet. Meer informatie over activiteiten

in het kader van 300 jaar H. Willibrordparochie

en 150 jaar kerk volgt zo spoedig

mogelijk.

Familieberichten

Wij herdenken

Antonius Josephus (Tonnie) Bult,

† 29 november 2010 op 63-jarige leeftijd.

Tonnie ging als een bescheiden, liefdevolle

man door het leven. Met raad en

daad stond hij altijd voor zijn gezin, familie

en het vrijwilligerswerk klaar. Mogen

Diny, de (klein)kinderen en allen die Tonnie

dierbaar waren, zich troosten met de

vele mooie herinneringen en in Tonnies

voetstappen verder gaan, erop vertrouwend

dat Tonnie verder mag wandelen in

Gods Licht en Vrede.

Kapelvieringen verzorgingshuis

St.Willibrord

De vieringen in de kapel van St.Willibrord

vinden de komende maand wederom

wekelijks plaats op woensdagavond om

18.30 uur en op zaterdagavond om 17.00

uur. Zaterdag 5 februari a.s. is er geen

viering. De vieringen worden voorgegaan

door pastor Limbeek.

Oud papier St. Aloysiusschool

Op 17 en 18 februari a.s. staat de oudpapiercontainer

weer op het kerkplein bij

de school. De container staat er vanaf

donderdag 08.30 uur tot vrijdag 12.00

uur. Wilt u het papier zelf naar de container

brengen en het zover mogelijk

achterin plaatsen. De school kan met de

opbrengst sparen voor extra materiaal

voor de leerlingen.

Verloren

Maandag 11 oktober jl. is mevr. Roddeman

haar zilveren ketting met een

zwart zilveren hartje verloren tijdens een

bezoek aan de kerk of mogelijk in verzorgingshuis

St. Willibrord. Ze is erg gehecht

O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen

Stationsweg 9, 8131 DG Wijhe, parochie.olstwijhe@kpnplanet.nl

www.heiligelebuinus.nl. Secr.: woensdag Olst 565727/vrijdag

Wijhe 524086 - 09.00-11.00 uur ING: 911561.

Beheerder ‘t Klankbord: H. Ruiter. 522745 b.g.g. 522509

ziekenbezoek Netty Schoenaker 521809

Contactpersoon ’t Zout: ineke_middelkamp@live.nl.

Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 9 februari 2011.

Intenties

6 februari

Riek Heuvel-Leemereise, Anny van Dartel-

Duteweerd, Tonnie Bult, jaargetijde Gerhardus

Bernardus Beldman, Gerhardus Wilhelmus van

Rossum, Bernard Neplenbroek, Josefus Biezeman,

overleden familie Harink-Ruiter-Temmink,

overleden familie Huisman, pastoor Snoeren,

Sien Beltman, ouders Voetdijk-Mulder, tot zekere

intentie en uit dankbaarheid

12 februari

Riek Heuvel-Leemereise, Anny van Dartel-Duteweerd,

Tonnie Bult, ouders en Rikie Boerkamp,

overleden ouders Elshof-Kloosterman, familie

Strijdveen-Ten Have, Josefus Biezeman, overleden

ouders Schuiling-Maatman

aan de ketting, het is een verlovingscadeau

van haar inmiddels overleden man.

Heeft u de ketting gevonden, belt u dan

met tel. 0570-531917.

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 2 januari jl was er na de viering

de traditionele nieuwjaarsreceptie, die

een goede opkomst kende. Herman van

der Linde, voorzitter van de locatieraad,

keek in zijn toespraak terug op het afgelopen

jaar, met name op de geslaagde

restauratie van onze kerk en aan het

eind bracht iedereen een toast uit op het

nieuwe jaar.

Nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal

20 februari

Riek Heuvel-Leemereise, Anny van Dartel-Duteweerd,

Tonnie Bult, overleden ouders Wellenberg-Boerdijk,

familie Strijdveen-ten Have,

ouders Logtenberg-Lugtenberg en Walter Simonus

en Henk Logtenberg, Gerhardus Wilhelmus

van Rossum, Bernard Neplenbroek, overleden

ouders Oosterwijk-Mulder, tot zekere intentie en

uit dankbaarheid, Dinie Kleineschaars-Holtkuile,

Antoon Hollegien, Josefus Biezeman, ouders

Voetdijk-Mulder

26 februari

Riek Heuvel-Leemereise, Anny van Dartel-Duteweerd,

Tonnie Bult, ouders en Rikie Boerkamp,

overleden ouders Leerkes-Oosterwijk, mevrouw

Koekkoek-Schotman, Herman Huis in ’t Veld,

Josefus Biezeman, Antonius van Straaten en

overleden familie

zoutkristallen nr. 1 - 2011

IV


Johanna Maria (Anny) van Dartel-Duteweerd,

† 18 november 2010 op 73-jarige leeftijd.

Anny was er helemaal klaar voor om dit

leven los te laten. Ze ervoer haar korte

ziekbed bijna als een test of ze haar gelovig

leven waar kon maken.

Vertrouwen op Maria, hopen op Gods

eeuwigheid waarin zij haar geliefde Jan

weer zou zien en erop rekenen dat je vanuit

de hemel ook voorspreker kunt zijn

voor je eigen kinderen. Op 22 november

jl hebben we afscheid van haar genomen,

ons dankbaar haar zorg voor anderen

herinnerend, terugkijkend op haar eigen

behoefte aan zekerheid en duidelijkheid.

Zo is ze een duidelijke geloofsgetuige

geworden. Dat God haar kinderen mag

troosten in de leegte die ze achterlaat.

Henrica Catharina (Riek) Leemereise,

† 23 november 2010 op 92-jarige leeftijd.

Riek is ruim 37 jaar getrouwd geweest

met Gerard Heuvel. Ze wordt door velen

dankbaar herinnerd als “Ik heb nog handwerkles

van haar gehad toen ik op school

zat.” Door vele anderen ook als “Zij heeft

mijn trouwjurk nog gemaakt.” En door

vele kinderen als “De mevrouw met de

mooie prijzen in de enveloppenstand op

de braderie.” Als actief lid van de parochiegemeenschap

werd ze gewaardeerd

met de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia.

Dat het Schriftwoord uit het boek

Openbaring voor haar in vervulling mag

gaan, geciteerd door de apostel Johannes:

“Ik hoorde een stem uit de hemel

die zei: “Schrijf op: Gelukkig de doden

die in de Heer sterven, van nu af aan”. “Ja

waarschijnlijk” zegt de Geest, “laat hen

uitrusten van hun moeiten, want hun daden

vergezellen hen”. (Apokalyps 14, 13)

Berichten en mededelingen

Verslag van de parochieavond

Een 40-tal parochianen woonde op 26

november 2010 de parochieavond bij.

Mevrouw Letteboer, voorzitster van het

inmiddels opgeheven KVG heeft als dank

voor het gratis gebruik van ’t Klankbord

een nieuwe geluidsinstallatie en een dvd-

V zoutkristallen nr. 1 - 2011

speler geschonken. Dat geschenk is in

dank aanvaard. De locatievoorzitter sprak

over de openstaande vacatures: zonder

vrijwilligers komt het raderwerk op den

duur tot stilstand!

De film, gemaakt bij de eerste verjaardag

van de parochie H. Lebuïnus werd vertoond

en Henk Endeman, voorzitter van

de bouwcommissie, gaf tekst en uitleg

over de restauratie.

Na de pauze reikte mevrouw Van de

Bunt-Koster de Pauline Jaricot-penning

uit aan Hans Letteboer, die 10 jaar zelateur

van de Pauselijke Missiewerken is

geweest. Vervolgens sprak Mariet Leerkes

over de MOV en Walter Baltazar Cubas.

Na dit officiële gedeelte waren er hapjes

en drankjes. De vacaturelijsten bleven

helaas nagenoeg blanco.

H. Mulder (locatievoorzitter)

Van de pastoraatsgroep

Brand kerktoren

We waren volkomen aangeslagen door

de brand en zijn dat nog, maar we houden

de moed erin. De kerk openstellen

op kerstdag is voor herhaling vatbaar.

Elke kerkwachter(ster) kon bezoekers -

vaak jonge gezinnen - verwelkomen.

Koper poetsen

Tweemaal per jaar wordt al het aanwezige

koper in de kerk gepoetst. Een groep

enthousiaste dames (dit keer 14) is daar

verschillende uren mee bezig. Wij zijn

deze dames daarvoor zeer dankbaar. Zij

zorgen er telkens maar weer voor dat het

koper in de kerk weer glinstert. Dit alles

gebeurt onder leiding van Marietje Temmink.

