H b I VY h b I\DL/\ CINEMA s. HEATER

bibliotheek.eyefilm.nl

H b I VY h b I\DL/\ CINEMA s. HEATER

E en sÄ r y SmitJs^n d« sÄ* g M Ud .. bad K ev ° nd *"' «««« ««• mar. er v.n rond d. wereld en kwamen de

eenioudzoekJ ï-kamp bH UkeüiT^' T f' ^^ me . t i ewe,d ' ook hün «"*' van «»p te ei.chen. Hierboven

en gouazoeKers kamp bij Lake Bennett, in Alaska, tegen het einde van 1898, toen de rush om het goud juist goed

begonnen wa».

Sommige prospectors, die geluk hadden, waren in staat een eenvoudige hut

te bouwen en een span honden — huskies — te koopen, die, voor de slede

of toboggan gespannen, het eenige verkeersmiddel vormden in de onher-

bergzame streken, waar het goud te vinden was. —Deze foto werd gemaakt

in de buurt van Bonanza Creek in Klondike.

\A/ij zijn in de ge

legenheid hier

en op de vorige

pagina een aantal

zeldzame historische

foto's af te beelden,

die een interessanten

terugblik geven op de

krankzinnige race om

het indertijd zoo be-

ruchte „Klondike-

goud", dat sommigen

geluk en rijkdom, an-

deren slechts dood

en ellende bracht, en

die een cosmopoli-

tisch gezelschap avon-

turiers uit alle deelen

der wereld naar

Alaska deed trekken,

om er in dit barre

land naar het gele

metaal te zoeken en

er dikwijls slechts den

dood door ontbering

of door den kogel

van een of anderen

concurrent te vinden...

Langen tijd nadat de eerste goudzoekers verdwenen waren,

bleven er nog prospectors achter, die bij de eerste rush geen

geluk hadden gehad en het nu in een „kalmer sfeer" nog

eens probeeren wilden. Veel fortuin maakten zij echter niet,

en ze mochten reeds van geluk spreken, als ze een karig

bestaan bij elkaar konden „vinden".

Duizenden avonturiers trokken over

den Chilkoot-pas, zooals deze foto laat

zien, maar er was voor hen allemaal

geen plaats in Klondike. Sommigen

gaven het daarom op en gingen naar

Dawson terug om er hun iaatsten

dollar te verteren in de Pavillon

Dance Hall Bar, waar men op den

openingsavond alleen reedt twaalf-

duizend vijfhonderd dollar ontving!

— Zoo werd er door sommigen, die

binnen enkele maanden millionnair ge-

worden waren, met het goud gesmeten!

Een typische husky uit Alaska — een

hondensoort die beroemd geworden

is, vooral door de boeken van Jack

London, bijvoorbeeld door zijn „Call

of the Wild". Deze honden droegen

alle lasten der goudzoekers en men

kan van hen zeggen, dat zij in wer-

kelijkheid getrouw tot in den dood

waren I

More magazines by this user
Similar magazines