09.09.2013 Views

21/11/2010

21/11/2010

21/11/2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Open MOnuMentendagen<br />

Brussels HOOfdstedelijk gewest 18 - 19 / 09 / <strong>2010</strong><br />

Steen<br />

& Co<br />

eurOpa , een geM eenscH a ppelijk er fg Oed<br />

Onder BescHerMing van de r aad van eurOpa en van de eurOpese unie. in Het k ader van de eurOpese MOnuMentendagen


Informatie<br />

Organisatie van de Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest : Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest – CCN - Vooruitgangstraat 80 – 1035 BRUSSEL<br />

Infolijn op 18 en 19 september <strong>2010</strong>, van 10u tot 17u : 0800/40 400<br />

fax : 02/204.15.22 – e-mail : jdp-omd@mbhg.irisnet.be<br />

De uren die vermeld worden bij de gebouwen, verwijzen naar het openingsen<br />

sluitingsuur. De organisatoren behouden zich het recht voor de deuren<br />

vroeger te sluiten bij een grote toeloop, zodat ze toch op het afgesproken<br />

uur kunnen eindigen.<br />

Het is verboden te roken, te eten en te drinken tijdens het bezoek; het is mogelijk<br />

dat de verantwoordelijken het maken van foto’s niet toestaan.<br />

De vermelding B of BL, gevolgd door een datum aan het einde van een tekst,<br />

wijst erop dat het gebouw waarvan sprake op die datum beschermd werd of<br />

ingeschreven werd op de bewaarlijst.<br />

De verwijzingen in het vet naast de nummers van de plaatsen en de adressen<br />

van de activiteiten verwijzen naar een cartografisch plan van het Gewest. Dat<br />

kunt u schriftelijk aanvragen bij de Directie Monumenten en Landschappen<br />

en wordt u dan gratis toegestuurd.<br />

De informatie over het openbaar vervoer werd ons verschaft door het MIVB.<br />

Zij vermeldt de haltes die zich in de nabijheid bevinden van de plaatsen en vertrekpunten,<br />

rekening houdend met de dienstregeling op zaterdag en zondag.<br />

Opgelet : voor bepaalde activiteiten is het verplicht vooraf te reserveren (het telefoonnummer<br />

vindt u onder de notitie over de activiteit). Er is voor deze werkwijze<br />

gekozen om het publiek in optimale omstandigheden te kunnen ontvangen en om<br />

voldoende gidsen te kunnen voorzien. U kunt op de dag zelf ook nog naar het vertrekpunt<br />

van de activiteiten gaan, want annuleringen zijn immers nooit uitgesloten.<br />

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit<br />

Dankzij de medewerking van de Nationale Vereniging voor de Huisvesting<br />

van Personen met een Handicap (NVHPH), wordt de toegankelijkheid voor<br />

personen met beperkte mobiliteit vermeld naast elk gebouw dat in het programma<br />

opgenomen is. Dat is gebaseerd op de gegevens die de verantwoordelijken<br />

van de opengestelde plaatsen hebben meegedeeld en werd<br />

nog eens gecontroleerd door een lid van de vereniging. Locaties in de open<br />

lucht en galerijen werden hierbij buiten beschouwing gelaten, alsook de gebouwen<br />

waarvoor onvoldoende gegevens verstrekt werden.<br />

De toegankelijkheid van de gebouwen is weergegeven volgens de criteria<br />

en normen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de hand van de<br />

volgende logo’s :<br />

k Toegankelijk : er zijn voldoende voorwaarden vervuld opdat personen in<br />

een (al dan niet elektrische) rolstoel zich zelfstandig kunnen verplaatsen.<br />

m Toegankelijk met hulp : de hulp van een derde is vereist om zich<br />

gemakkelijk te kunnen verplaatsen.<br />

l Niet toegankelijk : de minimumvoorwaarden zijn niet vervuld.<br />

De criteria voor toegankelijkheid zijn enkel van toepassing voor de bezoeken<br />

tijdens de Open Monumentendagen. Zij zijn niet noodzakelijk geldig voor de<br />

gewone activiteiten in die gebouwen.<br />

Voor bijkomende inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de<br />

NVHPH (secretariat@anlh.be).<br />

Gebruikte pictogrammen<br />

a Openingsuren en data<br />

d Metrolijnen en haltes<br />

e Tram<br />

f Bus<br />

g Wandeling<br />

h Tentoonstelling<br />

b Fietstocht<br />

i Enkel te bezoeken<br />

met gids of<br />

reserveren is verplicht<br />

c Vertrekpunt of plaats<br />

van activiteit<br />

j Rondleiding<br />

in gebarentaal<br />

Deze brochure<br />

wordt gratis verspreid<br />

Wettelijk Depot:<br />

D/<strong>2010</strong>/6860/010


Voorwoord<br />

o p e n m o n u m e n t e n d a g e nI p. 1<br />

De jaarlijkse Open Monumentendagen zijn een uitgelezen gelegenheid voor iedereen die de<br />

stad een warm hart toedraagt en erop uit is om voor het eerst of op een andere manier kennis<br />

te maken met de uitzonderlijke rijkdom aan erfgoed die deze te bieden heeft.<br />

Locaties die doorgaans niet toegankelijk zijn voor het publiek, stellen hun deuren open, zodanig<br />

dat bezoekers er alleen of begeleid door een gids een kijkje kunnen nemen.<br />

Dit jaar staan de Open Monumentendagen in het teken van steen en de manier waarop het<br />

gebruikt wordt in het bouwkundig erfgoed. Onder de titel “Steen & Co” openen ruim <strong>11</strong>0<br />

locaties hun deuren om iedereen de kans te bieden kennis te maken met, inzicht te verschaffen<br />

in of eenvoudigweg in bewondering te staan voor de wijze waarop steen in zijn verschillende<br />

vormen en functies aangewend wordt, zij het structureel, decoratief, in nagebootste of<br />

verwerkte vorm,…<br />

Deze brochure bevat het volledige programma, met een overzicht van de activiteiten die op<br />

stapel staan en de plaatsen die u kunt bezoeken. In de Sint-Gorikshallen kunt u bij de Directie<br />

Monumenten en Landschappen terecht voor allerlei tips rond bezienswaardigheden en voor<br />

antwoorden op al uw vragen in verband met het Brussels erfgoed.<br />

Op de tussenverdieping van de Hallen is een bijzonder fraaie tentoonstelling ingericht, waar<br />

u op een ludieke en leerrijke manier alles te weten komt over de verschillende steensoorten<br />

die in de loop der eeuwen werden gebruikt in de Brusselse bouwkunde.<br />

Graag wil ik mijn dank betuigen aan alle openbare en private instellingen, alsook aan de<br />

eigenaars en verenigingen die de Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest telkens opnieuw mee helpen uitgroeien tot een succes.<br />

Ik wens u een zeer boeiende ontdekkingstocht en leuke bezoeken toe.<br />

Charles picqué,<br />

Minister-President van de<br />

Brusselse Hoofdstedelijke Regering<br />

belast met Monumenten en Landschappen


p. 2 I o p e n m o n u m e n t e n d a g e n<br />

een informatiepunt voor al uw vragen…<br />

Tijdens de Open Monumentendagen kunt u met al<br />

uw vragen terecht in het informatiepunt in het centrum<br />

van Brussel, in de Sint-Gorikshallen, van 10u<br />

tot 17u. U vindt er ook de volledige programmabrochure<br />

en informatie over de opengestelde plaatsen.<br />

De thematische publicatie wordt er tegen een voordeelprijs<br />

te koop aangeboden.<br />

Maak gebruik van uw bezoek om de verschillende<br />

tentoonstellingen te bezoeken :<br />

> “Steen & Co” (zie pagina 57).<br />

><br />

“Internationaal Fotografisch Experiment met<br />

Monumenten” (zie pagina 4).<br />

Boekhandelaars Quartiers Latins en Plaizier stellen<br />

een reeks publicaties, postkaarten, posters en<br />

andere documenten die gewijd zijn aan het Brusselse<br />

erfgoed.<br />

c Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein te Brussel<br />

d lijnen 1- 5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 29-38 47-63-66-71-88 (De Brouckère) 46-48-95 (Beurs)<br />

met de medewerking van patrimoine et Culture.


Inhoud<br />

o p e n m o n u m e n t e n d a g e nI p. 3<br />

Voorwoord. ................................................ p. 1<br />

Het Internationaal Fotografisch experiment met monumenten. ..... p. 4<br />

Opengestelde plaatsen en activiteiten<br />

Brussel ................................................... p. 8<br />

Brussel-uitbreiding / Sint-Lambrechts-Woluwe<br />

Sint-pieters-Woluwe / etterbeek / oudergem ................ p. 34<br />

Watermaal-Bosvoorde / Brussel-uitbreiding / elsene ......... p. 44<br />

autoloze zondag. .......................................... p. 52<br />

Kaart en repertorium van de opengestelde plaatsen ............. p. 53<br />

tentoonstelling “Steen & Co.<br />

Wit Brussel, grijs Brussel, gekleurd Brussel” ................... p. 57<br />

ukkel / Sint-gillis / Vorst .................................. p. 60<br />

anderlecht / Sint-Jans-molenbeek / Koekelberg<br />

Sint-agatha-Berchem ..................................... p. 72<br />

ganshoren / Jette / Brussel-Laken / Brussel-noH ............ p.80<br />

Schaarbeek / evere / Sint-Joost-ten-node. .................. p. 88<br />

publicaties van de directie<br />

monumenten en Landschappen ............................. p. 102


p. 4 I o p e n m o n u m e n t e n d a g e n<br />

Het Internationaal Fotografisch<br />

Louise Lebihan<br />

Het is belangrijk dat jongeren oog hebben voor hun omgeving en voor het<br />

erfgoed dat hen omringt als we willen dat dit bewaard blijft. Met dat doel<br />

worden diverse bewustmakingsacties georganiseerd. Eén daarvan, het<br />

Internationaal Fotografisch Experiment met Monumenten, heeft met de<br />

jaren een almaar belangrijker plaats verworven in het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest.<br />

Deze fotografiewedstrijd, die ontstaan is in Catalonië en nu in een veertigtal<br />

Europese landen wordt georganiseerd, geeft scholieren de mogelijkheid<br />

het rijke bouwkundige erfgoed van het Gewest te leren kennen.


o p e n m o n u m e n t e n d a g e nI p. 5<br />

Experiment met Monumenten<br />

Voor zijn 13de deelname aan dit Europese project<br />

heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de blik<br />

van de leerlingen willen richten op de vele kleine<br />

elementen die het specifieke karakter en de charme<br />

van onze hoofdstad uitmaken. Aandacht dus voor<br />

het kleine Brusselse erfgoed, dat de gevels van<br />

gebouwen siert of discreet bijdraagt tot de identiteit<br />

van een plaats of een ruimte.<br />

Sacha Lempereur Gauthier Mommens<br />

Een groot aantal Brusselse scholen is enthousiast<br />

ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan<br />

deze editie <strong>2010</strong> door honderden foto’s te nemen<br />

van deuren, sloten, brievenbussen, gebeeldhouwde<br />

elementen, details van gevels, enz. Kortom, Brussel<br />

anders bekeken !


p. 6 I o p e n m o n u m e n t e n d a g e n<br />

Micaela Agost<br />

Ardian Idrizi<br />

Uit deze werden 25 foto’s geselecteerd voor het<br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Kom ze bekijken<br />

samen met deze geselecteerd door de andere<br />

deelnemende landen, tijdens de tentoonstelling<br />

“Internationaal Fotografisch Experiment met<br />

Monumenten, in een bijzonder originele scenografie<br />

van Coast.<br />

a van 3 september tot 28 november <strong>2010</strong>,<br />

elke dag van 10u tot 18u.<br />

Isabelle Dupont<br />

c Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein te Brussel<br />

d lijnen 1- 5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 29-38 47-63-66-71-88 (De Brouckère) 46-48-95 (Beurs)<br />

organisatie : directie monumenten en Landschappen<br />

van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.


Laura Knops<br />

o p e n m o n u m e n t e n d a g e n I p. 7<br />

Thibault de Moor<br />

Josephine Theunissen


BRUSSEL<br />

Bibliotheek van de nationale Bank van België – voormalige bank union du Crédit<br />

<strong>11</strong>


1. Kaart Centrum m 3 L<br />

Instituut anneessens-<br />

Funck – voormalige<br />

papeteries de Belgique<br />

Groot Eiland 39 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

e 3-4 (Anneessens)<br />

Het gebouw dat vandaag het Instituut<br />

Anneesssens-Funck huisvest, bestaat<br />

in feite uit drie afzonderlijke gebouwen<br />

waar destijds de papierfabriek Papeteries<br />

de Belgique gevestigd was. Het<br />

meest recente gedeelte, opgetrokken<br />

in 1949, ligt aan de rechterkant van het<br />

complex en telt slechts vier traveeën.<br />

De indrukwekkende gevel in art-decostijl<br />

die gelegen is aan de Zespennin-<br />

g Begeleide rally<br />

Draag uw steentje<br />

bij aan het gebouw !<br />

Steen is op diverse manieren in onze gebouwen<br />

aanwezig : blauw- of witsteen, marmer van Carrara<br />

of Verona, kalk- of zandsteen, decoratieve<br />

of draagsteen,… Steen is een verhaal van vakmanschap,<br />

van herkenning, keuze of noodzaak.<br />

Gewapend met uw quiz en vergezeld door uw<br />

gids-animator volgt u een route bezaaid met<br />

ontdekkingen, lectuur en tastbaar contact met<br />

de materie.<br />

A zaterdag om 10u, 10u20, 10u40 en 14u,<br />

14u20, 14u40 (duur : 2u)<br />

C vertrek : voor de Sint-Gorikshallen, Sint-<br />

Goriksplein in Brussel – kaart Centrum m 3<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 46-48-86-95 (Beurs)<br />

I reserveren verplicht op nr. 0496/38.85.94<br />

(maandag tot vrijdag van 10u tot 15u).<br />

Maximum 15 personen per vertrek. Enkel in<br />

het Frans.<br />

met de medewerking van Itinéraires op de<br />

paden van de geschiedenis.<br />

genstraat werd door Eugène Dhuicque<br />

toegevoegd aan het gebouw dat in<br />

1905 door architect E. van Acker gerealiseerd<br />

was. Het parement van gele<br />

baksteen verrijkt met hardsteen verbergt<br />

een betonnen structuur en harmonieert<br />

mooi met de polychrome<br />

keramiekbekleding van de luifel en de<br />

hal. De geslaagde combinatie van<br />

siersmeedwerk met rode en witte baksteen<br />

ritmeert de muren van de oorspronkelijke,<br />

vierkante binnenplaats.<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Klare Lijn.<br />

1<br />

g Activiteiten<br />

B r u S S e LI p. 9<br />

Steen anders bekeken<br />

In het kader van de tentoonstelling Steen & Co die plaatsvindt in de<br />

Sint-Gorikshallen ( zie pagina 57) organiseert de vereniging Patrimoine<br />

à Roulettes diverse activiteiten voor volwassenen en gezinnen met<br />

kinderen vanaf 6 jaar.<br />

een massa beestjes en andere bacteriën<br />

Wist u dat stenen vol kunnen zitten met beestjes en andere eigenaardigheden<br />

? Na een bezoek aan deze tentoonstelling zult u de stenen<br />

van Brussel met een heel ander oog bekijken. De geoloog van Patrimoine<br />

à Roulettes neemt u mee op ontdekkingstocht.<br />

Ontdekkingsbezoek voor iedereen vanaf 10 jaar<br />

Stenen landschap<br />

De speelruimte van de tentoonstelling wordt benut voor de aanleg van<br />

droge tuintjes met Belgische natuursteen. Tuintjes in miniatuur maar<br />

levensecht !<br />

Creatief atelier voor kinderen vanaf 6 jaar<br />

mevrouw rosa, rots in de branding !<br />

of de belevenissen van een huisvrouw in de Sint-gorikshallen<br />

Mevrouw Rosa en haar gezond verstand laten u de subtiliteiten ontdekken<br />

van het gebruik van natuursteen in de Brusselse monumenten. In<br />

alle eenvoud en met een goed humeur.<br />

Rondleiding voor iedereen<br />

A zaterdag en zondag, doorlopend vanaf 10u<br />

(laatste atelier en bezoek om 17u)<br />

C plaats : Sint-Gorikshallen – kaart Centrum m 3<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs<br />

f 46-48-86-95 (Beurs)<br />

met de medewerking van patrimoine à roulettes.


p. 10 I B r u S S e L<br />

2. Kaart Centrum L 2-3 M<br />

Voormalig<br />

octrooipaviljoen noord<br />

Ninoofse Poort 2 – Brussel<br />

A za en zo van 12u tot 18u<br />

e 51-82 (Ninoofse Poort)<br />

f 86 (Ninoofse Poort)<br />

De neoclassicistische octrooipaviljoenen<br />

langs weerszijden van de Ninoofse<br />

poort werden in 1832 ontworpen door<br />

architect Antoine Payen junior. De<br />

gevels met een parement van hardsteen<br />

in afgevlakte bossage hebben<br />

zowel aan de korte voorgevels als aan<br />

de lange zijgevels een arcadestructuur<br />

met drie rondbogen. Deze arcaden,<br />

met bekronende oculus in de centrale<br />

as, rusten hetzij op pilasters hetzij op<br />

Toscaanse zuilen. De paviljoenen met<br />

gekruist zadeldak bevatten destijds<br />

een wachtpost voor paspoortcontrole,<br />

een octrooibureau en een lokaal voor<br />

de brugwachter. De gebouwtjes kwamen<br />

in 1833-1834 in de plaats van de<br />

wachthuisjes ontworpen door Antoine<br />

Payen senior. De Ninoofse Poort ontstond<br />

tegelijkertijd met de gelijknamige<br />

steenweg. Deze octrooipaviljoenen zijn<br />

de enige die nog op hun oorspronkelijke<br />

plaats staan. Ze werden vanaf<br />

1860 buiten gebruik gesteld en<br />

beschermd op initiatief van de vzw<br />

CIDEP die het noordelijke paviljoen<br />

gerestaureerd heeft. (B 10/09/1998)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om het half uur (laatste bezoek om<br />

17u30).<br />

tentoonstelling “relevés de façades<br />

bruxelloises anciennes.<br />

dessins originaux et publiés par<br />

e. Colinet. 1873-1875”.<br />

tentoonstelling van hedendaagse<br />

beelden in steen door kunstenaar<br />

michel Capoen.<br />

met de medewerking van de vzw<br />

CIdep (Centre d’Information, de<br />

documentation et d’Étude du<br />

patrimoine).<br />

3. Kaart Centrum m 2 M<br />

de markten – voormalige<br />

zetel van de Cristalleries<br />

du Val Saint-Lambert<br />

Oude Graanmarkt 5 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Sint-Katelijne)<br />

f 47-88 (Begijnhof)<br />

De Oude Graanmarkt, die in het verlengde<br />

ligt van het Sint-Katelijneplein,<br />

wordt aan een zijde volledig ingenomen<br />

door een monumentaal gebouw<br />

in Euvillesteen. Opgetrokken in Beaux-<br />

Artsstijl door architect Oscar Francotte<br />

tussen 19<strong>11</strong> en 1914 beslaat het imposante<br />

gebouw een diep perceel dat in<br />

het verleden diverse functies vervulde.<br />

Tot aan de Franse Revolutie lag op<br />

deze plaats een klooster van de Augustijnen<br />

dat nadien dienst deed als militaire<br />

bakkerij, winkels en ateliers. Van<br />

1914 tot 1965 was hier de zetel gevestigd<br />

van de Cristalleries du Val Saint-<br />

Lambert. Uit die periode dateren het<br />

trappenhuis met de mozaïekvloer en<br />

de schitterende Spiegelzaal die de hele<br />

eerste verdieping inneemt. Deze zaal<br />

in neo-Lodewijk XVI-stijl combineert<br />

op geslaagde wijze stucwerk, lambriseringen<br />

en geslepen spiegels. Hier<br />

werden vroeger de kristallen voorwerpen<br />

uitgestald waarvan de schitteringen<br />

eindeloos in de spiegels weerkaatst<br />

werden. Het gebouw, dat op de<br />

gevel nog de cartouche van Val Saint-<br />

Lambert draagt, is sinds meerdere<br />

jaren in gebruik door het Nederlandstalige<br />

gemeenschapscentrum De<br />

Markten.<br />

Fototentoonstelling.<br />

2<br />

3


4. Kaart Centrum m 2 K<br />

Sint-Jan-Baptist ten<br />

Begijnhofkerk<br />

Begijnhofplein – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Sint-Katelijne)<br />

f 47-88 (Begijnhof)<br />

Het Groot Begijnhof van Brussel telde<br />

aan het begin van de 18de eeuw 1.084<br />

huizen verspreid over een oppervlakte<br />

van bijna zeven hectare. Middelpunt<br />

van de religieuze gemeenschap was<br />

de Sint-Jan-Baptistkerk waarvan de<br />

bouw begon in 1657. De bestaande<br />

gotische kerk werd toen herbouwd in<br />

de heersende barokstijl van die peri-<br />

g Wandeling<br />

Keramiek, faience,<br />

mozaïek,… hoe de steen<br />

decoratief wordt in het<br />

centrum van Brussel<br />

Op vele Brusselse gevels, zowat overal<br />

in het gewest, kunnen we panelen in<br />

keramiektegels of mozaïek aantreffen.<br />

Tijdens deze wandeling ontdekken we<br />

een aantal mooie voorbeelden met<br />

grote decoratieve waarde.<br />

A zondag om 10u en 14u<br />

(duur : 1u30)<br />

C vertrek : Op de hoek van de<br />

Antoine Dansaertstraat en de<br />

Oude Graanmarkt in Brussel –<br />

kaart Centrum m 2<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 46-48-86-95 (Beurs)<br />

I reserveren verplicht op<br />

nr. 0496/38.85.94 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 15u). Maximum<br />

15 personen per vertrek.<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Itinéraires<br />

op de paden van de geschiedenis.<br />

g Wandeling<br />

Brussel, stad<br />

van witsteen<br />

De Zwarte Toren, de Grote Markt, de<br />

eerste omwalling, de Onze-Lieve-<br />

Vrouw-van-Zavelkerk,… heel Brussel<br />

werd in de Middeleeuwen opgetrokken<br />

uit witte Brabantse steen. Deze steen,<br />

gebruikt tot in de 15de eeuw, werd<br />

ontgonnen in de steengroeven van<br />

Diegem en Jette. Deze wandeling vertelt<br />

u alles over haar eigenschappen<br />

en bewerking, van ruwe steenblokken<br />

tot ragfijne sculpturen. Ze wordt ook<br />

vergeleken met de Franse steen die bij<br />

restauraties wordt gebruikt.<br />

Brussel, een stad met een hart van…<br />

zachte steen.<br />

A zaterdag om 10u30 en 17u30,<br />

zondag om 10u30 en 14u30<br />

(duur : 2u)<br />

C vertrek : voor de Zwarte Toren,<br />

achter de Sint-Katelijnekerk in<br />

Brussel – kaart Centrum m 2<br />

d lijnen 1-5 (Sint-Katelijne)<br />

I reserveren verplicht op<br />

nr. 02/673.18.35 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 17u). Maximum<br />

25 personen per wandeling.<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Bus<br />

Bavard.<br />

4<br />

ode. De vlakbij gelegen jezuïetenkerk<br />

diende daarbij als model. Het schip en<br />

de zijbeuken werden waarschijnlijk<br />

voltooid in 1675 toen de kerk ook werd<br />

ingewijd. De gevel volgde spoedig<br />

daarna. De drieledige indeling is nog<br />

B r u S S e LI p. <strong>11</strong><br />

volgens de gotische traditie, maar de<br />

decoratie is zuiver barok, afgeleid van<br />

de Gesùkerk in Rome met de Sint-<br />

Michielskerk van Leuven als lokale<br />

inspiratiebron. De talrijke in- en uitzwenkingen,<br />

de superpositie van<br />

ordes, de frontons met zwierige voluten<br />

en de rijke ornamentering vertolken het<br />

vocabularium van de barok dat ook tot<br />

uitdrukking komt in de aankleding van<br />

het interieur met de uitkragende kroonlijsten,<br />

de nissen met flankerende voluten<br />

en de vele gevleugelde putti in<br />

stucwerk. De altaren, de biechtstoelen<br />

en de preekstoel vormen een rijk meubilair,<br />

eveneens in barokstijl.<br />

(B 02/03/1936)<br />

g Wandeling<br />

Van de 12de tot de<br />

<strong>21</strong>ste eeuw, een stad<br />

in beweging<br />

In de 12de eeuw verzekert Brussel zijn<br />

veiligheid met het bouwen van een<br />

omwalling met onder andere de<br />

beroemde Zwarte Toren. Deze wandeling<br />

van het De Brouckèreplein tot het<br />

Begijnhof laat u kennis maken met<br />

prachtige bouwwerken, onverwachte<br />

plekjes, standbeelden van beschermheiligen.<br />

U zult Brussel (her) ontdekken<br />

op een aangename en originele<br />

manier.<br />

A zaterdag en zondag om 10u, 13u<br />

en 15u<br />

C vertrek : aan de Zwarte Toren, het<br />

Sint-Katelijneplein te Brussel –<br />

kaart Centrum m 2<br />

d lijnen 1-5 (Sint-Katelijne)<br />

I reserveren verplicht op nr.<br />

02/548.04.48 (van maandag<br />

tot vrijdag van 10u tot 17u) of<br />

via mail (guides@brusselsinternational.be).<br />

Maximaal 25 personen<br />

per wandeling.<br />

met de medewerking van het BItC<br />

en de gidsen Brussel-België.


p. 12 I B r u S S e L<br />

5. Kaart Centrum n 2 M<br />

noorddoorgang<br />

Nieuwstraat – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (De Brouckère)<br />

f 29-38-46-47-63-66-71-86-88<br />

(De Brouckère)<br />

Wie in Brussel heeft nog nooit deze doorgang<br />

tussen de Nieuwstraat en de<br />

Adolphe Maxlaan genomen met zijn<br />

mooie glasoverkapping en barokke beelden<br />

? De Noorddoorgang vormt samen<br />

met de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen<br />

en de Bortiergalerij een van de laatste<br />

getuigen in Brussel van de overdekte<br />

‘galerijstraten’ die in de 19de eeuw overal<br />

in Europa ontstonden. De 69 meter lange<br />

doorgang werd gebouwd naar de plannen<br />

van architect Van Rieck en bevatte<br />

gelijkvloers 34 handelszaken. Langs de<br />

kant van het De Brouckèreplein bestaat<br />

de ingang uit een monumentale bepleisterde<br />

gevel, rijkelijk gedecoreerd in<br />

eclectische stijl. De bouw begon in 1881<br />

en sindsdien is het uitzicht van de Noorddoorgang<br />

blijven evolueren. De eenheid<br />

F Bustocht<br />

Steen, van art nouveau tot art deco<br />

Deze rondrit is een initiatie in twee belangrijke stijlen<br />

van de Brusselse architectuurgeschiedenis : de art<br />

nouveau, gecreëerd op het einde van de 19de eeuw,<br />

en de art deco, ontstaan kort na de Eerste Wereldoorlog.<br />

Via het bezoek aan enkele interieurs leert u aan de hand<br />

van toepassingen in steen de verschillen kennen tussen<br />

de decoratieve en verleidelijke architectuur van de art<br />

nouveau en de sobere lijnen van de art deco.<br />

A zaterdag om 10u, 10u30, 14u en 15u (duur : 3u)<br />

C vertrek : voor het hotel Métropole, De Brouckèreplein<br />

in Brussel – kaart Centrum n 2<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (De Brouckère)<br />

f 29-38-46-47-63-66-71-86-88 (De Brouckère)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/<strong>21</strong>9.33.45 (maandag<br />

tot vrijdag van 10u tot 15u). Maximum 45<br />

personen per bustoer. Enkel in het Frans.<br />

In samenwerking met het atelier de recherche et<br />

d’action urbaines (arau).<br />

5<br />

uitstralende decoratie, waaronder een<br />

mooi geheel van 32 kariatiden gebeeldhouwd<br />

door J. Bertheus en het lange<br />

glazen dak in spitsboogvorm, zijn gelukkig<br />

bewaard gebleven. Sinds enkele<br />

jaren is een zorgvuldige restauratie aan<br />

de gang. De winkelpuien, die voor het<br />

merendeel tijdens de 20ste eeuw werden<br />

afgebroken, worden geleidelijk heropgebouwd<br />

met hun originele spiegelpilasters.<br />

Onlangs werd een nieuwe vloer<br />

in Comblanchiensteen gelegd naar het<br />

model van de vroegere betegeling.<br />

(B 13/04/1995)<br />

Bezoek aan de doorgang en sommige<br />

winkels met uitleg over het<br />

lopende restauratieprogramma,<br />

zaterdag om 10u, 12u, 16u en 18u<br />

en zondag om 10u en 12u.<br />

g Wandeling<br />

6. Kaart Centrum n 2 K<br />

onze-Lieve-Vrouw-<br />

van-Finistèrekerk<br />

Nieuwstraat 76 – Brussel<br />

A enkel za van 9u tot 15u30<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (De Brouckère)<br />

f 29-38-46-47-63-66-71-86-88<br />

(De Brouckère)<br />

De bouw van de Onze-Lieve-Vrouwvan-Finistèrekerk<br />

begon in 1713 onder<br />

leiding van de architecten De Bruyne<br />

en Verbruggen. De nieuwe kerk moest<br />

een oude kapel vervangen die te klein<br />

was geworden. De werkzaamheden<br />

duurden tot 1725 maar de gevel was<br />

pas in 1828 volledig afgewerkt. Achter<br />

een zandstenen gevel bevat het interieur<br />

mooi houtsnijwerk waaronder een<br />

opmerkelijke biechtstoel vervaardigd<br />

door beeldhouwer Duray in 1758, lambriseringen<br />

in de zijbeuken, deuren<br />

versierd met houten draperieën evenals<br />

broederschapslijsten. Het stucwerk<br />

van het koor trekt de aandacht. De kerk<br />

bezit een mooi geheel van elementen<br />

Art nouveau en art deco : gesprek met de<br />

steen<br />

Jugendstil, art nouveau, Sezession, de stijlen Mackintosh en<br />

Tiffany, school van Nancy,… maar de hoofstad van de art nouveau<br />

is en blijft Brussel ! Wat is het verschil met de art deco ?<br />

Wat zijn de typische kenmerken van deze twee stijlen ? Deze<br />

wandeling voert ons van de zwierige arabesken van de art nouveau<br />

naar de uitgepuurde lijnen van de art deco, langs een een<br />

complexe mozaïek van hoogwaardige marmer- en steenstoorten<br />

waarbij zich materialen als ijzer en glas voegen.<br />

A zondag om 12u en 16u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : voor het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal,<br />

Zandstraat 20 in Brussel – kaart Centrum n 2<br />

d lijnen 2-6 (Kruidtuin)<br />

e 92-94 (Congres)<br />

f 29-63 (Congres)<br />

I reservatie verplicht op nr. 0496/38.85.94 (maandag tot vrijdag<br />

van 10u tot 15u). Maximum 25 personen per vertrek.<br />

met de medewerking van Itinéraires op de paden van de<br />

geschiedenis.


in imitatiemarmer en een opmerkelijk<br />

stucdecor van loofwerk en guirlandes<br />

die over de hele kerk doorlopen : op<br />

het fries van het hoofdgestel, de gordelbogen,<br />

de penanten van het koor<br />

en op de zwikken en binnenboogvlakken<br />

van de arcaden. De vloer is betegeld<br />

met tegels in afwisselend zwart<br />

en wit marmer. (B 24/12/1958)<br />

orgelconcert door gilles Leyers,<br />

jong solist van <strong>2010</strong> van de eCHo<br />

(european Cities with Historical<br />

organs), zaterdag om 20u. met de<br />

medewerking van BrusselSe<br />

orgels.<br />

7. Kaart Centrum n-o 2 M<br />

dexia Bank België<br />

Pachecolaan 44 – Brussel<br />

A enkel za van 10u tot 17u<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station),<br />

2-6 (Kruidtuin)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Centraal<br />

Station), 61 (Kruidtuin)<br />

De zetel van Dexia (het vroegere<br />

Gemeentekrediet van België) werd<br />

gebouwd vanaf 1964 en had de<br />

ondankbare taak de bebouwing langs<br />

het laatste gedeelte van de Noord-<br />

Zuidverbinding, in de Pachecolaan, op<br />

g Wandeling<br />

Architectonisch beton,<br />

een veelzijdig materiaal<br />

De groei van de tertiaire sector in de tweede helft van de 20ste<br />

eeuw leidde tot de bouw van talloze kantoor- en administratieve<br />

gebouwen. Deze bouwwoede gaf ingenieurs en architecten<br />

de gelegenheid de meest innoverende technieken en materialen<br />

toe te passen en zo de bouwkunst radicaal te veranderen.<br />

De eerste gevels in geprefabriceerde elementen uit architectonisch<br />

beton werden in Brussel in de jaren 1950 opgetrokken.<br />

Dit procedé, dat grote expressieve mogelijkheden bood,<br />

vormde toen een alternatief voor de gordijngevel. Beton, dat<br />

eerder vooral als structuurmateriaal werd beschouwd, maakte<br />

voortaan deel uit van de esthetiek van het gebouw. Deze wandeling<br />

concentreert zich vooral op twee interessante realisaties :<br />

het vroegere Gemeentekrediet (Dexia) aan de Pachecolaan en<br />

het vroegere ASLK(BNP-Paribas-Fortis) aan de Broekstaat.<br />

bevredigende wijze af te sluiten. Als<br />

gevolg daarvan moesten de architecten<br />

bepaalde verplichtingen naleven.<br />

De keuze viel op het gezamenlijke ontwerp<br />

van Marcel Lambrichs, Casimir<br />

Grochowski, Daniel de Laveleye,<br />

Alphonse Van Impe en Roger Delfosse.<br />

De buitenkant van het gebouw, dat de<br />

vorm heeft van een grote parallellepipedum<br />

van 90 meter lang, 25 meter<br />

breed en 55 meter hoog, bestaat uit<br />

een zichtbare structuur in gewapend<br />

beton waarachter een inspringend<br />

beglaasde skeletbouw ligt. Dit architecturale<br />

ontwerp is duidelijk ontleend<br />

aan het hoofdkantoor van ING (het<br />

vroegere Bank Brussel Lambert) van<br />

B r u S S e LI p. 13<br />

6 7<br />

de Amerikaanse architecten Skidmore,<br />

Owings et Merrill. Binnen trekt een<br />

monumentaal werk van Pierre Culot de<br />

aandacht. Deze schermsculptuur<br />

scheidt als een muur twee ruimtes op<br />

de benedenverdieping. Ze bestaat uit<br />

een assemblage van steenblokken in<br />

diverse afmetingen waarvan sommige<br />

gegroefd zijn om het reliëf van de wand<br />

te verlevendigen.<br />

tentoonstelling van beeldhouwwerken<br />

uit de verzameling van<br />

dexia Bank in de hal.<br />

toegang tot de volledige verzameling<br />

van de bank na voorafgaande<br />

inschrijving via www.dexia.be.<br />

A zaterdag en zondag om <strong>11</strong>u30 en 14u (duur : 1u.)<br />

C vertrek : op de hoek van de Kruidtuinlaan en de<br />

Pachecolaan in Brussel – kaart Centrum o 2<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station) ; 2-6 (Kruidtuin)<br />

f 29-38-63-66-71-86 (Centraal Station), 61 (Kruidtuin)<br />

met de medewerking van La Fonderie.


p. 14 I B r u S S e L<br />

8. Kaart Centrum o 2 L<br />

Institut Supérieur<br />

Industriel de Bruxelles<br />

(ISIB)<br />

Koningsstraat 150 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Park), 2-6 (Kruidtuin)<br />

e 92-94 (Congres)<br />

f 29-63 (Congres), 61 (Kruidtuin),<br />

65-66 (Park)<br />

Toen architect Joseph Poelaert<br />

opdracht kreeg om de Congreskolom<br />

te ontwerpen, tekende hij ook de plannen<br />

voor twee identieke herenhuizen<br />

aan weerszijden van het toekomstige<br />

Congresplein. De twee gebouwen werden<br />

opgetrokken tussen 1850 en 1852<br />

in een stijl die verwant is aan het neoclassicisme<br />

uit de tijd van Lodewijk<br />

XVI. Poelaert introduceerde echter ook<br />

elementen uit andere stijlperiodes,<br />

zoals de sterk uitspringende kroonlijst<br />

die reeds de neorenaissance aankondigde.<br />

De onderneming Les Savonneries<br />

Lever Frères die hier gevestigd<br />

was, liet in 1922 verbouwingswerken<br />

uitvoeren door architect Paul Saintenoy.<br />

Het oorspronkelijke uitzicht van<br />

de gevel werd hierbij licht gewijzigd,<br />

vooral in de versiering van de centrale<br />

travee. Daarnaast werd ook een flink<br />

deel van de interieurdecoratie opgeofferd,<br />

hoewel belangrijke onderdelen<br />

van het werk van Poelaert bewaard<br />

bleven, zoals de grote vestibule waarvan<br />

de vloer en muren volledig bekleed<br />

zijn met smaakvol samengevoegde<br />

marmerplaten in verschillende kleuren :<br />

wit, rood, zwart, groen en grijs. Ze vormen<br />

een mooi decor voor de grote trap<br />

in wit marmer en de indrukwekkende<br />

bronzen beelden van Paul Wissaert en<br />

Isidore Derudder. Het gebouw werd in<br />

1957 aangekocht door het ministerie<br />

van Onderwijs bestemd als zetel van<br />

het Institut Supérieur Industriel de<br />

Bruxelles. (B 19/04/1977)<br />

rondleidingen op zaterdag en<br />

zondag om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30,<br />

14u30, 15u30, 16u30 en 17u30. met<br />

de medewerking van Korei.<br />

9. Kaart Centrum o 3<br />

Vlaams parlement<br />

Hertogstraat 6 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Park of Kunst-Wet),<br />

2-6 (Madou)<br />

e 92-94 (Park)<br />

f 29-63-65-66 (Park of Madou)<br />

In 1895 ontwierp architect Joseph<br />

Benoit in opdracht van het Ministerie<br />

van Posterijen en Zeewezen een<br />

omvangrijk gebouw op de plaats van<br />

de vroegere concertzaal van de Concert<br />

Noble. Hij koos voor een eclectische<br />

stijl met een sterk neoclassicistische<br />

inslag die duidelijk tot uiting komt<br />

in de gevel in witsteen en hardsteen<br />

die het perspectief van de Hertogstraat<br />

afsluit. De Vlaamse Raad, voorloper<br />

van het Vlaams Parlement, kocht dit<br />

gebouw in 1987 aan en vertrouwde de<br />

restauratie toe aan twee architecten,<br />

Willy Verstraete en Jozef Fuyen. Zij<br />

lieten de buitenkant ongewijzigd maar<br />

moderniseerden grondig het interieur.<br />

De meest originele ingreep is ongetwijfeld<br />

de glazen overkapping van het<br />

driehoekige binnenplein die hiermee<br />

omgevormd werd tot plenaire vergaderzaal.<br />

Onder het parlementaire halfrond<br />

bevindt zich de zogenaamde<br />

Schelp, een polyvalente zaal met een<br />

volledig marmeren vloer. Een gedeelte<br />

van de oorspronkelijke decoratie is<br />

8<br />

9<br />

evenwel bewaard gebleven, meer<br />

bepaald in de monumentale vestibule,<br />

huidige bezoekersingang met haar<br />

mozaïekvloer, stucwerk en marmerschildering.<br />

Het kantoor van de voorzitter<br />

bevat elegante schilderijen verfraaid<br />

met stucwerk en omlijst door gecanneleerde<br />

zuilen en pilasters met Korinthische<br />

kapitelen. Het Vlaams Parlement<br />

betrekt ook het aanpalende<br />

gebouw van de vroegere Postchequedienst<br />

dat eind jaren 1930 door Victor<br />

Bourgeois gebouwd werd in modernistische<br />

stijl. (B 02/04/1998)<br />

gidsen ter plaatse. tentoonstelling<br />

in de lokettenzaal.


10. Kaart Centrum n 3 m<br />

Sint-michiels-en-Sintgoedelekathedraal<br />

Sint-Goedelevoorplein – Brussel<br />

A za van 10u tot 15u30<br />

zo van 14u30 tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 92-94 (Park)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86<br />

(Centraal Station)<br />

De Sint-Michiel-en-Sint-Goedelekathedraal<br />

werd gebouwd tussen het begin<br />

van de 13de en het einde van de 15de<br />

eeuw op de plaats van een Romaanse<br />

collegiale kerk waarvan de oorsprong<br />

teruggaat tot de <strong>11</strong>de eeuw. De restauratiecampagne<br />

die liep van 1983 tot<br />

2000 werd benut om archeologische<br />

opgravingen te doen met als doel de<br />

volledige plattegrond van het Romaanse<br />

bedehuis in kaart te brengen. Het tracé<br />

hiervan is vandaag in de vloer van de<br />

kathedraal ingewerkt. De restauratie<br />

maakte het ook mogelijk de gevels te<br />

vernieuwen waarvan de bekledingen<br />

met steen van Gobertange en Massangis<br />

de oorspronkelijke lokale zandsteen<br />

g Wandeling<br />

Op zoek naar de eerste omwalling<br />

Dankzij de uitzonderlijke toegang tot particuliere eigendommen<br />

krijgt u een nieuwe kijk op de eerste omwalling : torens verborgen<br />

op een binnenkoer, walmuren die te voorschijn komen in een cultureel<br />

centrum of overblijfselen achteraan in een vitrine. Tijdens<br />

deze wandeling kunt u de verschillende puzzelstukken samenleggen<br />

die samen de eerste omwalling uit de 13de eeuw vormen. Deze<br />

forse stadsmuur, vier kilometer lang, diende als verdediging maar<br />

vooral ook om de macht van de stad te benadrukken. Het middeleeuwse<br />

Brussel komt voor enkele uren opnieuw tot leven.<br />

A zaterdag en zondag om 13u (duur : 2u)<br />

C vertrek : ingang van metrostation Park (op de hoek van de<br />

Wetstraat en de Koningsstraat) in Brussel –<br />

kaart Centrum n 3<br />

d lijnen 1-5 (Park)<br />

e 92-94 (Park)<br />

f 29-63-65-66 (Park), <strong>21</strong>-27-38-95 (Hertog)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/563.61.53 (maandag tot vrijdag<br />

van 9u tot 13u). Maximum 25 personen per wandeling.<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking met arkadia.be.<br />

aan het oog onttrokken. Het grote koor<br />

is een van de eerste uitingen van de<br />

gotiek in Brussel. De kathedraal, die pas<br />

sinds 1962 deze titel mag dragen, is<br />

een echte encyclopedie van Brabantse<br />

gotiek en heeft een bouwgeschiedenis<br />

van meer dan drie eeuwen. Het interieur<br />

bevat prachtige glasramen en beeldhouwwerk<br />

van vermaarde kunstenaars<br />

zoals Duquesnoy en Fayd’Herbe, van<br />

wie de stenen beelden van de twaalf<br />

apostelen de zuilen van het schip sieren.<br />

Verder bemerken we boven de hoofdingang<br />

het glasraam van het Laatste<br />

Oordeel (1528) in renaissancegeest, in<br />

het schip de barokke preekstoel<br />

gebeeldhouwd door H.F.Verbruggen in<br />

1699 en in de zijbeuken de barokke<br />

eiken biechtstoelen van Jan Van Delen<br />

(17de eeuw). De kapel van het Heilig<br />

Sacrament, waar de kathedraalschat is<br />

uitgestald, is een hoogtepunt van flamboyante<br />

gotiek. Achter het koor, in de<br />

barokke Magdalenakapel (Maeskapel)<br />

uit 1675, bevinden zich het schitterende<br />

retabel van de Passieretabel in albast<br />

en roze marmer (1538) toegeschreven<br />

aan Jean Mone, en talrijke grafmonumenten<br />

in zwarte en witte marmer.<br />

(B 05/03/1936)<br />

10<br />

B r u S S e LI p. 15<br />

Informatie verkrijgbaar bij de onthaalpersonen<br />

van Kerk en toerisme,<br />

zaterdag van 10u tot 14u en<br />

zondag van 14u30 tot 18u.<br />

presentatie van het orgel van Collon<br />

en grenzing, zaterdag om 14u<br />

en 14u30. In samenwerking met<br />

BrusselSe orgels.<br />

activiteit “onze kathedraal in haar<br />

blootje” (zie kadertekst hieronder)<br />

en vertrekpunt wandelingen (zie<br />

volgende bladzijde).<br />

H Activiteit<br />

Onze kathedraal in haar blootje<br />

Deze activiteit laat de verwevenheid zien tussen architectuur<br />

en decoratie aan de hand van het voorbeeld<br />

van de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. Na<br />

de eenvoud van de vroege Middeleeuwen werden in<br />

de 15de eeuw buitengewone effecten bereikt met een<br />

overdaad aan ornamenten. Door het afpellen van de<br />

decoratieve lagen wordt de architecturale kern van<br />

de kathedraal als het ware blootgelegd.<br />

A zaterdag om 10u30 en 13u30 (duur : 1u30)<br />

C vertrek : voorplein van de Sint-Michiels-en-Sint-<br />

Goedelekathedraal in Brussel –<br />

kaart Centrum n 3<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 92-94 (Park)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Centraal Station)<br />

I reservatie verplicht op nr. 0496/38.85.94 (maandag<br />

tot vrijdag van 10u tot 15u). Maximum 25<br />

personen per vertrek.<br />

met de medewerking van Itinéraires op de<br />

paden van de geschiedenis.


p. 16 I B r u S S e L<br />

g Wandeling<br />

Van de kathedraal tot de Zavel<br />

We vertrekken aan de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal<br />

via het park van Brussel, het Koningsplein naar de<br />

Kleine Zavel, met een prachtig uitzicht op de Onze-Lieve-<br />

Vrouw ten Zavelkerk, een typisch voorbeeld van de flamboyante<br />

gotiek. Vervolgens genieten we in de kerk van de<br />

uitzonderlijke architectuur, de typische steensoorten en de<br />

religieuze kunstwerken.<br />

A zaterdag om 14u (duur : 2u)<br />

C vertrek : aan de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal<br />

te Brussel – kaart Centrum n 3<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 95-94 (Park)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Centraal Station)<br />

met de medewerking van Kerk en toerisme.<br />

G Wandeling<br />

De stenen van de Grote Markt<br />

Op de Grote Markt staan de mooiste stenen gebouwen van<br />

de stad. Door de eeuwen heen zijn de steenhouwers altijd<br />

de uitdaging met hun materiaal aangegaan, van de 13de<br />

eeuw, toen de eerste ‘stenen’ en hallen gebouwd werden,<br />

over de 15de eeuw, hoogtepunt van de gotiek en de gilden,<br />

tot de 17de eeuw toen de gevels werden herbouwd na het<br />

bombardement door de Franse troepen van maarschalk de<br />

Villeroy. We nemen u mee naar het verleden voor een initiatie<br />

in de bouwtechnieken en architecturale elementen van de<br />

Grote Markt.<br />

A zaterdag om 12u en 16u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : voor de Leeuwentrap van het Stadhuis, Grote<br />

Markt in Brussel – kaart Centrum m 3<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 48-95 (Beurs)<br />

I reservatie verplicht op nr. 0496/38.85.94 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 15u). Maximum 25 personen per<br />

vertrek.<br />

met de medewerking van Itinéraires op de paden van<br />

de geschiedenis.<br />

F Bustocht<br />

Uit ruwe klei wordt schoonheid geboren !<br />

Klei is de grondstof waaruit prachtige objecten ontstaan in<br />

keramiek, geëmailleerde grès en faience. Tijdens de Belle<br />

Epoque decoreerden drie Brusselse ondernemingen gevels,<br />

terrassen en winkels met geëmailleerde tegels, friezen en<br />

historische panelen. Deze decoraties, uithangborden en<br />

heuse taferelen, schiepen een volledig universum geïnspireerd<br />

door de natuur, de vrouw, beroepen en de idee van<br />

de vooruitgang.<br />

A zaterdag om 10u30 en 14u30 (duur : 2u30)<br />

C vertrek : voor het standbeeld van kardinaal Mercier<br />

(rechterkant van de kathedraal) in Brussel –<br />

kaart Centrum n 3<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 92-94 (Park)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Centraal Station)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/673.18.35 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 17u). Maximum 50 personen per<br />

vertrek. Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Bus Bavard.<br />

F Bustocht<br />

Toeren tussen torens<br />

Torens zijn bakens in het stedelijke landschap of het nu gaat<br />

om oude stadspoorten, kerktorens, torens van stad- en<br />

gemeentehuizen, torens van stations en gevangenissen,<br />

van paleizen en torentjes van burgerwoningen, administratieve<br />

en kantoortorens, enz. Vaak in steen opgetrokken<br />

drukken ze macht, waakzaamheid en duurzaamheid uit en<br />

leggen ze getuigenis af van hun tijd.<br />

Een beetje architectuurgeschiedenis met de blik naar boven<br />

gericht !<br />

A zaterdag om 10u30 en 17u30 (duur : 2u30)<br />

C vertrek : voor het standbeeld van kardinaal Mercier<br />

(rechterkant van de kathedraal) in Brussel –<br />

kaart Centrum n 3<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 92-94 (Park)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Centraal Station)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/673.18.35 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 17u). Maximum 50 personen per<br />

vertrek. Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Bus Bavard.