Zij verzorgt al 40 jaar het interieur

van de kerk, een grote prestatie.

Een attentie van de locatieraad was dan

ook zeker op z´n plaats.

Iconencursus

De iconencursus is gestart op maandagavond

10 januari met 10 cursisten.

Er waren 14 aanmeldingen, 4 personen

konden deelnemen in Deventer.

Doopvoorbereiding OWBB

Charlotte Elshof zal deze kar gaan trekken,

hier zijn we erg blij mee. De volgende

keer meer hierover.

Let’s go to school!

Binnenkort zullen er in de verschillende

kerken weer nieuwsbrieven van Let’s go

to school! liggen. Hierin kunt u lezen wat

wij het afgelopen jaar allemaal gedaan

hebben.

Bent u geïnteresseerd? Of kent u iemand

die dat is? Neemt u dan gerust een

nieuwsbrief mee, ze liggen er voor!

Voor het komende jaar hebben wij het

voornemen om 10 extra donateurs te

zoeken. Wilt u er daar één van zijn? Voor

meer informatie kunt u contact opnemen

met Max Hertong (maxhertong @hetnet.

nl of 0570-524024) of met één van ondergetekenden.

Eenmalige giften zijn ook altijd welkom.

Hiervoor kunt u het volgende rekeningnummer

gebruiken: 1206.14.847 t.n.v.

diaconie PG Wijhe,

Let’s go to school!

Alle gevers, hartelijk

dank!

Ina van den Berg,

Max Hertong, Jacco

Jonkman, Wim Smallegoor

en Gerjanne

van Ravenhorst.


Berichten en mededelingen

Dirigent neemt afscheid

Dirigent Frits Overmars heeft maandag

27 december jl. afscheid genomen van

het Gemengd Zangkoor Boerhaar. Frits

heeft het zangkoor 10 jaar met verve

begeleid en heeft besloten dat het tijd

is om het dirigeerstokje door te geven.

Wij wensen Frits en zijn vrouw Dinie nog

vele jaren in goede gezondheid toe. Frits

bedankt!!

We hebben Gerda Teelen uit Wijhe bereid

gevonden om ons koor in de toekomst

te begeleiden. Wij wensen Gerda veel

succes. Tevens zoeken we nog nieuwe

leden die van zingen houden. We zijn een

gezellig koor met een zeer trouwe opkomst

en repeteren op maandagavond in

het parochiezaaltje bij de kerk. Lijkt het u

leuk om eens een avond mee te maken,

kom gerust op maandagavond eens een

kijkje nemen.

Voor verdere informatie kunt u bellen

met onze voorzitter Henk Blom, tel. 0570-

532047.

Willibrordus

Boerhaar 41, 8131 SV Boerhaar parochie.olstwijhe@kpnplanet.nl

www.heiligelebuinus.nl. Secr.: woensdag Olst 565727/vrijdag

Wijhe 524086 - 09.00-11.00 uur. Bank 373027338. Contactpersoon

’t Zout: Ineke Huis in ’t Veld. jmhuisinhetveld@home.nl.

Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 9 februari 2011.

Kindernevendienst

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 13 februari is er weer een kindernevendienst

om 9.30 uur. De jongste

groep heeft de vorige keer het verhaal

over Elga de ooievaar gehoord en daarna

een prachtige vogel in elkaar geknutseld.

Wat staat er dit keer voor jullie te

wachten? En wat zal er in de doos zitten?

De oudste groep heeft de vorige keer

gekeken en geluisterd naar het leven van

Mozes. Dit keer gaan we hiermee verder

en we volgen de avonturen van Zeth en

zijn vrienden. Nieuwsgierig geworden?

Kom dan ook en neem je broertje, zusje

of vriendje mee, dan wordt het vast weer

een leuke dienst. Tot dan!

Werkgroep kindernevendiensten.

Intenties

5 februari

Gerrit Harleman, jaargetijde Betsie Kemerink-

Te Wierik, jaargetijde ouders Groten-Hansma,

pastoor Van Soest, overleden familie Strijdveen-

Wissink

13 februari

Jaargetijde Willem Nijenkamp, Richard Mentink,

voor de zieken van de parochie namens

Lentebloesem, Miep Mentink-Punte, Martien

Groote Schaarsberg, Herman Neulen, ouders

van Vilsteren-Kolkman, pater Van Vilsteren, overleden

familie Korenromp-Oosterhuis, ouders

Veldhuis-Strijdveen, overleden ouders Heuver-

Ruiter, Antonius Marinus Franciscus ten Have,

Wilhelmus Albertus ten Have, Jo van Vilsteren, Jo

Stegeman-van Rossum, Marcel Overmars, Anna

Cecilia Harleman, overleden familie Groten-

Jansen

19 februari

Wilhelmus Harleman

27 februari

Jaargetijde pastoor Van Soest, voor de zieken

van de parochie namens Lentebloesem, Miep

Mentink-Punte, Everhardus Bruggeman, ouders

Boerhof en Gerda, Antonius Marinus Franciscus

ten Have, Toon en Anne-marie van Riele

zoutkristallen nr. 1 - 2011

VI


Behorende bij ‘t zout voor de stad en omstreken

Hermanus Antonius (Harry) Verwoolde,

† 4 december 2010 op 65-jarige leeftijd.

Harry is altijd timmerman geweest bij

Monumentenzorg. Dit vereiste precisie

en deze precisie wist Harry ook te leggen

in het bijhouden van zijn foto-albums.

Zijn trots waren zijn kleinkinderen, die

hem veel levensvreugde brachten. Op de

dag van zijn 40-jarig huwelijk met Mineke

is Harry overleden. Tijdens een afscheidsviering

in crematorium Steenbrugge

hebben wij onder grote belangstelling

afscheid van hem genomen. Dat hij nu

mag zijn in de vrede van de Heer.

Helena Wilhelmina (Lien) Boom-Blokvoort,

† 16 december 2010 op 93-jarige leeftijd.

Lien was een bijzondere vrouw, die altijd

voor iedereen klaarstond. Niet alleen

voor haar man Tonny, maar ook voor de

I zoutkristallen nr.1- 2011

nr. 1 2011

5 februari t/m 4 maart

Bedevaart naar Lourdes mei 2011

Lourdes, de plek waar iedereen kracht, inspiratie, geloof en nieuwe energie kan vinden. Lourdes doet iets met mensen.

Er gebeuren daar echt ‘wonderen’. Een bedevaart naar Lourdes zorgt ervoor dat u het leven van alle dag weer wat gemakkelijker

aan kunt. In het nieuwe bedevaartseizoen 2011 zal de bedevaart vanuit de Sallandse parochies (Heeten, Nieuw Heeten,

Holten, Mariënheem, Luttenberg, Haarle, Lettele, Schalkhaar en Deventer) plaatsvinden van 6 t/m 11 mei (met vliegtuig).

Pastoor J. Verweij en pastoraal werker Joke van Steenoven zullen u deze keer begeleiden. Ook vanuit Deventer en Lettele

sluiten wij ons al jarenlang aan bij Heeten. Als u mee zou willen naar Lourdes of graag meer informatie wenst, neem dan contact

op met ons. Jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond, goed of slecht ter been, met gezin of alleenstaand, als pelgrim of als

vrijwilliger, bijna iedereen kan mee op bedevaart naar Lourdes. Er is écht heel veel mogelijk. Dus aarzel niet, wij helpen u graag

verder!

Anja van Reem, tel: 0570-657465, vanreem@concepts.nl

Inez Pels, tel: 0573-280265, i.pels@kpnmail.nl

Piet Huysmans, tel. 0570- 551255, piet.huijsmans@home.nl

Familieberichten

Radboud

Twelloseweg 4 (de Worp), 7419 BJ Deventer,

tel. 618535. www.heiligelebuinus.nl. Spreekuur: vr. 10.00 –

12.00 uur. E-mail: radboud@heiligelebuinus.nl. Bank & giro:

Triodos bank: 21.22.83.715. Contactpersoon ’t Zout: Betsy

Oosterwegel, b.oosterwegel@concepts.nl, tel. 0570-615227.

Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 11 februari 2011.

kinderen en kleinkinderen. Ze kon er met

veel trots over vertellen. Daarnaast was

ze een vraagbaak en toeverlaat voor velen

in haar omgeving. Lien had altijd een

luisterend oor. Jaren heeft zij bezoekwerk

gedaan voor de Zonnebloem. Het vertrek

van De Worp was een grote overgang

voor haar. Aanvankelijk woonde zij in

de Bloemendal, maar daar kon zij niet

aarden. Gelukkig kwam er plaats in het

Groote en Voorster. Hier was zij zeer

gelukkig, vooral omdat een aantal oude

vriendinnen daar ook woonde. Helaas

heeft zij er niet lang mogen genieten.

Heel snel ging haar gezondheid achteruit.

Tot het laatst toe heeft zij haar gevoel

voor humor bewaard. Ze was er klaar

voor. In haar zo vertrouwde Radboudkerk

hebben wij afscheid van haar genomen.

We zullen haar enorm missen, maar in de

hemel zal het nu veel gezelliger worden.

Intenties

5 februari

Helena Boom-Blokvoort, overleden ouders Ten

Have-Zuethoff

12 februari

Harry Verwoolde

19 februari

Harry Verwoolde

26 februari

Harry Verwoolde

Berichten en mededelingen

Kindje wiegen Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag in de middag was

er in de Radboudkerk voor de kleine

kinderen weer het Kindje Wiegen met

muziek, kerstliedjes en een kerstverhaal.

De opkomst van kinderen met hun

ouders en opa’s en oma’s was groot.

Iedereen, groot en klein, zong enthousiast

mee met de kerstliedjes. Het boeiend

vertelde kerstverhaal werd aandachtig

gevolgd. Alle kindjes brachten een lichtje

naar het kerstkindje en bewonderden de

mooie kerststal. Met een kerststerretje

en kerstsnoepjes ging iedereen weer blij

huiswaarts. Bedankt dat jullie er allemaal

waren en tot de volgende keer. Het was

een fijne kerstbijeenkomst.


Familieberichten

Felicitatie

Op 9 februari wordt mevrouw Brouwer-

De Haan 100 jaar. Zij zal op 13 februari

samen met haar familie dit heuglijke feit

herdenken in een viering. Wij feliciteren

haar van harte met deze bijzondere

verjaardag.

Wij herdenken

Johannes (Johan) Bruns,

† 1 december 2010 op 77-jarige leeftijd.

Binnen 8 maanden na het overlijden van

zijn vrouw Siny stierf Johan plotseling. Hij

was een veelzijdig, breed betrokken man

en een geweldige vader en opa. Moge hij

rusten in vrede.

Familieberichten

Wij herdenken

Bernardus Joseph (Ben) Wijnberg,

† 7 november 2010 op 76-jarige leeftijd.

Naast beroepschauffeur was Ben een

sociaal voelend persoon, die zich als

voorzitter jarenlang heeft ingezet voor

speeltuinvereniging De Driehoek. Na het

overlijden van zijn vrouw Tonnie vond

hij zijn geluk bij Dorethé en samen met

haar en hun kinderen beleefde hij nog

gelukkige jaren. Zijn ziekte maakte zijn

mobiliteit steeds moeilijker. In de vrede

van Christus is hij omringd door zijn

dierbaren van ons heengegaan. Moge hij

rusten in vrede.

Broederen

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer. Tel. 612360.

Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 – 12.00 uur.

E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl. Rabobank 12.22.51.520,

www.heiligelebuinus.nl. Contactpersoon ‘t Zout: Margaret Buijs,

margaretbuijs@planet.nl, tel. 613524. Kopij voor volgend

nummer inleveren vóór 11 februari 2011.

Berichten en mededelingen

Mantra’s zingen

Een nieuwe viering: Zingen met hart en

ziel - mantra’s uit diverse religies. Elke

derde zondag van de maand, 19.30 uur

in de Broederenkerk. Contactpersonen:

Hetty Heling, 0570- 653267 en Ria

Vroegindeweij, 06-57584066.

Taizé

Op woensdag 2 maart 2011 begint om

19.00 uur het duizendste oecumenischmeditatieve

avondgebed in de traditie

van Taizé, zoals dit al 20 jaar elke woensdagavond

in de Broederenkerk plaatsvindt.

Christenen van allerlei kerken en

richtingen gaan hier samen in gebed.

Maria Koningin

Mariënburghstraat 2, 7415 BP Deventer,

www.heiligelebuinus.nl, tel. 629615. Secr.: ma. wo en do.

10.00 – 12.00 uur. E-mail: mariakoningin@heiligelebuinus.nl.

Bank & giro: 31.49.01.337 & 990143. Contactpersoon

’t Zout: Hans Wichers Schreur, hwsvnb@hetnet.nl.

Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 11 februari 2011.

Intenties

6 februari

Greet Kappert, ouders Slinkman-Koers, Jan

Weusthuis, ouders Donkers-Klumper, Wilhelmina

Palts-Lemoine, Hermina Meijer-Bongaerts, Geertruida

Winkels-Veltkamp

8 februari

Voor alle slachtoffers en nabestaanden van de

diverse overstromingen overal in de wereld.

11 februari

Voor alle ernstig zieken en gehandicapten van

onze geloofsgemeenschap de H. Lebuinus, op

voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

13 februari

Geertruida Winkels-Veltkamp, Herman Kappert

en dochter Anja, Hermina Meijer-Bongaerts,

Intenties

6 februari

Marietje, broers en ouders Van de Putte

13 februari

Riet Golbach, Jan Hefti, ouders Hunink- Van de

Kamp, Erven Klunder, mevrouw Brouwer die

onlangs 100 jaar is geworden

20 februari

Ans Meussen- Bosman, Henrica Krukkert-Klein

Rouweler, Bep Mentink-Van de Hoeven

27 februari

Herman Lohmann en Mary Lohmann-Graave,

Marie Rosenkamp-Fraser, ouders Hunink-Van de

Kamp

Naast enkele andere Taizégroepen, wordt

ook de gemeenschap van de Broederenkerk

hier van harte voor uitgenodigd.

Website

Op onze website: www.heiligelebuinus.

nl> locatie Broederen>prikbord vindt u

foto’s en tekst van de kerstavonddienst

en de adventsactie met een spirituele

overweging van pater Boerkamp.

Wilhelmina Palts-Lemoine, ouders Donkers-

Klumper, Greet Kappert, ouders Slinkman-Koers

15 februari

Voor alle slachtoffers van zinloos geweld.

18 februari

Voor alle asielzoekers die nog steeds in onzekerheid

leven over hun verblijf in ons land.

19 februari

Tonny Wijnberg-Oosterlaar, Greet Kappert, ouders

Slinkman-Koers, ouders Donkers-Klumper,

Eva Hattink-Nienhuis, Johanna Kassenberg en

overleden familie, Herman Kappert en dochter

Anja, Geertruida Winkels-Veltkamp

22 februari

Voor de gedetineerden, dat zij het Licht van

Christus mogen ervaren.

25 februari

Voor de daklozen, dat zij zó geholpen worden,

dat zij weer in de maatschappij kunnen worden

opgenomen.

27 februari

Dien Schotgerrits, Greet Kappert, ouders

Slinkman-Koers, Tonnie Elferink-Hondshorst,

Geertruida Winkels-Veltkamp, ouders Donkers-

Klumper, Annie Broekman-Bosman,

Jan en Dinie Hubner

zoutkristallen nr. 1- 2011

II


Familieberichten

Johannes (Johan) Zwiers,

† 12 november 2010 op 88-jarige leeftijd.

In liefde en dankbaarheid hebben wij

afscheid genomen van Johan, een lieve

zorgzame vader, opa en overgrootvader.

Hij was bijna 60 jaar getrouwd en heeft

zijn kinderen en kleinkinderen geleerd

wat ware liefde is. Hij was een vrome,

charmante en vriendelijke man met een

groot gevoel voor humor. Tegelijk kon hij

ook precies, streng en rechtvaardig zijn

als het nodig was. Juist nu hij gestorven

is, beseffen de nabestaanden pas goed,

hoe hij hen heeft gevormd tot in het

diepste wezen. Wees onze voorspraak bij

God door Jezus Christus.

Hendrikus (Henk) van den Broek,

† 11 november 2010 op 80-jarige leeftijd.

