Views
5 years ago

jobstudent administratief ondersteuner (m/v) - Jobpunt Vlaanderen

jobstudent administratief ondersteuner (m/v) - Jobpunt Vlaanderen

jobstudent administratief ondersteuner (m/v) - Jobpunt

De diensten van de gouverneur werven aan in contractueel dienstverband: JOBSTUDENT ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER (M/V) Afdeling: GGOAC - provinciale afdeling Antwerpen Beleidsdomein: Bestuurszaken Standplaats: Jan van Rijswijcklaan 28 - 2018 Antwerpen Aantal: 2 Periode: juli 2012 DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT 1 Vacaturenummer: 05_GGOAC_Antw_juli De diensten van de gouverneur staan in voor de administratieve ondersteuning van alle taken die de gouverneur worden toevertrouwd. De taken vormen een zeer divers pakket zoals: - het ontvangen en sorteren van binnenkomende post - het verwerken van alle briefwisseling - opnemen van telefoon - diverse ad hoc opdrachten - het samenstellen van dossiers voor aanvragen van jachtverloven. De jobstudent verleent administratieve ondersteuning aan de arrondissementscommissaris wat zijn bevoegdheden inzake de jacht betreft, alsook voor de geplande verhuis van de diensten. JE TAKENPAKKET Als jobstudent verleen je administratieve ondersteuning: - Je verzamelt en verwerkt gegevens. - Je staat in voor het klassement. - Je archiveert documenten. - Je helpt mee met het opmaken en administratief verwerken van dossiers. - Je helpt mee met het voorbereiden, opstellen en nazien van documenten. - Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van allerhande operationeel ondersteunende taken. - Je sorteert, filtert en verdeelt de post. - Je staat in voor een vriendelijk en correct onthaal. JE PROFIEL AANWERVINGSVOORWAARDEN Als jobstudent moet je aan de hierna vermelde voorwaarden voldoen: Minstens 16 jaar oud zijn op het ogenblik van aanwerving.

administratief medewerker - jobstudent (m/v) - Jobpunt Vlaanderen
1 GRIFFIER (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
MANAGEMENT ASSISTANT(M/V) - Jobpunt Vlaanderen
BELEIDSADVISEUR BEMIDDELING (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
INFORMATICUS (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
CHAUFFEUR (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
Vlaamse overheid Administratief medewerker GSB (M/V) - Jobpunt ...
TAALADVISEUR (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
Industrieel ingenieur (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
VASTGOED SPECIALIST(M/V) - Jobpunt Vlaanderen
1 BRUGINSPECTEUR (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
5 INSPECTEURS (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
SOCIAAL BEMIDDELAAR VO (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
coördinator economische advisering(m/v) - Jobpunt Vlaanderen
Beleidsmedewerker Havens (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
VASTGOED SPECIALIST(M/V) - Jobpunt Vlaanderen
Junior-expert interne audit (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
functieomschrijving - pdf - Jobpunt Vlaanderen
1 TECHNICUS GIS-CEL (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
MEDISCH MILIEUDESKUNDIGE (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
functieomschrijving - pdf - Jobpunt Vlaanderen
SELECTIEREGLEMENT - Jobpunt Vlaanderen
functieomschrijving - pdf - Jobpunt Vlaanderen
vacaturebericht - pdf - Jobpunt Vlaanderen
selectiereglement-pdf - Jobpunt Vlaanderen
Jurist Vlabinvest - Jobpunt Vlaanderen
functioneel analist vlaamse overheid (m/v) - Jobpunt Vlaanderen
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Projectverantwoordelijke Cartografische Producten (M/V) - Jobpunt ...