<strong>11</strong>. Kaart Centrum n 2 M<br />

Bibliotheek van de<br />

nationale Bank van België –<br />

voormalige bank union<br />

du Crédit<br />

Warmoesberg 57 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station/<br />

De Brouckère)<br />

e 3-4 (De Brouckère)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86<br />

(Storm /Arenberg)<br />

Het gebouw van de voormalige bank<br />

Union du Crédit, opgetrokken in 1872<br />

naar de plannen van architect Désiré<br />

De Keyser, had vroeger een zeer harmonische<br />

neoclassicistische gevel met<br />

talrijke elementen in hardsteen. De<br />

twee bovenste bouwlagen zijn bewaard<br />

gebleven, maar de benedenverdieping<br />

is in 1954 verbouwd tot winkelcentrum<br />

door architect Polak. Het karakteristieke<br />

interieur is echter behouden. Een<br />

lange gewelfde gang en een ontvangsthal<br />

geven toegang tot twee intact<br />

gebleven loketzalen. De grootste zaal<br />

12<br />

heeft een omlopende galerij met arcaden<br />

en een grote glazen overkapping<br />

die op metalen spanten rust. De decoratie,<br />

uitgevoerd door het atelier van<br />

Georges Houtstont, bevat talrijke<br />

belangwekkende elementen, waaronder<br />

een origineel gesculpteerd programma<br />

met onder meer een schedel<br />

en monsters. Het stucwerk en de gekozen<br />

architecturale vormentaal (gedrukte<br />

bogen, bladkapitelen, rozetvenster,<br />

oculi,…) verwijzen duidelijk naar de<br />

neogotiek maar hebben ook geput uit<br />

andere inspiratiebronnen.<br />

(B 29/02/1984)<br />

doorlopend rondleidingen met uitleg<br />

over de verschillende bouwfases<br />

en de architecturale elementen<br />

die betrekking hebben op het<br />

thema van de open monumentendagen.<br />

tentoonstelling “delight” met een<br />

selectie uit de verzameling hedendaagse<br />

kunst van de nationale<br />

Bank van België.<br />

Concert : zondag om 14u (zie<br />

kadertekst pagina 36)<br />

12. Kaart Centrum n 2 L<br />

Bnp paribas Fortis –<br />

voormalige zetel<br />

van de aSLK<br />

Wolvengracht 48 – Brussel<br />

A enkel zo van 10u tot 17u<br />

I alleen rondleidingen (groepen van<br />

20 personen)<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station/De<br />

Brouckère)<br />

e 3-4 (De Brouckère)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Storm/<br />

Arenberg)<br />

Dit ruime gebouwencomplex werd<br />

opgetrokken in meerdere fasen als<br />

kantoorgebouw voor de Algemene<br />

Spaar- en Lijfrentekas, een van de<br />

grote bankinstellingen van België, die<br />

in 1865 werd opgericht. Architect Hendrik<br />

Beyaert realiseerde tussen 1888<br />

en 1893 een prestigieus gebouw in<br />

eclectische stijl met renaissance-elementen.<br />

De monumentale voorgevel<br />

in Euvillesteen is voorzien van een<br />

<strong>11</strong><br />

B r u S S e LI p. 17<br />

benedenpartij met rustica. Achter deze<br />

gevel liggen achter elkaar drie directiekantoren<br />

die hun monumentale marmeren<br />

schouwen, stucwerk, lambriseringen<br />

en casetteplafonds in Lodewijk<br />

XVI- en empirestijl bewaard hebben.<br />

Vanaf 1910 werd het gebouw uitgebreid<br />

door Alban Chambon die het<br />

hoekgebouw met torentje toevoegde.<br />

Deze organische uitbreiding leunt aan<br />

bij de Beaux-Artsstijl. Het interieur<br />

bevat een volledig bewaard parement<br />

van simili-steen, een mooie marmeren<br />

trap, interessante mozaïekvloeren en<br />

een raadzaal in neo-Lodewijk XVI-stijl<br />

met marmeren schouw en bas-reliëfs<br />

in stucwerk gescheiden door Korinthische<br />

zuilen. De reliëfs in stucwerk,<br />

uitgevoerd in de ateliers van Chambon,<br />

bevatten voorstellingen van een graanhalm,<br />

bijenkorf, laurierkronen en de<br />

verstrengelde initialen van de Algemene<br />

Spaar- en Lijfrentekas, een tandwiel<br />

en een hamer, een wereldbol en<br />

een anker.<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van Itinéraires op de<br />

paden van de geschiedenis.


p. 18 I B r u S S e L<br />

13. Kaart Centrum n 2 m<br />

Koninklijke<br />

muntschouwburg<br />

Muntplein – Brussel<br />

A enkel za van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (De Brouckère)<br />

f 29-38-46-47-63-66-71-86-88<br />

(De Brouckère)<br />

De Koninklijke Muntschouwburg, gelegen<br />

in het hart van Brussel, staat aan de<br />

spits van de muzikale en artistieke creatie<br />

in Europa. Het artistieke avontuur<br />

van dit operahuis, opgericht aan het<br />

begin van de 19de eeuw naar de plannen<br />

van de Franse architect Louis-Emmanuel<br />

Damesme, weerklinkt in de muren, de<br />

gangen, de foyers en de operazaal van<br />

vandaag. De grote zaal van Joseph Poe-<br />

14<br />

laert werd in 1855-1856 gedecoreerd<br />

met elementen uit verschillende stijlen,<br />

van neobarok tot neo-empire. Zoals veel<br />

van zijn tijdgenoten maakte hij gebruik<br />

van ornamenten in carton-pierre voor de<br />

foyer, de trappen, de vestibule en de<br />

opmerkelijke schouwburgzaal, een van<br />

de mooiste van Europa. Na de recente<br />

restauratie door de Regie der Gebouwen<br />

ontvangt deze zaal elk seizoen opnieuw<br />

dirigenten, choreografen, plastische<br />

kunstenaars, componisten, zangers en<br />

regisseurs van internationale faam.<br />

(B 14/09/2000)<br />

Vrije toegang en rondleidingen met<br />

vertrek in de hal.<br />

tentoonstelling van documenten<br />

over de restauratie van de grote<br />

zaal en de gebruikte technieken<br />

(carton-pierre, bladgoud, imitatiemarmer,<br />

enz.).<br />

14. Kaart Centrum n 3 m<br />

Koninklijke Sint-<br />

Hubertusgalerijen<br />

Grasmarkt/Schildknaapstraat<br />

Brussel<br />

A za en zo van 10 tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (De Brouckère)<br />

f 29-38-46-47-63-66-71-86-88<br />

(De Brouckère)<br />

Van in de jaren 1830, onder de regering<br />

van Leopold I, werkte architect Jean-<br />

Pierre Cluysenaer aan een groots project<br />

voor de sanering van een armoedige<br />

volkswijk in het stadscentrum<br />

door de bouw van een complex dat<br />

woningen, handelszaken en een promenade<br />

zou combineren. De werkzaamheden<br />

begonnen in 1846 en<br />

waren bijna voltooid bij de officiële<br />

opening die plaatsvond op 20 juni<br />

1847. Cluysenaar ontwierp een lange<br />

galerij van <strong>21</strong>0 meter die halverwege<br />

aan het centrale zuilenportaal een<br />

lichte knik maakt om de onregelmatigheden<br />

van het terrein op te vangen. De<br />

architectuur en de decoratie zijn bijzonder<br />

verzorgd en duidelijk geïnspi-<br />

13<br />

met de medewerking van dienst<br />

publiekswerking van de munt en<br />

de regie der gebouwen.<br />

reerd op het voorbeeld van de Italiaanse<br />

palazzi uit de 16de eeuw. De<br />

gevel aan de Grasmarkt, die talrijke<br />

elementen in hardsteen bevat, heeft<br />

een superpositie van de Toscaanse,<br />

Ionische en Korinthische orde, die binnen<br />

in de galerij herhaald wordt. De<br />

roze bepleistering van de muren in het<br />

interieur gaat samen met witte omlijstingen<br />

van de vensters, zwarte marmeren<br />

plinten en pilasters en friezen<br />

die beschilderd zijn met een imitatie<br />

van geaderd marmer. Een zuilenportaal<br />

fungeert als scharnier tussen de<br />

Konings- en de Koninginnegalerij<br />

waarvan de glazen overkapping binnenkort<br />

zou moeten worden hersteld.<br />

Beelden van godheden en allegorische<br />

figuren uit de Oudheid verfraaien de<br />

perspectieven. In de galerij bevindt<br />

zich ook de Cinéma des Galeries,<br />

gebouwd in 1939 door architect Paul<br />

Bonduelle. Het interieur ervan is gedecoreerd<br />

in rustieke Provençaalse stijl<br />

verfraaid met bas-reliëfs in staff, uitgevoerd<br />

door beeldhouwer-ornamentist<br />

Marc Van Der Borght. (B 19/<strong>11</strong>/1986)


15. Kaart Centrum n 3 m<br />

restaurant Vincent<br />

Predikherenstraat 8-10 – Brussel<br />

A za en zo van 12u tot 15u<br />

I alleen rondleidingen<br />

(groepen van 15 personen)<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (De Brouckère)<br />

f 29-38-46-47-63-66-71-86-88<br />

(De Brouckère)<br />

De Rôtisserie Vincent, opgericht in<br />

1905, is gehuisvest op de benedenverdieping<br />

van een mooi neoclassicistisch<br />

gebouw dat in 1834 tot stand<br />

kwam door de samenvoeging van twee<br />

17de-eeuwse rijhuizen. Het interieur<br />

van deze oude woningen werd echter<br />

pas in 1934 globaal heringericht, dus<br />

meer dan honderd jaar later. De brede<br />

houten winkelpui aan de rechterkant<br />

werd in 1913 ontworpen door architect<br />

Maurice Grimme. De andere, met<br />

schuifraam en vensterroeden, werd in<br />

1926 geplaatst door architect C. Wenmaekers.<br />

Meest opmerkelijk in het<br />

interieur zijn ongetwijfeld de tableaus<br />

van beschilderde keramiektegels. Ze<br />

werden vervaardigd door de firma<br />

Helman uit Sint-Agatha-Berchem. Hun<br />

kwaliteit en originaliteit getuigen van<br />

het vakmanschap van de artisanale<br />

keramiekateliers aan het begin van<br />

vorige eeuw. De tableaus tonen een<br />

aantal karakteristieke zichten van de<br />

Belgische kust : garnaalvissers te<br />

paard, een vlucht eenden boven ondergelopen<br />

polders, grazende koeien en<br />

schapen in de duinen. In een van de<br />

zalen zijn zelfs het fornuis met dampkap,<br />

de etalage, de snijtafel en de grote<br />

toog bewaard, alle met keramiektegels<br />

gedecoreerd. Het realisme van de<br />

voorstellingen doet eerder denken aan<br />

het werk van Eugène Laermans en<br />

Constantin Meunier dan aan de artnouveauschilderkunst<br />

die in die tijd<br />

nochtans in de mode was.<br />

(B 20/09/2001)<br />

rondleidingen om het half uur<br />

vanaf 12u. afspraak aan de ingang<br />

van de prinsengalerij – kant predikherenstraat.<br />

met de medewerking<br />

van Klare Lijn.<br />

16. Kaart Centrum m 3 L<br />

Beurs van Brussel<br />

Beursplein / Anspachlaan – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 17u<br />

I alleen rondleidingen<br />

(groepen van 25 personen)<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 46-48-86-95 (Beurs)<br />

De Handelsbeurs van Brussel, geopend<br />

in 1873, centraliseerde oude lokalen<br />

die voordien verspreid lagen over de<br />

stad. De bouw kaderde in een grootschalig<br />

project voor de heraanleg van<br />

het stadscentrum en de centrale lanen<br />

waarvan de Beurs een van de orgelpunten<br />

zou worden. Burgemeester<br />

Anspach, drijvende kracht achter het<br />

project, opteerde niet toevallig voor<br />

een locatie midden in de toenmalige<br />

zakenwijk, niet ver van de haven en de<br />

dokken. De werken begonnen in 1868<br />

onder leiding van architect Léon Suys.<br />

Deze ontwierp een gebouw met basilicaal<br />

grondplan in neorenaissancestijl<br />

die duidelijk de invloed van Palladio<br />

verraadt in de koepel met gewelfzwikken,<br />

het fronton en de zuilenrij van de<br />

voorgevel. De buitenkant werd verfraaid<br />

met een rijk gesculpteerd decor<br />

vervaardigd door befaamde Belgische<br />

en Franse beeldhouwers. De witstenen<br />

gevels rusten op een robuuste kalkstenen<br />

onderbouw met voegen. Het interi-<br />

15 16<br />

B r u S S e LI p. 19<br />

eur wordt gekenmerkt door een opmerkelijk<br />

programma stucdecoratie voor<br />

de koepel, de gordelbogen, de gewelfzwikken<br />

en de tongewelven die uitbundig<br />

versierd zijn met bloemenslingers,<br />

bladelementen en gestileerde motieven.<br />

Twee dubbele kariatiden, toegeschreven<br />

aan Rodin, bekleden de<br />

penanten tussen de drie rondboogvensters<br />

aan de kant van de Zuidstraat.<br />

(B 19/<strong>11</strong>/1986)<br />

doorlopend rondleidingen. In<br />

samenwerking met Bus Bavard.


p. 20 I B r u S S e L<br />

g Wandeling<br />

De mooiste stenen van de wereld<br />

Het stadhuis met zijn prachtig opengewerkte spits, vertelt het verhaal<br />

van de 15de eeuwse Brabantse gotiek. De geschiedenis van het Broodhuis<br />

is dan weer wat anders. Maar ook de evolutie van het eenvoudige middeleeuwse<br />

diephuis tot de uitbundige barok van de huizen die vandaag<br />

onze Grote Markt tot een onovertroffen juweel omtoveren, draagt onze<br />

aandacht weg.<br />

A zaterdag en zondag om 10u30, 12u, 14u30 en 16u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : voor het infopunt van het Stadhuis van Brussel,<br />

Grote Markt in Brussel – kaart Centrum m 3<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 48-95 (Beurs)<br />

met de medewerking van Klare Lijn.<br />

H Zoektocht<br />

Hoe beeldig, ons stadhuis<br />

De gevels van ons stadhuis zijn aan alle zijden en van onder tot boven met<br />

beelden versierd. Sommige ervan vertellen een stukje stripverhaal in steen ;<br />

andere verwijzen naar de naam van de huizen die vroeger op deze plek<br />

stonden, Nog andere huldigen Brusselaars die om een of andere reden<br />

geschiedenis hebben geschreven.<br />

Wij maken er een ludieke zoektocht van, en vertellen honderd uit over deze<br />

prachtige stenenverzameling.<br />

A zaterdag en zondag om <strong>11</strong>u, 13u, 15u30 en 17u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : voor het infopunt van het Stadhuis van Brussel,<br />

Grote Markt in Brussel – kaart Centrum m 3<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 48-95 (Beurs)<br />

met de medewerking van Klare Lijn.<br />

17<br />

17. Kaart Centrum m 3 K<br />

onze-Lieve-Vrouw-vangoede-Bijstandkerk<br />

Kolenmarkt – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 46-48-86-95 (Beurs)<br />

De bouw van de Onze-Lieve-Vrouwvan-Goede-Bijstandkerk,<br />

begonnen<br />

door architect Jan Cortvrindt in 1664,<br />

werd na zijn dood in 1685 voortgezet<br />

door P. P. Merckx en in 1694 voltooid<br />

door W. De Bruyn. De barokke gevel<br />

vertoont duidelijk de invloed van de<br />

Gesùkerk in Rome zij het met enkele<br />

aanpassingen aan de lokale smaak.<br />

Het hoofdportaal met geringde omlijsting,<br />

bekroond met het wapenschild<br />

van Karel van Lotharingen, geeft toegang<br />

tot een helder verlicht schip dat<br />

na twee korte traveeën overgaat in een<br />

zeshoekig middengedeelte, verlengd<br />

door drie halfcirkelvormige apsissen<br />

die het koor en de zijkapellen bevatten.<br />

Het interieur bevat fraai stucwerk in<br />

Lodewijk XIV-stijl onder het doksaal,<br />

altaren in zwart en wit marmer en een<br />

mooie tweekleurige tegelvloer in zwart<br />

en grijs marmer. De kerk staat op de<br />

plaats van de vroegere kapel van het<br />

Sint-Jakobsgasthuis waar reeds in<br />

1625 een miraculeus beeld van Onze-<br />

Lieve-Vrouw van Goede Bijstand werd<br />

vereerd.<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Klare Lijn.


18. Kaart Centrum m 3 M<br />

Brussels parlement<br />

Lombardstraat 69 – Brussel<br />

A enkel zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 48-95 (Brussels Parlement)<br />

De zetel van het Parlement van het<br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar<br />

19<br />

18<br />

vroeger de Provincieraad van Brabant<br />

en de provinciale diensten gevestigd<br />

waren, heeft een oppervlakte van<br />

12.000 m². De vleugel in Beaux-Artsstijl,<br />

waarlangs men binnenkomt, is het<br />

werk van architect Hano. Hij leidde aan<br />

het begin van de 20ste eeuw de uitbreiding<br />

van de provinciale gebouwen<br />

in de Lombardstraat, die toen net was<br />

aangelegd als prestigieuze nieuwe<br />

verkeersas. Deze vleugel huisvest<br />

onder andere een grote spiegelzaal<br />

19. Kaart Centrum m 4 L<br />

onze-Lieve-Vrouw-<br />

ter-Kapellekerk<br />

Kapelleplein – Brussel<br />

A za en zo van 9u tot 19u<br />

f 27-48 (Kapelle)<br />

De Kapellekerk dankt haar kenmerkende<br />

silhouet aan de barokke, met<br />

leien beklede klokkentoren uit 1708,<br />

naar het ontwerp van architect Antoine<br />

Pastorana. De bouwgeschiedenis van<br />

de kerk strekt zich uit van de 13de tot<br />

de 18de eeuw. De muren in Lediaanse<br />

zandsteen zijn op sommige plaatsen<br />

gerestaureerd met Gobertangesteen.<br />

Het koor en de dwarsbeuk in vroeggotische<br />

stijl, die vrij somber zijn, werden<br />

opgericht tussen 1250 en 1275. Het<br />

driebeukige schip daarentegen dateert<br />

uit de 15de eeuw, wat te merken is aan<br />

de hoge ramen die overvloedig licht in<br />

het hele gebouw binnenlaten. De koolbladkapitelen<br />

van de ronde pijlers zijn<br />

typerend voor de Brabantse gotiek. Ze<br />

zijn versierd met stenen beeldhouwwerk<br />

van de hand van Faidherbe, Duquesnoy<br />

B r u S S e LI p. <strong>21</strong><br />

waar officiële plechtigheden plaatsvinden.<br />

Deze zaal vormt een mooi voorbeeld<br />

van de diverse mogelijkheden<br />

van imitatiemarmer, oranjekleurig en<br />

geaderd op de pilasters, naar bordeaux<br />

neigend met witte insluitsels op de<br />

vensteromlijstingen. Alleen de vensterbanken<br />

zijn van echt marmer. Het oudste<br />

gedeelte, het Hotel de Limminghe,<br />

dateert uit het begin van de 18de eeuw<br />

en ligt rond een vierkant binnenplein<br />

dat uitmondt in de Eikstraat. Dit opmerkelijke<br />

architecturale geheel, dat in de<br />

18de eeuw dienst deed als residentie<br />

van de Engelse ambassadeur en de<br />

apostolische nuntius, bevat enkele<br />

belangwekkende gerestaureerde<br />

salons. Een daarvan is het grote witte<br />

salon in Lodewijk XVI-stijl dat een interessante<br />

stucdecoratie bezit met het<br />

monogram van Leopold II boven een<br />

van de deuren en in een hoek van het<br />

plafond. (B 09/02/1995)<br />

doorlopend rondleidingen. In<br />

samenwerking met Itinéraires op<br />

de paden van de geschiedenis.<br />

de Jongere en Cosyn en bevat voorstellingen<br />

van de apostelen, de evangelisten,<br />

de Maagd Maria en Sint-Jozef met<br />

het kindje Jezus. In de twaalf zijkapellen<br />

bevinden zich doopvonten in hardsteen,<br />

barokke grafmonumenten in zwart en<br />

wit marmer evenals stenen altaren uit<br />

de 19de eeuw, in zwart en rood marmer<br />

zoals het altaar van de vijfde kapel uit<br />

1624 of in gemarmerd stucwerk en<br />

geverfd hout.<br />

(B 05/03/1936)<br />

rondleidingen, zaterdag om 10u30<br />

en zondag om 14u30. met de medewerking<br />

van Kerk en toerisme.<br />

Voorstelling en beluistering van<br />

het orgel met commentaar door<br />

arnaud Van de Cauter, zaterdag<br />

om <strong>11</strong>u30 en 13u30. programma :<br />

werken van peeter Cornet, organist<br />

aan het Brusselse hof aan het<br />

begin van de 17de eeuw. In<br />

samenwerking met BrusselSe<br />

orgels.<br />

tentoonstelling van de kerkschat,<br />

zaterdag van <strong>11</strong>u tot 19u.


p. 22 I B r u S S e L<br />

20. Kaart Centrum m 4 L<br />

Institut diderot<br />

Kapucijnenstraat 58 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18 u<br />

f 27-48 (Vossenplein)<br />

Architect Henri Jacobs is vooral bekend<br />

door de toepassing van de art nouveau<br />

op grote openbare gebouwen, meer<br />

bepaald op scholen. Na het scholencomplex<br />

La Ruche, dat in 1907 in Schaarbeek<br />

zijn deuren opende, ontwierp hij het<br />

gebouw in de Kapucijnenstraat waar in<br />

1910 de vroegere normaalschool Émile<br />

André (de eerste normaalschool van<br />

Brussel) zijn intrek nam. Zonder de functionaliteit<br />

te verwaarlozen besteedde<br />

Henri Jacobs grote aandacht aan de<br />

decoratie van de gebouwen. De sobere<br />

voorgevel in witsteen en hardsteen doet<br />

niets vermoeden van de rijke art-nouveaudecoratie<br />

binnen in het gebouw.<br />

Door de oordeelkundige combinatie van<br />

de gekozen bouwmaterialen verkreeg de<br />

architect een geraffineerde polychromie<br />

die nog versterkt werd door opmerkelijk<br />

siersmeedwerk, prachtige lampen en<br />

H Activiteit<br />

Steen in het Stadsarchief van Brussel<br />

Steenhouwster Marie De Belder zal tijdens een demonstratie uitleg geven<br />

over de verschillende technieken, het doel van elk werktuig en haar eigen<br />

ervaring in dit beroep waar de verhouding tot de steen zeer hoge eisen stelt.<br />

Het is ook een mooie gelegenheid om het zeer interessante gebouw van het<br />

Stadsarchief van Brussel te ontdekken, gehuisvest in de voormalige textielhandel<br />

Waucquez waar imitatiemarmer, granito et andere materialen een<br />

harmonieus geheel vormen. Verder kunt u ook de nieuwe tentoonstelling van<br />

het Stadsarchief bezoeken. Vertrekkend van een selectie van 300 ansichtkaarten<br />

uit het begin van de 20ste eeuw heeft fotograaf Gilbert Fastenaeken<br />

de opnames overgedaan op dezelfde plaats. De confrontatie van verleden<br />

en heden is zeer verhelderend voor de omvang van de veranderingen die het<br />

grote en kleine erfgoed van Brussel ondergaan hebben.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 17u (rondleidingen om het half uur)<br />

C plaats : Stadsarchief van Brussel, Huidevetterstraat 65 in Brussel –<br />

kaart Centrum m 4<br />

d lijnen 2-6 (Hallepoort/Zuidstation)<br />

e 3-4 (Zuidstation), 51-81-82 (Zuidstation)<br />

f 27-48 (Vossenplein), 49-50 (Zuidstation)<br />

tentoonstelling toegankelijk tot 24 december <strong>2010</strong>, maandag tot<br />

vrijdag van 8u tot 16u, zondag van <strong>11</strong>u tot 17u.<br />

met de medewerking van het Stadsarchief van Brussel.<br />

20<br />

sgraffiti van Privat Livemont die vooral in<br />

de centrale overdekte speelplaats geconcentreerd<br />

zijn. Deze ruimte, geritmeerd<br />

door hoge pilasters in hardsteen, heeft<br />

een plafond met gewelfboogjes en<br />

gestucte bloemmotieven alsook een<br />

tegelvloer met windroos en op de punt<br />

geplaatste tegels in een andere kleur als<br />

omtrek. (B 19/02/1998)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Klare Lijn.<br />

<strong>21</strong>. Kaart Centrum m 5 M<br />

Hoofdzetel van het oCmW<br />

van de Stad Brussel<br />

Hoogstraat 298 A – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 2-6 (Hallepoort)<br />

e 3-4-51 (Hallepoort)<br />

f 27-48 (Sint-Pietershospitaal/<br />

Hallepoort)<br />

<strong>21</strong><br />

Op de huidige locatie van het OCMW<br />

staan al sinds de 12de eeuw gebouwen<br />

waar de behoeftigen opgevangen en<br />

verzorgd werden. Eerst was er het<br />

leprozenhuis Sint-Pieter dat nadien<br />

een klooster werd en nog later, in 1783,<br />

een hospitaal. Met de bedoeling om<br />

over een modern hospitaal te beschikken<br />

werd architect A. Partoes belast<br />

met de bouw van een neoclassicistisch<br />

complex. De werken duurden van 1848<br />

tot 1877. De gebouwen waar het<br />

OCMW vandaag gevestigd is, behoren<br />

echter tot het architecturale geheel dat<br />

architect J.-B. Dewin tussen 1929 en<br />

1935 realiseerde ter vervanging van het<br />

toenmalige hospitaalcomplex. Hij koos<br />

voor een functionele stijl met spaarzame<br />

verwijzingen naar de art deco.<br />

Van het oorspronkelijke complex staat<br />

nog maar een klein gedeelte overeind,<br />

want sinds 1992 wordt het systematisch<br />

afgebroken om een grondige<br />

renovatie van het huidige hospitaal<br />

mogelijk te maken. Toch heeft het<br />

OCMW nog een hal bewaard met parementen<br />

in marbriet.<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Klare Lijn.


22. Kaart Centrum m5 M<br />

Hallepoort (Koninklijke<br />

musea voor Kunst en<br />

geschiedenis)<br />

Zuidlaan (tegenover de Hoogstraat)<br />

Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 16u15<br />

d lijnen 2-6 (Hallepoort)<br />

e 3-4-51 (Hallepoort)<br />

f 27-48 (Hallepoort)<br />

De tweede stadsomwalling die vanaf<br />

1356 gebouwd werd, valt grotendeels<br />

samen met de grote lanen die vandaag<br />

de Brusselse Vijfhoek omsluiten. Deze<br />

verdedigingsmuur, gebouwd in baksteen<br />

en witsteen, had een omtrek van<br />

acht kilometer en werd verdedigd door<br />

talrijke open torens en op de hoofdverkeersassen<br />

door imposante stadspoorten.<br />

De Hallepoort is het enige<br />

overblijfsel van deze omwalling waarvan<br />

de ontmanteling al op het einde<br />

van de 18de eeuw werd ingezet. De<br />

poort bleef gespaard omdat ze toen<br />

als gevangenis dienst deed. Na in 1847<br />

als museum te zijn ingericht, werd de<br />

Hallepoort in 1870 vergroot en grondig<br />

verbouwd door architect H. Beyaert.<br />

Na de recente renovatie is de Hallepoort<br />

de ideale plaats om het ‘versterkte’<br />

verleden van de hoofdstad te<br />

ontdekken. Binnen leidt een brede<br />

stenen wenteltrap naar de gotische<br />

zaal en andere ruimten waar opmerkelijke<br />

voorwerpen worden tentoongesteld<br />

zoals gildeketens, de wapenrusting<br />

van aartshertog Albrecht of het<br />

opgezette paard van aartshertog Isabella.<br />

(B 13/09/1990)<br />

22<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30 en<br />

15u30. met de medewerking van<br />

de Hallepoort (Koninklijke musea<br />

voor Kunst en geschiedenis).<br />

permanente tentoonstelling<br />

over de geschiedenis van de<br />

Hallepoort, de omwallingen en<br />

de verdediging van de stad.<br />

23. Kaart Centrum m 4 L<br />

Justitiepaleis<br />

Poelaertplein – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 2-6 (Louiza)<br />

e 92-94 (Poelaert)<br />

f 97 (Louiza)<br />

Menige bezoeker zal denken dit wel<br />

het grootste justitiepaleis ter wereld<br />

moet zijn. En niet ten onrechte, want<br />

architect Joseph Poelaert heeft het<br />

werkelijk heel groots gezien. Het Brusselse<br />

justitiepaleis meet 150 bij 160<br />

meter, goed voor een oppervlakte van<br />

24.000 m2 . Zijn indrukwekkende silhouet<br />

sluit op grandioze wijze het perspectief<br />

van de Regentschapsstraat<br />

af. Voor de werken die in 1866 van start<br />

gingen moesten verschillende oude<br />

straten van de volkse Marollenwijk<br />

verdwijnen. Dit opus magnum van<br />

Poelaert, een duidelijk voorbeeld van<br />

eclectische architectuur, werd door de<br />

Franse dichter Verlaine als Assyrisch-<br />

Babylonisch bestempeld. In werkelijkheid<br />

is er geen enkele invloed van het<br />

antieke Midden-Oosten in aan te wijzen.<br />

De vormentaal is hoofdzakelijk<br />

geïnspireerd op het Griekenland van<br />

B r u S S e LI p. 23<br />

23<br />

Pericles en het Rome van Hadrianus.<br />

De originaliteit van het grondplan en<br />

de volumewerking zijn volledig toe te<br />

schrijven aan het talent en de ongebreidelde<br />

verbeelding van de architect.<br />

Alle details worden op monumentale<br />

wijze behandeld, zowel binnen als buiten.<br />

De buitenkant van het gebouw<br />

bestaat uit een harmonieuze combinatie<br />

van hardsteen en witsteen. De vloeren<br />

van de zuilengangen en van de<br />

bezoekershal vertonen sierlijke geometrische<br />

patronen in zwarte marmer<br />

met lofwerk, vlechtwerk en schilden.<br />

(B 26/05/2008)<br />

Vrije toegang tot de Salle des pas<br />

perdus.<br />

doorlopend rondleidingen met<br />

toegang tot andere zalen op zaterdag<br />

en zondag. met de medewerking<br />

van Korei.


p. 24 I B r u S S e L<br />

24. Kaart Centrum m-n 4 M<br />

Sint-Jan-en-Sint-<br />

Stefaan-ter-minimenkerk<br />

Miniemenstraat 62 – Brussel<br />

A za van 10u tot 18u<br />

zo van 13u tot 18u<br />

d lijnen 2-6 (Louiza)<br />

f 27-48 (Vossenplein)<br />

Keurvorst Maximiliaan-Emmanuel van<br />

Beieren, gouverneur-generaal der<br />

Nederlanden, legde de eerste steen<br />

van het huidige kerkgebouw in 1700.<br />

Algemeen wordt aangenomen dat de<br />

plannen van de kerk ontworpen werden<br />

door pater Ph. Bressand en W. De<br />

Bruyn. Zij kozen voor een overgangsstijl<br />

tussen Vlaamse barok en classicisme.<br />

Op hoge sokkels geplaatste<br />

hoekpilasters en zuilen in kolossale<br />

orde geven een zekere allure aan de<br />

gevel die bekroond wordt door een<br />

blinde attiekmuur en één enkele toren<br />

aangezien de tweede nooit voltooid<br />

werd. Het oorspronkelijke parement in<br />

zandsteen van de gevel wordt aangevuld<br />

door witsteen. Binnen geven pilasters<br />

met composietkapitelen en een<br />

doorlopend hoofdgestel onder een<br />

kroonlijst eenheid aan het volledig witte<br />

interieur. De stucdecoratie concentreert<br />

zich voornamelijk in de koepelgewelven<br />

en de gordelbogen van het<br />

plafond. Het mooie altaar in wit marmer<br />

afkomstig uit de abdij van Heylissem<br />

is versierd met een bas-reliëf van P.J.A.<br />

Ollivier de Marseille. Het grafmonument<br />

van graaf Charles-Ghislain de<br />

Mérode-Westerloo in zwart en wit marmer<br />

tegenover de preekstoel werd<br />

gebeeldhouwd door Charles Geerts.<br />

De barokke kloostergebouwen die aan<br />

de kerk paalden en waarvan de tuinen<br />

tot aan de Wolstraat liepen, werden in<br />

1920 gesloopt. (B 31/07/1943)<br />

tentoonstelling “Kom Heilige<br />

geest” van het collectief “grâce”<br />

waarbij diverse installaties een<br />

persoonlijk gebed tot de Heilige<br />

geest uitdrukken.<br />

24<br />

25<br />

25. Kaart Centrum n 4 M<br />

Koninklijk<br />

Conservatorium Brussel /<br />

Conservatoire royal de<br />

Bruxelles<br />

Regentschapsstraat 30 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 17u<br />

d lijnen 2-6 (Louiza)<br />

e 92-94 (Kleine Zavel)<br />

f 27-95 (Kleine Zavel)<br />

Het Koninklijk Muziekconservatorium<br />

verhuisde in de eerste jaren na zijn<br />

oprichting in 1832 diverse keren tot het<br />

een vast onderkomen vond in het<br />

herenhuis van Thurn en Taxis. Vrij snel<br />

nadien echter gaf de minister van Binnenlandse<br />

Zaken aan architect Jean-<br />

Pierre Cluysenaer opdracht een meer<br />

geschikt gebouw te ontwerpen. Hoewel<br />

de plannen klaar waren in 1838-<br />

1839 duurde het tot 1876 alvorens het<br />

gebouw zoals we het vandaag kennen<br />

in gebruik werd genomen. Cluysenaer<br />

inspireerde zich op de Franse architectuur,<br />

in het bijzonder op de door Pierre<br />

Lescot ontworpen vleugel van het Louvre,<br />

in een combinatie van baksteen,<br />

hardsteen en witsteen. De gevels liggen<br />

rond een ereplein en zijn rijk geornamenteerd<br />

met beeldhouwwerk dat<br />

verwijst naar de functie van het<br />

gebouw. Het interieur bevat een ruime<br />

inkomhal met een eclectische zuilengalerij,<br />

overvloedig stucwerk boven en<br />

rond de deuren, evenals een mooi<br />

geheel van bustes en beelden. De<br />

monumentale trap met marmeren aanzet<br />

leidt naar de concertzaal die geïnspireerd<br />

is op de keizerlijke zaal van<br />

het conservatorium van Parijs. Deze<br />

zaal is versierd met een opmerkelijke<br />

stucdecoratie, onder meer in de cartouches<br />

van de balkons en de sluitstenen<br />

van de ereloges. Een fries van<br />

rankwerk tooit het hoofdgestel terwijl<br />

enkele beelden de kroonlijst lijken te<br />

stutten. (B 09/09/1993)<br />

rondleidingen op zaterdag en<br />

zondag om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30,<br />

14u30, 15u30 en 16u30. met de<br />

medewerking van Korei.<br />

doorlopend muzikale intermezzi in<br />

de concertzaal.


26. Kaart Centrum n 4 K<br />

onze-Lieve-Vrouw ten<br />

Zavelkerk<br />

Zavelstraat – Brussel<br />

A za en zo van 9u tot 19u<br />

d lijnen 2-6 (Louiza)<br />

e 92-94 (Kleine Zavel)<br />

f 27-95 (Kleine Zavel)<br />

De bescheiden kapel op deze plek,<br />

gebouwd in 1304, werd in de 15de eeuw<br />

aanzienlijk vergroot om de toenemende<br />

aantallen pelgrims te kunnen ontvangen<br />

die hier een miraculeus beeld van de<br />

Heilige Maagd kwamen vereren dat<br />

afkomstig was uit Antwerpen. Terwijl<br />

het interieur vrijwel intact is gebleven,<br />

is de buitenkant in de 19de eeuw zwaar<br />

gerestaureerd onder leiding van de<br />

architecten A. Schoy en J.-J. Ysendijck.<br />

De wijzigingen waren zelfs zo ingrijpend,<br />

dat we mogen zeggen dat de kerk bijna<br />

volledig werd heropgebouwd. De<br />

gebeeldhouwde decoratie werd volledig<br />

vernieuwd in neogotische stijl waarbij<br />

vooral Euvillesteen is gebruikt ter<br />

vervanging van de Balegemse en<br />

Gobert ange steen die in de 15de eeuw<br />

werd ontgonnen. De kristallijne en<br />

poreuze Euvillesteen bleek echter zeer<br />

gevoelig voor de 20ste-eeuwse luchtvervuiling.<br />

Na een lange restauratiecampagne<br />

die enkele jaren geleden<br />

werd voltooid, heeft de kerk haar blanke<br />

uitzicht teruggekregen. Binnenin harmonieert<br />

de tegelvloer in hardsteen met<br />

de monumentale ingangen van de<br />

barokkapellen van de familie Thurn und<br />

Taxis, waarin wit en zwart marmer een<br />

elegant samenspel vormen. Deze<br />

ingangen omsluiten geschilderde lambriseringen<br />

in marmerimitatie, marmeren<br />

beelden van Grupello en Duquesnoy<br />

evenals een bevloering in dezelfde<br />

steen. Behalve een doksaal dat op Toscaanse<br />

zuilen van zwart en rood marmer<br />

rust, bevat de kerk een mooi geheel van<br />

hardstenen grafzerken, talrijke marmeren<br />

graftombes, beelden van de twaalf<br />

apostelen in wit geschilderde Avesnesteen<br />

en een merkwaardig albasten<br />

grafmonument ter nagedachtenis van<br />

Flaminio Garnier. (B 05/03/1936)<br />

activiteit “gevecht met de zwaartekracht<br />

in de onze-Lieve-Vrouwten-Zavelkerk”<br />

(zie kadertekst<br />

hiernaast).<br />

H Activiteit<br />

Gevecht met de zwaartekracht<br />

in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavelkerk<br />

B r u S S e LI p. 25<br />

Ribgewelven, spitsbogen, rondbogen,… de middeleeuwse steenhouwers<br />

hebben een echt gevecht met de zwaartekracht gevoerd om de kerkruimtes<br />

te overwelven. De architectuur van de Zavelkerk dient als voorbeeld voor<br />

een initiatie in een fascinerend vakgebied dat ontwikkeld werd langs de route<br />

van de Franse kathedralen en door buitenlandse ambachtslui doorgegeven<br />

aan onze metselaars en steenhouwers.<br />

A zaterdag om 12u en 16u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : aan de voet van het standbeeld van de Vier Gekroonden,<br />

Kleine Zavel in Brussel – kaart Centrum n 4<br />

d lijnen 2-6 (Louiza)<br />

e 92-94 (Kleine Zavel)<br />

f 27-95 (Kleine Zavel)<br />

I reservatie verplicht op nr. 0496/38.85.94 (maandag tot vrijdag van 10u<br />

tot 15u). Maximum 25 personen per vertrek.<br />

met de medewerking van Itinéraires op de paden van de geschiedenis.<br />

26


p. 26 I B r u S S e L<br />

28. Kaart Centrum n 4 L<br />

Sint-Jakob-op-<br />

Coudenbergkerk<br />

Koningsplein – Brussel<br />

A za van 10u tot 12u en van 13u<br />

tot 18u<br />

zo van 13u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 92-93 (Koning)<br />

f 27-38-71-95 (Koning)<br />

27<br />

De Sint-Jakob-op-Coudenbergkerk, met<br />

zijn Korinthische zuilengalerij en sierlijke<br />

klokkentoren, sluit op bevallige wijze het<br />

perspectief van de Hofberg af. Tegelijk<br />

is het gebouw harmonieus geïntegreerd<br />

in het geheel van het Koningsplein. De<br />

kerk werd in 1776 gebouwd door architect<br />

Barnabé Guimard volgens het licht<br />

gewijzigde ontwerp van de Parijse architect<br />

J.B.V. Barré. Tussen 1843 en 1845<br />

werd de klokkentoren vervangen en het<br />

timpaan van het fronton versierd met een<br />

monumentaal fresco geschilderd door<br />

J.-F. Portaels. Het interieur is overwegend<br />

neoclassicistisch van stijl met<br />

muren in stucwerk, machtige Korinthische<br />

zuilen en eikenhouten orgelkast,<br />

27. Kaart Centrum n 4 M<br />

rekenhof<br />

Regentschapsstraat 2 – Brussel<br />

A enkel zo van <strong>11</strong>u tot 17u<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 92-93 (Koning)<br />

f 27-38-71-95 (Koning)<br />

Het gebouw waar het Rekenhof vandaag<br />

gehuisvest is, bevat een oud<br />

gedeelte dat uitgeeft op het Koningsplein<br />

en deel uitmaakt van het neoclassicistische<br />

geheel dat architect Barnabé<br />

Guimard tussen 1776 en 1781 realiseerde<br />

op initiatief van Karel van Lotharingen.<br />

In 1866 kocht Filips, graaf van<br />

Vlaanderen en broer van koning Leopold<br />

II, het gebouw aan van markies<br />

Arconati. De architecten Paul Saintenoy<br />

en Charles Parent voegden er twee<br />

haakse vleugels aan toe en realiseerden<br />

zo een paleis waarvan het U-vormige<br />

maar bevat ook eikenhouten koorstoelen<br />

in Regencestijl en een smeedijzeren hek<br />

in Lodewijk XV-stijl. Het orgel is van<br />

Pierre Schyven (1884). Verder bemerkt<br />

men ook standbeelden in marmer en<br />

geschilderde steen en het grafmonument<br />

in zwart en wit marmer van de<br />

schilder M.F. Jacobs met gesculpteerd<br />

médaillon door G.-L. Godecharle. Het<br />

hele interieur is versierd met talrijke elementen<br />

in stucwerk zoals de zeshoekige<br />

cassetten met rozetten in het halvekoepelgewelf<br />

van het koor, de guirlandes die<br />

het Drievuldigheidssymbool in een stralende<br />

zon omkransen in het midden van<br />

de koepel op de kruising van het transept<br />

of de wolkvormige stralenkransen van<br />

de zijaltaren. (B 02/12/1959)<br />

grondplan zich ontvouwt rond een<br />

erekoer met portieken die uitgeven op<br />

de Regentschapsstraat. Een indrukwekkende<br />

rotonde onder een koepel<br />

ligt op de centrale as van het nieuwe,<br />

monumentale bouwwerk. De graaf van<br />

Vlaanderen zorgde voor de inrichting<br />

van het interieur waarvan de opeenvolgende<br />

salons met vergulde lambriseringen<br />

en geschilderde stucplafonds<br />

alle stijlen illustreren die in de 19de eeuw<br />

in de mode waren. Een grote trap in wit<br />

marmer vertrekt in de ontvangsthal die<br />

een imposant stucplafond heeft. Echt<br />

en imitatiemarmer aan de muren vervolledigt<br />

het decor. In 19<strong>21</strong> verkocht<br />

koning Albert I, die in dit paleis geboren<br />

werd, het gebouw aan de Bank van<br />

Brussel die de staatsieruimten volledig<br />

behield maar de rest van de gebouwen<br />

voor functioneel gebruik liet aanpassen.<br />

De Belgische Staat kocht het paleis<br />

opnieuw aan in 1982 en vestigde er na<br />

restauratie in 1984 het Rekenhof in.<br />

(B 06/09/2001)<br />

28<br />

rondleidingen, zaterdag om 10u30<br />

en 15u en zondag om 15u.<br />

tentoonstelling van liturgische<br />

voorwerpen. In samenwerking met<br />

de kerkfabriek van Sint-Jakob-op-<br />

Coudenberg.<br />

uitleg over het orgel van Schyven<br />

door eric mairlot, titularis van de<br />

orgels van de Sint-Jakob-op-Coudenbergkerk,<br />

gevolgd door een<br />

orgelconcert, zondag om 15u15.