In zijn eigen vertrouwde omgeving is

Henk van ons weggegleden, op weg naar

zijn “moeke”. De laatste maanden ging

het wat minder met zijn gezondheid. Hij

kwam uit Druten en was getrouwd met

Gerrie Peters. Hij was een lieve man, een

zorgzame vader en een trotse opa voor

zijn 4 kinderen en 9 kleinkinderen. Hij

was van beroep districtshoofd rijksgebouwen

op de Singel. Het afscheid kwam

toch nog onverwacht. Dat hij nu voorgoed

mag wonen in Gods liefde en daar

voor ons ten beste spreekt.

Hermina (Hermien) Meijer-Bongaerts,

† 5 december 2010 op 72-jarige leeftijd.

Hermien heeft in Zutphen haar man Karel

leren kennen. Hun huwelijk werd gezegend

met 3 dochters en later kwamen er

6 kleinkinderen en ook een achterkleinkind

bij. Hermien was lief en zorgzaam.

Ze deed alles om het haar kinderen naar

de zin te maken. Als er gedeeld moest

worden, kreeg ieder evenveel. Na een

kort ziekbed is zij veel te vroeg overleden.

Dat zij nu in vrede mag leven bij

God de hemelse Vader.

Wilhelmina (Mina) Lemoine,

† 5 december 2010 op 73-jarige leeftijd.

Mina was de oudste van 6 kinderen en

III zoutkristallen nr. 1- 2011

heeft haar ouders lang verzorgd. Als

kind heeft zij in de oorlogsjaren en op

de kermis in de schiettent veel meegemaakt.

Zij was een hele sterke vrouw in

de horeca, maar toch vaak ziek. Ze was

een goede, zorgzame moeder en oma,

die altijd klaar stond voor haar kinderen

en kleinkinderen. Het laatste jaar, toen zij

erg ziek werd, was het heel moeilijk voor

haar. Zij was niet bang voor de dood, ze

wist immers dat er hierna “iets nieuws”

kwam voor haar, van God uit gezien.

Mina woonde meer dan 52 jaar samen

met haar man, die ze ontmoette via de

accordeonmuziek. Het laatst woonde zij

in huize Ludgerus. Moge zij nu onze voorspraak

zijn bij God.

Geertruida (Truus) Winkels-Veltkamp,

† 21 december 2010 op 85-jarige leeftijd.

Truus was de echtgenote van Henk Winkels,

moeder van 5 kinderen en oma van

8 kleinkinderen, een achterkleinkind met

een kerstkind op komst. “Als koren op de

golven van de wind, door je naasten zo

bemind, heb jij, in de schaduw van het

leven, zoveel liefde gegeven, dat veldbloemen

jou omarmen en Gods licht jou

altijd zal verwarmen.”

Truus, rust in vrede.

Antonius (Anton) Wezenberg,

† 4 januari 2011 op 89-jarige leeftijd.

Anton was misdienaar in de Broederenkerk

en later lector in de Vianneykerk.

Hij was administrateur, het beroep dat

hij met veel zorgvuldigheid uitoefende.

Hij trouwde in 1961, had kinderen en

kleinkinderen waar hij erg trots op was.

Hij was zeer zorgzaam voor allen en voor

alles wat op zijn weg kwam. Een genoeglijke

prater, die echter zijn mening niet

onder stoelen of banken stak. Anton

woonde de laatste jaren samen met

Truus op Ludgerus, wat hun goed beviel.

Hij werd op 2 januari bediend en is op 4

januari ingeslapen. Moge God hem belonen

voor zijn nooit aflatende dienst.

Theodorus Gooiker,

† 8 januari 2011 op 59-jarige leeftijd.

Een in memoriam volgt in het volgende

’t Zout.

Berichten en mededelingen

Agenda-overzicht

17 februari 13.30 uur

Pastoor Skiba (Zaaltje)

18 februari 14.00 uur

Zonnebloem Keizerslanden

Koffiedrinken

Zondag 27 februari drinken wij weer een

kopje koffie/thee na de viering van 10.30

uur in de ontmoetingsruimte. Komt u er

dan ook gezellig bijzitten?

Viering in Sparrenheuvel

Zaterdag 12 februari om 17.00 uur is er

een viering in Sparrenheuvel in Diepenveen.

Noteer ook alvast de datum in

maart: zaterdag 12 maart, 17.00 uur.

Amnesty

Op 13 februari zullen na de viering brieven

voor Amnesty verkrijgbaar zijn.

In maart zullen er geen brieven voor

Amnesty verkrijgbaar zijn.

Beter een goede buur dan een verre

vriend

Dat je ook goede buren kunt hebben aan

een bouwbedrijf hebben we gemerkt bij

de verhuizing van het centraal secretariaat

in de pastorie.

Lees verder op volgende pagina


Omdat de archiefkasten niet via de trap

omhoog konden moesten ze via het

balkon. Maar ja, hoe? De oplossing was

snel gevonden: gewoon vragen bij bouwbedrijf

Nikkels die aan de overkant bezig

is met de nieuwbouw of ze ons konden

helpen. Nou dat was geen probleem, ze

schakelden zelfs groot materieel in. In ruil

voor een doos saucijsjes kwam maandag

10 januari jl. een heuse bouwkraan voorrijden

die de kasten in een mum van tijd

op het balkon takelde, waarna ze op de

eerste verdieping op hun plek konden

worden gezet. Uiteraard weer met behulp

van een aantal sterke mannen uit

onze locatie. Iedereen hartelijk bedankt

voor de inzet!

zoutkristallen nr. 1 - 2011

IV


Familieberichten

Wij herdenken

Bernardus Petrus Rondhuis, † 16 december

2010 op 65-jarige leeftijd. De klanken

van de Rolling Stones, zijn lievelingsband,

galmden na op het kerkhof. Ben, een

zoeker die de hardheid van het leven opzocht,

maar mede door zijn ziekte de laatste

8 jaar de waarheid van zorg en liefde

tot zich toeliet. De familieband was erg

belangrijk voor hem en hij liet zijn trots

keer op keer blijken aan zijn 2 kleinkinderen

en zoon. De familie en vriendenkring

zullen deze markante man missen.

Petrus Theodorus van der Zee,

† 28 december 2010 op 83-jarige leeftijd

Theo werkte in de eigen drukkerij aan

huis en was daardoor altijd intensief bij

zijn gezin betrokken. Hij had een brede

interesse, amateurfilmen was zijn grote

hobby, maar ook leren en lezen. Theo’s

broze gezondheid weerhield hem er niet

van naar de toekomst te kijken en plannen

te maken. Zijn 2 kleinkinderen waren

daarbij een bron van inspiratie. Beide

zoons en schoondochter hebben hem de

laatste jaren liefdevol verzorgd. Moge hij

rusten in Gods vrede.

Berichten en mededelingen

Vrouwenvereniging H. Hart (VVHH)

Hartelijk dank voor de attenties die jullie

bijeengebracht hebben voor de kerstpakketten,

het betrof vooral duurzame

goederen. Er zijn en blijven in onze harde

gemeenschap altijd mensen die het alleen

niet redden. Voor ons als christen is

het een plicht om deze medemensen te

helpen. Bedankt voor uw gaven.

Agenda februari

6 Kinderclub H. Hartkerk,

10.30-11.45, g0,50 per kind

V zoutkristallen nr. 1 - 2011

Heilig Hart

Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer, tel. 614284 b.g.g.

613873. Secr.: ma., di., do. en vr. 10.00 – 11.45 uur

heilighart@ heiligelebuinus.nl www.heiligelebuinus.nl

Bank & giro: SNS 93.30.22.751 en 878039. Contactpersoon

’t Zout: Gerard Heerius, colofon@hetnet.nl. Bezorging ’t Zout: 613150

Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 11 februari 2011.

27 Kinderclub H. Hartkerk,

10.30-11.45, g0,50 per kind

Kerkbalans 2011

De brieven voor de Kerkbalans zijn de

deur uit en bezorgd bij 1071 adressen.

Wij vragen ook dit jaar om een kerkbijdrage.

Net als elke organisatie heeft

ook de kerk geld nodig om te kunnen

blijven functioneren. Niet alleen voor het

onderhoud van het gebouw maar juist

ook om nieuwe initiatieven te kunnen

ontplooien. Vorig jaar deed 42 % van de

parochianen mee voor een gemiddeld

bedrag van 84 euro. Er waren zelfs 31

adressen die in 2010 voor het eerst een

bijdrage gaven. Daar zijn we natuurlijk

heel blij mee. Het is de kunst om nog

meer mensen zo betrokken te laten zijn

bij onze gemeenschap, dat men ook

inziet dat een financiële ondersteuning

van levensbelang is.

