H b I VY h b I\DL/\ CINEMA s. HEATER

bibliotheek.eyefilm.nl

H b I VY h b I\DL/\ CINEMA s. HEATER

NIEUWS UIT DE

STUDIO'S

Bob Hope vervult een belangrijke rol in de

film „Never say die", die door Elliot Nugent in

scène wordt gezet.

Charles Laughton speelt de hoofdrol in „The

Beachcomber", een film, die in de Paramount-

Studio's zal worden opgenomen.

William K. Howard ensceneert de film „Home-

town". Stuart Erwin vertolkt in dit werk een be-

langrijke rol.

Bruce Cabot en Rita Hay worth werden voor

de Columbia-film „Homicide Bureau" aangezocht.

Regisseur is C. C. Coleman Jr.

Else von Moellendorf werd voor de film „Ich

verweigere die Aussage" geëngageerd.

Pandro S. Berman heeft voor de R.K.O.-Radio-

film „Memory of love" Carole Lombard uitge-

kozen.

Annabella zal onder regie van haar echtgenoot

Henri Decoin in een nieuwe film de hoofdrol

spelen. De titel van deze rolprent staat nog niet

vast, de opnamen beginnen Juni aanstaande.

Sabine Peters is met den zanger-filmacteur

Willy Domgrof-Fassbender in het huwelijk ge-

treden.

Josefine Dora heeft te Rome een belangrijke

rol in de Lilian Harvey-film „Ins blaue Leben".

Heinz Ruehmann zal de hoofdrol uitbeelden in

de film „Anschluss verpasst".

In Australië zijn 1371 bioscopen, die tezamen

1.100.000 zitplaatsen bezitten. Er werden in het

afgeloopen jaar in Australië acht speelfilms ver-

vaardigd.

Nupzio Malasomma ensceneert de film „De

vrouw zonder verleden".

Erich Waschneck zal de Ufa-film „König von

Portugal" regisseeren.

I Friedel Czepa en Willy Fritsch hebben de

hoofdrollen in „Männer haben es leicht", een

I film welke door Paul Martin in scène wordt ge-

zet. De verdere medespelenden zijn Georg

Alexander, Hans Adalbert von Schlettow en

Rudolf Platte.

Rudi Godden en Carla Rust vervullen de be-

langrijkste rollen in „Robert en Bertram". Verder

treden hierin op: Kurt Seifert, Fritz Kampers, Eva

Tinschmann en Ursula Deinert. Regisseur is Hans

H. Zerlett.

Marion Orth heeft het scenario geschreven voor

de Monogram-film „Freckles comes home".

Een «cèn. uit de Bussische Monopol.-lllm .J>. 13 land«.". g.«Mc.nwrd door M. Hom«.

MICKEY ROONEY-JONGENS BIJEEN

D« geboorte van de Mickey Booney „yeU"

Vonk en...

Toen nog niet zoo lang geleden Mctro-

Goldwyn-Mayer de eerste films met

den zeventienjarigen Mickey Rooney,

half down, half karakterspder, introduceerde

welke films tot dusverre hun hoogtepunt vonden

in de familie Hardy-scrie en vooral in

„Andy Hardy wordt verliefd", bleek alras, dat

deze nieuwe ster er vooral ook bij de jongere

generatie terdege „in" ging. Het gevolg

was dan ook, dat verschillende Hollandsche

jongens tusschen veertien en achttien jaar in

Mickey Rooney — juist onbehoorlijk genoeg

om leuk te zijn en leuk genoeg om

onbehoorlijk te kunnen wezen — hun evenbeeld

zagen en daarvan in allerlei enthousiaste

brieven uiting gaven.

Toen was het oogenblik gekomen om

verzamelen te blazen. In Amsterdam werd

dezer dagen de eerste Mickey Rooney Club

... het effect daarvan op een stampvolle

saai vol jeugdige enthousiasten.


. .1.

ter wereld opgericht, onder

voorzitterschap van Mickey

Rooney zelf, die nu wel spoedig

naar Holland zal moeten

komen.

Bij de oprichting ging het

vrij stormachtig toe, want niet

minder dan drieduizend jongens

vochten in de Amsterdamsche

Kalverstraat om een plaatsje,

zoodat hei oprichtingsfeest

in de enorme Cinema Royal nog

eens overgedaan moest worden.

Er werden onder leiding van

Mr. Henrik Schölte, als voorzitter

van deze Mickey Rooney

Club, tal van besluiten genomen,

betreffende speldjes, fietsvlaggen,

postpapier en wat

door Corry meer ter zake dienende was.

Het meest sloeg wel de door

Corry Vonk gecreëerde,,Mickey

Rooney yell" in, welke thans reeds den Amsterdamschen

verkeersagenten den noodigen last

bezorgt, omdat door de armbewegingen, vergezeld

van Mickey Rooney's naam in Indianengehuil,

het verkeer reddeloos vastloopt.

De Mickey Rooney-jongens zijn in hun sas

en de club zal nog wel van zich doen spreken!

■-Li» ;■ -■

■ '

SSyilBTMlhiia


'#t&.

v-C*- .^ ,

■'ar

..;..;*j■jp■:

m

Ta^»!'-

■* *

^

toj*

^ ;

More magazines by this user
Similar magazines