29. Kaart Centrum n 3-4 L<br />

paleis van Karel<br />

van Lotharingen<br />

Museumplein 1 – Brussel<br />

A za en zo van 13u tot 17u<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 92-93 (Koning)<br />

f 27-38-71-95 (Koning)<br />

Het is vandaag nog moeilijk voor te<br />

stellen dat op de plaats van dit grote<br />

paleis in Lodewijk XVI-stijl tot in 1756<br />

het gotische Hof van Nassau stond.<br />

Toen Karel van Lotharingen het gebouwencomplex<br />

verwierf, gaf hij hofarchitect<br />

Jean Faulte opdracht het te verbouwen<br />

tot een luxueus paleis. De<br />

werken begonnen in 1757 en werden<br />

na de dood van Faulte voortgezet door<br />

Laurent-Benoît Dewez en voltooid in<br />

1780. De bepleisterde gevels met centraal<br />

uitspringende gedeeltes onder<br />

frontonbekroning hebben een opstand<br />

van drie bouwlagen. De concave<br />

hoofdingang valt op door zijn originaliteit<br />

en rijk beeldhouwwerk uitgevoerd<br />

door Laurent Delvaux. Het paleis<br />

bevatte vroeger westelijke wintervertrekken<br />

en oostelijke zomervertrekken,<br />

maar ook een drukkerij, twee laboratoria,<br />

kabinetten voor natuurwetenschappen,<br />

fysica en scheikunde, en<br />

een grote bibliotheek. Vandaag huisvest<br />

het onder meer het museum van<br />

de 18de eeuw dat de atmosfeer van<br />

deze periode oproept aan de hand van<br />

pronksalons die men betreedt langs<br />

een schitterende rotonde versierd met<br />

opmerkelijke trofeeën in stucwerk aan<br />

de muren en een bijzonder interessante<br />

marmeren vloer. Rond een centraal<br />

stermotief uit 1766 met 28 stralen, elk<br />

uitgevoerd in een andere Belgische<br />

marmersoort, ligt een vloer van ruitvormige,<br />

op de punt geplaatste tegels van<br />

wit en zwart marmer in een straalvormig<br />

patroon. Deze marmeren vloer uit<br />

1885 vervangt de oorspronkelijke hardstenen<br />

vloer.<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 14u en 15u30.<br />

30. Kaart Centrum n 3 M<br />

Koninklijke kapel –<br />

protestantse kerk<br />

van Brussel<br />

Museumplein – Brussel<br />

A za van 10u tot 18u<br />

zo van 12u30 tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

e 92-93 (Koning)<br />

f 27-38-71-95 (Koning)<br />

De bouw van de kapel op het huidige<br />

Museumplein, destijds “Hofkapel”<br />

genoemd, werd toevertrouwd aan<br />

architect Jean Faulte. De eerste steen<br />

werd gelegd op 1 mei 1760. Het grondplan<br />

vertoont grote gelijkenis met de<br />

kapel van het kasteel van Versailles,<br />

maar het algemene uitzicht lijkt eerder<br />

op de kapel van het kasteel van Lunéville<br />

in Lotharingen, ongetwijfeld om<br />

Karel van Lotharingen, gouverneur van<br />

de Zuidelijke Nederlanden onder het<br />

bewind van de Habsburgse keizerin<br />

Maria-Theresia, te behagen. Binnenin<br />

B r u S S e LI p. 27<br />

bemerken we de zijbeuken met galerijen<br />

in een superpositie van de Ionische en<br />

Korinthische orde, typerend voor de<br />

classicistische Franse architectuur. Het<br />

geheel is echter uitgewerkt met een vrijheid<br />

eigen aan de Lodewijk XV-stijl.<br />

Sommige details, zoals de Pompejaanse<br />

kapitelen met hoekvoluten en de<br />

motieven die passementwerk imiteren,<br />

kondigen reeds de Lodewijk XVI-stijl en<br />

neoclassicisme aan. Het interieur werd<br />

bij de restauratie van 1987 volledig in<br />

zijn oorspronkelijke gedaante hersteld.<br />

De zuilen en pilasters hebben op vloerniveau<br />

hun stucco-lustro decor met een<br />

zeer natuurgetrouwe marmerimitatie<br />

behouden. Het verfijnde stucwerk is<br />

trouwens in zijn geheel mooi bewaard<br />

gebleven, zowel boven de deuren als<br />

in het koor waar engeltjes een aureool<br />

vormen rond een schilderij van de Heilige<br />

Maagd.<br />

rondleidingen en gelegenheid om<br />

vragen te stellen, zaterdag om<br />

10u30, 12u30, 14u30 en 16u30,<br />

zondag om 12u30, 14u30 en 16u30.<br />

29<br />

30


p. 28 I B r u S S e L<br />

31. Kaart Centrum n 3 K<br />

Station Brussel-Centraal<br />

Keizerinlaan/Kantersteen – Brussel<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86<br />

(Centraal Station)<br />

Het trapeziumvormige grondplan van<br />

het Centraal Station stemt overeen met<br />

het terrein tussen het Kantersteen, de<br />

Keizerinlaan en de Putterij. Het werd<br />

in 1952 in gebruik genomen, maar het<br />

bouwproject gaat terug tot 1910 toen<br />

architect Victor Horta gevraagd werd<br />

deze toegang naar de sporen te ontwerpen.<br />

De werken zouden pas in 1937<br />

van start gaan, na de voltooiing van de<br />

Noord-Zuidverbinding. Maxime Brunfaut<br />

volgde Horta op na diens overlijden<br />

in 1947, maar lijkt al sinds 1945<br />

de leiding over de werken te hebben<br />

gehad. Het station ligt in de lijn van de<br />

internationale officiële architectuur,<br />

maar bevat ook nadrukkelijke verwijzingen<br />

naar vroegere realisaties van<br />

Horta, meer bepaald het Paleis voor<br />

Schone Kunsten en het Volkshuis. De<br />

met witsteen beklede gevels rusten op<br />

een plint van hardsteen, dat ook<br />

gebruikt werd voor de kroonlijst van<br />

het gebouw. Het interieur kreeg een<br />

parement van travertijn (een sedimentair<br />

kalkgesteente dat ook kalktuf wordt<br />

genoemd) en biedt onderdak aan een<br />

ruime lokettenhal. De wanden van het<br />

loketgedeelte zijn met graniet bekleed.<br />

Een geknikt plafond van casementen<br />

opgevuld met glastegels en een tegelvloer<br />

van Mirabeaumarmer (afkomstig<br />

uit een steengroeve van de Yonne) met<br />

de koperen emblemen van de steden<br />

Brussel, Antwerpen en Luik vervolledigen<br />

de algemene interieurinrichting<br />

die typisch is voor de jaren 1950.<br />

(BL 16/03/1995)<br />

Vertrekpunt van de fietstocht<br />

“Steen in de art-nouveau- en artdecoschatten<br />

van het noordwesten<br />

van Brussel” (zie kadertekst<br />

hieronder).<br />

B Fietstocht<br />

Steen in de art-nouveau- en art-decogebouwen<br />

van het noordwesten van Brussel<br />

De verstedelijking van het noordwesten van Brussel hangt nauw samen<br />

met de industriële ontwikkeling langs de oevers van het kanaal in de 19de<br />

eeuw. De toenemende bevolking, vooral arbeidersgezinnen, woonde er in<br />

zeer precaire omstandigheden. De verbetering van de wetgeving op de<br />

arbeidershuisvesting leidde in de jaren 1920 tot de bouw van nieuwe woonwijken<br />

door onder meer Joseph Diongre en Victor Bourgeois. De rijkere<br />

buurt rond de basiliek van Koekelberg bevat overigens enkele mooie realisaties<br />

in art nouveau- en art-decostijl. Deze fietstocht maakt u attent op<br />

de gebruikte bouwmaterialen, in het bijzonder steen, in de diverse<br />

constructies.<br />

A zaterdag en zondag om 14u (duur : 3u30)<br />

C vertrek : fietspunt aan het Centraal Station in Brussel –<br />

kaart Centrum n 3<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Centraal Station)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/502.73.55 (maandag tot zondag van<br />

10u tot 18u). Maximum 20 personen per vertrek. Mogelijkheid om<br />

fietsen te huren aan het vertrekpunt (8 €), enkel op zaterdag (op zondag<br />

moet u uw eigen fiets meebrengen).<br />

met de medewerking van pro Velo.<br />

F Bustocht<br />

Kalksteen en hardsteen<br />

31<br />

De witte kalksteen uit Gobertange en de<br />

hardsteen uit Henegouwen vormen constanten<br />

in de visuele perceptie van ons stedelijk<br />

erfgoed. Ontdek van wie de steengroeven<br />

waren, hoe de steen werd ontgonnen en tot<br />

in Brussel aangevoerd. Leer meer over de<br />

specifieke eigenschappen van deze stenen<br />

en de redenen waarom ze op bepaalde plaatsen<br />

in bouwwerken worden gebruikt. Hoe<br />

worden zij bewerkt, wat is hun kostprijs ?<br />

Hoe worden zij onderhouden ?<br />

A zaterdag om 10u en 14u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : Loxumstraat te Brussel –<br />

kaart Centrum n3<br />

d lijnen 1-2 (Centraal Station)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Centraal Station)<br />

I reserveren verplicht op nr.<br />

0496/38.85.94 (van maandag tot vrijdag<br />

van 10u tot 15u). Maximaal 45 personen<br />

per vertrek. Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Itinéraires op<br />

de paden van de geschiedenis.


32. Kaart Centrum n 3 L<br />

ravensteingalerij<br />

Ravensteinstraat/Kantersteen<br />

Brussel<br />

d lijnen 1-5 (Centraal Station)<br />

f 29-38-63-65-66-71-86 (Centraal<br />

Station)<br />

De Ravensteingalerij, gelegen tussen<br />

de Ravensteinstraat en Kantersteen,<br />

vormt een belangrijke verbinding tussen<br />

de boven- en benedenstad. De<br />

galerij, die van het Paleis voor Schone<br />

Kunsten naar het Centraal Station leidt,<br />

is ingebed in een groot kantoorgebouw<br />

van vier verdiepingen hoog en bevatte<br />

oorspronkelijk 81 winkels. De bouw in<br />

zogenaamde Internationale Stijl vond<br />

plaats tussen 1954 en 1958, naar de<br />

plannen van de architecten Alexis en<br />

Philippe Dumont, die ook het aanpa-<br />

G Wandeling<br />

Sculptuur en architectuur<br />

De relatie tussen beeldhouwwerk en architectuur is altijd al<br />

complex geweest. Is het alleen maar versiering of een<br />

wezenlijk onderdeel van een ruimte ? Tijdens deze wandeling<br />

worden verschillende types ornamenten ontcijferd, van haut-<br />

en bas-reliëfs tot vrijstaande beelden.<br />

A zaterdag om 12u en 16u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : ingang van het BIP (Brussels Information Place),<br />

Koningsstraat 2-4 in Brussel – kaart Centrum n 4<br />

d lijnen 1-5 (Park)<br />

e 92-94 (Paleis)<br />

f 27-38-71-95 (Koning)<br />

I reservatie verplicht op nr. 0496/38.85.94 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 15u). Maximum 25 personen per<br />

vertrek.<br />

met de medewerking van Itinéraires op de paden van<br />

de geschiedenis.<br />

lende Shellgebouw ontwierpen. De<br />

ingang langs de kant van Kantersteen<br />

wordt gemarkeerd door een gevel met<br />

parement van travertijn en een monumentaal<br />

portaal ondersteund door<br />

twee forse zuilen van zwart marmer.<br />

De galerij zelf, bekleed met travertijn,<br />

strekt zich niet zonder majesteit uit tot<br />

een grote rotonde die een heel stuk<br />

onder het niveau van de Ravensteinstraat<br />

ligt. Langs deze kant geeft een<br />

breed voorportaal in witsteen toegang<br />

tot een trap onder een koepel die het<br />

hoogteverschil van 10 meter tussen de<br />

twee ingangen overbrugt. In het midden<br />

van de rotonde bevindt zich een<br />

waterbekken op de plaats waar ooit<br />

de “Groote Pollepel” stond, een gotische<br />

waterput die nu is overgebracht<br />

naar het Egmontpark. De rotonde is<br />

deels bekleed met blauwe<br />

mozaïektegels.<br />

G Activiteit<br />

Sélection du patron<br />

B r u S S e LI p. 29<br />

De verenigingen Brukselbinnenstebuiten en Uit in Brussel<br />

helpen u een keuze te maken uit de vele plaatsen die ter<br />

gelegenheid van de Open Monumentendagen te bezichtigen<br />

zijn. In de “Sélection du Patron” hebben ze een dertigtal<br />

gebouwen uitgezocht die een mooie illustratie vormen van<br />

het thema van deze editie, die zelden open zijn voor het<br />

publiek of waar niet al te lange wachttijden worden<br />

verwacht.<br />

Deze selectie bestaat uit drie circuits. Het eerste, dat het<br />

gemakkelijkste af te leggen is, bestaat in een wandeling te<br />

voet door het centrum van Brussel. Het tweede en derde<br />

verlaten het centrum en maken gebruik van het openbaar<br />

vervoer en/of de fiets.<br />

u kunt deze circuits vanaf 25 augustus downloaden<br />

op de websites : www.brukselbinnenstebuiten.be of<br />

www.uitinbrussel.be. de Sélection du patron is ook<br />

verkrijgbaar op zaterdag 18 en zondag 19, van 10u<br />

tot 16u30, op de stand van Brukselbinnenstebuiten<br />

in de St.-gorikshallen (Sint-goriksplein –<br />

kaart Centrum m 3).<br />

Info : Brukselbinnenstebuiten : 02/<strong>21</strong>8.38.78 –<br />

bruksel@skynet.be<br />

32


p. 30 I B r u S S e L<br />

33. Kaart Centrum n 4 L<br />

Coudenberg – voormalig<br />

paleis van Brussel<br />

Koningsplein 9 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Park/Centraal Station)<br />

e 92-94 (Paleizen/Koning)<br />

f 27-38-71-95 (Koning)<br />

Het immense paleis van de Coudenberg<br />

dat eeuwenlang de trots had<br />

uitgemaakt van de vorsten en landvoogden<br />

van onze gewesten viel in<br />

1731 ten prooi aan een verwoestende<br />

brand. De ruïnes zouden veertig jaar<br />

later worden gesloopt om plaats te<br />

maken voor de aanleg van de Koningswijk<br />

zoals we die vandaag kennen.<br />

Opgravingen die sinds bijna vijfentwintig<br />

jaar worden ondernomen door verschillende<br />

archeologische diensten<br />

hebben in de ondergrond overblijfselen<br />

aan het licht gebracht van de verschillende<br />

onderdelen van het paleis en de<br />

stedelijke omgeving. Deze overblijfselen<br />

zijn vandaag voor het publiek toegankelijk<br />

via een ondergronds circuit :<br />

de kelders van het hoofdgebouw, het<br />

G Wandeling<br />

De Koninklijke wijk en de Kunstberg<br />

middeleeuwse kasteel van de hertogen<br />

van Brabant (12de-14de eeuw) ; de<br />

onderste bouwlagen, voornamelijk de<br />

keukens van de grote staatsiezaal Aula<br />

Magna gebouwd in de 15de eeuw voor<br />

hertog Filips de Goede ; de funderingen<br />

en ondermuren van de paleiskapel<br />

gebouwd onder de regering van keizer<br />

Karel V in de 16de eeuw ; het Isabellastraatje<br />

dat van de Coudenberg naar<br />

de Sint-Goedelekerk leidde en de overblijfselen<br />

van het voormalige hotel<br />

Hoogstraeten met zijn merkwaardige<br />

gotische galerij die uitgaf op de tuin.<br />

(B 04/07/1984 en 31/01/1992)<br />

Wandelzoektocht “Van steen tot<br />

stuc” die aandacht besteedt aan<br />

de bewerking van natuursteen op<br />

de site, aan de bouwelementen in<br />

het museum en aan het pleisterwerk<br />

in de omgeving van het<br />

Koningsplein (te downloaden van<br />

de website www.coudenberg.com<br />

of verkrijgbaar aan het onthaal).<br />

tentoonstelling “op ontdekking<br />

van het europese erfgoed door de<br />

koninklijke verblijven” (zie pagina<br />

hiernaast).<br />

De wandeling start aan het Warandepark waar we het Academiën- en Koninklijk<br />

Paleis, en enkele ‘hotel particuliers’ bekijken. Vervolgens richting Koningsplein<br />

waar we een kijkje nemen in het BIP en de Sint-Jacobskerk. We dalen<br />

de Hofberg af naar het Ravensteinhotel, om via fonteinen en reliëfs terug op<br />

te klimmen naar de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. We bekijken<br />

haar imposante ingang met Schotse granietzuilen, en de foyer in wit marmer<br />

om te eindigen bij de Zavelkerk.<br />

A zaterdag en zondag om <strong>11</strong>u, 14u en 16u15 (duur : 2u)<br />

C vertrek : centrale ingang van het Warandepark, kant Paleizenplein<br />

tegenover het Koninklijk Paleis in Brussel – kaart Centrum n 4<br />

d lijnen 1-5 (Park)<br />

e 92-94 (Paleizen)<br />

f 27-38-71-95 (Koning)<br />

met de medewerking van Culturama.<br />

33


TENTOONSTELLING<br />

18/09/<strong>2010</strong> > 24/10/<strong>2010</strong><br />

Van dinsdag tot en met<br />

vrijdag van 10 tot 17u<br />

Weekend : van 10 tot 18u<br />

WANDELZOEKTOCHT<br />

18/09/<strong>2010</strong> > 19/09/<strong>2010</strong><br />

Downloadbaar parcours op de site :<br />

www.coudenberg.com<br />

(of ter plaatse verkrijgbaar)<br />

PLAATS<br />

COUDENBERG<br />

voormalig Paleis van Brussel<br />

(ingang via het BELvue Museum)<br />

Kunstberg<br />

Paleizenplein 7<br />

1000 Brussel<br />

TENTOONSTELLING<br />

B r u S S e L I p. 31<br />

Europese Erfgoeddagen<br />

September <strong>2010</strong><br />

Europees Erfgoed ontdekken in<br />

Koninklijke Residenties<br />

n de loop van de lente <strong>2010</strong>, konden een aantal leden<br />

Ivan de Vereniging van de Europese Koninklijke Residenties<br />

- met name het voormalig Paleis van Brussel en<br />

de kastelen van Versailles, Chambord, Schönbrunn,<br />

Wilanow en Madrid - dankzij de steun van het Europees<br />

programma CULTUUR, een pedagogisch project organiseren<br />

rond het thema “Koninklijke Residenties en<br />

hun impact op de omgeving”. Een week lang ontdekten<br />

jongeren op basis van interactieve workshops in<br />

verschillende Europese koninklijke residenties de<br />

geschiedenis, de architectuur en tal van aspecten van<br />

het voormalige hofleven.<br />

Ter gelegenheid van de Europese Erfgoeddagen <strong>2010</strong><br />

organiseren de zes betrokken residentiepartners telkens<br />

in hun eigen site de tentoonstelling “Europees Erfgoed<br />

ontdekken in Koninklijke Residenties”. De tentoonstelling<br />

onthaalt het fotografisch en audiovisuele werk dat de<br />

jongeren over elk van de residenties maakten en toont<br />

hun perceptie van het bestudeerde thema.<br />

Samen met deze tentoonstelling verzorgt het voormalig<br />

Paleis van Brussel een wandelzoektocht van de archeologische<br />

site, het museum van de Coudenberg en het<br />

Koningsplein. Hierbij ligt het accent op het Brussels thema<br />

van de Erfgoeddagen <strong>2010</strong> : over steen- en pleisterwerk.


p. 32 I B r u S S e L<br />

34. Kaart Centrum n 4 K<br />

BIp (Brussel Info place)<br />

Koningsstraat 2-4 – Brussel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Park/Centraal Station)<br />

e 92-93 (Paleizen/Koning)<br />

f 27-38-71-95 (Koning)<br />

Het BIP – Brussel Info Place is gehuisvest<br />

in twee gebouwen, het Hotel Grimbergen<br />

op de nummers 2-4 van de<br />

Koningsstraat, en het Hotel Spangen<br />

dat gebouwd is op de grondvesten van<br />

het Hotel Hoogstraeten, op de nummers<br />

<strong>11</strong>-12 van het Koningsplein. Deze<br />

gebouwen maken deel uit van het neoclassicistische<br />

geheel van het plein dat<br />

ontworpen is door de Franse architect<br />

J.B.V. Barré die zich inspireerde op het<br />

Stanislasplein in Nancy. Het Hotel Grimbergen<br />

werd gebouwd vanaf 1776<br />

onder leiding van Barnabé Guimard. Het<br />

Hotel was van bij het begin onderverdeeld<br />

en kende diverse bestemmingen.<br />

De hoek aan de parkzijde werd<br />

omstreeks 1830 ingenomen door het<br />

34<br />

Café de l’Amitié terwijl op de hoek aan<br />

de kant van het Koningsplein van 1840<br />

tot 1875 de boekhandel Muquardt was<br />

gevestigd. Nadien werd het gebouw<br />

eigendom van de Lloyds & National<br />

Provincial Foreign Bank Ltd en volledig<br />

ingericht als kantoren. De toegangshal<br />

kreeg een rijke veelkleurige decoratie<br />

in marmer. Uit dezelfde periode dateert<br />

ook de grote lokettenzaal waarvan het<br />

gecompartimenteerde plafond een<br />

kroonlijst heeft van kunstig stucwerk.<br />

Forse pilasters in geel marmer met vergulde<br />

egyptiserende kapitelen organiseren<br />

de ruimte. Op de verdieping is<br />

een opmerkelijk stucplafond bewaard<br />

dat duidelijk geïnspireerd is op de<br />

Adamstijl, die in de 18de eeuw zeer in<br />

de mode was in Groot-Brittannië. Het<br />

stucwerk, dat mooi uitkomt tegen de<br />

watergroene en bleekblauwe achtergrond,<br />

omvat elkaar aankijkende griffoenen,<br />

amfora’s in de fries onder de<br />

kroonlijst, medaillons en guirlandes. Het<br />

gebouw is sinds 1984 eigendom van<br />

het Brussels Gewest. Op 10 mei 2008<br />

opende hier het BIP, het bezoekerscentrum<br />

van het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest. Men vindt er alle toeristische<br />

en culturele informatie over Brussel en<br />

over het Belgische voorzitterschap van<br />

de Europese Unie, een vaste tentoonstelling<br />

over Brussel, vergader- en conferentiezalen.<br />

Er worden ook tijdelijke<br />

tentoonstellingen georganiseerd.<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Klare Lijn. tentoonstelling<br />

“experience Brussels<br />

!”, een ludieke, dynamische en<br />

interactieve tentoonstelling over<br />

het Brussels Hoofdstedelijk<br />

gewest dat de hoofdstad toont in<br />

al haar facetten : architectuur, stedenbouw,<br />

cultureel leven, europese<br />

identiteit van Brussel, enz.<br />

Stand van de l’association des<br />

amis de l’unesco met verschillende<br />

nummers van het tijdschrift<br />

Les Nouvelles du Patrimoine.<br />

Vertrekpunt van de wandeling<br />

“Sculptuur en architectuur” (zie<br />

kadertekst pagina 29).


35. Kaart Centrum o 4 M<br />

paleis der academiën<br />

Hertogstraat 1 – Brussel<br />

A enkel zo van 10u tot 18u<br />

I alleen rondleidingen<br />

(groepen van 20 personen)<br />

d lijnen 2-6 (Troon)<br />

e 92-94 (Paleizen)<br />

f <strong>21</strong>-27-38-71-95 (Hertog/Koning)<br />

Het Academiënpaleis werd gebouwd<br />

tussen 1823 en 1826 als residentie<br />

voor prins Willem II van Oranje die hier<br />

trouwens tot aan de Belgische onafhankelijkheid<br />

in 1830 zou verblijven.<br />

Het gebouw werd nadien gedurende<br />

twaalf jaar onder sekwester geplaatst.<br />

De Belgische Staat kon het pas in 1842<br />

in bezit nemen en schonk het in 1853<br />

aan kroonprins Leopold II die er echter<br />

nooit zou wonen. Nadien waren er<br />

plannen om het gebouw te bestemmen<br />

als museum voor moderne kunst. Uiteindelijk<br />

zouden de Koninklijke Academie<br />

voor Wetenschappen, Letteren<br />

35<br />

en Schone Kunsten evenals de Koninklijke<br />

Academie voor Geneeskunde er<br />

hun intrek nemen. Het paleis werd ontworpen<br />

door architect Charles Van der<br />

Straeten en gedecoreerd en ingericht<br />

door Tilman-François Suys. Het heeft<br />

enkele schitterende staatsievertrekken<br />

in neoclassicistische stijl bewaard<br />

waaronder de grote troonzaal die een<br />

opmerkelijke parketvloer in eik en<br />

palissander heeft en een muurbekleding<br />

van grijs Sint-Annamarmer (oorspronkelijk<br />

echter wit Carraramarmer).<br />

De marmergalerij, waarvan de muren<br />

bekleed zijn met rood marmer van<br />

Beaumont, heeft eveneens een prachtige<br />

parketvloer in palissander en amarant.<br />

Het plafond in de vorm van een<br />

tongewelf heeft een decor van casementen<br />

in wit en verguld stucwerk, en<br />

timpanen versierd met reliëfs van musicerende<br />

engelen, vervaardigd door de<br />

Brugse beeldhouwer Jean Calloigne.<br />

(B 10/10/2001)<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van Klare Lijn.<br />

B r u S S e LI p. 33


p. 34 I B r u S S e L<br />

BRUSSEL-UITBREIDING / SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE<br />

SINT-PIETERS-WOLUWE / ETTERBEEK / OUDERGEM<br />

Van eetveldehuis (SYnergrId)<br />

37


BruSSeL-uItBreIdIng / SInt-LamBreCHtS-WoLuWe / SInt-pIeterS-WoLuWe / etterBeeK / oudergem I p. 35<br />

36. Kaart I 8 l<br />

Sint-Jozefkerk<br />

Frère-Orbansquare<br />

Brussel-Uitbreiding<br />

A za van 10u tot 18u<br />

zo van 10u tot 18u30<br />

In opdracht van de Société civile pour<br />

l’Agrandissement et l’Embellissement<br />

de la Ville – die geloofde dat een religieus<br />

gebouw een belangrijke stimulans<br />

kon zijn voor de ontwikkeling van<br />

de nieuwe Lepoldswijk – ontwierp<br />

architect Tilman-François Suys de<br />

plannen voor een kerk ter ere van Sint-<br />

Jozef, de patroonheilige van België.<br />

Suys leidde niet alleen de bouw, die<br />

duurde van 1842 tot 1849, maar<br />

tekende ook het aanlegplan voor de<br />

nieuwe wijk. Dit verklaart wellicht<br />

waarom beide zo goed op elkaar afgestemd<br />

zijn. Naar verluidt heeft de Drievuldigheidskerk<br />

in Rome model<br />

gestaan voor de compositie van de<br />

voorgevel in hardsteen en steen van<br />

Ecaussines. Tal van details verwijzen<br />

naar de Italiaanse architectuur, met<br />

name naar Palladio in het benedengedeelte.<br />

De torens zijn echter een eerbetoon<br />

aan het Franse neoclassicisme.<br />

Binnen geven drie beuken van gelijke<br />

hoogte, van elkaar gescheiden door<br />

Korinthische zuilen op een voetstuk<br />

van hardsteen, een gevoel van weidsheid<br />

aan het schip dat nog versterkt<br />

wordt door het overvloedige licht<br />

afkomstig van de grote rondboogvensters.<br />

Het interieur bevat naast zeer<br />

mooi neorenaissancemeubilair en een<br />

hoofdaltaar in wit marmer ook een<br />

reusachtig doek van Antoine Wiertz<br />

tegen de vlakke muur van het koor dat<br />

De vlucht naar Egypte uitbeeldt.<br />

(B 13/05/1981)<br />

geleide bezoeken om het half uur,<br />

zaterdag van 10u tot 17u30 en zondag<br />

van 13u tot 16u30.<br />

plechtige vieringen met polyfonie<br />

en gregoriaanse gezangen, zondag<br />

van 10u tot <strong>11</strong>u30 en van 17u<br />

tot 18u.<br />

36<br />

37. Kaart I 8 L<br />

Van eetveldehuis<br />

(SYnergrId)<br />

Palmerstonlaan 4<br />

Brussel-Uitbreiding<br />

A za en zo van 14u tot 17u<br />

I alleen rondleidingen (groepen van<br />

15 personen) – Files mogelijk<br />

d lijnen 1-5 (Maalbeek)<br />

f 60-63-64 (Palmerston)<br />

Het Van Eetveldehuis is ongetwijfeld<br />

een van de meest voldragen realisaties<br />

van Victor Horta. Ontworpen in 1895,<br />

bevestigt het zijn genie voor ruimtewerking,<br />

lichtinval en kleurgebruik. Het<br />

was geen toeval dat Edmond Van Eetvelde,<br />

vooraanstaand diplomaat en<br />

adviseur van koning Leopold II, de<br />

opdracht aan de beroemde architect<br />

gaf. Deze ontwierp een huis volgens<br />

een nieuw concept dat brak met de<br />

klassieke Franse stijl. Voor de gevel<br />

opteerde hij voor zichtbare metalen<br />

structuren die voorheen enkel voor<br />

industriële constructies werden<br />

gebruikt. De erker rust bijna choquerend<br />

op ijzeren consoles en omspant<br />

de hele breedte van de gevel over twee<br />

bouwlagen. In 1899-1900 voegde<br />

Horta op vraag van Van Eetvelde een<br />

37<br />

tweede vleugel toe in wit- steen. Binnen<br />

werd de traditionele indeling volledig<br />

verlaten. Centraal ligt een rotonde<br />

die het trappenhuis bevat, bekroond<br />

door een bijna magische koepel. De<br />

donker- en amandelgroene marmerbekleding<br />

van de muren harmonieert<br />

mooi met de kleur van de mozaïekvloeren<br />

waarin oranjekleurige zweepslagpatronen<br />

verwerkt zijn. Het salon op<br />

de verdieping bevat een schoorsteen<br />

en lambriseringen in onyx. Het Van<br />

Eetveldehuis is een van de mooiste<br />

realisaties van Victor Horta.<br />

(B <strong>21</strong>/06/1971)<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van Korei.


p. 36 I BruSSeL-uItBreIdIng / SInt-LamBreCHtS-WoLuWe / SInt-pIeterS-WoLuWe / etterBeeK / oudergem<br />

38. Kaart I 9 L<br />

Solvaybibliotheek<br />

Leopoldpark – Belliardstraat 137<br />

Brussel-Uibreiding<br />

A za en zo van 10u tot 17u30<br />

I enkel rondleidingen (groepen van<br />

25 personen)<br />

d lijnen 1-5 (Maalbeek)<br />

f 59 (Leopoldpark), 60 (Jourdan)<br />

Het gebouw dat in 1902 op initiatief<br />

van industrieel en mecenas Ernest<br />

Solvay werd opgetrokken voor het<br />

Instituut voor Sociologie, staat vandaag<br />

bekend als de Solvaybibliotheek.<br />

De plannen werden ontworpen door<br />

de architecten Constant Bosmans en<br />

Henri Vandeveld hierin bijgestaan door<br />

Emile Waxweiller, hoogleraar sociologie<br />

aan de Université Libre de Bruxelles.<br />

De bibliotheek, die voorzien is van<br />

een ruime en comfortabele leeszaal,<br />

overvloedig verlicht door grote ramen,<br />

verborg achter haar elegante gevel in<br />

Euvillesteen talrijke individuele werkruimtes<br />

met gecapitonneerde deuren.<br />

De ingangshal, met mozaïekvloer en<br />

een muurbekleding van Euvillesteen,<br />

geeft toegang tot de zalen die uiterst<br />

verzorgd zijn afgewerkt met houten<br />

lambriseringen en een indrukwekkende<br />

decoratie van imitatiemarmer. Het<br />

gebouw, dat in 1981 door de ULB was<br />

verlaten, verkeerde bij zijn bescherming<br />

in 1988 in zeer vervallen staat.<br />

h C o n c e r t<br />

38<br />

Een opmerkelijke restauratiecampagne<br />

in de jaren 1990 heeft het zijn oorspronkelijke<br />

luister teruggegeven. De Solvaybibliotheek<br />

werd in 1994 heropend<br />

en dient vandaag als locatie voor tal<br />

van evenementen. (B 08/08/1988)<br />

doorlopend rondleidingen<br />

(behalve tijdens het concert). met<br />

de medewerking van Korei.<br />

Concert, zaterdag om 12u30 (zie<br />

kadertekst hieronder)<br />

Erfgoed en muziek : een verrassende combinatie<br />

39. Kaart J 8 L<br />

Koninklijke<br />

militaire School (KmS)<br />

Renaissancelaan 30<br />

Brussel-Uitbreiding<br />

A enkel zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Merode)<br />

e 81 (Merode)<br />

f 61 (Ridderschap)<br />

De Koninklijke Militaire School, die vroeger<br />

gevestigd was in de abdij van Ter<br />

Kameren, kreeg in 1909 een nieuw onderkomen<br />

in een complex gebouwd naar de<br />

plannen van architect Henri Maquet. Deze<br />

koos voor een monumentale maar elegante<br />

classicistische stijl waaruit de algemene<br />

voorliefde van die tijd blijkt voor<br />

deze stijl die trouwens ook de voorkeur<br />

van koning Leopold II wegdroeg voor de<br />

architecturale verfraaiing van de hoofdstad.<br />

De gevels van de gebouwen<br />

bestaan uit drie symmetrische vleugels<br />

die onderling door verlaagde portalen<br />

verbonden zijn. Henri Maquet, die hofarchitect<br />

zou worden, besteedde bijzonder<br />

grote zorg aan de details. De hoofdingang<br />

wordt geflankeerd door de beelden van<br />

Mars en Minerva terwijl het fronton een<br />

allegorie van België voorstelt dat onder<br />

de bescherming van Mars een beroep<br />

doet op de Vaderlandsliefde, de Kunsten<br />

en de Wetenschappen om de toekomstige<br />

militaire bevelhebbers te vormen.<br />

Binnen geeft een ontvangsthal onder een<br />

koepel versierd met militaire trofeeën in<br />

de zwikken toegang tot de monumentale<br />

Tijdens het weekend van de Open Monumentendagen biedt PROMUSICA (www.asepromusica.com) u de gelegenheid<br />

om twee gratis concerten bij te wonen gewijd aan de Belgische vioolvirtuoos Eugène Ysaÿe, componist van “Les 6 sonates”<br />

voor viool solo dat wereldwijd erkend wordt als een meesterwerk in de muziekgeschiedenis. Het was Eugène Ysaÿe die<br />

koningin Elisabeth inspireerde om in Brussel een vioolwedstrijd te organiseren die vandaag is uitgegroeid tot de wereldberoemde<br />

“Koningin Elisabethwedstrijd”. Bezoek de Solvaybibliotheek en de bibliotheek van de Nationale Bank van België<br />

en ontdek het werk van Eugène Ysaÿe vertolkt door de violiste Olga Guy (www.olgaguy.com).<br />

A zaterdag om 12u30 in de Solvaybibliotheek, Leopoldpark, Belliardstraat 137 te Brussel-Uitbreiding<br />

zondag om 14u in de bibliotheek van de Nationale Bank van België, Warmoesberg 57 te Brussel


BruSSeL-uItBreIdIng / SInt-LamBreCHtS-WoLuWe / SInt-pIeterS-WoLuWe / etterBeeK / oudergem I p. 37<br />

marmeren trap waarvan het met stucwerk<br />

gedecoreerde trappenhuis wordt afgesloten<br />

met een plafond dat rondom met<br />

wapenschilden is afgezet. De grote zaal<br />

of aula heeft een mooi neoclassicistisch<br />

decor bewaard bestaande uit met stafwerk<br />

versierde pilasters en stucwerk<br />

(koninklijk monogram en pijlkokers) dat<br />

boven de deuren en rond de vensters is<br />

geconcentreerd. De kapel met tribune,<br />

geritmeerd door zuilen met stucwerk van<br />

Korinthische kapitelen, bevat restanten<br />

van een decor in imitatiemarmer en een<br />

mooi geheel van figuratieve glas-in-loodramen.<br />

(B 23/03/1994)<br />

rondleidingen om 10u30, <strong>11</strong>u30,<br />

12u30, 14u30, 15u30, 16u30 en 17u30.<br />

met de medewerking van Korei.<br />

h Activiteit<br />

Het KIK opent zijn deuren<br />

40. Kaart J 8 L<br />

dominicanenkerk<br />

Renaissancelaan 40<br />

Brussel-Uitbreiding<br />

A za van 9u30 tot 18u<br />

zo van 14u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Merode)<br />

e 81 (Merode)<br />

f 61 (Ridderschap)<br />

De gevel van de kerk van Onze-Lieve-<br />

Vrouw-van-de-Rozenkrans wijkt enigszins<br />

terug ten opzichte van de rooilijn<br />

en wordt van het trottoir gescheiden<br />

door een hardstenen muur, hier en daar<br />

met bossage-effect. De kerk maakt<br />

deel uit van het neogotische complex<br />

van de dominicanengemeenschap en<br />

werd iets meer dan 100 jaar geleden<br />

gebouwd, meer bepaald tussen 1904<br />

en 1906, door Louis Corthouts of architect<br />

Verhelle, dat staat niet helemaal<br />

vast. Nissen, beelden en de omlijsting<br />

van de vensteropeningen en de portalen<br />

in hardsteen contrasteren mooi met<br />

het bakstenen parement van de gevel.<br />

Hetzelfde kleurenspel vinden we ook<br />

binnen terug, nog verrijkt door het<br />

gebruik van gele baksteen in de<br />

gewelfkwartieren. De massieve zuilschachten<br />

waarop de ribgewelven<br />

rusten, dragen ringen van hardsteen,<br />

een materiaal dat ook gebruikt is voor<br />

de preekstoel en de zuilbasissen. Het<br />

verschil in diameter tussen basissen<br />

39 40<br />

en schachten is op zeer verfijnde wijze<br />

opgevuld door lijstwerk van zwart marmer.<br />

De vloer is betegeld met keramiektegels<br />

in verschillende kleuren die<br />

voor een zeer geslaagde polychromie<br />

zorgen. De dominicanenkerk is een van<br />

de meest homogene neogotische<br />

monumenten van het Brussels Gewest.<br />

(B 05/09/2005)<br />

rondleidingen in de kerk, zaterdag<br />

om 10u, <strong>11</strong>u, 15u en 16u. aansluitend<br />

presentatie van de orgels van<br />

thomas en Van Bever om 10u40,<br />

<strong>11</strong>u40, 15u40 en 16u40. In samenwerking<br />

met BrusselSe orgels.<br />

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) wijdt zich sinds 1948 aan de bewaring van het artistieke en<br />

culturele erfgoed van ons land. Het gebouw van het KIK, voltooid in 1962, was het eerste ter wereld dat speciaal was<br />

ontworpen om een multidisciplinaire benadering van de kunstwerken mogelijk te maken. In de restauratieateliers, de<br />

laboratoria en het documentatiecentrum werken restaurateurs, chemici, natuurkundigen, kunsthistorici en fotografen dan<br />

ook nauw met elkaar samen. Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen kunt u een bezoek brengen aan de laboratoria,<br />

de conservatie- en restauratieateliers, de fotoateliers en meer in het bijzonder aan het monumentenlaboratorium<br />

dat gespecialiseerd is in de studie en het onderzoek rond stenen materialen (samenstelling, verwering, consolidatiemiddelen,…),<br />

en aan het conservatie- en restauratieatelier van het stenen beeldhouwwerk.<br />

Uitleg door de specialisten van het KIK, heropening van de gerenoveerde infotheek en activiteiten voor kinderen.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 17u<br />

c adres : Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium,<br />

Jubelpark 1 (ingang langs de Renaissancelaan) in<br />

Brussel – kaart J 8<br />

d lijnen 1-5 (Merode)<br />

e 81 (Merode)<br />

f 61 (Ridderschap), 22-27-80 (Merode)


p. 38 I BruSSeL-uItBreIdIng / SInt-LamBreCHtS-WoLuWe / SInt-pIeterS-WoLuWe / etterBeeK / oudergem<br />

41. Kaart J 9 l<br />

arcade en zuilengalerijen<br />

van het Jubelpark<br />

Jubelpark – Brussel-Uitbreiding (ingang<br />

langs het Jubelparkmuseum)<br />

A za en zo van 10u tot 16u<br />

d lijnen 1-5 (Merode)<br />

e 81 (Merode)<br />

f 22-27-61-80 (Merode)<br />

De omvangrijke gebouwen te midden<br />

van het Jubelpark, die vandaag het<br />

Legermuseum, Autoworld en de<br />

Koninklijke Musea voor Kunst en<br />

Geschiedenis huisvesten, werden<br />

opgetrokken door Gédion Bordiau ter<br />

gelegenheid van het vijftigjarig bestaan<br />

van België. Het initiatief hiervoor kwam<br />

van koning Leopold II zelf. Omdat de<br />

nodige budgetten op zich lieten wachten,<br />

deed de vorst anoniem een grote<br />

schenking waardoor het project uiteindelijk<br />

toch kon worden afgewerkt. Met<br />

ruime vertraging werd de 75ste ver-<br />

b Fietstocht<br />

Brussel en steen<br />

jaardag van België aan de voet van het<br />

voltooide monument gevierd. De twee<br />

hoofdvleugels, waarachter immense<br />

hallen met metalen overkappingen liggen,<br />

worden verenigd door een monumentale,<br />

drieledige arcade naar het<br />

ontwerp van de Franse architect<br />

Charles Girault. Ze refereert duidelijk<br />

naar de triomfbogen van het Romeinse<br />

Rijk. Deze prestigieuze toegangspoort,<br />

bedoeld als symbolische overgang<br />

tussen stad en platteland, wordt<br />

bekroond door een bronzen beeldhouwwerk<br />

van Thomas Vinçotte dat<br />

een vierspan voorstelt gemend door<br />

de allegorie van Brabant die een vaandel<br />

omhoog steekt. De koning had van<br />

de architecten geëist dat ze uitsluitend<br />

Belgische materialen zouden gebruiken.<br />

Een groot deel van de constructies<br />

bestaat dan ook uit hardsteen uit<br />

Henegouwen. De zuilengalerijen werden<br />

tussen 1930 en 1932 bekleed met<br />

een mozaïekdecor van bijna 360 m 2 .<br />

(B 29/06/1984)<br />

Tijdens de Autoloze Zondag zal Pro Velo drie tochten bewegwijzeren<br />

tussen verschillende plaatsen die op de Open Monumentendagen<br />

toegankelijk zijn. Bij elk van de circuits, die u<br />

individueel kunt afleggen, hoort een kaart/brochure die op grote<br />

schaal verspreid zal worden. De voorgestelde fietslussen zullen<br />

vijftien tot twintig kilometer lang zijn. Deze zijn downloadbaar<br />

van de website www.provelo.org. Daarnaast worden de hele<br />

dag door ook begeleide fietstochten aangeboden.<br />

A begeleide fietstochten zondag om <strong>11</strong>u en 14u30 (vertrek<br />

aan het Fietsershuis) en om 10u30, <strong>11</strong>u30, 14u en 15u<br />

(vertrek aan de stand van Pro Velo aan Merode – enkel in<br />

het Frans) (duur : 2u)<br />

C vertrek :<br />

> Fietsershuis, Londenstraat 15 in Elsene – kaart H 9<br />

> stand Pro Velo, nabij het metrostation Merode in<br />

Etterbeek – kaart K 9<br />

> stand Pro Velo bij Mobilissimo, nabij de Albertina –<br />

kaart Centrum n 3<br />

I reserveren gewenst op nr. 02/502.73.55 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 18u). Maximum 20 personen per vertrek.<br />

Vanwege Autoloze Zondag raden wij sterk aan met<br />

uw eigen fiets te komen (Pro Velo kan niet garanderen dat<br />

er fietsen beschikbaar zullen zijn).<br />

met de medewerking met pro Velo.<br />

41<br />

rondleidingen met bezoek aan de<br />

mozaïeken, zaterdag om <strong>11</strong>u en<br />

14u (afspraak in de hal van het<br />

Jubelparkmuseum). In samenwerking<br />

met de educatieve dienst van<br />

de Koninklijke musea voor Kunst<br />

en geschiedenis.<br />

b Fietstocht<br />

Keramiekdecors in art-nouveaugevels<br />

Van de omgeving van het Jubelpark tot de Huart-Hamoirwijk<br />

zijn talrijke gevels uit het begin van de 20ste eeuw<br />

verfraaid met keramiekdecors vol vrouwenfiguren en<br />

florale motieven. Tijdens deze kleurrijke fietstocht worden<br />

de evolutie van de art-nouveaustijl en ook de bouwmaterialen<br />

uit die tijd onder de loep genomen.<br />

A zaterdag en zondag om 14u (duur : 3u30)<br />

C vertrek : voor het hek van het Jubelpark (Merode) in<br />

Etterbeek<br />

d lijnen 1-5 (Merode)<br />

e 81 (Merode)<br />

f 22-27-61-80 (Merode)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/502.73.55 (maandag<br />

tot zondag van 10u tot 18u). Maximum 20 personen<br />

per vertrek. Mogelijkheid om fietsen te huren<br />

aan het vertrekpunt (8 €), enkel op zaterdag (op<br />

zondag moet u uw eigen fiets meebrengen).<br />

met de medewerking van pro Velo.