Cijfers

Het afgelopen jaar waren er in onze kerk

12 dopelingen, waaronder 1 volwassene.

Er waren 6 kinderen die de 1e H. Communie

deden. Er werden 2 huwelijken

gesloten en er waren 15 uitvaarten.

Op 1 januari 2011 telde onze gemeenschap

1627 parochianen verdeeld over

1071 adressen. De oudste parochiaan

woont op Corel en is 97 jaar. Bij 567

adressen wordt het blad ’t Zout bezorgd.

Er zijn 139 vrijwilligers.

Bedankt

Af en toe vertrekt er een vrijwilliger. Zo

moesten we afscheid nemen van Thomas

en Jonas Tesfay, twee van onze trouwe

misdienaars. Ze gaan zich nu nog meer

met school bezighouden, dat gaat voor,

toch? Jongens bedankt en succes met de

studie. Ook stopt Maria Meijer met haar

werk voor het secretariaat. Jarenlang was

Intenties

6 februari

Uit dankbaarheid t.g.v. het 50-jarig huwelijk

van Gerard en Tonnie van Haaren, overleden

ouders Van Haaren-Rutgers, Ria Boog-Boerkamp,

Toos van Zijl-Lindenhoff, familie Van den Beld,

Franciscus en Johanna Klomp-Alberts, de heer

Tigchelovend en mevrouw Tigchelovend-Baars,

Liesbeth Bakker, ouders Leeneman-Kogelman

13 februari

Toos van Zijl-Lindenhoff, Liesbeth Bakker, Petrus

van der Zee, Bernardus Rondhuis, Arnold Veldhuijzen,

Franciscus en Johanna Klomp-Alberts,

Joop en Lizette Beltman

20 februari

Toos van Zijl-Lindenhoff, Liesbeth Bakker, Petrus

van der Zee, Bernardus Rondhuis,

Franciscus en Johanna Klomp-Alberts

zij actief, de laatste jaren op de dinsdagmorgen.

Maria bedankt voor je trouwe

inzet. Gelukkig neemt onze secretaris Ben

Smeenk op dinsdag haar plaats op het

secretariaat in. Dus op dinsdagmorgen

blijven we telefonisch bereikbaar. Dhr.

Van Raan was jarenlang trouw bezorger

van ’t Zout. Hij is verhuisd. Bedankt voor

de vele kilometers die er gelopen zijn.

Bezorgers gezocht

Maar… wie bezorgt er nu op de Rembrandtkade

(t/m nr. 103) en de J. van

Deventerstraat en de J. van Vlotenlaan?

En door ziekte van dhr. Heerink zoeken

we met spoed iemand die ‘t Zout wil

bezorgen op de Gaardes op de Platvoet.

Het gaat in beide routes om circa 30

boekjes, éénmaal in de maand. Wie zich

geroepen voelt wordt verzocht te bellen

met het secretariaat, telefoon 614284.

Bloemengroet

Op initiatief van de pastoraatsgroep is

begin januari de bloemengroet ingevoerd.

In de Broederenkerk is men hier

reeds mee bekend. Elke zondag is er

een speciaal bloemetje op het altaar dat

bestemd is voor een zieke parochiaan,

of iemand die een moeilijke periode

doormaakt. Het is de bedoeling dat één

van de kerkgangers van die zondag

het bloemetje gaat bezorgen. Weet u

iemand die om wat voor reden dan ook

een bloemengroet goed kan gebruiken,

dan kunt u deze persoon bij het secretariaat

aanmelden. Wilt u zelf zo af en toe

een boeket bezorgen, dan horen we dat

ook graag van u.


Familieberichten

Wij herdenken

Gerhardus Hendrik Maria (Gerard) van

Dartel,

† 7 december 2010 op 72-jarige leeftijd.

Gerard was jarenlang een geliefd docent

aan de toenmalige Nijverheids- en

Ambachtsschool. Hij was al langer ziek

en werd verzorgd in het P.W.Janssenverpleeghuis.

Hij woonde samen met

zijn vrouw Bets op de Paalakker 12. Hij

heeft nu rust gevonden en wij blijven

hem herinneren.

Engelina Anna (Lien) Smit-van Kouwen,

† 9 december 2010, op 83-jarige leeftijd.

Op donderdag 16 december was het

afscheid van Lien. Van haar hebben wij

afscheid genomen vanuit de kerk in

Schalkhaar. Zij woonde samen met haar

man op Vlinderpark 24. Onze bede is dat

zij in vrede mag rusten.

Hendrika Johanna Mulder-Sanders,

† 10 december 2010 op 81-jarige leeftijd.

Berichten en mededelingen

Oproep

Binnen onze locatie doen wij bezoekwerk.

Dat betekent dat wij eens in de

6-8 weken ouderen boven de 80 jaar

bezoeken. Zij stellen dit vaak heel erg

op prijs. Denkt u, na het lezen van dit

bericht, hier wil ik wat meer over weten

of dit lijkt mij ook wel leuk om te doen,

dan zijn wij op zoek naar u.

Er zijn ook vele ouderen in onze locatie

die heel graag naar de kerk willen om

een mis bij te wonen, maar het ontbreekt

hun aan vervoer. Wilt u zo af en

toe iemand meenemen naar de kerk-

Titus Brandsma

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM, Deventer. Tel.nr.: 652618.

www.heiligelebuinus.nl. Tevens Vietnamese parochie. Secr.: wo. en

do. 10.00-12.00 uur. titusbrandsma@heiligelebuinus.nl.

Bank & ING: 31.45.89.937 & 1942844. Contactpersoon ’t Zout:

Gerdy Bekhuis. Contactpersoon bezorging ’t Zout: Nicola Reijnen

0570-651281 Kopij inleveren voor de Zoutkristallen graag

vóór 11 februari 2011 op gbekhuis@heiligelebuinus.nl

dienst en weer thuis brengen, dan zijn wij

u daar erg dankbaar voor.

Voor deze 2 oproepen kunt u contact opnemen

met: Euphemia Groot Lipman tel:

0570-653959.

Uitnodiging ouderenmorgen

Op donderdag 17 februari is er weer een

inloopmorgen voor ouderen. U bent van

harte welkom en het belooft weer een

zinvolle en gezellige donderdagochtend

te worden! Dus komt allen. We beginnen

om tien uur met een kort ochtendgebed

in onze kapel, daarna koffie met (zoals

gewoonlijk ) iets lekkers. Het thema van

deze ochtend hoort u ter plekke.

We sluiten af om ongeveer 12.00 uur.

Heeft u nog vragen over deze ouderenmorgen,

neem dan contact op met

Jannie Hilgers, tel.nr: 652693. Tot dan.

Nieuws van CUC

CUC wenst iedereen veel heil en zegen in

het nieuwe jaar. Toen we onze activiteiten

startten hebben we tevens vastgesteld

dat als er geen jeugd meer meedoet we

zouden stoppen. Maar dat zal waarschijnlijk

nog wel even duren, omdat er nog

steeds jonge mensen actief willen zijn

voor hen die het minder getroffen hebben

in het leven. CUC heeft subsidie ontvangen

voor het lopende project. NCDO

en Wilde Ganzen maken samen voor elke

euro die wij door acties bij elkaar krijgen

€ 2,37 over. Daaraan zit wel de voorwaarde

vast dat we dat geld niet kunnen

besteden aan personeels-, reis-, verblijfs-

of transportkosten. Het geld daarvoor

moet dus op een andere manier bijeen

gebracht worden. Al heel lang wordt er

na de dienst op zondag cake verkocht

bij de koffie. Die cake wordt gebakken

door steeds wisselende vrijwilligers. Het

Intenties

6 februari

Toon Klomp

bracht in 2010 het vorstelijke bedrag

op van € 909,92. Verder worden er wel

eens opmerkingen gemaakt over rommel

in het fietsenhok bij de Ichtuskerk.

Daar staan o.a. twee vaten waarin oude

metalen worden verzameld. Twee van

onze vrijwilligers zorgen voor sortering

en afvoer. De oud ijzeractie is niet zomaar

een rommeltje. In 2010 heeft deze actie

€ 3436,00 opgebracht. En met Oud en

Nieuw heeft u weer lekkere oliebollen gegeten.

Drie vrijwilligers zijn al vroeg in de

herfst bezig om die actie te organiseren.

