Uitnodiging studiedag 19 november 2008.pdf - LOGO Antwerpen

logoantwerpen.be

Uitnodiging studiedag 19 november 2008.pdf - LOGO Antwerpen

Centrum voor Kankerpreventie van Universiteit Antwerpen & Provinciaal Instituut

voor Hygiëne nodigen u - in naam van de Vlaamse Overheid - uit voor het avondsymposium

Tijdens deze avond wordt het proefonderzoek dikkedarmkankeropsporing in Vlaanderen voorgesteld.

De werkwijze die wordt gevolgd in het proefonderzoek zal worden gepresenteerd.

Programma

20:00 Welkomstwoord

Cathy Berx - Gouverneur Provincie Antwerpen

20:05 Introductie

Minister Vanackere - Beleidsvisie m.b.t. kankeropsporing in

het algemeen en dikkedarmkankeropsporing in het bijzonder

20:20 Wetenschappelijke evidentie van kankeropsporing

Prof. dr. Eric Van Cutsem - Voorzitter Vlaamse werkgroep

20:35 Voorstelling proefonderzoek & presentatie sensibilisatiemateriaal

Prof. dr. Guido Van Hal - Promotor proefonderzoek dikkedarmkankeropsporing

Centrum voor Kankerpreventie, Universiteit Antwerpen

21:00 Paneldiscussie - moderator Ivan De Vadder

Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten voor de opstart van een Vlaams programma

voor dikkedarmkankeropsporing?

21:45 Receptie

Praktische informatie

Datum

Woensdag 19 november 2008

Adres

Auditorium

Provinciehuis Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Inschrijving

Gelieve uw deelname aan het avondsymposium te bevestigen.

Dit kan t.e.m. 7 november per e-mail: info@dikkedarmkanker.be

Ligging en bereikbaarheid Provinciehuis: zie de volgende pagina

Accreditering aangevraagd

19 november 2008

Voorstelling proefonderzoek

dikkedarmkankeropsporing Vlaanderen

www.dikkedarmkanker.be

info@dikkedarmkanker.be

Gratis nummer: 0800 201 02


ERIC SA

wegbeschrijving

AM ERIKAL EI

KIELSEVEST

KIELSEVEST

Betalend parkeren

Parkeren met pakeerschijf

Vrij parkeren

LANGE ELZENSTRA AT

PALEISSTRAA T

BOUD EWI JNSSTR.

MARK GRAVEL EI

AM ERIKAL EI

HAANTJ ESLEI

. E L

A GOEM A R EI

BALLAARSTR.

VAN PUTLEI

JUSTITIESTRAA

LANGE LOZA NAS TRAAT

Jan Van Rijswijcklaan

parkeerplaats

GOUNODSTR.

M ECHELSEST EENW EG


Provincie

huis

RICHTING GENT

De Singel

RICHTING BRUSSEL

LAN GE LEEMSTR.

RICHTING CENTRUM

Koningin Elisabethlei

Parkweg

GEN. LE MANSTR.

BELGIËLEI

Harmonie

Lamoniërestraat

Boomgaardstraat

GROTE STEENWEG

MARIALEI

DRIEKON E

ING NSTRAAT

U T

VR EDESTR

I BREIDINGSSTRAAT

GRO

STAT IESTR

Met het openbaar vervoer

Indien je met de trein komt

• via station Berchem, uitgang Posthoflei: neem buslijn 30/34

(richting Zuid) tot halte J. Van Rijswijcklaan of stap vanaf het

station te voet via de Boomgaardstraat tot aan het Koning

Albertpark (25 minuten).

• via station Antwerpen-centraal: neem in het metrostation

Diamant tramlijn 2 (richting Hoboken), 6 (richting

Olympiade) of 15 (richting Mortsel). In het metro-station

Astrid kun je tramlijn 6 (richting Olympiade) nemen. Stap uit

aan de halte Provinciehuis (tramlijnen 2 en 6) of aan de halte

Harmonie (tramlijn 15). Vanaf de halte Harmonie is het nog

vijf minuten stappen tot aan het provinciehuis.

Indien je met de tram/bus komt

• bus: lijnen 30, 34, 190, 195, ...


tram: lijnen 2, 6, 7, 15

Met de auto

Neem bij voorkeur het openbaar vervoer. Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers is immers zeer beperkt, en voor

congressen of studiedagen tijdens de kantooruren is er jammer genoeg zelden plaats. Mogelijk kan je dus enkel parkeren

langs de openbare weg.

Vanuit Brussel - Mechelen (E 19)

Volg richting Antwerpen centrum in de Craeybeckxtunnel. Ga aan de verkeerslichten rechtdoor (Generaal Lemanstraat).

Volg rechts de Parklaan door het Koning Albertpark. Volg links de Mechelsesteenweg en sla aan de verkeerslichten

linksaf rond het Koning Albertpark. Rijd de Koningin Elisabethlei op en draai aan de verkeerslichten rechts de parking van

het provinciehuis op. Meld je daar aan bij de parkingwachter. (Maar lees zeker eerst hierboven de opmerking over het

parkeren bij het provinciehuis!)

Vanuit Brussel - Boom (A 12)

Rijd over het viaduct op de A 12 richting Antwerpen. Aan het einde van het viaduct rijd je rechtdoor richting Antwerpen

centrum over de Jan Van Rijswijcklaan (langs Antwerp Expo). Volg de tramsporen (Jan Van Rijswijcklaan) tot aan het

Koning Albertpark. Volg rechts de Parklaan door het Koning Albertpark. Volg links de Mechelsesteenweg en sla aan

de verkeerslichten linksaf rond het Koning Albertpark. Rijd de Koningin Elisabethlei op en draai aan de verkeerslichten

rechts de parking van het provinciehuis op. Meld je daar aan bij de parkingwachter. (Maar lees zeker eerst hierboven de

opmerking over het parkeren bij het provinciehuis!)

Vanuit Nederland (Breda E 19)

Volg E 19-R1 (ring) richting Gent. Neem afrit Berchem en ga aan de lichten naar rechts. Volg de Grote Steenweg voorbij

Berchem Kerk richting Antwerpen centrum. De Grote Steenweg wordt Mechelse Steenweg, rijd voorbij het Koning

Albertpark en sla aan de verkeerslichten linksaf rond het Koning Albertpark. Rijd de Koningin Elisabethlei op en

draai aan de verkeerslichten rechts de parking van het provinciehuis op. Meld je daar aan bij de parkingwachter. (Maar

lees zeker eerst hierboven de opmerking over het parkeren bij het provinciehuis!)

Vanuit Gent (E 17)

Rijd door de Kennedytunnel en volg de ring richting Breda. Neem afrit Berchem en sla aan de lichten linksaf (Graaf Le

Grellelaan). Volg deze rechtdoor over de ring en over de singel tot in de Karel Oomsstraat. Aan de verkeerslichten ga je

rechtsaf (Doornelei). Aan de volgende verkeerslichten ga je linksaf (Generaal Lemanstraat). Volg rechts de Parklaan door

het Koning Albertpark. Volg links de Mechelsesteenweg en sla aan de verkeerslichten linksaf rond het Koning Albertpark.

Rijd de Koningin Elisabethlei op en draai aan de verkeerslichten rechts de parking van het provinciehuis op. Meld je

daar aan bij de parkingwachter. (Maar lees zeker eerst hierboven de opmerking over het parkeren bij het provinciehuis!)

www.dikkedarmkanker.be

info@dikkedarmkanker.be

Gratis nummer: 0800 201 02

More magazines by this user
Similar magazines