BruSSeL-uItBreIdIng / SInt-LamBreCHtS-WoLuWe / SInt-pIeterS-WoLuWe / etterBeeK / oudergem I p. 39<br />

42. Kaart J 9 K<br />

Koninklijke musea voor<br />

Kunst en geschiedenis<br />

Jubelpark – Brussel-Uitbreiding<br />

A za en zo van 10u tot 16u<br />

d lijnen 1-5 (Merode)<br />

e 81 (Merode)<br />

f 22-27-61-80 (Merode)<br />

De Koninklijke Musea voor Kunst en<br />

Geschiedenis beslaan binnen het complex<br />

van het Jubelpark de Nerviërsvleugel<br />

die in 1908 werd voltooid onder<br />

leiding van architect Piron en het paviljoen<br />

van de Oudheid, een constructie<br />

die in 1958 in de plaats is gekomen<br />

van een van de Bordiauhallen die in<br />

1946 door een brand was verwoest.<br />

De nieuwe gebouwen respecteerden<br />

de volumetrie en gebruikten gelijkaardige<br />

materialen (hardsteen en witsteen)<br />

om de eenheid van het geheel te vrij-<br />

43. Kaart L 7 K<br />

gemeentelijk museum<br />

van Sint-Lambrechts-<br />

Woluwe<br />

Karrestraat 40<br />

Sint-Lambrechts-Woluwe<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

f 27 (Heilige Familie)<br />

Het gemeentelijk museum is gehuisvest<br />

in een charmante privéwoning aan de<br />

Karrestraat op de hellingen van de oude<br />

Roodebeekwijk. Het huis was oorspronkelijk<br />

eigendom van Emile Devos, een<br />

Brusselse rentenier die zich in 1886 in<br />

Woluwe vestigde. Hij liet er een woning<br />

bouwen in een landelijke Brabantse stijl<br />

met pittoreske trapgevels. Het interieur<br />

liet hij verfraaien met lambriseringen en<br />

met een merkwaardige bekleding van<br />

keramische muurtegels uit Makkum<br />

(een stadje in Friesland), die zeer goed<br />

gelijken op de tegels die vroeger in Delft<br />

werden vervaardigd. In 1912 liet hij<br />

naast het huis een rotonde aanbouwen.<br />

Na de Tweede Wereldoorlog werd de<br />

woning samengevoegd met die van<br />

schilder Constant Montald, een belangrijk<br />

vertegenwoordiger van het symbo-<br />

waren. De vloeren en het parement van<br />

de binnenmuren kregen speciale aandacht.<br />

In de sectie Oudheid wordt de<br />

buitengewone mozaïekvloer van Apamea<br />

(Syrië) tentoongesteld. Onder de<br />

rijke collecties van de musea vermelden<br />

we het geheel van marmerstalen<br />

bijeengebracht door E. de Meester de<br />

Ravestein en bestaande uit 792 platen.<br />

Ze zijn afkomstig uit de grote antieke<br />

voorraden die in de 19de eeuw werden<br />

teruggevonden door priester Bruzza,<br />

voorraden die nog altijd aanzienlijk zijn<br />

ondanks het gebruik ervan door kunstenaars<br />

tijdens de renaissance. Een<br />

aardrijkskundige kaart toont de vindplaatsen<br />

van de verschillende stalen :<br />

van het antiek groen van Thessaloniki<br />

tot het cipollijn van Euboea of het serpentijn<br />

van de Peloponnesus. Een<br />

gelijkaardige kaart voor de Belgische<br />

marmersoorten is in de maak. (B<br />

29/06/1984)<br />

lisme. Het geheel kwam uiteindelijk in<br />

handen van de gemeente die, in overeenstemming<br />

met de wens van<br />

mevrouw Devos, besloot er een<br />

museum van te maken.<br />

(B 01/04/<strong>2010</strong>)<br />

tentoonstelling over de gebouwen<br />

van Woluwe gebouwd in zandsteen<br />

zoals ze werden vastgelegd<br />

door de vele kunstenaars die vanaf<br />

42<br />

43<br />

het einde van de 19de eeuw hun<br />

ezel neerzetten langs de oevers<br />

van de Woluwe. archiefdocumenten<br />

en verzamelobjecten illustreren<br />

de geschiedenis en de architectuur<br />

van deze gebouwen.<br />

Vertrekpunt van de bus-en fietstocht<br />

“Zandsteen in Sint-Lambrechts-Woluwe”<br />

(zie kadertekst<br />

op volgende bladzijde).


p. 40 I BruSSeL-uItBreIdIng / SInt-LamBreCHtS-WoLuWe / SInt-pIeterS-WoLuWe / etterBeeK / oudergem<br />

b F Bus- en fietstocht<br />

Zandsteen in Sint-Lambrechts-Woluwe<br />

De tertiaire zandlagen (van het brusseliaan en lediaan) in de omgeving van Brussel<br />

bevatten zandsteenbanken (kalkhoudende zandsteen) die in de middeleeuwen<br />

intensief ontgonnen werden, onder meer in Jette en Laken en in het noordwesten<br />

op het grondgebied van Diegem, Zaventem, Steenokkerzeel en Melsbroek. Deze<br />

zandsteen werd voor allerlei gebruik toegepast (als bouwmateriaal, wegbedekking,<br />

indijken van gronden – vooral in Nederland –, decoratie, enz.) Hoewel er in<br />

Sint-Lambrechts-Woluwe geen sporen meer zijn van enige ontginning van de<br />

ondergrond, kunnen we ons aan de hand van de oude gebouwen een voorstelling<br />

vormen van de belangrijke rol die deze materialen speelden in de traditionele<br />

architectuur.<br />

De bus- en de fietstocht zullen aandacht besteden aan de talrijke gebouwen in<br />

zandsteen (die vroeger ter plaatse werd gedolven) op het grondgebied van de<br />

gemeente.<br />

Bustocht<br />

A zaterdag om 10u, 14u en 16u (duur : 2u)<br />

C vertrek : Gemeentemuseum van Sint-Lambrechts-Woluwe, Rijtuiglaan 40 in<br />

Sint-Lambrechts-Woluwe – kaart L 7<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/762.62.<strong>11</strong> (maandag tot vrijdag van 10u tot<br />

12u en van 13u tot 16u30). Maximum 90 personen per rondrit.<br />

Inlichtingen : m.dujeux@woluwe1200.be<br />

In samenwerking met het gemeentemuseum van Sint-Lambrechts-Woluwe.<br />

Fietstocht<br />

Gezellige fietstocht in een gezapig tempo. Talrijke haltes, onder meer aan het<br />

Gemeentemuseum.<br />

A zondag om 10u<br />

C vertrek : Sportcomplex Poseidon, Dapperenlaan 2 in Sint-Lambrechts-<br />

Woluwe (terugkeer naar dezelfde plaats tegen de middag) – kaart m 8<br />

organisatie en inlichtingen : dienst Jeugd, Sport en Verenigingsleven<br />

(02/776.82.58).<br />

G Wandeling<br />

Steen in de herenhuizen<br />

van de Sint-Michielswijk<br />

Deze wandeling voert ons door de wijk<br />

van het Collège Saint-Michel en een<br />

klein stukje van de Tervurenlaan. De<br />

huizen in deze wijk, die uit het begin<br />

van de 20ste eeuw dateren en voor het<br />

merendeel in eclectische stijl zijn opgetrokken,<br />

hebben doorgaans een asymmetrische<br />

gevel in witsteen die soms<br />

gecombineerd wordt met hardsteen,<br />

baksteen of smeedijzeren elementen.<br />

A zaterdag om 10u30 en 15u<br />

(duur : 1u30)<br />

C vertrek : voor huis nr. 180 aan de<br />

Tervurenlaan in Sint-Pieters-<br />

Woluwe – kaart K 9<br />

d lijn 1 (Montgomery)<br />

e 23-24-25-39-44-81<br />

(Montgomery)<br />

f 22-27-61-80 (Montgomery)<br />

met de medewerking van Cercle<br />

d’Histoire, d’archéologie et<br />

d’architecture des Woluwe.


BruSSeL-uItBreIdIng / SInt-LamBreCHtS-WoLuWe / SInt-pIeterS-WoLuWe / etterBeeK / oudergem I p. 41<br />

44. Kaart n 8 M<br />

Kapel van Lenneke mare<br />

Kapellaan 37<br />

Sint-Lambrechts-Woluwe<br />

A za en zo van 9u tot 18u<br />

d lijn 1 (Vandervelde/Roodebeek)<br />

Een middeleeuwse legende gaf haar<br />

naam aan deze kapel die samen met<br />

de Lindekemalemolen en het vlakbij<br />

gelegen vroegere kasteeltje, het Slot,<br />

een goed bewaarde heerlijkheid vormt.<br />

Uit stilistische details kan een 14deeeuwse<br />

oorsprong worden afgeleid.<br />

Dit wordt bevestigd door het feit dat<br />

de kapel vermeld wordt in een document<br />

uit 1363 van paus Urbanus V. De<br />

algemene stijl van het gebouwtje,<br />

opgetrokken in Lediaanse zandsteen,<br />

sluit aan bij de Brabantse gotiek. In<br />

1380 stichtten Jan en Willem van Meldert,<br />

kleinzonen van de heer van<br />

Woluwe, er een beneficie. In de loop<br />

van de tijd onderging de kapel enkele<br />

aanpassingen. Het meubilair met onder<br />

andere een mooie koorafsluiting en een<br />

preekstoel dateert uit de 17de eeuw<br />

net als het drieluik dat het leven van<br />

Lenneke Mare illustreert en de datum<br />

1609 draagt. Het schilderij werd<br />

geschonken door Georges III Kieffelt,<br />

heer van Stokkel, wiens grafsteen zich<br />

aan de ingang van de kapel bevindt.<br />

De vloer bestaat uit hardsteen. De<br />

kapel is sinds 1924 eigendom van de<br />

paters Assumptionisten en werd bij de<br />

restauratie tussen 1969 en 1971 ontdaan<br />

van haar ex voto’s en andere<br />

uitingen van volkse vroomheid.<br />

(B 02/12/1959)<br />

44<br />

45. Kaart K 9 M<br />

Sint-Jan-Berchmanskerk<br />

Sint-Michielslaan 24 – Etterbeek<br />

A za van 14u tot 17u<br />

zo van 13u tot 17u<br />

d lijn 1 (Montgomery)<br />

e 23-24-25-39-44-81<br />

(Montgomery)<br />

f 22-27-61-80 (Montgomery)<br />

De aan Sint-Jan-Berchmans toegewijde<br />

kerk vormt het centrale element<br />

vormt van het Collège Saint-Michel. Ze<br />

werd tussen 1908 en 1910 gebouwd<br />

naar de plannen van de architecten A.<br />

Gellé en J. Prémont die zich inspireerden<br />

op de Sint-Servaaskerk van Maastricht.<br />

De westgevel van het kerkgebouw<br />

in neo-Romaans-Rijnlandse stijl,<br />

langs de kant van de Sint-Michielslaan,<br />

is opgetrokken in roze Gileppesteen,<br />

deels gehouwen en deels breuksteen.<br />

De breukstenen accentueren de bogen<br />

en de omlijstingen van de vensters. De<br />

muren van het schip dat vier traveeën<br />

telt zijn opgetrokken in baksteen. Binnen<br />

wordt de drie bouwlagen hoge<br />

middenbeuk gescheiden van de zijbeuken<br />

door monolithische zuilen met<br />

ronde schacht in gepolijst Labradorgraniet<br />

met blauwe schilfers. De voet<br />

van de zuilen is in crèmekleurige Larryssteen<br />

terwijl de kapitelen gesculpteerd<br />

zijn in Euvillesteen. Langs de<br />

zuilschachten stellen stenen beelden<br />

onder een baldakijn heiligen voor uit<br />

de Jezuïetenorde. Ze maken deel uit<br />

van het decor dat een mooi geheel van<br />

45<br />

glasramen omvat, schilderijen van<br />

Ernest Wante en een opmerkelijk orgel<br />

van E.-M. Kerkhoff uit 1910.<br />

rondleidingen, zaterdag om<br />

14u30, 15u30 en 16u30 en zondag<br />

om 13u, 30 14u30, 15u30 en 16u30.<br />

met de medewerking van Korei.


p. 42 I BruSSeL-uItBreIdIng / SInt-LamBreCHtS-WoLuWe / SInt-pIeterS-WoLuWe / etterBeeK / oudergem<br />

46. Kaart K <strong>11</strong> K<br />

Sint-Juliaanskerk<br />

G.-E. Lebonlaan – Oudergem<br />

A enkel za van 10u tot 17u<br />

d lijn 1A (Hankar)<br />

f 34 (Sint-Juliaanskerk)<br />

De Sint-Juliaanskerk werd gebouwd tussen<br />

1963 en 1965 naar de plannen van<br />

architect Simon Brigode, die ook archeoloog<br />

was en een befaamd hoogleraar<br />

kunstgeschiedenis. Zijn belangstelling<br />

voor het verleden verklaart ongetwijfeld<br />

het gebruik van een steensoort die<br />

bewust verwijst naar de Lediaanse zandsteen<br />

die in de middeleeuwen veelvuldig<br />

gebruikt werd voor de bouw van de kerken<br />

in Brussel. De sobere lijnen doen<br />

denken aan de romaanse kerkbouw<br />

maar het ontwerp van het gebouw is<br />

resoluut modern zoals ook blijkt uit het<br />

zichtbaar gelaten ruwe bekistingsbeton.<br />

Het platte dak heeft een opvallende<br />

spanwijdte en wordt doorboord door<br />

tientallen lichtputten die samen met de<br />

glasramen van Marie Dambiermat voor<br />

een overvloedige lichtinval zorgen. De<br />

waaiervorm van het grondplan is origineel<br />

en perfect aangepast aan de bouwplaats,<br />

op de hoek van twee straten niet<br />

ver van de Waverse Steenweg. Oorspronkelijk<br />

was ook de bouw van een<br />

imposante betonnen klokkentoren<br />

gepland, maar wegens de te hoge kostprijs<br />

opteerde de kerkelijke bouwheer<br />

voor de plaatsing van een aluminium<br />

kruis op het koor.<br />

46<br />

47. Kaart n 12 l<br />

Kasteel drie Fonteinen<br />

Waverse Steenweg 2241<br />

Oudergem<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijn 5 (Herrmann-Debroux)<br />

f 72 (ADEPS)<br />

Op deze plek stond al in 1329 een<br />

donjon waarvan vandaag nog slechts<br />

een muur overblijft. Andere gebouwen<br />

werden nadien bijgebouwd waardoor<br />

een kasteel met L-vormig grondplan<br />

ontstond. De stenen achtergevel<br />

dateert uit de 15de eeuw, evenals de<br />

grote zaal waarin een zeer mooie gotische<br />

stenen schouw bewaard is met<br />

kapitelen in de vorm van menselijke<br />

gezichten. Het kasteel werd bewoond<br />

door de ‘gruyer’ van Brabant, die met<br />

zijn opzichters de jachtdomeinen van<br />

de vorst moest bewaken. Houtdieven<br />

en stropers werden hier opgesloten.<br />

Vanaf 1786 diende het gebouw als<br />

boswachterswoning. Het complex<br />

heeft ernstige schade geleden en na<br />

een gedeeltelijke sloop werd een deel<br />

van de materialen openbaar verkocht.<br />

De witstenen trap is gelukkig bewaard<br />

gebleven. De Belgische Staat kocht<br />

het goed in 1906 met de bedoeling het<br />

te bewaren. Na een restauratie tussen<br />

1973 en 1976 door de vzw Conseil de<br />

Trois-Fontaines worden er sindsdien<br />

47<br />

tentoonstellingen gehouden over het<br />

Zoniënwoud en omgeving.<br />

(B 19/<strong>11</strong>/1986)<br />

rondleidingen op zaterdag en<br />

zondag om 12u en 15u. om 12u en<br />

16u mogelijkheid tot bezoek aan<br />

het natuurreservaat met het kasteel<br />

(geologie, bodemtypes en<br />

plantengroei) – enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van de Vrienden<br />

van het Zoniënwoud en van<br />

Brussel Leefmilieu.


BruXeLLeS-eXtenSIonS / WoLuWe-SaInt-LamBert / WoLuWe-SaInt-pIerre / etterBeeK / audergHem I p. 43<br />

22e Open Monumentendagen<br />

in Wallonië<br />

Open<br />

Monumentendagen<br />

in Wallonië 22 e editie<br />

De beroepen<br />

van het erfgoed<br />

√√<br />

√√<br />

√√<br />

De<br />

beroepen van het erfgoed<br />

√√<br />

√√<br />

European Heritage Days<br />

Journées européennes<br />

du patrimoine<br />

450 opengestelde<br />

sites<br />

Honderden<br />

activiteiten in elke<br />

Waalse provincie<br />

Tientallen<br />

uitzonderlijke<br />

openstellingen<br />

Wandelingen<br />

en rondritten<br />

met allerlei<br />

vervoersmiddelen<br />

Grote mobiliteit<br />

dankzij groep TEC<br />

Avec le soutien du Conseil de l’Europe<br />

et de l’Union européenne<br />

Organisatie :<br />

Institut du Patrimoine wallon<br />

Secretariaat « Journées du Patrimoine »<br />

Rue Paix-Dieu 1b – 4540 AMAY<br />

De brochure kan aangevraagd worden via het gratis nummer<br />

0800 <strong>11</strong> 901 of via info@journeesdupatrimoine.be<br />

<strong>11</strong> & 12<br />

september<br />

<strong>2010</strong><br />

Bezoek onze website :<br />

www.journeesdupatrimoine.be


WATERMAAL-BOSVOORDE / BRUSSEL-UITBREIDING / ELSENE<br />

Villa empain (Boghossian-stichting)<br />

50


48. Kaart L 13 L<br />

Sint-Hubertuskerk<br />

Delleurlaan – Watermaal-Bosvoorde<br />

A za en zo van 14u tot 18u<br />

e 94 (Delleur)<br />

De Sint-Hubertuskerk, gedomineerd<br />

door een machtige klokkentoren, werd<br />

tussen 1914 en 1937 gebouwd op initiatief<br />

van burgemeester Théodore<br />

Verhaegen, stichter van de Université<br />

Libre de Bruxelles. Architect A. Langerock<br />

koos voor een neogotische stijl<br />

en inspireerde zich daarbij openlijk op<br />

de kerk van de abdij van Aulne. Als<br />

materialen gebruikte hij rechthoekige<br />

breukstenen van zandsteen voor de<br />

muren en gehouwen steen voor de<br />

omlijstingen van de vensters en de<br />

bekleding van de steunbogen. In het<br />

interieur, dat overvloedig verlicht wordt<br />

door de grote spitsboogramen met<br />

vensterkruisen en rozetten, is rijkelijk<br />

gebruik gemaakt van hardsteen, zowel<br />

voor de ondermuren als voor de<br />

schachten van de zuilen, de belijning<br />

van de gewelven en de omlijstingen<br />

van deuren en vensters. De stenen<br />

vloer geeft met zijn grijs en zwart dambordpatroon<br />

een levendig aspect aan<br />

het ruime schip waarvan de structuren<br />

uiterst verzorgd zijn. Een beeld van de<br />

heilige Hubertus siert het hoofdportaal<br />

van de kerk.<br />

WatermaaL-BoSVoorde / BruSSeL-uItBreIdIng / eLSene I p. 45<br />

48 49<br />

49. Kaart K 12 L<br />

Villa Les trois Canadas<br />

E. Van Becelaerelaan 160<br />

Watermaal-Bosvoorde<br />

A enkel zo van 10u tot 18u<br />

f 41 (Bien-Faire)<br />

De villa Les Trois Canadas, verborgen<br />

achter een rij bomen, onderscheidt<br />

zich van de vele voorbeelden van<br />

eclectisch-pittoreske architectuur die<br />

op het einde van de 19de eeuw in<br />

Watermaal-Bosvoorde welig tierden.<br />

De villa werd in 1905 ontworpen door<br />

Alfonse Vasanne, een ondernemer en<br />

uitvinder die gespecialiseerd was in<br />

gewapend beton. Hij had grote stukken<br />

grond gekocht langs de spoorlijn en<br />

daarop vijftien woningen gebouwd aan<br />

de straatkant en een meer inwaarts<br />

gelegen villa die uiteindelijk zijn eigen<br />

woning zou worden. Hij gaf de villa het<br />

uitzicht van een rustieke vakwerkwoning<br />

die onmiddellijk de indruk wekt<br />

van een illusionistische architectuur.<br />

Een buitengewoon naturalistisch decor<br />

in cement en gewapend beton bekleedt<br />

drie van de vier gevels. We staan hier<br />

voor een woning waarop de technieken<br />

zijn toegepast van de rocailleurs-tuin-<br />

architecten die dol waren op een rustiek<br />

naturalisme dat gewoonlijk gereserveerd<br />

werd voor parken en tuinen.<br />

Als dusdanig is deze villa uniek voor<br />

het Brussels Gewest. Zuilen die vermomd<br />

zijn als boomstammen, consoles<br />

in de vorm van takken, balustrades<br />

met verstrengelde twijgen en<br />

andere elementen gaan als het ware<br />

op in de vegetatie van de omgeving.<br />

De villa, die vandaag is opgesplitst in<br />

drie appartementen, heeft zijn oorspronkelijke<br />

structuur bewaard evenals<br />

een deel van het vroegere decor :<br />

geschilderde plafonds, behangselpapier,<br />

keramiektegels, schrijnwerk van<br />

de ramen en sierschouwen.


p. 46 I WatermaaL-BoSVoorde / BruSSeL-uItBreIdIng / eLSene<br />

50. Kaart J 12 L<br />

Villa empain<br />

(Boghossian-stichting)<br />

Franklin Rooseveltlaan 67<br />

Brussel-Uitbreiding<br />

A za en zo van <strong>11</strong>u tot 16u<br />

I enkel rondleidingen (groepen van<br />

15 personen) Files mogelijk !<br />

e 25-94 (Marie-Josée)<br />

In 1930 gaf baron Louis Empain de Zwitserse<br />

architect Michel Polak opdracht<br />

de plannen te tekenen voor een privéwoning<br />

in de prestigieuze wijk van de toenmalige<br />

Natieslaan. De baron, een<br />

bewonderaar van de moderne architectuur,<br />

nam actief deel aan het project en<br />

vroeg de architect een woning te ontwerpen<br />

die in de lijn zou liggen van het<br />

werk van Otto Wagner, Adolphe Loos en<br />

Joseph Hoffmann. Het resultaat is een<br />

echte parel van art-deco-architectuur.<br />

De buitenmuren, volledig bekleed met<br />

gepolijst Bavenograniet, zijn voorzien<br />

van hoekbeslag in met bladgoud vergulde<br />

messing op de hoeken en rond de<br />

vensteropeningen. In overeenstemming<br />

met de Palladiaanse bouwprincipes<br />

organiseerde Michel Polak de villa rond<br />

een centrale hal beschenen door een<br />

groot bovenlicht en van de ingang<br />

gescheiden door een dubbele glazen<br />

deur met bronzen omlijsting vervaardigd<br />

door kunstsmid Alfred François. Dit<br />

50<br />

bovenlicht vormt een echte lichtschacht<br />

waardoor de rijkdom van de aangewende<br />

materialen nog beter tot hun recht<br />

komt : Escalettemarmer, panelen van<br />

gepolitoerd Bubinga-aderhout, Boisjourdan-marmer,<br />

‘palu moiré’ uit India, manilcarahout<br />

uit Venezuela en notenwortelhout.<br />

Prachtig siersmeedwerk,<br />

glasramen en mozaïeken vervolledigen<br />

een uitzonderlijk geheel. De tuin wordt<br />

omheind door een sierlijk smeedijzeren<br />

hek met ruitmotieven. Het gebouw is<br />

vandaag eigendom van de Boghossianstichting<br />

die het in zijn vroegere luister<br />

hersteld heeft en omgevormd tot een<br />

centrum van kunst en dialoog tussen de<br />

oosters en westerse culturen. De restauratie<br />

van de villa Empain en de bijgebouwen<br />

is het werk van de architecten<br />

Francis Metzger en Philippe De Bloos.<br />

(B 12/07/2001)<br />

doorlopend rondleidingen van <strong>11</strong>u<br />

tot 15u30 (laatste toegang). toegang<br />

tot de terrassen, de kelderverdieping<br />

en de hal. met de<br />

medewerking van Korei.<br />

tentoonstelling met foto’s van<br />

georges de Kinder over de restauratie<br />

van de villa.<br />

toegang tot de tentoonstelling<br />

“routes van elegantie tussen het<br />

oosten en het Westen” tegen betaling<br />

(10 €, gratis voor kinderen<br />

onder 8 jaar, korting voor senioren).<br />

g Activiteit<br />

De verborgen materialen<br />

van de Emile Van<br />

Becelaerelaan<br />

De Van Becelaerelaan is een<br />

opmerkelijke getuige van de verschillende<br />

verstedelijkingsfasen<br />

van de gemeente. Langs het voorgestelde<br />

parcours ziet u oude ‘buitenverblijven’,<br />

villa’s in diverse<br />

stijlen omringd door grote siertuinen,<br />

en een meer bescheiden<br />

bebouwing van woningen gelegen<br />

op of achter de rooilijn – afhankelijk<br />

van de terreinhelling – van een<br />

smalle weg die teruggaat tot de tijd<br />

toen Watermaal-Bosvoorde nog<br />

een landelijke gemeente was. De<br />

variëteit en originaliteit van de<br />

gebruikte materialen worden in de<br />

kijker geplaatst. In de villa “Les<br />

Trois Canadas”, die uitzonderlijk<br />

toegankelijk is, heeft aannemer<br />

Vasanne bijvoorbeeld beton<br />

gebruikt.<br />

De wandeling begint aan de galerie<br />

Verhaeren, waar een tentoonstelling<br />

een overzicht geeft van<br />

wat er langs het circuit allemaal te<br />

zien is.<br />

A zaterdag en zondag om 14u<br />

(duur : 2u30)<br />

C vertrek : galerie Verhaeren,<br />

Gratèsstraat 7 (Espace Delvaux<br />

– Keymplein in Watermaal-Bosvoorde<br />

– kaart K 12<br />

f 17-41-95 (Keym)<br />

met medewerking van de<br />

espace mémoire (gemeente<br />

bestuur van Watermaal-<br />

Bosvoorde) en Hisciwab.


51. Kaart J <strong>11</strong><br />

Kerkhof van elsene<br />

Boondaalse Steenweg 478 – Elsene<br />

A za en zo van 9u tot 16u45<br />

f 95-71-72 (Kerkhof van Elsene)<br />

De gemeente Elsene liet het kerkhof aan<br />

de Boondaalse Steenweg in 1877 aanleggen.<br />

Edmond Le Graive en Louis<br />

Coenraets ontwierpen een straalvormig<br />

grondplan vertrekkend van een met<br />

cipressen beplante rotonde. Een brede<br />

laan die geïnspireerd is op de antieke<br />

Via Appia loopt van deze rotonde naar<br />

de monumentale ingang. Een tweede<br />

rotonde is aangelegd voor het militaire<br />

ereperk, omgeven door vier gebeeldhouwde<br />

krijgersfiguren die het werk zijn<br />

van de kunstenaars Charles Samuel,<br />

52. Kaart I <strong>11</strong> L<br />

palais de la Folle<br />

Chanson<br />

Generaal Jacqueslaan 2 – Elsene<br />

A enkel za van 10u tot 18u<br />

I enkel rondleidingen (groepen van<br />

15 personen)<br />

e 23-24-25-94 (Buyl)<br />

f 71 (Buyl)<br />

Antoine Courtens liep verschillende<br />

stages in Parijs, Lyon en in enkele<br />

Duitse steden en volgde tevens een<br />

opleiding bij Victor Horta in de periode<br />

dat die het Paleis van Schone Kunsten<br />

in Brussel aan het bouwen was. In de<br />

loop van 1928 zou hij zowel het hotel<br />

Haerens als het Palais de la Folle Chanson<br />

realiseren. Voor dit laatste gebouw<br />

maakte hij behendig gebruik van de<br />

hoekligging door op de hoek zelf een<br />

rotonde te plaatsen die op opvallende<br />

wijze bekroond wordt door een stervormig<br />

gedeelte met daarop een koepel.<br />

De gevels met hun talrijke rijen<br />

vensters geven uit op de Generaal<br />

Jacqueslaan en op de Lied der Sotternieënlaan,<br />

waaraan het gebouw zijn<br />

naam dankt. Bovenaan en onderaan<br />

zijn de gevels voorzien van loggia’s,<br />

wat resulteert in een spel van in- en<br />

uitspringende partijen, typisch voor de<br />

WatermaaL-BoSVoorde / BruSSeL-uItBreIdIng / eLSene I p. 47<br />

Marcel Rau, Isidore De Rudder en Jules<br />

Herbays. Langs de dreven herinneren<br />

talrijke monumenten eraan dat de<br />

steenhouwerateliers Beernaert (1875),<br />

later overgenomen door de firma’s<br />

Gaudier-Rembaux (1920) en Destrebecq<br />

Frères (rond 1947), vlakbij lagen.<br />

We vermelden de merkwaardige artnouveaugrafsteen<br />

van de familie Solvay,<br />

ontworpen door Victor Horta, evenals<br />

talrijke graven in hardsteen en graniet<br />

in diverse kleuren van onder meer generaal<br />

Boulanger, schrijver Charles De<br />

Coster, de schilders Antoine Wiertz en<br />

Marcel Broodthaers, de violist Eugène<br />

Ysaÿe en de architecten Victor Horta,<br />

Paul Saintenoy en Jules Brunfaut.<br />

Wandeling “Hardsteen en graniet<br />

op het kerkhof van elsene” (zie<br />

kadertekst hiernaast).<br />

52<br />

art-decostijl waarvan Courtens een<br />

aanhanger was. De hal, versierd met<br />

een marmeren vloer van Gris Saint-<br />

Anne en Gris des Ardennes, vergulde<br />

travertijn op de muren, lantaarns in<br />

matglas, siersmeedwerk en stalen radiatorkasten,<br />

getuigt van de verfijnde<br />

decoratie die overal in het interieur<br />

aanwezig is.<br />

(B 08/08/1988 en 25/10/2001)<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van pro Velo.<br />

51<br />

g Wandeling<br />

Hardsteen en graniet<br />

op het kerkhof<br />

van Elsene<br />

Deze wandeling gaat in op de twee<br />

meest gebruikte steensoorten op<br />

het kerkhof van Elsene, evenals<br />

aan hun diverse verschijningsvormen<br />

: tegel, sarcofaag, blaasbalg,<br />

obelisk, grafzuil en ciborie,…<br />

Tot aan de Eerste Wereldoorlog<br />

werden de meeste grafstenen vervaardigd<br />

in hardsteen. Sommige<br />

waren versierd met pilasters, zuiltjes,<br />

tabletten, enz. Na 1918 lag de<br />

firma Beernaert, die tegenover het<br />

kerkhof gevestigd was, aan de<br />

oorsprong van een nieuwe mode,<br />

namelijk graniet dat ze eerst uit<br />

Schotland importeerde, nadien uit<br />

Zweden, Beieren en de Vogezen.<br />

Zorgvuldig polijsten accentueert de<br />

natuurlijke tinten – roze, grijs, rood,<br />

groen – van graniet en doet de textuur<br />

volledig tot zijn recht komen.<br />

Behalve plaats van herinnering en<br />

bezinning, is het kerkhof van Elsene<br />

ook een plek die rijk is aan ontdekkingen<br />

op ambachtelijk, architecturaal<br />

en artistiek gebied.<br />

A zaterdag om 14u en 15u30<br />

(duur : 1u15)<br />

C vertrek : ingang van het kerkhof,<br />

Boondaalse Steenweg<br />

478 in Elsene – kaart J <strong>11</strong><br />

f 95-71-73 (Kerkhof van Elsene)<br />

Enkel in het Frans<br />

met de medewerking van de<br />

dienst Stedenbouw en erfgoed<br />

van de gemeente elsene.


p. 48 I WatermaaL-BoSVoorde / BruSSeL-uItBreIdIng / eLSene<br />

G Wandeling<br />

53<br />

Langs de kant van de Louizalaan<br />

en de abdij van Ter Kameren :<br />

steen in al zijn staten…<br />

Bij een chique wijk horen edele materialen. Natuursteen is<br />

in dit stadsdeel dan ook prominent aanwezig. De Ter Kamerenabdij<br />

en haar tuinen en terrassen, de elegante gevels<br />

langs de omliggende lanen, de vroegere tolhuisjes, de originele<br />

verwerking van marmer of straatstenen vormen een<br />

zeer gevarieerd parcours waarvan natuursteen het haast<br />

vanzelfsprekende decor vormt !<br />

A zaterdag en zondag om 10u30 en 14u30 (duur : 2u)<br />

C vertrek : onder de portiek van de Ter Kamerenabdij<br />

(kant Munsterstraat) in Brussel – kaart I <strong>11</strong><br />

e 94 (Abdij), 23-24-94 (Ter Kameren-Ster)<br />

f 71 (Geo Bernier)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/673.18.35 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 17u). Maximum 25 personen per<br />

wandeling. Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Bus Bavard.<br />

53. Kaart I <strong>11</strong> L<br />

abdijkerk onze-Lieve-<br />

Vrouw ter Kameren<br />

Terkamerenabdij<br />

Elsene/Brussel-Uitbreiding<br />

A za van 9u tot 12u<br />

zo van <strong>11</strong>u tot 18u<br />

e 94 (Abdij), 23-24-94<br />

(Ter Kameren-Ster)<br />

f 71 (Geo Bernier)<br />

In het begin van de 13de eeuw begunstigde<br />

Hendrik I, hertog van Brabant, de<br />

stichting van een abdij voor vrouwen die<br />

zich in 1232 aansloot bij de Cisterciënzerorde.<br />

Door talrijke schenkingen werden<br />

het domein en de gebouwen van de<br />

abdij voortdurend uitgebreid. De kerk<br />

gaat terug tot de 14de eeuw. Het koor<br />

dat van voor 1350 dateert, is wellicht het<br />

werk van de hertogelijke meester-metselaar<br />

Adam Gheerys, terwijl het brede<br />

schip in blokken van Lediaanse ijzerzandsteen<br />

pas op het einde van de eeuw<br />

werd voltooid. Het aan de kerk palende<br />

G Wandeling<br />

klooster bevat zelfs enkele overblijfselen<br />

die wellicht 13de-eeuws zijn. De later<br />

bijgebouwde Sint-Bonifatiuskapel is<br />

opgetrokken in steen van Vilvoorde en<br />

Diegem. De kapel van het Heilig Sacrament,<br />

die nog ouder is dan de kerk, heeft<br />

zijn stenen spitsbogen bewaard op een<br />

bakstenen gewelf. Op de gewelfsleutel<br />

is een abdis afgebeeld die op haar kruisstaf<br />

leunt terwijl de consoles versierd zijn<br />

met afbeeldingen van een aap, een zeemeermin<br />

en een leeuw of wolf die een<br />

lam verslindt. Dankzij haar rijkdom kon<br />

de abdij in de 18de eeuw naast de<br />

bewaarde middeleeuwse kern een nieuw<br />

gebouwencomplex laten oprichten,<br />

waaronder de elegante abdiswoning die<br />

rond een geplaveid binnenplein ligt en<br />

toegankelijk is langs een monumentale<br />

ingangspoort. In dezelfde periode kreeg<br />

de kerk ook een barok portaal van hardsteen.<br />

(B 30/06/1953 en 06/05/1993)<br />

Vertrekpunt van de wandeling<br />

“Langs de kant van de Louizalaan<br />

en de abdij van ter Kameren :<br />

steen in al zijn staten…” (zie<br />

kadertekst hieronder).<br />

De vijvers van Elsene :<br />

tussen art nouveau en art deco<br />

De wijk van de vijvers van Elsene bevat een uitzonderlijk<br />

overzicht van architecturale realisaties, gaande van het einde<br />

van de 19de eeuw tot het Interbellum, waarin art nouveau,<br />

art deco en modernisme elkaar opvolgen. De zeer verzorgde<br />

gevels tonen de diversiteit aan mogelijkheden om steen te<br />

bewerken en toe te passen in de architectuur.<br />

A zondag om 10u, 10u30, 13u30 en 14u30 (duur : 2u)<br />

C vertrek : op de hoek van de Vilain XIV-straat en de<br />

Meerstraat in Elsene – kaart I 10<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/<strong>21</strong>9.33.45 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 15u). Maximum 25 personen per<br />

wandeling. Enkel in het Frans.<br />

met medewerking van het atelier de recherche et<br />

d’action urbaines (arau).


54. Kaart I 9 M<br />

Établissements<br />

demeuldre<br />

G. Lorandstraat 24-26 – Elsene<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

f 34-38-80-95 (Idalie)<br />

In de grote uitstalramen van de Etablissements<br />

Demeuldre langs de kant van<br />

de Waverse Steenweg 141-143 kan<br />

men een uitgebreid assortiment van<br />

hoogwaardig steengoed, porselein,<br />

faience en kristal bewonderen. Maar<br />

door dezelfde ramen ziet men ook een<br />

winkelinterieur zoals er aan het begin<br />

van vorige eeuw zeer veel waren.<br />

Ondanks latere moderniseringen zijn<br />

de lambriseringen en de borden in<br />

geverniste keramiek bewaard gebleven,<br />

waaronder drie opmerkelijke allegorieën<br />

de aandacht trekken :<br />

l’Harmonie, la Couleur en la Mesure,<br />

in 1897 vervaardigd door Isidore De<br />

Rudder. Het was een manier om het<br />

vakmanschap te illustreren van de<br />

G Wandeling<br />

Natuursteen in de wijk<br />

van de vijvers van Elsene<br />

Deze wandeling, die vertrekt aan de Gedachtenissquare,<br />

toont ons de wijk van de vijvers van Elsene met als specifieke<br />

invalshoek het gebruik van natuursteen en de vervangproducten<br />

ervan. De klemtoon ligt op de diversiteit van de<br />

gebruiksvormen en toepassingen : steen als bouwmateriaal,<br />

gevelbekleding en versiering maar ook als materiaal van<br />

beeldhouwer en rocailleur.<br />

Speciaal voor deze gelegenheid wordt ook een geïllustreerde<br />

wandelkaart uitgegeven met een aantal realisaties die representatief<br />

zijn voor het thema steen.<br />

A zondag om 14u en 15u30 (duur : 1u15)<br />

C vertrek : Gedachtenissquare (tussen de twee vijvers) in<br />

Elsene – kaart I 10<br />

f 71 (Vijvers van Elsene)<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van dienst Stedenbouw en erfgoed<br />

van de gemeente elsene.<br />

WatermaaL-BoSVoorde / BruSSeL-uItBreIdIng / eLSene I p. 49<br />

voormalige Etablissements Vermeren-<br />

Coché-Demeuldre die tot in 1953 actief<br />

zijn gebleven en de opvolgers waren<br />

van een manufactuur van decoratief<br />

porselein en aardewerk die in 1815 op<br />

dezelfde plaats was opgericht door de<br />

heren Windish en Faber. Deze producten,<br />

vervaardigd in gebouwen die nu<br />

niet meer bestaan, werden nadien tentoongesteld<br />

in een zaal die in 1874<br />

werd gebouwd en uitgeeft op de Georges<br />

Lorandstraat. Deze zaal bestaat<br />

nog altijd, net als de huidige winkel die<br />

in 1905 het licht zag en kan bogen op<br />

een opmerkelijke gevel met een mooi<br />

polychroom decor.<br />

(B 26/06/1997)<br />

uitleg en tentoonstelling over de<br />

geschiedenis van het gebouw.<br />

demonstraties restauratie van<br />

porselein.<br />

54<br />

B Fietstocht<br />

Materialen van art nouveau tot art deco<br />

Elsene en Ukkel bezitten opmerkelijke architecturale realisaties<br />

uit de periode van de art nouveau en het interbellum<br />

zoals burgerwoningen, herenhuizen, appartementsgebouwen<br />

maar ook school-, ziekenhuis en kloostercomplexen.<br />

Elke periode had haar eigen materialen die bouwkundige<br />

innovaties mogelijk maakten. Deze fietstocht onderzoekt<br />

de evolutie van de bouwtechnieken en de gebruikte materialen<br />

aan de hand van deze twee bouwstijlen.<br />

A zaterdag en zondag om 14u (duur : 3u30)<br />

C vertrek : Fietsershuis, Londenstraat 15 in Elsene –<br />

kaart H 9<br />

d lijnen 2-6 (Troon)<br />

f <strong>21</strong>-27-34-38-54-64-80-90 (Troon)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/502.73.55 (maandag tot<br />

zondag van 10u tot 18u). Maximum 20 personen per<br />

vertrek. Mogelijkheid om fietsen te huren aan het vertrekpunt<br />

(8 €), enkel op zaterdag (op zondag moet u<br />

uw eigen fiets meebrengen).<br />

met de medewerking van pro Velo.


p. 50 I WatermaaL-BoSVoorde / BruSSeL-uItBreIdIng / eLSene<br />

55. Kaart H 10 L<br />

Hotel Wielemans<br />

Defacqzstraat 14<br />

Brussel-Uitbreiding<br />

A za en zo van 10u tot 17u30<br />

I toegankelijk voor groepen van<br />

maximaal 25 personen<br />

e 94 (Defacqz)<br />

Achter een massieve en vrij strenge<br />

gevel, geïnspireerd op de traditionele<br />

Spaanse architectuur, verbergt het<br />

Wielemanshuis een vrolijke en kleurrijke<br />

interieurdecoratie bestaande uit<br />

5.000 keramiektegels. Deze tegels<br />

werden per boot uit Spanje aangevoerd<br />

om de sfeer op te roepen van de<br />

Andalusische patio’s waar de opdrachtgevers,<br />

het echtpaar Yvonne en Léon<br />

Wielemans, erg veel van hielden. Het<br />

gebouw werd in 1926 naar de geest<br />

van de tijd opgevat in art-decostijl.<br />

Léon Wielemans, bedrijfsleider van de<br />

gelijknamige brouwerij, vertrouwde het<br />

huis van zijn dromen toe aan architect<br />

Adrien Blomme, bekend als ontwerper<br />

van onder meer brouwerij Wielemans-<br />

Ceuppens en bioscoop Métropole. De<br />

meeste kamers geven uit op een elegante<br />

en overvloedig verlichte patio<br />

die uitkijkt op de tuin. Deze ruimte<br />

kreeg een aantrekkelijke polychrome<br />

decoratie, verrijkt met siersmeedwerk<br />

en schrijnwerk. Het Wielemanshuis,<br />

eigendom van de verzekeringsmaatschappij<br />

Generali Belgium, doet<br />

momenteel dienst als locatie van de<br />

evenementenorganisatie Edificio.<br />

(B 22/09/1994)<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van Korei.<br />

56. Kaart H 10 M<br />

Heilige<br />

drievuldigheidskerk<br />

Drievuldigheidsvoorplein<br />

(Baljuwstraat) – Elsene<br />

A za van 10u tot 18u<br />

zo van 12u15 tot 18u<br />

e 81 (Drievuldigheid)<br />

f 54 (Drievuldigheid)<br />

55<br />

De barokke voorgevel van de kerk die<br />

in 1620 ontworpen werd door architect<br />

J. Francart is afkomstig van de vroegere<br />

augustijnenkerk op het De Brouckèreplein.<br />

Deze kerk werd in 1814<br />

buiten gebruik gesteld en omgevormd<br />

tot protestantse kapel. Nadien diende<br />

ze achtereenvolgens als hospitaal,<br />

tentoonstellingsruimte en postkantoor.<br />

Bij de sloop van de kerk in opdracht<br />

van de stad Brussel werd de voorgevel<br />

in Grimbergse steen en Gobertangesteen<br />

geschonken aan de kerkfabriek<br />

van de Drievuldigheidskerk. Architect


Jules-Jacques Van Ysendijck bouwde<br />

de gevel steen voor steen weer op en<br />

voegde er een neobarok schip aan toe.<br />

De werken begonnen in 1893 en de<br />

eerste glasramen werden geplaatst<br />

tussen 1897 en 1898. Fernand Symons<br />

vervolledigde de kerk met een transept<br />

en koor in 1907. In het interieur zijn de<br />

voet, de schacht en het kapiteel van<br />

de zuilen van steen en in de stenen<br />

vloer van de kerk zijn grafstenen zichtbaar.<br />

Een monolithisch blok marmer<br />

uit Skyros van bijna tien ton vormt het<br />

hoofdaltaar. Deze steengroeve die<br />

reeds in de Oudheid ontgonnen werd,<br />

was geliefd om zijn marmer met grotere<br />

aders dan de marmersoorten in onze<br />

streken. Het linkerzijaltaar is trouwens<br />

samengesteld uit verschillende soorten<br />

marmer. (B 10/<strong>11</strong>/1955)<br />

uitleg over de geschiedenis van de<br />

kerk en de aanwezige edele materialen<br />

(natuursteen en marmer).<br />

WatermaaL-BoSVoorde / BruSSeL-uItBreIdIng / eLSene I p. 51<br />

56 57<br />

57. Kaart g <strong>11</strong> M<br />

Kerk van<br />

maria-Boodschap<br />

Georges Brugmannplein – Elsene<br />

A za van 10u tot 18u<br />

zo van <strong>11</strong>u tot 18u<br />

e 92 (Darwin)<br />

f 60 (Georges Brugmann)<br />

Op het Brugmannplein, niet ver van de<br />

gelijknamige laan, staat een imposante<br />

kerk die tussen 1932 en 1934 gebouwd<br />

werd naar de plannen van architect<br />

Camille Damman (1880-1969). De<br />

Maria-Boodschapkerk is uitgewerkt in<br />

een neoromaanse vormentaal die in<br />

bepaalde opzichten overeenkomsten<br />

vertoont met de principes van de art<br />

deco. De vensters en het portaal met<br />

getrapte omlijstingen vertonen de typische<br />

rondboogvorm van de romaanse<br />

kerkbouw. De hoge smalle vensters<br />

van de klokkentoren doen denken aan<br />

de lisenen of Lombardische bogen die<br />

typisch zijn voor deze stijl. Zowel de<br />

buiten- als binnenkant wordt verlevendigd<br />

door geslaagde combinaties van<br />

metselwerk. In de zijbeuken bemerken<br />

we vier biechtstoelen en een marmeren<br />

bidstoel, alle in art-decostijl, creaties<br />

van architect Julien De Ridder (1891-<br />

1963) uit 1937. Sinds eind 2008 worden<br />

de bovenste glasramen van de<br />

kerk vervangen – momenteel reeds 15<br />

van de 23 – door glasramen ontworpen<br />

door Jan Goris rond het thema van de<br />

mysteries van de Heilige Maagd aan<br />

wie de kerk gewijd is.<br />

rondleidingen op zaterdag om 15u<br />

en zondag om <strong>11</strong>u30.


p. 52 I o p e n m o n u m e n t e n d a g e n<br />

Autoloze zondag<br />

Ook dit jaar stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

zijn 160 km2 grondgebied open voor de zachte mobiliteit.<br />

Op 19 september geniet u dus van een andere<br />

mobiliteit ! Dankzij het gratis openbaar vervoer van<br />

de MIVB is dit een uitgelezen kans om de complementariteit<br />

te testen tussen verschillende vervoerwijzen<br />

: bus, metro, te voet, rolschaatsen, fiets,…<br />

De autoloze zondag is bedoeld om een mentaliteitswijziging<br />

tot stand te brengen en het debat aan te<br />

zwengelen over de mobiliteit in de stad.<br />

Behalve de Open Monumentendagen vinden er nog<br />

tal van activiteiten en manifestaties plaats overal in<br />

de stad : Landelijk Brussel, Le Beau vélo de Ravel,<br />

fietstochten of wandelingen… “Mijn dorp in de stad”,<br />

een gewestelijk initiatief, organiseert op symbolische<br />

punten in tien gemeenten van het Brussels Gewest<br />

aangename ontmoetingszones waar u kunt deelnemen<br />

aan activiteiten rond mobiliteit en duurzame<br />

ontwikkeling<br />

Het wordt opnieuw een geanimeerde dag en vooral<br />

de gelegenheid om Brussel met het gezin of vrienden<br />

te bezoeken en te ontdekken, zonder auto’s, lawaai<br />

of luchtvervuiling !<br />

praktisch<br />

De Autoloze Zondag geldt voor iedereen, behalve<br />

voor het openbaar vervoer, taxi’s, autocars, hulpdiensten<br />

en voertuigen van openbaar nut. De maximumsnelheid<br />

is om veiligheidsredenen echter<br />

beperkt tot 30 km/h.<br />

Het Gewest is gesloten voor alle autoverkeer van 9<br />

tot 19 uur. In sommige wijken kunnen de straten<br />

langer afgesloten blijven wegens de activiteiten of<br />

feestelijkheden die er plaatsvinden. De tunnels zullen<br />

geleidelijk terug opengesteld worden.<br />

Mobiel Brussel<br />

Opgelet, het verkeersreglement blijft van toepassing.<br />

Vergeet niet dat sommige voertuigen die dag toelating<br />

hebben om te rijden. Wij roepen iedereen op<br />

zich te verplaatsen in een geest van respect voor<br />

elke weggebruiker. Om veiligheidsredenen mogen<br />

voetgangers, rolschaatsers en fietsers in geen geval<br />

de tunnels nemen !<br />

Om bepaalde redenen (speciale leveringen, verplaatsingen<br />

om medische redenen) kan een rijvergunning,<br />

geldig voor het gehele gewest, worden toegekend.<br />

Deze vergunning is slechts geldig voor één voertuig<br />

en voor het motief dat op het doorgangsbewijs staat<br />

vermeld.<br />

Inwoners van het Brussels Gewest moeten de vergunning<br />

aanvragen bij het gemeentebestuur van<br />

hun woonplaats. Personen van buiten het Gewest<br />

moeten dit doen bij het gemeentebestuur van de<br />

plaats van hun bestemming.<br />

Voor meer informatie<br />

Raadpleeg de website www.weekvanvervoering.<br />

irisnet.be waarop het volledige programma vanaf<br />

begin september beschikbaar zal zijn.