De rekening van de bakker was nog niet

binnen, maar we schatten dat deze actie

€ 1500,00 heeft opgebracht. Verder zijn

verschillende mensen bezig geweest met

kerstkaarten e.d. De opbrengst daarvan is

nog niet bekend.

Af en toe moet je iets nieuws bedenken.

Zo is het sinds kort mogelijk CUC

te steunen door middel van een smsje.

Jongeren onder de 18 jaar hebben toestemming

nodig van hun ouders om aan

deze actie deel te nemen. Volwassenen

kunnen zelf bepalen of ze willen meedoen.

Stuur een smsje met CUC aan 5757

en je steunt ons met € 1,50 per maand,

tot wederopzegging.

30 januari was er een voorlichtingsbijeenkomst

in de Ichtuskerk voor de jeugd

die mee wil komende zomer en voor hun

ouders. CUC is lid geworden van Partin.

Dat is een belangenorganisatie voor het

particulier initiatief. Zij kunnen ons helpen

de juiste subsidies te vinden en het

geluid van het PI duidelijk te laten horen

bij de overheid.

Tot slot wil ik iedereen die zich heeft

ingezet en alle gulle gevers heel hartelijk

bedanken.

Jaap de Bruijne

zoutkristallen nr. 1 - 2011

VI


Familieberichten

Doopsel

Op 8 januari is Ella Stoer, woonachtig in

Amstelveen, gedoopt. Op 27 februari

worden gedoopt: Gerben Donders en Jack

Haarman. Dat zij alle drie mogen opgroeien

tot goede christenen.

Wij herdenken

Henricus Johannes Gerardus (Hein) Groot

Koerkamp,

† 26 november 2010, op 78-jarige leeftijd.

Hein is geboren, getogen en gestorven

op Frieswijk. Hij kwam uit een groot

gezin. In 1962 trouwde hij met Marietje

en ze kregen 4 kinderen. De boerderij, de

natuur en de jacht waren zijn lust en zijn

leven. De vrijheid als boer gaf hem volop

levensplezier. Hein was een bijzondere

man, beresterk en een wonderbaarlijk en

gewaardeerd verhalenverteller. Eén van

zijn laatste zinnen was: “Ik hope dat jullie

goede herinneringen an mie hold”. Hein

daar kun je zeker van zijn. Vaarwel, het ga

je goed.

Agnes Lidwina Maria (Agnes) Schrijver,

† 27 november 2010, op 62-jarige leeftijd.

Agnes overleed in Klarenbeek, waar ze

slechts enkele weken heeft mogen zijn.

Ze was een lieve, zorgzame, zelfstandige

en bescheiden vrouw die weinig voor

zichzelf verlangde. Ze genoot intens van

de familie om zich heen, maar ook van de

vogels en vlinders in de tuin. Het waren

juist die dingen die haar positieve kracht

gaven tijdens haar ziekte. Haar familie

vindt troost bij de woorden die ze de

afgelopen periode regelmatig zei: “het is

goed zo”.

VII zoutkristallen nr. 1 - 2011

Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 622834.

Spreekuur: do. 9.30-10.00 u. Secr.: di. en do.9.30-0-12.00 u.

e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

www.heiligelebuinus.nl. Contactpersoon ‘t Zout: Gerrit Drost,

gerritdrost@kpnplanet.nl. Bezorging ‘t Zout: tel. 630105.

Bank & giro: 14.62.03.801 & 1241115.

Kopij inleveren volgend nummer graag vóór 8 februari 2011.

Theodorus (Theo) Mentink,

† 6 december 2010, op 86-jarige leeftijd.

De kleinkinderen hebben heel fijne herinneringen

aan hun opa Theo. Ze gingen

samen wandelen met de hond, mee naar

de rommelmarkt, of naar Olst. Het was altijd

heel leuk en gezellig. Later toen Theo

de controle over zijn gedachten steeds

verder verloor bleef hij hun opa, maar

werd het contact toch anders. Eigenlijk

hebben ze al een aantal jaren geleden

afscheid van hem genomen. Ze geloven

dat opa nu weer samen is met oma, een

afspraak die ze gemaakt hebben in de

goede oude tijd… Rust zacht opa.

Lien Smit-van Kouwen,

† 9 december 2010, op 83-jarige leeftijd.

Lien was positief denkend, een doorzetter

en optimistisch. Ze was een mensenmens.

In Gerard vond ze de liefde van

haar leven. Haar kinderen en kleinkinderen

waren haar grote trots en voor hen

en alle anderen bracht ze gezelligheid.

Ze was zorgvuldig in het onderhouden

van contacten en had veel interesse in

alles om haar heen. Lien genoot van alle

kleine dingen, was dankbaar, opgewekt

en gelovig. Ze leeft voort in haar kinderen

en kleinkinderen en heeft hen veel

meegegeven.

Lees verder op volgende pagina

Intenties

5 & 6 februari

Annette Hurenkamp-Mulder (jaargedachtenis),

uit dankbaarheid ter gelegenheid van een

40-jarig huwelijksjubileum, pastoor Bloemen,

Rita en Herman Klein Overmeen, Jan Hoppen,

ouders Huis in’t Veld-Roesink, Harry Brinkman,

familie Verwoolde-Groot Koerkamp, familie

Haverkamp-Groot Koerkamp, Wim en Cisca

Achtereekte-Roelvink, ouders Haverkamp-Van

de Berg, Bennie Welling, Hein Groot Koerkamp,

Agnes Schrijver, Rinus Hooijmaijers, Dinie Klein

Hofmeijer-Küttschreutter, ouders Groot Koerkamp-Hakvoort,

pastoor Gerrit Groot Koerkamp,

Annie Groot Koerkamp, Agaath Brouwer, Tonnie

van Beek, Herman en Andy Brouwer, Herman

de Haan, Willem ten Have, Gerrie Koers-Klunder,

Theo Mentink, Riet Mulder-Sanders, Diny

Mulder-Steman, Annie Mulder-Maatman, Lien

Smit-van Kouwen, overleden ouders en dochter

Voor ’t Hekke-Schäfer, ouders en zoon Lentelink-

Hoedemaker

12 & 13 februari

Pastoor Bloemen, Rita en Herman Klein

Overmeen, Annette Hurenkamp-Mulder, Erik

Poll, familie Haverkamp-Groot Koerkamp,

Wim en Cisca Achtereekte-Roelvink, Hermien

Campschreur-Spekking, ouders Haverkamp-Van

de Berg, Bennie Welling, Hein Groot Koerkamp,

Agnes Schrijver, Wim Blokvoort, ouders Wichink-

Klunder en familie, ouders Hulman-Jansen en

familie, Tonnie van Beek, Herman en Andy Brouwer,

Herman de Haan, Willem ten Have, Gerrie

Koers-Klunder, Reinier Klunder, Theo Mentink,

Riet Mulder-Sanders, Diny Mulder-Steman, Annie

Mulder-Maatman, Lien Smit-van Kouwen

16 februari Park Braband

Theo Obdeijn

19 & 20 februari

Sien Pereboom-Van Engelen (jaargedachtenis),

Bernhard Slinkman (jaargedachtenis), moeder

Groot Koerkamp-Hakvoort (jaargedachtenis),

Annie Groot Koerkamp (jaargedachtenis), Annette

Hurenkamp-Mulder, Ria Smit-Tacke, Henny

Swartjes, ouders Beltman-Hiethaar, Anne Beltman,

familie Haverkamp-Groot Koerkamp, Wim

en Cisca Achtereekte-Roelvink, Henk Bronkhorst,

ouders Haverkamp-Van de Berg, Bennie Welling,

Hein Groot Koerkamp, Agnes Schrijver, Frans

Pereboom, Jos van Beek en familie, Herman

Kruit, 40-jarig huwelijkspaar Marian en Theo

Kogelman, ouders Saris en Grada, Frans en Hein

Schutte, Rita en Herman Klein Overmeen, Tonnie

van Beek, Herman en Andy Brouwer, Herman

de Haan, Willem ten Have, Gerrie Koers-Klunder,

Reinier Klunder, Theo Mentink, Riet Mulder-

Sanders, Diny Mulder-Steman, Annie Mulder-

Maatman, Lien Smit-Van Kouwen

26 & 27 februari

Pastoor Van de Vondervoort, Jaap Bourgonje,

Lies Groot Koerkamp-Roudijk, Annette Hurenkamp-Mulder,

ouders Oosterwijk-Swartjes,

ouders Spikker-Huisman en broer Bertus, familie

Haverkamp-Groot Koerkamp, Wim en Cisca

Achtereekte-Roelvink, ouders Haverkamp-Van

de Berg, Bennie Welling, Hein Groot Koerkamp,

Agnes Schrijver, Herman en Rita Klein Overmeen,

ouders Huis in ’t Veld-Roddeman, Tonnie

van Beek, Herman en Andy Brouwer, Herman

de Haan, Willem ten Have, Gerrie Koers-Klunder,

Reinier Klunder, Theo Mentink, Riet Mulder-

Sanders, Diny Mulder-Steman, Annie Mulder-

Maatman, Lien Smit-van Kouwen

2 maart Park Braband

Theo Obdeijn, ouders Oosterwijk-Swartjes, Gerrit

Hattink


Riek Mulder-Sanders,

† 10 december 2010, op 81-jarige leeftijd.

