Download uitnodiging - Birch Consultants

birchconsultants.com

Download uitnodiging - Birch Consultants

Uitnodiging Seminar

retUrn on innovation

Woensdag 27 maart 2013


etUrn on innovation

JUridiSch en financiële mogeliJkheden om het rendement op UW innovatie te verbeteren.

doelgroep

het seminar is bedoeld voor (technologisch) innoverende ondernemingen en investeerders in (technologisch) innoverende ondernemingen.

inhoUd

innoveren is in deze tijd voor vrijwel alle ondernemingen noodzakelijk om te komen tot duurzame groei. maar innoveren is ook investeren,

waarbij de kosten in het algemeen voor de baten uitgaan. in nederland zijn uiteenlopende fiscale faciliteiten en juridische structuren

beschikbaar, die de kosten van innovatie beperken en het (netto) rendement van innovatie verhogen. ook een internationale oriëntatie kan

voordelen opleveren. Wij merken dat de mogelijkheden vaak niet of beperkt worden benut, of zonder oog voor andere relevante aspecten en

mogelijkheden. multidisciplinaire advisering is daarbij een ‘must’. tijdens dit seminar nemen wij u graag aan de hand in de wereld van fiscale

en juridische mogelijkheden.

dagvoorzitter

Jan peter van den toren (1964) is managing partner van birch consultants. hij begeleidt sectoren, regio’s, kennisinstellingen

en bedrijven in het versnellen van innovatie. vaak ook door het organiseren van samenwerking tussen hen. van 2005-2010

was hij secretaris van het innovatieplatform, waar de bouwstenen werden gelegd voor het huidige topsectorenbeleid. dit

topsectorenbeleid staat volop in het nieuws: het biedt kansen om door samenwerking sneller te innoveren. Jan peter biedt u

een inkijk in de nieuwe spelregels. dat is nodig om deze kansen te pakken. hierbij is uiteraard alle ruimte voor interactie.

aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op één van onze websites www.wvdb.nl of www.vdb-law.nl. aan uw deelname zijn

geen kosten verbonden. U ontvangt de bevestiging van deelname twee weken voor het seminar.


praktiJkgerichte WorkShopS

innoveren is samenwerken, dat geldt voor adviseurs. daarom

hebben wij vanuit onze verschillende organisaties een

kennisnetwerk opgebouwd waarmee wij u als innoverende

ondernemer optimaal kunnen adviseren, over allerlei aspecten

die met innovatie te maken hebben. Wij zijn hier trots op en

daarom nemen wij u tijdens een viertal workshops graag op

interactieve wijze mee door een aantal thema’s uit het scala

van financiële en juridische mogelijkheden. hierbij komen

waardevolle tips vanuit de praktijk aan de orde en worden de

belangrijkste do’s en don’ts besproken.

programma

15.00 uur ontvangst met koffie en thee

15.30 uur ‘het nieuwe innoveren: de kunst van samenwerken’

16.00 uur Workshops

16.30 uur pauze

16.45 uur Workshops

17.15 uur pauze

17.30 uur paneldiscussie

18.00 uur borrel

19.00 uur einde

Workshop i:

Hoe maak ik optimaal gebruik van de fiscale faciliteiten,

zoals de WBSO en de Innovatiebox?

dennis Sevenhoven

Workshop ii:

Intellectuele eigendom als productiefactor, het belang van

wettelijke en contractuele bescherming

eric matser

Workshop iii:

Waardering in het kader van financiering, samenwerking en

verkoop

koen haenen

Workshop iv:

Innoveren met een internationale focus, de belangrijkste

kaders anno 2013

rudolf Sinx en Steef huibregtse

Bij uw aanmelding voor het seminar kunt u kiezen uit twee

workshops die u graag wenst bij te wonen.


datUm en locatie

Woensdag 27 maart 2013

15.00 – 19.00 uur

SprekerS

dennis Sevenhoven

belastingadviseur

Witlox van den boomen

Witlox van den boomen

Accountants

Belastingadviseurs

HR-adviseurs

www.wvdb.nl

info@wvdb.nl

vdb advocaten notarissen

www.vdb-law.nl

info@vdb-law.nl

Strategy & finance

www.strategyandfinance.com

info@sandf.nl

eric matser

advocaat

vdb advocaten notarissen

Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden een strategische alliantie.

eindhovenseweg 126

5582 hW Waalre

koen haenen

Specialist

corporate finance

Strategy & finance

initiatiefnemers:

rudolf Sinx

consultant

transfer pricing associates

Steef huibregtse

ceo

transfer pricing associates

Similar magazines