Open MOnuMentendagen<br />

18 - 19 / 09 / <strong>2010</strong><br />

Brussels HOOfdstedelijk gewest<br />

Steen<br />

& Co<br />

kaart en repertorium van de opengestelde plaatsen


Brussel<br />

pagina 8 tot 33<br />

Brussel-uitbreiding<br />

Sint-Lambrechts-Woluwe<br />

Sint-pieters-Woluwe<br />

etterbeek<br />

oudergem<br />

pagina 34 tot 42<br />

Watermaal-Bosvoorde<br />

Brussel-uitbreiding<br />

elsene<br />

pagina 44 tot 51<br />

ukkel<br />

Sint-gillis<br />

Vorst<br />

pagina 60 tot 71<br />

anderlecht<br />

Sint-Jans-molenbeek<br />

Koekelberg<br />

Sint-agatha-Berchem<br />

pagina 72 tot 78<br />

ganshoren<br />

Jette<br />

Brussel-Laken<br />

Brussel-noH<br />

pagina 80 tot 87<br />

Schaarbeek<br />

evere<br />

Sint-Joost-ten-node<br />

pagina 88 tot 101<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

<strong>11</strong><br />

12<br />

13<br />

14<br />

a B C d e<br />

73<br />

anderLeCHt<br />

a B C d e<br />

83<br />

St-agatHa-BerCHem<br />

ganSHoren<br />

St-JanS-moLenBeeK<br />

75<br />

74<br />

82<br />

76<br />

84<br />

81<br />

80<br />

62 63<br />

Jette<br />

VorSt<br />

KoeK<br />

72


85<br />

eLBerG<br />

71<br />

F G H I J K L M N O<br />

61<br />

86<br />

70<br />

79<br />

78<br />

77<br />

68<br />

69<br />

BrusseL-LaKeN<br />

st-GILLIs<br />

64<br />

58<br />

65<br />

59<br />

67<br />

66<br />

87<br />

92<br />

57<br />

91<br />

uKKeL<br />

90<br />

55<br />

56<br />

103<br />

104<br />

105<br />

st-JOOst-teN-NOde<br />

108<br />

107106 BrusseL<br />

54<br />

BrusseL-NOH<br />

88 89<br />

102<br />

101<br />

<strong>11</strong>0<br />

<strong>11</strong>1<br />

109<br />

36<br />

38<br />

53 52<br />

100<br />

37<br />

93<br />

99<br />

scHaarBeeK<br />

eLseNe<br />

50<br />

94<br />

40 39<br />

41 42<br />

etterBeeK<br />

51<br />

97<br />

98<br />

st-LaMBrecHts-wOLuwe<br />

st-pIeters-wOLuwe<br />

OuderGeM<br />

60<br />

F G H I J K L M N O<br />

96<br />

49<br />

evere<br />

45<br />

46<br />

waterMaaL-BOsvOOrde<br />

48<br />

2<br />

95<br />

43<br />

22<br />

1<br />

3<br />

<strong>21</strong><br />

17<br />

20<br />

4<br />

16<br />

18<br />

19<br />

24<br />

23<br />

5<br />

12<br />

13 <strong>11</strong><br />

15<br />

14 10<br />

44<br />

6<br />

31<br />

32<br />

30<br />

29<br />

34 33<br />

28<br />

27<br />

26<br />

25<br />

47<br />

7<br />

8<br />

35<br />

9<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

<strong>11</strong><br />

12<br />

13<br />

14


epertorIum Van de opengeSteLde pLaatSen<br />

anderLeCHt<br />

74 academie voor Beeldende Kunsten<br />

anderlecht – voormalige woning<br />

Vandenpeereboom ...........D 9<br />

Dapperheidsplein 17<br />

75 Collegiale Sint-pieter<br />

en Sint-guido ...............D 9<br />

Dapperheidsplein<br />

73 Lourdesgrot. ...............B 10<br />

Bloeistraat 35<br />

BruSSeL<br />

35 paleis der academiën. ........O 4<br />

Hertogstraat 1<br />

16 Beurs van Brussel. .......... M 3<br />

Beursplein/ Anspachlaan<br />

<strong>11</strong> Bibliotheek van de nationale Bank<br />

van België – voormalige bank<br />

‘union du Crédit’. ............N 2<br />

Warmoesberg 57<br />

12 Bnp paribas Fortis-<br />

voormalige zetel van de aSLK. .N 2<br />

Wolvengracht 48<br />

34 BIp (Brussel Info place) .......N 4<br />

Koningsstaat 2-4<br />

18 Brussels parlement. ......... M 3<br />

Lombardstraat 69<br />

33 Coudenberg –<br />

voormalig paleis van Brussel. ..N 4<br />

Koningsplein 9<br />

3 de markten – voormalige zetel<br />

van de Cristalleries<br />

du Val Saint-Lambert ........ M 2<br />

Oude Graanmarkt 5<br />

7 dexia Bank België. .........N-O 2<br />

Pachecolaan 44<br />

22 Hallepoort ................. M 5<br />

Zuidlaan (tegenover Hoogstraat)<br />

<strong>21</strong> Hoofdzetel van het oCmW<br />

van de Stad Brussel ......... M 5<br />

Hoogstraat 298 A<br />

20 Institut diderot ............. M 4<br />

Kapucijnenstraat 58<br />

1 Instituut anneessens-Funck –<br />

voormalige papeteries<br />

de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . M 3<br />

Groot Eiland 39<br />

8 Institut Supérieur Industriel<br />

de Bruxelles (ISIB). ...........O 2<br />

Koningsstraat 150<br />

23 Justitiepaleis ............... M 4<br />

Poelaertplein<br />

25 Koninklijk Conservatorium<br />

Brussel / Conservatoire royal<br />

de Bruxelles. ................N 4<br />

Regentschapsstraat 30<br />

30 Koninklijke kapel –<br />

protestantse kerk van Brussel ..N 3<br />

Museumplein<br />

13 Koninklijke muntschouwburg . .N 2<br />

Muntplein<br />

14 Koninklijke<br />

Sint-Hubertusgalerijen ........N 3<br />

Grasmarkt / Schildknaapstraat<br />

5 noorddoorgang. .............N 2<br />

Nieuwstraat<br />

6 o.L.V. Finistèrekerk. ..........N 2<br />

Nieuwstraat 76<br />

17 o.L.V. van-goede-<br />

Bijstandskerk .............. M 3<br />

Kolenmarkt<br />

19 o.L.V. ter Kapellekerk. ....... M 4<br />

Kapelleplein<br />

26 o.L.V. ter Zavelkerk. ..........N 4<br />

Zavelstraat<br />

29 paleis van Karel<br />

van Lotharingen ...........N 3-4<br />

Museumplein 1<br />

32 ravensteingalerij ............N 3<br />

Ravensteinstraat / Kantersteen<br />

27 rekenhof ...................N 4<br />

Regentschapstraat 2<br />

15 restaurant Vincent ...........N 3<br />

Predikherenstraat 8-10<br />

28 Sint-Jakob-op-<br />

Coudenbergkerk. ............N 4<br />

Koningsplein<br />

4 Sint-Jan-Baptist<br />

ten Begijnhofkerk ........... M 2<br />

Begijnhofplein<br />

24 Sint-Jan en Sint-Stefaan-<br />

ter-minimenkerk . . . . . . . . . . M-N 4<br />

Miniemenstraat 62<br />

10 Sint-michiel en Sint-<br />

goedelekathedraal ...........N 3<br />

Sint-Goedelevoorplein<br />

31 Station Brussel-Centraal ......N 3<br />

Keizerinlaan / Kantersteen<br />

9 Vlaams parlement. ...........O 3<br />

Hertogstraat 6<br />

2 Voormalig octrooipaviljoen<br />

noord ....................L 2-3<br />

Ninoofse Poort 2<br />

BruSSeL-uItBreIdIng<br />

41 arcade en zuilengalerijen<br />

van het Jubelpark ............J 9<br />

Jubelpark (ingang langs het<br />

Jubelparkmuseum)<br />

40 dominicanenkerk ............J 8<br />

Renaissancelaan 40<br />

42 Koninklijke musea voor Kunst<br />

en geschiedenis .............J 9<br />

Jubelpark<br />

39 Koninklijke militaire School<br />

(KmS) ......................J 8<br />

Renaissancelaan 30<br />

36 Sint-Jozefskerk. ............. I 8<br />

Frère Orbansquare<br />

38 Solvaybibliotheek ............ I 9<br />

Leopoldpark – Belliardstraat 137<br />

37 Van eetveldehuis<br />

(SYnergrId) ............... I 8<br />

Palmerstonlaan 4<br />

50 Villa empain<br />

(Boghossian-stichting) .......J 12<br />

Fr. Rooseveltlaan 67<br />

55 Wielemanshuis .............H 10<br />

Defacqzstraat 14<br />

BruSSeL-LaKen<br />

88 Chinees paviljoen . . . . . . . . . . . .H 3<br />

Jules van Praetlaan 44<br />

90 Kerk van onze-Lieve-Vrouw<br />

van Laken ..................H 4<br />

Onze-Lieve-Vrouwvoorplein<br />

92 Kerkhof van Laken ...........G 4<br />

Onze-Lieve-Vrouwvoorplein<br />

87 memoriaal van Leopold I ......G 3<br />

Park van Laken<br />

91 museum voor grafkunst – voormalig<br />

atelier ernest Salu ....G-H 4<br />

Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 6<br />

BruXeLLeS-noH<br />

89 Voormalige Sint-niklaaskerk ...J 3<br />

Sint-Niklaasplein<br />

eLSene<br />

53 abdijkerk onze-Lieve-Vrouw<br />

ter Kameren ............... I <strong>11</strong><br />

Terkamerenabdij<br />

54 etablissements demeuldre .... I 9<br />

Georges Lorandstraat 24-26<br />

56 Heilige drievuldigheidskerk. ..H 10<br />

Drievuldigheidsvoorplein (Baljuwstraat)<br />

51 Kerkhof van elsene. .........J <strong>11</strong><br />

Boondaalse Steenweg 478<br />

57 Kerk van maria-Boodschap. . G <strong>11</strong><br />

Georges Brugmannplein<br />

52 palais de la Folle Chanson. ... I <strong>11</strong><br />

Generaal Jacqueslaan 2<br />

etterBeeK<br />

45 Sint-Jan Berchmanskerk ......K 9<br />

Sint-Michielslaan 24<br />

eVere<br />

95 Kerkhof van Brussel ..........L 6<br />

Kerkhoflaan<br />

ganSHoren<br />

83 nieuw kerkhof van ganshoren .D 4<br />

Bosstraat<br />

82 oud kerkhof van ganshoren ...D 5<br />

Kerkhoflaan<br />

Jette<br />

86 onze-Lieve-Vrouw<br />

van Lourdesgrot .............F 5<br />

Leopold I-straat 296<br />

85 Sint-pieterskerk .............F 4<br />

Kardinaal Mercierplein<br />

84 Voormalige abtswoning<br />

van de abdij van dieleghem. ...E 3<br />

J.-B. Tiebackxstraat 14<br />

KoeKeLBerg<br />

80 athénée royal de Koekelberg ..E 6<br />

Sint-Agatha-Berchemlaan 34<br />

81 nationale Basiliek<br />

van het Heilig Hart ...........E 6<br />

Basiliekvoorplein 1<br />

oudergem<br />

47 Kasteel drie Fonteinen. ......N 12<br />

Waversesteenweg 2241<br />

46 Sint-Juliaanskerk ...........K <strong>11</strong><br />

Gabriele-Emile Lebonlaan<br />

SCHaarBeeK<br />

93 École d’arts SaSaSa ........I-J 4<br />

Maeterlincklaan 2<br />

96 gemeenteschool nr 13<br />

en athénée Fernand Blum . . . . .K 8<br />

Roodebeeklaan 103 en 59<br />

101 gemeentehuis ..............I 5-6<br />

Colignonplein<br />

99 Josaphatpark ..............I-J 6<br />

94 Kapel van het Institut de la Sainte<br />

Famille d’Helmet .............J 4<br />

Chaumontelstraat 7<br />

97 Sint-albertuskerk ............J 7<br />

Victor Hugostraat 147<br />

102 Sint-Jan-en-Sint-niklaaskerk . .H 6<br />

Brabantstraat 75<br />

98 Sint theresia van avilakerk ....J 7<br />

Rogierlaan 352<br />

100 Zwembad neptunium ......... I 6<br />

Jerusalemstraat 56<br />

SInt-gILLIS<br />

67 Hotel Winssinger. .........G 9-10<br />

Munthofstraat 66<br />

66 pelgrimshuis .............. G 10<br />

Parmastraat 69<br />

69 Sint-gilliskerk ............. G 10<br />

Sint-Gillisvoorplein<br />

65 Stadhuis van Sint-gillis ..... G 10<br />

Van Meenenplein 39<br />

68 Voormalige bioscoop<br />

aegidium ................. G 10<br />

Sint-Gillisvoorplein 18<br />

70 Woonhuis. ..................F 9<br />

Coenraetsstraat 56<br />

SInt-JanS-moLenBeeK<br />

78 académie de dessin<br />

et des arts visuels van<br />

Sint-Jans-molenbeek .........F 7<br />

Mommaertsstraat 2A<br />

77 gemeentehuis van Sint-<br />

Jans-molenbeek .............F 7<br />

Graaf van Vlaanderenstraat 20<br />

76 Kerkhof van Sint-<br />

Jans-molenbeek .............D 6<br />

Gentse Steenweg 76<br />

79 Sint-remigiuskerk ...........F 6<br />

Jubelfeestlaan 41<br />

SInt-JooSt-ten-noode<br />

105 armand Steurssquare ........ I 7<br />

<strong>11</strong>0 Charliermuseum ............. I 8<br />

Kunstlaan 16<br />

108 gemeentehuis van Sint-<br />

Joost-ten-noode. ............ I 7<br />

Sterrekundelaan 13<br />

106 recreatief centrum van Sint-<br />

Joost-ten-node – voormalig<br />

Hotel govaerts .............. I 7<br />

de Liedekerkestraat <strong>11</strong>2<br />

104 Sd Worx –<br />

voormalig rVS-gebouw .......H 7<br />

Koningsstraat 284<br />

107 Sint-Joostkerk. .............. I 7<br />

Leuvensesteenweg 99<br />

<strong>11</strong>1 Sint-Julianakapel ............ I 8<br />

Liefdadigheidsstraat 41<br />

103 Familiehulp –<br />

voormalig Hotel puccini .......H 7<br />

Koningsstraat 294<br />

109 Voormalige woning<br />

van architect Cluysenaar ...... I 8<br />

Kunstlaan <strong>11</strong><br />

SInt-LamBreCHtS-WoLuWe<br />

43 gemeentelijk museum<br />

van Sint-Lambrechts-Woluwe ..L 7<br />

Karrestraat 40<br />

44 Kapel van Lenneke mare ......N 8<br />

Kapellaan 37<br />

uKKeL<br />

58 Hotel Haerens ............. G 12<br />

Brugmannlaan 384<br />

59 Kerkhof van de dieweg .. G 13-14<br />

Dieweg<br />

60 Sauvagèrepark . ........... G 14<br />

Eikenboslaan<br />

61 Stallekapel. ................F 13<br />

Stallestraat 50<br />

VorSt<br />

63 gemeentehuis van Vorst .....E 12<br />

Pastoorsstraat 2<br />

64 Herenhuis ................ G <strong>11</strong><br />

Besmelaan 107-109<br />

71 Sint-antonius van paduakerk .F 10<br />

Sint-Antoniusvoorplein<br />

62 Sint-denijskerk .............E 12<br />

Brusselse Steenweg 26<br />

72 Wiels en Brass. .............E 10<br />

Van Volxemlaan 354 en 364<br />

WatermaaL-BoSVoorde<br />

48 Sint-Hubertuskerk ..........L 13<br />

Delleurlaan<br />

49 Villa Les trois Canadas. ......K 12<br />

E. Van Becelaerelaan 160


Tentoonstelling<br />

“Steen & Co<br />

Wit Brussel, grijs Brussel,<br />

gekleurd Brussel”<br />

De Brusselse monumenten hebben altijd al gretig<br />

gebruik gemaakt van natuursteen. Ontgonnen in<br />

Belgische steengroeven, later ingevoerd uit verre<br />

streken, heeft ze zich geleend voor alle stijlen en<br />

periodes. Bewerkt in alle monumentale en decoratieve<br />

vormen, heeft ze haar prestigieuze stempel op<br />

de stad gedrukt.<br />

Chr. Bastin en J. Evrard © Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

o p e n m o n u m e n t e n d a g e n I p. 57<br />

Chr. Bastin en J. Evrard © Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Pierres et marbres de Wallonie (Killingshot)


p. 58 I o p e n m o n u m e n t e n d a g e n<br />

Chr. Bastin en J. Evrard © Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

De tentoonstelling nodigt uit tot flaneren, een wandeling<br />

met open boek langs een weg van natuursteen<br />

met haltes voor experimenten en ontdekkingen.<br />

Waarom is natuursteen gekleurd, hoe werd ze vroeger<br />

vervoerd, op welke manieren wordt natuursteen<br />

toegepast in een gevel, leeft steen,… allemaal eenvoudige<br />

vragen die een antwoord krijgen in een van<br />

de vier onderdelen van de tentoonstelling.<br />

Stadsarchief Brussel<br />

Pierres et Marbres de Wallonie – archives Merbes-Sprimont


o p e n m o n u m e n t e n d a g e n I p. 59<br />

Pierres et Marbres de Wallonie – archives Merbes-Sprimont Chr. Bastin en J. Evrard © Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Chr. Bastin en J. Evrard © Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Deze ludieke tentoonstelling is bestemd voor ouders<br />

met kinderen en de schoolgaande jeugd maar staat<br />

open voor al wie houdt van de stad en die nadien<br />

met de neus in de lucht op ontdekking zal gaan naar<br />

dit geweldige materiaal.<br />

A van 20 augustus tot <strong>21</strong> november <strong>2010</strong>,<br />

dagelijks van 10u tot 18u<br />

C Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein in Brussel<br />

d lijnen 1-5 (De Brouckère)<br />

e 3-4 (Beurs)<br />

f 29-38-47-63-66-71-88 (De Brouckère),<br />

46-48-95 (Beurs)<br />

Gratis toegang.<br />

organisatie : patrimoine à roulettes, op initiatief<br />

van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.


p. 60 I B r u S S e L<br />

UKKEL / SINT-GILLIS / VORST<br />

Sauvagèrepark<br />

60


58. Kaart g 12 l<br />

Hotel Haerens<br />

Brugmannlaan 384 – Ukkel<br />

A za van 10u tot 17u<br />

zo van 10u tot 13u<br />

I enkel rondleidingen<br />

(groepen van 15 personen)<br />

e 4-92 (Boetendael)<br />

1928 was beslist een gunstig jaar voor<br />

architect Antoine Courtens die twee<br />

belangrijke opdrachten mocht uitvoeren<br />

: de bouw van het Palais de la Folle<br />

Chanson, niet ver van de Ter Kamerenabdij,<br />

en die van het Hotel Haerens.<br />

Om het perceel zo goed mogelijk in te<br />

passen in zijn omgeving bedacht Courtens<br />

een hoekgebouw met een hoektoren<br />

die de verbinding vormt tussen<br />

het lage gedeelte, een huurpand dat<br />

uitgeeft op de Looflaan, en het hogere<br />

gedeelte, een stadswoning aangepast<br />

aan het mondaine leven. De resoluut<br />

geometrische vormen, de aparte textuur<br />

van de gevel (in terrazzo) en het<br />

gestileerde decor waarvan een elegante<br />

discretie uitgaat, situeren het<br />

gebouw binnen de art-decostijl. In zijn<br />

architecturale opvattingen is Courtens<br />

duidelijk schatplichtig aan Victor Horta<br />

bij wie hij stage liep. Hij ontleende ook<br />

bepaalde elementen aan Frank Lloyd<br />

Wright (die zelf inspiratie haalde uit de<br />

Maya-architectuur die eind 19de, begin<br />

20ste eeuw was herontdekt) zoals de<br />

architectonische fries die het platte dak<br />

verbergt. Courtens besteedde zeer<br />

veel zorg aan de interieurdecoratie,<br />

onder meer in de grote hal die bekleed<br />

werd met een marmeren parement van<br />

hoge kwaliteit. De vloer bestaat uit een<br />

afwisseling van driehoekige tegels<br />

zwart en geaderd marmer. Dit laatste<br />

werd ook gebruikt voor de ondermuren<br />

en de treden van de trap.<br />

(B 08/08/1988)<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van Korei.<br />

58<br />

g Activiteit<br />

Keramiekdecors ontdekken<br />

uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt I p. 61<br />

Op het einde van de 19de eeuw kende de keramiekfabricage in België een sterke<br />

ontwikkeling. Die bloei hing direct samen met de vooruitgang in alle sectoren<br />

van de industrie. Overal werden keramiekateliers opgericht die met eigen ontwerpers<br />

werkten en nauwe contacten onderhielden met de architecten.<br />

De tentoonstelling laat de verschillende fabricagetechnieken zien (keramiek,<br />

majolica, steengoed), de inspiratiebronnen, de sociale betekenis van keramiek<br />

en laat ons ook binnenkijken in enkele ateliers uit 1900 waaraan de namen<br />

verbonden zijn van Crespin, Hankar, Baes, Livemont en anderen.<br />

Een geleide wandeling, vertrekkend van de tentoonstelling, toont u enkele<br />

voorbeelden van keramiekrealisaties.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 18u<br />

(wandelingen om 14u30 – duur : 2u, enkel in het Frans.)<br />

C plaats : Roze Hoeve, De Frélaan 44 in Ukkel – kaart g 13<br />

e 4-92 (Helden)<br />

f 38-41-43-98 (Helden)<br />

met de medewerking met gerpm-SC, de Ligue des amis du Kauwberg<br />

en de vzw Ferme rose.<br />

H Tentoonstelling<br />

Granito en mozaïek, restauratie en creatie<br />

In veel oude Brusselse huizen bestaan de vloeren uit granito of mozaïek. De<br />

eerste soort vloerbekleding is een mengsel van marmerkorrels en cement,<br />

de tweede een legwerk van kleine stukjes gehouwen marmer. Deze tentoonstelling,<br />

gepresenteerd door een restauratiespecialiste, vertelt u alles over<br />

de toegepaste technieken en materialen. Enkele hedendaagse creaties laten<br />

overigens zien dat deze technieken nog altijd actueel zijn.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 18u<br />

C plaats : Roze Hoeve, De Frélaan 44 in Ukkel – kaart g 13<br />

e 4-92 (Helden)<br />

f 38-41-43-98 (Helden)<br />

met de medewerking van Françoise Lombaers, de Ligue des amis du<br />

Kauwberg en de Ferme rose.


p. 62 I uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt<br />

G Wandeling<br />

Het Montjoiepark en de huizen van de<br />

Churchillwijk<br />

Langs de Winston Churchilllaan – de vroegere Longchamplaan<br />

– lagen tot in de jaren 1950-1960 grote eigendommen,<br />

waarop meestal slechts één woning stond te midden<br />

van een park dat in harmonie was met de architectuur van het<br />

gebouw, of rijwoningen met statige gevels waarin natuursteen<br />

een belangrijk aandeel had. Tijdens deze wandeling maakt u<br />

kennis met een aantal van deze woningen, evenals met het<br />

Montjoiepark, een van de laatste getuigen uit deze periode.<br />

A zaterdag om <strong>11</strong>u en zondag om 10u (duur : 2u)<br />

C vertrek : Roze Hoeve, De Frélaan 44 in Ukkel – kaart g 13<br />

e 4-92 (Helden)<br />

f 38-41-43-98 (Helden)<br />

In de roze Hoeve kunt u ook een tentoonstelling bekijken<br />

met foto’s van diverse natuurstenen gevels uit de<br />

gemeente. enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van de Ligue des amis du Kauwberg<br />

en de vzw Ferme rose.<br />

H Tentoonstelling<br />

Rocailles uit cement<br />

Rocailles in cement zijn als heel lang aanwezig in onze tuinen<br />

en parken. Het resultaat is soms zo natuurgetrouw dat het<br />

verschil met natuursteen of echt hout amper merkbaar is.<br />

Grotten, watervallen, rotsen, bruggen,… de ‘cimentiers-rocailleurs’<br />

van vroeger waren meesters in hun vak. Rocailles zijn<br />

vandaag niet meer in de mode en het beroep is verdwenen,<br />

maar er blijft een belangrijk erfgoed om te bewaren. Deze<br />

alfabetisch opgebouwde fototentoonstelling laat de diversiteit<br />

aan realisaties zien.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 18u<br />

C plaats : Roze Hoeve, De Frélaan 44 in Ukkel – kaart g 13<br />

e 4-92 (Helden)<br />

f 38-41-43-98 (Helden)<br />

met de medewerking van Françoise Lombaers, de Ligue<br />

des amis du Kauwberg en de vzw Ferme rose.<br />

G Wandeling<br />

Rocailles, leuningen en gevels in steen<br />

Aan het begin van de 20ste eeuw werden in ons land,<br />

onder impuls van Leopold II, talrijke openbare parken en<br />

tuinen aangelegd. Voor de meubilering hiervan werden<br />

vaak elementen in imitatiesteen vervaardigd zoals balustrades,<br />

zitbanken of leuningen waarvan nog een exemplaar<br />

bewaard is in het Wolvendaalpark. Na een korte<br />

halte aan een elegant paviljoen in rococostijl, dat in 1877<br />

in Amsterdam werd aangekocht en steen voor steen heropgebouwd<br />

in het park, zult u op deze wandeling enkele<br />

kunstmatige rotsen zien in het park van de ambassade<br />

van de Russische Federatie evenals mooie natuurstenen<br />

gevels in de Observatoriumwijk.<br />

A zaterdag en zondag om 14u (duur : 2u)<br />

C vertrek : Roze Hoeve, De Frélaan 44 in Ukkel –<br />

kaart g 13<br />

e 4-92 (Helden)<br />

f 38-41-43-98 (Helden)<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van de Ligue des amis du<br />

Kauwberg en de vzw Ferme rose.<br />

G Wandeling<br />

Van kerkhof naar kerkhof<br />

Deze wandeling voert u van het kerkhof van de Dieweg<br />

waar de natuur haar rechten heeft heroverd op de oude<br />

grafstenen naar het kerkhof van Verrewinkel, gelegen<br />

boven op het plateau van de Kauwberg waar de graven<br />

in strakke rijen op een kaal terrein liggen.<br />

De wandeling besteedt ook aandacht aan enkele elementen<br />

van het kleine erfgoed.<br />

A zaterdag en zondag om 14u (duur : 2u)<br />

C vertrek : aan de ingang van het kerkhof, Dieweg 95<br />

in Ukkel – kaart g 13-14<br />

e 92-97 (Dieweg)<br />

Enkel in het Frans.<br />

In samenwerking met de Ligue des amis du Kauwberg<br />

en de vzw Ferme rose.


59. Kaart g 13-14<br />

Kerkhof van de dieweg<br />

Dieweg – Ukkel<br />

A za en zo van 9u30 tot 16u<br />

e 92-97 (Dieweg)<br />

Na de cholera-epidemie van 1866 en<br />

de aanzienlijke bevolkingsaangroei van<br />

die jaren liet de gemeente Ukkel een<br />

nieuw kerkhof aanleggen aan de Dieweg,<br />

op een van de flanken van de<br />

vallei van Sint-Job. Het kerkhof, aanvankelijk<br />

slechts 71 are groot, bleef in<br />

gebruik tot aan de sluiting in 1945.<br />

Vandaag is het een echt openluchtmuseum<br />

van grafkunst. De woning van de<br />

grafdelver met het vroegere dodenhuisje,<br />

in neo-Vlaamse renaissancestijl,<br />

59<br />

heeft een breukstenen plint en banden<br />

in hardsteen, een materiaal waaruit<br />

talrijke graven zijn vervaardigd. De<br />

decoratie van deze graven is zeer<br />

opmerkelijk. Een aparte vermelding<br />

verdienen het indrukwekkende mausoleum<br />

van de familie Allard, een neoromaanse<br />

kapel van 160 m² vloeroppervlakte<br />

in hardsteen, gebouwd door<br />

architect Ghys in 1878 ; het neogotische<br />

monument van de familie Fumière<br />

met een kruis in wit marmer ; de halfcirkelvormige<br />

zuilenrij van het monument<br />

Goldzieher, eveneens in hardsteen<br />

; de granieten grafsteen in<br />

art-nouveaustijl van schepen Victor<br />

Gambier ; het monument in rode zandsteen<br />

van Dina Katz door beeldhouwer<br />

Auguste Puttemans ; het prachtige graf<br />

G Bezoek<br />

Het kerkhof aan de Dieweg, leven tussen de stenen<br />

uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt I p. 63<br />

Wanneer de architectuur overwoekerd wordt door plantengroei, kan het resultaat verrassend en betoverend<br />

zijn. Dat is zeker het geval voor het kerkhof aan de Dieweg, een van de meest charmante<br />

begraafplaatsen van het land, dat te midden van het weelderige groen tal van architecturale pareltjes<br />

verbergt. Deze wandeling tussen neogotische mausolea, bescheiden monumenten en Joodse grafstenen<br />

laat u een van meest romantische hoekjes van de hoofdstad ontdekken.<br />

A zaterdag en zondag om 10u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : aan de ingang van het kerkhof, Dieweg 95 in Ukkel – kaart g 13-14<br />

e 92-97 (Dieweg)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/563.61.53 (maandag tot vrijdag van 9u tot 13u).<br />

Maximum 25 personen per wandeling. Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van arkadia.be.<br />

van de familie Stern door Victor Horta ;<br />

het graf in hardsteen van schilder<br />

Alphonse Asselberghs door Ernest<br />

Salu en het graf in grijs graniet van de<br />

familie Rucquoi. (B 16/01/1997)<br />

Bezoek “Het kerkhof aan de dieweg,<br />

leven tussen de stenen” en<br />

vertrekpunt van de wandeling “Van<br />

kerkhof naar kerkhof” (zie kaderteksten<br />

hiernaast en hieronder).


p. 64 I uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt<br />

G Wandeling<br />

Namaakrotsen aan de<br />

waterkant<br />

Deze wandeling brengt ons naar<br />

twee groene ruimtes van Ukkel. In<br />

het Sauvagèrepark ontdekken we<br />

een indrukwekkend talud van<br />

namaakrotsen met enkele watervalletjes<br />

evenals een vijver met<br />

rotsachtige oevers die een natuurlijke<br />

indruk maakt. Het natuurgebied<br />

Kinsendael bevat nog een<br />

aantal overblijfselen van het vroegere<br />

landschapspark, met onder<br />

meer een imitatierotswand in<br />

cement vanwaar een kleine waterval<br />

vrolijk neerklatert.<br />

A zaterdag en zondag om 14u<br />

(duur : 2u)<br />

C vertrek : ingang van het Sauvagèrepark,<br />

Eikenboslaan 83<br />

in Ukkel – kaart g14<br />

f 60 (Eikenbos)<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van de<br />

Ligue des amis du Kauwberg<br />

en de vzw Ferme rose.<br />

60. Kaart g 14<br />

Sauvagèrepark<br />

Eikenboslaan – Ukkel<br />

f 60 (Eikenbos)<br />

Slechts weinig mensen weten dat het<br />

Sauvagèrepark vroeger een kasteel<br />

omringde dat in 1957 afgebroken werd<br />

en niet veel meer was dan een paar<br />

bosjes en de toegangsdreef tot het<br />

gebouw. Vergroot in 1910 en nogmaals<br />

in 1925 tot de huidige 4,5 hectare,<br />

bestaat het park vandaag uit een<br />

gemengd beukenbos dat voor een deel<br />

het heuvelachtige reliëf bedekt van een<br />

terrein dat doorkruist wordt door holle<br />

wegen en hoger lopende paden. Een<br />

aangelegd hoog talud van namaakrotsen<br />

vanwaar enkele watervalletjes<br />

neerstorten, dient als basis voor een<br />

tempel in Griekse stijl. De betonnen<br />

vijver heeft rotsachtige oevers met een<br />

natuurlijk uiterlijk en is een mooi voorbeeld<br />

van dit soort parkversiering in<br />

het Brussels Gewest. (B 26/06/1997)<br />

Vertrekpunt van de wandeling<br />

“namaakrotsen aan de waterkant”<br />

(zie kadertekst hiernaast).<br />

60 61<br />

61. Kaart F 13 M<br />

Stallekapel<br />

Stallestraat 50 – Ukkel<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

e 4-51-97 (Globe)<br />

f 43 (Globe)<br />

De heren van Stalle stichtten deze<br />

kapel waarschijnlijk in 1369 en begiftigden<br />

haar rijkelijk. Hoe de oorspronkelijke<br />

kapel er uitzag, weten we niet :<br />

ze wordt nergens beschreven en er is<br />

nog nooit archeologisch onderzoek<br />

naar verricht. De kapel die we vandaag<br />

kennen is gebouwd in lokale steen en<br />

dateert ongetwijfeld van het einde van<br />

de 15de eeuw. Het grondplan en misschien<br />

zelfs de zuilen kunnen overgenomen<br />

zijn van een oudere constructie.<br />

De kapel werd op het einde van de<br />

17de eeuw verbouwd. Het voornaamste<br />

venster van het koor werd dichtgemaakt,<br />

in 1693 kregen de hoofdbeuk<br />

en het koor een plat plafond in stuc,<br />

en in 1697 werd een nieuwe tegelvloer<br />

gelegd in het koor. Het nog bestaande<br />

barokke meubilair werd in dezelfde<br />

periode geïnstalleerd. Het huis van de<br />

koster dat aan een van de zijbeuken is<br />

aangebouwd, dateert uit 17<strong>11</strong>. (B<br />

08/03/1938)<br />

activiteiten : “gebruik van natuursteen<br />

in ukkel” (zie kadertekst<br />

hiernaast).


62. Kaart e 12 M<br />

Sint-denijskerk<br />

Brusselse Steenweg 26 – Vorst<br />

A za van 10u tot 18u<br />

zo van 12u tot 17u<br />

e 82-97 (Sint-Denijs/Vorst Centrum)<br />

f 50-54 (Sint-Denijs/Vorst Centrum)<br />

De Sint-Denijskerk van Vorst heeft het<br />

uitzicht van een dorpskerk bewaard.<br />

De primitieve kern is in de loop der<br />

eeuwen vergroot met verschillende<br />

aanbouwsels, het ene al meer geslaagd<br />

dan het andere. Op een reeds<br />

H Tentoonstelling en wandeling<br />

Gebruik van natuursteen in Ukkel<br />

uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt I p. 65<br />

Een tentoonstelling in de kapel van Stalle toont voorbeelden van het gebruik van natuursteen in Ukkel,<br />

te beginnen met de kapel zelf.<br />

Vertrekkend van de kapel kunt u een geleide wandeling maken in het centrum van Ukkel dat meerdere<br />

(minstens gedeeltelijk) stenen monumenten bevat : Sint-Pieterskerk, Vredegerecht, Dekenaat, Vieux<br />

Cornet,… Andere aspecten zoals de geschiedenis van deze gebouwen komen eveneens aan bod.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 18u (wandelingen om 14u en 16u – duur : 1u30).<br />

C adres : Stallekapel, Stallestraat (beneden aan de Rittwegerstraat) in Ukkel – kaart F 13<br />

e 4-51-97 (Globe)<br />

f 43 (Globe)<br />

met de medewerking van de Cercle d’Histoire, d’archéologie et de Folklore d’uccle et environs.<br />

62<br />

bestaande cultusplaats werd hier in de<br />

12de eeuw de Sint-Alenakapel<br />

gebouwd in romaanse stijl. Op het<br />

einde van de 13de eeuw begon men<br />

met de bouw van het koor en het schip<br />

dat een eeuw later met een verdieping<br />

werd verhoogd. De basis van de toren<br />

en het koor van de Sint-Alenakapel<br />

dateren uit de 15de eeuw. De buitenkant,<br />

die baksteen, witte steen van<br />

Dilbeek en hardsteen combineert, lijkt<br />

vrij onregelmatig, maar het interieur is<br />

zeer licht en nodigt uit tot meditatie.<br />

Behalve een mooie grafsteen in zwarte<br />

steen van Doornik bezit de kerk een<br />

mooie bevloering uit de 18de eeuw in<br />

de Sint-Alenakapel, alsook enkele<br />

mooie barokaltaren in marmer, geschilderd<br />

hout en gemarmerd stucwerk. De<br />

bakstenen gedeeltes (hogere muurvlakken<br />

en kruisribgewelven) gaan<br />

mooi samen met de talrijke elementen<br />

uit witsteen zoals de bogen, de<br />

raamomlijstingen, de gewelfribben en<br />

de machtige zuilen van het schip. (B<br />

<strong>21</strong>/12/1936)<br />

geleide bezoeken van de kerk en<br />

de aanwezige kunstschatten,<br />

zaterdag om 12u en 15u en zondag<br />

om 13u en 15u.


p. 66 I uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt<br />

63. Kaart e 12 M<br />

gemeentehuis van Vorst<br />

Pastoorstraat – Vorst<br />

za en zo van 10u tot 18u<br />

e 82-97 (Sint-Denijs/Vorst Centrum)<br />

f 50-54 (Sint Denijs/Vorst Centrum)<br />

Na een art-nouveauperiode werd architect<br />

Jean-Baptiste Dewin na de Eerste<br />

Wereldoorlog aanhanger van een stijl<br />

die onder invloed stond van zowel de<br />

art deco als de Internationale School.<br />

Hij bundelde zijn ideeën vanaf 1925 in<br />

het ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis<br />

van Vorst. De werken hieraan<br />

begonnen echter pas in 1934. Een 50<br />

meter hoog belfort torent uit boven een<br />

massief gebouw in gele baksteen,<br />

hardsteen en beton, de favoriete materialen<br />

van die tijd. Dewin koos voor een<br />

functionele en logische architectuur die<br />

63<br />

een zekere luxe niet in de weg stond<br />

gelet op de exotische houtsoorten<br />

(avodiré, ebbenhout, bubinga, iroko<br />

kimbala) en het gepolijste marmer die<br />

voor de decoratie van het interieur zijn<br />

gebruikt. Het gemeentehuis, dat in<br />

1938 in gebruik werd genomen, heeft<br />

onder meer een grote hal met staatsietrap<br />

waarvan de parementen in wit<br />

Carraramarmer, blauw Bioulmarmer en<br />

zwart Mazymarmer samen met het<br />

siersmeedwerk en de gekleurde glasin-loodramen<br />

een opmerkelijk geheel<br />

vormen. (B 22/10/1992)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Korei.<br />

64<br />

64. Kaart g <strong>11</strong> l<br />

Herenhuis<br />

Besmelaan 107-109 – Vorst<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

I alleen rondleidingen<br />

(groepen van 15 personen)<br />

e 3-4-51 (Albert)<br />

f 48-54 (Albert)<br />

Dit gebouw in art-decostijl werd in<br />

1932 ontworpen door architect Callewaert<br />

voor de familie Gillion. De gevel<br />

in beige steen is vier traveeën breed<br />

en telt drie verdiepingen waarvan de<br />

bovenste, met attiek, licht achteruit<br />

wijkt. In de jaren 1960 deed het gebouw<br />

dienst als Vredegerecht van Vorst. Na<br />

recent te zijn verkocht is het zorgvuldig<br />

gerestaureerd en bewaart een van de<br />

meest coherente interieurs in art-decostijl<br />

die nog in Brussel bestaan. De<br />

nieuwe eigenaars willen van het huis<br />

een modelwoning op het gebied van<br />

hernieuwbare energie maken. Het is<br />

voorzien van zonnepanelen, een volledige<br />

isolatie, een mechanische ventilatie<br />

aangevuld met een Canadese<br />

put, en een regenput die tot 18.000 liter<br />

water kan bevatten. Het interieur vertoont<br />

een homogene decoratie<br />

bestaande uit diverse soorten marmer<br />

en edele houtsoorten, onder meer in<br />

de hal en het trappenhuis. Het gebouw<br />

wordt deels verhuurd voor korte verblijven<br />

in de hoofdstad.<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van Korei.