Riek is geboren op Frieswijk als derde

van negen kinderen. In 1950 trouwde ze

met Bertus Mulder. Ze kregen 6 kinderen.

Riek was een eenvoudige en godsdienstige

vrouw. Haar leven was niet altijd

even gemakkelijk. Het gezin verhuisde

vele malen, maar aan de Holterweg heeft

ze toch 27 jaar gewoond. De tuin en

bloemen in de woonkamer waren haar

grootste hobby. Bij het ouder worden

liet haar lichaam haar langzamerhand

in de steek. Na een kort ziekbed is ze in

hospice De Winde overleden. Kinderen

en kleinkinderen zijn haar dankbaar voor

de vele goede herinneringen die Riek

hen heeft nagelaten.

Neeltje (Nel) Meerts-Verhoek,

† 1 januari 2011 op 84-jarige leeftijd.

Nel was tweede in een gezin van zes

kinderen, geboren in de gemeente

Vinkeveen. In de oorlog heeft ze bij haar

moeder in de huishouding gewerkt. Ze

sloeg haar vleugels uit en ging de verpleging

in. Later in Schotland, Zwitserland

Familieberichten

Wij herdenken

Annie Meulhof-Plattel,

† 2 december 2010 op 91-jarige leeftijd.

Haar leven stond in het teken van

dienstbaar zijn in het vrijwilligerswerk

en het zorg geven aan anderen. Door

haar lichamelijke gebreken werd haar

bewegingsruimte steeds meer beperkt

tot de serviceflat Ludgerus, waar ze nog

jaren met vreugde heeft gewoond. Daags

voor haar 91e verjaardag werd ze in het

ziekenhuis opgenomen waar ze op 2

december rustig is ingeslapen. Moge zij

en Canada, waar ze Jan leerde kennen.

Ze trouwden in 1984. 10 jaar later overleed

hij. Nel vertrok in 1998 naar Nederland

en ging wonen in Deventer. Ze liet

zich inschrijven in de Nicolaasparochie en

genoot van de avonden bij de Geloven

Nu gespreksgroepen. Enkele maanden

geleden ging ze, ingeleid door een val,

lichamelijk en geestelijk achteruit. Op 1

januari is zij rustig ingeslapen.

Berichten en mededelingen

Doopviering in februari

Op zondag 27 februari bestaat de mogelijkheid

om uw kind te laten dopen.

Graag opgave aan het locatiesecretariaat

Nicolaas, Schalkhaar.

Wereldgebedsdag

In het kader van Wereldgebedsdag is er

op 4 maart om 14.30 uur een viering in

de Vredeskapel.

Bijzondere viering

Op zondag 6 februari verzorgt het jubilerende

(60-jarig bestaan) Utrechts

Joannes Vianney

Rielerweg 71, 7416 ZB Deventer, tel. 624225. Secr.:

wo. 19.00 - 20.00 uur. en do. 9.45 – 11.45 uur.

joannesvianney@heiligelebuinus.nl, www.heiligelebuinus.nl.

Bank & giro: 38.45.36.530 & 1975287. Contactpersoon ’t Zout:

Jos Egberts: jmegberts@hotmail.com. Bezorging: tel. 622243.

Kopij inleveren vóór 11 februari 2011.

nu de rust en vrede gekregen hebben die

ze verdiend heeft.

Gerrit Frederik (Poppie) Schill,

† 13 december 2010 op 57-jarige leeftijd.

Hij was een lieve en zorgzame man die

veel van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen

hield. Hij hield eveneens veel van

zijn werk als postbode en koerier bij de

Sallcon, hij stond er dag en nacht voor

klaar. Met veel verdriet heeft de familie

hem op veel te jonge leeftijd moeten

loslaten. Moge hij nu voorgoed geborgen

zijn in het huis van de Heer.

Utrechts Byzantijns Koor

Byzantijns Koor de zang bij een misviering

volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus.

Pastoor Brenninkmeijer is de voorganger.

Let op: de viering begint om 11.00 uur.

Kopij

De kopij voor het aprilnummer graag

voor 8 maart inleveren bij het

secretariaat.

Agenda

Maandag 7 februari: bijeenkomst Geloven

Nu om 20.00 uur in het Koetshuis.

Donderdag 3 maart: bijeenkomst van

locatieraad, pastoraatsgroep en secretariaat

om 19.30 uur in het Koetshuis.

Intenties

6 februari

Dien Spijkerman, familie Rooswinkel, Annie

Meulhof, Annie Mulder-Strijkveen, Gerrit Schill,

overleden zussen

12 februari

Dien Spijkerman, familie Rooswinkel, familie

Spierings en Vrielink en Jeroen Revenberg,

Annie Meulhof, Annie Mulder-Strijkveen, Gerrit

Schill

20 februari

Dien Spijkerman, familie Rooswinkel, Annie

Meulhof, Annie Mulder-Strijkveen, Gerrit Schill

26 februari

Dien Spijkerman, familie Rooswinkel, familie

Spierings en Vrielink en Jeroen Revenberg,

Annie Meulhof, Annie Mulder-Strijkveen, Gerrit

Schill

zoutkristallen nr. 1 - 2011

VIII


Annie Mulder-Strijkveen,

† 15 december 2010 op 61-jarige leeftijd.

Annie was sterk hulpbehoevend en kon

dag en nacht rekenen op de zorg van

haar man Gerrit, die haar mantelzorger

was. Het geloof bracht haar veel steun.

Elk weekend nam Gerrit de communie

voor haar mee uit de Vianneykerk. Ze bad

dagelijks de rozenkrans en las een stukje

uit de bijbel of een bezinnend boek. Een

paar dagen voor haar overlijden ontving

ze nog bewust het sacrament van de

zieken, temidden van Gerrit en haar zussen

en broers en sloot dit af met een heel

bewust afscheid van iedereen. Moge zij

nu voortleven in het hemels vaderhuis

zonder pijn en verdriet.

Lieuwe van der Veen,

† 9 januari 2011 op 49-jarige leeftijd.

Lieuwe heeft geen gemakkelijk leven

gehad, omdat hij door zijn ziekte maar

geen rust kon vinden. De laatste jaren

woonde hij op Brinkgreven, waar hij

liefdevol werd begeleid. Na een gebedsviering

hebben wij op 14 januari afscheid

van Lieuwe genomen in crematorium

Steenbrugge. Dat hij nu in Gods liefde

geborgen mag zijn.

Berichten en mededelingen

Actie Kerkbalans

Ieder jaar is in de 2e helft van januari de

Actie Kerkbalans. Dan wordt van u een

financiële bijdrage gevraagd voor de onkosten

die onze locatie ieder jaar maakt.

Naast een afdracht aan de parochie voor

de algemene taken moet u daarbij ook

denken aan de kosten voor onderhoud

van de locatie Joannes Vianney. Onze

locatie kan voor de komende jaren

rekenen op subsidie van de rijksoverheid

voor dringend noodzakelijk onderhoud

aan het kerkgebouw. Door omstandigheden

is er nog geen aanvang gemaakt

met de geplande werkzaamheden, maar

wel zal in 2011 de verwarmingsketel van

de kerk worden gerenoveerd. Ook zal de

houtworm in de kapconstructie worden

behandeld. Bovendien zijn de voorberei-

IX zoutkristallen nr. 1- 2011

dingen om in de pastorie te starten met

het buurtpastoraat in volle gang: een

centrale plek in de wijk waar mensen een

luisterend oor vinden en waar gebouwd

wordt aan een geloofsgemeenschap

Nieuwe Stijl. Veel parochianen hebben

inmiddels persoonlijk een brief met

een acceptgirokaart ontvangen en wij

vertrouwen erop dat er veel positieve reacties

zullen zijn. Als u echter geen brief

ontvangen heeft, maar toch uw financiele

steentje wilt bijdragen, kunt u contact

opnemen met de penningmeester, de

heer Adri Stoop, tel.: 629810 (na 18.00

uur) of met het secretariaat.