65. Kaart g 10 M<br />

Stadhuis van Sint-gillis<br />

Van Meenenplein 39 – Sint-Gillis<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

e 3-4-51-81-97 (Horta)<br />

f 48 (Bareel)<br />

In 1896 besloot de gemeenteraad een<br />

nieuw gemeentehuis te bouwen omdat<br />

het oude te klein was geworden voor<br />

de toegenomen bevolking. Na de<br />

keuze van een geschikt terrein ten zuiden<br />

van de bareel van Sint-Gillis en de<br />

g Wandeling<br />

Euville & Co<br />

Omstreeks 1900, toen het Justitiepaleis net voltooid was en de Brusselse<br />

gemeenten zich in snel tempo uitbreidden, maakten vele architecten op<br />

grote schaal gebruik van Franse steensoorten. Vooral natuursteen uit<br />

het departement van de Meuse (Lotharingen) was in die jaren erg in trek,<br />

zoals de Euvillesteen of Savonnières en vervingen de traditioneel bij ons<br />

gebruikte steensoorten (lediaanse zandsteen, Gobertange, hardsteen,<br />

enz.). Deze boeiende wandeling, op het raakvlak tussen geologie en<br />

kunstgeschiedenis, geeft een originele kijk op de architectuur aan de<br />

hand van deze steensoorten en leert u hoe ze te herkennen.<br />

A zaterdag om 10u en 14u en zondag om 14u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : voor de grote trap van het gemeentehuis van<br />

Sint-Gillis, Van Meenenplein in Sint-Gillis – kaart g 10<br />

e 3-4-51-81-97 (Horta)<br />

f 48 (Bareel)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/563.61.53 (maandag tot vrijdag<br />

van 9u tot 13u). Maximum 25 personen per wandeling. Enkel<br />

in het Frans.<br />

met de medewerking van arkadia.be.<br />

65<br />

selectie van een architect zou de bouw<br />

in vier jaar worden voltooid (1904). De<br />

Franse architect Albert Dumont, die<br />

sinds 1878 in Brussel woonde, ontwierp<br />

de plannen voor een gebouw van<br />

4.267 m² in neo-Franse renaissancestijl<br />

met een weelderig decor. De twee<br />

gebogen vleugels lijken de bezoekers<br />

als het ware te omarmen. Het gebruik<br />

van roze graniet uit de Vogezen,<br />

Euville- en Savonnièresteen, baksteen<br />

en hardsteen zorgt voor een geslaagde<br />

kleurafwisseling die nog meer uitstraling<br />

geeft aan het decor. Het decoratieve<br />

beeldhouwwerk aan de gevels is<br />

uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt I p. 67<br />

van de hand van bekende kunstenaars<br />

als Julien Dillens, Paul Dubois en Victor<br />

Rousseau die beelden vervaardigden<br />

in Carraramarmer, Chauvigny-Trésorsteen<br />

en Euvillesteen. Het interieur<br />

kreeg een rijke ornamentering die<br />

moest bijdragen tot de luister van de<br />

gemeentelijke instelling, haar realisaties<br />

en imago. De elementen in stuc,<br />

echt marmer en imitatiemarmer evenals<br />

de vloermozaïeken van sommige<br />

vertrekken creëren een luxueus decor<br />

dat een hoogtepunt bereikt in de marmeren<br />

schouw van de Cereszaal, een<br />

werk dat bekroond werd met een grote<br />

prijs op de Wereldtentoonstelling van<br />

Parijs in 1900. (B 08/08/1988)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Klare Lijn.<br />

g Wandeling<br />

Het kleine erfgoed van Sint-Gillis<br />

Brussel is rijk aan originele en unieke gevels. Tijdens<br />

deze wandeling door Sint-Gillis bekijken we van<br />

naderbij alle details die ze zo bijzonder en uniek<br />

maken : beeldhouwwerk, keramiek, mozaïeken,…<br />

Dit zogenaamde “kleine erfgoed” maakt onlosmakelijk<br />

deel uit van ons architecturaal erfgoed.<br />

A zaterdag om 10u en 14u en zondag om 14u<br />

(duur : 1u30)<br />

C vertrek : voor het Hortamuseum, Amerikaanse<br />

straat 25 in Sint-Gillis – kaart H 10<br />

e 81 (Drievuldigheid)<br />

f 54 (Drievuldigheid)<br />

I reserveren verplicht op nr. 02/563.61.53<br />

(maandag tot vrijdag van 9u tot 13u). Maximum<br />

25 personen per wandeling. Enkel in het<br />

Frans.<br />

met de medewerking van arkadia.be.


p. 68 I uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt<br />

66. Kaart g 10 M<br />

pelgrimshuis<br />

Parmastraat 69 – Sint-Gillis<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

e 3-4-51 (Sint-Gillisvoorplein)<br />

f 48 (Sint-Gillisvoorplein)<br />

Dit aan architect A. Pirenne toegeschreven<br />

patriciërshuis werd na de<br />

bouw in 1905 eerst bewoond door de<br />

familie Colson, nadien in 1927 verkocht<br />

aan de industrieel Eugène Pelgrims en<br />

ten slotte in 1963 aangekocht door de<br />

gemeente. De gevel met sporen van<br />

Vlaamse renaissance is bekleed met<br />

een combinatie van witsteen en hardsteen.<br />

Het interieur is verbouwd maar<br />

bevat nog enkele oorspronkelijke elementen,<br />

zoals een sierlijke koepel met<br />

blauw gekleurd glas dat rust op een<br />

66<br />

betonnen structuur. Deze ruimte deed<br />

vroeger dienst als wintertuin met exotische<br />

planten. Ze is versierd met een<br />

fontein van mozaïektegels in wit, blauw<br />

en goud, en heeft centraal een stervormige<br />

betegeling in gepolijste hardsteen<br />

ingelegd met goud en gele en groene<br />

marmer. Ook in het toilet zijn mooie<br />

mozaïeken bewaard en parementen in<br />

beige marmer met zwarte boorden. Van<br />

uit de hal met zijn tegelvloer van geel<br />

en zwart marmer met witte aders vertrekt<br />

een eikenhouten trap.<br />

(B <strong>21</strong>/06/2001)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Itinéraires op de<br />

paden van de geschiedenis.<br />

67<br />

67. Kaart g 9-10 l<br />

Hotel Winssinger<br />

Munthof 66 – Sint-Gillis<br />

A enkel za van 14u tot 17u<br />

I enkel rondleidingen<br />

(groepen van 15 personen)<br />

d lijnen 2-6 (Munthof)<br />

e 3-4-51 (Sint-Gillisvoorplein)<br />

f 48 (Sint-Gillisvoorplein)<br />

Architect Victor Horta ontwierp op<br />

vraag van Camille Winssinger, een<br />

ingenieur die bevriend was met de<br />

families Solvay en Tassel, de plannen<br />

voor een herenhuis. De bouw duurde<br />

van 1894 tot 1897. Bij de verbouwing<br />

tot huurhuis in 1928-29 onder leiding<br />

van Horta zelf werd de gevel ingrijpend<br />

gewijzigd. Deze gevel bestaat uit witsteen,<br />

met hardsteen voor de sokkel<br />

en enkele banden op de benedenverdieping<br />

en de omlijsting van de gebroken<br />

boogrug boven de inrijpoort. Een<br />

decentrale erker geflankeerd door balkons<br />

met natuurstenen postamenten<br />

verlevendigt de gevel die vensters van<br />

uiteenlopende grootte heeft op de verschillende<br />

verdiepingen. In het interieur<br />

heeft de hal een prachtige marmeren<br />

mozaïekvloer met zweepslagmotieven.<br />

Twee mooie schouwen, een in wit Carraramarmer,<br />

de andere in rood-bordeauxkleurig<br />

marmer sieren nog de<br />

salons op de benedenverdieping. De<br />

kroonlijsten van de plafonds met<br />

gewelfboogjes zijn hier en daar versierd<br />

met stucwerk. Het gebouw wordt<br />

momenteel grondig gerestaureerd. (B<br />

07/12/1984)<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van Korei.


68. Kaart g 10 l<br />

Voormalige<br />

bioscoop aegidium<br />

Sint-Gillisvoorplein 18 – Sint-Gillis<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

e 3-4-51 (Sint-Gillisvoorplein)<br />

f 48 (Sint-Gillisvoorplein)<br />

De bioscoop Aegidium opende haar<br />

deuren in 1905. Achter de eclectische<br />

gevel met neoclassicistische inslag<br />

ging een uitbundige decoratie schuil<br />

die nog werd uitgebreid tijdens de<br />

opeenvolgende renovaties van 1913,<br />

1931, 1933, 1936 en voor het laatst in<br />

1956. In dat jaar voegden de architecten<br />

Hendrickx en Stevens een zaal in<br />

Lodewijk XVI-stijl toe. Hoewel er vandaag<br />

in het Aegidium geen films meer<br />

worden vertoond, heeft het gebouw<br />

gelukkig nog een aantal ruimtes<br />

bewaard waar art nouveau en art deco<br />

vrolijk vermengd zijn met decoratieve<br />

68<br />

elementen die rechtstreeks ontleend<br />

zijn aan het classicisme, zoals bloemenslingers,<br />

putti, medaillons of pauwen<br />

in stucwerk. Een marmeren trap<br />

in een monumentaal trappenhuis versierd<br />

met stucwerk en imitatiemarmer<br />

leidt naar de verdieping waar men het<br />

beste zicht heeft op de Moorse zaal,<br />

die uniek is voor Brussel. Lofwerk,<br />

schelpen, palmetten, geometrische<br />

friezen, slanke zuiltjes, hoefijzerbogen,<br />

spiegels en Arabisch fantasieschrift in<br />

stucwerk brengen er een oosters universum<br />

tot leven dat door de belichting<br />

een feeërieke aanblik biedt. In de vestiaire<br />

bevindt zich ook nog een mooi<br />

geheel van keramiektegels met landelijk<br />

decor van de firma Helman.<br />

(B 08/06/2006)<br />

rondleidingen op zaterdag en<br />

zondag om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30,<br />

14u30, 15u30, 16u30 en 17u30. met<br />

de medewerking van Korei.<br />

uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt I p. 69<br />

69<br />

69. Kaart g 10 l<br />

Sint-gilliskerk<br />

Sint-Gillisvoorplein – Sint-Gillis<br />

A enkel za van 10u tot 12u<br />

en van 14u tot 16u<br />

e 3-4-51 (Sint-Gillisvoorplein)<br />

f 48 (Sint-Gillisvoorplein)<br />

Victor Besme (1834-1904), wegeninspecteur<br />

en door Leopold II zeer<br />

gewaardeerd stedenbouwkundige,<br />

ontwierp in 1862 de plannen voor een<br />

kerk die deel zou uitmaken van zijn<br />

ontwerp voor de heraanleg van het<br />

Sint-Gillisvoorplein. Het neogotische<br />

gebouw, opgetrokken tussen 1866 en<br />

1878, heeft een imposante voorgevel<br />

in steen van Savonnières. Opengewerkte<br />

torentjes accentueren de steunberen<br />

van de voorgevel terwijl eenvoudige<br />

elementen in hardsteen als<br />

versiering dienen voor de andere<br />

gevels die volledig in baksteen zijn<br />

opgetrokken. Binnen valt de mooie<br />

tegelvloer op met contrasterende elementen<br />

in inlegwerk. Om veiligheidsredenen<br />

werd de kerk van januari 1990<br />

tot januari 2000 voor het publiek gesloten.<br />

Tijdens de volledige restauratie die<br />

onlangs voltooid werd, is de buitenkant<br />

gerenoveerd en de bepleistering hersteld<br />

van de spitsbooggewelven uit<br />

pleisterkalk. (B 16/03/1995)


p. 70 I uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt<br />

70. Kaart F 9 l<br />

Woonhuis<br />

Coenraetsstraat 56 – Sint-Gillis<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

I alleen toegankelijk voor rondleidingen<br />

d lijnen 2-6 (Zuidstation)<br />

e 3-4-51-81-82 (Zuidstation)<br />

f 27-49-50-78 (Zuidstation)<br />

Dit mooie herenhuis in neoclassicistische<br />

stijl op de hoek gevormd door de<br />

Emile Féronstraat en de Coenraetsstraat<br />

bezit een bijzonder elegante hal,<br />

geritmeerd door de opeenvolging van<br />

ingewerkte pilasters en zuilen met<br />

Korinthisch kapiteel. Een marmeren<br />

vloer en een geprofileerd plafond met<br />

lintdecor in stucwerk vervolledigen het<br />

interieur dat een combinatie is van de<br />

Lodewijk XVI- en neorenaissancestijl.<br />

Een nog grotere verrassing is de wintertuin<br />

met zijn zeer mooie bekleding<br />

70<br />

van tegels in beschilderd keramiek van<br />

Sarreguemines. Deze tegels, ingevoerd<br />

door de firma Vermeren-Coché aan de<br />

Waverse Steenweg, vertonen op de art<br />

nouveau geïnspireerde composities<br />

van hoge kwaliteit. In omlijstingen van<br />

friezen in gele en turkooisblauwe keramiek<br />

die florale en vegetale motieven<br />

suggereren, herkent men op de achtergrond<br />

grisaillezichten van de Hallepoort<br />

en de serres van de Kruidtuin<br />

terwijl op de voorgrond balustrades in<br />

Lodewijk XVI-stijl overladen zijn met<br />

een weelderige plantengroei van clematis,<br />

rododendrons, kapucijnbloemen,<br />

geraniums, winde en stokrozen.<br />

Een koppel pauwen, parkieten, kaketoes<br />

en een witte hazewind animeren<br />

het schilderachtige geheel.<br />

(B 22/01/2004)<br />

doorlopend rondleidingen. met de<br />

medewerking van Itinéraires op de<br />

paden van de geschiedenis.<br />

71. Kaart F 10 l<br />

Sint-antonius<br />

van paduakerk<br />

Sint-Antoniusvoorplein – Vorst<br />

A za van 9u30 tot 14u30<br />

zo van 14u tot 17u<br />

e 82 (Drukkerij)<br />

f 49-50 (Drukkerij)<br />

71<br />

De centrale ligging van de kerk van<br />

Sint-Antonius van Padua heeft geleid<br />

tot een ongebruikelijk grondplan en<br />

volumes die tot doel hadden om vanuit<br />

alle gezichtspunten een aantrekkelijk<br />

perspectief op het gebouw te bieden.<br />

De kerk werd in het begin van de 20ste<br />

eeuw gebouwd in neogotische stijl met<br />

muren van rode baksteen en raamomlijstingen,<br />

dakribben en topgevelbekledingen<br />

van hardsteen. Een horizontale<br />

luifel met het beeld van de beschermheilige<br />

Antonius van Padua bekroont<br />

het drievoudige portaal waarboven<br />

zich een drieledig spitsboogvenster<br />

bevindt. Een klokkentoren domineert<br />

het kerkgebouw dat een homogene<br />

interieurdecoratie bewaard heeft.


72. Kaart e 10 l<br />

Wiels en Brass<br />

Van Volxemlaan 354 en 364 – Vorst<br />

A za van 12u tot 19u<br />

zo van <strong>11</strong>u tot 18u<br />

e 82-97 (Wiels)<br />

f 49-50 (Wiels)<br />

Het imposante gebouw op de hoek van<br />

de Van Volxemlaan en de Luttrebruglaan<br />

is een deel van de vroegere brouwerij<br />

Wielemans-Ceuppens en verenigt<br />

de stilistische aspecten van de art deco<br />

en het industriële functionalisme. Het<br />

werd in 1930 ontworpen door architect<br />

Adrien Blomme die het opvatte als een<br />

echte vitrine om de bloeiende activiteit<br />

van de onderneming aan de buitenwereld<br />

te tonen. Het gebouw-Blomme<br />

heeft vandaag een nieuwe bestemming<br />

gekregen als centrum voor hedendaagse<br />

kunst, gekend als het WIELS.<br />

72<br />

Iets verderop ligt het BRASS waar de<br />

brouwzaal en de machinekamer gevestigd<br />

waren. De tot cultureel centrum<br />

omgevormde ruimte heeft zijn brouwkuipen<br />

verloren maar bewaart talrijke<br />

werktuigen die sfeer geven aan het<br />

interieur. Het gebouw, opgetrokken<br />

tussen 1903 en 1905, bevat nog mooi<br />

ensembles van keramiektegels aan de<br />

muren van de brouwzaal en in het trappenhuis<br />

met zijn treden van<br />

hardsteen.<br />

Een kantoorgebouw maakt eveneens<br />

deel uit van dit uitgestrekte industriële<br />

complex dat zijn activiteiten stopzette<br />

in 1988. In dit gebouw van architect<br />

Bordiau werden elementen hergebruikt<br />

van de ‘Caisse d’épargne’ op het De<br />

Brouckèreplein, meer bepaald de voordeur,<br />

de bronzen en de hardsteen.<br />

(B 20/07/1993)<br />

uKKeL / SInt-gILLIS / VorSt I p. 71<br />

rondleidingen en tentoonstelling.<br />

Vertrekpunt van de zoektocht<br />

“Vorst à la carte” langs onbekende<br />

hoekjes van de gemeente. Vertrek<br />

aan het Brass op zaterdag en zondag<br />

van 14u tot 17u. de deelnemers<br />

krijgen een exemplaar van de<br />

wandelkaart “Vorst à la carte” en<br />

een routeblad met het te volgen<br />

circuit en de te beantwoorden vragen.<br />

de resultaten van de wedstrijd<br />

worden aan het begin van de<br />

avond bekendgemaakt. met de<br />

medewerking van het gemeentebestuur<br />

van Vorst.


p. 72 I B r u S S e L<br />

ANDERLECHT / SINT-JANS-MOLENBEEK / KOEKELBERG<br />

SINT-AGATHA-BERCHEM<br />

nationale Basiliek van het Heilig Hart<br />

81


anderLeCHt / SInt-JanS-moLenBeeK / KoeKeLBerg / SInt-agatHa-BerCHem I p. 73<br />

73. Kaart B 10<br />

Lourdesgrot<br />

73<br />

Bloeistraat 35 – Anderlecht<br />

f 46 (Neerpede)<br />

In tegenstelling tot de vrij natuurgetrouwe<br />

grot van Jette vormt de Lourdesgrot<br />

van Anderlecht een kleinere<br />

en naïevere, om niet te zeggen onbeholpen<br />

versie van het beroemde Franse<br />

bedevaartsoord. De bakstenen structuur,<br />

bedekt met een dikke laag cement<br />

in nabootsing van de grot van Massabielle,<br />

kent nog altijd een zeker succes<br />

bij de gelovigen, zoals blijkt uit de<br />

vele brandende kaarsen. Vermoedelijk<br />

is deze bijzondere gebedsplaats<br />

gebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog,<br />

toen de wijk ook voorzien werd<br />

van een kerk (Sint-Gerardus Magella<br />

gebouwd in 1914) en een school, deze<br />

laatste eveneens gelegen in de<br />

Bloeistraat.<br />

74. Kaart d 9 l<br />

academie voor Beeldende<br />

Kunsten anderlecht –<br />

voormalige woning<br />

Vandenpeereboom<br />

Dapperheidsplein 17 – Anderlecht<br />

A enkel za van 10u tot 18u<br />

d lijn 5 (Sint-Guido)<br />

e 81 (Sint-Guido)<br />

f 46-49 (Sint-Guido)<br />

Via een voorgebouw met portiek in<br />

neo-LodewijkXVstijl komt men op de<br />

binnenkoer van een woning neo-<br />

Vlaamse-renaissancestijl. De opdrachtgever<br />

van dit historiserende geheel<br />

was Jules Vandenpeereboom, minister<br />

van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafie.<br />

Architect François Malfait ontwierp<br />

de plannen in 1890 en het<br />

gebouw werd opgetrokken op een met<br />

dat doel aangekocht terrein tegenover<br />

de collegiale Sint-Pieter en Sint-Guido.<br />

De kleine kanunnikenwoning uit de<br />

16de eeuw die hier stond, werd methodisch<br />

afgebroken maar de renaissancestijl<br />

ervan werd door de nieuwbouw<br />

nauwgezet gerespecteerd. De<br />

woning gaf onderdak aan de omvangrijke<br />

verzameling meubels en kunstwerken<br />

van de minister die ze bij zijn<br />

dood in 1917 aan de Belgische Staat<br />

naliet. Uit deze periode is een rijke<br />

interieurdecoratie bewaard met diverse<br />

gotische schouwen in natuursteen en<br />

gesculpteerde consoles van hoge kwaliteit<br />

die her en der werden gerecupereerd.<br />

Sinds 1979 wordt de woning<br />

Vandenpeereboom gebruikt door de<br />

Academie voor Beeldende Kunsten<br />

Anderlecht die ook de aanpalende<br />

vroegere drukkerij heeft ingenomen.<br />

(B 28/02/2002)<br />

Bezoek aan de ateliers steenkappen<br />

en keramiek met demonstraties.<br />

74


p. 74 I<br />

anderLeCHt / SInt-JanS-moLenBeeK / KoeKeLBerg / SInt-agatHa-BerCHem<br />

75. Kaart d 9 l<br />

Collegiale Sint-pieter<br />

en Sint-guido<br />

Dapperheidsplein – Anderlecht<br />

A za van 14u tot 16u<br />

zo van 12u tot 16u<br />

d lijn 5 (Sint-Guido)<br />

e 81 (Sint-Guido)<br />

f 46-49 (Sint-Guido)<br />

De collegiale Sint-Pieter en Sint-Guido,<br />

opgetrokken in steen van Avesnes en<br />

Dilbeek vanaf de tweede helft van de<br />

14de eeuw, is een van de mooiste kerken<br />

in Brabantse gotiek van het Brussels<br />

Gewest. Dit is ongetwijfeld te<br />

danken aan de inbreng van twee<br />

befaamde architecten uit die tijd : Jan<br />

Van Ruysbroeck, auteur van de toren<br />

van het Brusselse stadhuis, voor het<br />

koor, en Matthijs Keldermans voor de<br />

toren die onvoltooid bleef. Pas in 1898<br />

werd de toren bekroond met een spits<br />

naar het ontwerp van architect Jules-<br />

Jacques van Ysendyck. Het huidige<br />

gotische bouwwerk vervangt een<br />

romaanse kerk waarvan nog enkele<br />

resten overblijven en een crypte die<br />

van het einde van de <strong>11</strong>de eeuw<br />

dateert en onder het koor ligt. Het interieur<br />

van de collegiale is opmerkelijk<br />

homogeen. Zuilen met koolbladkapitelen<br />

leiden naar het koor dat relatief<br />

diep is omdat het de koerstoelen van<br />

de kanunniken bevatte. De kerk is rijk<br />

aan kunstwerken, waaronder een reeks<br />

uitzonderlijke muurschilderingen,<br />

meerdere grafmonumenten en drie<br />

kostbare gotische beelden in steen van<br />

Avesnes die ooit het portaal sierden.<br />

(B 25/10/1938)<br />

activiteit “de stenen van de collegiale<br />

Sint-pieter-en-Sint-guido”<br />

(zie kadertekst hiernaast).<br />

h Activiteit<br />

De stenen van de collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guido<br />

75<br />

De bouw van de collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guido strekt zich uit over<br />

meerdere eeuwen. Sommige delen zijn romaans, andere gotisch of neogotisch.<br />

Elke van deze periodes kenmerkt zich door een andere bewerkingswijze<br />

van de steen. Dankzij een subtiele analyse van de stenen en de daarop<br />

nagelaten sporen door de werktuigen die de steenhouwers gebruikten, is<br />

men erin geslaagd de verschillende bouwfases van de kerk van elkaar te<br />

onderscheiden. Deze uitzonderlijke rondleiding laat u dit opmerkelijke gebouw<br />

ontdekken (en begrijpen) vanuit een ongebruikelijke invalshoek : de studie<br />

van het metselwerk en de verschillende soorten steenbewerking. U krijgt ook<br />

de gelegenheid enkele merkwaardige stenen elementen te ontdekken zoals<br />

het “graf van Sint-Guido”, de vier geheimzinnige zuilen in ijzerzandsteen en<br />

de traptreden met de merktekens van de meester-steenhouwers.<br />

A zondag om 14u<br />

C plaats : collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guido, Dapperheidsplein<br />

in Anderlecht – kaart d 9<br />

d lijn 5 (Sint-Guido)<br />

e 81 (Sint-Guido)<br />

f 46-49 (Sint-Guido)<br />

I reserveren verplicht op nummer 02/522.22.14 (dinsdag tot vrijdag van<br />

10u tot 12u) of per e-mail (toerisme@anderlecht.irisnet.be). Maximum<br />

25 personen per bezoek.<br />

op initiatief van het Schepenambt van Cultuur en van monumenten en<br />

Landschappen van anderlecht, met de medewerking van Frans<br />

doperé en de kerkfabriek van de collegiale Sint-pieter-en-Sint-guido.


anderLeCHt / SInt-JanS-moLenBeeK / KoeKeLBerg / SInt-agatHa-BerCHem I p. 75<br />

76. Kaart d 6<br />

Kerkhof van Sint-Jansmolenbeek<br />

Gentse Steenweg 76<br />

Sint-Jans-Molenbeek<br />

A za en zo van 8u tot 17u<br />

e 82 (Kerkhof van Molenbeek)<br />

f 49 (Kerkhof van Molenbeek)<br />

Na de beslissing van het gemeentebestuur<br />

om het parochiekerkhof rond de<br />

Sint-Jan-de-Doperkerk te sluiten,<br />

moest er een nieuwe begraafplaats<br />

voor de inwoners van Sint-Jans-<br />

Molenbeek worden aangelegd. Deze<br />

werd op 16 augustus 1864 in gebruik<br />

genomen. De aartsbisschop, die tegen<br />

deze verhuizing gekant was, verbood<br />

de pastoor het nieuwe kerkhof in te<br />

wijden zodat de eerste overledenen in<br />

ongewijde grond werden begraven !<br />

Bakstenen paviljoenen en stenen pijlers<br />

bekroond met urnen met drapering<br />

flankeren de ingang. In het perspectief<br />

bemerkt men de grafgalerijen waarvan<br />

het U-vormige grondplan gedomineerd<br />

wordt door het silhouet van een veelhoekig<br />

stiltepaviljoen in classicistische<br />

stijl. Het monument voor de binnenschippers<br />

herinnert aan het nabijgele-<br />

h Tentoonstelling<br />

Sprekende stenen<br />

Deze tentoonstelling neemt u mee op een imaginaire reis<br />

naar de Hallepoort en de Collegiale Sint-Pieter-en-Sint-<br />

Guidokerk met steen als gemeenschappelijk thema. Twee<br />

sites, twee functies, twee bouwwerken waarvan de steen<br />

de geschiedenis vertelt. Aansluitend op het bezoek zijn er<br />

activiteiten om de steen te ontdekken in al zijn vormen !<br />

A zaterdag en zondag van 13u tot 18u (animatie voor<br />

gezinnen op zondag om 14u30, enkel in het Frans).<br />

C plaats : Infor-Femmes, Clemenceaulaan 23<br />

in Anderlecht – kaart F 8<br />

d lijnen 2-6 (Clemenceau)<br />

e 81 (Raad)<br />

f 46 (Clemenceau)<br />

tentoonstelling open van 18 september tot 19 oktober<br />

<strong>2010</strong>, maandag tot vrijdag van 9u tot 16u.<br />

met de medewerking van Infor-Femmes.<br />

gen kanaal terwijl het monument van<br />

de steenhouwers Paternotte-De Neufbourg,<br />

bekroond met urne met drapering,<br />

eer bewijst aan een beroep dat<br />

rechtstreeks verband houdt met de<br />

wereld van de overledenen. Al wandelend<br />

tussen de graven komt men langs<br />

de hardstenen grafzuil van Sander<br />

Pierron, auteur van de Histoire illustrée<br />

de la Forêt de Soignes, het zandstenen<br />

monument in art-nouveaustijl van componist<br />

Jan Frantz De Mol, een klaagvrouw<br />

van beeldhouwer Georges Vandevoorde<br />

op een trapeziumvormig<br />

76<br />

voetstuk in travertijn dat het graf van<br />

de echtgenoten Verrept-Dekeyzer markeert,<br />

de door Victor Horta ontworpen<br />

grafzuil voor Anatole des Cressonnières<br />

of nog de neoclassicistische sarcofaag<br />

van de familie Laeremans.<br />

(B 22/03/2007)<br />

rondleidingen op zaterdag en<br />

zondag om <strong>11</strong>u en 14u (vertrek<br />

voor het kasteel Karreveld, J. de la<br />

Hoeselaan 2 in Sint-Jans-molenbeek).<br />

met de medewerking van de<br />

Heemkundige Kring molenbecca.<br />

h Tentoonstelling<br />

Mijnheer Steen vertelt<br />

over Sint-Jans-Molenbeek<br />

Bekende architecten hebben het stedelijke landschap van<br />

ons gewest geboetseerd en inspiratie geput uit de verschillende<br />

Belgische en buitenlandse stromingen van de 19de<br />

en 20ste eeuw. Sommigen van hen waren werkzaam in<br />

Sint-Jans-Molenbeek. De tentoonstelling is zeer gevarieerd<br />

en toont gebouwen uit verschillende stijlperiodes – art nouveau,<br />

art deco, modernisme – en ook tuinwijken.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 17u<br />

C plaats : Kasteel Karreveld, J. de la Hoeselaan 32<br />

in Sint-Jans-Molenbeek – kaart d 6<br />

d lijn 6 (Ossegem)<br />

e 82 (Karreveld)<br />

f 20-49 (Bastogne)<br />

met de medewerking van de Lokale Heemkundige<br />

Kring molenbecca.


p. 76 I anderLeCHt / SInt-JanS-moLenBeeK / KoeKeLBerg / SInt-agatHa-BerCHem<br />

77<br />

78. Kaart F 7 L<br />

académie de dessin<br />

et des arts visuels van<br />

Sint-Jans-molenbeek<br />

Mommaertsstraat 2A<br />

Sint-Jans-Molenbeek<br />

A za en zo van 10u tot 16u<br />

d lijnen 2-6 (Ribaucourt)<br />

e 51 (Ribaucourt)<br />

f 89 (Ribaucourt)<br />

De (Franstalige) tekenacademie van Sint-<br />

Jans-Molenbeek ligt achter een eclectische<br />

gevel van hardsteen, witsteen en<br />

baksteen. Architect Joachim Benoît realiseerde<br />

met dit ontwerp een opmerkelijke<br />

ruimte-indeling. Dit was geen<br />

gemakkelijke opdracht want de talrijke<br />

klaslokalen moesten worden ingepast<br />

op een ruimte die bijzonder beperkt was.<br />

Benoît, een leerling van Poelaert, werkte<br />

een plan uit in de vorm van een omgekeerde<br />

T waardoor alle klassen uitkwamen<br />

op de grote overdekte speelplaats.<br />

Een monumentale trap in wit marmer<br />

77. Kaart F 7<br />

gemeentehuis van Sint-<br />

Jans-molenbeek<br />

Graaf van Vlaanderenstraat 20<br />

Sint-Jans-Molenbeek<br />

A za en zo van 10u tot 15u<br />

d lijnen 1-5 (Graaf van Vlaanderen)<br />

e 51 (Vlaamsepoort)<br />

f 89 (Paal)<br />

Voor de bouw van een nieuw gemeentehuis<br />

deed het gemeentebestuur van<br />

Sint-Jans-Molenbeek een beroep op<br />

architect Jean-Baptiste Janssens,<br />

directeur van de dienst Werken van de<br />

gemeente. De bouwwerken gingen van<br />

start in 1887 en twee jaar later konden<br />

de gemeentediensten eindelijk verhuizen<br />

uit de bouwvallige lokalen waar ze<br />

sinds 1861 gevestigd waren. Het<br />

nieuwe gemeentehuis, opgetrokken in<br />

eclectische stijl, heeft een gevelbekleding<br />

van Gobertangesteen met enkele<br />

gesculpteerde hardstenen versierin-<br />

verbindt het voorportaal met de galerij<br />

op de verdieping. De oprichting van de<br />

tekenacademie in 1865 beantwoordde<br />

aan de behoefte van de bedrijven om ter<br />

plaatse te kunnen beschikken over<br />

geschoolde ambachtslui. Zoals men<br />

weet kende de gemeente Molenbeek in<br />

die periode immers een snelle industriële<br />

ontwikkeling. De werkzaamheden werden<br />

bekrachtigd door het decreet van<br />

27 augustus 1878. Het nieuwe gebouw<br />

gen. De ingang bevindt zich in de hoektoren<br />

die een kolossale zuilenportiek<br />

heeft en bekleed is met een koepel van<br />

grijsgroen geoxideerd koper. De voor<br />

het publiek toegankelijke diensten liggen<br />

op de benedenverdieping terwijl<br />

de gemeenteraadzaal en de kabinetten<br />

van de burgemeester en de schepen<br />

op de verdieping liggen die toegankelijk<br />

is via een monumentaal trappenhuis<br />

met echt en imitatiemarmer. De<br />

geschilderde taferelen op het ronde<br />

plafond in het kabinet van de burgemeester<br />

zijn van de Brusselse kunstenares<br />

Amédée Lynen die ook<br />

diverse versieringen realiseerde in de<br />

raadzaal. (B 13/04/1995)<br />

rondleidingen met toegang tot de<br />

schepenzaal, het kabinet van de<br />

burgemeester en het kabinet van<br />

de gemeentesecretaris, zaterdag<br />

en zondag om 10u en 14u. In<br />

samenwerking met de dienst<br />

Franse Cultuur van de gemeente<br />

Sint-Jans-molenbeek.<br />

78<br />

met fronton waarin het gemeentewapen<br />

prijkt werd in 1880 geopend. Vandaag<br />

volgen er bijna 500 leerlingen les in de<br />

verschillende ateliers. (B 18/07/1996)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, 12u30 en 14u30.<br />

demonstraties steenhouwen en<br />

restauratie van beeldhouwwerk.<br />

Informatiefolder verkrijgbaar.


anderLeCHt / SInt-JanS-moLenBeeK / KoeKeLBerg / SInt-agatHa-BerCHem I p. 77<br />

79<br />

80. Kaart e 6 L<br />

athénée royal<br />

de Koekelberg<br />

Sint-Agatha-Berchemlaan 34<br />

Koekelberg<br />

A enkel za van 10u tot 18 u<br />

e 19 (Bossaert/Basiliek)<br />

f 49 (Bossaert/Basiliek)<br />

Het Athénée royal de Koekelberg is<br />

ongetwijfeld het meest representatieve<br />

voorbeeld van een middelbare school<br />

gebouwd tijdens het interbellum. Het<br />

gemeentebestuur deed opnieuw een<br />

beroep op de ervaring van architect<br />

Henri Jacobs die een groot gebouw in<br />

art-decostijl ontwierp op de hoek van<br />

de Omer Lepreuxlaan en de Sint-Agatha-Berchemlaan.<br />

Baksteen is het<br />

hoofdmateriaal, in combinatie met<br />

natuursteen voor de vensteromlijstingen<br />

het ingangsportaal, de plinten en<br />

de kroonlijst die mooi benadrukt wordt<br />

door een gebeeldhouwd fries. Ondanks<br />

79. Kaart F 6 l<br />

Sint-remigiuskerk<br />

Jubelfeestlaan 41<br />

Sint-Jans-Molenbeek<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 2-6 (Ribaucourt)<br />

e 51 (Jubelfeest)<br />

De eerste steen van de Sint-Remigiuskerk<br />

werd gelegd op 20 mei 1907.<br />

Het betreft een imposant gebouw in<br />

neogotische stijl met een zeer slanke<br />

laterale klokkentoren. De gevel met<br />

uitstekend portaal heeft een zeer groot<br />

spitsboogvenster en wordt geflankeerd<br />

door twee torentjes met blinde bogen<br />

die herhaald worden in de torentjes in<br />

het bovenste gedeelte van de klokkentoren.<br />

Het ontwerp van architect<br />

Veraart werd minutieus uitgevoerd, ook<br />

wat de materialen betreft. Zo werd er<br />

onder meer blauwe leisteen van Chimay<br />

gebruikt voor de daken en keramiektegels<br />

van Jurbise voor de vloe-<br />

de resolute keuze voor het modernisme<br />

volgens strikt geometrische lijnen<br />

laste Jacobs ook verwijzingen naar<br />

vroegere bouwstijlen in door een eigentijdse<br />

versie van een Romeinse tempel<br />

met op de benedenverdieping een portiek<br />

ondersteund door robuuste zuilen<br />

die de hoofdingang markeren. De indeling<br />

van de ruimtes binnenin is overzichtelijk<br />

en helder. De bekleding van<br />

de muren getuigt van veel aandacht<br />

voor de decoratie. De architect heeft<br />

geopteerd voor een opvallend gebruik<br />

van geverniste wandtegels in afwisselende<br />

kleuren, bijvoorbeeld ter<br />

hoogte van de traptreden. Dezelfde<br />

kleurvariatie treffen we ook aan in de<br />

vloeren en plinten. Natuursteen en<br />

metaal met bestudeerde lijnen vervolledigen<br />

het decoratieve programma.<br />

rondleidingen om 10u30, <strong>11</strong>u30,<br />

12u30, 14u30, 15u30, 16u30 en<br />

17u30. met de medewerking van<br />

Korei.<br />

ren. De gevel in breukstenen van<br />

zandsteen verbergt een interieur dat<br />

opvalt door zijn majestueuze weidsheid<br />

en verlicht wordt door een mooi<br />

geheel van glasramen uitgevoerd door<br />

de gebroeders Timmermans in de jaren<br />

1950. De Sint-Remigiuskerk is ongetwijfeld<br />

een van de mooiste neogotische<br />

kerken van Brussel.<br />

uitleg over het gebouw, zijn bouw<br />

en de gebruikte materialen op<br />

zaterdag om 10u, <strong>11</strong>u, 12u, 13u,<br />

14u, 15u, 16u en 17u en op zondag<br />

om 15u, 16u en 17u.<br />

80


p. 78 I anderLeCHt / SInt-JanS-moLenBeeK / KoeKeLBerg / SInt-agatHa-BerCHem<br />

81. Kaart e 6 M<br />

nationale Basiliek<br />

van het Heilig Hart<br />

Basiliekvoorplein 1 – Koekelberg<br />

A za van 10u tot 18u<br />

zo van 13u tot 18u<br />

e 19 (Bossaert/Basiliek)<br />

f 49-19 (Bossaert/Basiliek),<br />

87 (Riethuizen)<br />

Het initiatief om op het plateau van<br />

Koekelberg een nationale basiliek te<br />

bouwen is afkomstig van Leopold II.<br />

De koning had een monument voor<br />

ogen dat in grootsheid de Sacré-Cœur<br />

in Parijs zou overtreffen. De Belgische<br />

Staat weigerde echter de nodige fondsen<br />

vrij te maken. Leopold II ging<br />

daarop aankloppen bij de Kerk maar<br />

het duurde tot in 1905 alvorens de<br />

eerste steen werd gelegd ter gelegenheid<br />

van de 75ste verjaardag van België.<br />

De bouw werd na enkele jaren<br />

onderbroken door de Eerste Wereldoorlog<br />

en pas in 1930 hervat onder<br />

leiding van de Gentse architect Albert<br />

Van huffel volgens een nieuw plan. Zijn<br />

leerling en opvolger Paul Rome zette<br />

het werk voort en uiteindelijk werd de<br />

basiliek, hoewel nog niet helemaal<br />

voltooid, ingewijd in 1951. De Basiliek<br />

van Koekelberg, opgetrokken in bak-<br />

81<br />

steen en witsteen, is een toonbeeld<br />

van religieuze art-decostijl en kenmerkt<br />

zich door binnenvolumes van ongewone<br />

afmetingen. De decoratie van het<br />

interieur ligt volledig in dezelfde lijn van<br />

grootsheid. De vloer bestaat uit natuursteen<br />

en marmer, terwijl de muren<br />

opgetrokken zijn in Hollandse baksteen,<br />

Bourgognesteen en holle blokken<br />

terracotta, in een mal vervaardigd,<br />

geëmailleerd en gebakken in de oven.<br />

De felgele terracottablokken, vervaardigd<br />

door de Engelse firma Fireclay,<br />

dient als bekisting voor de structuren<br />

van gewapend beton. Een gebeeldhouwde<br />

groep van Harry Elström in<br />

onyx en sarrancolinmarmer uit de Pyreneeën<br />

hangt boven het hoofdaltaar.<br />

rondleidingen zaterdag om 10u,<br />

<strong>11</strong>u, 14u, 15u en 16u en zondag om<br />

13u, 14u en 16u.<br />

tentoonstelling over de verschillende<br />

soorten steen en materialen<br />

die voor de kerk gebruikt zijn.<br />

Lezing door architect Jos Vandenbreeden<br />

over de architectuur van<br />

de basiliek en de verschillende<br />

stenen elementen, zondag om 15u.<br />

toegang tot het panoramisch terras<br />

tegen betaling (2,50 e).<br />

G Wandeling<br />

Keramiek, faience,<br />

mozaïek,… hoe steen<br />

decoratief wordt in<br />

Sint-Agatha-Berchem<br />

Op vele Brusselse gevels, zowat<br />

overal in het gewest, kunnen we<br />

panelen in keramiektegels of mozaiek<br />

aantreffen. Tijdens deze wandeling<br />

in Sint-Agatha-Berchem ontdekken<br />

we een aantal mooie<br />

voorbeelden met grote decoratieve<br />

waarde.<br />

A zaterdag om 10u en 14u<br />

(duur : 1u30)<br />

C vertrek :<br />

voor de Villa Marie-Mirande,<br />

Selliers de Moranvillelaan <strong>11</strong><br />

in Sint-Agatha-Berchem<br />

e 19 (Vereman)<br />

f 20-84 (Broek)<br />

I reserveren verplicht op nr.<br />

0496/38.85.94 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 15u). Maximum<br />

15 personen per vertrek.<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Itinéraires<br />

op de paden van de<br />

geschiedenis.


www.depoedelfabriek.com<br />

anderLeCHt / moLenBeeK-SaInt-Jean / KoeKeLBerg I p. 79


GANSHOREN / JETTE / BRUSSEL-LAKEN / BRUSSEL-NOH<br />

Kerkhof van Laken<br />

92


82. Kaart d 5<br />

oud kerkhof<br />

van ganshoren<br />

Kerkhoflaan – Ganshoren<br />

A za en zo van 8u tot 17u<br />

f 84-87 (Nereus)<br />

Het oud kerkhof van Ganshoren wordt<br />

door vele inwoners beschouwd als een<br />

van de parels van het gemeentelijke<br />

erfgoed. Op deze begraafplaats waar<br />

natuur, grafkunst en herdenking zich<br />

met elkaar vermengen, heerst een<br />

ingetogen rust. De perken waar de<br />

nagedachtenis van de oudstrijders van<br />

de twee wereldoorlogen in ere wordt<br />

gehouden, liggen vredig naast de zerken<br />

en monumenten opgericht voor de<br />

hier begraven overledenen. Sinds<br />

meerdere decennia wordt op dit kerkhof<br />

niemand meer bijgezet. De vegetatie<br />

heeft haar plaats heroverd en tiert<br />

welig tussen de grafstenen en andere<br />

funeraire monumenten. Sommige graven<br />

zijn de moeite waard om wat langer<br />

bij stil te staan. Zoals op vele andere<br />

kerkhoven van Brussel neemt de hardsteen<br />

hier een dominante plaats in.<br />

rondleidingen op zaterdag en<br />

zondag om 16u. met de medewerking<br />

van de dienst Cultuur van<br />

ganshoren en het Centre culturel<br />

La Villa.<br />

ganSHoren / Jette / BruSSeL-LaKen / BruSSeL-noH I p. 81<br />

83. Kaart d 4<br />

nieuw kerkhof<br />

van ganshoren<br />

82 83<br />

Bosstraat – Ganshoren<br />

A za en zo van 8u tot 16u<br />

f 84-87 (Ganshoren Sport)<br />

De gemeente Ganshoren besloot in de<br />

jaren 1970 een nieuw kerkhof aan te<br />

leggen. De werkzaamheden werden<br />

geleid door de toenmalige directeur<br />

van de gemeentewerken, de heer De<br />

Greef. De plannen waren geïnspireerd<br />

door de landschapsarchitectuur van<br />

de begraafplaatsen in Duitsland en<br />

Noord-Europa. Als gevolg daarvan is<br />

H Tentoonstelling<br />

Ons erfgoed, ons geheugen<br />

het nieuwe kerkhof een echt wandelpark<br />

met brede dreven waarin zeer<br />

grote zorg is besteed aan de beplantingen.<br />

Om de harmonie te bevorderen<br />

werd ook besloten dat de grafstenen<br />

en zerken gelijke afmetingen moesten<br />

hebben (beperkte lengte en breedte).<br />

Het resultaat is een verrassende maar<br />

geslaagde combinatie van esthetiek<br />

en milieuvriendelijkheid op een gedenk-<br />

en stilteplaats die uitnodigt tot<br />

wandelen.<br />

rondleidingen op zaterdag om<br />

14u30. met de medewerking van<br />

de dienst Cultuur van ganshoren<br />

en het Centre culturel La Villa.<br />

Hoe staan jongeren vandaag tegenover de dood, het funeraire erfgoed en<br />

de nagedachtenis van de voorouders ? Dat is wat de leerlingen van het 5de<br />

lager en het 5de middelbaar “sectie kunsthumaniora” u willen laten ontdekken<br />

in deze tentoonstelling die bestaat uit foto’s en teksten ontleend aan de<br />

zerken en grafmonumenten van het oude kerkhof van Ganshoren. Een gelegenheid<br />

voor een dialoog tussen de generaties over de overdracht van dit<br />

historische en architecturale erfgoed waaraan ook geheugen- en emotionele<br />

aspecten gekoppeld zijn.<br />

A zaterdag en zondag van 14u tot 18u<br />

c adres : Centre Culturel “La Villa”, Guido Gezelleplein 26 in Ganshoren –<br />

kaart e 5<br />

f 84-87 (Nereus)<br />

met de medewerking van het Centre culturel “La Villa” en de dienst<br />

Cultuur van de gemeente ganshoren.


p. 82 I ganSHoren / Jette / BruSSeL-LaKen / BruSSeL-noH<br />

84. Kaart e 3 L<br />

Voormalige abtswoning<br />

van de abdij van dielegem<br />

J. Tiebackxstraat 14 – Jette<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

f 13-14-53-84 (Dielegem),<br />

13-14-53 (UZ Brussel–Soetens)<br />

De abtswoning van de abdij van Dielegem,<br />

hoewel beroofd van haar oorspronkelijke<br />

omgeving en bijgebouwen,<br />

straalt met haar classicistische<br />

gevels in lokale Dielegemsteen nog<br />

altijd een zekere grandeur uit. Dit merkwaardige<br />

gebouw werd door architect<br />

Laurent-Benoît Dewez gerealiseerd<br />

tussen 1783 en 1791. Hij was in onze<br />

gewesten de grote promotor van de<br />

Lodewijk XVI-stijl, gekenmerkt door<br />

een teruggrijpen naar de klassieke<br />

oudheid in de bouwkunst. De abdij<br />

werd in 1797 na de Franse Revolutie<br />

verkocht en ontdaan van haar meubels,<br />

kunstvoorwerpen en boeken. In<br />

1929 liet een vastgoedmaatschappij<br />

het kleine park rond de abtswoning<br />

verkavelen en de bewaard gebleven<br />

oranjerie slopen. De abtswoning werd<br />

in 1950 door het gemeentebestuur<br />

aangekocht om er een cultureel centrum<br />

van te maken. Het interieur bevat<br />

een aantal opmerkelijke salons, waaronder<br />

een Pompejaanse zaal die de<br />

invloed van de archeologische sites uit<br />

Campanië in het werk van Dewez illustreert,<br />

en de grote staatsiezaal die het<br />

centrale gedeelte van de eerste verdieping<br />

inneemt. Deze ruimte,<br />

bekroond met een koepel waar putti in<br />

stucwerk rond een centraal rozet de<br />

vier elementen uitbeelden, etaleert vol<br />

zwier het volledige decoratieve vocabularium<br />

van de Lodewijk XVI-stijl. De<br />

uitvoering is misschien van de gebroeders<br />

Moretti of een van hun navolgers<br />

zoals de Luikenaar Dunckers. De<br />

stucversiering van de koepel, de pilasters<br />

die de muurvlakken ritmeren en<br />

de aan de Oudheid ontleende taferelen<br />

op de timpanen maken deze zaal tot<br />

een homogeen decoratief geheel dat<br />

uitzonderlijk is voor België.<br />

(B 03/02/1953)<br />

tentoonstelling “Steen in alle staten”<br />

en vertrekpunt van de wandeling<br />

“natuursteen in Jette en omstreken”<br />

(zie kadertekst hiernaast).<br />

h Tentoonstelling<br />

Steen in alle staten<br />

Deze tentoonstelling toont ons de weg die de steen volgt vanaf zijn ontginning<br />

(in de steengroeven van Dielegem, het Poelbos en het Laarbeekbos) tot zijn<br />

verwerking en gebruik, en dat in de verschillende architecturale stijlen. De<br />

klemtoon ligt op de meest representatieve realisaties – van vroeger tot nu – in<br />

Jette en het noordwesten van Brussel, op de conservatieproblemen, maar<br />

ook op de rijkdom en de schoonheid van het decoratieve beeldhouwwerk<br />

van burgerlijke en religieuze, openbare en private gebouwen. Ten slotte zullen<br />

ook nooit geziene foto’s te zien zijn van het stucwerk in de vroegere abtswoning<br />

van Dielegem, met uitvergrote details.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 18u<br />

c adres : vroegere abtswoning van Dielegem, J.-B. Tiebackxstraat 14<br />

in Jette – kaart e 3<br />

f 13-14-53-84 (Dieleghem)<br />

de tentoonstelling is toegankelijk van 4 september tot 18 oktober<br />

<strong>2010</strong>, van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u en in het weekend van<br />

10u tot 18u. rondleidingen op aanvraag (02/479.00.52).<br />

de leraren van de muziekacademie van Jette concerteren op zondag<br />

19 september om 15u en 16u30.<br />

met de medewerking van het schepenambt van de Franse gemeenschap<br />

van de gemeente Jette, het Centre culturel de Jette en de<br />

association culturelle de Bruxelles nord-ouest.<br />

g Wandeling<br />

84<br />

Natuursteen in Jette en omstreken<br />

Deze wandeling neemt u mee op ontdekkingstocht langs een aantal interessante<br />

gebouwen in natuursteen op het grondgebied van de gemeente Jette<br />

en omgeving. Enkele voorbeelden : de vroegere abtswoning van Dielegem,<br />

het Brugmannziekenhuis en de Stichting Koningin Elisabeth, het station, de<br />

Sint-Pieterskerk, het vroegere gemeentehuis,…<br />

A zaterdag om 14u30 en zondag om 10u30 en 14u30 (duur : 1u tot 1u30)<br />

C vertrek : vroegere abtswoning van Dielegem, J. Tiebackxstraat 14 in<br />

Jette – kaart e 3<br />

f 13-14-53-84 (Dielegem)<br />

I inschrijving verplicht aan het onthaal. Maximum 25 personen per<br />

wandeling. Enkel in het Frans.<br />

In samenwerking met de association culturelle de Bruxelles nord-ouest.


g Wandeling<br />

Van steengroeve naar Poelbos<br />

Net als de aanpalende bossen van Laarbeek en Dielegem is het Poelbos<br />

(negen hectare) ontstaan door de aanplanting van bomen, vanaf de 17de<br />

eeuw, in een vroegere groeve van kalkzandsteen die destijds door de monniken<br />

van de abdij van Dielegem werd uitgebaat. Het Poelbos is vandaag<br />

een natuurreservaat dat grotendeels in het Brussels gewest ligt en vormt een<br />

van de kernsites van de vallei van de Molenbeek, een van de drie bijzondere<br />

bewaringszones die in Brussel zijn aangeduid in het kader van het Europees<br />

netwerk Natura 2000. Meerdere bronnen die in de diepte van de vallei opwellen,<br />

voeden een visvijver evenals het nabijgelegen moeras van Jette. Tijdens<br />

deze wandeling komen verleden en heden van deze site aan bod.<br />

A zaterdag om 15u30 (duur : 1u30)<br />

C vertrek : ingang van het natuurreservaat van het Poelbos, Laarbeeklaan<br />

<strong>11</strong>2 in Jette (tegenover de eindhalte van de MIVB-autobussen) –<br />

kaart e 3<br />

f 13-14-15-53 (UZ Brussel)<br />

I laarzen of stapschoenen voorzien. Honden niet toegelaten.<br />

met de medewerking van Commission de l’environnement Bruxellesouest.<br />

g Avondwandeling<br />

Tussen stad en steengroeven<br />

Steen in zijn verschillende aspecten behoort zozeer tot ons visuele universum<br />

dat we er haast achteloos aan voorbij lopen : gevels, sokkels, wapenstenen,<br />

monumenten, grafstenen, kunststeen, omlijstingen, marbriet, enz. Nochtans<br />

is steen iets opvallender aanwezig in Jette dan elders. Dat blijkt onder meer<br />

in het vreemde reliëf van sommige groene ruimtes, overblijfselen van steengroeven<br />

die destijds hebben bijgedragen tot de groei en bloei van Jette.<br />

Dit parcours langs de vroegere abtswoning, sporen van oude steengroeven,<br />

art-decogevels en huizen uit de jaren 1960 laat ons dit traditionele materiaal<br />

zien in al zijn diversiteit en in een nieuw daglicht. En dat bij avond !<br />

A zaterdag om 20u15 (duur : 2u)<br />

C vertrek : voor het station van Jette, Kardinaal Mercierplein in Jette<br />

(terugkeer naar dezelfde plaats) – kaart F 4<br />

e 19 (Jette Station)<br />

f 53-88 (Jette Station)<br />

I reservaties en inlichtingen op nr. 02/427.70.29 (‘s avonds) of per e-mail<br />

(rando_nocturne@hotmail.com). Maximum 25 personen.<br />

met de medewerking van de vereniging rando nocturne.<br />

ganSHoren / Jette / BruSSeL-LaKen / BruSSeL-noH I p. 83<br />

85<br />

85. Kaart F 4 K<br />

Sint-pieterskerk<br />

Kardinaal Mercierplein – Jette<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

e 19 (Jette Station)<br />

f 53-88 (Jette Station)<br />

De bakstenen kerk zoals we die vandaag<br />

kennen werd gebouwd tussen<br />

1877 en 1880 op initiatief van de kerkfabriek<br />

die hiervoor een beroep deed<br />

op architect Charles Demaeght, ontwerper<br />

van de Sint-Lambertuskerk in<br />

Laken. Het gebouw verving een kleinere<br />

kerk met omringend kerkhof op<br />

de plaats van het huidige Kardinaal<br />

Mercierplein. De opdrachtgevers kozen<br />

voor de neogotische stijl die in die tijd<br />

volop in de mode was. Deze stijl komt<br />

in het interieur nog meer tot uiting. Toch<br />

zijn, met uitzondering van de hardstenen<br />

sokkel van de zuilen, vele elementen<br />

in stuc uitgevoerd. Het interieur<br />

werd in 1961 volledig gerenoveerd<br />

door decorateur Lukas. De kerk bezit<br />

merkwaardige orgels in romantische<br />

stijl evenals stukken meubelair afkomstig<br />

uit de vroegere abdij van Dielegem.<br />

Hiertoe behoort onder andere een<br />

indrukwekkend barok grafmonument<br />

in zwart en wit marmer ter nagedachtenis<br />

van een lid van de familie de<br />

Villegas.<br />

tentoonstelling van bloemenkunst.


p. 84 I ganSHoren / Jette / BruSSeL-LaKen / BruSSeL-noH<br />

86. Kaart F 5 M<br />

onze-Lieve-Vrouw-<br />

van-Lourdesgrot<br />

Leopold I-straat 296 – Jette<br />

A za van 10u tot 15u<br />

zo van 10u tot 17u<br />

e 51 (Woeste)<br />

f 49-88 (Rechtschapenheid)<br />

De grot van Massabielle in Lourdes,<br />

uitgehold in een rotswand langs de<br />

rivier Gave de Pau, is uitgegroeid tot<br />

een van de grootste bedevaartsoorden<br />

ter wereld sinds de Maagd Maria er in<br />

1858 meerdere keren verschenen zou<br />

zijn aan een jong meisje uit de streek,<br />

Bernadette Soubirous. Overal in<br />

Europa zijn sindsdien talrijke min of<br />

meer getrouwe nabootsingen van de<br />

grot opgericht. De Onze-Lieve-Vrouwvan-Lourdesgrot<br />

in Jette behoort tot<br />

de meer natuurgetrouwe replica’s.<br />

Echte natuursteen en gecementeerde<br />

structuren zorgen voor een nagenoeg<br />

perfecte illusie. De grot werd gebouwd<br />

en ingewijd in 1915, aan het begin van<br />

de Eerste Wereldoorlog. Een steen<br />

afkomstig van de rots van Lourdes is<br />

onder het beeld van de Maagd<br />

geplaatst. Het altaar is een geschenk<br />

van koning Albert I en koningin<br />

Elisabeth.<br />

87. Kaart g 3<br />

memoriaal van Leopold I<br />

Park van Laken – Brussel-Laken<br />

A za en zo van 14u tot 18u<br />

e 4-23 (Araucaria)<br />

f 53 (Serres van Laken)<br />

Het Memoriaal van Leopold I of Monument<br />

van de Dynastie, bijna 43 meter<br />

hoog, werd op een terrasvormige sokkel<br />

opgericht op de hoogte van de Donderberg,<br />

in de as van het voorplein van het<br />

koninklijk paleis van Laken. Het ontwerp<br />

in pure neogotische stijl is van de<br />

Gentse architect Louis de Curte, een<br />

leerling van Viollet-le-Duc. Het immense<br />

baldakijn met opengewerkte spits,<br />

gebouwd in 1880 op initiatief van koning<br />

Leopold II, heeft de vorm van een volmaakte<br />

negenhoek. De negen met<br />

pinakels bekroonde arcaden bevatten<br />

elk een beeld dat een van de negen<br />

toenmalige provincies voorstelt en<br />

omringen de monumentale beeltenis<br />

86 87<br />

van onze eerste vorst, gesculpteerd in<br />

wit marmer door Guillaume Geefs. De<br />

koolbladkapitelen van de zuilen, de<br />

accoladevormige rondingen van de<br />

arcaden, de nissen tussen console en<br />

baldakijn refereren naar de Brabantse<br />

gotiek. Volgens het oorspronkelijke plan<br />

moest het genie van de kunsten,<br />

gebeeldhouwd door Guillaume De<br />

Groot, het sluitstuk worden van het<br />

geheel maar dit beeld werd uiteindelijk<br />

op het dak van de Koninklijke Musea<br />

van Schone Kunsten geplaatst. Een<br />

mooie wenteltrap omsloten door halfzuilen<br />

leidt naar de verdiepingen van<br />

het monument. Deze worden afgesloten<br />

door gotische balustrades waarvan de<br />

pinakels de steunbogen van de spits<br />

ondersteunen.<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 14u, 15u, 16u en 17u (enkel in<br />

het Frans). met de medewerking<br />

van Laeken découverte.


88. Kaart H 3 L<br />

Chinees paviljoen<br />

(musea van het Verre<br />

oosten)<br />

J. Van Praetlaan 44 – Brussel-Laken<br />

A za en zo van 10u tot 16u30<br />

e 3-23 (Araucaria)<br />

Het Chinees Paviljoen, dat in opdracht<br />

van koning Leopold II gebouwd werd<br />

door de Parijse architect Alexandre<br />

Marcel, verheft zijn eigenaardige silhouet<br />

op korte afstand van de muur<br />

rond het koninklijk paleis van Laken.<br />

Hoewel reeds voltooid in 1910, werd<br />

het paviljoen pas in 1913 voor het<br />

publiek opengesteld. Het gebouw is<br />

exemplarisch voor de wijze waarop een<br />

exotische architectuur door een Europese<br />

bril werd bekeken. Veel van het<br />

beeldhouwwerk aan de buitenzijde<br />

werd in Sjanghai vervaardigd, maar het<br />

geheel draagt duidelijk de stempel van<br />

de westerse kunsttraditie. Franse<br />

ondernemingen voerden het stucwerk<br />

uit dat overvloedig aanwezig is in de<br />

vestibule op de eerste verdieping en in<br />

het trappenhuis. Dit laatste bevat ook<br />

een zeer mooie leuning in ijzersmeedwerk,<br />

parementen in imitatiemarmer en<br />

een rijk progamma stucdecoratie. Het<br />

destijds als restaurant ontworpen paviljoen<br />

is vandaag tot museum omgevormd<br />

en bevat een kostbare verzameling<br />

Chinees exportporselein.<br />

ganSHoren / Jette / BruSSeL-LaKen / BruSSeL-noH I p. 85<br />

89. Kaart J 3<br />

Voormalige Sintniklaaskerk<br />

Sint-Niklaasplein<br />

Brussel – Neder-Over-Heembeek<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

f 47-53 (Zavelput)<br />

De kerk van Over-Heembeek, gewijd<br />

aan Sint-Niklaas, werd in <strong>11</strong>55 door<br />

bisschop Odo van Kamerijk overgedragen<br />

aan de abdij van Dielegem. Ze<br />

onderging hiermee hetzelfde lot als de<br />

naburige Sint-Pieterskerk van Neder-<br />

Over-Heembeek. Het huidige gebouw<br />

bevat nog enkele elementen van het<br />

oorspronkelijke Romaanse metselwerk,<br />

maar werd in de 18de eeuw volledig<br />

heropgebouwd in de architecturale<br />

stijlen van die tijd. De toren is vrij<br />

goed in de gevel geïntegreerd dankzij<br />

het gebogen fronton en de voluten van<br />

het portaal dat uit dezelfde periode<br />

dateert als het klokvormige dak van de<br />

klokkentoren. Tijdens de heropbouw<br />

werden traditionele lokale bouwmaterialen<br />

gebruikt, namelijk Brusseliaanse<br />

en Lediaanse zandsteen uit nabijgelegen<br />

steengroeven (waarvan er een zal<br />

kunnen worden bezocht). De kerk werd<br />

in 19<strong>21</strong> ontwijd en in 1953 gerestaureerd.<br />

Het gebouw doet sinds 1960<br />

dienst als cultureel centrum.<br />

(B 14/03/1940)<br />

88 89<br />

tentoonstelling over het lot van<br />

enkele oude stenen gebouwen in<br />

Heembeek. met de medewerking<br />

van de vereniging de groene Wandeling<br />

van neder-over-Heembeek.<br />

G Wandeling<br />

Natuursteen, plaatselijk<br />

product van Neder-<br />

Over-Heembeek.<br />

Deze wandeling begeleidt u doorheen<br />

de geschiedenis van het Lediaanse<br />

gres, van het ontginningsproces<br />

tot oude bouwwerken in<br />

Neder-Over-Heembeek uit de 12de<br />

eeuw waarin deze steen werd<br />

gebruikt. Samen overlopen we dit<br />

erfgoed tot aan de <strong>21</strong>ste eeuw en<br />

brengen we een bezoek aan twee<br />

ontginningsgroeven, twee kerken<br />

en een “Kluis”.<br />

A zaterdag om 9u45 en 14u<br />

(duur : 2u)<br />

C vertrek : halte “Zavelput” te<br />

Brussel-Neder-Over-Heembeek<br />

– kaart J 3<br />

f 47-53 (Zavelput)<br />

met de medewerking van de<br />

vereniging groene Wandeling<br />

van neder-over-Heembeek.


p. 86 I ganSHoren / Jette / BruSSeL-LaKen / BruSSeL-noH<br />

90. Kaart H 4 l<br />

Kerk van onze-Lieve-<br />

Vrouw van Laken<br />

Onze-Lieve-Vrouwvoorplein<br />

Brussel-Laken<br />

A za en zo van 14u tot 17u<br />

e 94 (Prinses Clementina)<br />

f 53 (Artiesten)<br />

Om de wens te respecteren van zijn<br />

overleden vrouw die in Laken begraven<br />

wou worden, bestelde koning Leopold I<br />

de plannen voor een nieuwe kerk. De<br />

oude kerk werd gesloopt behalve het<br />

koor dat uit 1275 dateert en nog altijd<br />

op het kerkhof staat. Architect Joseph<br />

Poelaert won de uitgeschreven wedstrijd<br />

onder een pseudoniem en leidde<br />

de werken die in 1854 begonnen. Al na<br />

korte tijd echter liet hij het toezicht over<br />

aan andere architecten om zich helemaal<br />

te wijden aan de bouw van het<br />

nieuwe justitiepaleis. Leopold II deed<br />

ten slotte een beroep op de Münchense<br />

architect Von Schmidt. De nieuwe kerk<br />

werd in 1872 ingewijd maar de werken<br />

duurde tot het begin de 20ste eeuw. Het<br />

is een van de grootste neogotische<br />

kerken van België. De voorgevel heeft<br />

een drievoudig spitsboogportaal en drie<br />

90 91<br />

torens met opengewerkte spitsen.<br />

Langs de zijgevels scheiden forse<br />

steunberen de tien traveeën van het<br />

schip. De achterkant wordt gedomineerd<br />

door het massieve silhouet van<br />

de koninklijke kapel. Deze veelhoekige<br />

structuur heeft een opmerkelijk piramidevormig<br />

dak met bolvormige spits. De<br />

buitenmuren van de kerk zijn opgetrokken<br />

in Belgische en Franse natuursteen.<br />

Het interieur bekoort door zijn weidsheid<br />

en homogene architectuur. De<br />

decoratie is door de opvolgers van Poelaert<br />

volledig in stuc uitgevoerd op het<br />

onderliggende bakstenen metselwerk.<br />

De basis van de zuilen in hardsteen<br />

harmonieert met de kleur van de vloertegels.<br />

Een trap achter het hoofdaltaar<br />

leidt naar de crypte. Een mozaïek beneden<br />

aan de trappen stelt de wapenschilden<br />

van de negen provincies voor.<br />

rondleidingen langs de buitenkant<br />

van de kerk, zaterdag en zondag<br />

om 14u en 15u30. In samenwerking<br />

met Laeken découverte.<br />

orgelspel door de vaste organist<br />

Johan moreau en becommentarieerd<br />

bezoek aan de speeltafel van<br />

het historische orgel van de Brusselse<br />

orgelbouwer Van Bever,<br />

zaterdag van 15u tot 16u30.<br />

91. Kaart g-H 4 l<br />

museum voor grafkunst –<br />

voormalig atelier<br />

ernest Salu<br />

Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16<br />

Brussel-Laken<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

e 94 (Prinses Clementina)<br />

f 53 (Artiesten)<br />

In de bloeiperiode van de grafkunst in<br />

de tweede helft van de 19de eeuw<br />

genoten de ateliers Salu ongetwijfeld<br />

de beste reputatie van heel Brussel.<br />

De basis van deze dynastie werd<br />

gelegd door Ernest Salu die zijn opleiding<br />

kreeg bij Guillaume Geefs. Hij was<br />

reeds in 1872 actief maar liet pas in<br />

1881 de ateliers bouwen die herhaaldelijk<br />

zouden worden vergroot tot hun<br />

definitieve sluiting in 1984. Hij werkte<br />

ook mee aan het beeldhouwwerk van<br />

de Beurs en ontmoette daar Auguste<br />

Rodin en Julien Dillens. De tot museum<br />

voor grafkunst omgevormde gebouwen<br />

bevinden zich vlak bij het kerkhof<br />

van Laken en vormen een uniek en<br />

perfect bewaard geheel. Men kan er<br />

onder andere een grote verzameling


gipsen mallen bezichtigen. De winkelpui<br />

met pilasters en gebeeldhouwd<br />

fronton in hardsteen bevat een groot<br />

uitstalraam waar klanten destijds het<br />

vakmanschap van de ateliers Salu<br />

konden bewonderen. Iets verder waken<br />

twee arenden over een monumentaal<br />

portaal dat toegang geeft tot een aangename<br />

wintertuin gebouwd in 1912.<br />

Achteraan liggen meerdere overvloedig<br />

verlichte ateliers die via een galerij in<br />

verbinding staan met de woning van<br />

de beeldhouwers. (B 14/05/1992)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 14u30 en 15u30.<br />

tentoonstelling over grafstenen en<br />

hun geschiedenis.<br />

ganSHoren / Jette / BruSSeL-LaKen / BruSSeL-noH I p. 87<br />

92<br />

92. Kaart g4<br />

Kerkhof van Laken<br />

Onze-Lieve-Vrouw-van-<br />

Lakenvoorplein – Brussel-Laken<br />

A za en zo van 8u30 tot 16u30<br />

e 94 (Prinses Clementina)<br />

f 53 (Artiesten)<br />

Men neemt aan dat de bijzetting van<br />

koningin Louise Marie in de kerk van<br />

Onze-Lieve-Vrouw van Laken de Brusselse<br />

bevolking ertoe aanzette om zich<br />

niet ver van haar geliefde vorstin te<br />

laten begraven. Vooral de burgerij, de<br />

aristocratie en de kunstenaarswereld<br />

werden hierdoor aangesproken met als<br />

gevolg dat het kerkhof van Laken wel<br />

eens het “Belgische Père Lachaise”<br />

wordt genoemd. De voor deze hogere<br />

sociale klasse ontworpen monumenten<br />

munten uit door de kwaliteit van hun<br />

uitvoering en vaak ook door hun originaliteit.<br />

Het grote aantal aanvragen en<br />

de onmogelijkheid om het kerkhof te<br />

blijven uitbreiden zetten burgemeester<br />

Émile Bockstael ertoe aan om in navolging<br />

van de Zuid-Europese begraafplaatsen<br />

ondergrondse grafgalerijen te<br />

bouwen die toegankelijk waren via<br />

bovengrondse monumenten. Opmerkelijke<br />

graven zijn dat van Ferdinand<br />

Nicolay wiens marmeren standbeeld<br />

troont op een arduinen sokkel van<br />

beeldhouwer Charles Auguste Fraikin<br />

en de imposante kapel van operazangeres<br />

Malibran die een mozaïekvloer<br />

heeft en een marmeren beeld door<br />

Guillaume Geefs, auteur van talrijke<br />

bustes en van de liggende graffiguur<br />

in wit marmer van graaf Jacques Coghen.<br />

De meest gebruikte steensoort<br />

op het kerkhof is echter hardsteen<br />

waaruit onder meer de militaire graven<br />

en ereperken zijn vervaardigd.<br />

(B 14/01/1999)<br />

rondleidingen met nadruk op de<br />

beelden en de steensoorten van<br />

de grafmonumenten, zondag om<br />

14u15 (afspraak aan de ingang van<br />

het kerkhof–enkel in het Frans).<br />

met de medewerking van Laeken<br />

découverte.


p. 88 I B r u S S e L<br />

SCHAARBEEK / EVERE / SINT-JOOST-TEN-NODE<br />

Zwembad neptunium<br />

100


93. Kaart I-J 4 l<br />

ecole d’arts SaSaSa<br />

Maeterlincklaan 2 – Schaarbeek<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

I enkel rondleidingen (groepen van<br />

15 personen)<br />

e 55 (Helmet)<br />

f 59 (Huart-Hamoir)<br />

Dit hoekhuis in pakketbootstijl werd in<br />

1937 in Metzsteen gebouwd naar de<br />

plannen van architect Uytenhoven.<br />

Opmerkelijk is hoe de vensteropeningen<br />

de gevels ritmeren waarvan de duidelijk<br />

omlijnde volumes van de ene straat in<br />

de andere lijken door te lopen. Van op<br />

het dakterras heeft men een mooi uitzicht<br />

op de Huart-Hamoirlaan. Op dit<br />

bovenste niveau is een verdieping in<br />

SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node I p. 89<br />

93 94<br />

hedendaagse stijl bijgebouwd. Het interieur<br />

heeft geen enkele verandering<br />

ondergaan en vertoont alle kenmerken<br />

van een burgerwoning in art-decostijl.<br />

De trap met dubbele omwenteling<br />

waarvan de leuningen zich vanaf de<br />

trappalen lijken te ontrollen, wordt verlicht<br />

door een glazen dak. De hal in<br />

marbriet, de lambriseringen in edele<br />

houtsoorten en het overvloedige gebruik<br />

van steen van Basècles dragen bij tot<br />

de creatie van een kwaliteitsvolle leefomgeving.<br />

In het huis is vandaag de<br />

kunstenschool SASASA (Savoirs,<br />

Saveurs & Sagesse) gevestigd waar een<br />

twintigtal cursussen artistieke expressie<br />

worden gegeven aan volwassenen in<br />

avondonderwijs (koken, zang, schrijven,<br />

fotografie,…).<br />

doorlopend rondleidingen.<br />

In samenwerking met Korei.<br />

B Fietstocht<br />

Natuursteen en diverse materialen in Schaarbeek<br />

Tijdens deze fietstocht door de gemeente Schaarbeek ontdekt u hoe de<br />

materiaalkeuze voor de bouw en de decoratie van gevels in de loop van de<br />

jaren geëvolueerd is. Franse steen, Gobertangesteen, Diegemse steen maar<br />

ook keramiek en mozaïeken worden aan de hand van concrete voorbeelden<br />

getoond en becommentarieerd.<br />

De fietstocht staat ook in het teken van het rijden per fiets in de stad, met<br />

speciale aandacht voor de veiligheid en de naleving van het<br />

verkeersreglement.<br />

A zaterdag en zondag om 15u (inschrijvingen zaterdag vanaf 14u en<br />

zondag vanaf 10u) (duur : 2u30)<br />

C vertrek : Apollosquare (kant Helmetseplein) in Schaarbeek – kaart J 5<br />

e 55 (Helmet)<br />

I vergeet uw fiets niet. Geen fietsverhuur ter plaatse mogelijk.<br />

In samenwerking met graCQ – Les Cyclistes quotidiens (lokale afdeling<br />

van Schaarbeek).<br />

94. Kaart J 4 K<br />

Kapel van het Institut de<br />

la Sainte Famille d’Helmet<br />

Chaumontelstraat 7 – Schaarbeek<br />

A za en zo van 13u tot 18u<br />

e 55 (Linde)<br />

f 59-69 (Chaumontel)<br />

Het vroegere domein Walckiers, nu ingenomen<br />

door het Institut de la Sainte<br />

Famille, bestaat uit een geheel van gebouwen<br />

uit diverse periodes. Het eigenlijke<br />

kasteel werd op het einde van de 18de<br />

eeuw gebouwd in een classicistische<br />

Lodewijk XVI-stijl. Later werden verschillende<br />

gebouwen toegevoegd waaronder<br />

een neogotische kapel in rode baksteen<br />

tussen 1895 en 1896. De plannen van<br />

architect Aymar Collès werden in München<br />

bekroond, dit wil zeggen de esthetische<br />

kwaliteit van het geheel waarbij in<br />

het interieur op geslaagde wijze Gobertangesteen<br />

is gecombineerd met roze<br />

marmer van Dinant. De meeste materialen<br />

werden reeds in gehouwen toestand<br />

aangevoerd, maar de gesculpteerde elementen<br />

werden ter plaatse vervaardigd,<br />

waarbij de omliggende natuur als inspiratiebron<br />

diende. Het schip met zijn<br />

slanke lijnen is meer dan 25 meter lang<br />

en bereikt een hoogte van 15 meter onder<br />

de kruising van de spitsbogen. Het hoofdaltaar<br />

bestaat uit een blok zwarte marmer<br />

van Namen en weegt bijna een ton.<br />

Bemerk ook twee beelden van Albert-<br />

Constant Desenfans (auteur van meerdere<br />

beeldjes van de Kleine Zavel) die de<br />

Maagd Maria en Sint-Jozef voorstellen.<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 14u30 en 16u30.<br />

muzikale animatie.


p. 90 I SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node<br />

95. Kaart L 6<br />

Kerkhof van Brussel<br />

Kerkhoflaan – Evere<br />

A za en zo van 8u30 tot 16u30<br />

f 63-66-80 (Kerkhof van Brussel)<br />

Omdat de bestaande kerkhoven te<br />

klein waren geworden, besloot het<br />

stadsbestuur van Brussel een uitgestrekt<br />

terrein van 38 hectare aan te<br />

kopen langs de Leuvense Steenweg<br />

om er een nieuw kerkhof aan te leggen.<br />

De opdracht werd toevertrouwd aan<br />

de Franse landschapsarchitect Louis<br />

Fuchs die een begraafplaats in parkstijl<br />

ontwierp met door bosjes afgeboorde<br />

gazons en door hagen omheinde ruimtes.<br />

De robuuste ingangspaviljoenen<br />

in neo-etruskische stijl werden ontworpen<br />

door architect Victor Jamaer. Het<br />

kerkhof bevat een uniek geheel herdenkingsmonumenten<br />

van hoge kwaliteit<br />

zoals het Engelse Memoriaal voor<br />

de slag van Waterloo, een werk van<br />

Jacques de Lalaing. Al wandelend door<br />

de dreven komt men langs oudere<br />

graven die overgebracht werden van<br />

de vroegere kerkhoven van Brussel,<br />

onder meer het graf van schilder Jacques-Louis<br />

David en dat van Charles<br />

de Brouckère, burgemeester van 1848<br />

tot 1860. Bewonder het art-nouveaugraf<br />

van François Verheven door Victor<br />

Horta, het graf dat Eugène Dhuicque<br />

ontwierp voor zijn moeder en nog vele<br />

andere grafmonumenten opgericht<br />

voor onder andere Henri Evenepoel,<br />

Jules Anspach, Adolphe Max, Émile<br />

De Mot en Antoine Dansaert. Meer nog<br />

dan marmer werden vooral hardsteen<br />

en witsteen gebruikt op dit museale<br />

kerkhof waarvan vele monumenten<br />

beschermd zijn. (B 06/02/1997)<br />

Wandeling “Sculpturen en grafstenen<br />

op het kerkhof van Brussel”<br />

(zie kadertekst hiernaast).<br />

g Wandeling<br />

Sculpturen en grafstenen op het kerkhof van<br />

Brussel<br />

Na een inleiding over sculpturen en grafstenen in de geschiedenis gaat deze<br />

wandeling in op de vakkennis van marmerwerkers, steenhouwers en beeldhouwers<br />

die doorgaans werkten op basis van modellen aangepast aan de wensen<br />

van de opdrachtgevers. Tijdens de wandeling op het kerkhof van de stad Brussel<br />

krijgt u hiervan een selectie te zien. De speciale esthetiek van onze kerkhoven<br />

is het resultaat van de voortzetting van deze eeuwenoude tradities.<br />

A zondag om 10u en 14u (duur : 1u30)<br />

C vertrek : hoofdingang van het kerkhof van Brussel, Kerkhof van Brussellaan<br />

in Evere – kaart L 6<br />

f 63-66-80 (Kerkhof van Brussel)<br />

I reserveren verplicht op nr. 0496/38.85.94 (maandag tot vrijdag van 10u<br />

tot 15u). Maximum 25 personen per wandeling. Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Itinéraires op de paden van de geschiedenis.<br />

g Wandeling<br />

95<br />

Regionale steen in de monumenten van Evere<br />

Brussel heeft lang gebruik gemaakt van lokale steensoorten voor de bouw<br />

van zijn kleine en grote monumenten. In de omgeving waren er talrijke steengroeven,<br />

zowel ondergronds als in openlucht. Het gaat in hoofdzaak om<br />

brusseliaanse kalkzandsteen (Gobertangesteen) en lediaanse kalksteen<br />

(Balegemse steen). Deze wandeling neemt ons mee op een kleine geologische<br />

en historische excursie tussen twee Everse monumenten : de Sint-Vincentiuskerk,<br />

die uit de Romaanse periode dateert (lediaanse kalksteen), en t’Hoeveke<br />

(la Fermette) uit de 18de eeuw (brusseliaanse zandsteen).<br />

Een kleine omweg door de vallei van de vlakbij stromende Zenne situeert de<br />

gebruikte steensoorten in het geologische profiel van Brussel. Speciale aandacht<br />

zal ook worden besteed aan de vegetatie op de oude muren.<br />

A zaterdag en zondag om 10u en 14u (duur : 2u)<br />

C vertrek : voor de kerk, Sint-Vincentiusplein in Evere – kaart K 4<br />

e 55 (Vrede)<br />

f 45-59-64-69 (Sint-Vincentius)<br />

met de medewerking van de milieucommissie Brussel en omgeving<br />

(moB).


96. Kaart K 8 M<br />

gemeenteschool nr 13<br />

en athénée Fernand Blum<br />

Roodebeeklaan 103 en 59<br />

Schaarbeek<br />

A za en zo van 14u tot 18u<br />

e 23-24-25 (Diamant)<br />

f 12-<strong>21</strong>-29-28-79 (Diamant)<br />

Op het ogenblik dat ingenieur Bertrand<br />

een globaal plan ontwierp voor de buitenwijken<br />

van Schaarbeek, had het<br />

gemeentebestuur reeds de noodzaak<br />

ingezien om in de Linthoutwijk een<br />

school te bouwen. Het deed hiervoor<br />

een beroep op de ervaring van architect<br />

Henri Jacobs die een functioneel<br />

complex ontwierp zonder daarom de<br />

afwerking te verwaarlozen. De eerste<br />

gebouwen (school nr. 13, voor jongens)<br />

werden geopend in 1913. School nr.<br />

<strong>11</strong>, voor meisjes, werd pas in 1922 in<br />

gebruik genomen, (deze school maakt<br />

vandaag deel uit van het Athénée Fernand<br />

Blum). Afgezien van het portaal<br />

met de naam van de school, dat trouwens<br />

gelijkenis vertoont met de ingang<br />

van de scholen in de Rodenbachstraat<br />

en de Bijenkorfstraat, doet niets het<br />

bestaan van een schoolgebouw vermoeden,<br />

zozeer vormt het een harmonisch<br />

geheel met de omringende huizen.<br />

Het complex is ontwikkeld aan de<br />

binnenzijde van het huizenblok en heeft<br />

polychrome gevels door de combinatie<br />

van hardsteen met gele en rode baksteen.<br />

De vloeren van de grote overdekte<br />

speelplaatsen werden door<br />

Privat Livemont en Maurice Langaskens<br />

betegeld met veelkleurige tegels.<br />

Sommige klaslokalen hebben een<br />

parement van keramiektegels in gele<br />

en bruine tinten.<br />

rondleidingen op zaterdag en<br />

zondag om 14u30, 15u30, 16u30 en<br />

17u30. met de medewerking van<br />

pro Velo.<br />

SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node I p. 91<br />

97. Kaart J 7 L<br />

Sint-albertuskerk<br />

Victor Hugolaan 147 – Schaarbeek<br />

A za van 10u tot 16u30<br />

zo van <strong>11</strong>u30 tot 18u<br />

f <strong>21</strong>-29-63 (Plasky), 28-61 (de<br />

Jamblinne de Meux)<br />

De Sint-Albertuskerk wordt omsloten<br />

door een huizenblok en toont aan de<br />

straatkant een gevel bestaande uit een<br />

centraal gedeelte onder een zadeldak<br />

geflankeerd door twee torens waarvan<br />

de hoogste de klokken bevat. Een portiek<br />

met drie spitsbogen onder puntgevels<br />

ligt voor de hoofdingang. Terwijl<br />

het schip uit baksteen bestaat, is de<br />

voorgevel bekleed met een parement<br />

van zandstenen breukstenen uit de<br />

steengroeve van Gesves. De bouw van<br />

de kerk begon in 1930 naar de plannen<br />

van architect Edmond Serneels, die<br />

ook de nabijgelegen Sint-Antoniuskerk<br />

ontwierp. Deze koos voor een eenvoudige<br />

gotische stijl met romaanse verwijzingen.<br />

De witheid van het interieur<br />

contrasteert met de polychrome vloer<br />

van keramiektegels. In het koor, waar<br />

een mooi geheel van glasramen uit het<br />

atelier van Colpaert hangt, bemerken<br />

we een hoofdaltaar en communiebanken<br />

in rood en zwart marmer en witsteen,<br />

ontworpen door Dom Sébastien<br />

Braun de Maredsous. De marmeren<br />

altaren in de zijkapellen werden<br />

geplaatst in 1944 naar het ontwerp van<br />

architect ArthurVerhelle.<br />

orgelconcert op zaterdag om 15u<br />

en op zondag om <strong>11</strong>u30.<br />

97<br />

96


p. 92 I SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node<br />

98. Kaart J 7 M<br />

Sint-theresia<br />

van avilakerk<br />

Rogierlaan 352 – Schaarbeek<br />

A za en zo van 14u tot 18u<br />

e 23-24-25 (Meiser)<br />

f 63 (Meiser)<br />

De Sint-Theresa van Avilakerk werd<br />

gebouwd naar een ontwerp van architect<br />

J. Coomans. Het gebouw in aangepaste<br />

romaanse stijl is opgetrokken<br />

in baksteen met witstenen sierelementen.<br />

Door de moerassige ondergrond<br />

g Wandeling<br />

De rocailles van het Josaphatpark<br />

Op het einde van de 19de eeuw verschijnen in het Brusselse landschap<br />

allerlei in beton uitgevoerde imitatiegrotten, rotsen, boomstammen, enz. Een<br />

van de voornaamste reden hiervoor was van economische aard. Beton en<br />

cement, producten van een industrie die in volle opgang verkeerde, maakten<br />

het mogelijk om decoratieve elementen te vervaardigen tegen een beduidend<br />

lagere kostprijs dan in meer nobele materialen. Dat neemt niet weg dat sommige<br />

van de ‘cimentiers-rocailleurs’ zeer kunstig uitgevoerde realisaties<br />

hebben nagelaten die getuigen van een reëel artistiek talent en grote vakkennis.<br />

Deze rocailles, waarvan Brussel een zeer groot en gevarieerd aanbod<br />

bezit, krijgen vandaag opnieuw meer aandacht. Dat bewijzen de restauratiecampagnes<br />

die de jongste jaren in de tuinen en parken van de hoofdstad<br />

worden ondernomen. Tijdens deze wandeling ontdekt u enkele van de zowat<br />

dertig rocaille-elementen die het Josaphatpark rijk is. Sommige zijn zelfs zeer<br />

opmerkelijk, zoals het prachtige Alpenlandschap vervaardigd door<br />

Dumillieux.<br />

A zaterdag en zondag om <strong>11</strong>u30 en 14u (duur : 1u)<br />

C vertrek : Prevost-Delaunaysquare in Schaarbeek – kaart J 6<br />

e 23-24 (Chazal)<br />

f 64-65 (Chazal)<br />

met de medewerking van La Fonderie.<br />

98<br />

moesten er betonnen pijlers worden<br />

gebruikt voor de funderingen. De gevel<br />

heeft twee met lisenen versierde klokkentorens<br />

en een drievoudig ingangsportaal.<br />

Het volledig bepleisterde en<br />

van stucwerk voorziene interieur harmonieert<br />

met de marmeren vloer die<br />

een patroon van witte en zwarte tegels<br />

vormt. De composietzuilen van het<br />

schip lijken enigszins misplaatst in<br />

deze romaanse omgeving. Het koor is<br />

bekleed met geaderd beige marmer en<br />

zwart marmer, een combinatie die ook<br />

in de preekstoel terugkeert.<br />

99. Kaart I-J 6<br />

Josaphatpark<br />

Schaarbeek<br />

e 23-24 (Chazal)<br />

f 54 (Chazal), 66 (Louis Bertrand)<br />

Volgens de legende zou een pelgrim bij<br />

zijn terugkeer uit Jeruzalem in 1574 zo’n<br />

treffende gelijkenis hebben gezien tussen<br />

de Roodebeekvallei en de Josaphatvallei<br />

in Palestina dat hij dit deel van Schaarbeek<br />

een nieuwe naam gaf. Op dezelfde<br />

plaats lag later een domein dat aan het<br />

begin van de 20ste eeuw versnipperd<br />

dreigde te raken. Koning Leopold II zette<br />

de gemeente ertoe aan het te onteigenen<br />

om een van de mooiste groene ruimtes<br />

in dit deel van Brussel te bewaren. Na<br />

aanleg door de Belgische landschapsarchitect<br />

Edmond Galoppin werd het park<br />

in 1904 opengesteld. De gemeente liet<br />

het verfraaien en verdriedubbelde zelfs<br />

de oorspronkelijke oppervlakte door toevoeging<br />

van aanpalende gronden. Het<br />

park is zeer gevarieerd met ruimtes voor<br />

sport en spel, een dierenverblijf, mooie<br />

gazons en talrijke schilderachtige hoekjes<br />

met decoratieve rotsen. Het Josaphatpark<br />

is trouwens recordhouder van het<br />

Brussels Gewest met een dertigtal geïnventariseerde<br />

rocaille-elementen. Naast<br />

een charmante duiventil met kap van<br />

ijzercement, een grote overdekte schuilplaats<br />

en een mooie kiosk pronkt het park<br />

met een opeenvolging van drie vijvers<br />

waarvan de laatste eindigt in een opmerkelijk<br />

geheel van namaakrotsen. Tussen<br />

schijnbaar willekeurig geschikte stenen<br />

stroomt een beekje in watervalletjes. Niet<br />

ver van daar overspant een brug met<br />

leuningen van stenen boomstammen<br />

deze waterloop. Een speciale vermelding<br />

ten slotte verdient het onwaarschijnlijke<br />

Alpenlandschap gerealiseerd door Dumillieux.<br />

(B 31/12/1974)<br />

Wandeling “de rocailles van het<br />

Josaphatpark” (zie kadertekst<br />

hiernaast).