Opdracht van de Heer in de Tempel

(Maria Lichtmis en Blasiuszegen)

Op woensdag 2 februari, veertig dagen

na Kerstmis, vieren we op onze Vianneylocatie

het feest van de Opdracht van de

Heer in de Tempel, in de volksmond ook

wel Maria Lichtmis geheten. De viering

begint om 19.00 uur met de zegening

van kaarsen en een lichtprocessie. Op

deze wijze is het licht een hoopvolle

verwijzing naar Jezus, het Licht van de

wereld, zoals de oude Simeon Jezus

noemt, als Hij door zijn moeder Maria de

tempel wordt binnengedragen (Lucas 2:

22-35). U wordt uitgenodigd ook uw eigen

kaarsen mee te nemen, die dan ook

gezegend kunnen worden. Na afloop van

de viering is er de gelegenheid om de

Blasiuszegen te ontvangen. Voorafgaand

aan de viering blijft er, zoals gebruikelijk

om 18:30 uur, biechtgelegenheid in de

Vianneykapel. Ook op donderdagmorgen

3 februari is er na de H. Mis gelegenheid

om de Blasiuszegen te ontvangen.

Meditatieviering met aanbidding

Op woensdag 16 februari is er weer de

maandelijkse meditatieviering om 19:00

uur, waarbij Pastoor K.Smits zal voorgaan.

Het thema is deze keer het tweede

gebod: “Gij zult de Naam van de Heer

uw God niet zonder eerbied gebruiken”.

Voorafgaand aan de viering is er om

18:30 uur biechthoren.

Woord van dank namens de pastoraatsgroep

en de locatieraad

Iedereen die zich voor de vieringen van

Kerst en Oud en Nieuw heeft ingezet,

zodat we op mooie vieringen kunnen

terugkijken, willen we daarvoor heel

hartelijk bedanken. Het Dames- en Vigiliekoor,

die met Kerstavond samen de

Missa Tertia van Haller gezongen hebben,

hebben al aangegeven dat ze het met

Pasen graag nog weer een keer samen

willen doen, waarop we uiteraard van

harte ja zeggen. Ook heel veel dank aan

de kerststal-bouwgroep en de bloemengroep.

Dankzij jullie inzet was onze

kerk ook dit jaar weer mooi en sfeervol

versierd.


Familieberichten

Wij herdenken

Gerrit Slinkman,

† 27 december 2010 op 80-jarige leeftijd.

Gerrit is in 1959 getrouwd met Annie

Nijland. Ze kregen samen 5 kinderen en

later 9 kleinkinderen. Gerrit hield erg van

het buitenleven. Hij fietste veel en wandelde

graag door de bossen. Begin december

2010 belandde hij in het ziekenhuis,

waarna het snel bergafwaarts ging

met zijn gezondheid en hij op maandag

27 december overleed.

Berichten en mededelingen

Kindernevendienst

Zaterdag 5 februari is er kindernevendienst.

Nicolaas Lettele

Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570-551269

Secr.: dinsdag en donderdag van 9.00 – 11.30 uur

e-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

www.heiligelebuinus.nl, Bank & giro: 14.62.03.798.

Contactpersoon ’t Zout: Marleen Gerritsen. Kopij inleveren voor

de Zoutkristallen graag vóór 9 februari 2011.

Jongerenviering

Zaterdag 19 februari is er in Lettele weer

een jongerenviering! Samen met het

jongerenkoor en pastoor Skiba gaan

we vieren rond het thema “Zal ik wat

voor je dragen?”. Mensen hebben elkaar

nodig, niemand kan het alleen. Het is fijn

om leuke en minder leuke dingen met

iemand te delen. Een vriend(in), je zus of

broer, je ouders. Er zijn er zoveel die er

voor jou willen zijn. En dan is er ook nog

Jezus. Hij weet hoe het is om een zware

last te dragen en nodigt je uit om je

zorgen met Hem te delen. Kom gezellig

meezingen, swingen en vieren!

Iedereen is welkom, de viering begint om

19.00 uur.

Intenties

5 & 6 februari

Johannes Bloemenkamp (jaargetijde), Jan de

Brouwer (jaargetijde), Dine Huis in ’t Veld-

Vrielink (jaargetijde), Willem Spikker (jaargetijde),

Bernard Aarnink, Gerrit en Marie Bloo-

Groot Koerkamp, Lamberta de Brouwer-Kruit,

overleden familie De Brouwer-Pleizier, familie

Bijsterveld-Daggenvoorde en Erik Poll, Johannes

Haverkamp, gebroeders Hermanus, Johannes

en Egbertus Haverkamp, Herman Huis in ’t Veld,

Marie Huis in ’t Veld-Kleine Koerkamp en Gerard,

Hein en Trees Kleine Koerkamp-Walraven,

Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska

Kruit, ouders Lorkeers-Rodijk, Mies Spikker-

Roelofs, Annie Stegeman-Terpstra, Reinard en

Riet Strunk-Haggeman, Hendrikus Tiebot, familie

Wesselink-Hulman, pastoor Weijs, Maria Wichink

Kruit-Hofstede en familie Wichink Kruit-Hofstede,

overleden familie Zwiers-Bosman, Diny

Zwiers-Nijland, uit dankbaarheid, uit dankbaarheid

ter gelegenheid van 80ste verjaardag, om

Gods Zegen over kinderen en kleinkinderen

12 & 13 februari

Pastoor Weijs (jaargetijde), Johannes Groot Koerkamp

en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman,

Johannes Haverkamp, gebroeders Hermanus,

Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek

Hoekman-Klein Swormink en Annie, Herman-

nus Huis in ’t Veld, Dine Hulman-Bosman en

overleden familie Hulman-Bosman, Hermanus

en Joanna Kolkman-Rodijk, Reggie Kristal, Gerrit

Slinkman, ouders Spikker-Roelofs, Hendrikus

Tiebot, Maria Wichink Kruit-Hofstede en familie

Wichink Kruit-Hofstede, Wilhelmus Zandbelt en

Wilhelmina Bloemenkamp, familie Zandbelt-van

Rens, Diny Zwiers-Nijland

19 & 20 februari

Hermanus Lorkeers (jaargetijde), Gerrit en Marie

Bloo-Groot Koerkamp, ouders De Brouwer-Kruit,

familie Bijsterveld-Daggenvoorde en Erik Poll,

Johannes Haverkamp, gebroeders Hermanus,

Johannes en Egbertus Haverkamp, Herman Huis

in ’t Veld, Marie Huis in ’t Veld-Kleine Koerkamp

en Gerard, Dine Huis in ’t Veld-Vrielink, Hein en

Trees Kleine Koerkamp-Walraven, Hermanus

en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, ouders

Lobbert-Huisman, Maria Lorkeers-Rodijk, Herman

Lubbers, overleden familie De Ruiter-Kampman,

Gerrit Slinkman namens broers Slinkman,

Reinard en Riet Strunk-Haggeman, Hendrikus

Tiebot, pastoor Weijs, Maria Wichink Kruit-

Hofstede en familie Wichink Kruit-Hofstede, Diny

Zwiers-Nijland

25 februari

Bernard Aarnink

26 & 27 februari

Gerrit Marsman (jaargetijde), Anna Oosterhuis-

Klein Swormink (jaargetijde), Hendrika Timmermans

(jaargetijde), Henk en Koos Bastiaans,

ouders Gerritsen-Aarnink, Johannes Groot Koerkamp

en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman,

Johannes Haverkamp, gebroeders Hermanus,

Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en

Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Dine

Hulman-Bosman en overleden familie Hulman-

Bosman, Toke Kerkdijk-Bosch, Hermanus en

Joanna Kolkman-Rodijk, Johannes Oosterhuis,

Gerrit Slinkman, Annie Stegeman-Terpstra, Hendrikus

Tiebot, pastoor Weijs, Theo Wiggers, Diny

Zwiers-Nijland

zoutkristallen nr. 1 - 2011

X

More magazines by this user
Similar magazines