99<br />

100. Kaart I 6 K<br />

Zwembad neptunium<br />

Jerusalemstraat 56 – Schaarbeek<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

f 59 (Ernest Laude)<br />

Het zwembad van Schaarbeek werd<br />

ontworpen door gemeentearchitect<br />

Laurent Senterre en in 1957 in gebruik<br />

genomen. De gevel wordt gekenmerkt<br />

door duidelijk omlijnde volumes die<br />

sterke verticale klemtonen leggen, vooral<br />

te danken aan de hoge vensteropeningen.<br />

De decoratie van het interieur werd<br />

toevertrouwd aan drie kunstenaars die<br />

als winnaar uit een wedstrijd waren<br />

gekomen, georganiseerd door het<br />

gemeentebestuur dat kunst en welzijn<br />

wou doen samengaan op een openbare<br />

plaats voor sportbeoefening. De laureaten<br />

waren Stan Hensen die een beeldhouwwerk<br />

in gedreven koper maakte<br />

voor de hal, René Harvent die de zeeleeuw<br />

van het kinderbad beitelde en Géo<br />

de Vlamynck die de monumentale mozaiek<br />

aan de ingang vervaardigde. Dit 15 m<br />

lange en 2,70 m hoge kunstwerk beeldt<br />

zwemmers uit die de golven doorklieven<br />

en andere die rusten, schijnbaar aangelokt<br />

door de koperen zeemeerminnen<br />

van Stan Hensen. In de zwemhal verwijzen<br />

de patrijspoorten en de galerijen met<br />

afgeronde hoeken en mooie leuningen<br />

naar de zogenaamde pakketbootstijl die<br />

we in de zwembadarchitectuur ook na<br />

WOII terugvinden.<br />

rondleidingen op zaterdag en<br />

zondag om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30,<br />

14u30, 15u30, 16u30 en 17u30. met<br />

de medewerking van pro Velo.<br />

uitleg over de mozaïek van géo<br />

de Vlamynck en zijn andere realisaties.<br />

In samenwerking met Les<br />

amis de géo de Vlamynck.<br />

SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node I p. 93<br />

g Wandeling<br />

100<br />

De ‘blijde intredes’ van de Louis Bertrandwijk<br />

De Louis Bertrandlaan is een aaneenschakeling van gevels die met elkaar<br />

wedijveren in inventiviteit. Meerdere ervan werden bekroond bij architectuurwedstrijden<br />

die aan het begin van de 20ste eeuw werden georganiseerd. De<br />

gesculpteerde steen en decoratie in kostbare materialen zijn een lust voor<br />

het oog. Deze wandeling gunt ons een blik in de ‘blijde intredes’ van enkele<br />

privéwoningen vol imitatiemarmer en mozaïeken. Het parcours eindigt in de<br />

elegante hal van het Autriquehuis waarvoor Horta een uitbundig decor ontwierp<br />

met spiralen en voluten van wit en roze marmer.<br />

A zaterdag om 14u en 15u30 (duur : 1u)<br />

C vertrek : op de hoek van de Josaphatstraat en de Louis Bertrandlaan in<br />

Schaarbeek – kaart I 6<br />

e 23-24 (Louis Bertrand)<br />

f 66 (Louis Bertrand)<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van de dienst erfgoed van de gemeente<br />

Schaarbeek.


p. 94 I SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node<br />

101. Kaart I 5-6 M<br />

gemeentehuis<br />

Colignonplein – Schaarbeek<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

e 55 (Verboekhoven), 92 (Pogge)<br />

f 58 (Verboekhoven), 59 (Eenens)<br />

Het huidige gemeentehuis in neo-<br />

Vlaamse renaissancestijl werd door<br />

koning Albert I in 1919 plechtig<br />

geopend. Dit gebouw, ontworpen door<br />

Maurice Van Ysendijck, verving het<br />

vorige gemeentehuis, een imposant<br />

bouwwerk opgetrokken naar de plannen<br />

van zijn vader, Jules-Jacques Van<br />

Ysendijck, dat in 19<strong>11</strong> door een felle<br />

brand volledig in de as werd gelegd.<br />

Het nieuwe gemeentehuis leek sterk<br />

op het vorige maar maakte deel uit van<br />

een ruimer stedenbouwkundig project.<br />

Het plein rond het gemeentehuis werd<br />

namelijk bebouwd met een homogeen<br />

geheel van woonhuizen dat tot vandaag<br />

vrij goed bewaard is. Aan de<br />

decoratie van het interieur werd grote<br />

zorg besteed. Witsteen vormt schijnbaar<br />

de architecturale structuur die de<br />

andere muurgedeeltes draagt uitgevoerd<br />

in baksteen met een ruitvormig<br />

decor van zwarte geverniste bakstenen.<br />

Het geheel rust op een onderbouw<br />

101<br />

in hardsteen met bossage. De borstweringen<br />

zijn versierd met kleurrijke<br />

faiencetegels. Het interieur van het<br />

gebouw heeft een opmerkelijke decoratie.<br />

Marmer voert de boventoon in<br />

een rijk palet van kleuren. Het is het<br />

materiaal van de eretrap, de vloer van<br />

de bezoekershal en het merendeel van<br />

de decoratie in de lokettenzaal. Marmer<br />

is ook overvloedig gebruikt voor<br />

de schouwen en voor de borstbeelden<br />

en beeldhouwwerken die het geheel<br />

van het gebouw decoreren.<br />

(B 13/04/1995)<br />

rondleidingen, zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30,<br />

14u30, 15u30, 16u30 en 17u30. met<br />

de medewerking van pro Velo.<br />

tentoonstelling : “de kunst van<br />

steenhouwers en ornementbeeldhouwers<br />

in Schaarbeek” (zie<br />

kadertekst hieronder).<br />

102. Kaart H 6 l<br />

Sint-Jan-en-Sintniklaaskerk<br />

Brabantstraat 75 – Schaarbeek<br />

A za en zo van 14u tot 18u<br />

e 3-4-25-55 (Noordstation)<br />

f 14-58-61 (Noordstation)<br />

De gevel van de Sint-Jan-en-Sint-<br />

Niklaaskerk, neoclassicistisch van stijl<br />

met enkele eclectische kenmerken,<br />

volgt de rooilijn van de huizen van de<br />

Brabantstraat. De centrale travee<br />

onder fronton wordt bekroond door<br />

een vierkante klokkentoren. De kerk<br />

werd dankzij de gulheid van Jean-<br />

Nicolas Nevraumont tussen 1847 en<br />

1850 gebouwd naar de plannen van<br />

architect J.P.J. Peeters die de antieke<br />

bouwprincipes toepaste volgens de<br />

interpretatie van de Lodewijk XVI-stijl.<br />

Hieraan dankt de kerk haar algemene<br />

imposante voorkomen. De geledingen<br />

worden benadrukt door hardstenen<br />

elementen, zoals de omtrek van de<br />

nissen, de zuilen van de klokkentoren,<br />

het fronton, de muurplinten, de kroonlijst<br />

en de schijnvoegen van de ingang.<br />

In het interieur vallen de massieve<br />

Korinthische zuilen op, die verdubbeld<br />

zijn om de gewelven te dragen. De cor-<br />

H Te n t o o n s t e l l i n g<br />

De kunst van de steenhouwers en de ornementbeeldhouwers<br />

in Schaarbeek<br />

Deze didactische tentoonstelling laat ons via foto’s en allerlei documenten<br />

de diversiteit aan steensoorten ontdekken evenals de bewerkingstechnieken<br />

van anonieme ambachtslieden en enkele ornementbeeldhouwers. Deze<br />

laatsten hebben in Schaarbeek vaak prachtige gevelbekledingen rond historische<br />

thema’s vervaardigd voor gebouwen in eclectische of artnouveaustijl.<br />

A zaterdag en zondag van 10u tot 18u<br />

C plaats : Schepenzaal, gemeentehuis van Schaarbeek,<br />

Colignonplein in Schaarbeek – kaart I 5-6<br />

e 55 (Verboekhoven), 92 (Pogge)<br />

f 58 (Verboekhoven), 59 (Eenens)<br />

met de medewerking van de vereniging patrimoine de Schaerbeek<br />

(patriS).


102<br />

responderende pilasters ritmeren de<br />

zijmuren. De zuilen en pilasters,<br />

bekleed met scagliola, dragen kapitelen<br />

met een weelderig decor. De zwikken<br />

van de transeptkoepel en het<br />

halfronde koepelgewelf van het koor<br />

zijn rijkelijk versierd met stucwerk.<br />

Behalve Peeters waren ook de architecten<br />

D. Peeters, E. Carpentier en G.<br />

Hansotte bij de bouw van de kerk<br />

betrokken. Een opmerkelijk meubilair<br />

en een romantisch orgel vervolledigen<br />

het fraaie interieur. Het hoofdaltaar in<br />

wit marmer en enkele beelden zijn het<br />

werk van beeldhouwer Guillaume<br />

Geefs. (B 22/02/1984)<br />

g Wandeling<br />

Schaarbeek in de Belle Epoque<br />

De wandeling start aan de imposante Koninklijke Sint-<br />

Mariakerk. Via het cultuurhuis ‘Les Halles’, enkele artiestenwoningen<br />

en het kleurrijke neo-Renaissance gemeentehuis<br />

van Schaarbeek verkennen we nadien de wijk rond<br />

de Louis Bertrandlaan, bekend voor zijn art nouveauhuizen.<br />

Een keramisch paneel brengt er ook de vroegere dorpskerk<br />

in herinnering.. We eindigen bij een fraaie woning van de<br />

beroemde Victor Horta, het Autriquehuis, in de<br />

Haachtsesteenweg.<br />

A zaterdag en zondag om 10u30, 13u30 en 16u<br />

(duur : 2u)<br />

C vertrek : voor de hoofdingang van de Koninlijke Sint-<br />

Mariakerk, Koninginneplein in Schaarbeek –<br />

kaart H-I 6<br />

e 92-94 (Sint-Maria)<br />

met de medewerking van Culturama.<br />

SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node I p. 95<br />

g Wandeling<br />

Steen en afgeleide materialen<br />

in de Schaarbeekse gevels<br />

Tussen 1880 en 1914 beleefde de gemeente Schaarbeek een van haar meest<br />

intensieve verstedelijkingsfases. Deze periode stemt overeen met de bloeitijd<br />

van het eclecticisme dat graag diverse materialen voor de gevelbekleding<br />

van burgerwoningen combineerde, zowel inlandse als Franse natuursteen,<br />

die op kunstzinnige wijze tot een geheel werd verwerkt. De twee wandelingen<br />

laten u kennismaken met de ornamentele rijkdom van de eclectische stijl, de<br />

kwaliteit van de materialen en het verbluffende vakmanschap dat voor de<br />

uitvoering van de geveldecors vereist was.<br />

A zaterdag en zondag om 14u30 (duur : 1u30)<br />

c vertrekplaatsen :<br />

> zaterdag : voor het hoofdportaal van de Koninklijke Sint-Mariakerk,<br />

Koninginneplein in Schaarbeek – kaart H-I 6<br />

e 92-94 (Sint-Maria)<br />

> zondag : voor het Weldoenersmonument,<br />

Weldoenersplein in Schaarbeek – kaart J 7<br />

e 25 (Weldoeners)<br />

f 65 (Weldoeners)<br />

Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van de vereniging patrimoine de Schaerbeek<br />

(patriS).<br />

g Wandeling<br />

Mozaïek van mozaïeken in Schaarbeek<br />

Schaarbeek, mozaïek van culturen en atmosferen, bezit ook<br />

een grote diversiteit aan bouwstijlen en de mozaïeken dragen<br />

ongetwijfeld hun steentje bij aan deze rijke schakering.<br />

Byzantijns of mediterraan, art nouveau of modern, sierlijk<br />

of naïef, oud of hedendaags spreidden ze de charme tentoon<br />

van hun levendige kleuren en geraffineerde composities.<br />

Een mozaïekkunstenaar neemt u mee van de Koninklijke<br />

Sint-Mariakerk naar het Neptunium en geeft alle nodige<br />

uitleg. Maar ook gewoon bewonderen is toegestaan !<br />

A zaterdag om 10u30 (duur : 2u)<br />

C vertrek : voorplein van de Koninklijke Sint-Mariakerk,<br />

Koninginneplein in Schaarbeek – kaart H-I 6<br />

e 92-94 (Sint-Maria)<br />

I reserveren verplicht op 02/673.18.35 (maandag tot<br />

vrijdag van 10u tot 17u). Maximum 25 personen per<br />

wandeling. Enkel in het Frans.<br />

met de medewerking van Bus Bavard.


p. 96 I SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node<br />

103<br />

103. Kaart H 7 l<br />

Familiehulp –<br />

voormalig Hotel puccini<br />

Koningsstraat 294<br />

Sint-Joost-ten-Node<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 2-6 (Kruidtuin)<br />

e 92-94 (Gillon)<br />

f 61 (Kruidtuin)<br />

Het hotel Puccini, oorspronkelijk de<br />

woning van baron de Mesnil en slechts<br />

vier traveeën breed, vormt samen met de<br />

aanpalende woning een gemeenschappelijke<br />

gevel van zeven traveeën geïnspireerd<br />

op de architectuur van de Italiaanse<br />

renaissancepaleizen. De bekronende<br />

balustrade en vijf van de vensters met<br />

fronton op de eerste verdieping zijn gerecupereerde<br />

elementen van de afgebroken<br />

Villa Cazeaux. De gevel, waarin<br />

witsteen afwisselt met hardsteen, heeft<br />

twee inrijpoorten op de begane grond.<br />

Het interieur bewaart een mooi geheel<br />

van salons met hun oorspronkelijke decoratie<br />

waarbij vrijuit geput is uit de stijlen<br />

die in de 19de eeuw in de mode waren,<br />

meer bepaald neogotiek, neorenaissance,<br />

neo-Lodewijk XV- en neo- Lodewijk<br />

XVI-stijl. Rijkelijk versierde schouwen,<br />

stucwerk, cassetteplafonds en originele<br />

kroonluchters brengen de sfeer van destijds<br />

tot leven.<br />

rondleidingen, zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30,<br />

14u30, 15u30, 16u30 en 17u30. met<br />

de medewerking van Korei.<br />

rondleidingen in Franse gebarentaal,<br />

zaterdag en zondag om<br />

14u30. met de medewerking van<br />

arts et Culture.<br />

104<br />

104. Kaart H 7 l<br />

Sd Worx – voormalig<br />

rVS-gebouw<br />

Koningsstraat 284<br />

Sint-Joost-ten-Node<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 2-6 (Kruidtuin)<br />

e 92-94 (Gillon)<br />

f 61 (Kruidtuin)<br />

Dit kantoorgebouw in functionalistische<br />

stijl werd in 1936 in opdracht van<br />

de Rotterdamsche Verzekering Sociëteiten<br />

(RVS) gebouwd op de plaats van<br />

een herenhuis uit 1863. Op de gevel<br />

staat de naam J. Duynstee, die blijkbaar<br />

de plannen heeft getekend. Het<br />

oorspronkelijke gebouw aan de Sint-<br />

Franciscusstraat werd kort nadien<br />

vergroot tot aan de Koningsstraat. In<br />

1955 voegde architect Charles van<br />

Nueten een nieuw kantoorgebouw toe<br />

aan het bestaande. De gevelopstand<br />

wordt gekenmerkt door een sierlijk spel<br />

van volumes en brede en smalle vensteropeningen,<br />

rechthoekig of bijna<br />

vierkant. Het als vlaggenmast uitspringende<br />

hoekgedeelte en de beglaasde<br />

koker die boven de kroonlijst uitsteekt<br />

onderstrepen de verticaliteit van het<br />

gebouw. De brede toegangsdeur heeft<br />

een omlijsting in hardsteen met een<br />

streepvormige mozaïekdecoratie. Dit<br />

motief wordt herhaald in de hardstenen<br />

sokkel van het gebouw waarvan de<br />

gevels gecementeerd zijn. Mooie artdecoglasramen,<br />

mozaïeken, bas-reliëfs<br />

en wanden in keramiektegels maken<br />

deel uit van de interieurdecoratie. In<br />

een van de zalen beeldt een grote compositie<br />

van keramiektegels de steden<br />

Brussel en Rotterdam uit. Hun monumenten<br />

vormen een fries onderbroken<br />

door de naast elkaar geplaatste<br />

wapenschilden van de twee steden en<br />

door pijlers in zwarte keramiek op de<br />

zijkanten. Op een ander parement zijn<br />

jagers onder palmbomen te zien.<br />

(B 08/08/1988)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 10u30, <strong>11</strong>u30, 12u30, 14u30,<br />

15u30, 16u30 en 17u30. met de<br />

medewerking van Korei.<br />

rondleidingen in Franse gebarentaal,<br />

zaterdag en zondag om 16u.<br />

met de medewerking van arts et<br />

Culture.


j Rondleidingen in<br />

gebarentaal<br />

Zoals elk jaar organiseert de vereniging<br />

Arts et Culture rondleidingen<br />

in Franse gebarentaal, bestemd<br />

voor dove en slechthorende<br />

personen.<br />

Dit jaar zijn drie plaatsen op deze<br />

manier te bezoeken :<br />

> Charliermuseum<br />

(notitie <strong>11</strong>0 pagina 100)<br />

A zaterdag en zondag om<br />

<strong>11</strong>u15<br />

> Familiehulp – Voormalig<br />

Hotel Puccini (notitie 103<br />

pagina 96)<br />

A zaterdag en zondag om<br />

14u30<br />

> SD Worx – Vroeger RVSgebouw<br />

(notitie 104 pagina 96)<br />

A zaterdag en zondag om 16u<br />

SCHAARBEEK / EVERE / SINT-JOOST-TEN-NODE I p. 97<br />

105. Kaart I 7<br />

Armand Steurssquare<br />

Sint-Joost-ten-Node<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

f 61 (Steurs)<br />

De Armand Steurssquare, aangelegd<br />

naar de plannen van architect Eugène<br />

Dhuicque die voor een asymmetrische<br />

aanleg koos, werd op 3 juli 1932 feestelijk<br />

geopend. Ze was een eerbetoon<br />

aan de burgemeester van Sint-Joost<br />

die voor de watervoorziening van een<br />

aantal Brusselse wijken had gezorgd.<br />

Het geheel is typerend voor de interbellumperiode.<br />

De square werd boven op<br />

de overwelfde spoorlijn Brussel-<br />

Luxemburg aangelegd waarbij de helling<br />

van het terrein maximaal werd<br />

benut. In het algemeen is er overvloedig<br />

gebruik gemaakt van hardsteen,<br />

zowel voor de balustrades en de rand<br />

van het grote waterbekken als voor de<br />

treden, trapbomen, schachten en<br />

schalen van de terrassen. Dezelfde<br />

steen werd ook gebruikt voor de beeldengroep<br />

De steenhouwers van Guillaume<br />

Charlier, de halfcirkelvormige<br />

105<br />

zuilengalerij rond de eeuwfeestboom,<br />

de fontein waarop het bronzen beeld<br />

De bron van Julien Dillens staat, en het<br />

gedenkteken voor Steurs ook al<br />

bestaat de vloerbekleding hier uit<br />

tegels van Euvillesteen. De terrasmuren<br />

ten slotte zijn bekleed met breukstenen<br />

in witte zandsteen van Chantelet.<br />

De gevarieerde groenaanleg met<br />

enkele opmerkelijke soorten en bloeiende<br />

planten werd ontworpen door<br />

landschapsarchitect Jules Janlet.<br />

(B 17/06/1993)<br />

Rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om <strong>11</strong>u en 15u (afspraak voor het<br />

monument voor Armand Steurs).<br />

Didactische borden over de ontstaansgeschiedenis<br />

van de square<br />

met speciale aandacht voor de<br />

steensoorten.<br />

Met de medewerking van de Amis<br />

du square Armand Steurs.


p. 98 I<br />

SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node<br />

106<br />

107<br />

106. Kaart I 7 M<br />

recreatief centrum van<br />

Sint-Joost-ten-node –<br />

voormalig Hotel govaerts<br />

de Liedekerkestraat <strong>11</strong>2<br />

Sint-Joost-ten-Node<br />

A za en zo van <strong>11</strong>u tot 17u<br />

d lijnen 2-6 (Madou)<br />

f 29-63-65-66 (Sint-Joost)<br />

Dit herenhuis niet ver van de Leuvense<br />

Steenweg was de woning van architect<br />

Léon Govaerts. In feite ging het om een<br />

bestaande woning die hij grondig verbouwde.<br />

De indeling van de vertrekken<br />

met de centrale inkomhal bleef<br />

bewaard, maar de decoratie werd aangepast<br />

en de gevel gemoderniseerd.<br />

Plannen uit 1899 laten een verhoging<br />

met een halve verdieping zien. Kort<br />

daarna kreeg de gevel een polychroom<br />

decor in art-nouveaustijl. Het parement<br />

van witte baksteen wisselt af met elementen<br />

in hardsteen en baksteen,<br />

terwijl boven de ramen sgraffiti werden<br />

107. Kaart I 7 L<br />

Sint-Joostkerk<br />

Leuvensesteenweg 99<br />

Sint-Joost-ten-Node<br />

A za van 10u tot 17u<br />

zo van 13u tot 17u<br />

d lijnen 2-6 (Madou)<br />

f 29-59-63 (Sint-Joost)<br />

Door de bevolkingsaangroei van Sint-<br />

Joost-ten-Node in de 19de eeuw en<br />

de vraag van de burgerij naar een meer<br />

monumentale kerk werd door de kerkfabriek<br />

de nodige stappen gezet voor<br />

de vervanging van het landelijke dorpskerkje.<br />

De werken namen een aanvang<br />

in 1864 o.l.v. architect Jean-Fréderique<br />

Vander Rit. In mei 1865 waren het koor,<br />

het schip, de sacristie en de vier dwarsbeuken<br />

voltooid. Met een plechtig Te<br />

Deum werd de nieuwe kerk ingewijd<br />

door pastoor Egidius Aertssens, wiens<br />

beeltenis te zien is in het grote westelijk<br />

glasraam. De gevel en de toren (1891)<br />

werden later voltooid door architect<br />

aangebracht. De afgeronde houten<br />

kroonlijst boven de gevel heeft weinig<br />

gebruikelijke afmetingen. De voordeur<br />

onder de erker met metalen structuur<br />

geeft toegang tot de vestibule waarin<br />

zich een wenteltrap bevindt met<br />

smeedijzeren leuning. De verschillende<br />

vertrekken zijn gedecoreerd in uiteenlopende<br />

stijlen, kenmerkend voor het<br />

eclecticisme. Een van de salons heeft<br />

lijstwerkpanelen en een rijkelijk stucplafond<br />

in Lodewijk XVI-stijl, terwijl de<br />

kroonlijst van de eetkamer met zijn<br />

decor van gestileerde bloemen aansluit<br />

bij de art nouveau. Andere structurele<br />

en ornamentele details behoren onmiskenbaar<br />

tot de neo-Vlaamse renaissance.<br />

De marmeren schouwen ten<br />

slotte zijn van neoclassicistische signatuur.<br />

(B.29/06/2000)<br />

Jules-Jacques Van Ysendijck, senior.<br />

De gevel in neo-barok werd gebouwd<br />

met okerkleurige zandsteen en vertoont<br />

gelijkenissen met de Brusselse<br />

Begijnhofkerk. Binnen trekken de drie<br />

marmeren barokke altaren, afkomstig<br />

van de O.-L.-Vrouw ter Kapellenkerk,<br />

de aandacht van de bezoeker. Het<br />

centrale zwart marmeren altaar is in art<br />

decostijl. Het hoofdaltaar bevat een<br />

kopie van O.-L.-Vrouw ten Hemelvaart<br />

van Pieter-Paul Rubens, waarvan het<br />

origineel dit altaar oorspronkelijk versierde.<br />

Merkwaardig zijn ook de glasramen<br />

en in de crypte bevinden zich<br />

oude grafstenen van voor de bouw van<br />

de kerk. (B 04/06/2009)<br />

rondleidingen door Jos Laporte,<br />

op zaterdag en zondag om 14u.


108. Kaart I 7 K<br />

gemeentehuis van Sint-<br />

Joost-ten-node<br />

Sterrenkundelaan 13<br />

Sint-Joost-ten-Node<br />

A za en zo van <strong>11</strong>u tot 17u<br />

d lijnen 2-6 (Madou)<br />

f 29-63-65-66 (Madou)<br />

Het gemeentehuis van Sint-Joost-ten-<br />

Node met zijn parmantige gevel in<br />

Beaux-Artsstijl uit 19<strong>11</strong>, ligt wat verstopt<br />

aan de voet van een hoge kantoortoren.<br />

Oorspronkelijk stond hier<br />

een paviljoen bewoond door violist<br />

Charles De Bériot. Dit werd in 1868<br />

aangekocht door de gemeente en verbouwd<br />

door architect Léon Govaerts.<br />

De inrichting van het interieur werd<br />

toevertrouwd aan G. Charle. Het<br />

gebouw in witsteen heeft een gelijkvloerse<br />

onderbouw in hardsteen met<br />

voegen. De kroonlijst met tandlijst en<br />

klossen wordt bekroond door een<br />

attiek met een fries van guirlandes. De<br />

hoofdingang, gemarkeerd door een<br />

elegante smeedijzeren luifel, bevindt<br />

zich in de centrale halfronde travee<br />

bekroond door een koepel met lantaarn.<br />

Het gemeentehuis werd in 1967<br />

vergroot door architect Vandenhoutte<br />

die een paviljoen aanbouwde op de<br />

hoek van de Verbondstraat. In de<br />

salons hangen werken van 19deeeuwse<br />

Belgische kunstenaars.<br />

Opmerkelijk zijn ook de monumentale<br />

trap met elementen in marmer, en de<br />

mozaïekvloer van de grote hal.<br />

(B 22/10/1992)<br />

Informatiepunt over “de verschillende<br />

facetten van steen in Sint-<br />

Joost-ten-node” in de inkomhal.<br />

SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node I p. 99<br />

H Wa n d e l r o u t e<br />

Verschillende facetten van steen<br />

in Sint-Joost-ten-Node<br />

108<br />

Met een kleine verklarende gids kan u vrij op pad langs het – vaak miskende –<br />

architecturale erfgoed van de gemeente Sint-Joost-ten-Node. De wandelroute<br />

gaat langs merkwaardige gebouwen in gemeentelijk bezit (het gemeentehuis,<br />

het hotel Govaerts, het Charliermuseum,…) maar ook langs particuliere<br />

gebouwen die soms uitzonderlijk zijn opengesteld voor het publiek (SD Worx,<br />

vroegere hotel Puccini,…). Overal treffen we variaties aan op het thema van<br />

de steen, gaande van mozaïek over stuc en marmer tot hardsteen.<br />

de gids met het parcours en andere nuttige informatie is beschikbaar<br />

in de verschillende toegankelijke plaatsen van de gemeente.<br />

met de medewerking van de dienst Cultuur van de gemeente Sint-<br />

Joost-ten-node.


p. 100 I SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node<br />

109. Kaart I 8 l<br />

Voormalige woning<br />

van architect Cluysenaar<br />

Kunstlaan <strong>11</strong> – Sint-Joost-ten-Node<br />

A enkel zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Kunst-Wet),<br />

2-6 (Madou)<br />

f 22 (Kunst-Wet),<br />

29-63-65-66 (Madou)<br />

De bezoekers die het imposante<br />

gebouw aan de Kunstlaan 10-<strong>11</strong> betreden<br />

wacht een heuse verrassing. Dit<br />

was oorspronkelijk de eigen woning<br />

van architect J.-P. Cluysenaar, door<br />

hemzelf ontworpen in 1841 en<br />

gebouwd vanaf 1846 in classicistische<br />

stijl met een bepleisterde gevel op een<br />

sokkel van hardsteen. Het gebouw<br />

onderging nadien talrijke veranderingen.<br />

Een deel van het originele stucwerk<br />

ging verloren in 1935 toen het<br />

gebouw en de gevel voor commerciële<br />

doeleinden werden verbouwd. In<br />

<strong>11</strong>0<br />

dezelfde periode verdwenen ook<br />

enkele salons. Een in 1988 ingezette<br />

beschermingsprocedure belette de<br />

totale ontmanteling maar kon niet verhinderen<br />

dat het bestaande gebouw<br />

werd ingekapseld in een grootschalig<br />

postmodernistisch complex. Gelukkig<br />

bleef de grote monumentale hal in<br />

neoclassicistische stijl bewaard met<br />

de aan beeldhouwer Mélot toegeschreven<br />

plaasteren borstbeelden, die<br />

deel uitmaken van de decoratie, en<br />

elegante arcaden op Ionische gekoppelde<br />

zuilen. Twee salons bezitten nog<br />

hun marmeren schouwen en rijke<br />

decors van stucwerk en verguldsel in<br />

neorenaissancestijl. Engeltjes, ranken<br />

en vruchten verfraaien de cassetteplafonds.<br />

(B 24/08/1992)<br />

rondleidingen om 10u30, <strong>11</strong>u30,<br />

12u30, 14u30, 15u30, 16u30 en<br />

17u30. met de medewerking van<br />

Korei.<br />

<strong>11</strong>0. Kaart I 8 l<br />

Charliermuseum<br />

Kunstlaan 16 – Sint-Joost-ten-Node<br />

A za en zo van <strong>11</strong>u tot 17u<br />

d lijnen 1-5 (Kunst-Wet),<br />

2-6 (Madou)<br />

f 22 (Kunst-Wet),<br />

29-63-65-66 (Madou)<br />

In 1890 kocht kunstliefhebber en<br />

verzamelaar Henri Van Cutsem twee<br />

aanpalende huizen aan de huidige<br />

Kunstlaan. Het eerste huis, in neoclassicistische<br />

stijl en vier traveeën breed,<br />

dateert uit 1844 en is intact gebleven.<br />

Het tweede werd gesloopt en heropgebouwd<br />

om het geheel meer eenheid<br />

te geven. Hardsteen waaruit de kordonlijsten,<br />

banden en deur- en vensteromlijstingen<br />

bestaan, verfraait de<br />

gevel. Het perceel, dat zich uitstrekt<br />

tot aan de Liefdadigheidsstraat,<br />

bevatte destijds ook paardenstallen en<br />

koetshuizen. Henri Van Cutsem liet<br />

deze aanhorigheden afbreken en gaf<br />

109<br />

Victor Horta opdracht twee lange galerijen<br />

met beglaasd dak te bouwen. De<br />

met marmer versierde hal en grote trap<br />

geven toegang tot de verschillende<br />

salons die een interessante verzameling<br />

schilderijen, beelden, meubilair,<br />

wandtapijten en faience bevatten. Ook<br />

de marmeren schouwen in Lodewijk<br />

XV- of Lodewijk XVI-stijl van deze<br />

salons trekken de aandacht. In 1904<br />

vermaakte Van Cutsem zijn herenhuis<br />

aan beeldhouwer Guillaume Charlier<br />

die het in 1925 op zijn beurt naliet aan<br />

de gemeente Sint-Joost-ten-Node.<br />

(B 15/07/1993)<br />

rondleidingen zaterdag en zondag<br />

om 13u en 14u30.<br />

rondleidingen in Franse gebarentaal,<br />

zaterdag en zondag om<br />

<strong>11</strong>u30. met de medewerking van<br />

arts et Culture.


<strong>11</strong>1. Kaart I 8 l<br />

Sint-Julianakapel<br />

Liefdadigheidsstraat 41<br />

Sint-Joost-ten-Node<br />

A za en zo van 10u tot 18u<br />

d lijnen 1-5 (Kunst-Wet),<br />

2-6 (Madou)<br />

f 22 (Kunst-Wet),<br />

29-63-65-66 (Madou)<br />

De kleine, aan Sint-Juliana toegewijde<br />

kapel werd in 1886 gebouwd op de top<br />

van de hoogte van Sint-Joost, naar de<br />

plannen van architect Joris Helleputte.<br />

Het eenbeukige gebouw met vijf traveeën,<br />

opgetrokken in baksteen en<br />

hardsteen, bezit een neogotisch decor<br />

van uitzonderlijke waarde door zijn<br />

integriteit en samenhang. Het interieur,<br />

dat de invloed verraadt van Jean-<br />

SCHaarBeeK / eVere / SInt-JooSt-ten-node I p. 101<br />

Baptiste Bethune en diens eigentijdse<br />

interpretatie van de gotische architectuur,<br />

bevat een mooi geheel van sjabloonschilderijen,<br />

polychrome muurbeschilderingen<br />

die parementen van<br />

rode baksteen en witsteen maar ook<br />

van geplooide draperieën imiteren,<br />

evenals monumentale taferelen op<br />

pleisterwerk, metselwerk en doek. In<br />

het koor ondersteunen slanke zuiltjes<br />

in gepolijste en vergulde hardsteen de<br />

gewelfribben. Het hoofdaltaar in zwart,<br />

rood en groen Mazymarmer harmonieert<br />

met de polychrome vloerbetegeling.<br />

Het neogotische meubilair is<br />

ongetwijfeld uitgevoerd onder leiding<br />

van Joris Helleputte. De kapel is in mei<br />

2009 aangekocht door de Stichting<br />

Menselijke Waarden die er het Roemeens<br />

Cultureel-Spiritueel Centrum<br />

geopend heeft om het imago van Roemenië<br />

in Europa te promoten via cul-<br />

<strong>11</strong>1<br />

turele activiteiten en het exposeren van<br />

werk van jonge kunstenaars. De kapel<br />

werd op 1 december 2009 gewijd en<br />

draagt voortaan de naam van Sint-<br />

Paraschevakerk. Ze doet dienst voor<br />

specifieke religieuze plechtigheden.<br />

(B 30/03/1989)<br />

tentoonstelling en verkoop van<br />

roemeense ambachtelijke voorwerpen.


p. 102 I o p e n m o n u m e n t e n d a g e n<br />

Publicaties van de Directie Monu<br />

BruSSeL, Stad Van KunSt<br />

en geSCHIedenIS<br />

1. Het Jubelpark, zijn gebouwen en musea (NI-Fr-Sp-Eng)<br />

2. Het kerkhof aan de Dieweg (Nl-Fr)<br />

3. De Grote Markt van Brussel (NI-Fr-Sp-Eng)<br />

4. De Begijnhofwijk (Nl-Fr)<br />

5. De Heizel (NI-Fr-Sp-Eng)<br />

6. De Louis Bertrandlaan en het Josaphatpark (Nl-Fr)<br />

7. Drie voorbeelden van passages uit<br />

de 19de eeuw (NI-Fr-Sp-Eng)<br />

8. Anderlecht (Nl-Fr)<br />

9. De Zavel (N -Fr-Sp-Eng)<br />

10. De vijvers van Elsene en omgeving (Nl-Fr)<br />

<strong>11</strong>. De Sint-Katelijnewijk (Nl-Fr)<br />

12. Het Leopoldspark (NI-Fr-Sp-Eng)<br />

13. De Squareswijk (NI-Fr-Sp-Eng)<br />

14. De Armand Steurssquare (Nr-Fr)<br />

15. Het Koningsplein en de Warandewijk (NI-Fr-Sp-Eng)<br />

16. De Observatoriumwijk (Nl-Fr)<br />

17. De Tervurenlaan (Nl-Fr)<br />

18. Het Woluwedal (Nl-Fr)<br />

19. De Louizalaan (NI-Fr<br />

20. De centrale lanen (N -Fr)<br />

<strong>21</strong>. Sint-Gillis (Nl-Fr)<br />

22. De Ringlanen (Nl-Fr)<br />

23. De Sint-Bonifatiuswijk (Nl-Fr)<br />

24. De Onze-lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk (Nl-Fr)<br />

25. De Brusselse kanalen (Nl-Fr)<br />

26. De Marktplaatsen van de Vijfhoek (Nl-Fr)<br />

27. Gangen in Brussel (Nl-Fr)<br />

28. Ukkel, huizen en villa’s (Nl-Fr)<br />

29. De eerste omwalling (Nl-Fr)<br />

30. Het Ter Kamerenbos (Nl-Fr)<br />

31. Het Justitiepaleis (Nl-Fr)<br />

32. De Ter Kamerenabdij (Nl-Fr)<br />

33. De Molièrelaan en de Berkendaalwijk (Nl-Fr)<br />

34. De tuinwijken Le Logis en Floréal (Nl-Fr)<br />

35. Geschiedenis van de Brusselse bioscopen (Nl-Fr)<br />

36. De Wolstraat en haar historische gebouwen (Nl-Fr)<br />

37. Koninklijk domein van Laken (Nl-Fr)<br />

38. Kerkhoven en begraafplaatsen (Nl-Fr)<br />

39. Geschiedenis van de Brusselse scholen (Nl-Fr)<br />

40. De Ringlanen (Nl-Fr)<br />

41. De abdij van Dielegem (Nl-Fr)<br />

42. Het voormalige Coudenbergpaleis (Nl-Fr)<br />

43. Appartementsgebouwen<br />

uit het interbellum (Nl-Fr)<br />

44. Het Rijksadministratief Centrum (Nl-Fr)<br />

45. Het gemeentehuis van Schaerbeek (Nl-Fr)<br />

46. De Marollen (Nl-Fr.)<br />

47. In het hart van Vorst (Nl-Fr.)<br />

48. De cafés van Brussel (Nl-Fr.)<br />

49. Het rurale erfgoed (Nl-Fr.)<br />

arCHeoLogIe In BruSSeL<br />

1. De Rijke Klarenwijk:<br />

van Priemspoort tot Klooster (Nl-Fr)<br />

2. Brouwerijen in de Sint-Katelijnewijk (Nl-Fr)<br />

3. Middeleeuwse ambachten en stedelijk wonen (Nl-Fr)<br />

4. Rond de eerste stadsomwalling (Nl-Fr)<br />

De Sint-Hubertusgalerijen (Nl-Fr)<br />

geSCHIedenIS & reStauratIe<br />

De Onze-Lieve-Vrouw ten Zavelkerk (Nl-Fr)<br />

Villa Empain (Nl-Fr-Gb)


1. Sint-Agatha-Berchem (Nl-Fr)<br />

atLaS Van de arCHeo-<br />

LogISCHe ondergrond<br />

Van Het geWeSt BruSSeL<br />

2. Sint-Lambrechts-Woluwe (Nl-Fr)<br />

3. Ukkel (Nl-Fr)<br />

4. Vorst (Nl-Fr)<br />

5. Jette (Nl-Fr)<br />

6. Sint-Joost-ten-Node (Nl-Fr)<br />

7. Etterbeek (Nl-Fr)<br />

8. Anderlecht (Nl-Fr)<br />

9. Watermaal-Bosvoorde (Nl-Fr)<br />

10.1 Brussel-Vijfhoek-<br />

Archeologische potentieel (Nl-Fr)<br />

10.2 Brussel-Vijfhoek-<br />

Archeologlsche ontdekkingen (Nl-Fr)<br />

<strong>11</strong>. Koekelberg (Nl-Fr)<br />

12. Brussel-Noordoostwijk (Nl-Fr)<br />

13. Sint-Gillis (Nl-Fr)<br />

14. Sint-Pieters-Woluwe (Nl-Fr)<br />

15. Elsene (Fr-Nl)<br />

16. Schaarbeek (Nl-Fr)<br />

17. Sint-Jans-Molenbeek (Nl- Fr)<br />

18. Evere (Nl- Fr)<br />

19. Brussel-Louizawijk (Nl- Fr)<br />

20. Ganshoren (Nl- Fr)<br />

InVentarIS Van Het<br />

CuLtuurBeZIt In BeLgIË<br />

BruSSeLS HooFdStedeLIJK<br />

geWeSt<br />

Deel I A Brussel Vijfhoek A-D (Nl-Fr)<br />

Deel I B Brussel Vijfhoek E-M (Nl-Fr)<br />

DeeI 1C Brussel Vijfhoek N-Z (Nl-Fr)<br />

Deel 2 Sint-Joost-ten-Node (Nl-Fr)<br />

Deel 3 Etterbeek (Nl-Fr)<br />

De inventarissen van Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en<br />

Etterbeek, Brussel uitbreiding zuid, Elsene en Sint-Pieters-Woluwe<br />

(en weldra van Brussel uitbreiding oost,<br />

kunnen geraadpleegd worden op de volgende site :<br />

http://www.irismonument.be<br />

o p e n m o n u m e n t e n d a g e n I p. 103<br />

menten en Landschappen<br />

monumenten<br />

en LandSCHappen<br />

Deel l Brussel, beschermde monumenten (Nl-Fr)<br />

Deel 2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

Gevrijwaarde monumenten<br />

en landschappen (Nl-Fr)<br />

Deel 3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Beschermde<br />

monumenten en landschappen (Nl-Fr)<br />

open monumentendagen<br />

Architecturale gehelen<br />

in het Brussels Gewest (Nl-Fr)<br />

Plaatsen om te feesten (Nl-Fr)<br />

Kunst en openbaar erfgoed (Nl-Fr)<br />

Een eeuw architectuur en stedenbouw:<br />

1900-2000 (Nl-Fr)<br />

Erfgoed en Ambachten (Nl-Fr)<br />

Archeologie van Neolithicum<br />

tot industriële revolutie (Nl-Fr)<br />

Handel (NL-Fr)<br />

Modernisme – art deco (Nl-Fr)<br />

Brussel, 175 jaar hoofdstad (Fr-Nl)<br />

Lichaam en Geest (Fr-Nl)<br />

Architectuur sinds de Tweede Wereldoorlog (Nl-Fr)<br />

Van andere oorden (Nl-Fr)<br />

Steen & Co (Nl-Fr)<br />

Beschikbaar in de betere boekhandels<br />

(Opgelet: meerdere titels zijn momenteel<br />

niet meer in voorraad)<br />

De Directie Monumenten en Landschappen<br />

heeft eveneens verschillende gratis publicaties.<br />

De lijst van deze publicaties is raadpleegbaar<br />

op de website www.monument.irisnet.be


p. 104 I o p e n m o n u m e n t e n d a g e n<br />

Dankwoord<br />

De Directie Monumenten en Landschappen<br />

wenst alle openbare en<br />

privé-instellingen te danken, alsook<br />

alle eigenaars die hebben bijgedragen<br />

tot het succes van de Brusselse<br />

Open Monumentendagen.<br />

De Directie dankt ook de vereniging<br />

Patrimoine et Culture die het centraal<br />

informatiepunt ontvangt.<br />

op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk gewest<br />

onder bescherming van de raad van europa,<br />

in het kader van de europese monumentendagen<br />

Begeleidingscomité<br />

pascale IngeLaere, en anne-Sophie WaLaZYC,<br />

Kabinet van Minister-President Charles Picqué<br />

organisatie<br />

Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

algemene coördinatie<br />

paula dumont en Brigitte Vander BruggHen<br />

met de medewerking van Cindy de Brandt<br />

redactie<br />

De teksten over de opengestelde monumenten werden geschreven<br />

door Christophe VaCHaudeZ<br />

Vertaling<br />

Gitracom<br />

revisie en verbetering teksten<br />

Harry LeLIÈVre, Directie Monumenten en Landschappen<br />

Herkomst foto’s<br />

De foto’s werden genomen door alfred de VILLe de goYet, Directie Monumenten<br />

en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

behalve :<br />

Christine BaStIn en Jacques eVrard<br />

© Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,4,35,59,67,91,92,95 en <strong>11</strong>1)<br />

georges de KInder (50)<br />

Johan JaCoBS (13)<br />

Fréderic LeroY (75)<br />

norman SZKop (38 en 55)<br />

marcel VanHuLSt, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (33)<br />

de Vrienden van het Zoniënwoud (47)<br />

directie monumenten en Landschappen (26,76 en 85)<br />

Koninklijk Conservatorium Brussel/Conservatoire royal de Bruxelles (25)<br />

pierres et marbres de Wallonie (Killingshot) (29)<br />

SaSaSa (93)<br />

Vlaams parlement (9)<br />

Foto Hotel Van Eetvelde (37) en Hotel Winssinger (67) :<br />

arch. V. Horta@Sofam <strong>2010</strong><br />

ontwerp omslag en affiche<br />

Kaligram, Brussel<br />

ontwerp programma, opmaak en cartografie<br />

Kaligram, Brussel<br />

druk<br />

IPM, Brussel<br />

Verantwoordelijk uitgever<br />

patrick CraHaY, Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest, CCN – Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel<br />

de inlichtingen in deze brochure kunnen buiten onze wil om gewijzigd<br />

worden.


Steen & Co<br />

Van de plaveien onder onze voeten tot de leien op<br />

de daken, een stad, ook al is ze rijkelijk voorzien<br />

van parken en tuinen, is essentieel een stenen<br />

omgeving.<br />

Dit verleent haar eerder een negatief imago want<br />

steen wordt algemeen beschouwd als grauw en<br />

kil, hard en onwrikbaar, monotoon. Wanneer we<br />

echter ‘de stad door de stenen’ zien dan worden<br />

we ons bewust van een immense rijkdom aan<br />

kleuren, vormen en texturen.<br />

Deze publicatie belicht de aspecten die typisch<br />

zijn voor het hoofdstedelijk gebied :<br />

Waar komen de in Brussel gebruikte steensoorten<br />

vandaan ? Van de groeve tot de werf aan de<br />

hand van enkele emblematische monumenten.<br />

Brusselse interieurs zijn rijk aan decoratie met<br />

marmer en gepolijste steensoorten. Technische<br />

evolutie en modes gaan hier hand in hand.<br />

Ook in architectuur is niet alles wat blinkt goud.<br />

Wat zijn stuc, staff en carton-pierre en hoe kunnen<br />

we ze onderscheiden ?<br />

Wie zich geen natuursteen kan veroorloven gaat<br />

op zoek naar alternatieven. Het gebruik van decoratieve<br />

bouwmaterialen als keramiek en glas<br />

van het midden van de 19de eeuw tot nu<br />

Gevels voorzien van een bepleistering met schijnvoegen<br />

om ‘Franse steen’ te imiteren. Grotten en<br />

rotsen gemaakt uit cement en pleister. Wie kan<br />

vals van echt onderscheiden ?<br />

Deze publicatie, rijkelijk geïllustreerd, wordt<br />

uitgegeven door de Directie Monumenten en<br />

Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest.<br />

Verkrijgbaar in de boekhandel vanaf september.<br />

Tijdens de Open Monumentendagen zal het verkocht<br />

worden aan een voordelig tarief op het informatiepunt<br />

in de Sint-Gorikshallen.<br />

ISBN 978-2-930457-56-7


pierre<br />

steen & co<br />

20/08 > <strong>21</strong>/<strong>11</strong>/<strong>2010</strong><br />

HALLES SAINT-GÉRY / SINT-GORIKSHALLEN<br />

PLACE SAINT-GÉRY À 1000 BRUXELLES / SINT-GORIKSPLEIN TE 1000 BRUSSEL<br />

EXPOSITION ACCESSIBLE GRATUITEMENT TOUS LES JOURS / TENTOONSTELLING ALLE DAGEN GRATIS TOEGANKELIJK<br />

Exposition organisée par Patrimoine à Roulettes, à l’initiative<br />

de la Région de Bruxelles-Capitale / Tentoonstelling georganiseerd door Patrimoine à Roulettes,<br />

op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

Éditeur resp./verantw. uitgever : P. CRAHAY, Direction des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale,<br />

rue du Progrès 80 – 1035 Bruxelles /Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,<br />

Vooruitgangstraat 80 – 1035 Brussel – Exempt de timbre – vrij van zegel: art. 198

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!